องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, 39 หมู่ 8 ต.คลองสาม, Pathum Thani.
(12)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โครงการจัด...
15/08/2016

เมื่อวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองสาม) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเเละส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม สจ.มานพ หล่ำเจริญ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาบี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลการเเข่งขันฟุตบอลเ...
15/08/2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลการเเข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายเเละรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ ...
15/08/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ได้จัดโครงการวันเเม่ 12 สิงหามหาราชินี 2...
11/08/2016

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ได้จัดโครงการวันเเม่ 12 สิงหามหาราชินี 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองชม บุญธรรม รองนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับน้องๆเเละผู้ปกครองที่เข้าร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ได้จัดโครงการวันเเม่ 12 สิงหามหาราชินี 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองชม บุญธรรม รองนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับน้องๆเเละผู้ปกครองที่เข้าร่วม

วันนี้(8/8/59) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุมใ...
08/08/2016

วันนี้(8/8/59) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.คลองสาม

วันนี้(08/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดต้นไมยราบริมคลองแอล 3-4 ต.คลองสาม เเละด...
08/08/2016

วันนี้(08/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดต้นไมยราบริมคลองแอล 3-4 ต.คลองสาม เเละดำเนินการตัดหญ้าเเละกิ่งไม้ บริเวณซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเเละสังคม อบต.คลองสาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ร่วมกันมอบเงิน...
05/08/2016

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเเละสังคม อบต.คลองสาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ร่วมกันมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเเละสังคม อบต.คลองสาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ร่วมกันมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดให้มีการประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม 2...
05/08/2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดให้มีการประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.คลองสาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดให้มีการประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.คลองสาม

วันนี้(05/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าและตัดเเต่งต้นไม้ริมถนนคลองแอล 3/4 ...
05/08/2016

วันนี้(05/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าและตัดเเต่งต้นไม้ริมถนนคลองแอล 3/4 ต.คลองสาม

วันนี้(04/08/59) เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างทางที่ชำรุด บริเวณถนนเลียบค...
04/08/2016

วันนี้(04/08/59) เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างทางที่ชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตักขยะในคลอง บริเ...
04/08/2016

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตักขยะในคลอง บริเวณหมู่ที่ 10 ต.คลองสาม

วันนี้(4/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดเเต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางการสัญจร บริเวณซอย...
04/08/2016

วันนี้(4/08/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดเเต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางการสัญจร บริเวณซอย 9/5 หมู่ที่ 9 เเละ ตัดหญ้า บริเวณซอย12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม หมู่ 9 ...
03/08/2016

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม หมู่ 9 ตำบลคลองสาม
เวลา 15.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และพิธีวางพานพุ่ม
เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
และดนตรี COPY SHOW อาทิ แอ๊ด คาราบาว, เสก โลโซ,เบิร์ด ธงไชย, อิ๊ด วงฟลาย, ติ๊ก ชีโร่, ไมค์ ภิรมย์พร และนักแสดงอีกมากมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม's cover photo
03/08/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม's cover photo

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะลูกเสือชาวบ้าน ตำบลคลองสามเข้าขอบคุณท่านดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ที่ให้การสน...
02/08/2016

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะลูกเสือชาวบ้าน ตำบลคลองสามเข้าขอบคุณท่านดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ที่ให้การสนับสนุนคณะลูกเสือชาวบ้านตำบลคลองสามเป็นอย่างดี

วันนี้(1/08/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนน ซอย 6/1 หมู่ที่ 6...
01/08/2016

วันนี้(1/08/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนน ซอย 6/1 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม อดีต สส.สมศักดิ์ ใจเเคล้ว สจ.มานพ หลำเจริญ ได้ร่...
01/08/2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม อดีต สส.สมศักดิ์ ใจเเคล้ว สจ.มานพ หลำเจริญ ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาตะกร้อพฤกษา 12 คัพ ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา เเละสร้างความสามัคคี โดยมีทีมเข้าร่วมการเเข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ หมู่บ้านพฤกษา 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โครงก...
01/08/2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองสาม) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเเละส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต. ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ร่วมทั้งได้รับเกียรติจากท่านอดีตสส.สมศักดิ์ ใจเเคล้ว สจ.มานพ หล่ำเจริญ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาบี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองสาม) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเเละส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต. ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ร่วมทั้งได้รับเกียรติจากท่านอดีตสส.สมศักดิ์ ใจเเคล้ว สจ.มานพ หล่ำเจริญ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาบี

เรื่องชี้เเจง จากกองช่าง อบต.คลองสาม เรื่องการจัดระเบียบสายเคเบิ้ล ริมถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 1-หมู่ที่  6ตามที่มีการร้อ...
29/07/2016

เรื่องชี้เเจง จากกองช่าง อบต.คลองสาม
เรื่องการจัดระเบียบสายเคเบิ้ล ริมถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6
ตามที่มีการร้องเรียนเเละมีข้อเสนอเเนะในการจัดระเบียบสายเคเบิ้ลบริเวณถนนเลียบคลองสาม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ขอชี้เเจงในเบื้องต้นได้มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เจ้าของเสาไฟฟ้า) เเละบริษัทเจ้าของสายเคเบิ้ล ซึ่งมีการประชุมร่วมกันในทุกๆเดือน เพื่อจะทำการจัดระเบียบสายไฟ ซึ่งข้อสรุปในเบื้องต้น ต้องรอให้โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองสามหมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 เเล้วเสร็จก่อน ซึ่งมีกำหนดในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเเล้วเสร็จจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดระเบียบสายเคเบิ้ลในทันที

วันนี้(29/7/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าในซอย 5/4 หมู่ที่ 5 ...
29/07/2016

วันนี้(29/7/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าในซอย 5/4 หมู่ที่ 5 ต.คลองสาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอาชีพใ...
28/07/2016

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน(นวดเเผนไทย) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป็นยินดีกับผู้ผ่านการอบรมด้วย ณ โรงเรียนเพ็ญเเขเเพทย์เเผนไทย หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน(นวดเเผนไทย) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป็นยินดีกับผู้ผ่านการอบรมด้วย ณ โรงเรียนเพ็ญเเขเเพทย์เเผนไทย หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ท่านดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะทหาร และอำเภอคลองหลวง ...
28/07/2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ท่านดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะทหาร และอำเภอคลองหลวง ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนแม่ค้าที่อยู่บริเวณ หัวถนน คลองสาม หมู่ที่ 7 และรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนแม่ค้าที่มาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ท่านดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะทหาร และอำเภอคลองหลวง ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนแม่ค้าที่อยู่บริเวณ หัวถนน คลองสาม หมู่ที่ 7 และรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนแม่ค้าที่มาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รนองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง รองปลัด อบต.ค...
27/07/2016

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รนองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง รองปลัด อบต.คลองสาม ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถ้วตอนเช้ากับน้องๆนักเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม และตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณของโรงเรียน และร่วมประชุมบุคลากรการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแนวทางการเรียนการสอนต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รนองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง รองปลัด อบต.คลองสาม ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถ้วตอนเช้ากับน้องๆนักเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม และตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณของโรงเรียน และร่วมประชุมบุคลากรการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแนวทางการเรียนการสอนต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายสำราญ แก้วชมอญ สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ...
26/07/2016

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายสำราญ แก้วชมอญ สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 และประธานหมู่บ้าน พฤกษา C ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจจุดที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง ณ บริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้าน และลานกีฬาของหมู่บ้าน พฤกษา C

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายสำราญ แก้วชมอญ สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 และประธานหมู่บ้าน พฤกษา C ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจจุดที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง ณ บริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้าน และลานกีฬาของหมู่บ้าน พฤกษา C

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม...
25/07/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข อบต.คลองสาม นำรถดูดเลน ลงพื้นที่เพื่อทำการดูดเลน ที่หมู่บ้าน พฤกษา 13 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข อบต.คลองสาม นำรถดูดเลน ลงพื้นที่เพื่อทำการดูดเลน ที่หมู่บ้าน พฤกษา 13 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ต...
25/07/2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาด อบต.คลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาด อบต.คลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุข อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณ ม.15 ริมคลองฝั่งตวันตก
25/07/2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุข อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณ ม.15 ริมคลองฝั่งตวันตก

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุข อบต.คลองสาม ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณ ม.15 ริมคลองฝั่งตวันตก

การติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 โดย พลเอก กมล เพิ่มกำลังพล ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นท...
25/07/2016

การติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 โดย พลเอก กมล เพิ่มกำลังพล ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อบต.คลองสาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองละบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ 15 บริเวณถนนเลียบคลองละบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 โดย พลเอก กมล เพิ่มกำลังพล ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อบต.คลองสาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองละบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ 15 บริเวณถนนเลียบคลองละบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ซ้อมเเผนดับเพลิง ณ หมู่บ้านพฤกษา 12
24/07/2016

ซ้อมเเผนดับเพลิง ณ หมู่บ้านพฤกษา 12

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ออกตรวจความคืบหน้...
24/07/2016

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ออกตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างขยายถนนสี่เลน บริเวณถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ต.คลองสาม

วันนี้(22/07/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ตัดเเต่งกิ่งไม้ริมถนน บริเวณถนนเลียบคลอ...
22/07/2016

วันนี้(22/07/59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ตัดเเต่งกิ่งไม้ริมถนน บริเวณถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 5 ต.คลองสาม

22/07/2016

รายงานสภาพและปัญหาทางด้านการจราจรถนนเลียบคลองสาม จากฝ่ายเทศกิจ อบต.คลองสาม(ณ วันที่ 22/07/59)
1.ช่วงนี้ฝนตกบ่อยทำให้น้ำท่วมขังพื้นถนนเลนกลาง ทำให้รถไม่ค่อยกล้าลงมาวิ่ง จึงใช้เลนคอนกรีตทั้งซ้าย-ขวา การจราจรจึงติดขัดเป็นช่วงๆ
2.ปากทางเข้าหมู่บ้านต่างๆ ที่ผู้รับเหมาใช้หินคลุกลงไว้ เมื่อฝนตกถูกกัดเซาะเป็นหลุมขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้รถใช้ความเร็วไม่ได้ จึงประสานผู้รับเหมาให้เอาหินคลุกมาปรับเกลี่ยใหม่ทุกจุด เริ่มเวลา 14.00 น.ของวันนี้ เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าการจราจรจะดีขึ้น
3.วันนี้ได้ประสานชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหัวถนนฝั่งทิศใต้ เพื่อให้รถผ่านได้อย่างสะดวก
4.ประสานผู้รับเหมาให้หยุดเทคอนกรีตในวันที่ 7 ส.ค.59 เนื่องจากเป็นวันออกเสียงลงประชามติ เกรงว่าประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จะไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งทางผู้รับเหมารับทราบและให้ความร่วมมือด้วยดี

วันนี้(22/07/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ตัดหญ้าริมถนนในซอย 11/3 และซอย 11/5 หมู่ที่ 11 ต.คล...
22/07/2016

วันนี้(22/07/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ตัดหญ้าริมถนนในซอย 11/3 และซอย 11/5 หมู่ที่ 11 ต.คลองสาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 และ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม นายนิพนธ์  แก้วธรรม รองนายก อบ...
21/07/2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 และ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดป่าห้าพระองค์,สำนักสงฆ์คลองเเอน 3-4 ,วัดกลางคลองสาม ต.คลองสาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 และ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คลองสาม ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดป่าห้าพระองค์,สำนักสงฆ์คลองเเอน 3-4 ,วัดกลางคลองสาม ต.คลองสาม

วันนี้(21/07/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนน บริเวณหมู่ที่ 10 ต.คลองสาม
21/07/2016

วันนี้(21/07/59) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสาม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนน บริเวณหมู่ที่ 10 ต.คลองสาม

ที่อยู่

39 หมู่ 8 ต.คลองสาม
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 524 0752

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้ามีโครงการฉีดยากันยุงตามบ้านตามซอยกรุณาควรแจ้งก่อนสักนิดนะครับ นี้มาถึงฉีดๆ พ่นๆ ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลย เกือบรมควันกูตาย กำลังจะเดินออกจากบ้าน เสือกฉีดเข้ามาอัดอีกเกือบสำลักควัน
กระเป่าเงินหาย ใครได้ส่งตามนี้นะคะทีอยุ่ บ.64/1ซ.1 บ.39,336ค่ะ (ฤษา 64/1ซ1
เรารับงานนวดแผนไทยตามบ้านในเขตต.คลองสาม
คุณทำอะไรกัน เคยมาคุยหรือปรึกษาคนในซอยไหม เราไม่เห็นด้วยอย่างมากมาห้ามอยู่ซอยเดียว พวกคุณคิดได้แค่นี้เหรอ.....?????
ฝากถึงท่านนายกอบต. ขยายถนนเป็นสี่เลนแล้ว ก็ช่วยจัดการรถที่จอดเลนซ้ายด้วยครับ จอดกันแทบทั้งเส้นทั้งสองฝั่ง บางคนจอดแดกไปเลนนึง บางคันจอดลงไปซื้อของ เพื่ออะไรครับ หรือสร้างมาผลาญงบเล่นๆ อีกเรื่องคือรถบบรทุก วิ่งได้แต่เวลาเศษดินล่วงทำความสะอาดไม่ได้ คนขับมอไซค์จะรู้ดีว่าฝุ่นเยอะแค่ใหน แล้วไม่ต้องบอกให้ไปสวดมนต์แบบลุงตู่นะมันดูไร้สาระ แล้วไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ใส่หมวก ที่ผมพูดเพราะผมสงสารเด็กที่ซ้อนรถพ่อแม่ไปมา อย่าคิดว่าแค่ฝุ่นไม่ตายหลอก ท่านก็ลองมาขับมอไซค์ดูทุกวันสิครับ เห็นนั่งแต่ฮุนได มีคนขับรถมีรถนำ มีเทศกิจคอยปิดถนนให้เวลาเลี้ยว แล้วยิ่งตอนฝนตกแม่งลื่นชิบหายเลยครับท่าน ฝากด้วยนะครับท่านนายกคนเก่ง ท่านนายกประชารัฐ
ภาพนี้เคยร้องเรียนไปแล้ว..ขอความกรุณาให้หน่วยงานมาดูหน่อยนะคะ เพราะอู่รถสร้างล้ำที่ของเรา เวลาฝนตกน้ำจากหลังคาเทลงในที่ของเรา "บริษัทแววดาว"อยู่ซอย 38คลองสี่ จะทำรั้วก็ทำไม่ได้
เรียน นายกอบต.คลองสาม ทราบ เนื่องด้วยในขณะนี้กระผมและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากแมวและสุนัขจรจัดซึ่งส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในหมู่บ้านพฤกษา11ซอย3/1เป็นอย่างมากจึงใคร่ขอให้ทางอบต.คลองสามและผู้เกี่ยวข้องได้ประสานกับนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา11เพื่อกำจัด/จับแมวและหมาจรจัดไปอยู่ในที่เหมาะสม
อยากขอความอนุเคราะห์จากอบต.คลองสามคลองหลวงช่วยทำที่จอดรถมอเตอร์ไซค์-จักรยานมีหลังคากันแดดกันฝนที่ ม.ไทยสมบูรณ์3..หรือหน้าหมู่บ้านจะได้ไหมคะ..ขอบพระคุณค่ะ
พฤกษา13ล้นแล้วล้นอีก
สงกรานต์ปีนี้ขอปรบมือให้ฝ่ายปกครองคลองสามที่เรียกตรวจรถมอเตอร์ที่มาเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวแกงทุกคันเพื่อป้องกันเหตุชื่นชมมากๆๆครับ...จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในคลองสาม
ตอนนี้ที่บ้านของเรามีน้ำใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วค่ะ บ้านเลขที่ 45/107 ม.พฤกษาD จากการขาดน้ำใช้มา3 วัน ดิฉันได้เข้าไปที่การประปาเพื่อเขียนคำร้องจนได้เบอร์ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.คลองสาม มาเติมน้ำเข้าแทงค์เพื่อให้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน ต้องขอขอบพระคุณส่วนงานที่เกี่ยวข้อง(ทีมคุณเดียร์)ที่รับเรื่องแล้วรีบดำเนินการให้มองเห็นความจำเป็นแบบเร่งด่วน เพราะต้องกดน้ำหยอดเหรียญมาอาบวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันล่ะ 144 บาท เพื่อชำระล้างร่างกายและขับถ่าย สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ🙏😊
รับสมัครด่วนค่ะ ต้องการจำนวนมาก