DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิต การบำรุงรักษา และอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

"รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก" จากความมุ่งมั่นพัฒนาของทีมงาน DECC นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบเข้ามาช่วย Matching ความ...
21/09/2020
สวทช.สุดล้ำ เปิดตัวรถเข็นรักษ์โลก มีระบบดูดควัน แยกไขมัน ยกระดับสตรีทฟู้ดไทย - ข่าวสด

"รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก" จากความมุ่งมั่นพัฒนาของทีมงาน DECC นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบเข้ามาช่วย Matching ความต้องการที่แท้จริงของ Street food เพื่อช่วยผู้ประกอบการ เป็นการปฏิวัติสตรีทฟู้ดแบบใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยังตอบโจทย์ยุค New Normal อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ กระตุ้นภาคธุรกิจในเรื่องการสร้างอาชีพ ยกระดับ Street food ไทยให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

วันที่ 17 ก.ย. นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยก...

เมื่อวันที่ 22 ก.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร....
24/07/2020

เมื่อวันที่ 22 ก.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม และคุณเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทีม STREET FOOD กะเพราซาวห้าและบัวลอยกลมเกลียว เข้าเฝ้าฯและจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนำเสนอผลงานรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก และเครื่องฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า"ก้าวสะอาด" ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี
พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะครูและนักเรียนนายร้อย จปร. เข้าชมนิทรรศการ ชมการนำเสนอเทคโนโลยี การใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า"ก้าวสะอาด" และชมรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกเพื่อ STREET FOOD เป็นการนำเทคโนโลยีบำบัดน้ำ บำบัดควัน เพื่อลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดแสดงการประกอบอาหารจากทีมงาน STREET FOOD กะเพราซาวห้าและบัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว ใช้งานรถเข็นและสาธิตการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

✨"ก้าวสะอาด" นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า ในยุค Covid-19 ✨การแพร่ระบาดที่ไม่มีการป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสในขณ...
20/07/2020

✨"ก้าวสะอาด" นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า ในยุค Covid-19 ✨
การแพร่ระบาดที่ไม่มีการป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสในขณะไอหรือจาม เชื้อที่ตกลงบนพื้นมีโอกาสปะปนไปกับพื้นรองเท้าโดยชุดอุปกรณ์สามารถล้างพื้นรองเท้าได้ในขณะที่สวมใส่โดยไม่ต้องถอดรองเท้า
👉เมื่อก้าวเท้าลงในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ มีเพียงส่วนของพื้นรองเท้าเท่านั้นที่สัมผัสกับน้ำยาฆ่าเชื้อ
👉ด้านล่างของอ่างส่วนที่อยู่ใต้พื้นรองเท้ามีตะแกรงทำหน้าที่กรองฝุ่น ดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกจากพื้นรองเท้า
👉ถังบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อมีระบบรักษาระดับความสูงของน้ำยาฆ่าเชื้อและเติมน้ำยาฆ่าเชื้อในอ่างเมื่อมีการใช้งาน
👉สะดวก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคที่จะติดมากับรองเท้า ขณะก้าวเข้าสำนักงานหรือที่อยู่อาศัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 02-5646310 ต่อ 101 และ 106

โควิด-19 ได้มาเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำธุรกิจในปัจจุบัน อุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ แผนการธุรกิจกำลังเปลี่ยนไป สิ่งใหม่...
19/06/2020

โควิด-19 ได้มาเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำธุรกิจในปัจจุบัน อุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ แผนการธุรกิจกำลังเปลี่ยนไป สิ่งใหม่จะเข้ามาแทนที่ การผลิตวิถีใหม่จะเป็นอย่างไร
เจาะลึก! ร่วมค้นหาคำตอบในสัมมนาออนไลน์ Manufacturing Forum Webinar ในหัวข้อ "“The Next Normal of Manufacturing Business Continuity and Recovery Plan” การผลิตวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังโควิด-19
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.reedtradex.co.th/enews/me21forumenews1/index_th.html

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่สนใจ "การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์" กั...
07/06/2020

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่สนใจ "การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์" กับหลักสูตร” Smart Innovative Entrepreneur in Medical Engineering Industry”

หลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 25 ท่าน ที่สอนและทำวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์มากว่า 10 ปี

การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ระยะเวลา 4 เดือนเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 8 - 17 มิถุนายน 2563 scan QR Code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยค่ะ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 Food Innopolis ได้นำคณะผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัยจาก UAE เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการปรึกษาการ...
18/12/2019

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 Food Innopolis ได้นำคณะผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัยจาก UAE เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC โดยมี คุณนิทัศน์ ปานอ่อน วิศวกรอาวุโส DECC ให้การต้อนรับและบรรยายนำเสนอผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน Computer-aided engineering และนำเสนอผลงานเครื่องจักรด้านอาหาร อาทิเช่น เครื่องปิ้งย่าง เครื่องปอกผลไม้ เครื่องหั่นปลา ซึ่งเป็นการแชร์ความรู้และประสบการแก่คณะผู้เยี่ยมชมให้สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 Mercedes Benz Thailand ได้จัดกิจกรรม "Benz Supplier Day 2019" ให้กับกลุ่ม Benz Supplier ซึ่งม...
11/12/2019

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 Mercedes Benz Thailand ได้จัดกิจกรรม "Benz Supplier Day 2019" ให้กับกลุ่ม Benz Supplier ซึ่งมาใน Concept “Shift the World” โดยมีการโชว์เทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่ และมีกิจกรรม Visit NSTDA Test Laboratory โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC ได้มีการแสดงผลงานด้านยานยนต์ ภายใต้หัวข้อ SIMULATION ADVANTAGES FOR AUTO INDUSTRY โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและวิศวกรอาวุโส DECC ให้การต้อนรับและบรรยายนำเสนอผลงานด้าน CAE Technology in Automotive Industry / CAE Technology for design and testing โดยคณะ Benz Supplier ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  Food Innopolis ได้จัดกิจกรรม Special Excursion: Food Trip “The Food Innovation Tours [Tec...
20/11/2019

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 Food Innopolis ได้จัดกิจกรรม Special Excursion: Food Trip “The Food Innovation Tours [Tec Tour]” และได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC โดยมี ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC ให้การต้อนรับและบรรยายนำเสนอผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรด้านอาหาร อาทิเช่น เครื่องปิ้งย่าง เครื่องปอกผลไม้ เครื่องหั่นปลา และความรู้ด้าน Smart Farm ซึ่งเป็นการแชร์ความรู้และประสบการแก่คณะผู้เยี่ยมชม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Metalex 2019 ในว...
05/11/2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Metalex 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง MR 218 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IIoT) และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางการพัฒนาโรงงานไปสู่ Industrial IoT (IIoT) การประยุกต์ IoT กับอุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับติดตามและควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักรและการใช้พลังงานทั้งโรงงานแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การออกแบบ ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการทำงานได้

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYi2M3gGDtFAzUwavu0yJSoqhL3-PzG_7fYoTYujkUUn9zTg/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล์ [email protected]

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา CEO Sharing  เปิดมุมมองสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตค่ะ
30/09/2019

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา CEO Sharing เปิดมุมมองสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตค่ะ

🚩🚩มาร่วมเปิดมุมมองนวัตกรรมไปพร้อมกัน CEO Sharing 2019 #3 โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

📌ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 3
หัวข้อ Reimagining Innovation เปิดมุมมองสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) #NIA

🔷 อนาคตนวัตกรรม โอกาสและความท้าทายในมุมมองระดับโลก
🔷ทิศทาง นโยบายและ กลไกการยกระดับสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม
🔷เสริมแกร่งธุรกิจนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่การเป็น Global Startup Hub

🔴ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #ThailandSciencePark

⚛️ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ⚛️
https://forms.gle/UDx88acDkU4Mc5zw5

#งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย #รับจำนวนจำกัดเท่านั้น
#ReimaginingInnovation #CEOSharing #TSP

อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม ต้องมางาน 🇹🇭THAILAND TECH SHOW 2019🇹🇭ขอเชิญนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอ...
04/09/2019
Thailand Tech Show 2019

อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม
ต้องมางาน 🇹🇭THAILAND TECH SHOW 2019🇹🇭

ขอเชิญนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 🇹🇭THAILAND TECH SHOW 2019🇹🇭 “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศกว่า 240 ผลงาน ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยีที่พร้อมเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ ต่อยอดสร้างนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้จริง

🚩ชมผลงานความสำเร็จของธุรกิจนวัตกรรม
🚩การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
🚩การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Investment Pitching
🚩การเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching
🚩เข้าถึงแหล่งทุนและบริการต่างๆ จาก สวทช. แบบครบวงจร
🚩การสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย

เต็มอิ่มกับนวัตกรรมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจในยุค 4.0
พลาดไม่ได้กับงาน 🇹🇭THAILAND TECH SHOW 2019🇹🇭
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

#thailandtechshow #nstda

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัย...
23/08/2019
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงช่องทางความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ
และพบกับนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จำนวน 50 ผลงาน

รับสมัครโดยการสแกน QR code หรือ สนใจสมัครคลิก 👉 https://forms.gle/a1eHUrgziEvWNu4D6

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-202-4564
(อัจฉรา รุ่งเชตุ)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 2 หัวข้อ“Trends & Opportunities in lifestyle and healthcare: moving f...
23/08/2019
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 2 หัวข้อ“Trends & Opportunities in lifestyle and healthcare: moving from care to prevention” - Thailand Science Park

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ CEO Sharing 2019 ครั้งที่ 2 หัวข้อ“Trends & Opportunities in lifestyle and healthcare: moving from care to prevention”

ร่วมเปิดมุมมองอนาคตของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์
เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การดูแลสุขภาพยุคใหม่
และแนวโน้มที่จะส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
โดย Dr. Bert Grobben
CEO, Budding Innovations Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 3 (อาคารไบโอเทค) อุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/news-a-activities/1120/ceo-sharing-trends-opportunities-2019/

ร่วมเปิดมุมมองอนาคตของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การดูแลสุขภาพ.....

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ขอพระองค์...
28/07/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.

สวทช. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ พีเทค (PTEC) สวทช. ลงนามความร่ววมมือถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์...
25/07/2019

สวทช. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ พีเทค (PTEC) สวทช. ลงนามความร่ววมมือถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียน"

วันศุกร์ที่ 2 ส.ค 2562 ลงทะเบียนเวลา 12.45 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ (อาคาร 14) สวทช. จ.ปทุมธานี

ภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงนวัตกรรมรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ในกลุ่ม EQ Power และทดลองนั่ง/ขับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รุ่นใหม่ได้ภายในงานพร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบแบตเตอรี่แห่งแรกในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 02-1178600

วันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนา...
04/07/2019

วันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.

บรรยากาศงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry  ภายในงาน Manufacturing Expo 20...
24/06/2019

บรรยากาศงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Manufacturing Expo 2019 ภายในงานได้มีการบรรยายหัวข้อ Industrial Internet of Thing (IIoT) โดยวิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส และหัวข้อ Energy management for Industry โดยวิทยากร ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บรรยากาศงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Manufacturing Expo 2019 ภายในงานได้มีการบรรยายหัวข้อ Industrial Internet of Thing (IIoT) โดยวิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส และหัวข้อ Energy management for Industry โดยวิทยากร ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันที่  27 พ.ค 2562 ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้บรรยายให้ความ...
12/06/2019

เมื่อวันที่ 27 พ.ค 2562 ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "Food machine for Street food" การยกระดับ Street food ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำเสนอเครื่องต้นแบบปิ้งย่างไร้ควันแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ในรายการ “GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต” โดยเป็นการให้ความรู้ในช่วง Upgrade Camp เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ STREET FOOD โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อช่วยลดแรงงานคน ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยสามารถติดตามรายการ “GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต” ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30-13.30 น. ทางช่อง 24 True4U

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายสุดพิเศษ CEO Sharing 2019 หัวข้อ “The future of mobility”โอกาสเดียวที่คุณจะได้มีส่วนร่วม ฟังจุดเป...
11/06/2019

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายสุดพิเศษ CEO Sharing 2019 หัวข้อ “The future of mobility”
โอกาสเดียวที่คุณจะได้มีส่วนร่วม ฟังจุดเปลี่ยน กระแสเทรนด์ยานยนต์แห่งอนาคต
เปิดมุมมองอนาคตจากค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง Benz
พบกับ Mr.Andreas Lettner (CEO of Mercedes-Benz Manufacturing (Thailand) Co. Ltd)

