คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand
(2)

เปิดเหมือนปกติ

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แ...
02/11/2020

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการรับใช้ประชาชน ดังคำที่ว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน❤️❤️❤️

Congratulations to our first batch of PharmD graduates from Thammasat University. We wish you all the success in your pharmacy career and in serving the Thai people as we know ‘We love Thammasat University because the University teaches me to love the people.”

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวานพานพุ่มในงาน สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธร...
21/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวานพานพุ่มในงาน สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ความรู้กันไปเยอะเลย 🙂🙂
20/10/2020

นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ความรู้กันไปเยอะเลย 🙂🙂

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย...
20/10/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ PST 2021 ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564
20/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ PST 2021
ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ชนกเนตร ยศปัญญาได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ...
19/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ภญ.ชนกเนตร ยศปัญญา
ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

นศภ.สุภวดี เขตสินบุญ
ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.ชายสรรพศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง)

นศภ.เอกราช จีระนุช
ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นศภ.โชติกา ชุณห์กุล
นศภ.พลอยแก้ว แสงผดุง
นศภ.ณัฐชา บำเพ็ญทาน
ได้รับรางวัลเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยทศพิธราชธรรมนำประเทศ เรื...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยทศพิธราชธรรมนำประเทศ เรืองวิเศษโรจน์รุจสุดสมัย
แม้เสด็จฯ ล่วงทิพย์สถานพิมานใด
ปวงชาวไทยเทิดไท้มั่นนิรันดร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีทำบุญประจำปี ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ วันที่ 12 ต.ค. 2563
12/10/2020

พิธีทำบุญประจำปี ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ วันที่ 12 ต.ค. 2563

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
09/10/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม >>...
07/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news#content-0

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad-master
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชนกเนตร ยศปัญญา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มร...
14/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชนกเนตร ยศปัญญา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มรางวัลและเกียรติบัตร บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professio...
10/09/2020

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professional tip and techniques: Roads to advanced academic career path วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professional tip and techniques: Roads to advanced academic career path วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ "ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเวชสําอางเพื่อการชะลอวัย" (Ad...
06/09/2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ "ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเวชสําอางเพื่อการชะลอวัย" (Advances in Natural products and Cosmeceuticals for Anti-aging)
เพื่อจำหน่ายในงานประชุม ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ ในราคาเล่มละ 200 บาท เท่านั้น (ค่าจัดส่งเล่มละ 55 บาท เล่มต่อไป 20 บาท) สนใจสั่งซื้อหนังสืออนไลน์ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/i3zfAXXQzuNWVxmM6

06/09/2020
ประชุมวิชาการ

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ด้วยปัญหาทางด้านเทคนิคทำให้สไลค์ของวิทยากรท่านแรก ไม่เลือนเหมือนที่ได้ Live Event ใน MS Teams ซึ่งในช่วงของวิทยากรท่านถัดไป ทางทีมงานสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้ว

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
29/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
28/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
28/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
28/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร”จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแ...
27/08/2020

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร”

จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี

จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี

27/08/2020
Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
27/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา ลีนะบรรจงนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสน...
20/08/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชวิศา ลีนะบรรจง
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ประจำปีการศึกษา 2563
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการวิจัย เรื่อง
การพัฒนาตำรับเจลนาโนอิมัลชันที่บรรจุแซนโทนจากเปลือกมังคุด
สำหรับการรักษาแผลกดทับ
Development of nanoemulsion gels containing xanthones
from mangosteen pericarp for pressure ulcer treatment

Congratulations to our pharmacy student, Chavisa Leenabunjong, for receiving a research scholarship to conduct her undergraduate thesis entitled ‘Development of nanoemulsion gels containing xanthones from mangosteen pericarp for pressure ulcer treatment.’ The award was provided through the Young Scientist and Technologist Program under the support of NSTDA. The scholarship will provide research funding for the 2020 to 2021. Congratulations to Chavisa!
#TUPharmacy

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์หัวหน้าหน่วยวิจัย เนื่อ...
20/08/2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์
หัวหน้าหน่วยวิจัย

เนื่องในโอกาสได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย
(Research Unit - RU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

ชื่อหน่วยวิจัย: หน่วยวิจัยด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับการประยุกต์
ทางเภสัชกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Research Unit in Smart Materials and Innovative
Technology for Pharmaceutical Applications (SMIT-Pharm)

โดยมีสมาชิกในหน่วยวิจัย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรนมนต์ หิรัญ

Big congratulations to Assoc. Prof. Pakorn Kraisit PhD and Assoc. Prof. Namon Hirun PhD for receiving the 2020-2021 funding from the Thammasat University in support of their establishment of the research unit named as Smart Materials and Innovative Technology for Pharmaceutical Applications(SMIT-Pharm). We are thrilled for their success and wish to see their continuing progress in the research within this field.

Congratulations, Dr Pakorn and Dr. Namon!

#TUPharmacy

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม การมอบรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมจากงาน และกิจกรรม ...
20/08/2020

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม การมอบรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมจากงาน และกิจกรรม happy workplace ด้วยการอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรภายในคณะ

On August 19, 2020, The Faculty of Pharmacy organized a town hall meeting to reinforce the organization goal and management decisions. On this occasion, we also granted our employees the innovation award in recognition of their creation and effort to disentangle work-problems. In the end, as a part of our happy workplace policy, we had a birthday celebration for our employees.

