สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถ.รัฐอำนวย ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เปิดเหมือนปกติ

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
28/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 10 ราย 📣

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
28/02/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8,000 โดส และตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลปทุมธานี โดยจะมีการกระจายวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเริ่มฉีดในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
27/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 1 ราย 📣

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
26/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 8 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 39 ราย 📣

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
26/02/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
วันนี้ ( 25 ก.พ.64 ) เวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี
โดยสรุปผลการประชุม เพื่อให้เปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ
พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าร่วมประชุม
โดยตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ
มีมาตรการเข้าตลาดที่เข้มงวด ตั้งจุดคัดกรอง มีผู้ดูแลทางเข้าออกตลาด ลงทะเบียน เราชนะ/หมอชนะ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างโดยมีการปรับปรุงให้อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย
เมื่อเห็นความตั้งใจ และความร่วมมือของ เจ้าของแผงตลาด และกลุ่มผู้ค้าในอาคารพาณิชโดยรอบ ของตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ จึงได้ออก คำสั่ง ให้เปิดตลาดสุชาติและพรพัฒน์ รวมทั้ง อาคารพาณิช โดยรอบให้เปิดจำหน่ายสินค้า อาหาร สด ได้ ตามปกติ และย้ำให้ ปฏิบัติ ตามมาตรการ ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี📣เรื่อง ให้เปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ
25/02/2021

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี📣
เรื่อง ให้เปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
25/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ค้นหาเชิงรุก ตลาด จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 -24 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาด 11 แห่ง จำนวน 19,316 ราย พบเชื้อ 498 ราย คิดเป็น 2.58 %

ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ ตลาดชาญนคร ข.ส.ม.ก. รังสิต ตลาดเจริญสุข ตลาดฉัตรชัย ตลาดรังสิต ตลาดสะพานแพง และอื่นๆ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
25/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 1 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 46 ราย 📣

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
24/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 16 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 12 ราย 📣

24/02/2021
ไทยรู้สู้โควิด

ไทยรู้สู้โควิด

แผนกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ปทุมธานี
24/02/2021

ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ปทุมธานี

มาแล้ว กิจกรรมก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด Season 3 》100 วัน 100 กม.

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดปทุมธานี แนบท้ายคำสั่ง ที่ 1959/2564 ...
23/02/2021

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดปทุมธานี แนบท้ายคำสั่ง ที่ 1959/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สั่ง ณ ...
23/02/2021

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣เรื่อง การผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติบางส่วนสั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุม...
23/02/2021

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่อง การผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติบางส่วน
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
23/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 6 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 62 ราย 📣

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
23/02/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
“ครัว” ก็เป็นอีกส่วนที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ผู้ว่าฯปทุม เชิญทุกคนร่วมทำกับข้าว ใช้ชื่อว่า “ครัว จวน รวม ใจ” มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีพลังกาย พลังใจต่อสู้ต่อไป
ท่านใดสะดวกเชิญได้ที่จวนผู้ว่าฯปทุมนะครับ

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
22/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 27 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 22 ราย 📣

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564⏲️ รายงาน Time...
21/02/2021

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 486-488 (รายที่ 443-445 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
21/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 13 ราย 📣
📣 รักษาหาย จำนวน 28 ราย 📣

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
21/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี กว่า 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้าคนไทยในตลาด และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน ติดตาม ได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน

ขอให้ผู้ที่ไปตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2564 หรือก่อนหน้านี้ 7 วัน แยกสังเกตอาการตนเอง ลดการพบปะผู้อื่น หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่แน่ใจหรือมีอาการสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรสายด่วน 1422 หรือพบแพทย์ใกล้บ้าน ส่วน ผู้ขายทำความสะอาดแผงกั้นบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
21/02/2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยให้บริการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับชนิดของตัวอย่างที่รับตรวจ ได้แก่ อาหารจากสัตว์น้ำ อาหารพร้อมบริโภค ผักและผลไม้ และบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ ได้ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ลง 50% จากเดิมตัวอย่างละ 6,000 บาท เหลือราคาตัวอย่างละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอบถามรายละเอียดและติดต่อนัดหมายเพื่อส่งตัวอย่างได้ที่งานรับตัวอย่าง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99561, 99562 #infographicกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #แล็บ #ตรวจอาหาร #เชื้อไวรัสโคโรนา

