สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุม เบอร์โทรศัพท์ 0 2581 1391
เบอร์ FAX 0 2581 1395

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
20/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
20/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
20/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

ระลึกถึง อ๊อด คีรีบูน ในความทรงจำ ขอให้กุศลบุญคุณความดีที่หมั่นทำนำพาดวงวิญญาณของคุณรณชัย ถมยาปริวัฒน์ให้มีความสุขสงบในส...
19/10/2021
เพิ่มพูนความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยดนตรี ที่ ร.ร.ดนตรีคีรีบูน .ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผตร.ศธ. 20 เ

ระลึกถึง อ๊อด คีรีบูน ในความทรงจำ ขอให้กุศลบุญคุณความดีที่หมั่นทำนำพาดวงวิญญาณของคุณรณชัย ถมยาปริวัฒน์ให้มีความสุขสงบในสัมปรายภพด้วย เทอญ

เพิ่มพูนความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยดนตรี ที่ ร.ร.ดนตรีคีรีบูน วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนดนตรีคีรีบูน ซึ่ง...

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
15/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
13/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
12/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) http://www.reo2.moe.go.th/home/index.php/log...
11/10/2021

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) http://www.reo2.moe.go.th/home/index.php/login/2018-10-17-08-14-52/1102-2566-2570

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) http://www.reo2.moe.go.th/home/index.php/login/2018-10-17-08-14-52/1102-2566-2570

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด...
27/09/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
25/09/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

Ep 732 MOU การสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
25/09/2021
Ep 732 MOU การสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

Ep 732 MOU การสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

⭐️ #วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ ⭐️และกติกาการลุ้นรับกระเป๋าเอกสารจาก.การประชุม #มหกรรมการศึกษาไทย 🇹🇭 • Education in Tha...
24/09/2021

⭐️ #วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ ⭐️
และกติกาการลุ้นรับกระเป๋าเอกสารจาก
.
การประชุม #มหกรรมการศึกษาไทย 🇹🇭 • Education in Thailand •
📆 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2564
.
1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
.
2) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร
เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด 📣 ทาง Youtube Live ในแต่ละห้องย่อย
.
3) QR Code ของแต่ละห้องย่อย แตกต่างกันทุกห้อง
โดยกำหนดจำนวนเกียรติบัตรไว้ที่ 📣 #ห้องย่อยละ1500ฉบับ
.
✅ เมื่อมีผู้ทำแบบประเมินครบ 1,500 ท่านแรกในแต่ละห้องย่อย **ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน 🙏
.
หากท่านทำแบบประเมินไม่ทันตามเงื่อนไข สามารถติดตามรับชม และสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ในวันถัดไปค่ะ ❤️
.
4) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้
.
#กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับร่วมรับเกียรติบัตร
.
[ #หากมีผู้ทำแบบประเมินครบ1500คนของแต่ละห้องย่อย
ระบบจะปิดอัตโนมัติก่อนเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นในข้อที่ 3 ]
.
📝 วันที่ 27 กันยายน 2564
📌 เวลา 15.30 - 17.00 น.
.
📝 วันที่ 28 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 - 13.00 น.
📌 เวลา 15.30 - 17.00 น.
.
📝 วันที่ 29 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 - 13.00 น.
.
✅ รวมลิงก์ Youtube Live มหกรรมการศึกษาไทย
• ปาฐกถาพิเศษโดยองคมนตรี • การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ • และการเสวนาในแต่ละห้องย่อย •
https://bit.ly/3ugkk44
.
5) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
.
✅ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา
.
⭐️ #กิจกรรมพิเศษ ⭐️
ร่วมลุ้นรับกระเป๋า จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้องย่อยละ 10 ใบ🚀
.
ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการแจ้งความประสงค์ในแบบประเมินของการประชุม
.
✅ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกระเป๋า การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา และจะจัดส่งกระเป๋าถึงท่านภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
.
.
📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
.
🙋‍♀️ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมการเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ 🤝❤️
.
#OECnews #สภาการศึกษา
.
.
OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

