สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั
10/11/2021
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้ภาคเ.....

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกตรวจพร้อมแนะ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกตรวจพร้อมแนะนำตามหลักสุขาภิบาลการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนออกใบอนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในประเภทการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร แก่สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร สอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ☎ 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกดำเนินการวางแนวกระสอบทรายบริเวณโดยรอบศาลากา...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกดำเนินการวางแนวกระสอบทรายบริเวณโดยรอบศาลาการเปรียญวัดโคก เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ต่ำภายในวัด

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ☎ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนบางโพธิ์ใน ให้ช...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนบางโพธิ์ใน ให้ช่วยจับงูภายในบริเวณบ้าน เจ้าหน้าที่จึงออกปฏิบัติงานเมื่อไปถึงพบเป็นงูเหลือมจำนวน 1 ตัว ความยาวประมาณ 30 ซ.ม. เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับ และนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โปรดระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ที่อาจหนีน้ำมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามบ้านและมุมมืดต่างๆ หากโดนกัดต่อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากพบเจอสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ หรือ ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

29 พฤศจิกายน 2564วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 85 ปีกำหนดการจัดงานเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี- พิธีบวงส...
09/11/2021

29 พฤศจิกายน 2564
วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 85 ปี

กำหนดการจัดงานเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี
- พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ
เวลา 08.19 น.
- ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 10.09 น.
ณ เทศบาลเมืองปทุมธานี

29 พฤศจิกายน 2564
วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 85 ปี

กำหนดการจัดงานเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี
- พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ
เวลา 08.19 น.
- ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 10.09 น.
ณ เทศบาลเมืองปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดโคก ...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดโคก โดยการเสริมแนวกระสอบทราย พร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนชุมชนวัดโคกหล...
09/11/2021

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนชุมชนวัดโคกหลายครัวเรือน ในการขนย้ายทรัพย์สินให้พ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อสูง ขึ้นจากการระบายน้ำของทุ่งตะวันตก และภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พื้นที่ตำบลบาลปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6151 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานสำรวจกิจการร...
09/11/2021

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานสำรวจกิจการรายใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เจ้าของกิจการมาขออนุญาตประกอบการค้าให้ถูกต้องตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ พ.ศ.2535 ถนนปทุมกรุงเทพ , ถนนปทุมรังสิต และ ถนนปทุมสามโคก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบการค้า สอบถามรายละเอียดได้ที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
09/11/2021

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานีออกปฏิบัติหน้าที่ กำจัดขยะอุดตันท่อดูดพร้อม...
09/11/2021

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานีออกปฏิบัติหน้าที่ กำจัดขยะอุดตันท่อดูดพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณริมเขื่อนเรือนแพขาว และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำวัดฉาง พร้อมทั้งตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ ตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางโพธิ์ถึงประตูน้ำคลองใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

เทศบาลเมืองปทุมธานี  ของดการจ่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมเขื่อนชุมชนสามเรือนถาวร จนถึงประตูน้ำคลองวัดโส เนื่องจากระดับ...
08/11/2021

เทศบาลเมืองปทุมธานี ของดการจ่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมเขื่อนชุมชนสามเรือนถาวร จนถึงประตูน้ำคลองวัดโส เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นท่วมสายไฟฟ้า อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เทศบาลฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากระดับน้ำลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้บริการตามปกติ

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมา...
08/11/2021

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยเปิดรับสมัครวันที่ 15 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น1 และทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองปทุมธานี www.muangpathum.org หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14YkANiDVNDDSdLx9-_wA3-RtcUqVN5RC/view?fbclid=IwAR2UWGWC1ux6W94J8kPZHtSx4MN4sISuHKGP8ALRSIDt3Wnx_9ptRDSrzzU

สอบถามราบระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1139 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับค...
08/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับครอบครัวผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1.ชุมชนเอื้ออาทร 1
2.ชุมชนเอื้ออาทร 3

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน อย่ารื้อถอนคันกั้นน้ำเทศบาลเมืองปทุมธานี ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนอย...
08/11/2021

