สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วารสารสหกิจศึกษาฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563#สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี#https://www.coop.rmutt.ac.th/?p...
07/12/2020
วารสารสหกิจศึกษาฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

วารสารสหกิจศึกษาฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563
#สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี
#https://www.coop.rmutt.ac.th/?page_id=2500
https://online.pubhtml5.com/xixf/caky/#p=1

วารสารสหกิจศึกษาฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอ...
29/10/2020

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4714

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดประชุมและหารือเกี่ย...
27/10/2020

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดประชุมและหารือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ตามแบบมาตรฐานราชการ ไฟจราจร สัญญาณไฟจราจร โซล่าเซลล์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณชญานนท์ มินเสน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา จากบริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #สำนักสหกิจศึกษา #https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4737

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี2563สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาค...
10/09/2020

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี2563
สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...
25/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา และระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของมทร.ธัญบุรี รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา อาจารย์เบญจพร มีพร้อม หัวหน้างานสหกิจศึกษา และ อาจารย์กุลศิริ วรกุล คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ประภาส กลับนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี #https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4517

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม #วันแม่แห่งชา...
05/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม #วันแม่แห่งชาติ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
29/07/2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานปล.ตอนนี้ทางบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถฝึกงานออนไลน์ได้เเล้วนะคะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเล...
20/04/2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ปล.ตอนนี้ทางบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถฝึกงานออนไลน์ได้เเล้วนะคะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทาง มาในช่วงโควิดนี้ค่ะ

#ทรงพระเจริญ
02/04/2020

#ทรงพระเจริญ

24/03/2020
Stew
17/03/2020

Stew

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ครับ

Fullfunction organizer group ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานไม่จำกัดช่วงเวลาในการฝึกทุกระดับ
-=รายละเอียด=-
ตำแหน่ง:
นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายออกแบบ/กราฟฟิก:
ลักษณะงาน:
-ออกแบบงาน Graphic ในรูปแบบ Layout banner design
-Logo design, Ads, infographic เป็นต้น
-มีความคิดสรางสรรค์และกล้าในการเสนอไอเดียใหม่ๆในการทำงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประสานงาน Event:
ลักษณะงาน:
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ช่วยจัดทำและจัดเก็บเอกสาร
-คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการ ฝ่ายเลขา/ผู้ช่วย:
ลักษณะงาน:
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
-การรับหนังสือเอกสารต่างๆตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
-ทำหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ ทั้งที่เป็นทางการหรือทางอีเมล
-ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร
-
=คุณสมบัติในการทำงาน=-
-เพศชายหรือหญิงอายุ ปีขึ้นไป
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้
-ตรงต่อเวลา - ขยัน อดทน และตั้งใจในการทำงาน
-ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น
-รับผิดชอบในหน้าที่
-มี notebook ในการฝึกงาน

-=คุณสมบัติส่วนตัว=-
-สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
-กล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเอง
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สนใจส่งประวัติส่วนตัวมาที่

-=สถานที่ตั้ง=-
ซอยแบริ่ง 17/3 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรารการ จังหวัดสมุทรปราการ

สนใจส่งประวัติมาที่
[email protected]
เบอร์โทร 062-414-2445
www.fullfunction.com
แฟนเพจ
https://www.facebook.com/fullfunctionorganizergroup/

ประกาศ!!บริษัทฟูลฟังก์ชั่น ออกาไนเซอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
16/10/2019

ประกาศ!!บริษัทฟูลฟังก์ชั่น ออกาไนเซอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 8 (RT63) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.coo...
10/10/2019

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 8 (RT63) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4292 #สำนักสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล"การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุ...
30/07/2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัล"การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562"
#https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4236
#สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

12/07/2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษ...
12/07/2019

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
#https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=4205
#สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo
02/07/2019

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo

รางวัล "สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2562#รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ#รางวัลหกิจศึก...
02/07/2019

รางวัล "สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2562
#รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ
#รางวัลหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
#สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

"บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมาพระบารมีเกริกก้องฟ้า ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระ...
19/04/2019

"บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
พระบารมีเกริกก้องฟ้า ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo
03/04/2019

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏👏#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับคัดเลือกเป็น #สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ป...
03/04/2019

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏👏
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้รับคัดเลือกเป็น #สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
และขอแสดงความยินดีกับ #สถาบันการศึกษา ในเครือข่ายภาคกลางตอนบนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 🙂🙂🙂

รางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18/03/2019

รางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo
14/02/2019

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา#สำนักสหกิจ...
24/01/2019

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา
#สำนักสหกิจศึกษา
#https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=3812

