การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย แจ้งไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอดับไฟฉุกเฉิน เพื่อซ่อมแซมเสาไฟฟ้าหักเนื่องจากรถชนเสาตรงข้ามสำนักงานอัยการ เมื่อคืน...
11/06/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอดับไฟฉุกเฉิน เพื่อซ่อมแซมเสาไฟฟ้าหักเนื่องจากรถชนเสาตรงข้ามสำนักงานอัยการ เมื่อคืนนี้ ขอดับไฟฟ้าบริเวณถนน 346 ฝั่งโรงเรียนวัดบัวแก้วเกษร ตั้งแต่ตรงข้าม บริษัท สแตนเลย์ ถึงแยกไฟแดงร้านกู๋หมูกระทะ หากไม่เร่งดำเนินการอาจจะทำให้เสาล้ม ไฟฟ้าดับนานและดับเป็นบริเวณกว้างได้ จึงขออภัย ผู้ใช้ไฟฟ้า มา ณ ที่นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 346 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี...
07/06/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 346 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 346 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 9 บางบัวทอง - บางปะอิน ดัง...
07/06/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 9 บางบัวทอง - บางปะอิน ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟเพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนน หมายเลข 9 บางบัวทอง - บางปะอิน ดังนี้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจ...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

01/06/2021

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ ดังนี้
- ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
- ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
- หักบัญชีบัตรเครดิต
- ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
- ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟดังนี้
27/05/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟดังนี้

ขยะอินทรีย์มีประโยชน์พบกับ 9 ขั้นตอนในการใช้ถังหมักเศษอาหารที่ทำได้ง่าย และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ#ชีวิตวิถีให...
25/05/2021

ขยะอินทรีย์มีประโยชน์
พบกับ 9 ขั้นตอน
ในการใช้ถังหมักเศษอาหาร
ที่ทำได้ง่าย และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขยะอินทรีย์มีประโยชน์
พบกับ 9 ขั้นตอน
ในการใช้ถังหมักเศษอาหาร
ที่ทำได้ง่าย และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะจ่ายระบบไฟฟ้าให้ไวที่สุดครับ
10/05/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะจ่ายระบบไฟฟ้าให้ไวที่สุดครับ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมชุดกัน เพื่อปักเสา พาดสาย กู้ระบบการจ่ายไฟให้ไวที่สุดครับ
09/05/2021

ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมชุดกัน เพื่อปักเสา พาดสาย กู้ระบบการจ่ายไฟให้ไวที่สุดครับ

ขณะนี้ เวลา ตี 2.27 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งกู้ระบบไฟฟ้า เพื่อเร่งการจ่ายไฟให้เร็วที่สุด แต่ด้วยเนื่องจากเสาที่ล้มเป...
08/05/2021

ขณะนี้ เวลา ตี 2.27 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งกู้ระบบไฟฟ้า เพื่อเร่งการจ่ายไฟให้เร็วที่สุด แต่ด้วยเนื่องจากเสาที่ล้มเป็นเสาไฟแรงสูง 115000 โวลท์ ต้องใช้เครนขนาดใหญ่และต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อต้องกันแรงดึงจากต้นที่ล้ม ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ขณะนี้ เวลา ตี 2.27 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งกู้ระบบไฟฟ้า เพื่อเร่งการจ่ายไฟให้เร็วที่สุด แต่ด้วยเนื่องจากเสาที่ล้มเป็นเสาไฟแรงสูง 115000 โวลท์ ต้องใช้เครนขนาดใหญ่และต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อต้องกันแรงดึงจากต้นที่ล้ม ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ขณะนี้มีพายุเข้ามีเสาล้มเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ครับ
08/05/2021

ขณะนี้มีพายุเข้ามีเสาล้มเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ครับ

08/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟอ. ลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : B...
05/05/2021

กฟอ. ลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) เพื่อให้บริการพลังงงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยได้จัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต และจัดให้มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity plan : BCP) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2564

03/05/2021

เปิดทำการ วันพุธที่ 5 พ.ค. 64 ครับ

30/04/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหยุดทำการ

วันที่ 3 พ.ค. 64 วันชดเชยวันแรงงาน
วันที่ 4 พ.ค. 64 วันฉัตรมงคล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดทำการ ในวันพุธที่ 5 พ.ค. 64

วันนี้ งานดับไฟแยกหมอเพ็ญถึงโครงการปิ่นเจริญ การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด ต้ดต้นไม้ใกล้แน...
25/04/2021

วันนี้ งานดับไฟแยกหมอเพ็ญถึงโครงการปิ่นเจริญ การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด ต้ดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตามวันดังนี้ วันที...
24/04/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ขอแจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตามวันดังนี้

วันที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดตามภาพ
วันที่ 29 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดตามภาพ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดตามภาพ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดตามภาพ

**ถ้าดำเนินการเสร็จก่อนแผนงาน จะจ่ายไฟฟ้าทันทีโดยไม่จะแจ้งให้ทราบ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ขอปรับแผนงานการดับไฟ เพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนนหมายเลข 9 ตามรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ทางการไฟฟ...
19/04/2021

การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ขอปรับแผนงานการดับไฟ เพื่อย้ายเสาให้กรมทางหลวงขยายถนนหมายเลข 9 ตามรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ทางการไฟฟ้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแ...
19/04/2021

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

ขอแจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายครับ ขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ
19/04/2021

ขอแจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายครับ ขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

ขอแจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายครับ ขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

26/03/2021

PEA ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”
(60+Earth Hour 2021)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร องค์กร WWF มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED กฟผ. กฟน. ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน กว่า 100 องค์กร ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 –21.30 น.