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน อย่ารื้อถอนคันกั้นน้ำ

เทศบาลเมืองปทุมธานี ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งรื้อถอนคันกั้นน้ำ ที่เทศบาลกั้นไว้ด้วยตนเอง เนื่องจากระดับน้ำยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก หากแต่ระดับน้ำ จะไม่สูงเท่าที่ผ่านมา เนื่องจากมีการระบายน้ำมาจากทางประตูน้ำเจ้าเจ็ด ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บางบาล บางไทร รวมถึงอำเภอสามโคก และ อำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบกับ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายนนี้ จะเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งได้

จึงขอให้ประชาชนที่คันกั้นน้ำกีดขวางทางสัญจร เดินทางไม่สะดวกประการใด โปรดแจ้งให้เทศบาลทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ อย่ารื้อถอนคันกั้นน้ำออกด้วยตนเอง เพราะอาจมีสัตว์มีพิษซุกตัวอยู่และเกิดอันตรายได้ โดยแจ้งความไม่สะดวกเกี่ยวกับคันกั้นน้ำได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการรื้อถอนคันกั้นน้ำออก เมื่อระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว เทศบาลฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน อย่ารื้อถอนคันกั้นน้ำ

เทศบาลเมืองปทุมธานี ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งรื้อถอนคันกั้นน้ำ ที่เทศบาลกั้นไว้ด้วยตนเอง เนื่องจากระดับน้ำยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก หากแต่ระดับน้ำ จะไม่สูงเท่าที่ผ่านมา เนื่องจากมีการระบายน้ำมาจากทางประตูน้ำเจ้าเจ็ด ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บางบาล บางไทร รวมถึงอำเภอสามโคก และ อำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบกับ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายนนี้ จะเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งได้

จึงขอให้ประชาชนที่คันกั้นน้ำกีดขวางทางสัญจร เดินทางไม่สะดวกประการใด โปรดแจ้งให้เทศบาลทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ อย่ารื้อถอนคันกั้นน้ำออกด้วยตนเอง เพราะอาจมีสัตว์มีพิษซุกตัวอยู่และเกิดอันตรายได้ โดยแจ้งความไม่สะดวกเกี่ยวกับคันกั้นน้ำได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการรื้อถอนคันกั้นน้ำออก เมื่อระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว เทศบาลฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั
07/11/2021
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

เช้าวันนี้ (7 พ.ย.64) บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหน....

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั
05/11/2021
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนั

ในช่วงวันที่ 7-13 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณป.....

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข...
05/11/2021

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประชุมร่วมกับผู้แทน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำคลินิกฟอกไต เพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

สัปดาห์ที่ผ่านมา งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ และเถาวัลย์บริเว...
05/11/2021

สัปดาห์ที่ผ่านมา งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ และเถาวัลย์บริเวณแนวสายไฟฟ้าเกาะกลางถนนปทุมสัมพันธ์ แยกปทุมวิไล ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม และพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อความปลอดภัยในตัวบ้านเรือนของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ
หากพบปัญหางานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โปรดแจ้งที่กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-5738 และ 0-2581-6400-1 ต่อ 1141 ในวันและเวลาราชการขอบคุณครับ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่่ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภา...
05/11/2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่่ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวัดบางโพธิ์ใน เพื่อเตรียมจัดงานพิธีกฐินวัดบางโพธิ์ใน ตามคำร้องขอ
แจ้งจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ หรือ ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
05/11/2021
ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานเหล่ากาชาด...
05/11/2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีปทุมธานี ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ และของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมขนประปาเก่า จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิรัตน์ ลายลักษณ์

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ผ่านมา งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานดังนี้      ...
05/11/2021

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ผ่านมา งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานดังนี้

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- ตักขยะประตูน้ำคลองใหญ่, ตักขยะประตูน้ำคลองพิกุล
- เปลี่ยนถังขยะคลองบางโพธิ์, ถนนปทุมรังสิต, ข้างสำนักงานกาชาดจังหวัด, ซอยข้างโรงเรียนอินทุสุต
- กวาดทำความสะอาด ถนนปทุมกรุงเทพ, ซอยสุขใจ, ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564
- กวาดทำความสะอาดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุมกรุงเทพ, ถนนเทศบำรุง, ใต้สะพานปทุมธานี, ถนนเกรณาวัฒนะ
- เก็บหลอดไฟ ขยะอันตราย ตามชุมชนต่างๆ
- เปลี่ยนถังขยะ ถนนโสภาราม (เลียบแม่น้ำ), ถนนวัดโคก, ถนนเจริญผลวัฒนา, ซอยคริสจักร, AS แมนชั่น