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน(IT)บริษัท แสงชัย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องปรับอา...
24/12/2018

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน(IT)

บริษัท แสงชัย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!!! 😊 👍
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงาน โพสสินค้าลงเว็บไซต์ จัดวางรายละเอียดสินค้า และข้อมูลสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
หากสนใจติดต่อได้ที่ : สำนักงานใหญ่ หลานหลวง กทม.
02-6282600 ต่อ 250 หรือ 088-0881597

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ทางบริษัทเปิดรับสมัคร
- นักศึกษาฝึกงาน IT สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ มีความรู้เรื่อง WordPress และภาษา HTML
- นักศึกษาฝึกงาน แผนกฝ่ายบุคคล ไม่จำกัดสาขาค่ะ
- 📌นักศึกษาฝึกงาน (เพศหญิง) ด้านการประสานงาน จะเป็นงานเกี่ยวกับการประสานงาน เปิดบิล และงานเอกสารต่างๆ แต่ตำแหน่งนี้จะต้องไปฝึกงานที่สาขา ศาลายา📌

😍ค่าตอบแทนวันละ 200-300 บาท ทุกตำแหน่งค่ะ😍

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)  #สำนักสหกิจศึกษา #https://www.coop.rmutt.ac...
18/12/2018

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) #สำนักสหกิจศึกษา #https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=3786

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับ "ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ในต่างประเทศ (50,000 บาท) แอดอยากบอกว่า ทุนที่ท...
22/10/2018

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับ "ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ในต่างประเทศ (50,000 บาท)
แอดอยากบอกว่า ทุนที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้นักศึกษามีเยอะมาก ชวนเพื่อนมาขอรับทุนกันเยอะๆน๊ๅๅๅๅ #กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คุณสมบัตินักศึกษาที่ขอรับทุนฯ ดังนี้
1) ใบแสดงผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
2) ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ที่ประกาศฯ กําหนด)
3) ใบสมัครงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
4) แบบยินยอมจากผู้ปกครอง ให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
5) แบบตอบรับจากสถานประกอบการ หรือ เอกสารแจ้งการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมระบุตําแหน่งหรือลักษณะงานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติ
"สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด"

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo
28/09/2018

สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี's cover photo

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน "สหกิจศึกษาดีเด่น" ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการส่งผลงานเข้าประก...
28/09/2018

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน "สหกิจศึกษาดีเด่น" ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ ต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สำนักสหกิจศึกษา #https://www.coop.rmutt.ac.th/?p=3634
(น้องๆอย่าลืมส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆน๊ๅๅๅๅ...โดยสามารถติดต่อที่งานสหกิจศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด )

ไครๆก็ไปต่างประเทศได้......#กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  #กองทุนพัฒนานักศึกษา
09/07/2018

ไครๆก็ไปต่างประเทศได้......#กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #กองทุนพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน นักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ประกาศ!!! บริษัทไทยไทโย จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #http://www.coop.rmutt.ac.th/?p=35...
09/07/2018

ประกาศ!!! บริษัทไทยไทโย จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #http://www.coop.rmutt.ac.th/?p=3551
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.วิศวกรการผลิต
2.วิศวกรควบคุมคุณภาพ
3.วิศวกรไฟฟ้า
4.วิศวกรเครื่องกล
5.พนักงานติดตั้ง - จัดส่ง
6.พนักงานฝ่ายผลิต/QC
7.พนักงานคลังสินค้า
8.ช่างแม่พิมพ์โลหะ
9.ช่างซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ / รายได้
* เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกสอนงานให้)
* มี OT, ค่ากะ, เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
พนักงาน/ช่าง
** รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000บ./เดือน ขึ้นไป
วิศวกร
** รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000บ./เดือน ขึ้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0-2987-8801-10
หรือ 086-3299374

ประกาศ!!!! โอกาสดีๆมาอีกแว้วววววว 👈👈 แชร์กันวนไป!!!!รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ "โครงการ...
05/07/2018

ประกาศ!!!! โอกาสดีๆมาอีกแว้วววววว 👈👈 แชร์กันวนไป!!!!
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี) จำนวน 4 ราย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #https://www.rmutt.ac.th/content/44625

ประกาศ!!!!!บริษัท พระราม3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโต โมบิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้าอันดับ 1 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความประสง...
22/05/2018

