THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER

THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER Thailand Science Park Convention Center Founded by NSTDA 130 Paholyothin Road Klong 1, Klong Luang Pathumthani 12120 THAILAND Tel : +66 (0) 2 564 7170 Fax : +66 (0) 2 564 7160
(9)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการ A Leader Story : หัวข้อ Storyteller วันที่ 6 ตุลาคม 2563, เวลา 09.00-16.00 น.ห้องประชุม CC405 ชั้น 4อาคารศูนย์ปร...
06/10/2020

โครงการ A Leader Story : หัวข้อ Storyteller
วันที่ 6 ตุลาคม 2563, เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30/09/2020

สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชู รวมถึงส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”ช่วยฟื้นฟู #ธุรกิจการท่องเที่ยว และ #ธุรกิจไมซ์ ให้เดินหน้าต่อ ทั้งการป...
30/09/2020
TCEB สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงานไมซ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”
ช่วยฟื้นฟู #ธุรกิจการท่องเที่ยว และ #ธุรกิจไมซ์ ให้เดินหน้าต่อ ทั้งการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมพนักงาน หรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
.
ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่สามารถขอรับการสนันสนุน พร้อมกรอกใบสมัครออนไลน์ตาม link ด้านล่างนะคะ
#ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #Thailandscienceparkconventioncenter

อย่างไรก็ตามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาในประเทศให้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทางสำนักงานส่งเสร.....

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงอาหารสวทช.รายละเอียดตามด้านล่างเลยจ้า
28/09/2020

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
โรงอาหารสวทช.
รายละเอียดตามด้านล่างเลยจ้า

R Cheewa Inno Camp2020 ครั้งที่ 3โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศวันที่ 23-25 กันยายน 2563ลานกิจกรรมEvent Square ชั้...
25/09/2020

R Cheewa Inno Camp2020 ครั้งที่ 3
โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
วันที่ 23-25 กันยายน 2563
ลานกิจกรรมEvent Square ชั้น 2
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Science Café)บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเ...
25/09/2020

ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Science Café)
บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
…………………………………………………….

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Quality of life) ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Science Café) บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่

“Healthy Together Co., Ltd.”

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Quality of life)
ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2564 7170 ต่อ 6031 (อรทัย)
โทรสาร 0 2564 7160
e-mail : [email protected]

Webinar on Phylogenetic Analysis 25 September 2020, time 9.00-12.00 hrs.Room306, Floor3rdThailand Science Park Conventio...
25/09/2020

Webinar on Phylogenetic Analysis
25 September 2020, time 9.00-12.00 hrs.
Room306, Floor3rd
Thailand Science Park Convention Center

การอบรมหลักสูตร Project Managementวันที่ 21-22 กันยายน 2563,เวลา 09.00 - 16.00 น.ห้องประชุม CC405 ชั้น 4อาคารศูนย์ประชุม...
22/09/2020

การอบรมหลักสูตร Project Management
วันที่ 21-22 กันยายน 2563,เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการ A Leader Story : Kick Off Sessionวันที่ 22 กันยายน 2563, เวลา 09.00 - 12.00 น.ห้องประชุม CC403 ชั้น 4อาคารศูนย์ป...
22/09/2020

โครงการ A Leader Story : Kick Off Session
วันที่ 22 กันยายน 2563, เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม CC403 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม Finite Element ด้วยชุดโปรแกรม ANSYS Mechanical และ Finite Volume ด้วยชุดโ...
22/09/2020

แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม Finite Element ด้วยชุดโปรแกรม ANSYS Mechanical และ Finite Volume ด้วยชุดโปรแกรม ANSYS CFD บนระบบ Supercomputer ของ Thai”
วันที่ 22 กันยายน 2563,เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม CC306 ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อบรมหลักสูตร “การขับรถบรรทุกอีซูซุอย่างมืออาชีพ” (Isuzu Professional Truck Driving Program)วันที่ 19 กันยายน 2563, เวลา ...
22/09/2020

อบรมหลักสูตร “การขับรถบรรทุกอีซูซุอย่างมืออาชีพ” (Isuzu Professional Truck Driving Program)
วันที่ 19 กันยายน 2563, เวลา 08.00-17.00 น.
ห้องประชุม CC403 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการ ‘ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า’ สนับสนุน Voucher สูงสุด 30,000 บาท สำหรับการจัดประชุม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ#...
22/09/2020

โครงการ ‘ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า’ สนับสนุน Voucher สูงสุด 30,000 บาท สำหรับการจัดประชุม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
#มาจัดที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสิจ้ะ

จัดสัมมนา ฝึกอบรม หรือจัดประชุมรายงานผลครึ่งปีที่ผ่านมา.. เหล่าบริษัทและองค์กรทั้งหลายเตรียมเฮ! กับโครงการ ‘ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า’ สนับสนุน Voucher สูงสุด 30,000 บาท สำหรับการจัดประชุม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
.
ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อขอรับการสนับสนุน พร้อมดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaimiceconnect.com/th/news/111

ยื่นเอกสารได้แล้ววันนี้ - 31 ต.ค. 2563

#ThaiMICEConnect #MICE #ธุรกิจไมซ์
#ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Line : @thaimiceconnect คลิก! https://bit.ly/2VHKCvV
Website : https://www.thaimiceconnect.com/
Tel. : 02-021-5515

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร Science Café)อาคารศูนย์ประชุมอุ...
16/09/2020

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น
ผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร Science Café)
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP – CC)
……………………………………………………………………………….

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จำนวน 2 ราย ดังนี้
Health Together Co.,Ltd.
บริษัท ครัวอรุณรุ่ง จำกัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นเตรียมนำเสนอแผนการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
พร้อมรูปแบบการตกแต่งร้านให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเจ้าหน้าฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมฯ จะประสานงานเพื่อนัดวันและเวลานำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Quality of life)
ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2564 7170 ต่อ 6031 (คุณอรทัย)
โทรสาร 0 2564 7160
e-mail : [email protected]

Alternative Office(Emergency Operation Center) Testing15 September 2020,time 08.00-12.30hrs.Room 403, Floor4thThailand S...
15/09/2020

Alternative Office
(Emergency Operation Center) Testing
15 September 2020,time 08.00-12.30hrs.
Room 403, Floor4th
Thailand Science Park Convention Center

11/09/2020
NSTDA - สวทช.

ทางรอดของอุตสาหกรรมหลังโควิด-19

ถ่ายทอดสดงานสัมมนาหัวข้อ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19” วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น . จากห้อง CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER
09/09/2020

THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER

สินค้าพร้อมขายจ้า
พรุ่งนี้แล้วจ้า...
ขอเชิญชม ชิม ช้อป ชิลล์ในงาน "CC More Market ตอน...ช้อปต่อไม่รอแล้วน๊าา"
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2563
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (อาคาร 14)
พบกับ...
🛒 Philips Clearance Sales เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านลดราคาพิเศษ (หม้อทอด, เตารีด,หม้อหุงข้าว ฯลฯ)
🛒 IndexLivingMall อาณาจักรของตกแต่งบ้าน นำสิทธิพิเศษมามอบให้ชาวประชาคม อวท.
🍓CC Green Market (ผลไม้นำเข้า, เบทาโกร, ผลไม้นานาชนิด)
🛒อิ่ม อร่อย สุขภาพดี สินค้าจากงานมหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม ที่คุณห้ามพลาด!
🛒สินค้าของดีเมืองปทุม และวิสาหกิจนครนายก กว่า 30 ร้าน
🎸ฟังเพลงสบายๆ สไตล์ ชมรมดนตรี สวทช.

อย่าลืม! นำภาชนะ แก้วน้ำส่วนตัวและถุงผ้ามาด้วยนะจ้ะ🥤🛍

สินค้าพร้อมขายจ้าพรุ่งนี้แล้วจ้า...ขอเชิญชม ชิม ช้อป ชิลล์ในงาน  "CC More Market ตอน...ช้อปต่อไม่รอแล้วน๊าา"วันที่ 9 - 1...
09/09/2020

สินค้าพร้อมขายจ้า
พรุ่งนี้แล้วจ้า...
ขอเชิญชม ชิม ช้อป ชิลล์ในงาน "CC More Market ตอน...ช้อปต่อไม่รอแล้วน๊าา"
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2563
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (อาคาร 14)
พบกับ...
🛒 Philips Clearance Sales เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านลดราคาพิเศษ (หม้อทอด, เตารีด,หม้อหุงข้าว ฯลฯ)
🛒 IndexLivingMall อาณาจักรของตกแต่งบ้าน นำสิทธิพิเศษมามอบให้ชาวประชาคม อวท.
🍓CC Green Market (ผลไม้นำเข้า, เบทาโกร, ผลไม้นานาชนิด)
🛒อิ่ม อร่อย สุขภาพดี สินค้าจากงานมหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม ที่คุณห้ามพลาด!
🛒สินค้าของดีเมืองปทุม และวิสาหกิจนครนายก กว่า 30 ร้าน
🎸ฟังเพลงสบายๆ สไตล์ ชมรมดนตรี สวทช.

อย่าลืม! นำภาชนะ แก้วน้ำส่วนตัวและถุงผ้ามาด้วยนะจ้ะ🥤🛍

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่อ...
03/09/2020

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ประเภทการจัดกิจกรรม / จัดประชุม /โรงละคร /โรงมหรสพ โดย ททท. เป็นแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี

ซึ่งมาตรฐาน SHA เป็นมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

กิจกรรมถอดบทเรียน เหลียวหลังแลหน้า encamp : Next Gen2020วันที่ 3 กันยายน 2563ห้องประชุม CC405 ชั้น 4อาคารศูนย์ประชุมอุทย...
03/09/2020

กิจกรรมถอดบทเรียน เหลียวหลังแลหน้า encamp : Next Gen2020
วันที่ 3 กันยายน 2563
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การออกแบบและศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารพร้อมรับประทานภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่นไมโครเวฟพร้...
01/09/2020

การออกแบบและศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารพร้อมรับประทานภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่นไมโครเวฟพร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
วันที่ 1 กันยายน 2563, เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC305 ชั้น3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยวันที่ 29 สิงหาคม 2563, เวลา...
29/08/2020

อบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันที่ 29 สิงหาคม 2563, เวลา 09.00-15.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล่องควบคุมการให้น้ำ (Water FiT Simple)”วันที่ 26 สิงหาคม 2563, เวลา 08.30-16.00 น.ห้องประ...
26/08/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“กล่องควบคุมการให้น้ำ (Water FiT Simple)”
วันที่ 26 สิงหาคม 2563, เวลา 08.30-16.00 น.
ห้องประชุม CC305 ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฎิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่นที่ 1วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563,เวลา...
25/08/2020

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฎิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่นที่ 1
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563,เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC306 ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หลักสูตร  Dialogue for Collective Leadership วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563,เวลา 09.00-16.00 น.ห้องประชุม CC405 ชั้น 4อาคารศู...
25/08/2020

หลักสูตร Dialogue for Collective Leadership
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563,เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

17th Anniversary NANOTEC Way to the Next Normal21 August 2020, time 8.30 - 12.00 hrs.Floor 3rd, AuditoriumThailand Scien...
21/08/2020

17th Anniversary NANOTEC Way to the Next Normal
21 August 2020, time 8.30 - 12.00 hrs.
Floor 3rd, Auditorium
Thailand Science Park Convention Center

BUSINESS MATCHING FOOD HEALTH & BEAUTY EXPO 2020
21/08/2020

BUSINESS MATCHING FOOD HEALTH & BEAUTY EXPO 2020

วันสุดท้ายแล้วจ้า....ห้ามพลาด ! กับ กิจกรรม BUSINESS MATCHING FOOD HEALTH & BEAUTY EXPO 2020 by OSMEPอิ่ม อร่อย สุขภาพดี...
21/08/2020

วันสุดท้ายแล้วจ้า....ห้ามพลาด ! กับ กิจกรรม BUSINESS MATCHING FOOD HEALTH & BEAUTY EXPO 2020 by OSMEP
อิ่ม อร่อย สุขภาพดี กับมหกรรมสินค้าและอาหาร สุขภาพ และความงาม จากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย สสว. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
เวลา 08.00-16.00 น.
ณ โถงนิทรรศการ Grand hall ชั้น 1
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. (รังสิต)

