เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( คลอง6 คลองหก )

เปิดเหมือนปกติ

01/06/2021
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th ทั้ง...
01/06/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 11
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี💉 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน"ปทุมธานีวัคซีน" ...
31/05/2021

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี
💉 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน
"ปทุมธานีวัคซีน"
1️⃣ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2️⃣ เซียร์รังสิต
▶️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จังหวัดปทุมธานี ได้ที่ QR Code และ ลิงค์ https://moph.cc/tC4kAI8Wr
➡️ ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เวลา 00.01น.
➡️ เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ลิงค์ต้นฉบับ https://www.facebook.com/264205754234121/posts/790090848312273/

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน
"ปทุมธานีวัคซีน"
1.ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2.เซียร์รังสิต
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน จังหวัดปทุมธานี ได้ที่ QR Code และ ลิงค์ https://moph.cc/tC4kAI8Wr
*ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 00.01 น.
*เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
*ลงทะเบียนแล้ว เริ่มฉีด 1 ก.ค. 2564
-------------------------
สามารถเช็คคิวฉีดวัคซีนของท่านได้ที่ http://203.157.108.3/ptepho/vaccine/check
-------------------------
**ทั้งนี้ เมื่อทราบยอดการจัดสรรวัคซีนแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จะโพสต์ลำดับที่และวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ท่านทราบผ่านหน้าเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ก่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีน ล่วงหน้า 7-14 วัน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บร...
29/05/2021

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” นำร่อง จ.นครนายก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ประภาพร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมผู้บริหารคณะฯ ซึ่งรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายการบริหารจัดการกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระกระจายของเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบพร้อมรับเปิดเทอม 14 มิย.2564ที่ จะถึงนี้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอ...
27/05/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ยินดีด้วยค่า

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ยินดีด้วยค่า

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
21/05/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

20/05/2021

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบลงทะเบียนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

19/05/2021

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12977#more-12977

📣 กำหนดการจัดจำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา 👨‍🎓 🏫ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี ✔จำหน่ายเค...
18/05/2021

📣 กำหนดการจัดจำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา 👨‍🎓

🏫ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี

✔จำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
✔อุปกรณ์การแต่งกาย..
ชุดพิธีการชาย-หญิง และ ชุดนักศึกษา

จำหน่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

➡️ ณ ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี
ตั้ง ณ อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น1
❎หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
☎️ โทร. 02-5493056, 090-5533591

🌍 แผนที่​
https://goo.gl/maps/NmqvUAqm8n7hXKkZA

🙏หมายเหตุ สามารถซื้อชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้ที่ ร้านสวัสดิการ มทร. ธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

17/05/2021
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 10ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th ทั้ง...
14/05/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 10
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 10
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

🎉🎉📣สำหรับน้องๆ ม.6, ที่สนใจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี รับสมัครรอบ Tcas 3 หมดเขต 15 พ.ค.2564 นี้ ‼️‼️การรับสมัค...
14/05/2021

🎉🎉📣สำหรับน้องๆ ม.6, ที่สนใจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี รับสมัครรอบ Tcas 3 หมดเขต 15 พ.ค.2564 นี้ ‼️‼️

การรับสมัคร
👉รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์ ทปอ.
ลิงค์สำหรับรับสมัคร
https://student.mytcas.com/

📌 7-15 พฤษภาคม 2564 👉รับสมัคร
📌 17 พฤษภาคม 2564 👉Ranking
📌 4-8 มิถุนายน 2564 👉สอบสัมภาษณ์
📌9 มิถุนายน2564 👉ประกาศชื่อผู้ ยืนยันสิทธิ์
📌 10 มิถุนายน 2564 👉ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
📌 5 กรกฎาคม 2564 👉 เปิดเทอม Welcome Freshy 2564 🥳🎊🎉

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
✅ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

สอบถามเพิ่มเติม : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-5494507 , 02-5494524

🎉🎉📣สำหรับน้องๆ ม.6, ที่สนใจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี รับสมัครรอบ Tcas 3 หมดเขต 15 พ.ค.2564 นี้ ‼️‼️