PEA ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเขต ทุกพื้นที่และบ้านพักพนักงาน ในเวลา 20.30 – 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

08/03/2021

ขณะนี้มีไฟฟ้าดับหลายจุดครับ เนื่องจากอุปกรณ์ด้านแรงสูงชำรุดครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับ

05/03/2021
09/02/2021

ขณะนี้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแรงสูงชำรุดจึงทำให้มีไฟดับในบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขอยู่ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศดับไฟ
29/01/2021

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟ
29/01/2021

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
15/01/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

13/01/2021
13/01/2021

เนื่องด้วยสถานะการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จึงมีมาตรการป้องกัน โดยจะเปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าและบริการหน้าเคาน์เตอร์ ในเวลา 08.30 น. และจะปิดรับบริการในเวลา 15.00 น. ครับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
06/01/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA ห่วงใยแนะนำชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
2. ศูนย์บริการ PEA Front Office
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)
- รถ Mobile Front Office
- Application PEA Smart Plus
3. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)
5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
6. หักบัญชีบัตรเครดิต
7. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
8. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
9. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
10. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศดับไฟ
03/12/2020

ประกาศดับไฟ

จากเหตุการณ์เสาล้มเมื่อเย็นวาน วันที่1/12/63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จะทำการปักเสาแก้ไขเหตุการณ์เสาล้มหน้าปั...
30/11/2020

จากเหตุการณ์เสาล้มเมื่อเย็นวาน
วันที่1/12/63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จะทำการปักเสาแก้ไขเหตุการณ์เสาล้มหน้าปั้มPTเวลา09.00น.เป็นต้นไป จะทำให้มีพื้นที่ไฟดับ ริมถนนหมายเลข9 ตั้งแต่ปากคลองกำนันเยื้อนจนถึงศูนย์ซ่อมสะพาน

ประกาศดับไฟ
11/11/2020

ประกาศดับไฟ

ที่อยู่

49 หมู่ 7
Pathum Thani
12140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025812620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผิดปกติไหมครับ ขอผมไฟไม่ติดตั้งแต่เช้าแล้วครับ
ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ เที่ยงคืน ไฟยังไม่มาเลย ช่วยเร่งมาดูเครื่องปั้นไฟด้วย หมู่บ้านเทอร์ล่า วิลล์ เดือดร้อนมาก
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า ลาดหลุมแก้วไฟดับมาประมาน1-2ชม.แล้วค่ะ😥😣😰😭😢
สอบถามค่ะ...ทำไมทุกครั้งที่ไฟดับ ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 02-581-5575 ได้เลย โทรกี่ครั้งก็เป็นเสียงสายไม่ว่าง มีเบอร์อื่นให้ติดต่อมั้ยคะ
8/3/64 ไฟฟ้าดับ ช่วง 15:30 ขอทราบ สาเหตุหน่อยครับ โทรไม่ติดเลยครับ
Thank you to Lartlumkaew PEA. Came quickly and did a great job.
Thank you to Lartlumkaew PEA. Came quickly and did a great job.
ลาดหลุมแก้วไฟดับนานละครับแก้ด่วน
ไฟฟ้าภูมิภาค คงไม่มีที่ไหน ห่วยแตกเท่าไฟฟ้าภูมิภาค อ.ลาดหลุมแก้วแล้วล่ะ ตกได้ตกดีไฟฟ้า พัดลมแทบไม่หมุน ห่วยแตกจริงๆ เจ้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขอบคุณการไฟฟ้าลาดหลุมแก้วมากๆค่ะที่มาช่วยเหลือดูสายไฟที่ช๊อตทำให้บ้านคุณป้าที่เลขที่ 6 ม1 ตำบลคลองพระอุดม ไฟดับ คุณป้าและครอบครัวขอขอบคุณมากๆนะค่ะ
ยื่นเรื่องขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอเมือวันที่ 20 พค 2563 ใช้เวลามาถึงวันที่ 7/08/2563 ยังไม่อนุมัติให้ติดตั้งได้ ไม่แน่ใจว่าการไฟฟ้าต้องการขายกระแสไฟฟ้าหรือเปล่า หรือว่าการไฟฟ้าจะเก็บไว้ใช้คนเดียว มันนานมาก ฝากผู้บริหารปรับปรุงการบริการให้เร็วกว่านี้จะดีมาก การให้บริการประชาชนเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะ คุณคือผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่คอยตั้งแง่ต่างๆ แบบไม่ใส่ใจ ไม่แคร์ว่าลูกค้าเขาจะใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินธุรกิจของเขา อย่างไร คนทำงานไฟฟ้าคงไม่เข้าใจ ขบวนการทำธุรกิจ เพราะไม่เคยทำ แต่คนที่ทำธุรกิจเขาต้องวางแผนการผลิต เห็นใจและเข้าใจลูกค้าบ้าง ฝากผู้บริหารด้วย
ไฟไหม้มิเตอร์ตั้งแต่เช้า โทร.แจ้งไฟฟ้า 06.24 น. จน อบต.มาดับไฟให้ก่อน ณ ตอนนี้ 07.20 น. ไฟฟ้าก็ยังไม่มา 😓😓ขอบคุณการบริการที่ดี #ไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว