DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC)
(5)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิต การบำรุงรักษา และอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน

23 ธันวาคม 2565 หลักสูตรอาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) คณะวิทยาศาสตร์และ...
23/12/2022

23 ธันวาคม 2565 หลักสูตรอาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ และทีมงานฯ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมการให้บริการของศูนย์ฯ และนำชม TD-X Center ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว สวทช. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการในเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการยกระดับผู้ประกอบการด้วยการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
โทร 02-564-6310-11
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์ http://www.decc.or.th/

16 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยกลุ่มนวิสาหกิจชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา เข้า...
22/12/2022

16 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยกลุ่มนวิสาหกิจชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ และทีมงานฯ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของศูนย์ฯ และนำชมเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis และ TD-X Center ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว สวทช. พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสู่มหาวิทยาลัยและวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
โทร 02-564-6310-11
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์ http://www.decc.or.th/

☘️เริ่มแล้ว! งาน Agro FEX 2022 ☘️งานแสดงอาหารแปรรูปและเทคโนโลยีเกษตร  ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall  ชั้...
01/12/2022

☘️เริ่มแล้ว! งาน Agro FEX 2022 ☘️
งานแสดงอาหารแปรรูปและเทคโนโลยีเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

👉พบกับ DECC ได้ที่บูธ E17 พร้อมตัวอย่างงานที่น่าสนใจ เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อาทิเช่น ถังดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก โรงเรือนพฤกษาสบาย

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
โทร 02-564-6310-11
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์ http://www.decc.or.th/

🚩ด่วน 🚩รับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม💫👉🏼"โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์"▫️พัฒนาชิ้นงานเพื...
24/11/2022

🚩ด่วน 🚩รับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
💫👉🏼"โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์"
▫️พัฒนาชิ้นงานเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
▫️ช่วยลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดธุรกิจของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

📌โครงการช่วยอะไรบ้าง
▪️ให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น แนะนำแนวทางการออกแบบ ปรับปรุงและช่วยดูแลการสร้างต้นแบบจาก3D Printing โดยผู้เชี่ยวชาญ
▪️ช่วยลดระยะเวลารวมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ การลงทุน ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์
▪️ มีพื้นที่ Maker Space และอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเครื่องมือให้มาใช้บริการ สร้างสรรค์งาน ออกแบบขึ้นรูปชิ้นงาน ครบวงจร มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย

📌📌สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสูงสุด 🚩50% 🚩

🔗 ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
http://bitly.ws/wY7N
🗓หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย 2566

18/11/2022

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง MR 211 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Metalex 2022

09/11/2022

🎉โอกาสมาถึงแล้ว!🎉ร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

📍“Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase”📍
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
🗓วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65
⏱เวลา 13.00 – 16.00 น.
🏫ณ ห้อง MR211 ไบเทค บางนา ภายในงาน Metalex 2022
🖊ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/FJU78

✅ พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาต้นแบบ และบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ที่พร้อมสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing
👉รศ.ดร วิโรจน์ ลิ่มตระการ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
👉คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเครื่องมือในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรม
👉ภก.ติณณภพ โตอุรวงศ์ บริษัท อินน็อกซ์เซ่ลลา จำกัด ผู้คิดค้นพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
👉คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวนาถศิริ ผู้พัฒนานวัตกรรมต้นแบบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ EO ขนาดเล็ก

☎️ สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 E-mail: [email protected]

10 ตุลาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช...
11/10/2022

10 ตุลาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถพยาบาลแรงดันลบ

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้ให้การต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และ ภก.ชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธี

ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานชมนวัตกรรมรถพยาบาลแรงดันลบ และนวัตกรรมด้านการแพทย์ของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด และ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. โดยการเปิดตัวนวัตกรรมรถพยาบาลแรงดันลบในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังและใช้จุดแข็งของทั้งสององค์กร ทั้งความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยของ สวทช. และความเชี่ยวชาญด้านยาและเครื่องมือแพทย์ของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นการตอบโจทย์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำนวัตกรรมมาคิดค้นพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่อโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านสุขภาพของประชาชน