การรับสมัคร
👉รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์ ทปอ.
ลิงค์สำหรับรับสมัคร
https://student.mytcas.com/

📌 7-15 พฤษภาคม 2564 👉รับสมัคร
📌 17 พฤษภาคม 2564 👉Ranking
📌 4-8 มิถุนายน 2564 👉สอบสัมภาษณ์
📌9 มิถุนายน2564 👉ประกาศชื่อผู้ ยืนยันสิทธิ์
📌 10 มิถุนายน 2564 👉ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
📌 5 กรกฎาคม 2564 👉 เปิดเทอม Welcome Freshy 2564 🥳🎊🎉

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
✅ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

สอบถามเพิ่มเติม : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-5494507 , 02-5494524

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูล กิจกรรม และผลงานต่างๆไว้ใน E-portfolio กัน เพื่อเป็นประโยชน์...
13/05/2021

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูล กิจกรรม และผลงานต่างๆไว้ใน E-portfolio กัน เพื่อเป็นประโยชน์กันตัวนักศึกษาเองนะคะ
#เข้าไปกรอกแล้วยังสามารถเข้าไปอัพเดตข้อมูลได้เรื่อยด้วยน๊า
#สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 👇🏻 หรือ คลิ๊กที่ลิ้งค์ 👉🏻 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=9968
#ศึกษาวิธีการเข้าไปกรอกได้ที่นี่เลย https://drive.google.com/file/d/1nBRjvlp0i_CnTr4ZIYg1Ta1ttyL1tIl-/view

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูล กิจกรรม และผลงานต่างๆไว้ใน E-portfolio กัน เพื่อเป็นประโยชน์กันตัวนักศึกษาเองนะคะ
#เข้าไปกรอกแล้วยังสามารถเข้าไปอัพเดตข้อมูลได้เรื่อยด้วยน๊า
#สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 👇🏻 หรือ คลิ๊กที่ลิ้งค์ 👉🏻 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=9968
#ศึกษาวิธีการเข้าไปกรอกได้ที่นี่เลย https://drive.google.com/file/d/1nBRjvlp0i_CnTr4ZIYg1Ta1ttyL1tIl-/view

น้องๆปี 1 รหัส 64 สามารถสแกน QRCode กลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะคะ
10/05/2021

น้องๆปี 1 รหัส 64 สามารถสแกน QRCode กลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะคะ

น้องๆปี 1 รหัส 64 สามารถสแกน QRCode กลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะคะ

09/05/2021

เตรียมพร้อม นะจ๊ะ😘

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOE...
09/05/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC”
ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและทำแบบทดสอบ Pre-test
สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค. 64
#ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าร่วมการอบรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.mct.rmutt.ac.th/toeic/

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC”
ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและทำแบบทดสอบ Pre-test
สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค. 64
#ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าร่วมการอบรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.mct.rmutt.ac.th/toeic/

🎉รับสมัครปริญญาตรี #หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา‼️#เรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วย สาย part-time ห้ามพลาด‼️👉...
09/05/2021

🎉รับสมัครปริญญาตรี #หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา‼️#เรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วย สาย part-time ห้ามพลาด‼️👉วันนี้-9 มิ.ย.2564

🔥หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษเหมาะกับ🔥
✅ผู้ที่มีเวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็นถึงค่ำ (เหมาะกับนักศึกษาที่ทำงาน part-time ช่วงกลางวัน)
✅ผู้ที่ต้องการจบการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี - 2 ปีครึ่ง

👉👉เกณฑ์การรับนักศึกษา🎉🎉
✅🎓🎓จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับทุกสาขาวิชา* (*กระบวนการศึกษาของแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา,รายวิชาที่ศึกษาระดับ ปวส. และผลการเทียบโอนรายวิชา)
✅🎓🎓มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
🚫ไม่มีสอบข้อเขียน 🚫ไม่ต้องยื่น portfolio
✅สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว✅เกรด2.00++ รับทันที