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
20/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 15 ราย 📣

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564⏲️ รายงาน Time...
19/02/2021

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 444-446 (รายที่ 401-403 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
19/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 23 ราย 📣

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
18/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 15 ราย 📣

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางไปบริเ...
18/02/2021

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางไปบริเวณตลาดสุชาติ - ตลาดพรพัฒน์ รังสิต ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2564
1.ในกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ไปซื้อสินค้า-อาหารในตลาดเป็นประจำ จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดต่อเพื่อประสานเข้ารับการตรวจ COVID - 19
2.ท่านที่สงสัยว่าสัมผัสเสี่ยงสูง เช่น ผู้ไปซื้อสินค้า-อาหารในตลาดเป็นประจำ ไม่ได้ป้องกันตัวอย่างเหมาะสม หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้ารับการตรวจโควิด19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ ณ จุดตรวจเชิงรุกตลาดพรพัฒน์ วันที่ 13 - 21 ก.พ. 64

ขั้นตอนเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 จุดรถพระราชทานวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ณ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุ...
18/02/2021

ขั้นตอนเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 จุดรถพระราชทานวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ณ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ไทยรู้สู้โควิด
18/02/2021

ไทยรู้สู้โควิด

อนุทิน ลงพื้นที่ตลาด จ.ปทุมธานี ติดตามการควบคุมโควิด 19 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/154070/

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

📣📣ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
18/02/2021

📣📣ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣📣ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ตลาดไทตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ....
17/02/2021

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ตลาดไทตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปท.,ศปก. อำเภอคลองหลวง โดยนายนิติชัย วิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงหัวหน้า ศปก. อำเภอคลองหลวงนายชวลิต ประเสริฐสุด สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เลขาฯ ศปก.อำเภอคลองหลวง,พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง ร่วมกับนายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองผอ.เขตสุขภาพที่ ๔,สสจ.สระบุรี,สสจ.ปทุมธานี รพ.สต.คลองหนึ่ง หมู่ ๑๓หน.งานป้องกัน ควบคุมโรคฯทม.ท่าโขลง, บุคลากร สสจ.ปทุมธานี- สสอ.คลองหลวง ดำเนินการค้นหาเชิงรุก (ACS)โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Nasal swab ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์หาสารพันธุกรรมไวรัส โดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน
จำนวน 5 คันจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 1035 คน

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564📌📣 ผู้ติดเชื้อรายให...
17/02/2021

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8 ราย 📣
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 42 ราย 📣

17/02/2021
📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564⏲️ รายงาน Time...
17/02/2021

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 379-386 (รายที่ 336-343 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
17/02/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงาน ตลาดพรพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (17 ก.พ.64) เวลา 08.00 น. ที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลาดพรพัฒน์/ตลาดสุชาติ และติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่
ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 10 คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 1 คัน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานีได้เกิดความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตประจำวัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยของในหลวง ที่มีต่อ พสกนิกร ปทุมธานี
สำหรับมาตรการเชิงรุกของจังหวัดปทุมธานี ในการปรังปรุงตลาดและดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน กำหนด (พื้นที่ สีแดง , สีเขียว) ทั้งส่วนอาคารพาณิชย์และส่วนของตลาดสด รวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อตรวจเชิงรุกและทราบผลโดยเร็ว เมื่อโซนใด ที่เป็นสีเขียวสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

