เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( คลอง6 คลองหก )

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจและทีมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำหลักส...
21/09/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจและทีมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากศาสตราจารย์จารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศการอุกมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับคณะกรรมกา...
11/09/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ทำการเข้าตรวจระหว่างวันที่ 10- 11 กันยายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี

15 กันยายน 2563 นี้ จะเป็นการเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติงานจร...
11/09/2020

15 กันยายน 2563 นี้ จะเป็นการเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุม ทางคณะฯ จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางคณะฯ ได้แจ้งผ่านทาง Facebook นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่า

**และอย่าลืม เผื่อเวลาของการเดินทางด้วยนะคะ เพราะต้องฝ่ารถติดมากกกกก และเข้ากระบวนการคัดกรองด้วยค่า**

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - เวลา 14.00 น. ของวันนี้นะคะต้องผ่านเกณฑ...
08/09/2020

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ
สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - เวลา 14.00 น. ของวันนี้นะคะ
ต้องผ่านเกณฑ์ 18 คะแนน (รวมข้อของอาจารย์ที่ปรึกษา) จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ออนไลน์ให้ดำเนินการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น.
ตั้งใจชมวีดีทิศน์นะคะ เพราะจะมีแบบสอบถามให้ทำด้วย
และต้องผ่านเกณฑ์ 18 คะแนนขึ้นไป (รวมข้อที่สอบถามเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา)
ที่สำคัญคือ มีผลต่อการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ออนไลน์ให้ดำเนินการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ได้ตั้งแต่บั...
02/09/2020

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ออนไลน์ให้ดำเนินการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น.
ตั้งใจชมวีดีทิศน์นะคะ เพราะจะมีแบบสอบถามให้ทำด้วย
และต้องผ่านเกณฑ์ 18 คะแนนขึ้นไป (รวมข้อที่สอบถามเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา)
ที่สำคัญคือ มีผลต่อการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารของคณะฯ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโน...
02/09/2020

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารของคณะฯ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 24 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
01/09/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

🔥🔥เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน
AMD Class Room On Tour
การแข่งขันกีฬา E-Sport กับเกมส์ ROV✨

เตรียมสกิลนิ้วของคุณให้พร้อม เข้าชิงเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัย
เพื่อไปแข่งขันต่อในสนาม University League⚡️

ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ‼️
และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

เปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น‼️
.
📌สมัครแข่งขันได้ที่ : https://forms.gle/AyqnHKYVQGQmwK2x7
.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
🎥 Facebook : https://www.facebook.com/SD.Rmutt
👉ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/SD.Rmutt

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sponsored by
#AMDTHAILAND
#APACER
#ASROCK
#ASUSNOTEBOOK
#CORSAIR
#COOLERMASTER
#DELL
#MSI
#SEAGATE
#B'LUE

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
01/09/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

🔥🔥เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน
AMD Class Room On Tour
การแข่งขันกีฬา E-Sport กับเกมส์ ROV✨

เตรียมสกิลนิ้วของคุณให้พร้อม เข้าชิงเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัย
เพื่อไปแข่งขันต่อในสนาม University League⚡️

ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ‼️
และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

เปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น‼️
.
📌สมัครแข่งขันได้ที่ : https://forms.gle/AyqnHKYVQGQmwK2x7
.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
🎥 Facebook : https://www.facebook.com/SD.Rmutt
👉ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/SD.Rmutt

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sponsored by
#AMDTHAILAND
#APACER
#ASROCK
#ASUSNOTEBOOK
#CORSAIR
#COOLERMASTER
#DELL
#MSI
#SEAGATE
#B'LUE

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสานสัมพั...
01/09/2020

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อสารมวลชน โดยศึกษาวิธีเข้ากลุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร.02-549-4524

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28/08/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563สามารถศึกษารายละ...
28/08/2020

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารในการขอรับทุนโดยการสแกน QR Code หรือคลิ๊ก http://www.mct.rmutt.ac.th/downloads/student/#400
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น. โทร.02-549-4524

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารในการขอรับทุนโดยการสแกน QR Code หรือคลิ๊ก http://www.mct.rmutt.ac.th/downloads/student/#400
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น. โทร.02-549-4524

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธ...
27/08/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นประธานร่วมลงนาม โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บมจ.อสมท เพิ่มประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย ในฐานะนักศึกษานวัตกรเพื่องานสื่อสารมวลชน ณ บมจ. อสมท. วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
21/08/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
21/08/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารในการขอรับทุนโดยการสแกน QR Code หรือคลิ๊ก http://www.mct.rmutt.ac.th/downloads/student/#400
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น. โทร.02-549-4524

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา...
20/08/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” จากสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

