โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น... เกี่ยวกับการเรียน การสอน และการร่วมกิจกรรมร่วมกัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
(58)

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และนางขวัญใจ สีลาสม รองผ...
08/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้กำลังใจครูผู้สอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
05/01/2021

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในอาคารเรียน และฉีดล้างทำความสะอาดพื้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ประสานกับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ...
05/01/2021

วันที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ประสานกับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และลดปัจจัยเสี่ยงของกา...
03/01/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวดีจากกองกู้ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
23/12/2020

ข่าวดีจากกองกู้ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

สำหรับ ม.ปลาย ศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ http://edltv.thai.net/
23/12/2020

สำหรับ ม.ปลาย ศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ http://edltv.thai.net/

ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช...
22/12/2020

ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครองทุกคน จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และขอให้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนในทุกช่องทาง

20/12/2020

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความกรุณาคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตนดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
2.เข้าวัดไข้ยังจุดคัดกรองที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้
3.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ หรือล้างมือด้วยสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
5.หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้เดินทางไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางโรงเรียน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
#โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด
#ร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังโควิดรอบ2

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมา...
16/12/2020

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ในการดำเนินกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอาคารจงกลนี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

08/12/2020
การป้องกันตนเองจากโควิด-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความกรุณาคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตนดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
2.เข้าวัดไข้ยังจุดคัดกรองที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้
3.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ หรือล้างมือด้วยสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
5.หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้เดินทางไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจ

ขอนำเสนอผลงานคลิปวีดิโอการป้องกันตนเองจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลงานของนายภคภัทร พรรณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามคลิปด้านล่าง

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางโรงเรียน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
#โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด
#ร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังโควิดรอบ2

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดด้านล่าง
05/12/2020

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดด้านล่าง

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี นำคณะครู และนักเรียนร่วมถวายบังคม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดภายในโรงเรียน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ฝ่ายกิจการนักเรียน**เรื่องการรับสมัครประธานสภานักเรียนและคณะกรรมนักเรียน**เพื่อให้การดำเนินการเ...
24/11/2020

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ฝ่ายกิจการนักเรียน
**เรื่องการรับสมัครประธานสภานักเรียนและคณะกรรมนักเรียน**
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
#รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
1.1 ผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งประธานสภานักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2563
1.2 มีอาจารย์รับรองความประพฤติ 2 คน
1.3 ในแต่ละทีมต้องมีสมาชิก 10 คน (อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 )
ข้อ 2 การสมัครรับเลือกตั้ง
2.1 ขอใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน
2.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้คุณครูบุษยมาศ คชเสน ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
2.3 หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ใช้วิธีจับฉลาก
ข้อ 3 หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 รูป
3.2 รายชื่อครูที่ปรึกษาทีมรับรองพร้อมลายเซ็น 2 คน

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการ...
16/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)" โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู ได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการนี้นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจงกลนี

วันพุธที่ 11 พ.ย. 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรางว...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พ.ย. 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด : ปทุมธานี โดยมีนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการและคัดเลือก นายภคภัทร พรรณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษานี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ (AAR)ในโ...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ (AAR)ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันของโรงเรียน นั่นคือการแก้ไขปัญหานักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา โดยคุณครูผู้สอนได้แบ่งกลุ่มกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากทฤษฎีทางการศึกษา ทำให้ได้วิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานตรงต่อเวลามากขึ้น ลดจำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน และเป็นการปลูกฝังวินัยให้กับนักเรียน สำหรับครูผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบกัลยาณมิตร
ในการนี้นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประ...
03/11/2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและนำกล่าวลอยกระทง ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี มีการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องลูกทุ่ง หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าจากชุมชน ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
28/10/2020
MTP | student

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ขอแจ้งปฏิทินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ตามรายละเอียดในรูปภาพด้านล่างครับ
26/10/2020

ขอแจ้งปฏิทินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ตามรายละเอียดในรูปภาพด้านล่างครับ

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุค...
23/10/2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ เนื่องในงานลอยกระทง ประจำปี 2563
22/10/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ เนื่องในงานลอยกระทง ประจำปี 2563

📢📢📢เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอปรับขยายเวลาการรับสมัครและคุณสมบัติผู้เข้าประกวด “นางนพมาศ ประจำปี 2563”

🎉❤️โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าประกวดอายุระหว่าง 14-17 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.muangpathum.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาชั้น 3 เทศบาลฯ หรือโทร ☎️0-2581-5739 และ 0-2581-6400 ต่อ 1123

น้อมรำลึก "สมเด็จย่า"๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปวงข้าพ...
21/10/2020

น้อมรำลึก "สมเด็จย่า"

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับคุณครูประภาส เข็มเพชร ในโอกาสได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกค...
19/10/2020

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับคุณครูประภาส เข็มเพชร ในโอกาสได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับมอบรางวัลจากว่าที่ ร.ต. ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเสริมบุญขึ้นโดยนักเรียนและคุณครูในร...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเสริมบุญขึ้นโดยนักเรียนและคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูปทุมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรม ชั้นตรี โท เอก และคณะครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบในครั้งเดียวกันนี้

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธย...
13/10/2020

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) มีพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
07/10/2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานกรรมการประเมินพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธ...
28/09/2020

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติ และเพื่อเป็นรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจิตตปัญญาศึกษา และ Growth Mi...
26/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจิตตปัญญาศึกษา และ Growth Mindset ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากนายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจตนเองผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตตปัญญาศึกษาในการปรับตัวและแก้ปัญหาส่วนตัว และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีขึ้น โดยมี อ.ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาตชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดงานลาช่อ...ปาริชาต พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู...
25/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดงานลาช่อ...ปาริชาต พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้รวม 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูประภาส เข็มเพชร และ คุณครูกนกอร พูลผล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้บริหารจากกองการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี มีการมอบโล่รางวัลแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคณะครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ชุด สร้างความประทับใจแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการ วันรวมใจ สายสัมพันธ์ ม.ท.ป. ขึ้น นำโดย ...
25/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการ วันรวมใจ สายสัมพันธ์ ม.ท.ป. ขึ้น นำโดย นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนทั้ง 6 จุด และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม Engli...
19/09/2020

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม English Day Camp 2020 ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยมีคุณครูในกลุ่มสาระฯ และคุณครูชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
ในการนี้นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 15 กันยายน 2563 นำโดย นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรีย...
16/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563 นำโดย นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน ครบรอบ 18 ปี "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ และห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และในโอกาสนี้ นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนนำกระเช้าผลไม้ทูลเกล้าถวายฯ ต่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจ...
15/09/2020

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยพลัง "บวร" ขึ้น โดยพระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี (ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์) ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล และโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "นักเรียนดีไม่มีอบายมุข" การจัดกิจกรรมอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จากวิทยากรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรม ธรรมะสู่ดวงใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลังบวร โดยพระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระธรรมวิทยากร ในช่วยบ่าย กิจกรรมตอบคำถามและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปั...
11/09/2020

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรภายในท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การสานปลาตะเพียน การทำพวงกุญแจ การตกแต่งลายโอ่งดินเผา การเย็บผ้าสไบมอญ การทำอาหาร ฯลฯ ในช่วงเช้า และในภาคบ่ายได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญจังหวัดปทุมธานี โดยวิทยากร และได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในการนี้ นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเกียรติมอบของรางวัลและกล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ที่อยู่

ถนน ปทุมกรุงเทพ
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625811809

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายธนาธร ซ้ายเกล้า 2.นางสาวนริศรา ถมมูล 3.นางสาวจิดาภา บัวบาน 4.นางสาวนัทธมน บัวบาน 5.นางสาวณิชนันท์ จตุรวรรณ 6.นายทักษิณนันทน์ กุมภิโร7.นางสาวชลธิชา จันทะธรรม 8.นางสาวศิริลักษณ์ คงเป็นสุข 9.นางสาวณัฏฐนิชา ท้าวสัน 10.นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์ 11.นายวุฒิชัย แก้วหาญ 12.นางสาวสมฤดี ครุฑโต นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อครูชนกพร ที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคารกรณิกา เพื่อรับเอกสารไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
÷☻☻