เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( คลอง6 คลองหก )

เปิดเหมือนปกติ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอร่วมไว้ให้อาลัยให้กับ คุณหนุ่ม ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตรการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ...
17/07/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอร่วมไว้ให้อาลัยให้กับ คุณหนุ่ม ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตรการถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 8 ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 และโรคประจำตัว ขอให้คุณหนุ่มไปสู่สุคติ สู่สัมปรายภพที่ดี และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหนุ่ม มา ณ ที่นี้ด้วยขอขอบคุณรูปคุณหนุ่ม จาก Facebook คุณพิสิทธิ์ อ่อนพานิช ด้วยนะคะ

Cr.ขอขอบคุณภาพคุณหนุ่ม จาก Facebook คุณพิสิทธิ์ อ่อนพานิช ด้วยนะคะ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอร่วมไว้ให้อาลัยให้กับ คุณหนุ่ม ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตรการถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 8 ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 และโรคประจำตัว ขอให้คุณหนุ่มไปสู่สุคติ สู่สัมปรายภพที่ดี และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหนุ่ม มา ณ ที่นี้ด้วยขอขอบคุณรูปคุณหนุ่ม จาก Facebook คุณพิสิทธิ์ อ่อนพานิช ด้วยนะคะ

Cr.ขอขอบคุณภาพคุณหนุ่ม จาก Facebook คุณพิสิทธิ์ อ่อนพานิช ด้วยนะคะ

14/07/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
1.ระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสาร
เดิม กำหนดการปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ถึง วันที่ 15 ก.ค. พ.ศ.2564 ขยายเวลาใหม่ถึงวันที่ 31 ก.ค. พ.ศ.2564
2.กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานมามหาวิทยาลัยฯ
เดิม กำหนดส่งระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. พ.ศ.2564
ขยายเวลาใหม่ ถึงวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ.2564

สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2544
(ไม่เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 )
และนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2539 - 2543
(นักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 1164) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กับทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ และต้องไปจับใบดำใบแดงนะคะ (หากจับได้ใบแดงนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ขอลาศึกษาต่อได้ และจะต้องเข้ารายงานตัวตามกระบวนการทางทหารต่อไป)

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
12/07/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

12/07/2021

ช่องทางการติดต่องานบริการด้าน IT

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช...
10/07/2021

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอให้นักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบันค่ะ

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอให้นักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบันค่ะ

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1/2564ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt....
05/07/2021

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1/2564
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว โทร.02-549-4524

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1/2564
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว โทร.02-549-4524

03/07/2021
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ : การพัฒนาและการปรับตัวด้าน...
01/07/2021

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ : การพัฒนาและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุค Digital Disruption ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และ onsite ตามเกณฑ์กำหนด โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านสื่อ แลกเปลี่ยนความรู้กัน บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งวิทยากร ประกอบด้วย
1.ดร.ธีระพล ถนอมยุทธศักดิ์ จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2.คุณเนติพิกัติ ตังคไพศาล จากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD
3.คุณศุภรัฐ โชติกุลธนชัย ผู้จัดการประจำประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เอชพี อินดิโก้และอิงค์เจ็ตเว็บเพรส โซลูชั่น กลุ่มธุรกิจการพิมพ์
4.คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะ
5.คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด
6.คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จากเฟซบุ๊คเพจ Nanake555
7.คุณนิติพัฒน์ สุขสวย บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
8.คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา บริษัท วิตวี ดีไซน์ จำกัด ศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

01/07/2021
01/07/2021

รับสมัครจิตอาสา
ร่วมโครงการ ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และจิตอาสา อำเภอธัญบุรี
ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 06:00 - 15:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02 549 4028 , 08 1929 1360
จังหวัดปทุมธานี"

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
01/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร  อนรรฆธนะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลแล...
30/06/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร อนรรฆธนะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร อนรรฆธนะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
30/06/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ให้ทำการ login ในระบบ Activity Transcript เพื่อเป็นการเปิดใช้ระบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนั...
30/06/2021