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564
- กวาดทำความสะอาด ถนนปทุมสายใน, ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุมกรุงเทพ
- ล้างทำความสะอาด ล้างจุดตั้งถังขยะ ข้างสำนักงานเทศบาล, ด้านหลังธนาคารออมสิน
- เก็บฟูก ที่นอน กิ่งไม้ วัสดุที่ปรักหักพัง ซอยสมประสงค์, ร้านเวียดนาม, ข้างต้นโพธิ์ และถนนเจริญผลวัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
- เก็บฟูก ที่นอน ที่ปรักหักพัง เขตพื้นที่การศึกษา, หน้า รพ.สัตว์ ถนนปทุมกรุงเทพ
- เปลี่ยนถังขยะที่แตก ชุมชนสุขใจพัฒนา, วัดหงส์ปทุมาวาส, สำนักงานเทศบาลฯ, ปากซอยชุมชนคลองพิกุล
- กวาดทำความสะอาดถนนปทุมกรุงเทพ, ถนนสายวัดฉาง, กวาดถนนคลองวัดโส ตลาดเปิดท้ายวันพุธ- วันพฤหัสบดี


ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานีขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยงดทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ คู คลอง และทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและทำให้บ้านเมืองน่าอยู่กันนะครับ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายอุดตัน แจ้งได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานีออกปฏิบัติหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำ...
04/11/2021

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานีออกปฏิบัติหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำวัดฉาง เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน
หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

Mobile Uploads
04/11/2021

Mobile Uploads

04/11/2021

ขอเชิญชวนประชาชน ✨✨
ร่วมสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ☎️ 02-5816038-201

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง  สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ตามที่จ...
04/11/2021

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข กับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอสรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีไว้ ดังนี้
1. กำหนดให้จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด
2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต จาก ศปก.อำเภอ
ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมมากกว่าสองร้อยคน
ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในสถานที่แออัด
3. กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่
- กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือ ขนย้ายประชาชน
- กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
- การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย หรือ การออกกำลังกายในสถานที่ที่กำหนด
4. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
5. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยต้องรักษามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- ห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ แต่ยังจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุกและสวนน้ำ
- โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย นวดแผนไทย สปา และกิจการลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
- สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และกิจการลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
6. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน โดยให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายในระยะต่อไป

รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 10602/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข กับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอสรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีไว้ ดังนี้
1. กำหนดให้จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด
2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต จาก ศปก.อำเภอ
ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมมากกว่าสองร้อยคน
ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในสถานที่แออัด
3. กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่
- กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือ ขนย้ายประชาชน
- กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
- การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย หรือ การออกกำลังกายในสถานที่ที่กำหนด
4. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
5. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยต้องรักษามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- ห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ แต่ยังจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุกและสวนน้ำ
- โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย นวดแผนไทย สปา และกิจการลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
- สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และกิจการลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
6. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน โดยให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายในระยะต่อไป

รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 10602/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่อยู่

ถนน เทศปทุม
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025816400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถังนี้3วันแล้วยังไม่มีรถขยะมาเก็บไปสักที
ชาวปทุมฯขอขอบคุณนายกฯติ๊กที่นำ วัคซีนมาฉีดให้ชาวบางปรอก
หจก.การค้า 2564 ยินดีรับใช้คับ 093~3780980
ตอนนี้ประล็อคดาว3ทุ่มประชาชนเจ้าบ้าน รถขยะมาเก็บไว้23:18 ดังมากตลก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะคะ ที่ดูแลพวกเราอย่างดีเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ท่านเสมอนะคะ
รบกวน เจ้าหน้าที่ เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่รับผิดชอบ ป้ายไฟ หน้าโรงพยาบาลปทุมธานีซุ้มประตู 2 ตั้งแต่ ซ่อมบำรุง ทางเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้มาต่อไฟ ฟ้า ที่ป้ายรถเมล์ กลางคืน มืดค่ำ ดูแล้วน่ากลัว รบกวนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มาทำการต่อไฟฟ้าซ่อมบำรุงให้หน่อยนะครับ ขอกล่าวขอบคุณล่วงหน้านะครับ