คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ

องค์กรแนวหน้าด้านการแพทย์บูรณาการ อันดับ 1-3 ของประเทศ ภายในปี 2570
(13)

คณะการแพทย์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม ได้รับอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรง...
26/08/2023

คณะการแพทย์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม ได้รับอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

📣 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผศ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ ต้อน...
24/08/2023

📣 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผศ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับผู้บริหาร และคณะ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการการดำเนินงานจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านหลักสูตรรับรองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และเยี่ยมชมห้องเรียนด้านสปาและความงาม สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี บัวสปา และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#หลักสูตร #ฝึกอบรม #หลักสูตรพิเศษ #หลักสูตรอบรมระยะสั้น #ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ #คณะการแพทย์บูรณาการ #มทรธัญบุรี

23/08/2023

📣ประกาศอีกครั้ง! เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมงาน
HACKATHON by digital youth network Thailand
“นวัตกรรมสร้างสรรค์โลกดิจิทัล”✨
• ภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลสุดประทับใจ
แล้วมาร่วมสนุกกับโลกดิจิทัลพร้อมที่จะสร้างสวรรค์นวัตกรรม
📍วันที่ 25 สิงหาคม 2566
📍ณ Plenary Hall 1-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
📍รถออกเดินทาง 12.00 น. กองพัฒนานักศึกษา
🔸 แต่งกายชุดนักศึกษา

• นักศึกษาจะได้รับการบันทึกกิจกรรมวิชาการ หมวด 14
สนใจร่วมงานสมัครได้ที่ https://forms.gle/rhhRwqmBhBCvWeyV6
หมดเขตรับสมัคร 23 สิงหาคมนี้ (รับเพียง 50 คนเท่านั้น)‼️

“แสดงศักยภาพคนรุ่นใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุด”
HACKaTHAILAND: Digital Thailand Big Bang23/08/2023

การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ สำหรับการขานนามบัณฑิต
1. ประกาศเรื่อง การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ
สำหรับการขานนามบัณฑิต ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศดังกล่าว ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น 3
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ยื่นผ่านทางอีเมล์ oreg_vac .ac.th โดยการอัพโหลดไฟล์เอกสารสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศเป็น
ไฟล์ PDF และแจ้งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม

2. ประกาศเรื่อง การขอเข้ารับปริญญาบัตรไม่ตรงรุ่น ให้ยื่นคำร้องผ่านคณะที่ต้นสังกัด
มาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 กันยายน 2566
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=22101

คณะการแพทย์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุริยา ชัยวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Food Science บน...
22/08/2023

คณะการแพทย์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุริยา ชัยวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Food Science บนฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ❤️

🙏ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล"เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นัดติดตามอากา...
17/08/2023

🙏ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล"
เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นัดติดตามอาการวันที่ 31 สิงหาคม 2566
✅สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (ผู้วิจัย) โทร.064-964-2922
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👉แบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/bHQZ3ysrbo5MgCXr8
จำนวนจำกัด 60 คน

👍วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ การดำเนินงานด้านวิชาการก...
11/08/2023

👍วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ การดำเนินงานด้านวิชาการกับศูนย์นวัตกรรมการเพทย์แผนไทย (TTMIC) และสุวรรณคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 👏👏👏
วัตุถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมและสุขภาพความงามตามศาสตรการแพทย์แผนไทย รวมทั้งส่งเสริมแนวทางการพัฒนาวิชาชีพการเพทย์แผนไทยสู่สากล ณ ห้องประชุมเบญจกูล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ www.im.rmutt.ac.th www.ceim-rmutt.ac.th

10/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
รอบ MOU ประจำปีการศึกษา 2567
ของคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🟢 ลิงก์รับสมัคร : https://apply.rmutt.ac.th/
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566

🟢 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 3 หลักสูคร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 064-9642922 ดร.นิว
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

#รับสมัคร #แพทย์แผนไทย #สุขภาพและความงาม #นวัตกรรม #เด็ก67

คณะการแพทย์บูรณาการ จัดโครงการลีน-ไคเซ็น สำหรับการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินการในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 10-1...
10/08/2023