⭐️ #วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ ⭐️
และกติกาการลุ้นรับกระเป๋าเอกสารจาก
.
การประชุม #มหกรรมการศึกษาไทย 🇹🇭 • Education in Thailand •
📆 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2564
.
1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
.
2) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร
เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด 📣 ทาง Youtube Live ในแต่ละห้องย่อย
.
3) QR Code ของแต่ละห้องย่อย แตกต่างกันทุกห้อง
โดยกำหนดจำนวนเกียรติบัตรไว้ที่ 📣 #ห้องย่อยละ1500ฉบับ
.
✅ เมื่อมีผู้ทำแบบประเมินครบ 1,500 ท่านแรกในแต่ละห้องย่อย **ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน 🙏
.
หากท่านทำแบบประเมินไม่ทันตามเงื่อนไข สามารถติดตามรับชม และสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ในวันถัดไปค่ะ ❤️
.
4) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้
.
#กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับร่วมรับเกียรติบัตร
.
[ #หากมีผู้ทำแบบประเมินครบ1500คนของแต่ละห้องย่อย
ระบบจะปิดอัตโนมัติก่อนเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นในข้อที่ 3 ]
.
📝 วันที่ 27 กันยายน 2564
📌 เวลา 15.30 - 17.00 น.
.
📝 วันที่ 28 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 - 13.00 น.
📌 เวลา 15.30 - 17.00 น.
.
📝 วันที่ 29 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 - 13.00 น.
.
✅ รวมลิงก์ Youtube Live มหกรรมการศึกษาไทย
• ปาฐกถาพิเศษโดยองคมนตรี • การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ • และการเสวนาในแต่ละห้องย่อย •
https://bit.ly/3ugkk44
.
✅ กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย
https://bit.ly/2XBrFyO
.
5) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
.
✅ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา
.
⭐️ #กิจกรรมพิเศษ ⭐️
ร่วมลุ้นรับกระเป๋า จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้องย่อยละ 10 ใบ🚀
.
ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการแจ้งความประสงค์ในแบบประเมินของการประชุม
.
✅ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกระเป๋า การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา และจะจัดส่งกระเป๋าถึงท่านภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
.
.
📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
.
🙋‍♀️ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมการเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ 🤝❤️
.
#OECnews #สภาการศึกษา
.
.
OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ on TikTok
22/09/2021
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ on TikTok

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ on TikTok

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 15 ก.พ. 2564

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาค...
22/09/2021

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
🚩🚩ในวันเสาร์ที่ 25กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่าน Zoom Meeting ID : 962 5081 3010

‼️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/GyYMdPMfpPERG99t5

Link เข้า Zoom https://bit.ly/38N0eV9

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
🚩🚩ในวันเสาร์ที่ 25กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่าน Zoom Meeting ID : 962 5081 3010

‼️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/GyYMdPMfpPERG99t5

Link เข้า Zoom https://bit.ly/38N0eV9

19/09/2021
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษา...
18/09/2021

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการ (สพฐ. สอศ. สกศ. กศน. ก.ค.ศ. สช.) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมโดย สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กลาง
๑๘ ก.ย. ๖๔

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post
15/09/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี's post

'คุรุสภา'ชู 4 นโยบายบริหารงานปี 65 เน้นพัฒนาคน –ทำงานออนไลน์
14/09/2021
'คุรุสภา'ชู 4 นโยบายบริหารงานปี 65 เน้นพัฒนาคน –ทำงานออนไลน์

'คุรุสภา'ชู 4 นโยบายบริหารงานปี 65 เน้นพัฒนาคน –ทำงานออนไลน์

“คุรุสภา” เร่งผลัก 4นโยบายการบริหารงาน ปีงบฯ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยี....

ขอเชิญร่วมเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยก...
14/09/2021

ขอเชิญร่วมเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป http://forms.gle/D3ifwBJVgucXs9HB7
ร่วมเรียนรู้ออนไลน์ (ZOOM) https://bit.ly/38N0eV9
#เครดิตแบงก์
#ธนาคารหน่วยกิต

ขอเชิญร่วมเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป http://forms.gle/D3ifwBJVgucXs9HB7
ร่วมเรียนรู้ออนไลน์ (ZOOM) https://bit.ly/38N0eV9
#เครดิตแบงก์
#ธนาคารหน่วยกิต

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนัก...
12/09/2021

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

โดยมี ดร.ณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในนามคณะผู้บริหารโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอการสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จำนวน ๕ แห่ง (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ) ผู้รับผิดชอบโครงการระดับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษารับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๕๔ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน พร้อมคณะวิทยากร นำโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ. สธ. และคณะวิทยากรได้รับเกียรติจากทีมงานของศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๗ คน

#ทีมงานเข้มแข็ง
#สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
#สถานศึกษารับป้ายสนองพระราชดำริ

ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษา...
07/09/2021

ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.reo2.moe.go.th/home/index.php/site-administrator/2018-10-17-08-16-23/1092-best-practice-2-2564

ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.reo2.moe.go.th/home/index.php/site-administrator/2018-10-17-08-16-23/1092-best-practice-2-2564

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
Pathum Thani
12000

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Regional Education Office No.1,Office of the Permanent Secretary Ministry of Education) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีจังหวัดในพื้นที่ความรับรับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025811391

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1. ขับเคลื่อน เชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. บริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร การมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ http://www.moe.go.th/websm/2018/5/437.html
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1W1jZNCkBMfelvuoDPDDhGT42ftb43Qg-?ogsrc=32
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ค่ะ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
สวัสดีจ้า ศธภ.1
เรียนเชิญ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฏหมาย ฯ ประชุมวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาดารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง 09.00 - 16.30 น. เนื่องจากโทรสาร ไม่สามารถได้ ต้องขอส่งทางประสาน นี้ ครับ ขอบคุณ ครับผม