#TUPharmacy

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์👉ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (รูปแบบออนไลน์ด้วย Ms Team)หัวข้อ "...
17/08/2020

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

👉ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
(รูปแบบออนไลน์ด้วย Ms Team)
หัวข้อ "Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging"
ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563
เวลา 09.30- 15.00 น.
ฟรี!!! ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน เท่านั้น!!!
✍️สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/ozpXJFrrgoZAkVUv7

📚พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
จัดจำหน่าย "หนังสือความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเวชสําอางเพื่อการชะลอวัย"
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/kdWDu3L3RLWsp57m7

👉สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต CPE 3.5 หน่วยกิต

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2986 9213 ต่อ 4285, 4286 Email: [email protected]

---------------------------

Announcement from Faculty of Pharmacy Thammasat University

👉We cordially invite pharmacists to join the conference on the topic of "Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging" (Online format with MS team) with a CPE unit of 3.5.

6 September 2020 09.30- 15.00.

Registration at:
https://forms.gle/ozpXJFrrgoZAkVUv7

☎️ For more details, please contact:
+66 29869213- 4285, 4286
Email: [email protected]

12/08/2020
งานประชุมวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ภาคปฎิบัติ ณ อาคารเรียนและปฏิบั...
10/08/2020

งานประชุมวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ภาคปฎิบัติ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

งานประชุมวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ภาคปฎิบัติ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา, ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง, อ.ภญ.ปวลี เนียมถาวร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการอายุ...
07/08/2020

รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา, ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง, อ.ภญ.ปวลี เนียมถาวร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการอายุศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 "นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)" ในหัวข้อ Innovations in drug therapy monitoring หัวข้อ Innovation in Monitoring Antiepileptic Drugs with Salivary Testing และ Cytokines and Cancer-related fatigue in cancer patients
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 🎉🎉

On 5 August 2020, Assoc.Prof.Dr.Arom Jedsadayanmata, Dr. Pawalee Niamtaworn, anns Asst.Prof.Dr.Kanin Rungsardthong participated as speakers in the Faculty of Medicine Conference on Innovations in Internal Medicine. The specific topic were Innovations in drug therapy monitoring, Innovation in Monitoring Antiepileptic Drugs with Salivary Testing and Cytokines and Cancer-related fatigue in cancer patients.🎉🎉

📣📣ธุรกิจสมุนไพร ปังได้!!! ขอเชิญร่วมประชุม "ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร" เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพิ่มศักยภ...
07/08/2020

📣📣ธุรกิจสมุนไพร ปังได้!!!

ขอเชิญร่วมประชุม "ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร" เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพิ่มศักยภาพ และความมั่นใจในการทำธุรกิจ โดยวิทยากรแถวหน้ามากด้วยความรู้และประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน

👉27 สิงหาคม 2563 "การตลาดร้อน ๆ เพิ่มยอดขายพิชิตใจลูกค้า"

👉28 สิงหาคม 2563 "การผลิตและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ปังๆ"

📌พิเศษ!!! เช็คอิน 2 วัน ได้ครบเรื่องธุรกิจสมุนไพร

✍️ลงทะเบียน วันละ 2,200 บาท 2 วันเพียง 4,000 บาทเท่านั้น

สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต CPE 1 วัน =6.25 เข้าร่วม 2 วัน =12.75 หน่วยกิต

สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://services.pharm.tu.ac.th/pharm_regis/index.php

📍สถานที่จัดประชุมโรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร.0 2986 9213 ต่อ 4285, 4286 Email: [email protected]

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดยคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.ภก.กรณรงค์ สาริสุต ...
04/08/2020

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดยคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.ภก.กรณรงค์ สาริสุต และ ภญ.โศรดา หวังเมธี ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดยคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.ภก.กรณรงค์ สาริสุต และ ภญ.โศรดา หวังเมธี ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post
04/08/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2564-4440

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดีใจด้วยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 TuRx03 ที่จบการฝึกงานผลัดแรกและเป็นกำลังใจให้กับการฝึกงานผลัดที่ 2 และอย่าลืมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกงานผลัดต่อๆไป😄😁
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดีๆ แห่งปี งานประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 5 UPDATES ON VACCINE 2019 : What You Need To Know สำหรับเภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน 👉 เภสัชกร ได้รับ CPE 9.5 😊😊 👉 แพทย์ ได้รับ CME 11 😊😊 ********************** HIGHLIGHT TOPICS ********************** 💉Update on Thai EPI 2019 โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ 💉Roles of Vaccine on Community Immunity โดย อ.ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ 💉Trend of Children Vaccine in 2019 โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 💉New Recommendation Guidelines for Rabies Vaccine โดย อ.พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ 💉Role of Vaccine for Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 💉Recommended Vaccines for Adult and Elderly Society โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง และ อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง 💉Vaccines for Pregnants โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา 💉Vaccine storage and cold chain management โดย ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช ******************* ลงทะเบียนได้แล้วที่ ******************* https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=138
ชาวธรรมศาสตร์ เตรียมตัวพบกับกิจกรรมสนุกๆ กับงานสุดสัปดาห์ on campus เพื่อปลุกความกล้าของน้องๆ #สุดสัปดาห์OnCampus #กล้าให้สุด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
SDL Thailand is seeking for #lifescience #freelance translators Main qualification - #Thai native speakers who are available full-time or part-time, with a responsible attitude, as deadlines can be very tight. - Possessing at least 3 years of #pharmaceutical, life Sciences, medical translation experience How to Apply - Please send your resume to [email protected] or apply via the following website; https://lnkd.in/fuC6B_5 - All applicants who are contacted, will be required to test our non-paid test.
ขอฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆเภสัชกร ที่สนใจร่วมงานร้านยา อ.เมือง โคราช ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ขอบคุณครับ https://www.facebook.com/sathaneeyakorat
สำหรับน้องๆเภสัชกรที่สนใจทำงานร้านขายยา ที่อ.เมือง โคราช เชิญนะครับ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ --->https://www.facebook.com/sathaneeyakor…/