สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน หน่วยงานราชการ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
02/01/2021

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดเรียน!! 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4-31 ม.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 มกราคม 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 60 (รายที่ 17 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 มกราคม 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 59 (รายที่ 16 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 มกราคม 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 58 (รายที่ 15 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 2 ม.ค. 64 งานเทศกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกหนังส...
02/01/2021

วันที่ 2 ม.ค. 64 งานเทศกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกหนังสือตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิด สถานที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการใดที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดได้ เฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
02/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🎯 พื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (4 มกราคม 2564)

1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
ตาก,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระแก้ว,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,นครนายก,กาญจนบุรี,นครปฐม,ราชบุรี,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระบุรี,สมุทรปราการ,จันทบุรี,ชลบุรี,ตราด,ระยอง,ชุมพร,ระนองและกรุงเทพฯ

2) พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด
สุโขทัย,กำแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,เพชรบูรณ์,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,นครราชสีมา,สุราษฎร์ธานีและพังงา

3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด
จังหวัดที่เหลือของประเทศไทยจำนวน 38 จังหวัด

4 ) พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
02/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

✳️ มาตรการดำเนินการพื้นที่ควบคุมสูงสุด ✳️

☑️ ขั้นที่ 1
จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ ปิดสถานที่เสี่ยง จับกุมผู้มั่วสุมผิดกฎหมาย ห้ามรวมกลุ่มคน ปิดโรงเรียน สอนออนไลน์ ไม่เดินทางข้ามจังหวัด Work from Home ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
▶ เริ่ม 4 ม.ค.64 เวลา 06.00 น. ถึง 1 ก.พ.64 เวลา 06.00 น.

☑️ ขั้นที่ 2
จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มมากขึ้น ปิดสถานที่เสี่ยง เร่งค้นหา จับกุมบุคคล มั่วสุม ผิดกฎหมาย งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพิ่มความเข้มข้นควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด สถานศึกษายังคงหยุดเรียน เร่งรัดทำงาน Work from Home ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน
▶ ช่วงเวลา ตามที่ นรม./ ผอ.ศบค. เห็นชอบ ในกรอบที่ ศบค.กำหนด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📌รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 2 มกราคม 2564📌
📣 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 ราย 📣

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

📣คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
02/01/2021
ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
02/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 216 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 1 ราย สัญชาติอินเดีย 🇮🇳 1 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇮🇳 อินเดีย 1 ราย , 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Alternative State Quarantine)
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในประเทศ จำนวน 182 ราย
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) 32 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
02/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 216 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,379 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,299 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 64 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 มกราคม 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 57 (รายที่ 14 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
02/01/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 มกราคม 2564
⏲️ รายงาน Timeline ผู้ป่วย รายที่ 56 (รายที่ 13 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดปทุมธานี
#อย่าลืมสวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
Wear mask, hand washing, keep physical distancing

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣 เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติด...
01/01/2021

📣 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ปิดสถานศึกษา รร.ในสังกัด กทม.
01/01/2021

ปิดสถานศึกษา รร.ในสังกัด กทม.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง
สำนักการศึกษา ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด กทม. เพิ่มเติม จากที่เคยสั่งปิด วันที่ 24 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 เพิ่มเป็นวันที่ 4 - 17 ม.ค. 64

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
01/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 279 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,163 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,273 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 63 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันนี้ปทุมธานี เราอยู่สีส้มกันแล้วนะคะ ขอให้ทุกคนรับผิดชอบตนเองกันอย่างเคร่งครัดด้วย ...สู้ สู้ เราต้องชนะ
01/01/2021

วันนี้ปทุมธานี เราอยู่สีส้มกันแล้วนะคะ ขอให้ทุกคนรับผิดชอบตนเองกันอย่างเคร่งครัดด้วย ...สู้ สู้ เราต้องชนะ

สถานการณ์การติดเชื้อรายจังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 00.00 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
01/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 279 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 1 ราย สัญชาติเยอรมัน 🇩🇪 1 ราย อิตาลี 🇮🇹 1 ราย
สโลวีเนีย 🇸🇮 1 ราย จีน 🇨🇳 2 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇩🇪 เยอรมนี 1 ราย , 🇬🇧 สหราชอาณาจักร 2 ราย ,
🇭🇰 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 1 ราย ,
🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย , 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Alternative State Quarantine)
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในประเทศ จำนวน 257 ราย
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) 16 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
01/01/2021

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณตลาดสดอินเตอร์มาร์ท(ตลาดแอร์ ) ท่ารถยนต์โดยสารตลาดเจริญผลวัฒนา ตลาดปทุมรัฐ 1,2 และ 3 ตลาดพิทักษ์สันติ ตลาดสดเทศบาล(ตลาดหมู) และตลาดโต้รุ่ง

โดยเทศบาลฯ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างสม่ำเสมอตามจุดเสี่ยงที่มีประชาชนหนาแน่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
31/12/2020

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
31/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

Timeline ผู้ป่วยรายที่ 12 (ของการระบาดรอบใหม่) อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
31/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สถานการณ์การติดเชื้อรายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
31/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 194 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,884 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,240 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 61 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
30/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

📣 ประกาศจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไทยรู้สู้โควิด
30/12/2020

ไทยรู้สู้โควิด

แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไปจังหวัดระยอง
อ.เมือง อ.แกลง อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย
และมีความเสี่ยงไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนันหรือ พื้นที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด19

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ผ่านมา กองช่าง งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปทุมธานี ดังนี้           วันที่ 21 ธ.ค. 63 ออก...
30/12/2020

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ผ่านมา กองช่าง งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปทุมธานี ดังนี้

วันที่ 21 ธ.ค. 63 ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้แนวสายไฟฟ้า พร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณไหล่ทางบริเวณชุมชนเทศสัมพันธ์

วันที่ 22 ธ.ค 63 ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนพัฒนสัมพันธ์

วันที่ 23 ธ.ค. 63 ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าบริเวณทางเท้าถนนสายปทุมสัมพันธ์ พร้อมฉีดยากำจัดวัชพืชชุมชนร่วมจิตรมุสลิม และซอยคริสตจักร

วันที่ 24-25 ธ.ค. 63 ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 และสวนสุขภาพญสส. 84 เทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ กองช่าง งานสวนสาธารณะ เทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในเขตตำบลบางปรอกทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในตัวบ้านเรือนของประชาชน และความเรียบร้อยของ สวนสาธารณะฯ สวนเกาะกลางถนน

📌หากพบปัญหางานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โปรดแจ้งที่กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ☎ 0-2581-5738 และ 0-2581-6400-1 ต่อ 1141 ในวันและเวลาราชการ

อยู่บ้านกันนะคะ
30/12/2020

อยู่บ้านกันนะคะ

ปีใหม่นี้ ห่างไกล ไม่ห่างกัน
ศบค. รณรงค์ให้ประชาชน อยู่ฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้าน ไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
30/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย
-----------------------------
• เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 3 ราย , 🇰🇪 เคนย่า 2 ราย,
🇰🇼 คูเวต 1 ราย, 🇷🇺 รัสเซีย 1 ราย,
🇦🇺 ออสเตรเลีย 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

• เดินทางจากต่างประเทศ จาก
🇲🇲 เมียนมา 1 ราย
ไม่ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในประเทศ จำนวน 239 ราย
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) 2 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
30/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม

3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
30/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

📣📣ครม. เห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวง ร่างประกาศกระทรวง เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ แรงงานต่างด้าวที่เข้าราชอาณาจักรมาแต่ยังไม่มีงานทำ ยังไม่มีนายจ้าง จะต้องหานายจ้างให้ได้ภายใน 90 วัน และต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งโรคต้องห้ามอีก 6 โรค อีกทั้งจะต้องทำประกันสุขภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,200 บาทโดยประกาศนี้จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในราชอาณาจักรได้ 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
30/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,690 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,212 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 61 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือให้ทุกท่านมีวินัย ใส่ใจตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และอยู่ในพื้นที่ส...
29/12/2020

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือให้ทุกท่านมีวินัย ใส่ใจตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนส่วนตัว ไม่พาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่เดินทางโดยไม่จำเป็น และ หากจำเป็นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างเต็มที่

แค่นี้.... คุณก็ปลอดภัยห่างไกลโรคแล้วครับ
❤️❤️❤️“ ไม่รับเชื้อ = ไม่แพร่เชื้อ ”❤️❤️❤️
เราต้องสู้ไปด้วยกัน เทศบาลเมืองปทุมธานี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
29/12/2020

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

อนุมัติแล้ว!! พิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน “จากเดิมเดือนละ 600 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน" เริ่ม 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป #ประกันสังคม #เงินสงเคราะห์บุตร

ที่อยู่

ถนน เทศปทุม
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025816400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแจ้งค่ะที่ซอยเทศสัมพันธ์1ตอนนี้ขยะล้นถังแบบนี้เป็นเวลานานแล้วถังขยะไม่เพียงพอเพราะกว่าเค้าจะเข้ามาเก็บขยะทีก็หลายวันทำให้มีขยะล้นเยอะมาก ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยค่ะอยากให้เอาถังขยะมมาลงเพิ่มให้ทุกจุดค่ะ( ขอบคุณค่ะ)
ท่านเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องรถขยะค่ะ คุณรู้ไหมว่า มันเหม็นม๊าก มาก ไม่ทราบว่าคุณลองมาอยู่ ใก้ลวัดโสดูบ้าง เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ ตอนนี้เป็นรถขยะที่พวกคุณจัดจ้างเข้ามา ขอฝากพิจารณาด้วยนะค่ะ เพราะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน มันทรมานจริงๆนอนไม่ได้ อย่างคืนนี้ เวลา 24.29น.รถขยะคงจะออกทำงาน สตาร์รถและเบิ่นเครื่องอยู่นานมากเละไหนจะกลิ่น ไหนจะควัน ไหนจะเสียง เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะค่ะ
ขอขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะค่ะที่ท่านเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมสนามให้
หน้าที่ในการกวดขันการจอดรถบนทางเท้า ตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นของปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ผอ.กองสาธารณสุขฯและหัวหน้างานเทศกิจไม่มีดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับ ใช้อำนาจเกินขอบเขตจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีทราบหรือไม่
ขออนุญาตฝากร้านค่ะ สินค้าแนะนำค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเฟรชชิว แบบแว้น ป้องกันไวรัส เหมาะกับนักเรียนนะคะ 💥ขาย. 3 ชิ้น. 100 บาท💥 สนใจทักแชทแม่ค้าเลยค่ะ
เกินไปล่ะมั้ง เยอะขนาดนี้ยังไม่มาเก็บ...!!!
ขยะที่หมู่บ้านปทุมวิลเลจค่ะ..เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหยุดทำงานเพราะสถานการณ์โควิดถึง 31 มีนาคม ใช่มั้ยคะ...พรุ่งนี้ทำงานปกติใช่มั้ยคะ (ยังดีนะคะที่คนหมู่บ้านนี้รักสะอาดใส่ถุงผนึกให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งเศษขยะเรี่ยราดน่าเกลียดเหมือนที่อื่น)😀
อยากทราบว่าร้าน ซ่อมโทรศัพ มือถือ ต้องปิดไหม ถ้าต้องปิด จะปิดเลย งงตอนนี้
เรียนท่านเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบคะ สวนสุขภาพตรงลานกีฬา ฟุตซอล ไฟดับมาหลายวันแล้วค่ะ ยังไงรบกวนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 🙏🙏
โอ้ย ไฟไม่ติดค่ะ เจ้าหน้าที่ขาาาา ดับทั้งสนามค่ะ ช่วยด้วยค่ะ
ดูดีเรียงรายเต็มทางเท้า ถ.ปทุมสัมพันธ์ ... ถังขยะ
ดูดีเรียงรายเต็มทางเท้า ถ.ปทุมสัมพันธ์ ... ถังขยะ