Clicky

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น... เกี่ยวกับการเรียน การสอน และการร่วมกิจกรรมร่วมกัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เปิดเหมือนปกติ

27/05/2022

🔈ร่วมให้กำลังใจ และร่วมเชียร์ ✌🏻✌🏻
ด.ญ.พฤกษาชล ตรีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ในรายการภารกิจชีวิตนอกจอ ซึ่งเป็นตอนที่หาทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านทางช่องโทรทัศน์ one31 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.15 น. อย่าลืมติดตามชมนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนท...
22/05/2022

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด (Cleaning Day)...
20/05/2022

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด (Cleaning Day) เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) บริเวณห้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน มทป
18/05/2022
วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน มทป

วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน มทป

วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ.....

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมกลุ่ม Line ห้องเรียน ตาม QR c...
15/05/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมกลุ่ม Line ห้องเรียน ตาม QR code ที่ปรากฏ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร และพูดคุยสอบถามกับทางโรงเรียนครับ

13/05/2022

🔈ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน
ขอเชิญชวนนักเรียนลงสมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติ
-เป็นนักเรียนในระดับชั้นใดก็ได้ จัดทีม ทีมละ 10 คน
-มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และมีจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค. 2565
นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณครูบุษยมาศ คชเสน

💙💖💙💖💙💖

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมรวมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ...
13/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมรวมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี ...
12/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก นางมยุรี ลิมปกานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 และสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้อง ให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ได้ร่วมต้อนรับ นายพิชัย แก้วกระจ่าง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแ...
12/05/2022

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On-site) ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองปทุมธานี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 6 มาตรการหลัก,6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอร่วมชื่นชม นางสาวณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นางสาวภั...
11/05/2022

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอร่วมชื่นชม นางสาวณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นางสาวภัณฑิรา สารพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้เป็นอาสาสมัครช่วยงานรับบริจาคโลหิต ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

👏🏻👏🏻👏🏻

🙏🏽 หน่วยรับบริจาคโลหิตขอขอบพระคุณ นางสาวณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์ และ
นางสาวภัณฑิรา สารพัฒน์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานรับบริจาคโลหิต จำนวน 3 วัน
__________________________________

👉 บริจาคโลหิตได้ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 8.30 น. - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคารพลังใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

🚘 บริการที่จอดรถฟรีสำหรับผู้บริจาคโลหิตที่อาคารจอดรถ TUH PARK & PLAZA เพียงแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-9269863

#ให้เลือดให้ชีวิต #ธนาคารเลือดเพื่อประชาชน

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รับการเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศ...
06/05/2022

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รับการเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จาก นายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และคณะ โดยมีนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีได้ดำเนินการภายใต้แผนงานรับรองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้น...
02/05/2022

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเบื้องต้นก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจหาเชื้อโควิดให้กับนักเรียน โดยใช้ชุดตรวจ ATK ก่อนเริ่มการเรียนการสอน

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคร...
29/04/2022

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ที่มีความประสงค์ จะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมีครูผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3 ราย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภา...
28/04/2022

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้นำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโควิด 19 เข็มท...
19/04/2022

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้นำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 (Pfizer) เข้ารับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีคณะครูตัวแทนระดับชั้น ม.1-6 ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี นำนางสาวโศภิณ เลือดน้ำชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
12/04/2022

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี นำนางสาวโศภิณ เลือดน้ำชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับกรรมการประสานงานระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 14 โดยมีคุณครูอาทิตย์ รุ้งรุ่งเรือง คุณครูพรรณปพร จรูญจิตร และคุณครูอภิญญา พัฒนพิมพ์พงศ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแล ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 คุณภูริตา ดิษยากุลพัชร ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให...
05/04/2022

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 คุณภูริตา ดิษยากุลพัชร ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการนี้นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าว ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ต้องขอขอบคุณ คุณภูริตา ดิษยากุลพัชร มา ณ โอกาสนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี นำนักเรียน คือ นางสาวภัคจิรา กลางสูงเนิน นักเรียนชั้นม...
04/04/2022

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี นำนักเรียน คือ นางสาวภัคจิรา กลางสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคุณครูสายรุ้ง ทับธานี คุณครูอาทิตย์ รุ้งรุ่งเรือง และคุณครูทัตสรวง บุญประเสริฐ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียน

Link สำหรับตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองhttps://mtp-school.com/student/คลิปแนะนำการดูผลการเรียนสำหรับนักเรียน...
31/03/2022

Link สำหรับตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครอง
https://mtp-school.com/student/
คลิปแนะนำการดูผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
https://youtu.be/q2vvuNl0VRM

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวโศภิณ เลือดน้ำชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้า...
31/03/2022

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวโศภิณ เลือดน้ำชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุม ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่...
31/03/2022

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุม ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณะครูทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาต่อไป โดยมี นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256...
29/03/2022

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีนางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคนเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT...
28/03/2022

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis) เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้โดยมี นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธาน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูทุกคน

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนางสาวภัคจิรา กลางสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
27/03/2022

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนางสาวภัคจิรา กลางสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ในการประกวด To Be Number One Idol รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบระดับประเทศต่อไป ด้วยการโหวตผ่านโทรศัพท์ทางหมายเลข 1900-1900-94 ทำตามที่ปลายสายบอก กด 2 และตามด้วยรหัสผู้เข้าประกวด 154 ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

#เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยม การมอบตัวและทำสัญญาเข้าเรียน...
25/03/2022

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยม การมอบตัวและทำสัญญาเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึ...
24/03/2022

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทางเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นสังกัด โดยมีนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2565
24/03/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ...
21/03/2022

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง การถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยได้อาราธนาพระภิกษุจำนวน 9 รูปจากวัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้พระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ ประธานสงฆ์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ(หลักธรรมศีล 5 และอบายมุข 6) พัฒนาคุณภาพชีวิต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ผ่านแอปพลิเคชัน Google meet โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โดยมีนางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในโครงการ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 บริษัท โมอิ เอนริช จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 1...
16/03/2022

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 บริษัท โมอิ เอนริช จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์ และสบู่แห้งสำหรับล้างมือ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมีนางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ และให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณบริษัท โมอิ เอนริช จำกัด มา ณ โอกาสนี้

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ในหัวข้...
16/03/2022

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกลไกการป้องกันปัญหาพฤติกรรมนักเรียน” ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ทางโรงเรียน ได้มอบหมายให้ คุณครูบุษยมาศ คชเสน เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว กับผู้แทนโรงเรียน ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 -วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการรับสมัค...
14/03/2022

ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 -วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมกลุ่มใหญ่ AAR ตามกระบวนการชุมชนแห่งกา...
10/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดการประชุมกลุ่มใหญ่ AAR ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้มีการนำเสนอทฤษฎีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ โดยมีนางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนว...
09/03/2022

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ นายภคภัทร พรรณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ...
09/03/2022

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งคืนเงิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ยินดีต้อนรับ น...
07/03/2022

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ยินดีต้อนรับ นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยความยินดียิ่ง

ที่อยู่

ถนน ปทุมกรุงเทพ
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625811809

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอก
1️⃣ เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
2️⃣ นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ
คุณสมบัติ
✅ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
✅GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25
กำหนดการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2564
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สิทธิพิเศษ
✅ สอบสัมภาษณ์ครั้งเดียว (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องมีเกียรติบัตร)
✅ ไม่ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
✅ เกรด 2.25 ขึ้นไปมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน
✅ ไม่เสียค่าสมัครจนกว่าจะได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ
วิธีสมัคร
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาได้ที่
http://bit.do/rmutt
2. กรอกรายละเอียดใบสมัครฯ และถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชน และใบแสดงผลการเรียนส่งมาที่ไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/yQNdwJNxPF
หมายเหตุ
เมื่อส่งใบสมัครแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ทางสาขาวิชาฯ กำหนด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายธนาธร ซ้ายเกล้า 2.นางสาวนริศรา ถมมูล 3.นางสาวจิดาภา บัวบาน 4.นางสาวนัทธมน บัวบาน 5.นางสาวณิชนันท์ จตุรวรรณ 6.นายทักษิณนันทน์ กุมภิโร7.นางสาวชลธิชา จันทะธรรม 8.นางสาวศิริลักษณ์ คงเป็นสุข 9.นางสาวณัฏฐนิชา ท้าวสัน 10.นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์ 11.นายวุฒิชัย แก้วหาญ 12.นางสาวสมฤดี ครุฑโต นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อครูชนกพร ที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคารกรณิกา เพื่อรับเอกสารไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
÷☻☻
x

Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

รถยกปทุมธานี อั๋น รถยก Aun Tow Truck ขับรถให้หน่วยงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปท สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุม ปทุมน่าเที่ยว สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน โรงรับจำนำสยามปทุมธานี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - วิ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล โรงเรียนวิภารัตน์ เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป FMP : Electric Engineer สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุ หน่วยสัตวรักษ์ กองสวัสดิภาพ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร