Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้

Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้ หมู่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
(24)

เปิดเหมือนปกติ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2
28/12/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2

**ประชาสัมพันธ์***ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
27/12/2020

**ประชาสัมพันธ์***
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

**ประชาสัมพันธ์**โรงเรียนคลองบ้านพร้าวแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 226 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564เปิดเรียน 11 มกร...
26/12/2020

**ประชาสัมพันธ์**
โรงเรียนคลองบ้านพร้าวแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2
26 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564
เปิดเรียน 11 มกราคม 2564

**ประชาสัมพันธ์**โรงเรียนคลองบ้านพร้าวแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ24-25 ธันวาคม 2563
23/12/2020

**ประชาสัมพันธ์**
โรงเรียนคลองบ้านพร้าวแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
24-25 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าวฉบับที่ 18 การรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
13/12/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ฉบับที่ 18 การรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าวฉบับที่ 17 การประเมินครูผู้ช่วย
13/12/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ฉบับที่ 17 การประเมินครูผู้ช่วย

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าวฉบับที่ 16 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
13/12/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ฉบับที่ 16 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าวฉบับที่ 15 การนิเทศการเรียนการสอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
13/12/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ฉบับที่ 15 การนิเทศการเรียนการสอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าวฉบับที่ 14 การนิเทศชั้นเรียน
13/12/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ฉบับที่ 14 การนิเทศชั้นเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 บริกาารตรวจฟัน และ เคลือบฟลูโอไรด์ โดยคุณหมอจากโรงพยาบาลสามโคก
11/12/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13
บริกาารตรวจฟัน และ เคลือบฟลูโอไรด์ โดยคุณหมอจากโรงพยาบาลสามโคก

จดหมายข่าวฉบับที่ 12กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
11/12/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 12
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

25/11/2020

***ประชาสัมพันธ์***
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เปิดรับสมัครแม่ครัว 1 ตำแหน่งรายวัน วันละ 325 บาท
ติดต่อสอบถาม 02-1993867 หรือ inbox หรือ ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนได้เลยค่ะ

❌ ปิดการรับสมัคร ❌ ได้แม่ครัวแล้วค่ะ

**ประชาสัมพันธ์**ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
25/11/2020

**ประชาสัมพันธ์**
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 พฤศจิกายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเอมอร เขียนขยัน รองผู้อำนวยการโร...
23/11/2020

23 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเอมอร เขียนขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลูกน้ำ แมลงภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และคณะครูโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ให้การต้อนรับ นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ร่วมด้วย นายการะเวก แสงเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้เช่นกัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ยินดีต้อนรับค่ะ

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ...
13/11/2020

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ้านปทุม มีนายวิรัตน์ ต้นยาง นายก อบต. บ้านปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายทินกร คุ้มวงษ์ เป็นประธานเปิดกองฯ และผู้อำนวยการค่าย

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ...
13/11/2020

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ้านปทุม มีนายวิรัตน์ ต้นยาง นายก อบต. บ้านปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายทินกร คุ้มวงษ์ เป็นประธานเปิดกองฯ และผู้อำนวยการฝึก

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ...
12/11/2020

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม “กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ้านปทุม มีนายวิรัตน์ ต้นยาง นายก อบต. บ้านปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายทินกร คุ้มวงษ์ เป็นประธานเปิดกองฯ และผู้อำนวยการฝึก

**ประชาสัมพันธ์**แจ้งการปิด-เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ
11/11/2020

**ประชาสัมพันธ์**
แจ้งการปิด-เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ

10/11/2020

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ งบเงินรายได้สถานศึกษา
เดือนละ 15,000 บาท และประกันสังคม 750 บาท
ติดต่อสอบถาม 02-1993867 หรือ inbox หรือ ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนได้เลยค่ะ

❌ ปิดการรับสมัคร ❌ ได้ครูสอนคอมพิวเตอร์แล้วค่ะ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Day 2 : 9 - 11 พ.ย. 2563
10/11/2020

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Day 2 : 9 - 11 พ.ย. 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Day 1 : 9 - 11 พ.ย. 2563
09/11/2020

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Day 1 : 9 - 11 พ.ย. 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกศา 2563
08/11/2020

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกศา 2563

31 ตุลาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญ แด่พระมหาจุมพล จิต...
31/10/2020

31 ตุลาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญ แด่พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เจ้าอาวาสวัดตำหนัก และเจ้าคณะอำเภอสามโคก พร้อมด้วยนำคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญและตั้งโรงทาน ณ วัดตำหนัก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เนื่องในงานบุญกฐิน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

30 ตุลาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมทำกระท...
31/10/2020

30 ตุลาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ทั้งครูและนักเรียนตั้งใจกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และกระทงบางส่วนได้นำไปบริจาคให้กับวัดตำหนัก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ในงานลอยกระทงของทางวัดอีกด้วย

22 ตุลาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และให้การต้...
31/10/2020

22 ตุลาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ เกิดบุญนิรันดร รองนายก อบต.บ้านปทุม และวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

12 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ...
31/10/2020

12 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอก และ พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เจ้าคณะอำเภอสามโคก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

5 ตุลาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโ...
31/10/2020

5 ตุลาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 แด่ คุณลุงปรีชา มากเหลี่ยม ในการรวบรวบระดมทุนในการสร้างเสาธงบริจาคให้กับโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ขอขอบพระคุณค่ะ

4 ตุลาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร  คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว...
31/10/2020

4 ตุลาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ร่วมทำบุญกฐิน และร่วมออกโรงทานน้ำสมุนไพร ณ วัดบ้านพร้าวนอก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

28 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับขีดเครื่องหมายชั้น...
31/10/2020

28 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับขีดเครื่องหมายชั้นยศ ครูพรพิมล วิบูลย์ชัยสิทธิ์ ในโอกาสได้รับเข้าบรรจุราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

25 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ...
31/10/2020

25 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 4 ท่าน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา พลตรีชลอ พลอยมุข, ผอ.สำเริง ทองมอญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว, ผอ.วิจิตร อึ้งเสถียรพินิจ, ผอ.สุทัศน์ ตุรงค์เรือง, ศึกษานิเทศน์อมรัชญา ชินศรี และคุณลุงปรีชา มากเหลี่ยม ยินดีด้วยนะคะ

24 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับกลุ่มงานบริหารบุคคล ดำเนินการประเม...
31/10/2020

24 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับกลุ่มงานบริหารบุคคล ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยครูผู้ช่วยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน, ครูผู้ช่วยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน และครผู้ช่วยในกลุ่มสาระปฐมวัย จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แก่ ท่านผอ.สุทัศน์ ตุรงค์เรือง

25 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่ว...
31/10/2020

25 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราโลก ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบเกมสอดแทรกความรู้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการงดดื่มสุรา แก่ลูก ๆ คลองบ้านพร้าวพร้าว

25 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ห...
31/10/2020

25 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น และกลุ่มงานบริหารบุคคล ร่วมกันประเมินผลการทำงานครูอัตราจ้างเพื่อพิจารณาความดีความชอบต่อไป

24 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บูรณาการในวิชาลู...
31/10/2020

24 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โดยมีคณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงเรียน

21 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธ...
31/10/2020

21 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกเครื่องลงคะแนนให้ลูกคลองบ้านพร้าว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ที่อยู่

หมู่ 6 ต.บ้านปทุม

12160

เบอร์โทรศัพท์

+6621993867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ฝากเน้นย้ำและแจ้งเตือน มอไซด์วินผู้ชายที่มาช่วยหยุดรถตอนนักเรียนเลิกเรียนหน่อย ให้เบาๆเสียงหน่อยเด็กๆตกใจ จะเสียงดังไปไหน และให้ดูรถที่มาจอดรอก่อนหลังด้วย วันนี้อารมณ์เสียมาก เรามาจอดรถรอรับลูกก่อน แท็กซี่มาจอดฝั่งตรงข้ามกับรถเราแถมมาทีหลัง ดันมาไล่รถเราให้ไปจอดที่อื่นเฉยเลย
NEWS: ไม่ต้องหัวเกรียน ไม่ต้องติ่งหู ศธ.ยืนยัน ห้ามโรงเรียนบังคับทรงผมตามกฎเดิม . หลังจากเปิดภาคเรียนสองวัน เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายตัวแทนนักเรียนในชื่อ “องค์กรนักเรียนเลว” ได้ร่วมกันยื่นหนังสือขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 . แต่พบว่าช่วงก่อนเปิดภาคเรียนจนถึงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่เปิดภาคเรียน มีการร้องเรียนว่านักเรียนถูกตัดผม หรือกล้อนผมแล้วมากถึง 312 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าไม่ทำตามกฎของกระทรวงและเป็นการละเมิด “สิทธิ” ของนักเรียน . ต่อมานายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมารับหนังสือจากเครือข่ายนักเรียนด้วยตนเอง พร้อมระบุว่า ทุกโรงเรียนจะต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวง ฉบับปี 2563 ซึ่งเป็นระเบียบล่าสุด ห้ามบังคับใช้กฎเดิม . โดยในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนักเรียนล่าสุดระบุกฎเกณฑ์ทรงผมไว้ดังนี้ . นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย . 2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย . และมีข้อห้ามปฏิบัติดังนี้ . 1) ดัดผม 2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 3) ไว้หนวดหรือเครา 4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย . เมื่อดูจากกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 จะพบว่าไม่ได้มีกฎให้นักเรียนชายตัดผม “ทรงนักเรียน” และนักเรียนหญิงต้องตัดผมสั้น “ติ่งหู” เหมือนที่หลายๆ โรงเรียนยังคงบังคับใช้ตามระเบียบเก่า . โดยใน 312 โรงเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมาทางกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง เพื่อทำการชี้แจงและยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องใช้ระเบียบใหม่ของกระทรวง . อ้างอิง: ข่าวสด. ร้อง ศธ. พบ312โรงเรียน ยังถูกครูจับตัด-กล้อนผม ปลัด ย้ำ! ห้ามใช้กฎเดิม. https://bit.ly/2VHjaOU กระทรวงศึกษาฯ . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน> https://bit.ly/31FDLXN #Thailand #Student #BrandThink #แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ #sharingIsEmpowering อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่ Line: @brandthink (มี @ ด้วยนะครับ) Instagram: instagram.com/brandthink.me Website: www.brandthink.me Twitter: twitter.com/BrandThinkme
ช่วยดูแลน่อยคับ😆😆
ฝากหน่อยครับ มีน้องลืมหมวกเนตรนารี ไว้บนรถเมล์ ลงตรงเชียงราก หมวกค่อนข้างใหม่ ข้างในมีชื่อเขียนว่า "เอย" มาติดต่อรับได้ที่รถเมล์ 383-32 ได้เลยครับ 0935545374 (พี่อาร์ท)
เด็กๆน่ารักจุง
ใครมีเบอร์ครูกบไหมค่ะขอหน่อยค่ะ จะโทรคุยธุระ
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