ทำไมต้อง....ยานยนต์อัจฉริยะ
....อนาคตเทคโนโลยีรถยนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
......รถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์แบบไร้คนขับ หรือยานยนต์แห่งอนาคตคืออะไร

หาคำตอบได้ที่งาน “CEO Sharing 2019”
ในหัวข้อ The future of mobility
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/zE7UNTf1aG1ipKZx6
**โอกาสดีมีไม่บ่อย งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัดเท่านั้น**

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุท...
03/06/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช).

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กเลย!!!อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ Frost & Sullivan ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม“จับ...
31/05/2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กเลย!!!

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ Frost & Sullivan ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
“จับเทรนด์ธุรกิจ พิชิตอุตสาหกรรมอาหาร”

• ร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “Changing customer’s tastes, values & preferences”
เจาะลึกทิศทางธุรกิจอาหารสุขภาพ เผยกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภค
สไตล์ไหนโดนใจ และ อาหารแบบไหนที่ตอบโจทย์
โดย Mr. Shikhar Aggarwal, Senior Director, Frost & Sullivan

• ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายและเคล็ดลับความสำเร็จอุตสาหกรรมอาหาร” เรียนรู้แนวคิดและวิธีการไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจอาหาร จากผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารชั้นนำ
– Mr. Masahiro Aoki, Executive Director, Yamamori Trading Co., Ltd.
– ดร. ศุภเกียรติ คำบุทอง กรรมการผู้จัดการ Malee Applied Science Co., Ltd.
– ดร. พัชรี กิตติสุบรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา CP Foodlab Co., Ltd. และ
– ผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมทั้ง ชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากผู้ประกอบการโดยตรง ครบจบในที่เดียว

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง CO 113 (Auditorium) อาคารสำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สัมมนาฟรี!! ที่ไม่ควรพลาด!!..
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/8z8dhZoJoNZtj1nr8

สัมมนายังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ สามารถลงทะเบียนออนไลน์กันเข้ามาได้เลย
28/05/2019

สัมมนายังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ สามารถลงทะเบียนออนไลน์กันเข้ามาได้เลย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry
ภายในงาน Manufacturing Expo 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนออนไลน์ shorturl.at/bmxG0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล์ [email protected] FB: www.fb.com/decc.cae

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารแ...
04/05/2019

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Manufacturing Ex...
30/04/2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry
ภายในงาน Manufacturing Expo 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนออนไลน์ shorturl.at/bmxG0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล์ [email protected] FB: www.fb.com/decc.cae

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง...
29/04/2019

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

สวัสดีปีใหม่ไทย...เทศกาลสงกรานต์ 2562 ขอให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัย ประสบแต่โชคลาภ โชคดี เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานทุกท่...
11/04/2019

สวัสดีปีใหม่ไทย...เทศกาลสงกรานต์ 2562
ขอให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัย ประสบแต่โชคลาภ โชคดี เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานทุกท่านค่ะ

DECC ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมกลุ่ม Digital transformation และกลุ่ม Modern Agriculture  จากงาน NAC2019 เมื่อวันที่ 26-...
09/04/2019

DECC ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมกลุ่ม Digital transformation และกลุ่ม Modern Agriculture จากงาน NAC2019 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้การต้อนรับและบรรยายนำเสนอผลงานและให้ความรู้โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ และคุณประภา ผลสันต์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ DECC,สวทช.

05/03/2019
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยี CAE สำหรับงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยี CAE สำหรับงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

นักวิจัยและวิศวกร สวทช. ร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู...

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริการด้านวิศวกรรม ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2564 6310-11

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC บริการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิต การบำรุงรักษา และอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

One stop service ของจริงครับ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับความชื้นได้..ช่วงความชื้น20-60%RH..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ISO9001..www.weifothailand.com
ขอบคุณงานดีๆ สำหรับเครื่องจักรในวงการอาหาร💖💖💖😘😘😘 #DECC #สวทช #วว #SISTOMAT