คณะการแพทย์บูรณาการ จัดโครงการลีน-ไคเซ็น สำหรับการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินการในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ The Grace Amphawa - Samut Songkhram โดยมี ผศ.ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะการแพทย์บูรณาการได้รับเกียรติวิทยาการบรรยาย - ปฏิบัติ จาก ดร.สุทิศา จันทรบุตร ผู้อำนวยการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความร่วมมือระหว่าง #คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้เข้าอบรมกลุ่มประเทศฮังการี #หลักสูต...
09/08/2023

ความร่วมมือระหว่าง #คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้เข้าอบรมกลุ่มประเทศฮังการี #หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ร่วมจัดงาน NBI Business Talk "จับเทรนด์เวลเนส เติบโตและแตกต่าง ด้วย แพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร" โดยมี ดร. ไฉน น้อยแสง เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ศูนย์รังสิต

#คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ www.im.rmutt.ac.th www.ceim-rmutt.ac.th

📣 เปิดรับสมัครแล้ว..!! หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย รุ่นที่ 2 💊🪴📌 สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการแพท...
08/08/2023

📣 เปิดรับสมัครแล้ว..!!
หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย รุ่นที่ 2 💊🪴

📌 สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการแพทย์แผนไทย
📌 ภาคพิเศษ อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์
- ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท / ภาคการศึกษา
- หลักสูตร 2 ปี / 4 ภาคการศึกษา
- เปิดภาคการศึกษา 6 มกราคม 2567
🟢 ภาคทฤษฎี รูปแบบออนไลน์
🟢 ภาคปฏิบัติ ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📌 ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/rmvfmJF5Wn

🔻 การสมัคร โอนเงินและช่องทางส่งหลักฐานการชำระ
1. หลังลงทะเบียน ให้ดำเนินการชำระเงิน
2. ชำระเงินผ่าน ธ. ทหารไทยธนชาต (TTB Bank) ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-7-02169-6
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ทาง Line ID : nayokmos

📞 ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2592 1999 ต่อ 1109 หรือ 06 2649 1742 (ในวันและเวลาราชการ)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย #ฝึกอบรม #หลักสูตรพิเศษ #หลักสูตรอบรมระยะสั้น #ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ #คณะการแพทย์บูรณาการ #มทรธัญบุรี

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญรับฟังสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ? วัน...
08/08/2023

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญรับฟังสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ?

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทางออนไลน์ FB #

#คณะการแพทย์บูรณาการ #ราชมงคลธัญบุรี

📢 6 สิงหาคม 2566 ภาพบรรยากาศพิธีบูชาบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูคณะการแพทย์บูรณาการ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะก...
07/08/2023

📢 6 สิงหาคม 2566 ภาพบรรยากาศพิธีบูชาบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูคณะการแพทย์บูรณาการ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์รังสิต ห้อง 133-134 ชั้น 3
โดยมี ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทั้งนีพิธีประกอบไปด้วยพิธีทางสงฆ์ พิธีทางพราหมณ์ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีครอบครูและพิธีไหว้ครู คณะการแพทย์บูรณาการ โดยมีการเจิมเพื่อเพิ่มสิริมงคลมอบตัวเป็นศิษย์ของคณะการแพทย์บูรณาการ
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ภาพบรรยากาศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว...
07/08/2023

📢 ภาพบรรยากาศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย และมอบตัวศิษย์ ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566

สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม

#หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย #หลักสูตรอบรมระยะสั้น #หลักสูตรพิเศษ #ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ #คณะการแพทย์บูรณาการ #มทร.ธัญบุรี

✨สำเร็จอย่างสวยงามสำหรับ หลักสูตร #เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม #รุ่น2 Doctor Cosmetics ที่ปรึกษา เปิ...
04/08/2023

✨สำเร็จอย่างสวยงามสำหรับ หลักสูตร #เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม #รุ่น2
Doctor Cosmetics ที่ปรึกษา เปิดคลินิกความงาม ร้านความงาม และ #ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ #คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
🙏ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจความงามทุกท่านค่ะ🙏
#ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ #หลักสูตรอบรม #คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

❤ความร่วมมือระหว่าง #คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มประเทศฮังการี #หลักสูตรผู้นำการป...
03/08/2023

❤ความร่วมมือระหว่าง #คณะการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มประเทศฮังการี #หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 4
ขอเชิญร่วมงาน NBI Business Talk

"จับเทรนด์เวลเนส เติบโตและแตกต่าง ด้วย แพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร"

