คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบ

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ l สุขภาพและความงาม l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แบบต่อเนื่อง (Block c...
21/01/2022

ประกาศคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แบบต่อเนื่อง (Block course learning) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 10 เมษายน 2565

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
21 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลื...
21/01/2022

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มีนาคม 2565

📌📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593
📌📌 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://grad-regis.rmutt.ac.th/

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มีนาคม 2565

📌📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593
📌📌 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://grad-regis.rmutt.ac.th/

20/01/2022

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มีนาคม 2565
📌📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593

📌📌 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://grad-regis.rmutt.ac.th/

📢📢 ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 1 คณะการแพทย์บูรณาการของเรา เปิดรับส...
20/01/2022

📢📢 ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 1 คณะการแพทย์บูรณาการของเรา เปิดรับสมัครในรอบ TCAS 1.2

💚 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
💜 สุขภาพและความงาม
🧡 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สามารถสมัครเลือกใหม่ได้ที่ลิงก์ :
https://apply.rmutt.ac.th/
ตั้งเเต่วันที่ 14-20 มกราคม 2565

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢 ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 1 คณะการแพทย์บูรณาการของเรา เปิดรับสมัครในรอบ TCAS 1.2

💚 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
💜 สุขภาพและความงาม
🧡 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สามารถสมัครเลือกใหม่ได้ที่ลิงก์ :
https://apply.rmutt.ac.th/
ตั้งเเต่วันที่ 14-20 มกราคม 2565

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสถานะชำระเงิน ผู้สมัครเพื่อบเข้าอบรมหลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย” อบรมออนไลน์ วั...
19/01/2022

📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสถานะชำระเงิน ผู้สมัครเพื่อบเข้าอบรมหลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย” อบรมออนไลน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ :
https://drive.google.com/file/d/1HUvYX-uWkfIUrNSmqf1XOGeDLw36riXY/view?usp=sharing

หากท่านใดที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ชำระค่าอบรม สามารถดำเนินการตามขั้นตอนชำระเงิน ดังนี้
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB Bank)
ชื่อบัญชี “ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการ”
เลขที่บัญชี 099-7-00-904-8
2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469

19 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสถานะชำระเงิน ผู้สมัครเพื่อบเข้าอบรมหลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย” อบรมออนไลน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ :
https://drive.google.com/file/d/1HUvYX-uWkfIUrNSmqf1XOGeDLw36riXY/view?usp=sharing

หากท่านใดที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ชำระค่าอบรม สามารถดำเนินการตามขั้นตอนชำระเงิน ดังนี้
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB Bank)
ชื่อบัญชี “ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการ”
เลขที่บัญชี 099-7-00-904-8
2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469

19 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและวันอบรม หลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย”ขยายวันรับสมัคร ถึงวันที่ 20 ม.ค....
19/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและวันอบรม หลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย”

ขยายวันรับสมัคร ถึงวันที่ 20 ม.ค. 65 และมีการปรับเลื่อนการจัดอบรมจากเดิมวันที่ 22 ม.ค. 65 เป็นวันที่ 12 ก.พ. 65

📌 ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินได้เลย

📌 📌 ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยการลงทะเบียนตามลิงก์ : https://forms.office.com/r/DLWJ8wab9q
2. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-7-00904-8
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469 🙏

19 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและวันอบรม หลักสูตร “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย”

ขยายวันรับสมัคร ถึงวันที่ 20 ม.ค. 65 และมีการปรับเลื่อนการจัดอบรมจากเดิมวันที่ 22 ม.ค. 65 เป็นวันที่ 12 ก.พ. 65

📌 ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินได้เลย

📌 📌 ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยการลงทะเบียนตามลิงก์ : https://forms.office.com/r/DLWJ8wab9q
2. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-7-00904-8
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469 🙏

19 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิท...
19/01/2022

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564

มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ นำดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🏆 รายชื่ออาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการที่ได้รับรางวัล
🟢 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 ประเภทอนุสิทธิบัตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ชัยประทีป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐาน จำนวนเกิน 40 ครั้ง
1. ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต

🟢 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. อาจารย์มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

🟢 รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. ดร.ไฉน น้อยแสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

18 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564

มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ นำดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🏆 รายชื่ออาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการที่ได้รับรางวัล
🟢 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 ประเภทอนุสิทธิบัตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ชัยประทีป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐาน จำนวนเกิน 40 ครั้ง
1. ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต

🟢 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. อาจารย์มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