ประกาศ!!!!!
บริษัท พระราม3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโต โมบิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้าอันดับ 1 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี กระตือรือร้น และรักงานการให้บริการ เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ในตำแหน่ง Sales Trainee (ที่ปรึกษาการขายฝึกหัด) จำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ฝึกงานและมีประสบการณ์จากการทำงานจริง
และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บริษัทฯ จะรับเข้าทำงานที่โชว์รูมของบริษัท ต่อไป

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

📣 หางาน PC ขายสินค้า เชิญทางนี้ค่ะ รับสมัคร พนักงานขาย (PC) หลายอัตรา! เชียร์ขายสินค้า ประเภทเครื่องมือช่าง คุณสมบัติ: • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย (PC) สินค้าเครื่องมือช่าง หรือสินค้าใกล้เคียง • สามารถทำงานเป็นกะได้ 💰รายได้ > 10,500 ++ บาท (ยังไม่รวมโอที / คอมมิสชั่น)💰 📍สถานที่ทำงาน : สาขารังสิต (คลอง 7), บางบัวทอง, บางนา-ตราด (กม.38), พระราม 2 สนใจติดต่อ > พี่ส้ม ไลน์ไอดี 📲 : akrinya เบอร์โทร 📞 : 062-563-9244 👉👉 สมัครงานคลิก》 ใบสมัคร สาขารังสิต (คลอง 7) https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขารังสิต/905 ใบสมัคร สาขาบางบัวทอง https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาบางบัวทอง/894 ใบสมัคร สาขาบางนา-ตราด (กม. 38) https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาบางนา-ตราด-กม.38/901 ใบสมัคร สาขาพระราม 2 https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาพระราม-2/897
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ครับ Fullfunction organizer group ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานไม่จำกัดช่วงเวลาในการฝึกทุกระดับ -=รายละเอียด=- ตำแหน่ง: นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายออกแบบ/กราฟฟิก: ลักษณะงาน: -ออกแบบงาน Graphic ในรูปแบบ Layout banner design -Logo design, Ads, infographic เป็นต้น -มีความคิดสรางสรรค์และกล้าในการเสนอไอเดียใหม่ๆในการทำงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประสานงาน Event: ลักษณะงาน: -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ช่วยจัดทำและจัดเก็บเอกสาร -คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการ ฝ่ายเลขา/ผู้ช่วย: ลักษณะงาน: -มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -การรับหนังสือเอกสารต่างๆตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง -ทำหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ ทั้งที่เป็นทางการหรือทางอีเมล -ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร - =คุณสมบัติในการทำงาน=- -เพศชายหรือหญิงอายุ ปีขึ้นไป -กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ -ตรงต่อเวลา - ขยัน อดทน และตั้งใจในการทำงาน -ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น -รับผิดชอบในหน้าที่ -มี notebook ในการฝึกงาน -=คุณสมบัติส่วนตัว=- -สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส -กล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเอง -สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจส่งประวัติส่วนตัวมาที่ -=สถานที่ตั้ง=- ซอยแบริ่ง 17/3 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรารการ จังหวัดสมุทรปราการ สนใจส่งประวัติมาที่ [email protected] เบอร์โทร 062-414-2445 www.fullfunction.com แฟนเพจ https://www.facebook.com/fullfunctionorganizergroup/
#ขอนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างค่ะ > วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 > เปิด Walk-in Interview (ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด) > สถานที่ อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้น5 (ซอยสุขุมวิท 42) สถานนี > BTS-เอกมัย ทางออกที่4 > เวลา 09.00-15.00 น. #รายละเอียดงาน - ควบคุมการดาเนินงานในสาขา - ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ - ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ #คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง , ชาย - อายุ 21 ปีขึ้นไป - การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) - รายได้รวม 14,000 -17,000 บาท/เดือน - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ #สถานที่ปฏิบัตงาน 1. ร้านอาหารสาขา เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 2. ร้านอาหารสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3. ร้านอาหารสาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 4. ร้านอาหารสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา 5. ร้านอาหารสาขา เทอมินอล 21 6. ร้านอาหาร สาขา สยามสแควร์ 7. ร้านอาหารสาขา สยามเซ็นเตอร์ 8. ร้านอาหารสาขา เดอะ พรอมานาด 9. ร้านอาหารสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 10. ร้านอาหารสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า #เอกสารประกอบการรับสมัครงาน 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ #ข้อมูลติดต่อสมัครงาน 􀔃􀅫incoming call􏿿 094-229-2296, 094-229-2269 􀔃􀄎LINE messenger􏿿 http://line.me/ti/p/UEz5nYlZIy 􀐂􀄭notebook PC􏿿 ลิ้งค์สมัครงานออนไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpAUSPE8077fQXPYvF3qDuX52Bk8rOisjy7tkLF6XtbrtoLA/viewform