วิทยากร : ดร. ไฉน น้อยแสง
📌รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
📌คณะอนุกรรมการสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
📌คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค.2566 เวลา 14.00-17.00 น.
ห้องประชุมชั้น 6 คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
https://forms.gle/gjc1A8UmGbA7goNJA

ฟรี !!!
ขอเชิญร่วมงาน NBI Business Talk

"จับเทรนด์เวลเนส เติบโตและแตกต่าง ด้วย แพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร"

วิทยากร : ดร. ไฉน น้อยแสง
📌รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
📌คณะอนุกรรมการสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
📌คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค.2566 เวลา 14.00-17.00 น.
ห้องประชุมชั้น 6 คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
https://forms.gle/gjc1A8UmGbA7goNJA

โดยความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มประเทศฮังการี หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 4

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับรองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย...
27/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ดำจุติ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ คณบดี คณะการแพทย์บูรณาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
27/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ คณบดี คณะการแพทย์บูรณาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การแพทย...
26/07/2023

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2566
ณ คณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์รังสิต ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6

โดยมี ผศ.(พิเศษ) ดร.วินัย สยอวรรณ เป็นประธาน ตรวจประเมิน ในรูปแบบ
ออนไลน์ ดร.ภญ.วรัญญา อรุโณทยานันท์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินในรูปแบบออนไซต์

Complementary & Alternative Medicine RMUTT
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ชัยวงค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจั...
21/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ชัยวงค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 ช่วงเวลาในการเบิก-จ่าย สารเคมี วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์🟢 ส่งใบเบิก สามารถส่งใบเบิกได้ทุกวัน ที่งานห้องปฏิบัติการ ชั้น 5...
21/07/2023

📢 ช่วงเวลาในการเบิก-จ่าย สารเคมี วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

🟢 ส่งใบเบิก สามารถส่งใบเบิกได้ทุกวัน ที่งานห้องปฏิบัติการ ชั้น 5
🟢 ส่งใบเบิกรอบวันจันทร์ ส่งก่อน 16.00 น. ได้รับของในวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
🟢 ส่งใบเบิกรอบวันพฤหัสบดี ได้รับของในวันจันทร์ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

งานห้องปฏิบัติการฯ
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วันพฤห...
20/07/2023

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 ณ คณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 19 กรกฎาคม 2566 ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย...
20/07/2023

📢 19 กรกฎาคม 2566 ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

เพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าใจถึงรูปแบบและการให้บริการ ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมไปถึงให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอแนวคิด ในการวางแผนการตลาด และวิธีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และยา ของคณะการแพทย์บูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาการปฏิบัติการตลาดเชิงกิจกรรม โดยทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัวสปา และศูนย์ผลิตและบริการวิชาการฯ ของคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

20/07/2023
📢 ประชาสัมพันธ์ "การแต่งกายในห้องปฏิบัติการ" มีข้อปฏิบัติ ดังนี้🔶 รวบผมให้เรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน🔶 สวมแว่นตา...
20/07/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ "การแต่งกายในห้องปฏิบัติการ" มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

🔶 รวบผมให้เรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
🔶 สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี
🔶 สวมถุงมือป้องกันสารเคมี
🔶 สวมเสื้อกาวน์ให้เรียบร้อย
🔶 สวมรองเท้าหุ้มส้น

งานห้องปฏิบัติการฯ
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น #โครงการการนวดหน้ากระชากวั...
19/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น #โครงการการนวดหน้ากระชากวัย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2 วัน ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบรี ศูนย์รังสิต

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผล...
19/07/2023

📢 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6

โดยมี รศ.ดร.ภญ.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง เป็นประธาน ผศ.ดร.ภญ.สินีนาฎ กริชชาญชัย์ิ์ กรรมการ และ ผศ.ดร.ภญ.สินีนาฎ กริชชาญชัย กรรมการ
และเลขานุการ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

16/07/2023

"ค่าย" พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
(ชั่วโมงกิจกรรม 18 ชั่วโมง ด้านวิชาการ)

มีคนมากมาย"คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้"
เเต่น้อยคนที่ "คิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง"

ก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวเอง กับค่าย⛺ 🏕️

✨Leader the white Thailand 🇹🇭
27-30 กรกฎาคม 2566
จัดที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล
จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่เราจะได้รับ
🔖พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
🔖มิตรภาพจากเพื่อนต่างมหาลัย
🔖ฝึกใจ ให้มีสมาธิ มีสติมั่นคง
🔖พัฒนานิสัยสู่การเป็นผู้นำ
🔖ชั่วโมงกิจกรรม 18 ชั่วโมง (ด้านวิชาการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/100066528325742/posts/614808260746779/?mibextid=cr9u03

🌟สมัครมาค่าย ได้เลยที่
https://bit.ly/LeaderTheWhite

เข้ากลุ่มไลน์
🏕ธัญบุรีLeader Camp 🏕
เพื่อสอบถามข้อมูล
และนัดหมายแจ้งกำหนดการ
จากพี่ชมรม
https://line.me/ti/g/JVGTBHbBHf

#ค่ายพัฒนาศักยภาพ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน🔴 พทป.นิธิ...
13/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน🔴 ดร.รุ่งน...
13/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการแพทย์บูรการ
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการแพทย์บูรการ
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ศูนย์รังสิต

13/07/2023

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ
ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2566

📢 ประชาสัมพันธ์ "โครงการนวดปรับสมดุลพื้นฐานร่างกาย"🟢 ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.office.com/r/98WpRYbHLv🟢 ลิงก์ตารางก...
11/07/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ "โครงการนวดปรับสมดุลพื้นฐานร่างกาย"

🟢 ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.office.com/r/98WpRYbHLv
🟢 ลิงก์ตารางกำหนดการ : https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_c_rmutt_ac_th/EmSKwsmh8QxPgOFVuJCjywIBrL3DtYjKS7PMBsFbL8hZ2Q?e=zuTwEL

🟢 รายละเอียดหลักสูตร
รูปแบบการอบรม : ONSITE ณ คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🔴 เรียนวันที่ : 19 สิงหาคม 2566
🔴 ค่าลงทะเบียนเรียน : 1,399 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง)

🟢 ผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ :
1. ชำระเงินผ่าน ธ. ทหารไทยธนชาต (TTB Bank)
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 099-7-02169-6
2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : nayokmos
(*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชำระเงินก่อน)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
☎ สอบถามเพิ่มเติม :
โทร. 02 592 1989 หรือ 062 649 1742 ในวันและเวลาราชการ
#คณะการแพทย์บูรณาการ #บริการวิชาการ
#นวด #ปรับสมดุล #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และนักศึกษา ของคณะการแพทย์บูรณาการทุก...
11/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และนักศึกษา
ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🟢 กลุ่ม : Ginger
🟢 ผลงาน : หม่องเม็ด
ในโอกาศได้รับรางวัล RMUTT Startup - Prototype Pitching 2023
The Best High Potential Entrepreneur Award RMUTT 2023

🟠 นักศึกษา
นางสาวกุลสตรี ศรีต่ายขำ
นายอดิศักดิ์ เดชา
นางสาววรกมล มาเอี่ยม

🟠 อาจารย์ : อ.เบญจวรรณ โสภา

โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2023 รอบ Prototype Pitching
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 WE ARE HIRING! ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร🟢 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร #แพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานชั่วคราว ทั้งหมด 1 อัตร...
11/07/2023

📢 WE ARE HIRING! ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

🟢 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
#แพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานชั่วคราว ทั้งหมด 1 อัตรา
🔶 ประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการ คลองหก จำนวน 1 ตำแหน่ง

#พนักงานนวดสปา (Spa Therapist) ทั้งหมด 2 อัตรา
🔶 ประจำบัวสปา ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
🔶 ประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการ คลองหก จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดดังประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

Buaspa ศูนย์รังสิต
ศูนย์การแพทย์บูรณาการ คลอง6
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี - ศูนย์รังสิต
🟢 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
02 592 1989 (คุณอุษา แซ่ซิ่น) ในวันและเวลาราชการ
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🔹 สครับผิว Rice Extract Body Scrub #ฟื้นฟูผิวคล้ำเสีย ไหม้แดด สีผิวไม่สม่ำเสมอ ด้วยสารสกัดจากข้าวหอมปทุมเเท้ 🌾กลิ่นหอมอ...
11/07/2023

