โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น... เกี่ยวกับการเรียน การสอน และการร่วมกิจกรรมร่วมกัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
(10)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ในรูปแบบออนไลน์)รายละเอียดตาม...
04/09/2021

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดย คุณครูพรรณปพร จรูญจิตร และคุณครูอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์ เป็นสื่อกลางในก...
29/08/2021

งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดย คุณครูพรรณปพร จรูญจิตร และคุณครูอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์ เป็นสื่อกลางในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน,เน็ตบุ๊ค (Netbook),Pocket Wifi พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ และมอบทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดปัจจัยในการเรียนออนไลน์

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มเพื่อนครูพรรณปพร,กลุ่มเพื่อนครูอภิญญา,คุณครูรุ่งลาวัน ศรีบุตรดา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหากคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า หรือผู้สนใจท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน โดยสามารถมอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ หรือทุนทรัพย์สามารถติดต่อมอบได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือผ่านทางงานแนะแนว ของโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดย คุณครูพรรณปพร จรูญจิตร และคุณครูอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์ เป็นสื่อกลางในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน,เน็ตบุ๊ค (Netbook),Pocket Wifi พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ และมอบทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดปัจจัยในการเรียนออนไลน์

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มเพื่อนครูพรรณปพร,กลุ่มเพื่อนครูอภิญญา,คุณครูรุ่งลาวัน ศรีบุตรดา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหากคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า หรือผู้สนใจท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน โดยสามารถมอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ หรือทุนทรัพย์สามารถติดต่อมอบได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือผ่านทางงานแนะแนว ของโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

ด่วนที่สุดแจ้งถึงผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนเรื่อง แสดงความประสงค์ในการรับเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่า...
19/08/2021
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf

ด่วนที่สุด
แจ้งถึงผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
เรื่อง แสดงความประสงค์ในการรับเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ขอให้นำเอกสารหนังสือแสดงความประสงค์รับเงินเยียวยา (2,000 บาท) ซึ่งสามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลจากลิงก์ที่ส่งให้นี้ มายื่นกับคุณครูในระดับชั้น ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี (หากพ้นกำหนดถือท่านสละสิทธิ์)

https://drive.google.com/file/d/1Upr5j5t4ysNojIg22IicbZyLnNREnTnu/view?usp=sharing

และขอให้เตรียมสำเนาเอกสารประกอบการส่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ ดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี **ขอให้ตรงกับหน้าสมุดบัญชีที่แจ้งผ่านเข้าในระบบกูเกิ้ลฟอร์ม** 1 ฉบับ

ด้วยในเดือนกันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จะมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ ...
15/08/2021

ด้วยในเดือนกันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จะมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ คุณครูภนิดา มาสดับ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จึงขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิต ด้วยการเขียนบันทึกความรู้สึกและความประทับใจที่อยากบอกแก่คุณครูภนิดา มาสดับ ผ่านทางแบบฟอร์มจากลิงก์ที่ส่งให้ด้านล่างนี้ครับ

https://forms.gle/vc6mRQTXFiPPPcFp6

"60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ด้วยในเดือนกันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จะมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ คุณครูภนิดา มาสดับ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จึงขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิต ด้วยการเขียนบันทึกความรู้สึกและความประทับใจที่อยากบอกแก่คุณครูภนิดา มาสดับ ผ่านทางแบบฟอร์มจากลิงก์ที่ส่งให้ด้านล่างนี้ครับ

https://forms.gle/vc6mRQTXFiPPPcFp6

"60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา...
14/08/2021

แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา COVID-19 อัตรา 2,000 บาท ต่อคน (อ้างอิงจาก รร. ในสังกัด สพฐ) ก่อนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีหนังสือสั่งการลงมา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอให้ผู้ปกครองได้จัดเตรียมและส่งเอกสารผ่านทางลิงก์ที่ส่งให้นี้

https://forms.gle/MiZ9mHaWbmKzX94U6

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมีหนังสือสั่งการลงมา ขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารให้เสร็จสิ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้จากคุณครูประจำชั้นของนักเรียน และเมื่อมีความคืบหน้าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