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ให้ทำการ login ในระบบ Activity Transcript เพื่อเป็นการเปิดใช้ระบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนักศึกษา https://activity.rmutt.ac.th/

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ให้ทำการ login ในระบบ Activity Transcript เพื่อเป็นการเปิดใช้ระบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนักศึกษา https://activity.rmutt.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอร่วมไว้ให้อาลัยให้กับ นางสาวประกายฟ้า พูลด้วง (ฟ้า) ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และว...
28/06/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอร่วมไว้ให้อาลัยให้กับ นางสาวประกายฟ้า พูลด้วง (ฟ้า) ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ขอให้ฟ้าไปสู่สุคติ สู่สัมปรายภพที่ดี และขอแสดงความเสียใจกับของครัวของฟ้า มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

27/06/2021

เปิดให้บริการทุกวันนะคะ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
#อาคารสโมสรข้าราชการ

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
26/06/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร  ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำทีมคณะอาจารย์ เข้าเก็บข้อมูล  และสำรวจสถานที่เพื่อท...
25/06/2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำทีมคณะอาจารย์ เข้าเก็บข้อมูล และสำรวจสถานที่เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ และออกแบบสื่อเพื่อใช้ในห้องแสดงธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง การงดการรวมกลุ่ม การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึ...
23/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การงดการรวมกลุ่ม การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การงดการรวมกลุ่ม การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

พรุ่งนี้น้องๆ ปี 1 รหัส 64 อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกันนะคะ
22/06/2021

พรุ่งนี้น้องๆ ปี 1 รหัส 64 อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกันนะคะ

18/06/2021

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา (รอบสุดท้าย) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12977#more-12977 **ปล.เวลาเตรียมเอกสารหรืออัพโหลดไฟล์เข้าระบบรบกวนดูจากตัวอย่างด้วยว่าเค้าทำยังไงถึงถูก**

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2464ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
16/06/2021

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2464
ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

14/06/2021

✅ ขอให้นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 สแกน QR Code เข้ากรอกข้อมูล ตามนี้ 👇👇

#เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัส Covid-19
#โควิดนี้เราต้องรอด✌️✌️

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 12 #รอบสุดท้ายของปีการศึกษา2563ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail :...
11/06/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 12 #รอบสุดท้ายของปีการศึกษา2563
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 12 #รอบสุดท้ายของปีการศึกษา2563
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

📌 WORKPOINT GROUP เปิดรับสมัครงานด่วน !!ตำแหน่ง ครีเอทีฟตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารลิขสิทธิ์ตำแหน...
10/06/2021

📌 WORKPOINT GROUP เปิดรับสมัครงานด่วน !!

ตำแหน่ง ครีเอทีฟ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารลิขสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารศิลปิน
-------------------------------------------

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ 👇👇
http://jobs.workpoint.co.th/
หรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจมาที่
📧 : [email protected]
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-833-2000 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
#HRworkpoint

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของป...
09/06/2021

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว
#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข
#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

✅ ขอให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ ช่องทางขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานอื่นใด

✅ ลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 โดยสแกนQR Code เข้ากรอกข้อมูลตามนี้👇👇👇

✅ วัน เวลา สถานที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
#โควิดนี้เราต้องรอด✌️✌️

#เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้โดยเร็ว
#เพื่อพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข
#เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

✅ ขอให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ ช่องทางขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานอื่นใด

✅ ลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 โดยสแกนQR Code เข้ากรอกข้อมูลตามนี้👇👇👇

✅ วัน เวลา สถานที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
#โควิดนี้เราต้องรอด✌️✌️

01/06/2021
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th ทั้ง...
01/06/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี💉 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน"ปทุมธานีวัคซีน" ...
31/05/2021

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี
💉 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน
"ปทุมธานีวัคซีน"
1️⃣ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2️⃣ เซียร์รังสิต
▶️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จังหวัดปทุมธานี ได้ที่ QR Code และ ลิงค์ https://moph.cc/tC4kAI8Wr
➡️ ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เวลา 00.01น.
➡️ เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ลิงค์ต้นฉบับ https://www.facebook.com/264205754234121/posts/790090848312273/