Link ผลงานของ นักศึกษา
>> https://www.youtube.com/watch?v=RK0nG8NTS3E

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
11/08/2020

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลขึ้น วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563 การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “แม่ของฉันคือที่หนึ่ง” และนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2563 ซึ่งคุณแม่ตัวอย่างของคณะฯ ได้แก่ นางวงเดือน ชะแรมรัมย์ มารดาของนายอนาวิล ชะแรมรัมย์ และนางอุบลรัตน์ อภิรัชตานนท์ มารดาของนายอัครพล จันทร รางวัลชมเชยการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “แม่ของฉันคือที่หนึ่ง” ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ ต่างเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และรางวัลนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2563 ได้แก่ นายกิตติธัช บุญประกอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...
10/08/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชาวุธ สังข์ทอง ประธานกรรมการ บริษัท ปรีชาดิจิครีเอชั่น จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในโอกาสเปิดที่ทำการ บริษัท ปรีชาดิจิครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและร่วมกันพัฒนาคณะฯ

04/08/2020

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
>>https://www.facebook.com/groups/308767603833287/

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
>>https://www.facebook.com/groups/643494326511525/

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
>>https://www.facebook.com/groups/665307257531281/

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
>>https://www.facebook.com/groups/322467512264212/

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์
>>https://www.facebook.com/groups/273440453751389/

ศิษย์เก่า หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์
>>https://www.facebook.com/groups/600088917550083/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นตัวแทนของคณะฯ แสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภรณ์ รั...
24/07/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นตัวแทนของคณะฯ แสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภรณ์ รัตนโกสุม เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปประจำคณะฯ ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลั...
24/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลขึ้น วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว

23/07/2020
EP.3 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม

ตอนที่ 3 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม (อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 3 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม : https://youtu.be/9Q5YtPv_mSo

ตอนที่ 3 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม โดย อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ร่วมกับกอง.....

23/07/2020
EP.2 ประเภทข่าวปลอม

ตอนที่ 2 รูปแบบข่าวปลอม (อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 2 รูปแบบข่าวปลอม : https://youtu.be/QLTUb1TvXlE

ตอนที่ 2 ประเภทข่าวปลอม โดย อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ร่วมกับกองทุนพั.....

23/07/2020
EP.1 ความรู้เกี่ยวกับข่าว

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม (อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม : https://youtu.be/JvyV9cSd9A0

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าว โดย อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ร่วมกับกอ.....

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภรณ์ รัตนโกสุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของคณะฯ ได้รับเลือกเป็น...
23/07/2020

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภรณ์ รัตนโกสุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของคณะฯ ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการ สวัสดิการข้าราชการ ของ มทร.ธัญบุรี ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย😁🎊👏👏😃

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบคุณมาลิน พลธีระเสถียร S...
22/07/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบคุณมาลิน พลธีระเสถียร Senior Vice President Digital Business และคุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิทยุคลื่นความคิด F.M. 96.5 MHz ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการระหว่างองค์กร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำหลั...
22/07/2020
การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake News

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตร “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาข่าว และรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยในหลักสูตรจะเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

วิทยากร
อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อเข้าร่วมอบรมออนไลน์และทำกิจกรรมครบถ้วน ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการด้วย

กดเข้าลิ้งค์นี้เล้ยยยย
v
v
v
http://www.mooc.rmutt.ac.th/courses/course-v1:LifeLong+LS002+2020/about

พวกเรา ชาวคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์สุชาดา คันธารส" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิ...
22/07/2020

พวกเรา ชาวคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์สุชาดา คันธารส" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับ 1 ในการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 😆🥳🥰🎊👏👏👏

https://www.facebook.com/MHESIThailand/photos/pcb.3712529998774053/3712529775440742/?type=3&theater

22/07/2020
แนะนำโครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่รู้จริงไม่มี Fake

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริงไม่มี Fake” เป็นโครงการที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์กลไกในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถรู้เท่าทันข่าว และคัดกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง😄👏👏😁

VDO แนะนำโครงการ“Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริงไม่มี Fake”
https://youtu.be/lBvG96NE4PQ

แนะนำโครงการเช็คก่อนแชร์ วัยรุ่นยุคใหม่รู้จริงไม่มี Fake โดย อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร คณะเทคโนโลยีสื่อสาร.....