***หมายเหตุ***
1. ใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองเป็นหลัก ถ้าผู้ปกครองไม่มีบัญชีธนาคารค่อยใช้บัญชีธนาคารนักเรียนแทน
2. กรณีที่นักเรียน นามสกุลไม่ตรงกับผู้ปกครองให้แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเพิ่ม (ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง)
3. กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อ-แม่ ให้ใช้หลักฐานผู้ปกครองที่ดูแลอยู่หรือมีอำนาจและเซ็นรับรองการเป็นผู้ปกครอง

ขอบคุณครับ

แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา COVID-19 อัตรา 2,000 บาท ต่อคน (อ้างอิงจาก รร. ในสังกัด สพฐ) ก่อนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีหนังสือสั่งการลงมา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอให้ผู้ปกครองได้จัดเตรียมและส่งเอกสารผ่านทางลิงก์ที่ส่งให้นี้

https://forms.gle/MiZ9mHaWbmKzX94U6

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมีหนังสือสั่งการลงมา ขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารให้เสร็จสิ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้จากคุณครูประจำชั้นของนักเรียน และเมื่อมีความคืบหน้าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

***หมายเหตุ***
1. ใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองเป็นหลัก ถ้าผู้ปกครองไม่มีบัญชีธนาคารค่อยใช้บัญชีธนาคารนักเรียนแทน
2. กรณีที่นักเรียน นามสกุลไม่ตรงกับผู้ปกครองให้แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเพิ่ม (ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง)
3. กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อ-แม่ ให้ใช้หลักฐานผู้ปกครองที่ดูแลอยู่หรือมีอำนาจและเซ็นรับรองการเป็นผู้ปกครอง

ขอบคุณครับ

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post
12/08/2021

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564“ขอพระองค...
11/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

📣ด่วนที่สุด! 📣แจ้งถึงนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตามที่ กสทช. ได้มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอป...
10/08/2021
แบบสำรวจการขอรับสนับสนุนอินเทอร์เน็ต

📣ด่วนที่สุด! 📣แจ้งถึงนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านทราบ
ตามที่ กสทช. ได้มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ ตามลิงก์ที่ส่งให้ด้านล่างนี้ ♦️ภายในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ♦️

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNePQ8fJ1pMPJxVzV4ND5Ck-mGYptT8xHyYpcHV0kFSqWJQ/viewform

ตามที่ กสทช. ได้มีมาตรการช่วยเหลือและสนับนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนให้กับสถานศึกษาใ...

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post
09/08/2021

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post
05/08/2021

Photos from สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบู...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งช...
26/07/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564 ได้ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเพจด้านล่าง

ประกาศผลการแข่งขัน "วันสุนทรภู่ออนไลน์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ท.ป. " เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564 นักเร...
24/07/2021

ประกาศผลการแข่งขัน "วันสุนทรภู่ออนไลน์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ท.ป. " เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถตรวจสอบผลรางวัล ได้ตามรายละเอียดจากเพจด้านล่างครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม”วันสุนทร...
26/06/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม”วันสุนทรภู่ออนไลน์ กับกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ม.ท.ป.” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกและบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม
#26_มิถุนายน_2564
#ร่วมรำลึกถึงสุนทรภู่รัตนกวี_4_แผ่นดิน
#สุนทรภู่บุคคลสำคัญของโลก

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประ...
23/06/2021

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 จากต้นสังกัด โดยมีนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ เพื่อกำ...
17/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมของโรงเรียน ในการแก้ไขและพัฒนานักเรียน ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการนี้นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

📢ขอแจ้งกำหนดการมอบอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (ม.๑-๖)และชำระค่าใช้...
14/06/2021

📢ขอแจ้งกำหนดการมอบอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (ม.๑-๖)และชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

📢ขอแจ้งกำหนดการมอบอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (ม.๑-๖)และชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการมอบเจลแอลก...
14/06/2021

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ผู้บริหารเทศบาล และนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ สำหรับการดำเนินงานนี้ได้ใช้โดมอเนกประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นสถานที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว

ประกาศตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ...
11/06/2021

ประกาศ

ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีการแพร่ระบาดติดต่อกัน มีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงขอแจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือหากต้องการติดต่อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่เพจนี้หรือผ่านทางไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

ประกาศ

ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีการแพร่ระบาดติดต่อกัน มีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงขอแจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือหากต้องการติดต่อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่เพจนี้หรือผ่านทางไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเร...
04/06/2021

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

“ม.ท.ป. ด้วยรักและห่วงใย
เรียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2564ขอพระองค์ทรงพระเจริ...
02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