🔹 สครับผิว Rice Extract Body Scrub
#ฟื้นฟูผิวคล้ำเสีย ไหม้แดด สีผิวไม่สม่ำเสมอ ด้วยสารสกัดจากข้าวหอมปทุมเเท้ 🌾กลิ่นหอมอ่อนๆ ละมุน ช่วยทําให้ผิวเนียน เปล่งปลั่ง
ช่วยทําความสะอาดผิวกาย ทําให้ผิวนุ่มลื่นด้วย Rice Extract Body Scrub

🔹 ราคาปกติ 290 บาท/ชิ้น
#ซื้อคู่คุ้มกว่า เหลือคู่ละ 399 บาท/คู่

สามารถสั่งชื้อได้ที่ 👇
🕗 เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
FB : https://www.facebook.com/COEXRMUTT (INBOX)
ID Line/โทร : 095 629 3469

เอาใจสายดูแลผิว ✨
🔹 สครับผิว Rice Extract Body Scrub

#ฟื้นฟูผิวคล้ำเสีย ไหม้แดด สีผิวไม่สม่ำเสมอ ด้วยสารสกัดจากข้าวหอมปทุมเเท้ 🌾กลิ่นหอมอ่อนๆ ละมุน ช่วยทําให้ผิวเนียน เปล่งปลั่ง
ช่วยทําความสะอาดผิวกาย ทําให้ผิวนุ่มลื่นด้วย Rice Extract Body Scrub

🔹 ราคาปกติ 290 บาท/ชิ้น
#ซื้อคู่คุ้มกว่า เหลือคู่ละ 399 บาท/คู่

สามารถสั่งชื้อได้ที่ 👇
🕗 เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
FB : https://www.facebook.com/COEXRMUTT (INBOX)
ID Line/โทร : 095 629 3469

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

📢 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมค...
11/07/2023

📢 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ
เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารแนบท้าย ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่ เลขานุการคณะกรรมกํารสรรหาฯ (รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์)
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
โทร 0 2549 3010 , 080-0435178
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.rmutt.ac.th/2023/07/10/faculty-of-integrative-medicine-2/

------------------------------------
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ 02 592 1999
E-mail : [email protected]
------------------------------------
ประชาสัมพันธ์โดย 🌐 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ โทร. 02 549 3083 https://www.arit.rmutt.ac.th/website-development-design/
งานพัสดุ โทร. 02 549 3078
-----------------------------------
#อบรม #คณะการแพทย์บูรณาการ #สรรหาคณบดี #ประกาศสรรหา #คณบดีการแพทย์บูรณาการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #มทร.ธัญบุรี #บุคลากร

📢 7 กรกฎาคม 2566 ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธาน ในพิธีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงา...
10/07/2023

📢 7 กรกฎาคม 2566 ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธาน ในพิธีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์ จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยไต้หวัน Hungkuang University, Taiwan (R.O.C) จำนวน 8 ท่าน

เข้าเยี่ยมชมคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานในเรื่องของการนวด การเภสัชกรรมไทย การดูแลและส่งเสริมความงามโดยการใช้สมุนไพร ตลอดจนเยี่ยมชมสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัวสปา และศูนย์ผลิตและบริการวิชาการฯ ของคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ที่อยู่

เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
Pathum Thani
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625921999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 MOU 2565 l 💚 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มาแล้ว!

น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบ MOU ปีการศึกษา 2565 รับสมัครแล้ว วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 คลิกเลย!
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=170

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
“ขมิ้นชัน” สมุนไพรไทย ระดับ Super Food สรรพคุณล้ำค่า

ปัจจุบันสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมากในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะขมิ้นชัน ที่มีสรรพคุณหลากหลาย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันให้ทุกคนห่างไกลโรค และด้วยกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทย ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้นจากเดิม มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทในปี 2562 และพุ่งสูงขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาทในปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.pr.rmutt.ac.th/news/27472

บทสัมภาษณ์ อาจารย์ พท.ป.ศิริกันยา สยมภาค
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขอบคุณคุณทางวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกท่านที่จัดอบรมออนไลน์โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มและเอสเซ้นส์ เพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ
รับสมัครแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ตำแหน่ง มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปี มาประจำศูนย์สุขภาพที่ชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เงินเดือน 3500 AED ( สามหมื่นบาท) ค่าหัตการ 10 เปอร์เซนต์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV หรือ เรซูเม่ และ ทรานสคริป มาสมัครที่ [email protected]
รับสมัคร
เจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทย
ลักษณะงาน
1.ทำงานคลินิกบัตรทอง
2.ให้บริการการแพทย์แผนไทย
เช่น การนวดล การประคบ, การอบสมุนไพร, การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี
2.มีใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย หรือ นวดแผนไทย
สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการแพทย์แผนไทย
ติดต่อ ผู้จัดการศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0818646235
ใบประกาศนี้ มีอายุการประกาศระหว่าง 24-30 มิถุนายน 2564