ดร.มณฑล ฉายอรุณ คุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ และคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มอบ...
09/07/2020

ดร.มณฑล ฉายอรุณ คุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ และคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารวมวลชน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาและวิจัย ...
03/07/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารวมวลชน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และตัวแทนสภาคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
02/07/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

วิธีติดต่อกับอาจารย์รายวิชา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#วันนี้อย่าลืมเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1กันนะคะตั้งใจชมวีดีทิศน์ด้วยนะ เพราะจะมีแบบสอบถามให้ทำด้วย โดยต้องผ่า...
02/07/2020

#วันนี้อย่าลืมเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1กันนะคะ
ตั้งใจชมวีดีทิศน์ด้วยนะ เพราะจะมีแบบสอบถามให้ทำด้วย
โดยต้องผ่านเกณฑ์ 18 คะแนนขึ้นไป (รวมข้อที่สอบถามเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา)
และที่สำคัญคือ มีผลต่อการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาด้วย
หากยังไม่ทราบ Sec. ของตนเองให้ตรวจสอบดังใบรายชื่อหน้าเพจ
สอบถามเพิ่มเติมทาง inbox ได้เลยค่ะ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อ sec ที่เรียนได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
02/07/2020

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อ sec ที่เรียนได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2563
หากนักศึกษาคนใดยังไม่ทราบ Sec. ของตนเอง ให้ตรวจสอบรายชื่อดังใบรายชื่อด้านล่างนี้
ในการณีที่รายชื่ออยู่ในส่วนของ "ไม่ระบุ Sec" ให้รอปฐมนิเทศรอบที่ 2 ในวันที่ 10 ก.ค. 63 (จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งค่ะ)
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-549-4524

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

ปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (วท.ม.) 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม แวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ระดับสูงด้านการผลิตสื่อทางการถ่ายภาพภาพยนตร์ การพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย งานวัสดุ เคมีภัณฑ์ การควบคุมการออกแบบ และสร้างสรรค์การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในภูมิภาคอื่นของโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณในการผลิตและนำเสนอสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ และการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ในอาชีพที่เชื่อมโยงได้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าให้แก่สังคมในภูมิภาค เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และ ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมี คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา นักจัดการและนักสื่อสารด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักออกแบบด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย ์ อาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2549-4500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา เครื่องมือ.กล้องเลนส์.ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุงาน.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน.รับประกัน/ดูแลหลัง การขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
รับสมัครนักศึกษา​ฝึกงานแผนกการตลาด​ 1อัตรา‼️ ▶️ ฝึกช่วงเดือน พฤศจิกายน​ 62​ -​ มีนาคม63 ▶️ ทำงาน​ จันทร์​ -​ ศุกร์​ เวลา​ 8.00​ -​ 17.00น. ▶️ รับทุกเพศ​ ขอแค่มีใจรัก ▶️ ทำงานด้านกราฟิก​ โปรเเกรม adobe photoshop adobe Illustrator ได้จะพิจารณา​เป็นพิเศษ 📍ฝึกที่ โตโยต้า​ พีเอส​ เอน​เตอร์​ไพรซ์​ คลอง2ธัญบุรี สนใจติดต่อ​ พี่ยุ้ย​ Tel. 02-5331666​ ต่อ202​ นะจ๊ะ​😉
บ้านเดี่ยวให้เช่า 3 ห้องนอน 2 ห่องน้ำ ที่จอดรถ หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี ใกล้ทางด่วน 5,500 ต่อเดือน ติดต่อ 0845456194
มาแล้ว !!! โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เหลือเวลาส่งผลงานอีกเพียง 9 วันเท่านั้น !!! 😍 ทางแบรนด์โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ในรอบแรกจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมเชิงลึก พร้อมทำ workshop เรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0 แบบเจาะลึก” จาก ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และผู้กำกับภาพยนตร์ และนักโฆษณามืออาชีพตัวจริง รวมมูลค่าอบรมกว่า 50,000 บาท ฟรีทันทีค่ะ !! ผู้ที่สนใจสามารถส่งสตอรี่บอร์ดประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเพลงได้ที่
มีโครงการดี ๆ มาแนะนำ สำหรับผู้สนใจการผลิตรายการสารดคี ถ้าอยากเรียนรู้ วิธีการทำสารคดี ทั้งการเขียนบท การถ่ายภาพ หรือ การตัดต่อ โครงการนี้มีให้ครบ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การผลิตสารคดี ชั้นนำของเมืองไทย เงื่อนไขล่ะ....แค่มีพื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านการผลิตรายการมาก็สมัครได้แล้ว ต้องเสียค่าสมัครไหม…. สมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมเสร็จ จะทำสารดคีได้จริงหรือ ....โครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตรายการสารคดีให้อีกนะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แถมยังมีเงินสนับสนุนการผลิตสารคดีให้อีก ไม่ต้องคิดมาก... สมัครมาเข้าร่วมอบรมกันได้แล้วกับโครการ พัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี กับ มูลนิธิสำรวจโลก รีบสมัครเข้ามานะครับ .....ที่นั่งมีจำนวนจำกัด .... รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.realmetro.com/foundation
ขอโทดนะคะ....จะตามหาคนชื่อน้อง มาย นามสกุล เกรียงไกรพานิตย์ มีธุระกับพี่โทนพ่อเขาคะ...ถ้าใครรู้บอกติดต่อมาที่ 0900019874 ติดต่อด่วนคะ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1