1 มิถุนายน 2564ยินดีต้อนรับ สู่การเรียน“ปีการศึกษา 2564”🧑🏻‍🏫👩🏼‍🏫👨🏼‍🏫👨🏻‍💻🧑🏼‍💻
31/05/2021

1 มิถุนายน 2564
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียน
“ปีการศึกษา 2564”
🧑🏻‍🏫👩🏼‍🏫👨🏼‍🏫👨🏻‍💻🧑🏼‍💻

1 มิถุนายน 2564
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียน
“ปีการศึกษา 2564”
🧑🏻‍🏫👩🏼‍🏫👨🏼‍🏫👨🏻‍💻🧑🏼‍💻

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว...
31/05/2021

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณห้องเรียน และตามอาคารเรียนในจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ของคณะครู บุคลากร นักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ...
28/05/2021

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยครูต่างชาติ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการเรียนการส...
28/05/2021

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นำโดย นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมแบบ On-site และ On-line ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อความสะดวก และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ครูผู้สอนจะสอนตามตารางเรียนปกติของนักเรียน โดยใช้การติดต่อผ่าน Line กลุ่มห้องของนักเรียน จึงขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คุณครูประจำชั้น

ประกาศ แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564วันอังคารที่ 1 มิ.ย.2564#ในรูปแบบออนไลน์   #นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนขอให้นักเรีย...
26/05/2021

ประกาศ แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
วันอังคารที่ 1 มิ.ย.2564
#ในรูปแบบออนไลน์ #นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน
ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยรักและห่วงใย เรียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

ประกาศ แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
วันอังคารที่ 1 มิ.ย.2564
#ในรูปแบบออนไลน์ #นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน
ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยรักและห่วงใย เรียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อใช้เรียน...
18/05/2021

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อใช้เรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ วิชาภาษาจีน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และใช้ติดต่อสื่อสารด้านการเรียนการสอน ข่าวสารระหว่างนักเรียนกับครูประจำชั้น

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรที...
14/05/2021

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 - 14 พ.ค. 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการสอนปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์(online) ให้กับนั...
12/05/2021

วันที่ 7 - 14 พ.ค. 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการสอนปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์(online) ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Meet,Zoom Cloud Meeting,Line เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันบรรยายธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี...
06/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันบรรยายธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑

ช่วงชั้นที่ ๓(ม.๑-ม.๓)
๑.น.ส.จินห์จุฑา แสงมณี ได้รับรางวัลชมเชย
๒.ด.ญ.โศภิณ เลือดน้ำชล ได้รับรางวัลชมเชย

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖)
๑.น.ส.ญาณิศา แตงอ่อน ได้รับรางวัลชมเชย
๒.น.ส.วรนุช กันพรม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒

ที่อยู่

ถนน ปทุมกรุงเทพ
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625811809

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอก 1️⃣ เทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2️⃣ นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ คุณสมบัติ ✅ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ✅GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25 กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สิทธิพิเศษ ✅ สอบสัมภาษณ์ครั้งเดียว (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องมีเกียรติบัตร) ✅ ไม่ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ✅ เกรด 2.25 ขึ้นไปมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ✅ ไม่เสียค่าสมัครจนกว่าจะได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ วิธีสมัคร 1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาได้ที่ http://bit.do/rmutt 2. กรอกรายละเอียดใบสมัครฯ และถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชน และใบแสดงผลการเรียนส่งมาที่ไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/yQNdwJNxPF หมายเหตุ เมื่อส่งใบสมัครแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ทางสาขาวิชาฯ กำหนด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายธนาธร ซ้ายเกล้า 2.นางสาวนริศรา ถมมูล 3.นางสาวจิดาภา บัวบาน 4.นางสาวนัทธมน บัวบาน 5.นางสาวณิชนันท์ จตุรวรรณ 6.นายทักษิณนันทน์ กุมภิโร7.นางสาวชลธิชา จันทะธรรม 8.นางสาวศิริลักษณ์ คงเป็นสุข 9.นางสาวณัฏฐนิชา ท้าวสัน 10.นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์ 11.นายวุฒิชัย แก้วหาญ 12.นางสาวสมฤดี ครุฑโต นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อครูชนกพร ที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคารกรณิกา เพื่อรับเอกสารไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
÷☻☻