🟢 รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. ดร.ไฉน น้อยแสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

18 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิ...
19/01/2022

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564

มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ นำดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🏆 รายชื่ออาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการที่ได้รับรางวัล
🟢 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 ประเภทอนุสิทธิบัตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ชัยประทีป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

🟢 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐาน จำนวนเกิน 40 ครั้ง
1. ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต

🟢 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. อาจารย์มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

🟢 รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. ดร.ไฉน น้อยแสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์

18 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลื...
19/01/2022

📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณะการแพทย์บูรณาการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มีนาคม 2565

📌📌 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593

📌📌 สมัครออนไลน์ได้ที่
https://grad-regis.rmutt.ac.th/

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPLEMENTARY & ALTERNATIVE MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

This semester-based program aims to develop and produce high-quality academic research in order to contribute knowledge in the field of complementary and alternative medicines via scientifically based on earning and researching in either general complementary and alternative medicine or herbal sciences. The students can develop their critical thinking skills through systematic literature reviews and thesis. As a continuous program, the thesis is geared toward special issues of student interest.

Application Announcement
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593

Now - 30 March 2022
CALL: +6625921999 ext.1405
EMAIL: [email protected]

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะการแ...
14/01/2022

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะการแพทย์บูรณาการ :
https://drive.google.com/file/d/1DyYWrNs5mRWD74EecPzWMBgE_39eiUxg/view?usp=sharing

14 มกราคม 2565
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะการแพทย์บูรณาการ :
https://drive.google.com/file/d/1DyYWrNs5mRWD74EecPzWMBgE_39eiUxg/view?usp=sharing

14 มกราคม 2565
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products

📢 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ประสงค์ทำ MOU เพิ่มเติม กับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมสมัครในรอบ TCAS ...
13/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ประสงค์ทำ MOU เพิ่มเติม กับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมสมัครในรอบ TCAS 2 รอบ Quota

ติดต่อเพื่อประสานเเพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ
☎ 02 592 1999 ต่อ 1430

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในรอบ TCAS 2 Quota แต่สถานศึกษายัง
ไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ สามารถประสานติดต่อ
กับทาง คณะการแพทย์บูรณาการ เพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ประสงค์ทำ MOU เพิ่มเติม กับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมสมัครในรอบ TCAS 2 รอบ Quota

ติดต่อเพื่อประสานเเพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ
☎ 02 592 1999 ต่อ 1430

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในรอบ TCAS 2 Quota แต่สถานศึกษายัง
ไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ สามารถประสานติดต่อ
กับทาง คณะการแพทย์บูรณาการ เพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีฌาปน...
12/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณศุภลักษณ์ จิตรซื่อตรง คุณแม่ นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะการแพทย์บูรณาการ เพื่อร่วมไว้อาลัย ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

11 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ...
12/01/2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลแก่ คุณศุภลักษณ์ จิตรซื่อตรง คุณแม่ของนางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะการแพทย์บูรณาการ ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณาอาจารย์ เพื่อนบ้าน และเพื่อนนักศึกษา ร่วมแสดงความไว้อาลัย พร้อมให้กำลังใจแก่นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง

12 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ร...
12/01/2022

ตามที่ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านเว็บไซต์ สำนักทะเบียนส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
ระบบนักศึกษาปัจจุบัน ทำการตรวจสอบวันและเวลาสอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
12 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านเว็บไซต์ สำนักทะเบียนส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
ระบบนักศึกษาปัจจุบัน ทำการตรวจสอบวันและเวลาสอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
12 มกราคม 2565
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโ...
11/01/2022

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 23 มกราคม 2565
🔹 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา
🔹 สอบกลางภาคออนไลน์ในระบบ D-Learn

10 มกราคม 2565
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 23 มกราคม 2565
🔹 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา
🔹 สอบกลางภาคออนไลน์ในระบบ D-Learn

10 มกราคม 2565
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565  โดย...
10/01/2022

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร หลักสูตร "การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย" Thai Materia Medica Characteristic Identification 💊🌿เ...
10/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร หลักสูตร "การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย" Thai Materia Medica Characteristic Identification 💊🌿
เหลือเวลาอีกแค่ 3 วันเท่านั้น ! แอดมินบอกเลยว่าโครงการดีๆ แบบนี้ พลาดไม่ได้เด็ดขาด และสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน อย่ารอช้า!