👉👉รายละเอียดค่าใช้จ่าย📢📢
✅ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 20,000/เทอม
✅มีระบบผ่อนชำระค่าเทอม
✅สามารถกู้ กยศ ,กรอ.ได้
✅ยื่นขอทุนการศึกษาแบบให้เปล่าของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้

👉,,,สาขาวิชา #เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โอกาสดีๆอนาคตดีๆมาถึงแล้วนะคะ อย่าพลาด!!! บอกได้เลยว่า..❤️😊😊✌️
📌หลักสูตรมาตรฐานเปิดมานานกว่า 30 ปี
📌จบแล้วมีงานรองรับ100%

👉👉วิธีการสมัคร

1) คลิก link ดาวโหลดใบสมัคร 👉👉https://drive.google.com/drive/folders/17yOFbP27U_9dAH3HErcIloOhLNbz55KH?usp=sharing

2) กรอกใบสมัครถ่ายรูปหรือแสกนส่งมาที่ email : [email protected] #ภายในวันที่9มิย2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
➡️หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 02 549 4521
➡️อ.สุชาดา คันธารส (อ.ก้อย) โทรศัพท์ 087-5181624
➡️line id: rjarnkoy2828
➡️ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 02 549 4507 และ 02 549 4520
➡️ลิงค์สาขาวิชา https://www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT

**หลักสูตรสำหรับ ปวส.เทียบโอน (ภาคพิเศษ) เรียนตอนเย็น เหมาะกับเด็กๆที่ทำ part-time ช่วงกลางวัน เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะ 😊😊❤️❤️**

🎉รับสมัครปริญญาตรี #หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา‼️#เรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วย สาย part-time ห้ามพลาด‼️👉วันนี้-9 มิ.ย.2564

🔥หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษเหมาะกับ🔥
✅ผู้ที่มีเวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็นถึงค่ำ (เหมาะกับนักศึกษาที่ทำงาน part-time ช่วงกลางวัน)
✅ผู้ที่ต้องการจบการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี - 2 ปีครึ่ง

👉👉เกณฑ์การรับนักศึกษา🎉🎉
✅🎓🎓จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับทุกสาขาวิชา* (*กระบวนการศึกษาของแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา,รายวิชาที่ศึกษาระดับ ปวส. และผลการเทียบโอนรายวิชา)
✅🎓🎓มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
🚫ไม่มีสอบข้อเขียน 🚫ไม่ต้องยื่น portfolio
✅สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว✅เกรด2.00++ รับทันที

👉👉รายละเอียดค่าใช้จ่าย📢📢
✅ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 20,000/เทอม
✅มีระบบผ่อนชำระค่าเทอม
✅สามารถกู้ กยศ ,กรอ.ได้
✅ยื่นขอทุนการศึกษาแบบให้เปล่าของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้

👉,,,สาขาวิชา #เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โอกาสดีๆอนาคตดีๆมาถึงแล้วนะคะ อย่าพลาด!!! บอกได้เลยว่า..❤️😊😊✌️
📌หลักสูตรมาตรฐานเปิดมานานกว่า 30 ปี
📌จบแล้วมีงานรองรับ100%

👉👉วิธีการสมัคร

1) คลิก link ดาวโหลดใบสมัคร 👉👉https://drive.google.com/drive/folders/17yOFbP27U_9dAH3HErcIloOhLNbz55KH?usp=sharing

2) กรอกใบสมัครถ่ายรูปหรือแสกนส่งมาที่ email : [email protected] #ภายในวันที่9มิย2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
➡️หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 02 549 4521
➡️อ.สุชาดา คันธารส (อ.ก้อย) โทรศัพท์ 087-5181624
➡️line id: rjarnkoy2828
➡️ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 02 549 4507 และ 02 549 4520
➡️ลิงค์สาขาวิชา https://www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT

**หลักสูตรสำหรับ ปวส.เทียบโอน (ภาคพิเศษ) เรียนตอนเย็น เหมาะกับเด็กๆที่ทำ part-time ช่วงกลางวัน เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะ 😊😊❤️❤️**

