วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ l สุขภาพและความงาม l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(5)

เปิดเหมือนปกติ

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โควตา MOU 1ปีการศึกษา 2564 สามารถคลิกได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇https://www...
06/11/2020

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โควตา MOU 1
ปีการศึกษา 2564 สามารถคลิกได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?p=345
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 1
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16443
สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามรายชื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ...
1. บันทึกข้อมูล และชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://apply.rmutt.ac.th/login.php
(ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2563)
คู่มือสมัคร : https://drive.google.com/.../1bou7GBqWWDoj.../view
2. ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : การอัพโหลดเอกสารต่างๆและใบเสร็จ ผู้สมัครรอบ MOU1 ต้องดำเนินการภายในวันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โควตา MOU 1
ปีการศึกษา 2564 สามารถคลิกได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?p=345

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 1
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16443

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามรายชื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ...
1. บันทึกข้อมูล และชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://apply.rmutt.ac.th/login.php

(ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2563)
คู่มือสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1bou7GBqWWDoj-lrO1FfnhoIGerI0sYOW/view

2. ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม RMUTT Student Lifeหัวข้อ "การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม"โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)ในว...
06/11/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรม RMUTT Student Life
หัวข้อ "การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่...
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSceMJfa3nWR5s.../viewform
สามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มบุคคล
#นักศึกษาราชมงคล
#ศิษย์เก่าราชมงคล
#คณาจารย์ราชมงคล
#เจ้าหน้าที่ราชมงคล
#ประชาชนภายนอกที่สนใจ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม RMUTT Student Life
หัวข้อ "การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่...
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSceMJfa3nWR5s.../viewform

สามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มบุคคล
#นักศึกษาราชมงคล
#ศิษย์เก่าราชมงคล
#คณาจารย์ราชมงคล
#เจ้าหน้าที่ราชมงคล
#ประชาชนภายนอกที่สนใจ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาก...
05/11/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ ต่ำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
(รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบในไฟล์ด้านล่าง)

- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงาน ขั้นต่ำของคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัย โดยรายละเอียด คุณสมบัติ และกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย เกรณฑ์การตัดสิน หรืออื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่เเนบด้านล่าง

สามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ดังลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ogV2EknefcVarpiFM2vuE2LPVB8mb45FwshbGkOnlEFb5w/viewform หรือสแกนคิวอาร์โดค้ดในภาพ และสามารถส่งเอกสารหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในอีเมล์ฝ่ายบริหารและวางแผน ดังนี้ [email protected]

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด คุณสมบัติ หรือกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย และเกรณฑ์การตัดสิน หรืออื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่ลิงค์นี้ https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16453

เสียงของแม่ แปรเปลี่ยนเป็นแรงสู้ นนท์...นศ. มทร.ธัญบุรี
05/11/2020
เสียงของแม่ แปรเปลี่ยนเป็นแรงสู้ นนท์...นศ. มทร.ธัญบุรี

เสียงของแม่ แปรเปลี่ยนเป็นแรงสู้ นนท์...นศ. มทร.ธัญบุรี

“ตอน ป.2 แม่เอาผมไปฝากไว้ที่วัดดอนสำโรง พระอาจารย์ท่านทำน้ำมันมะพร้าว นำมานวดบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย เช.....

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โควตา MOU 1ปีการศึกษา 2564 สามารถคลิกได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇https://www...
05/11/2020

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โควตา MOU 1
ปีการศึกษา 2564 สามารถคลิกได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?p=345

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 1
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 👇
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16443

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามรายชื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ...
1. บันทึกข้อมูล และชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://apply.rmutt.ac.th/login.php

(ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2563)
คู่มือสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1bou7GBqWWDoj-lrO1FfnhoIGerI0sYOW/view

2. ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

🤷‍♀️ เคยไหมที่รู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่หรือที่เคยใช้ไม่เหมาะกับเรา รู้สึกว่าตัวนี้ดี แต่เหมือนยังอีกนิด เหมือนมันยัง...
04/11/2020

🤷‍♀️ เคยไหมที่รู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่หรือที่เคยใช้ไม่เหมาะกับเรา รู้สึกว่าตัวนี้ดี แต่เหมือนยังอีกนิด เหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่าง ?