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
โทร 02-564-6310-11
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์ http://www.decc.or.th/

27 กันยายน 2565 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BIC) ใ...
30/09/2022

27 กันยายน 2565 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BIC) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดปทุมธานี​ ในวาระการประชุมสัญจร ครั้งที่​ 7/2565​

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการให้บริการ การให้คำปรึกษา และจัดบูธนำเสนอผลงานนวัตกรรมของศูนย์ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในอุตสาหรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชต์ต่อผู้ประกอบการในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรม​นำนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
โทร 02-564-6310-11
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์ http://www.decc.or.th/

🎉เริ่มแล้ว! สำหรับงาน SETA 2022,Solar+Storage Asia 2022 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565  ณ  ไบเทค บางนา 🎉พบกับบูธ DEC...
20/09/2022

🎉เริ่มแล้ว! สำหรับงาน SETA 2022,Solar+Storage Asia 2022 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

🎉พบกับบูธ DECC พร้อมชมสิ่งที่น่าสนใจด้านพลังงาน ชิ้นงานการออกแบบระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ และ DECC Solar Floating Solar ณ Hall 103 บูธ TH 05 เวลา 10.00-18.00 น.👏

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ถังดักไขมัน เพื่อผู้ประกอบการ Street Foodศูนย์ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC สวทช. วิจ...
19/08/2022

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ถังดักไขมัน เพื่อผู้ประกอบการ Street Food

ศูนย์ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC สวทช. วิจัยและพัฒนาต้นแบบ “ถังดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ” สำหรับผู้ประกอบการสตรีตฟูด รูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ หรือ food truck เพื่อจัดการและบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ช่วยลดมลภาวะในแม่น้ำลำคลอง โดยออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดรวบรวมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง จากฟูดทรักแต่ละคันเป็นสถานีเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ สามารถติดตั้งบนพื้นดินและเคลื่อนที่ได้สะดวก วัสดุทำจากสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพกรองและดักจับของเสียได้ดี เหมาะกับธุรกิจขายอาหาร เช่น ฟูดทรัก, Food Trailer และยังประยุกต์ใช้ในตลาดชุมชนหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย

ศูนย์ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC สวทช. วิจัยและพัฒนาต้นแบบ “ถังดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ” สำหรับผ....

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢 สวทช. โดยงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “สิทธ...
08/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢
สวทช. โดยงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และแนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรอง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษีนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ผู้ประกอบการเอกชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Events โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3OZLftz

สอบถามเพิ่มเติม งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI)
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332 ,และ 1631-1634

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC และ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้า...
08/08/2022

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC และ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านพลังงาน เกษตรและอาหาร ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. และคณะทำงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

โดยมีการบรรยายแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์และการสนันสนุนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center), NANO GENE, Plant Phenomics, โรงเรือนพฤกษาสบาย, CDIP, กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) อาคาร INC2, เยี่ยมชมศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC), และรับฟังการบรรยายนวัตกรรม ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System; BESS) โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผอ.ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม รวมถึงนวัตกรรมการจัดการพลังงาน โดย ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พร้อมเยี่ยมชม Solar plant และได้หารือแนวทางความร่วมมือกันพัฒนาวิจัยต่อไปในอนาคต

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ DECC ร่วมงานแถลงข่าว “บางกอกเวิลด์” โดยสยามอะ...
27/07/2022

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ DECC ร่วมงานแถลงข่าว “บางกอกเวิลด์” โดยสยามอะเมซิ่งพาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน Street Food ซึ่งจะมีการหารือความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในระดับฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “บางกอกเวิลด์”

กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ดำเนินธุรกิจสยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของประเทศไทย แถลงข่าวควา...