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน
"ปทุมธานีวัคซีน"
1.ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2.เซียร์รังสิต
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จังหวัดปทุมธานี ได้ที่ QR Code และ ลิงค์ https://ptepho.moph.go.th/ptepho/vaccine
*ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 00.01 น.
*เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
*ลงทะเบียนแล้ว เริ่มฉีด 1 ก.ค. 2564
-------------------------
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนของท่านได้ที่ https://ptepho.moph.go.th/ptepho/vaccine/check
-------------------------
**ทั้งนี้ เมื่อทราบยอดการจัดสรรวัคซีนแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จะโพสต์ลำดับที่และวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ท่านทราบผ่านหน้าเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ก่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีน ล่วงหน้า 7-14 วัน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บร...
29/05/2021

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” นำร่อง จ.นครนายก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ประภาพร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมผู้บริหารคณะฯ ซึ่งรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายการบริหารจัดการกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระกระจายของเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบพร้อมรับเปิดเทอม 14 มิย.2564ที่ จะถึงนี้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอ...
27/05/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ยินดีด้วยค่า

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ยินดีด้วยค่า

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
21/05/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

20/05/2021

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบลงทะเบียนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

19/05/2021

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12977#more-12977

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

ปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (วท.ม.) 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม แวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ระดับสูงด้านการผลิตสื่อทางการถ่ายภาพภาพยนตร์ การพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย งานวัสดุ เคมีภัณฑ์ การควบคุมการออกแบบ และสร้างสรรค์การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในภูมิภาคอื่นของโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณในการผลิตและนำเสนอสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ และการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ในอาชีพที่เชื่อมโยงได้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าให้แก่สังคมในภูมิภาค เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และ ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมี คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา นักจัดการและนักสื่อสารด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักออกแบบด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย ์ อาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2549-4500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวด (สำหรับเผยแพร่ทุกสื่อ) กรมการขนส่งทางราง จัดประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จัดประกวดคลิปวีดิโอ สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นความสำคัญและข้อดีของระบบขนส่งทางราง ภายใต้หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ทั้งในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น คลิปไวรัล หรืออื่น ๆ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีเนื้อสอดคล้องกับหัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ สามารถส่งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อ และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ สำหรับคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สนใจสมัครและ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficalFanpage สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริษัท โอเค แมส จำกัด โทรศัพท์ 02-618-7781 ถึง 4 หรือ 086-341-9978
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
ด่วนที่สุด...รับนักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา (ทำงานดีมีทุนการศึกษาให้)
ขอประกาศหาเพื่อนร่วมงานค่า โซนปทุมธานี เจ้านายใจดี เฮฮาทั้งออฟฟิศ หัวเราะมากกว่าทำงาน 55555 ✨✨ รับสมัคร Media Creator ไม่จำกัดเพศ. 1 อัตรา สิ่งที่อยากให้มี 1. สามารถสร้างสรรค์งานได้ไม่จำกัด 2. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน 3. เข้าใจ หลักการทำ คอนเทนท์เบื้องต้น FB YOUTUBE IG 4. สามารถวางแผนการทำงานได้ 6. ตัดต่อได้ กราฟฟิกได้ ใช้โปรแกรม Premier pro, photoshop, illustrator, light room, การจัด composition (ทำได้เยอะ เรียกเงินได้เยอะจ้า) 7. มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ รู้มุมกล้อง จัดแสง ตกแต่งภาพ รีทัชได้ (ไม่เก่งแต่พร้อมจะเรียนรู้เราก็ยินดีรับ) 8. มีความสนใจใฝ่รู้ หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน (อย่างที่บอกไม่เก่งแต่พร้อมจะเรียนรู้ ก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ) 9. ที่สำคัญ อยากได้คนลุยงาน ชอบลุย ชอบความท้าทาย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ⏱ เวลาทำงาน 8.00-17.00 น วันจันทร์ - วันศุกร์ 🏘 สถานที่ทำงาน : ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี (มีรถรับส่ง) สนใจทัก ib ได้เลยค่ะ
