สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถ.รัฐอำนวย ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เปิดเหมือนปกติ

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 17 ส.ค 64 จำนวน 294 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
17/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 17 ส.ค 64 จำนวน 294 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 284 ราย 📣
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการดำเนินงานเชิงรุก 10 ราย 📣
👩เพศหญิง 173 ราย 👨เพศชาย 121 ราย
🔶คนไทย 283 ราย 🔷ต่างชาติ 11 ราย (พม่า 10 ราย ลาว 1 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 34 ปี(🔻น้อยสุด 3 เดือน 🔺มากที่สุด 98 ปี)
⚫️เสียชีวิต 4 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564📌
17/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564📌

Photos from สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth's post
17/08/2021

Photos from สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth's post

17/08/2021
17/08/2021

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ (กรุณาแสดงเอกสารยืนยันอายุครรภ์)
รับจำนวน 300 คนต่อวัน
เข้าเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ป้องกันโควิด 19 ณ จุดบริการ (บริเวณลานไทร) ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ในกลุ่มที่มาตามนัดหมายหมอพร้อม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงวันดังกล่าว จะได้รับ pfizer หากฉีด pfizer ครบตามจำนวนแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงวัคซีนเป็นกลุ่มอื่นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

📣 ประชาสัมพันธ์ระบบการรับวัคซีนของรพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ.ปทุมธานีค่ะ 🧑‍⚕️ ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนตา...
16/08/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ระบบการรับวัคซีนของรพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ.ปทุมธานีค่ะ
🧑‍⚕️ ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนตามระบบที่แต่ละรพ.ประชาสัมพันธ์ไว้ได้เลยนะคะ

#วัคซีนลดอัตราตายในกลุ่มเปราะบาง

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 16 ส.ค 64 จำนวน 363 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
16/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 16 ส.ค 64 จำนวน 363 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 363 ราย 📣
👩เพศหญิง 182 ราย 👨เพศชาย 181 ราย
🔶คนไทย 326 ราย 🔷ต่างชาติ 37 ราย (พม่า 35 ราย กัมพูชา 2 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 36 ปี(🔻น้อยสุด 1 ปี 🔺มากที่สุด 90 ปี)
⚫️เสียชีวิต 7 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564📌
16/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564📌

📣 ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มารับวัคซีนกันค่ะ- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป - หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ...
15/08/2021

📣 ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มารับวัคซีนกันค่ะ
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
- ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
- เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวต่างๆ
☝️ โทรติดต่อนัดหมายตามเบอร์โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง หรือ ติดตามทางเพจ/website ของรพ.ทั้ง 8 แห่งได้เลยค่ะ
🧑‍⚕️ กลุ่มเป่าหมายเหล่านี้มีความเสี่ยงที่เมื่อเป็นโรคโควิด-19 แล้วพบอัตราการเสียชีวิตสูง ขอเชิญลูกหลาน ผู้ปกครองพามารับวัคซีนกันนะคะ 🙏

15/08/2021

เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว

ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx?fbclid=IwAR2mkNF9TyanOxwYBqdJlckm-7d9np-bFtk6xsoMhj-OUyiBmdp4UkBOSGU

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 15 ส.ค 64 จำนวน 410 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
15/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 15 ส.ค 64 จำนวน 410 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 410 ราย 📣
👩เพศหญิง 250 ราย 👨เพศชาย 160 ราย
🔶คนไทย 400 ราย 🔷ต่างชาติ 10 ราย (พม่า 10 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 37 ปี(🔻น้อยสุด 5 เดือน 🔺มากที่สุด 97 ปี)
⚫️เสียชีวิต 5 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564📌
15/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564📌

14/08/2021

#ติดตามไรเดอร์จังหวัดปทุมธานี ในโปรเจค "Fast track by ไรเดอร์ มอบถุงห่วงใยจากใจชาวปทุม" ส่งมอบยาและอุปกรณ์จำเป็นถึงมือคนไข้ให้เร็วที่สุด

🧑‍⚕️ขอบคุณช่อง Thai PBS ที่ถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรมดีๆ ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจ.ปทุมธานีสนับสนุนเต็มที่ เพียงหวังให้ "คนไข้ได้รับยาเร็วที่สุด ลดอาการทรุดหนัก ลดการตาย" และขอบพระคุณพี่ๆ จิตอาสาไรเดอร์ทุกท่านที่พร้อมทำงานในทุกวัน และแต่ละวันต้องร่วมแก้ปัญหาหน้างานไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรียนรู้ เรียนแก้อย่างปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ 🙏