#คนไทยไม่ทิ้งกัน #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

รัฐอำนวย
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66-2581-6454

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถาม กรณีรัฐบาลสั่งปิด กิจการฟิตเนส ชั่วคราว ตั้งแต่กลางเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา แต่เจ้าของกิจการยังคงต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้อง และค่าเช่าที่ และค่าดูแลสถานที่ และอุปกรณ์ ทุกอย่างเต็มจำนวน ไม่ทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการ ชดเชย หรือช่วยเหลืออะไรบ้างหรือไม่คะ เพราะเจ้าของพื้นที่เช่า ไม่มีส่วนลด หรือมาตรการช่วยเหลือใดๆเลย หากจ่ายล่าช้า ก็คิดดอกเบี้ยด้วย ทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่มีรายได้ ต้องหยุดพักกิจการในระหว่างนี้ ปล. ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
ขายเอทิลแอลกอฮอลล์ ตรงจากโรงงาน (แอลกอฮอลล์ล้างแผล) EthyAlcohol75% ถูกมาก 500 ml 95.- มีแบบแกลอน 5 ลิตร ราคา 800.- มีราคาพิเศษ สำหรับ ผู้ที่ต้องใช้จำนวนมาก หรือนำไปบริจาค คะ ++ สินค้าพร้อมส่ง ++ สนใจติดต่อ Inbox : Cerox PTU Line ID : pong971 โทร 086-7038844 PP ***ส่งฟรี เมืองปทุม สามโคก ซอยวัดไพร่ฟ้า ถนนปทุมเส้นในหรือบริเวณใกล้เคียงจ๊ะ***
รบกวนขอข้อมูลรายงานผู้ป่วยโควิด ของวันที่ 2 เม.ย.63 หน่อยครับ
เสนอแนะ สธ.ปทุมธานี ควรระบุพื้นที่เสี่ยง หรือ Timeline ของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในแต่ละวันให้ทราบ เพื่อคนพื้นที่จะได้เฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ.. Update ความคืบหน้าแบบ real time ก็ดีคะ ดูตัวอย่างของ จ.สระบุรี ก็ได้นะค่ะ เค้าจะทำเป็นแผนที่ของจังหวัดและระบุจำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละอำเภอให้ทราบเลย
ฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรา ร้านประกอบกิจการอาหาร บริเวณถนน หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ยังมีผู้ประกอบการไม่สวมใส่หน้ากาก ดูแลตัวเอง เกรงใจว่าจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิค19 ได้ ...ขอบคุณครับ 🙏
ทำไมไม่แจ้ง timeline ผู้ติดเชื้อให้ทราบหน่อยคะว่าไปไหนมาบ้าง เผื่อใครอยู่ในสถานที่ วันและเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อจะได้กักตัวและดูแลตัวเองได้ทัน เห็นจังหวัดอื่นไหมคะที่เขาประกาศ timeline ของผู้ติดเชื้อ ไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรอคะ ไม่แน่ใจว่าปิดหูปิดตาปนะชาชนหรือไม่ใส่ใจ ไม่คิดจะทำกันแน่ 🤔
ถ้าหากต้องการเเจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา พร้อมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ กับกิจกรรมในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ลงทะเบียน เวลา 08.30-12.30 น.) การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ บริการทางการแพทย์ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ผู้บริจาคโลหิต รับของที่ระลึก “ชุดเหรียญกษาปณ์รุ่นแรก สมัยรัชกาลที่ 10” กรอบอะคริลิค พร้อมพิมพ์ทอง เรือสุพรรณหงส์ (จำนวนจำกัด) แผนที่ : https://goo.gl/maps/Ha9y1rd7Jkc6dZc38 การแต่งกาย : https://drive.google.com/open?id=1exyPjNJbhc5hizSiK9pWc2hzp8nNhnJB
มีคำถามเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา เอกสารต้องใช้อะไรบ้างครับ และสามารถจดได้ที่ไหนครับ ผมอยู่ลำบูกกาคลองสี่ครับ ขอบคุณครับ
รบกวนเจ้าหน้าที่ค่ะ ขอรายละเอียดเอกสารประกอบการเปิดร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหน่อยค่ะ..ขอบคุณค่ะ
ไม่มีหน่วยงานไหนที่สามารถแก้ไขปัญหาเดือดร้อนจากกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาจากบ้านติดกันเลยหรือนี่ ประชาชนเดือดร้อนแต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ ทนจ่ายภาษีกันต่อไป
ปัญหาที่ข้าพเจ้าได้รับและร้องเรียนยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ทราบว่าจะให้รอถึงไหน