ผู้ชนะรับเต็มๆ 1 แสน💰💲การประกวดการ์ตูนสร้างพลเมืองเด็ก และรองชนะเลิศอีก 2 รางวัลๆละ 2 หมื่น สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมสร้...
07/05/2021

ผู้ชนะรับเต็มๆ 1 แสน💰💲การประกวดการ์ตูนสร้างพลเมืองเด็ก และรองชนะเลิศอีก 2 รางวัลๆละ 2 หมื่น สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมสร้างสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้กับเด็กไทย
ข้อมูลการประกวดจากเวปไซด์สถาบันพระปกเกล้า https://kpi.ac.th/news/news/data/1115 ภายใน 30 มิย.64

ผู้ชนะรับเต็มๆ 1 แสน💰💲การประกวดการ์ตูนสร้างพลเมืองเด็ก และรองชนะเลิศอีก 2 รางวัลๆละ 2 หมื่น สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมสร้างสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้กับเด็กไทย
ข้อมูลการประกวดจากเวปไซด์สถาบันพระปกเกล้า https://kpi.ac.th/news/news/data/1115 ภายใน 30 มิย.64

Photos from HRworkpoint's post
05/05/2021

Photos from HRworkpoint's post

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 9ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th ทั้งน...
30/04/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 9
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 9
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : [email protected]
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
#หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

ด่วน‼️รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 🔥บริษัท ออร่ามี จำกัด(บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย SKIN CARE , COSMETIC ).--ต้องการหาเพื่อนร่วมงา...
30/04/2021

ด่วน‼️รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 🔥

บริษัท ออร่ามี จำกัด
(บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย SKIN CARE , COSMETIC )
.
--ต้องการหาเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง--

✅ GRAPHIC DESIGN 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ออกแบบและผลิต Artwork สำหรับ Social Media เน้นแบรนด์ สวย หรู รวดเร็ว ได้จำนวนเยอะ

- ออกแบบและผลิต GIF , Motion

- ตัดต่อVDO เล็กน้อย

✅ พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดทำบัญชี รับ-จ่าย เบื้องต้นของบริษัทเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

- ออกบิล ซื้อขาย ให้ลูกค้า

- ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำหน้าที่ส่วนอื่นๆของแผนงานบัญชี การเงิน

- จัดทำระบบบัญชีขาย ต้นทุน

- งานเอกสารต่างๆในบริษัท

.
📌 พิกัดสถานที่ทำงาน : สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)
.
ส่ง 📩
1. ประวัติที่อยากเล่าให้เราฟัง พร้อมตำแหน่งงานที่จะสมัคร
2. ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ
3. เงินเดือนที่คาดหวัง

มาที่ Email : [email protected]

ด่วน‼️รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 🔥

บริษัท ออร่ามี จำกัด
(บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย SKIN CARE , COSMETIC )
.
--ต้องการหาเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง--

✅ GRAPHIC DESIGN 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ออกแบบและผลิต Artwork สำหรับ Social Media เน้นแบรนด์ สวย หรู รวดเร็ว ได้จำนวนเยอะ

- ออกแบบและผลิต GIF , Motion

- ตัดต่อVDO เล็กน้อย

✅ พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดทำบัญชี รับ-จ่าย เบื้องต้นของบริษัทเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

- ออกบิล ซื้อขาย ให้ลูกค้า

- ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำหน้าที่ส่วนอื่นๆของแผนงานบัญชี การเงิน

- จัดทำระบบบัญชีขาย ต้นทุน

- งานเอกสารต่างๆในบริษัท

.
📌 พิกัดสถานที่ทำงาน : สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)
.
ส่ง 📩
1. ประวัติที่อยากเล่าให้เราฟัง พร้อมตำแหน่งงานที่จะสมัคร
2. ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ
3. เงินเดือนที่คาดหวัง

มาที่ Email : [email protected]

30/04/2021
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญชล บุญยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั...
30/04/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญชล บุญยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญชล บุญยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

แนวทางการบันทึกกิจกรรม เพื่อสังคมและบำเพ็ญประโยชน์(จิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืม)ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.s...
30/04/2021