✅ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการพิจารณาเครื่องยาสมุนไพร และการตรวจสอบเอกลักษณ์แบบมหทรรศน์ เช่น การพิจารณาลักษณะ สี กลิ่น ของสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อช่วยในการจำแนกชนิดของสมุนไพรทั้ง พืชวัตถุ ธาตุวัตถุ และสัตว์วัตถุ มากกว่า 200 ชนิด และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับตัวอย่างสมุนไพร 30 ชนิด จัดส่งให้ถึงบ้าน

✅ การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป

✅ รายละเอียดหลักสูตร
🔻 วันจัดอบรม 22 มกราคม พ.ศ. 2565
🔻 รูปแบบ Online
🔻 ค่าสมัครอบรม 1,800 บาท
📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ https://forms.office.com/r/DLWJ8wab9q
📌 ตารางอบรม “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/.../EmiOwLH3gW1Ioqg...
📍 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ คณะการแพทย์บูรณาการ งานบริการวิชาการ : https://www.im.rmutt.ac.th/?page_id=4879

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 095 629 3469 และ 02 592 1999 ต่อ 1109
(ในวันเเละเวลาราชการ)
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร หลักสูตร "การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย" Thai Materia Medica Characteristic Identification 💊🌿
เหลือเวลาอีกแค่ 3 วันเท่านั้น ! แอดมินบอกเลยว่าโครงการดีๆ แบบนี้ พลาดไม่ได้เด็ดขาด และสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน อย่ารอช้า!

✅ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการพิจารณาเครื่องยาสมุนไพร และการตรวจสอบเอกลักษณ์แบบมหทรรศน์ เช่น การพิจารณาลักษณะ สี กลิ่น ของสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อช่วยในการจำแนกชนิดของสมุนไพรทั้ง พืชวัตถุ ธาตุวัตถุ และสัตว์วัตถุ มากกว่า 200 ชนิด และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับตัวอย่างสมุนไพร 30 ชนิด จัดส่งให้ถึงบ้าน

✅ การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป

✅ รายละเอียดหลักสูตร
🔻 วันจัดอบรม 22 มกราคม พ.ศ. 2565
🔻 รูปแบบ Online
🔻 ค่าสมัครอบรม 1,800 บาท
📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ https://forms.office.com/r/DLWJ8wab9q
📌 ตารางอบรม “การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาไทย” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/.../EmiOwLH3gW1Ioqg...
📍 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ คณะการแพทย์บูรณาการ งานบริการวิชาการ : https://www.im.rmutt.ac.th/?page_id=4879

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 095 629 3469 และ 02 592 1999 ต่อ 1109
(ในวันเเละเวลาราชการ)
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่

เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12130

ข้อมูลทั่วไป

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2592 1999

เว็บไซต์

http://www.im.rmutt.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 MOU 2565 l 💚 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มาแล้ว! น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบ MOU ปีการศึกษา 2565 รับสมัครแล้ว วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 คลิกเลย! https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=170 คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
“ขมิ้นชัน” สมุนไพรไทย ระดับ Super Food สรรพคุณล้ำค่า ปัจจุบันสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมากในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะขมิ้นชัน ที่มีสรรพคุณหลากหลาย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันให้ทุกคนห่างไกลโรค และด้วยกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทย ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้นจากเดิม มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทในปี 2562 และพุ่งสูงขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาทในปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pr.rmutt.ac.th/news/27472 บทสัมภาษณ์ อาจารย์ พท.ป.ศิริกันยา สยมภาค คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขอบคุณคุณทางวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกท่านที่จัดอบรมออนไลน์โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มและเอสเซ้นส์ เพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ
รับสมัครแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ตำแหน่ง มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปี มาประจำศูนย์สุขภาพที่ชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เงินเดือน 3500 AED ( สามหมื่นบาท) ค่าหัตการ 10 เปอร์เซนต์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV หรือ เรซูเม่ และ ทรานสคริป มาสมัครที่ [email protected]
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทย ลักษณะงาน 1.ทำงานคลินิกบัตรทอง 2.ให้บริการการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดล การประคบ, การอบสมุนไพร, การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด คุณสมบัติ 1.จบปริญญาตรี 2.มีใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย หรือ นวดแผนไทย สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการแพทย์แผนไทย ติดต่อ ผู้จัดการศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0818646235 ใบประกาศนี้ มีอายุการประกาศระหว่าง 24-30 มิถุนายน 2564 ศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม 804,806 ปากซอยเพชรเกษม94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ10160 โทรศัพท์ 021004980
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทย ลักษณะงาน 1.ทำงานคลินิกบัตรทอง 2.ให้บริการการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดล การประคบ, การอบสมุนไพร, การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด คุณสมบัติ 1.จบปริญญาตรี 2.มีใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย หรือ นวดแผนไทย สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการแพทย์แผนไทย ติดต่อ ผู้จัดการศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0818646235 ใบประกาศนี้ มีอายุการประกาศระหว่าง 24-30 มิถุนายน 2564 ศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม 804,806 ปากซอยเพชรเกษม94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ10160 โทรศัพท์ 021004980
#ต้องการแพทย์แผนไทย #ทำงานจังหวัดชลบุรี #พื้นที่ปลอดโควิด อำเภอเกาะจันทร์ #เงินเดือน15,000บาท++ถ้ามีประสบการณ์ #ทำงาน6วันหยด 1 วันสัปดาห์ #นวดรักษาได้ #เก่งสมุนไพร จ่ายกัญชาได้พิจารณาเป็นพิเศษ #ติดต่อด่วน ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ #โทรเลยครับ0962455454 #คลินิกการแพทย์แผนไทยใบบุญ
📢 สรุปเข้ม รายละเอียดเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ✌️☺️ อินโฟกราฟฟิกชุดนี้ ได้สรุปรายละเอียดจากเอกสาร ดังนี้ ▪️พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/030/10.PDF ▪️ กฎกระทรวง กำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0007.PDF ▪️ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0010.PDF ▪️กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0016.PDF สรุปข้อมูลโดย : ดร.พท.ป.วัชระ ดำจุติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จัดทำอินโฟกราฟฟิก โดย : นศ.ทัตพิชา สุขด้วงเขน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 10 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี #AcademicInfo
รวมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเพื่อดำเนินการในระบบทะเบียนนักศึกษา ✅ สำหรับ นศ.รอบ โควตา MOU : รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>> https://drive.google.com/file/d/1PhrwJ28PiU-Mx3QtknttybAOm5BpQVxH/view ✅ สำหรับ นศ. รอบ Porfolio TCAS 1 : รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>> https://drive.google.com/file/d/1lXkffe2sXIJyIIaOTf1Gzs8TpouevUFJ/view ✅ สำหรับ นศ. รอบ Porfolio TCAS1 เพิ่มเติม : รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>> https://drive.google.com/file/d/16yvdcfzhxXTN-9ZhmL0OonfFaUs8b7sA/view ระบบในการลงข้อมูล สำหรับนักศึกษาใหม่ >>> https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ #TMC #RMUTT #Dek64 #TCAS2564 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
🍃“ไม่มีพืชใด ไม่เป็นยา” 🍃 แต่เอ?! #เค้ามีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันนะ มาเล่นกันเถอะ ๆ ๆ 🤔 ❓❕❓ เพจ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ ชวนมาร่วมสนุกและตอบคำถามว่า สมุนไพรที่เห็นในวิดีโอคลิปนี้ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร? โดยแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะพร้อมตอบเหนือโพสต์ที่ท่านแชร์ จากนั้นแคปรูปพร้อมคำตอบส่งหาแอดมินเพจได้เลย 🤩 ผู้โชคดีที่ตอบถูกและได้รับการสุ่ม รอรับรางวัล เป็น "หมวก TMC Cap รุ่น LIMITED EDITION 2020" 🧢 🤩 ส่งถึงบ้านเลย ส่วนหนึ่งของสมรรถนะการเรียนรู้ที่นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรีต้องมี คือ การรู้ชื่อ และสรรพคุณทางยา รวมถึงจำแนกสมุนไพรสดจากลักษณะภายนอกได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลือกใช้สมุนไพรในการนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค ดังนั้น สมุนไพรทุกชนิด ไม่ว่าท่านจะนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน ทั้งคาว หวาน หรือผสมเป็นเครื่องดื่ม ล้วนมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์พร้อมกับมีสรรพคุณทางยาในการบรรเทาอาการหรือรักษาโรคได้ เพียงมีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง ร่วมสนุก :. วันนี้ - 17 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น. ประกาศผล :. 18 มกราคม 2564 #TMCRMUTT #TCAS1 #Portfolio #ThaiTraditionalMedicineCollege
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Face กำหนดการจัดกิจกรรม - ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 - ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าหอประชุม - ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 👉👉นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน • การต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ🆗🆗🆗