สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโค...
02/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอนงค์ ทรงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป  พร้อมหัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิกา...
01/09/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางอนงค์ ทรงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

🎉🎉สุดยอดผลงาน สำนักวิจัยและพัฒนา คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทนวัตกรรมบริการ ( Service Innovation ...
31/08/2021

🎉🎉สุดยอดผลงาน สำนักวิจัยและพัฒนา คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทนวัตกรรมบริการ ( Service Innovation ) สารกำจัดผักตบชวา สวพ.62-RID No.1 โดย นายธนา สุวัฒฑน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2564รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดระดับน...
25/08/2021

ผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาเปียกสลับแห้ง โดย นายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนา

วันที่ 25 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่...
25/08/2021

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 สายงานวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

24/08/2021

มาแล้ววว รายชื่อ ผลงานนวัตกรรม กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง 13 ผลงาน

#KMกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้างานธุรการ และผู้เกี่ยวข้...
21/08/2021

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้างานธุรการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติด้านงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
14/08/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโ...
13/08/2021

วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564ขอพระองค...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกร...
06/08/2021

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และหัวหน้าฝ่ายวัชพืช เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 21 เพื่อหารือรายละเอียดของโครงการวิจัยเดิมและโครงการวิจัยที่จะเสนอใหม่ผ่านระบบ VDO Conference ณห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร...
30/07/2021

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

ไว้คอยสังเกตุดูอาการกันนะคับทุกๆคน🙏🏻 ผมไม่ได้เป็นหมอหรอกคับ #แต่ผมเป็นห่วง 🤟🏻😊
25/07/2021

ไว้คอยสังเกตุดูอาการกันนะคับทุกๆคน🙏🏻
ผมไม่ได้เป็นหมอหรอกคับ #แต่ผมเป็นห่วง 🤟🏻😊

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และลงนามถวายพระพร...
25/07/2021

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.rid.go.th/images/cover/index.html
ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.rid.go.th/images/cover/index.html
ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564

24/07/2021
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโ...
22/07/2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในระดับประ...
19/07/2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูน...
17/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16/07/2021

#RIDCares แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19❤️

🦠การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุนี้จึงมีระเบียบปฏิบัติในส่วนราชการ เพื่อให้การปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติงานที่บ้าน การกักตัว หรือการเข้ารับการรักษาตัว รวมถึงการพักฟื้น
👨‍💼👩‍💼
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ #RIDTEAM ทุกคน จำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานราชการที่ได้กำหนดไว้ว่า

📌 #กลุ่มปลอดเชื้อ การทำงานในและนอกสถานที่ตั้ง
ข้าราชการควรปฏิบัติราชการภายในที่พัก หากจำเป็นต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ใช้รูปแบบเหลื่อมเวลาการทำงาน สลับวันหรือเวลาทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นสำคัญ

📌 #กลุ่มเสี่ยง กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19
เนื่องจากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ให้พิจารณาอนุญาต กักตัวภายในที่พักเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พักโดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระหว่างการกักตัวปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก

📌 #กลุ่มติดเชื้อ กรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดโควิด-19
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทันที พร้อมกับจัดส่งใบลาหากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน และแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นและกักตัวต่อไปอีก 14 วัน ให้มีการลาต่อไปจนครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ดังนั้น #RIDTEAM ต้องมีความแข็งแกร่งสามารถสานพลังขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติ ทุกคนในทีมจึงต้องใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมทีมทุกคน 👍💧💦

#กรมชลประทาน #RIDTEAM #RID

อ้างอิง:https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/w6_64_hlakeknthaelaaenwthaangptibatiraachkaarainchwngokhwidephimetim.pdf

14/07/2021

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ซึ่งมุ่งเน้นถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของบุคลากร เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ

#KMกรมชลประทาน
#RIDTEAM

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ...
14/07/2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานพัสดุและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินการด้านบริหารสินทรัพย์ด้วยระบบ Asset และการเตรียมข้อมูลรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี
นายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

04/07/2021

#RIDidol 💦
นายธนา สุวัฑฒน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้

ผู้บริหารที่มองเรื่องการจัดการความความรู้ของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ RID TEAM ที่ดี จะช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในทุกฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยใช้ทักษะความชำนาญแบบ Knowledge Worker คือ คนทำงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการ ให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหลักคิด 3 ข้อด้วยกันคือ
1. ทุกคนต้องเก่งจริงๆ ในเรื่องนั้นๆ ต้องอัพเดทความรู้เพื่อให้ตัวเองเก่งและมีความรู้อย่างลึกซึ้ง
2. ต้องมีทักษะการคิด หลักการคิดที่ถูกต้อง เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเบื้องต้นได้
3. ต้องมีความรักความผูกพัน อันเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมองค์กรของกรมชลประทาน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน

ด้วยโลกแห่ง Digital Disruption ทำให้เกิดการผันผวนต่างๆ ดังนั้นการปรับตัวให้รู้ทัน เข้าใจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง เป็นกลุ่มหลักที่จะต้องอัพเดทความรู้ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นเจนเนเรชั่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนกรมในอนาคต เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ และส่งต่อให้กับกลุ่มปฏิบัติงานสามารถดึงความรู้ที่จำเป็นมาอัพเดทและนำมาใช้ได้

“การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่อุดมไปด้วยปัญญา และองค์ความรู้ เราต้องเข้าใจในงานที่ทำและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นกลุ่มคนคุณภาพที่สามารถบริหารจัดการ และมุ่งสร้างความมั่นคงทางน้ำเพื่อปากท้องของคนไทยทุกคน”

#RID #RIDTEAM #กรมชลประทาน

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
29/06/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งค...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรายจ่ายอื่น) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Photos from กรมชลประทาน's post
23/06/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

#สำนักวิจัยและพัฒนา 📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนใ...
23/06/2021

#สำนักวิจัยและพัฒนา
📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

#สำนักวิจัยและพัฒนา
📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมนางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัช...
17/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมนางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัชพืช เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อร่วมแก้ปัญหาวัชพืชในคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้กลับมาใสสะอาด สามารถส่งน้ำให้ทุกกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรร...
13/06/2021

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาเปียกสลับแห้ง

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด...
13/06/2021

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน สารกำจัดผักตบชวา สวพ.62 - RID No.1
เจ้าของผลงาน นายธนา สุวัฑฒน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะ

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

🎉🎉 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) ได้ร...
13/06/2021

🎉🎉 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรม...
10/06/2021

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
👆เพียงแค่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
💦Search >> "119 ปี กรมชลประทาน" ใน google หรือเว็บไซต์ http://119year.rid.go.th
💦เลือก >> "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมชลประทาน
💦กดโลโก้กรมชลประทาน
มุมบนด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าหลัก
💦กดเข้าชมนิทรรศการ
>>ทางเข้าโถงนิทรรศการ
>>เข้าชมนิทรรศการ (Rid In Wonderland)
💦เลือก วิชาการ ก้าวไกล
เลือก "สำนักวิจัยและพัฒนา"
คลิกดูรายละเอียดของนิทรรศการ และวีดีโอ

หลังจากรับชมบูธนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดประเมินความพึงพอใจ ให้สำนักวิจัยและพัฒนาด้วยนะคะ

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
👆เพียงแค่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
💦Search >> "119 ปี กรมชลประทาน" ใน google หรือเว็บไซต์ http://119year.rid.go.th
💦เลือก >> "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมชลประทาน
💦กดโลโก้กรมชลประทาน
มุมบนด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าหลัก
💦กดเข้าชมนิทรรศการ
>>ทางเข้าโถงนิทรรศการ
>>เข้าชมนิทรรศการ (Rid In Wonderland)
💦เลือก วิชาการ ก้าวไกล
เลือก "สำนักวิจัยและพัฒนา"
คลิกดูรายละเอียดของนิทรรศการ และวีดีโอ

หลังจากรับชมบูธนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดประเมินความพึงพอใจ ให้สำนักวิจัยและพัฒนาด้วยนะคะ

ที่อยู่

200 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Pak Kret
11120

รถประจำทาง สาย 32, 33, 90,104,356,367,388, ปอ.33, ปอ.104, ปอ.388, ปอ.505

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025838325

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ weifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
น้ำสำหรับชาววิจัยฯ รับได้ทางนี้ค่ะ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น สอบถามที่ id line:weifo1