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 14 ส.ค 64 จำนวน 309 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
14/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 14 ส.ค 64 จำนวน 309 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ309 ราย 📣
👩เพศหญิง 153 ราย 👨เพศชาย 156 ราย
🔶คนไทย 303 ราย 🔷ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 6 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 36 ปี(🔻น้อยสุด 1 ปี 🔺มากที่สุด 90 ปี)
⚫️เสียชีวิต 11 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564📌
14/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564📌

📣 การเลือกใช้ฟ้าทะลายโจร ควรเลือกอย่างไร ดูได้ใน info นี้เลยค่ะ🧑‍⚕️ แนะนำให้ทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดแล้ว แต่ไม่มีอากา...
14/08/2021

📣 การเลือกใช้ฟ้าทะลายโจร ควรเลือกอย่างไร ดูได้ใน info นี้เลยค่ะ
🧑‍⚕️ แนะนำให้ทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดแล้ว แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเหมือนเป็นหวัดเล็กน้อย ระหว่างรอรับยาฟาวิพิราเวียร์ ☝️เมื่อได้รับยาฟาวิพิราเวียร์แล้วให้หยุดทานยาฟ้าทะลายโจรได้เลย เพื่อไม่ให้เกิดพิษต่อตับในภายหลังค่ะ

14/08/2021

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ (กรุณาแสดงเอกสารยืนยันอายุครรภ์)
รับจำนวน 300 คนต่อวัน

เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการ (บริเวณลานไทร)
ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

📢 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

https://news.thaipbs.or.th/content/306924
13/08/2021
ติดตามภารกิจ "อาสาสมัครไรเดอร์" นำถุงห่วงใยส่งผู้ป่วยสีเขียว

https://news.thaipbs.or.th/content/306924

ติดตามภารกิจ อาสาสมัครไรเดอร์ โครงการ "Fast track by ไรเดอร์" นำ "ถุงห่วงใยจากใจชาวปทุม" มอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสี.....

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 13 ส.ค 64 จำนวน 389 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
13/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 13 ส.ค 64 จำนวน 389 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ389 ราย 📣
👩เพศหญิง 245 ราย 👨เพศชาย 144 ราย
🔶คนไทย 383 ราย 🔷ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 6 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 36 ปี(🔻น้อยสุด 1 ปี 🔺มากที่สุด 91 ปี)
⚫️เสียชีวิต 0 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564📌
13/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564📌

13/08/2021
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย / ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานีท่านใดที่ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าระบบการดูแลที่บ้าน ...
13/08/2021

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย / ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี

ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าระบบการดูแลที่บ้าน (Home isolation) หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือ จากการตรวจเชิงรุก ณ จุดตรวจต่างๆ ที่ต้องการเข้าระบบดูแลที่บ้านในจังหวัดปทุมธานี

กรอกข้อมูลลงทะเบียนที่นี่
https://ptepho.moph.go.th/ptepho/covid_pte/

ข้อมูลของท่านจะนำสู่ รพ. , รพ. สต. ใกล้บ้านของท่านอย่างรวดเร็วและท่านจะทราบว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง HI ใกล้บ้านที่ท่านต้องติดต่อคือหน่วยงานใด

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย / ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี

ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าระบบการดูแลที่บ้าน (Home isolation) หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือ จากการตรวจเชิงรุก ณ จุดตรวจต่างๆ ที่ต้องการเข้าระบบดูแลที่บ้านในจังหวัดปทุมธานี

กรอกข้อมูลลงทะเบียนที่นี่
https://ptepho.moph.go.th/ptepho/covid_pte/

ข้อมูลของท่านจะนำสู่ รพ. , รพ. สต. ใกล้บ้านของท่านอย่างรวดเร็วและท่านจะทราบว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง HI ใกล้บ้านที่ท่านต้องติดต่อคือหน่วยงานใด

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 12 ส.ค 64 จำนวน 340 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
12/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 12 ส.ค 64 จำนวน 340 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ340 ราย 📣
👩เพศหญิง 197 ราย 👨เพศชาย 143 ราย
🔶คนไทย 333 ราย 🔷ต่างชาติ 7 ราย (พม่า 7 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 34 ปี(🔻น้อยสุด 6 เดือน 🔺มากที่สุด 88 ปี)
⚫️เสียชีวิต 8 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564📌
12/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564📌

12/08/2021
12/08/2021
#สุขสันต์วันแม่แห่งชาติวิถีใหม่ ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ท่านจะปลอดภัยจากการระมัดระวังดูแ...
11/08/2021

#สุขสันต์วันแม่แห่งชาติวิถีใหม่ ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ท่านจะปลอดภัยจากการระมัดระวังดูแลตนเองของลูกหลานในบ้านที่ยังออกไปทำงานนอกบ้านอยู่ กราบคุณแม่แบบออนไลน์ ห่างกันนิด ในช่วงนี้เพื่อให้ท่านปลอดภัย รวมถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ดูแลตนเองด้วยนะคะ 💕
#สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ สามารถโทรติดต่อรพ.ใกล้บ้านเพื่อขอรับวัคซีนได้นะคะ

🧑‍⚕️ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ในวันแม่และทุกๆ วัน ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีน D-M-H-T-T-A อยู่เสมอนะคะ ❤️

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 11 ส.ค 64 จำนวน 512 ราย โดยจำแนกเป็น📌1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริก...
11/08/2021

📌รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 11 ส.ค 64 จำนวน 512 ราย โดยจำแนกเป็น📌
1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 512 ราย 📣
👩เพศหญิง 306 ราย 👨เพศชาย 206ราย
🔶คนไทย 502 ราย 🔷ต่างชาติ 10 ราย (พม่า 21 ราย กัมพูชา 1 ราย )
☑️อายุเฉลี่ย 36 ปี(🔻น้อยสุด 1 ปี 🔺มากที่สุด 93 ปี)
⚫️เสียชีวิต 9 ราย

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564📌
11/08/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564📌

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564📌

📣 สื่อสำหรับผู้ปกครองไว้สอนเด็กๆ เรื่องการดูแลตนเองในครอบครัว จากนักแต่งนิทานชื่อดัง คุณตุ๊บป่องค่ะ ขอบคุณนะคะ
11/08/2021

📣 สื่อสำหรับผู้ปกครองไว้สอนเด็กๆ เรื่องการดูแลตนเองในครอบครัว จากนักแต่งนิทานชื่อดัง คุณตุ๊บป่องค่ะ ขอบคุณนะคะ

10/08/2021

คำแนะนำสำหรับผู่ที่มีอาการไอ และหายใจลำบาก

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

https://www.facebook.com/264205754234121/posts/826947141293310/
10/08/2021

https://www.facebook.com/264205754234121/posts/826947141293310/

📣 การตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เมื่อทราบผลแล้วรีบกักตัวแล้ว ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
-โทรแจ้งอสม., คุณหมอที่รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ รพ.ตามสิทธิการรักษา เช่น ประกันสังคม
-โทรเข้าคลินิกโควิดผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี
-โทร 1330 กด 14
-แสกน QR code ลงทะเบียน
☝️เลือกโทร/แสกนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง กันความซ้ำซ้อนของข้อมูล ผู้ป่วยต้องคุยอาการ/ลงอาการอย่างชัดเจนและตรงความเป็นจริง ไม่ตระหนก
📲โทรหาญาติ เพื่อนบ้านที่ช่วยประสานเอกสารได้ อาทิ ใบกักตัวจากรพ./รพ.สต.เพื่อขอรับการดูแลเรื่องอาหาร โดยนำไปยื่นให้อบต./เทศบาลในพื้นที่ หรือรับการดูแลตามมาตรการหรือระบบของแต่ละพื้นที่ต่อไป
🙏 ผู้ที่ยังแข็งแรงเตรียมตัวเองในเบื้องต้น ให้ที่บ้านพร้อมถ้าป่วยแล้วต้องทำ Home isolation ระหว่างรอระบการดูแล เตรียมฟ้าทะลายโจรคนละ 1 กระปุก ศึกษาขนาดที่ควรทานไว้ล่วงหน้า (แต่ละยี่ห้อทานไม่เท่ากัน เพื่อให้ได้สารแอนโดรกราฟาไลน์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน) เตรียมเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไว้ ไม่ต้องแพงให้ลองเทียบกับการจับชีพจรด้วยตัวเองว่าตรงหรือไม่ ถ้าตรงถือว่าใช้ได้ และวัดค่าปกติของตนเองเอาไว้เบื้องต้นจะได้ทราบเพื่อเปรียบเทียบเมื่อเรามีอาการหรือเป็นโรคโควิด
#เตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทการ์ดไม่ตกตระหนักไม่ตระหนกกันนะคะ

✨ ขอขอบคุณ กล่องข้าวจากใจ ส่งมอบสู่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขจ.ปทุมธานีนะคะ 🙏
10/08/2021

✨ ขอขอบคุณ กล่องข้าวจากใจ ส่งมอบสู่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขจ.ปทุมธานีนะคะ 🙏

📣 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้แทนสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปล...
10/08/2021

📣 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ผู้แทนสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 127 เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.ในเขตจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ Fast track by ไรเดอร์ ส่งมอบถุงห่วงใยจากใจชาวปทุม โดยมี นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบต่อให้ นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ รอง นพ.สสจ.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อดำเนินการส่งต่ออุปกรณ์จำเป็นนี้สู่คนไข้ต่อไป 🙏
💕 ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ยังห่วงใยชาวปทุมและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่ปฏิบัติงานกันตลอดต่อเนื่องยาวนานนะคะ

ที่อยู่

รัฐอำนวย
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66-2581-6454

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถาม กรณีรัฐบาลสั่งปิด กิจการฟิตเนส ชั่วคราว ตั้งแต่กลางเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา แต่เจ้าของกิจการยังคงต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้อง และค่าเช่าที่ และค่าดูแลสถานที่ และอุปกรณ์ ทุกอย่างเต็มจำนวน ไม่ทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการ ชดเชย หรือช่วยเหลืออะไรบ้างหรือไม่คะ เพราะเจ้าของพื้นที่เช่า ไม่มีส่วนลด หรือมาตรการช่วยเหลือใดๆเลย หากจ่ายล่าช้า ก็คิดดอกเบี้ยด้วย ทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่มีรายได้ ต้องหยุดพักกิจการในระหว่างนี้ ปล. ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
ขายเอทิลแอลกอฮอลล์ ตรงจากโรงงาน (แอลกอฮอลล์ล้างแผล) EthyAlcohol75% ถูกมาก 500 ml 95.- มีแบบแกลอน 5 ลิตร ราคา 800.- มีราคาพิเศษ สำหรับ ผู้ที่ต้องใช้จำนวนมาก หรือนำไปบริจาค คะ ++ สินค้าพร้อมส่ง ++ สนใจติดต่อ Inbox : Cerox PTU Line ID : pong971 โทร 086-7038844 PP ***ส่งฟรี เมืองปทุม สามโคก ซอยวัดไพร่ฟ้า ถนนปทุมเส้นในหรือบริเวณใกล้เคียงจ๊ะ***
รบกวนขอข้อมูลรายงานผู้ป่วยโควิด ของวันที่ 2 เม.ย.63 หน่อยครับ
เสนอแนะ สธ.ปทุมธานี ควรระบุพื้นที่เสี่ยง หรือ Timeline ของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในแต่ละวันให้ทราบ เพื่อคนพื้นที่จะได้เฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ.. Update ความคืบหน้าแบบ real time ก็ดีคะ ดูตัวอย่างของ จ.สระบุรี ก็ได้นะค่ะ เค้าจะทำเป็นแผนที่ของจังหวัดและระบุจำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละอำเภอให้ทราบเลย
ฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรา ร้านประกอบกิจการอาหาร บริเวณถนน หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ยังมีผู้ประกอบการไม่สวมใส่หน้ากาก ดูแลตัวเอง เกรงใจว่าจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิค19 ได้ ...ขอบคุณครับ 🙏
ทำไมไม่แจ้ง timeline ผู้ติดเชื้อให้ทราบหน่อยคะว่าไปไหนมาบ้าง เผื่อใครอยู่ในสถานที่ วันและเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อจะได้กักตัวและดูแลตัวเองได้ทัน เห็นจังหวัดอื่นไหมคะที่เขาประกาศ timeline ของผู้ติดเชื้อ ไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรอคะ ไม่แน่ใจว่าปิดหูปิดตาปนะชาชนหรือไม่ใส่ใจ ไม่คิดจะทำกันแน่ 🤔
ถ้าหากต้องการเเจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา พร้อมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ กับกิจกรรมในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ลงทะเบียน เวลา 08.30-12.30 น.) การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ บริการทางการแพทย์ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ผู้บริจาคโลหิต รับของที่ระลึก “ชุดเหรียญกษาปณ์รุ่นแรก สมัยรัชกาลที่ 10” กรอบอะคริลิค พร้อมพิมพ์ทอง เรือสุพรรณหงส์ (จำนวนจำกัด) แผนที่ : https://goo.gl/maps/Ha9y1rd7Jkc6dZc38 การแต่งกาย : https://drive.google.com/open?id=1exyPjNJbhc5hizSiK9pWc2hzp8nNhnJB
มีคำถามเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา เอกสารต้องใช้อะไรบ้างครับ และสามารถจดได้ที่ไหนครับ ผมอยู่ลำบูกกาคลองสี่ครับ ขอบคุณครับ
รบกวนเจ้าหน้าที่ค่ะ ขอรายละเอียดเอกสารประกอบการเปิดร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหน่อยค่ะ..ขอบคุณค่ะ
ไม่มีหน่วยงานไหนที่สามารถแก้ไขปัญหาเดือดร้อนจากกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาจากบ้านติดกันเลยหรือนี่ ประชาชนเดือดร้อนแต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ ทนจ่ายภาษีกันต่อไป
ปัญหาที่ข้าพเจ้าได้รับและร้องเรียนยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ทราบว่าจะให้รอถึงไหน