แนวทางการบันทึกกิจกรรม เพื่อสังคมและบำเพ็ญประโยชน์(จิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืม)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12958

แนวทางการบันทึกกิจกรรม เพื่อสังคมและบำเพ็ญประโยชน์(จิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืม)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=12958

29/04/2021
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของแสดงความยินดีกับ คุณธนพงษ์ สนองเกียรติ หรือ “ต้อง พันหน้า” ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่าย...
29/04/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของแสดงความยินดีกับ คุณธนพงษ์ สนองเกียรติ หรือ “ต้อง พันหน้า” ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง CEO. และ Director ของบริษัท HEAD SHOT CREATION จำกัด ที่ได้รับรางวัลประเภท Popular Vote สาขา lnfluencer หญิงยอดนิยม #พิมรี่พาย จากการประกวดคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของแสดงความยินดีกับ คุณธนพงษ์ สนองเกียรติ หรือ “ต้อง พันหน้า” ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง CEO. และ Director ของบริษัท HEAD SHOT CREATION จำกัด ที่ได้รับรางวัลประเภท Popular Vote สาขา lnfluencer หญิงยอดนิยม #พิมรี่พาย จากการประกวดคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิษฐา สามงามตัน และนางสาวบุษกร  จันทรราช นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโ...
28/04/2021

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิษฐา สามงามตัน และนางสาวบุษกร จันทรราช นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิษฐา สามงามตัน และนางสาวบุษกร จันทรราช นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID - 19 #เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเ...
24/04/2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID - 19
#เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อCOVID19