🎯🎯พรายกระซิบมาแล้ว 🎉เค้าบอกมาว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งบประมาณ ประจำปี 64 รวมกว่า 270 ล้าน กำลังจะเปิดรับเร็วๆ นี้ครับ "เกียมร่างข้อเสนอโครงการรอเลยจ้าาาาาา"🎉🎉 รายละเอียดของการจัดสรรทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย 1.โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท -กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท -กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท -กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท -กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท 2.โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท *โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท *โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท ตามประเด็นดังนี้ – การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง – การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว – การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย – การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ * โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้ – การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ – การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม – วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ – การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี – โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์ 3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)
เคยคิดอยากทำรายการสารคดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? จะไปหาเรียนได้ที่ไหน ? ค่าเรียนแพงไหม ? ไม่ต้องรอแล้ว !! สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3 ได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack *สมัครเป็นทีมจะได้รับการพิจารณาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม [email protected] หมายเหตุ สมัครเป็นทีม 4-5 คน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ www.tv.co.th #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #Dochack #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา เครื่องมือ.กล้องเลนส์.ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุงาน.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน.รับประกัน/ดูแลหลัง การขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
รับสมัครนักศึกษา​ฝึกงานแผนกการตลาด​ 1อัตรา‼️ ▶️ ฝึกช่วงเดือน พฤศจิกายน​ 62​ -​ มีนาคม63 ▶️ ทำงาน​ จันทร์​ -​ ศุกร์​ เวลา​ 8.00​ -​ 17.00น. ▶️ รับทุกเพศ​ ขอแค่มีใจรัก ▶️ ทำงานด้านกราฟิก​ โปรเเกรม adobe photoshop adobe Illustrator ได้จะพิจารณา​เป็นพิเศษ 📍ฝึกที่ โตโยต้า​ พีเอส​ เอน​เตอร์​ไพรซ์​ คลอง2ธัญบุรี สนใจติดต่อ​ พี่ยุ้ย​ Tel. 02-5331666​ ต่อ202​ นะจ๊ะ​😉
บ้านเดี่ยวให้เช่า 3 ห้องนอน 2 ห่องน้ำ ที่จอดรถ หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี ใกล้ทางด่วน 5,500 ต่อเดือน ติดต่อ 0845456194
มาแล้ว !!! โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เหลือเวลาส่งผลงานอีกเพียง 9 วันเท่านั้น !!! 😍 ทางแบรนด์โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ในรอบแรกจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมเชิงลึก พร้อมทำ workshop เรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0 แบบเจาะลึก” จาก ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และผู้กำกับภาพยนตร์ และนักโฆษณามืออาชีพตัวจริง รวมมูลค่าอบรมกว่า 50,000 บาท ฟรีทันทีค่ะ !! ผู้ที่สนใจสามารถส่งสตอรี่บอร์ดประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเพลงได้ที่
มีโครงการดี ๆ มาแนะนำ สำหรับผู้สนใจการผลิตรายการสารดคี ถ้าอยากเรียนรู้ วิธีการทำสารคดี ทั้งการเขียนบท การถ่ายภาพ หรือ การตัดต่อ โครงการนี้มีให้ครบ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การผลิตสารคดี ชั้นนำของเมืองไทย เงื่อนไขล่ะ....แค่มีพื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านการผลิตรายการมาก็สมัครได้แล้ว ต้องเสียค่าสมัครไหม…. สมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมเสร็จ จะทำสารดคีได้จริงหรือ ....โครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตรายการสารคดีให้อีกนะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แถมยังมีเงินสนับสนุนการผลิตสารคดีให้อีก ไม่ต้องคิดมาก... สมัครมาเข้าร่วมอบรมกันได้แล้วกับโครการ พัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี กับ มูลนิธิสำรวจโลก รีบสมัครเข้ามานะครับ .....ที่นั่งมีจำนวนจำกัด .... รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.realmetro.com/foundation