งานเริ่มแล้วนะคะอย่าลืมมาช้อปกันนะคะ
20/08/2020

งานเริ่มแล้วนะคะ
อย่าลืมมาช้อปกันนะคะ

English Activities : Lord of the Game(Game of thrones)วันที่ 18 สิงหาคม 2563, เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุม CC405 ชั้น 4...
18/08/2020

English Activities : Lord of the Game
(Game of thrones)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563, เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

งานเสวนา “เจาะลึก เข้าถึงธุรกิจเวลเนส”(Leran How Wellness Business run)วันที่ 17 สิงหาคม 2563,เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประ...
18/08/2020

งานเสวนา “เจาะลึก เข้าถึงธุรกิจเวลเนส”
(Leran How Wellness Business run)
วันที่ 17 สิงหาคม 2563,เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการทดสอบทางกายภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 รุ่นที่ 1วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563,...
17/08/2020

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ในการทดสอบทางกายภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 รุ่นที่ 1
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563, เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC306 ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับผู้เช่า อวท.
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับผู้เช่า อวท.

THAILAND QUALITY CONFERENCE &The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
14/08/2020

THAILAND QUALITY CONFERENCE &
The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

THAILAND QUALITY CONFERENCE &
The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

การนำเสนอผลงานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (TQM-Best Practices)

ร่วมฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค วิธีการจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำ TQM ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน

รับชมผ่าน Live Steaming แบบ Full HD ในกลุ่ม Facebook และ YouTube Live

📍 วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 2-3 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

► 50 กว่าผลงาน จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำ
► 2 Keynote speakers
- คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด (หุ่นยนต์ดินสอ)
- ดร. นน อัครประเสริฐกุล
สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
► ชม clip การนำเสนอผลงาน ได้ไม่จำกัด ไปอีก 6 เดือน

📍 ราคาพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ลงทะเบียนและชำระเงินก่อน 14 ส.ค. 63 ราคาเหลือเพียง 1,000 บาท (จากราคาปกติ 1,200 บาท)

▶ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ftqm.or.th/
โทร 02-5647000 ต่อ 71100

การออกแบบและศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารพร้อมรับประทานภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่นไมโครเวฟพร้...
14/08/2020

การออกแบบและศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารพร้อมรับประทานภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่นไมโครเวฟพร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
วันที่ 13 สิงหาคม 2563, เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC403 ชั้น4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางกายภาพ ISO/IEC17025:2017 รุ่นที่ 1วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563, เวลา 09.00-16.0...
13/08/2020

หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางกายภาพ ISO/IEC17025:2017 รุ่นที่ 1
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563, เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม CC405 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ

ที่อยู่

130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66(0)2 5647170

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTERผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

เป็นศูนย์ประชุมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย [Thailand MICE Venue Standard : TMVS ]จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. [TCEB] รองรับการจัดงานประชุมสัมมนาในระดับมาตรฐานสากล ห้องประชุมทุกห้องในศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้จัดให้มีอุปกรณ์ระบบแสง-เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้น ศูนย์ประชุมยังให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น Science Café ที่รองรับลูกค้าได้กว่า 120 ที่นั่ง, ที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้น จอดรถยนต์ได้กว่า 300 คัน และรถตู้โดยสาร NGV ของ ขสมก. บริการรับส่งจากบริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่สถานีสวนจตุจักรทำให้การเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังศูนย์ประชุมฯ เป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น บริการที่เกี่ยวข้อง .. จัดนิทรรศการ,ห้องประชุมใหญ่,เช่าห้องอบรม,ห้องประชุม,ห้องนิทรรศการ, ห้องออดิทอเรียม,ห้องอบรม,เช่าห้องสัมมนา,ห้องแกรนด์ฮอลล์,ห้องสัมมนา,เช่าห้องประชุม,ห้องสัมมนาใหญ่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#APCG2018
#APCG2018
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่ผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/ WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos #FIBO #KMUTT #FRA #robot #ทุนการศึกษา #เรียนต่อ #ปโท #ปเอก#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #หุ่นยนต์ #AI