ศศิรักษ์คลินิกเวชกรรม
804,806 ปากซอยเพชรเกษม94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ10160 โทรศัพท์ 021004980
#ต้องการแพทย์แผนไทย
#ทำงานจังหวัดชลบุรี
#พื้นที่ปลอดโควิด อำเภอเกาะจันทร์
#เงินเดือน15,000บาท++ถ้ามีประสบการณ์
#ทำงาน6วันหยด 1 วันสัปดาห์
#นวดรักษาได้
#เก่งสมุนไพร จ่ายกัญชาได้พิจารณาเป็นพิเศษ
#ติดต่อด่วน ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ
#โทรเลยครับ0962455454
#คลินิกการแพทย์แผนไทยใบบุญ
📢 สรุปเข้ม รายละเอียดเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ✌️☺️

อินโฟกราฟฟิกชุดนี้ ได้สรุปรายละเอียดจากเอกสาร ดังนี้
▪️พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/030/10.PDF

▪️ กฎกระทรวง กำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0007.PDF

▪️ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0010.PDF

▪️กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/061/T_0016.PDF

สรุปข้อมูลโดย : ดร.พท.ป.วัชระ ดำจุติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี
จัดทำอินโฟกราฟฟิก โดย : นศ.ทัตพิชา สุขด้วงเขน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

10 พฤษภาคม 2564
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
รวมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเพื่อดำเนินการในระบบทะเบียนนักศึกษา

✅ สำหรับ นศ.รอบ โควตา MOU :
รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>>
https://drive.google.com/file/d/1PhrwJ28PiU-Mx3QtknttybAOm5BpQVxH/view

✅ สำหรับ นศ. รอบ Porfolio TCAS 1 :
รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>>
https://drive.google.com/file/d/1lXkffe2sXIJyIIaOTf1Gzs8TpouevUFJ/view

✅ สำหรับ นศ. รอบ Porfolio TCAS1 เพิ่มเติม :
รายละเอียดขั้นตอนเพื่อดำเนินการ >>>
https://drive.google.com/file/d/16yvdcfzhxXTN-9ZhmL0OonfFaUs8b7sA/view

ระบบในการลงข้อมูล สำหรับนักศึกษาใหม่ >>>
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
🍃“ไม่มีพืชใด ไม่เป็นยา” 🍃
แต่เอ?! #เค้ามีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันนะ
มาเล่นกันเถอะ ๆ ๆ 🤔 ❓❕❓

เพจ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ ชวนมาร่วมสนุกและตอบคำถามว่า สมุนไพรที่เห็นในวิดีโอคลิปนี้ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร? โดยแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะพร้อมตอบเหนือโพสต์ที่ท่านแชร์ จากนั้นแคปรูปพร้อมคำตอบส่งหาแอดมินเพจได้เลย

🤩 ผู้โชคดีที่ตอบถูกและได้รับการสุ่ม รอรับรางวัล เป็น "หมวก TMC Cap รุ่น LIMITED EDITION 2020" 🧢 🤩
ส่งถึงบ้านเลย

ส่วนหนึ่งของสมรรถนะการเรียนรู้ที่นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรีต้องมี คือ การรู้ชื่อ และสรรพคุณทางยา รวมถึงจำแนกสมุนไพรสดจากลักษณะภายนอกได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลือกใช้สมุนไพรในการนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค

ดังนั้น สมุนไพรทุกชนิด ไม่ว่าท่านจะนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน ทั้งคาว หวาน หรือผสมเป็นเครื่องดื่ม ล้วนมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์พร้อมกับมีสรรพคุณทางยาในการบรรเทาอาการหรือรักษาโรคได้ เพียงมีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง

ร่วมสนุก :.
วันนี้ - 17 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น.

ประกาศผล :.
18 มกราคม 2564


วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Face
กำหนดการจัดกิจกรรม
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
- ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าหอประชุม
- ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
👉👉นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
• การต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ🆗🆗🆗
#}