21 กรกฎาคม 2565 คณะผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ จากประเทศสิงค์โปร จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและว...
22/07/2022

21 กรกฎาคม 2565 คณะผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ จากประเทศสิงค์โปร จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC), เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมมือกับ Asian Productivity Organization ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติทางด้านผลิตภาพโดยความร่วมมือกับ Singapore Management University มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างเครือข่าย แสวงหาโอกาสด้านสินค้า บริการ การจัดจำหน่าย การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี และกระบวนการผลิต

ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis), ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC), Ajinomoto, Future Food Lab, และ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ภายใต้หัวข้อ FI Innovation Ecosystem, FI Service Platform, Mechanisms to Support R&D in the Private Sector (international and local)

โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้ร่วมบรรยายภาพรวมบริการโดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ในบทบาทของศูนย์ที่มีความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบบูรณาการอัจฉริยะ ด้วยรูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service ด้วย One Stop Enjoy ภายใต้บริการเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้าน prototyping, Innovation Design, Engineering knowledge sharing, Networking นำไปสู่การสร้างต้นแบบและชิ้นงานจริง (Production) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร

ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  DECC เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ DECC พร้อมคณะทำงาน ร่วมบรร...
08/07/2022

ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 DECC เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ DECC พร้อมคณะทำงาน ร่วมบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมสตรีทฟู้ดรักษ์โลกที่นำมาปรับใช้กับการจัดการตลาดยั่งยืน" ภายในงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวสู่ความยั่งยืน “ตลาดท่องเที่ยวสีเขียว” (BCG Model) ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre เทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ

และมีการนำเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดง อาทิเช่น รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก และถังดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ (Special grease trap) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Model จุดประกายให้มีการบริหารจัดการตลาดท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน

🎉เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจกิจกรรม Open House “เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center"👉ภายในงานท่านจะได...
06/07/2022

🎉เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจกิจกรรม Open House “เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center"

👉ภายในงานท่านจะได้พบกับ
✅แนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. และ ผู้จัดการโครงการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
✅Trick and Trips แนะนำเทคโนโลยี 3D Printing สุดล้ำ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
โดย คุณอสิพล อนันตอัมพร ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง Markforged X7 ตำแหน่ง Sales Manager, Additive Manufacturing BU, บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด

👉รอบแรก วันที่ 20 กค. 65 เวลา 14.00 – 15.00 น.
👉รอบที่สอง วันที่ 3 สค. 65 เวลา 14.00 – 15.00 น.
👉ณ ห้อง INC1-112 ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

💥สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 ก.ค 65
🖊ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/NYAuMY4XBA5L15qc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม: 0 2564 6310-11 ต่อ 101 (คุณปวริศา) ต่อ 106 (คุณนันทัชพร) มือถือ 090 9713631
E-mail:[email protected]

🎉เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจกิจกรรม Open House “เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center"

👉ภายในงานท่านจะได้พบกับ
✅แนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. และ ผู้จัดการโครงการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
✅Trick and Trips แนะนำเทคโนโลยี 3D Printing สุดล้ำ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
โดย คุณอสิพล อนันตอัมพร ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง Markforged X7 ตำแหน่ง Sales Manager, Additive Manufacturing BU, บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด

👉รอบแรก วันที่ 20 กค. 65 เวลา 14.00 – 15.00 น.
👉รอบที่สอง วันที่ 3 สค. 65 เวลา 14.00 – 15.00 น.
👉ณ ห้อง INC1-112 ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

💥สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 ก.ค 65
🖊ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/NYAuMY4XBA5L15qc8

☎️สอบถามเพิ่มเติม: 0 2564 6310-11 ต่อ 101 (คุณปวริศา) ต่อ 106 (คุณนันทัชพร) มือถือ 090 9713631
E-mail:[email protected]👉

คุ้มค่าที่สุดกับ PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
05/07/2022

คุ้มค่าที่สุดกับ PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines
ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 🕵
🔔หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงาน ด้านอุตสาหกรรม แบบเจาะลึก! จัดเต็ม!
เรียน + Workshop เพื่อใช้จริงในหน่วยงาน เรียนจบพร้อม Action ทันที
พิเศษสุดๆ มี Template ให้ดำเนินการตาม สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ♥️
#รับจำนวนจำกัด #เพียง30ท่าน
จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
🌟Early Bird ท่านละ 3,990 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
📆สำหรับผู้ที่ชำระภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ปกติท่านละ 4,990 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

::อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3u7buqn

คุ้มค่าที่สุดกับ PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines
ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 🕵
🔔หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงาน ด้านอุตสาหกรรม แบบเจาะลึก! จัดเต็ม!
เรียน + Workshop เพื่อใช้จริงในหน่วยงาน เรียนจบพร้อม Action ทันที
พิเศษสุดๆ มี Template ให้ดำเนินการตาม สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ♥
#รับจำนวนจำกัด #เพียง30ท่าน
จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
🌟Early Bird ท่านละ 3,990 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
📆สำหรับผู้ที่ชำระภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ปกติท่านละ 4,990 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้ ❗❓
🔸เรียนรู้กฎหมาย PDPA แบบเข้มข้น ตั้งแต่ระดับ Basic ไปจนถึงขั้น Advance
🔸สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้าน PDPA โดยตรง
🔸เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเชิงลึก และตรงประเด็น ฉบับคนทำงานด้านอุตสาหกรรม
🔸รู้อย่างเดียวไม่พอ แต่ใช้งานได้จริงในหน่วยงาน ด้วยการเข้าร่วม Workshop พร้อม Tools ต่าง ๆ
🔸Upgrade กลายเป็น Human Asset ที่สำคัญขององค์กร
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกจากผู้เรียนในสายอาชีพเดียวกัน
🔔 ดาวน์โหลดใบสมัคร
และรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3OPgUht
กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ email : [email protected]
เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและบทความดีๆ
กดติดดาว(See first) ⭐ เพจเราไว้ด้วยนะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการจัดประชุมสัมมนาหรือด้านการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
INBOX : https://bit.ly/3bOUWLm
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3
E-mail : [email protected]
Google Map : https://g.page/TSPCC?gm
#มาตรการความปลอดภัย #ศูนย์ประชุม
#ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ีสาระ

30/06/2022

🎉เชิญชวนนักวิจัย นักออกเเบบ ผู้ประกอบการ มาร่วมสร้างต้นแบบคอมโพสิท ด้วยเทคโนโลยี 3D PRINTING

📍 โอกาสร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานไปกับเรา TD-X CENTER ไม่มีค่าใช้จ่าย 10 ชิ้นงานเท่านั้น!

👉รับสิทธิประโยชน์มากมายในโครงการ
✅ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชิ้นงาน
✅ โอกาสในการสร้างเครือข่าย พร้อมต่อยอดเปิดโอกาสทางธุรกิจ
✅ ร่วมนำเสนอผลงานหลากหลายเวที

💥รับสมัครจำนวนจำกัด! เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค 65
🖊ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_8zyzfSnIfcy7NHfAMGZbfsPTnJWYvv33YQ8U7JdoZomBw/viewform

☎️สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 มือถือ 090 9713631 E-mail:[email protected]

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี...
27/06/2022

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

23 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี และ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ลงนามบันทึกความร่วมมือ "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน" ณ.ห้องประชุม INC1-101 อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในงานด้านต่างๆ อาทิเช่น งานด้านพลังงาน เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย หรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นมีการเข้าเยี่ยมชม หน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาทิเช่น ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC), เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) , CDIP, เยี่ยมชมระบบ BESS ,โซล่าเซลล์ (NECTEC) และ โรงเรือนพฤกษาสบาย พร้อมหารือโครงการร่วมกันเพื่อขยายผลงานการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ให้ไปสู่การใช้งานจริงกับหน่วยงานพันธมิตร หรือชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

26/06/2022
🎉พลาดไม่ได้! กับงาน Manufacturing expo 2022 งานแสดงสุดยอดนวัตกรรมเครื่องจักรและโซลูชันเพื่อการผลิต🎉ศูนย์บริการปรึกษาการอ...
22/06/2022

🎉พลาดไม่ได้! กับงาน Manufacturing expo 2022 งานแสดงสุดยอดนวัตกรรมเครื่องจักรและโซลูชันเพื่อการผลิต🎉

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมออกบูธและจัดสัมมนาภายในงาน

📌 วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565 ไบเทค บางนา บูธ 1G36 Hall 101
- บริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบวิศวกรรม/การทดสอบชิ้นงาน/บริการ 3D Printing
- การเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานวิจัยของ สวทช.