เราจึงอยากชวนให้น้องๆ มาเรียนด้วยกันกับเรา เริ่มต้นจากทฤษฏี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วน้องๆๆจะได้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่มีผลกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นดั่งใจเรา 👨‍🔬👩‍🔬

#มาร่วมไขความลับกับเรา
#ความงามที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณ
#TCAS64​
#INNOHEALTH​
#TMC #RMUTT

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
04/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอขานคำนำหน้า
ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ
ให้ยื่นสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม
ได้ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น3
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำป...
03/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (โควตากีฬา) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02 549 3683,3629
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนและอ่านละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

กำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
03/11/2020

กำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=15988
เอกสารที่นักศึกษาต้องนำมาในวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

Monday Special 💛โปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤศจิกายน สำหรับคนรักวันจันทร์โดยเฉพาะพิเศษยิ่งกว่าวันไหนๆ คือ ลด 50% ทุกวันจันทร์ตั้...
02/11/2020

Monday Special 💛
โปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤศจิกายน สำหรับคนรักวันจันทร์โดยเฉพาะ
พิเศษยิ่งกว่าวันไหนๆ คือ ลด 50% ทุกวันจันทร์ตั้งแต่ 2 พ.ย. - 30 พ.ย.
ในรายการดังต่อไปนี้

1. Rejuvenating Facial ในราคา 400 บาท จากปกติ 800 บาท
ทรีทเม้นท์ฟื้นฟูผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ ยกกระชับผิวหน้า กระตุ้นคอลลาเจน
2. Bua Spa Signature Massage ในราคา 400 จากปกติ 800 บาท
เป็นการนวดผสมผสานการนวดสวีดิสและการนวดอโรม่า ช่วยให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

โปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้ว !
สอบถาม/จองคิวโทร
☎️ 02 592 1933​ หรือ​ inbox ไปที่ Buaspa ศูนย์รังสิต

#สวยต่อไม่รอแล้วนะ
#บัวสปาศูนย์รังสิต
#TMCXRMUTT

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในบัญชีไปรายงานเพื่อรับการบร...
02/11/2020

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในบัญชีไปรายงานเพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบุคลากร ชั้น 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. พร้อมนำหลักฐานมารายงานตัว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาหรือลิงค์ด้านล่าง
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16436

ประมวลภาพ "โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วพท. 2563" วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
02/11/2020

ประมวลภาพ "โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วพท. 2563" วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความเป็นนวัตกรทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่น้องๆ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยทุกคน โดยโครงการได้มีการบูรณาการด้านการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์กับน้องๆ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

ถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนและวิธีการผลิต"ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"นั้นเป็นอย่างไร ?
มาเป็นผู้สรรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกับเราสิคะ
#ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ออกแบบได้ด้วยมือคุณ
#TMCRMUTT

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
30/10/2020

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

#ประกาศ การจัดลำดับ มหาวิทยาลัย
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง
จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 21,316 ราย
วันที่ 5,7,8,9 เมษายน 2564

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี - ศูนย์รังสิต
30/10/2020

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี - ศูนย์รังสิต

📢 อย่ารอช้า! ขยายเวลารับบริการ 1 วัน ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น 😊🙏

สนใจสอบถาม/จองคิว ได้ที่:
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) โทร. 0 2592 1991 หรือ 080 356 1017

#นวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้บริการโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นี้

มีค่าใช้จ่ายราคาเบาๆ ดังนี้
▪️ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 60 นาที ราคา 120 บาท
▪️ นวดไทยเพื่อสุขภาพและประคบสมุนไพร 60 นาที ราคา 150 บาท

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  🇹🇭 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 🇹🇭
29/10/2020

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
🇹🇭 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 🇹🇭

"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" และ "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"

.............................................

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
.
เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และกำหนดให้ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
.
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทย และตามหลักฐานจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง กุฏิเสนาสนะต่าง ๆ ชำรุดปรักหักพังมาก จึงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์และขยายพื้นที่ให้มากกว่าเดิมและมีพระบรมราชโองการให้รื้อพระอุโบสถเดิม และก่อเสนาสนะสงฆ์ต่าง ๆ มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทยติดประดับไว้ตามศาลาราย เช่น แผนฝีดาษ ฝียอดเดียว แผนชัลลุกะ แผนลำบองราหู แผนกุมารและแม่ซื้อ อีกทั้ง มีกาาจัดสร้างรูปฤๅษีดัดตน ตั้งไว้ศาลาละ ๔ - ๕ รูป รวม ๑๖ หลัง ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
.
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และการกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย RMUTT
29/10/2020

พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย RMUTT

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับสมัครทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)
โดยนักศึกษาที่สนใจขอรับสมัครทุน
สามารถแสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติ
-เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
-ขาดเเคลนทุนทรัพย์เพื่ใช้จ่ายในการศึกษา
-นักศึกษากองทุนกยศ./กรอ.สามารถสมัครขอรับทุนได้

หรือดาวน์โหลดได้ที่
https://www.tmc.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf

พรุ่งนี้แล้วนะครับ กับ"โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วทพ. 2563"โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี มาร่วมเข้าฟังบรรยายก...
29/10/2020

พรุ่งนี้แล้วนะครับ กับ"โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วทพ. 2563"
โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี มาร่วมเข้าฟังบรรยายการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นว่าที่นักนวัตกรรุ่นใหม่ 👩‍🔬
ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 มาแล้ว ! โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วทพ. 2563
โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี มาร่วมเข้าฟังบรรยายการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นว่าที่นักนวัตกรรุ่นใหม่ 👩‍🔬
ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง...
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16404

อีกแค่เพียง 1 วันเท่านั้น! ก่อนจะปิดรับสมัครท่านใดที่ยังลังเล หรือยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ต้องรีบแล้วนะครับ #แอดมินเตื...
29/10/2020

อีกแค่เพียง 1 วันเท่านั้น! ก่อนจะปิดรับสมัคร
ท่านใดที่ยังลังเล หรือยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ต้องรีบแล้วนะครับ
#แอดมินเตือนแล้วนะ 😂

📌 ประกาศๆ แอดมินมีโครงการดีๆ น่าสนใจสำหรับท่านใดที่กำลังรอ #โครงการอบรมผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 มารวมกันทางนี้ได้เลยครับ !
อบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager) รุ่นที่ 10 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563
เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 9 - 26 พฤศจิกายน 2563 เรียนวัน จันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 13,000 บาทเท่านั้น
ซึ่งรวมค่าอบรม ค่าอาหาร (ไม่รวมค่าที่พัก) เรียบร้อย 👏
โดยผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการผลิตถัณฑ์สุขภาพ และความงาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-48134-1
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ข้างต้นนี้ https://docs.google.com/forms/d/18HQDf-Dkaxg0QsY9N1q9geo2SMDOENzZKps_iDkHJDU/viewform?edit_requested=true
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469 🙏
เอกสารที่ต้องเเนบเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรูปถัดไปเลยครับ
ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 095 629 3469
ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น
อบรมดีๆและมีคุณภาพขนาดนี้ ช้าไม่ได้แล้วนะครับ ! 😊👏

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดปรา...
28/10/2020

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ในลิงค์ https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16415

ขอให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกฤษณา ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

แอดมินให้กำลังใจ นศ. วพท. ทุกคนนะ 🔪
28/10/2020

แอดมินให้กำลังใจ นศ. วพท. ทุกคนนะ 🔪

แป๊บเดียวหมดไปอีก 1 เทอม
2 พ.ย. 63 นี้ เริ่มสอบปลายภาค
อย่าลืมอ่านหนังสือกันนะน้องๆ

27/10/2020
TMC x ALUMNI TALK : ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง EP2 แป้ง วิไลวรรณ

ALUMNI TALKS !
วันนี้มาฟังพี่แป้ง วิไลวรรณ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เรียนแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นยังไง ยากมั้ย? ประสบการณ์สนุกๆ มาฟังพี่แป้งกัน
📢โอกาสดีๆ สำหรับ #Dek64 รอบ #TCAS1 😍
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 100 ที่นั่งใน 3 หลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 25 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 25 ที่นั่ง โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งในระบบได้ที่ลิงค์ 👉
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...
เปิดรับเยอะขนาดนี้ #Dek64 พลาดไม่ได้แล้วนะ แอดมินบอกไว้ก่อน !
สนใจสอบถามรายละเอียด Inbox เข้ามาถามได้เลย
#ALUMNITALK
#TMCXRMUTT
#แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี

27/10/2020
ALUMNI TALK : EP03 พี่มอส ณัฐชา นักวิชาการศึกษา

ALUMNI TALKS ! วันนี้มาฟังพี่มอส ณัฐชา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เรียนจบไปแล้วทำงานด้านใดได้บ้าง รวมไปถึงประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ศึกษาและเก็บเกี่ยวระหว่างเรียนและระหว่างการฝึกสหกิจศึก สำหรับน้องๆ ที่กำลังสนใจผลาดไม่ได้แล้วนะ..

📢โอกาสดีๆ สำหรับ #Dek64 รอบ #TCAS1 😍
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 100 ที่นั่งใน 3 หลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 25 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 25 ที่นั่ง โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งในระบบได้ที่ลิงค์ 👉
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...
เปิดรับเยอะขนาดนี้ #Dek64 พลาดไม่ได้แล้วนะ แอดมินบอกไว้ก่อน !
สนใจสอบถามรายละเอียด Inbox เข้ามาถามได้เลย

#ALUMNITALK
#TMCXRMUTT
#นักวิชาการศึกษา

ALUMNI TALK วันนี้มาฟังพี่มอส ณัฐชา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เรียนจบไปแล้วทำงา.....

📢 มาแล้ว ! โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วทพ. 2563โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี มาร่วมเข้าฟังบรรยายการให้ความรู้ ...
26/10/2020

📢 มาแล้ว ! โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วทพ. 2563
โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี มาร่วมเข้าฟังบรรยายการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นว่าที่นักนวัตกรรุ่นใหม่ 👩‍🔬
ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง...
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16404

📢อัพเดทรายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน "โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa manager)" 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ตั้งแต่ว...
26/10/2020

📢อัพเดทรายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน "โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa manager)" 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เหลือเวลาอีกแค่ 4 วัน แอดมินบอกเลยว่าช้าไม่ได้แล้วนะครับ ! ติดตามรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง.. 👇
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16409

📢 เหลือเวลาอีกแค่ 4 วันเท่านั้น สำหรับ #โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาช้าไม่ได้แล้วนะครับ! และสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนสมัครไ...
26/10/2020

📢 เหลือเวลาอีกแค่ 4 วันเท่านั้น สำหรับ #โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปา
ช้าไม่ได้แล้วนะครับ! และสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนสมัครไว้แต่ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน อย่าลืมนะครับ โครงการดีๆ แบบนี้พลาดไม่ได้เลย..

ผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-48134-1
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ข้างต้นนี้ https://docs.google.com/.../18HQDf.../viewform...
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469 🙏

📌 ประกาศๆ แอดมินมีโครงการดีๆ น่าสนใจสำหรับท่านใดที่กำลังรอ #โครงการอบรมผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 มารวมกันทางนี้ได้เลยครับ !
อบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager) รุ่นที่ 10 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563
เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 9 - 26 พฤศจิกายน 2563 เรียนวัน จันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 13,000 บาทเท่านั้น
ซึ่งรวมค่าอบรม ค่าอาหาร (ไม่รวมค่าที่พัก) เรียบร้อย 👏
โดยผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการผลิตถัณฑ์สุขภาพ และความงาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-48134-1
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ข้างต้นนี้ https://docs.google.com/forms/d/18HQDf-Dkaxg0QsY9N1q9geo2SMDOENzZKps_iDkHJDU/viewform?edit_requested=true
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทาง Line ID : 095 629 3469 🙏
เอกสารที่ต้องเเนบเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรูปถัดไปเลยครับ
ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 095 629 3469
ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น
อบรมดีๆและมีคุณภาพขนาดนี้ ช้าไม่ได้แล้วนะครับ ! 😊👏

ที่อยู่

เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12130

ข้อมูลทั่วไป

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2592 1999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Face กำหนดการจัดกิจกรรม - ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 - ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าหอประชุม - ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 👉👉นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน • การต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ🆗🆗🆗
คลินิกแพทย์แผนไทยรับสมัครงาน -แพทย์แผนไทยมีใบประกอบโรคศิลป์ -พทป พท -เงินเดือน15,000-20,000 -วันหยุด5วัน/เดือน -ประจำสาขาปทุมธานี นนท์บุรี สนใจโทร083-1352898
ร้านเปิดใหม่ สนใจอยากร่วมงานกับบัณฑิตจบเเล้ว สาขาเเพทย์เเผนไทยค่ะ กรุณาติดต่อ 081 8388553
เอ้าาาาา มาสมัครกันเยอะๆนะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สมัครได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร เบอร์ 02 592 1999 ต่อ 1111
สวัสดีค่ะ..ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (ป.โท) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^_^ กำหนดการรับสมัคร ตามลิ้งนะคะ https://gs.kku.ac.th/home/images/news/admission/datetime60.pdf และสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ Facebook วทม.ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ค่ะ