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

ปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (วท.ม.) 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม แวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ระดับสูงด้านการผลิตสื่อทางการถ่ายภาพภาพยนตร์ การพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย งานวัสดุ เคมีภัณฑ์ การควบคุมการออกแบบ และสร้างสรรค์การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในภูมิภาคอื่นของโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณในการผลิตและนำเสนอสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ และการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ในอาชีพที่เชื่อมโยงได้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าให้แก่สังคมในภูมิภาค เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และ ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมี คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา นักจัดการและนักสื่อสารด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักออกแบบด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย ์ อาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2549-4500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วนที่สุด...รับนักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา (ทำงานดีมีทุนการศึกษาให้)
ขอประกาศหาเพื่อนร่วมงานค่า โซนปทุมธานี เจ้านายใจดี เฮฮาทั้งออฟฟิศ หัวเราะมากกว่าทำงาน 55555 ✨✨ รับสมัคร Media Creator ไม่จำกัดเพศ. 1 อัตรา สิ่งที่อยากให้มี 1. สามารถสร้างสรรค์งานได้ไม่จำกัด 2. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน 3. เข้าใจ หลักการทำ คอนเทนท์เบื้องต้น FB YOUTUBE IG 4. สามารถวางแผนการทำงานได้ 6. ตัดต่อได้ กราฟฟิกได้ ใช้โปรแกรม Premier pro, photoshop, illustrator, light room, การจัด composition (ทำได้เยอะ เรียกเงินได้เยอะจ้า) 7. มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ รู้มุมกล้อง จัดแสง ตกแต่งภาพ รีทัชได้ (ไม่เก่งแต่พร้อมจะเรียนรู้เราก็ยินดีรับ) 8. มีความสนใจใฝ่รู้ หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน (อย่างที่บอกไม่เก่งแต่พร้อมจะเรียนรู้ ก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ) 9. ที่สำคัญ อยากได้คนลุยงาน ชอบลุย ชอบความท้าทาย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ⏱ เวลาทำงาน 8.00-17.00 น วันจันทร์ - วันศุกร์ 🏘 สถานที่ทำงาน : ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี (มีรถรับส่ง) สนใจทัก ib ได้เลยค่ะ
🎯🎯พรายกระซิบมาแล้ว 🎉เค้าบอกมาว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งบประมาณ ประจำปี 64 รวมกว่า 270 ล้าน กำลังจะเปิดรับเร็วๆ นี้ครับ "เกียมร่างข้อเสนอโครงการรอเลยจ้าาาาาา"🎉🎉 รายละเอียดของการจัดสรรทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย 1.โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท -กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท -กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท -กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท -กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท 2.โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท *โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท *โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท ตามประเด็นดังนี้ – การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง – การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว – การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย – การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ * โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้ – การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ – การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม – วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ – การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี – โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์ 3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)
เคยคิดอยากทำรายการสารคดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? จะไปหาเรียนได้ที่ไหน ? ค่าเรียนแพงไหม ? ไม่ต้องรอแล้ว !! สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3 ได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack *สมัครเป็นทีมจะได้รับการพิจารณาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม [email protected] หมายเหตุ สมัครเป็นทีม 4-5 คน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ www.tv.co.th #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #Dochack #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา เครื่องมือ.กล้องเลนส์.ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุงาน.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน.รับประกัน/ดูแลหลัง การขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
รับสมัครนักศึกษา​ฝึกงานแผนกการตลาด​ 1อัตรา‼️ ▶️ ฝึกช่วงเดือน พฤศจิกายน​ 62​ -​ มีนาคม63 ▶️ ทำงาน​ จันทร์​ -​ ศุกร์​ เวลา​ 8.00​ -​ 17.00น. ▶️ รับทุกเพศ​ ขอแค่มีใจรัก ▶️ ทำงานด้านกราฟิก​ โปรเเกรม adobe photoshop adobe Illustrator ได้จะพิจารณา​เป็นพิเศษ 📍ฝึกที่ โตโยต้า​ พีเอส​ เอน​เตอร์​ไพรซ์​ คลอง2ธัญบุรี สนใจติดต่อ​ พี่ยุ้ย​ Tel. 02-5331666​ ต่อ202​ นะจ๊ะ​😉
บ้านเดี่ยวให้เช่า 3 ห้องนอน 2 ห่องน้ำ ที่จอดรถ หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี ใกล้ทางด่วน 5,500 ต่อเดือน ติดต่อ 0845456194
มาแล้ว !!! โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เหลือเวลาส่งผลงานอีกเพียง 9 วันเท่านั้น !!! 😍 ทางแบรนด์โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ในรอบแรกจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมเชิงลึก พร้อมทำ workshop เรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0 แบบเจาะลึก” จาก ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และผู้กำกับภาพยนตร์ และนักโฆษณามืออาชีพตัวจริง รวมมูลค่าอบรมกว่า 50,000 บาท ฟรีทันทีค่ะ !! ผู้ที่สนใจสามารถส่งสตอรี่บอร์ดประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเพลงได้ที่
มีโครงการดี ๆ มาแนะนำ สำหรับผู้สนใจการผลิตรายการสารดคี ถ้าอยากเรียนรู้ วิธีการทำสารคดี ทั้งการเขียนบท การถ่ายภาพ หรือ การตัดต่อ โครงการนี้มีให้ครบ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การผลิตสารคดี ชั้นนำของเมืองไทย เงื่อนไขล่ะ....แค่มีพื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านการผลิตรายการมาก็สมัครได้แล้ว ต้องเสียค่าสมัครไหม…. สมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมเสร็จ จะทำสารดคีได้จริงหรือ ....โครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตรายการสารคดีให้อีกนะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แถมยังมีเงินสนับสนุนการผลิตสารคดีให้อีก ไม่ต้องคิดมาก... สมัครมาเข้าร่วมอบรมกันได้แล้วกับโครการ พัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี กับ มูลนิธิสำรวจโลก รีบสมัครเข้ามานะครับ .....ที่นั่งมีจำนวนจำกัด .... รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.realmetro.com/foundation
ขอโทดนะคะ....จะตามหาคนชื่อน้อง มาย นามสกุล เกรียงไกรพานิตย์ มีธุระกับพี่โทนพ่อเขาคะ...ถ้าใครรู้บอกติดต่อมาที่ 0900019874 ติดต่อด่วนคะ