📌 วันที่ 24 มิ.ย 65 กิจกรรมสัมนา “War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition” เปิดพื้นที่แข่งขันสำหรับ Maker ไทยในการออกแบบและสร้างต้นแบบคอมโพสิทด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ พร้อมต่อยอดนำเสนอผลงานในหลากหลายเวที
⏱เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MR 210 ไบเทค บางนา
🖊ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/uzOQV

☎️สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 มือถือ 090 9713631 E-mail:[email protected]

14/06/2022

🎉โอกาสมาถึงแล้ว! เปิดพื้นที่แข่งขันสำหรับ Maker ไทยในการออกแบบและสร้างต้นแบบคอมโพสิทด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ พร้อมต่อยอดนำเสนอผลงานในหลากหลายเวที

📍“War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition”📍
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

🗓วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
⏱เวลา 13.00 – 16.00 น.
🏫ณ ห้อง MR 210 ไบเทค บางนา
🖊ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/uzOQV

✅พบกับบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing

✅ “A Successful Approach to Corporate Innovation”โดย อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และการขายชั้นสูง

✅เสวนาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อทางรอดของอุตสาหกรรมไทย”
🎤จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
👉ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
👉คุณธาตรี สารีบุตร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
👉รศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
👉ดร.พสุ สิริสาลี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.

💥รับสมัครจำนวนจำกัด! เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ท่าน ต่อยอดกิจกรรม Workshop และสร้างชิ้นงาน Prototype พร้อมโอกาสร่วมโชว์ผลงานในงาน BCG Health Tech Thailand ฟรี!

☎️สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 มือถือ 090 9713631 E-mail:[email protected]

🎉เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับการสัมมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19” โดย อ...
23/05/2022

🎉เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับการสัมมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19” โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกเบบและวิศวกรรม สวทช.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานแสดงสินค้า SUBCON Thailand 2022

คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านรับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการได้รับทราบกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะช่วยให้การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวช่วยในการการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวไกลสู่สากล การออกเบบวิศวกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและศูนย์บริการปรึกษาการออกเบบและวิศวกรรม สวทช. ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

20/05/2022

Live🔴 สัมมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19” โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกเบบและวิศวกรรม สวทช.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานแสดงสินค้า SUBCON Thailand 2022

🎉โอกาสมาถึงแล้ว 🎉 เชิญร่วมรับฟังการการสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19 การใช้วิศวกรรมช่วยในการออ...
05/05/2022

🎉โอกาสมาถึงแล้ว 🎉
เชิญร่วมรับฟังการการสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19 การใช้วิศวกรรมช่วยในการออกแบบและการจัดการพลังงาน เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวไกลสู่สากล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นิคมวิจัยสำหรับเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🎉 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19”

✅พบกับ
👉 การสนับสนุนธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะช่วยให้การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวไกลสู่สากล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
🎤โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษด้านการบริหารนวัตกรรม

👉 การออกแบบวิศวกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต” การใช้งาน CAE Technology ลดระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานสะอาดในการลดต้นทุนการผลิต
🎤โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบวิศวกรรม สวทช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานและด้านการออกแบบวิศวกรรม

🗓วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
🪟ห้อง MR 220-221
🏫ณ งาน SUBCON Thailand 2022 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

🎉 รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
✅ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/sxBH0

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.
คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 และ 090-9713631
📧E-mail : [email protected]

🎉มาร่วมพลิกโฉม เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สู่การสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิต•เจาะลึกกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้กับงานด้า...
26/04/2022

🎉มาร่วมพลิกโฉม เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สู่การสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิต

•เจาะลึกกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้กับงานด้านต่างๆ
•แนวทางในการนำไปปรับใช้กับงานอุตสาหกรรมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
•สัมผัสการสร้างชิ้นงานสามมิติจากวัสดุคอมโพสิต และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์สามมิติ

👉ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา “Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology"

✅พบกับ
👉"พลิกโฉมชิ้นงานเดิม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”
โดย อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมจาก Design Doctrine

👉"สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม เปลี่ยนปลาเล็กให้เป็นปลาเร็ว ด้วย CAE Technology”
โดย อาจารย์นิทัศน์ ปานอ่อน ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม

👉"Trick and Trips แนะนำเทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อมทั้งประโยชน์ ตัวอย่างการใช้งาน และ การใช้งานรวมทั้งพร้อมทั้งเทคนิคการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจากวัสดุ Composite Markforged X7
โดย คุณอสิพล อนันตอัมพร ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง Markforged X7 บริษัท พลวัตร จำกัด

✅วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
⏱เวลา 13.00-16.00 น.
📖ห้อง 220-221
ณ งาน INTERMACH 2022 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

🎉รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
ลงทะเบียนได้ที่ https://ers.ubmthailand.com/itm22?cid=Conference

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
(email)E-mail : [email protected]
(LINE messenger)Line ID : maiys19,(incoming call) โทร. 085 289 2669 (คุณใหม่)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มม...
19/04/2022

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร

18 เมษายน 2565 องค์การคลังสินค้า โดยนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน” ณ.โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับสอดรับกับนโยบายของรัฐ สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำไปสู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

และได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTEC) และประธานคณะทำงาน BCG Model ด้านเกษตรอาหาร บรรยายภาพรวมการทำงานและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่า แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ อคส.

จากนั้นมีการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC) หน่วยงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้าน อาหาร ยา และสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C

การลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตผลทางการเกษตร สอดคล้องกับนโยบาย BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ทั้งสองหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ต่อไป

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา การศึกษาต้นแบบ...
01/04/2022

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา การศึกษาต้นแบบระบบไมโครกริดพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานภายในพื้นที่ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี และ ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา การศึกษาต้นแบบระบบไมโครกริดพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานภายในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบไมโครกริดที่มีความเสถียรภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

🎉"Smart Food Truck Academy Hackathon 2022" โครงการเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ Smart Food Truck สู่ตลาดการค้ายุคใหม่ที่เค...
26/03/2022

🎉"Smart Food Truck Academy Hackathon 2022" โครงการเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ Smart Food Truck สู่ตลาดการค้ายุคใหม่ที่เคลื่อนที่ได้

โครงการดีๆสำหรับผู้ประกอบการ Food Truck สร้างสังคมของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เคลื่อนที่ได้ ขยายเครือข่ายธุรกิจ และเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ประกอบการ เพิ่มทักษะการทำการตลาดออนไลน์ เปิดพื้นที่ สร้างงาน สร้างโอกาส เตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการยุคใหม่ รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น!

👉ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2565 – 15 เมษายน 2565
👉ลงทะเบียนฟรีได้ที่! https://forms.gle/VF2RhQBvvvy4owVA9

👉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook Fanpage : Smart Food Truck Academy Hackathon 2022 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 https://facebook.com/smartfoodtruckTH/

Solution การจัดการน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียจากการผลิตอาหาร โดยความร่วมมือของ สวทช. และ Wechef สวทช. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได...
25/03/2022

Solution การจัดการน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียจากการผลิตอาหาร โดยความร่วมมือของ สวทช. และ Wechef

สวทช. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะ 👏

🎉"เตาปิ้งอัจฉริยะ" โดยหมูปิ้งเฮียนพ และ สวทช. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อผู้ประกอบการ Street Food 👏
25/03/2022

🎉"เตาปิ้งอัจฉริยะ" โดยหมูปิ้งเฮียนพ และ สวทช. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อผู้ประกอบการ Street Food 👏

#เฮียนพหมูนุ่ม

11/03/2022

พบกับงานสัมมนา “Composite 3D Printing Technology to Thailand Maker”

ร่วมวงเสวนาการใช้ประโยชน์จาก 3D Printing Technology และเทคโนโลยี IoT จากวิทยากรรับเชิญพิเศษทั้ง 4 ท่าน
Speaker;
1. รศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท
2. ดร.คมกฤช ภิงคารวัฒน์ นักวิจัย แผนก Breakthrough Innovation บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
3. อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม

➡️ ณ Hall 100 Zone METALEX MARCH THE INSIDER ไบเทค บางนา
📆 วันที่ 11 มีนาคม 2565
⏲ เวลา 14.15 – 17.00 น.

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2564 6310-11

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC บริการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิต การบำรุงรักษา และอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. พร้อมด้วยคณะทำงาน และ DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านขจรเกียรติ รักพาณิชมณี และได้รับเกียรติจาก ดร.ธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ คุณชุมพล สังขปรีชา ประธานวิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต เรือนปู่เรียน ร่วมหารือการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จเรือไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ทางเลือกที่ผลิตจากโรงงานแบตเตอรี่ทางเลือกฯ ที่ใช้ท่องเที่ยวในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

📌NSD นำเสนอโครงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชนในงานเปิดตัว EEC Incubation Center
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - EEC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานแถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ EEC Incubation Center ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและพื้นที่ สกพอ. ร่วมเป็นประธาน
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) ได้นำเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการขยายผลนี้ได้รับการต่อยอดจากผลผลิตของโรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง (ABATTS) ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi ที่จะดำเนินการเปิดโรงงานภายในต้นปี 2566
โครงการขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC ได้รับความร่วมมือการวิจัยจาก DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ในการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จเรือไฟฟ้าที่ใช้ท่องเที่ยวในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้โครงการได้รับการผลักดันให้เกิดการรับรู้และต่อยอดในภาคเอกชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ที่ได้หน่วยงานสำคัญอย่างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. Business Innovation Center,BIC) และผู้อำนวยการ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ศูนย์พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ EEC Incubation Center ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โอทอปนวัตวิถี ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านค้าชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่อีอีซี โดยริเริ่มการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ เพิ่มขีดความสามารถการผลิต การขาย พร้อมจัดหาแหล่งทุนพัฒนาสินค้าและผลผลิตชุมชน ให้ตรงใจผู้ซื้อ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาพิเศษโดย ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา และ พล.ต.อัชฌา บุญกระพือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และความต้องการองค์ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิต การขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนในเวลาอันสั้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้เข้มแข็งในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
—————————————————————————————

#วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต

📌NSD นำเสนอโครงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชนในงานเปิดตัว EEC Incubation Center
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - EEC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานแถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ EEC Incubation Center ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและพื้นที่ สกพอ. ร่วมเป็นประธาน
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. (NSD) ได้นำเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการขยายผลนี้ได้รับการต่อยอดจากผลผลิตของโรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง (ABATTS/Altra-B: Alternative Battery Pilot Plant and Research Alliance) ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi ที่จะดำเนินการเปิดโรงงานภายในต้นปี 2566
โครงการขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC ได้รับความร่วมมือการวิจัยจาก DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ในการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จเรือไฟฟ้าที่ใช้ท่องเที่ยวในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้โครงการได้รับการผลักดันให้เกิดการรับรู้และต่อยอดในภาคเอกชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ที่ได้หน่วยงานสำคัญอย่างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. Business Innovation Center,BIC) และผู้อำนวยการ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ศูนย์พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ EEC Incubation Center ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โอทอปนวัตวิถี ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านค้าชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่อีอีซี โดยริเริ่มการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ เพิ่มขีดความสามารถการผลิต การขาย พร้อมจัดหาแหล่งทุนพัฒนาสินค้าและผลผลิตชุมชน ให้ตรงใจผู้ซื้อ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาพิเศษโดย ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา และ พล.ต.อัชฌา บุญกระพือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และความต้องการองค์ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิต การขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนในเวลาอันสั้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้เข้มแข็งในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
—————————————————————————————

#วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต

2 วันสุดท้าย! กับ Manufacturing Expo 2022 ในคอนเซปท์ POWER UP เสริมพลังให้กับอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร 💪

พบกับเครื่องพิมพ์ 3D เทคโนโลยี Carbon Fiber Reinforcement และวัสดุโลหะจาก Markforged ที่พร้อมติดอาวุธให้ผู้ประกอบการทุกท่านพาธุรกิจทะยานได้ไกลกว่าเดิม ชมการทำงานของเครื่องและสัมผัสชิ้นงานจริงได้ทีบูธ X3D Technology [PALAWATR] 3C10 Hall 103 ได้ที่ไบเทค บางนา ถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนนี้นะคะ

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พบกับ 3D Printer รุ่น Mark Two ที่มากความสามารถและรองรับวัสดุไฟเบอร์ได้ทุกประเภทได้ที่บูธ DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. พร้อมรับข้อมูลการบริการด้านวิศวกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์ ที่ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมไว้สนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านได้ที่บูธ 1G36 Hall 101
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับความชื้นได้..ช่วงความชื้น20-60%RH..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ISO9001..www.weifothailand.com
: "วิศวกรรม"
หลังจากการออกแบบกล่องใส่รองเท้า ทางเราได้มีการนำไปให้ทาง DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ทำการจำลองทดสอบการกดตัวล็อคซึ่งสามารถผ่านการกดขั้นต่ำ 10,000 ครั้งโดยไม่ส่งผลต่อตัวล็อค ดังนั้นคุณลูกค้าสามารถมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า ได้อย่างดี
-
=อัลบั้มรวมรูปรีวิวการใช้งานจริงจากลูกค้า= https://www.facebook.com/pg/anythingbrand/photos/?tab=album&album_id=593593304165254

=รีวิวสั้นๆ จากคุณอายคนดังแห่งบ้านจีบัน=
https://www.facebook.com/anythingbrand/videos/275653940022341/
-
กล่องใส่รองเท้ามี 2 สีด้วยกัน
1. สี Original White :
•1 กล่อง 250 บาท
•4 กล่องเรามีโปรโมชั่นพิเศษ 850 บาท
•หากสนใจซื้อจำนวนมากกว่า 4 กล่อง เรามีส่วนลดพิเศษให้อีก สนใจทัก Inbox ได้ครับ
-
2. สี Smoke Grey :
•1 กล่อง 270 บาท
•4 กล่องเรามีโปรโมชั่นพิเศษ 915 บาท
•หากสนใจซื้อจำนวนมากกว่า 4 กล่อง เรามีส่วนลดพิเศษให้อีก สนใจทัก Inbox ได้ครับ

•ล้อจำหน่ายต่างหากราคาชุดละ 130 บาท (4 ล้อ)
-
สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อ Online ได้ที่ :
📝 Message / Inbox ของเพจ : m.me/ANYTHINGbrand
✏️ Line@ : (อย่าลืมใส่@ที่ด้านหน้านะครับ)
✏️ Instagram : anythingbrand
📞 081.445.7495
-
copyright & designed by ANYTHINGbox+POLN
-
#กล่องรองเท้า #กล่องใส่รองเท้า #กล่องรองเท้าชั้นดี #สนีกเกอร์เฮดควรมี #เก็บรองเท้ากับANYTHINGbox #ใช้จริง #ใช้ดี #ทนทาน #คุ้มค่าสุดๆ
ขอบคุณงานดีๆ สำหรับเครื่องจักรในวงการอาหาร💖💖💖😘😘😘 #สวทช #วว
"ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ"
ประกาศรับสมัคร !!
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/gatpat-fibo

Open House On Air สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ มจธ.
https://youtu.be/xzCTctYiqRY

#เรียนดีมีทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พี่เกด
02-470-9716
>> ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
ฝากเพื่อนร่วมกัน Click Like and share Fan page : ISO 9001/14001:2015

https://www.facebook.com/ISO-9001140012015-Transition-742059522607146/?ref=hl

เพื่อเป็นข้อมูลแบ่งปันความรู้มาตรฐานใหม่ๆและการบริหารจัดการนะครับ

มีข้อสงสัย ถามเพิ่มเติมทั้ง Inbox หรือหน้า Page ได้เลยนะครับ