โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น... เกี่ยวกับการเรียน การสอน และการร่วมกิจกรรมร่วมกัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปั...
11/09/2020

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรภายในท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การสานปลาตะเพียน การทำพวงกุญแจ การตกแต่งลายโอ่งดินเผา การเย็บผ้าสไบมอญ การทำอาหาร ฯลฯ ในช่วงเช้า และในภาคบ่ายได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญจังหวัดปทุมธานี โดยวิทยากร และได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในการนี้ นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเกียรติมอบของรางวัลและกล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข...
11/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน วาดภาพระบายสี ตอบปัญหา และการจัดนิทรรศการ
ในการนี้ นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลและกล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

วันที่ 8 ก.ย. 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบ...
08/09/2020

วันที่ 8 ก.ย. 2563 นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลผู้ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่น ประเภทหน่วยงาน/องค์กร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี เนื่องในงานวันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

7 ก.ย. 2563 นายอธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อ...
07/09/2020

7 ก.ย. 2563 นายอธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับรางวัล อปท. และสถานศึกษาที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท พัฒนาผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของคุณครูประภาส เข็มเพชร และคุณครูกนกอร พูลผล ในวันที่ 21 กันยายน 25...
04/09/2020

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของคุณครูประภาส เข็มเพชร และคุณครูกนกอร พูลผล ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

งานทำบุญตักบาตรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
27/08/2020

งานทำบุญตักบาตรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม เรื่...
24/08/2020

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง และให้นักเรียนเขียนชื่อโรงเรียนที่ข้อเสนอแนะเพื่อลุ้นรับรางวัล

ต่อที่ 1 รางวัลบัตร Starbucks Card จำนวน 25 รางวัล เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

ต่อที่ 2 ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ iPhone 11 Pro Max / iPad Air / App Watch Series 5 / บัตร Gift Voucher Tesco Lotus

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

https://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/

24/08/2020
Collaboration Teamwork & Leadership

ครูพรรณปพร จรูญจิตร ครูประจำวิชาแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้แนะนำหลักการ Collaboration Teamwork & Leadership ผ่านทางเว็บไซต์ starfishlabz.com เว็บไซต์การศึกษาของไทย กล่าวคือ หลักการนี้ เป็นทักษะการทำงานร่วมกัน การสร้างทีมเวิร์ค และภาวะผู้นำ เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็ก ๆ ควรมีติดตัว ให้ทุกคนในห้องเรียน ได้มีโอกาสคุยกัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในห้องเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=EmDpLvKkBSQ

Collaboration Teamwork & Leadership คือ ทักษะการทำงานร่วมกัน การสร้างทีมเวิร์ค และภาวะผู้นำ เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด....

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองทุกท่าน มาช่วยเชียร์ ช่วยโหวต ให้กำ...
21/08/2020

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองทุกท่าน มาช่วยเชียร์ ช่วยโหวต ให้กำลังใจ เพื่อนๆ น้องๆ ในการการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร SBAC CHEF CONTEST 2020
กติกาการโหวต
1.กด LIKE เพจของวิทยาลัยฯ
2.กด LIKE รูปที่โหวตคะแนนให้
3.กด Share รูปที่โหวตคะแนนให้
1 LIKE = 2 คะแนน
1 Share = 1 คะแนน
ในการแข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
ในหัวข้อ : "อาหารสำหรับคนที่คุณระลึกถึง"
รางวัลที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100%
รางวัลที่ 2 ทุนเรียนฟรี 50%
รางวัลที่ 3 ทุนเรียนฟรี 25%

https://www.facebook.com/SbacNon/photos/ms.c.eJxFzsERRCEIA9COdiAQDf03tqOi~;~;pIoqH0gGeAtCj9ogEHagNyCFS5Fx74gWjQOiKjxgM7MBvKDliDMkRpZnSFZmvUNOMDkJNpF8id8HowViLFBmQtwP0pkSogireC0trgHA~;mTvh9JU9lvkrS1qiVXxA3sDdEX5CGD6IAG5V~;T0pIMA~-~-.bps.a.3841222139226994/3841254489223759

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองทุกท่าน มาช่วยเชียร์ ช่วยโหวต ให้กำ...
21/08/2020

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองทุกท่าน มาช่วยเชียร์ ช่วยโหวต ให้กำลังใจ เพื่อนๆ น้องๆ ในการการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร SBAC CHEF CONTEST 2020
กติกาการโหวต
1.กด LIKE เพจของวิทยาลัยฯ
2.กด LIKE รูปที่โหวตคะแนนให้
3.กด Share รูปที่โหวตคะแนนให้
1 LIKE = 2 คะแนน
1 Share = 1 คะแนน
ในการแข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
ในหัวข้อ : "อาหารสำหรับคนที่คุณระลึกถึง"
รางวัลที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100%
รางวัลที่ 2 ทุนเรียนฟรี 50%
รางวัลที่ 3 ทุนเรียนฟรี 25%

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3299628876786016&id=100002168080311

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 ส...
18/08/2020

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 สิงหาคม 2563

ค่ำวานนี้(12 สิงหาคม 2563)ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต...
12/08/2020

ค่ำวานนี้(12 สิงหาคม 2563)ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็น ได้แก่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน...
12/08/2020

12 ส.ค. 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
11/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โดยมีนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีนำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พร้อมกับนำกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และมีการแสดงชุด "กล่อมลูก" เสร็จพิธี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ขอพระองค...
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 "น้อมจิตวันทา...
06/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 "น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ขึ้น นำโดย นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้า เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงบ่ายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้มีพิธีบูชาพระรัตนตรัย และพิธีกล่าวคำไหว้ครู ผู้แทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียน คารวะประธานในพิธีและคุณครูแต่ละสายชั้น พิธีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม การแสดงของนักเรียนในชุด "ร้อยใจมากราบครู" และ "นิราศเมืองปทุม" หลังจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ ครูดีในดวงใจ และ รางวัลประกวดพานไหว้ครู และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในพิธีไหว้ครูตามลำดับ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู : รู้หรือไม่...สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูมีความหมายอย่างไร"น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิต...
05/08/2020

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู : รู้หรือไม่...สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูมีความหมายอย่างไร

"น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา"
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻❤️🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻

"น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา"งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563ณ รร.มัธยมศึกษาเทศบ...
04/08/2020

"น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา"
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ประจำปีก...
31/07/2020

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลและกล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

30/07/2020
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการแสดง...
29/07/2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการแสดงละครในชุด "รุ่งอรุณแห่งภาษา ย้อนเวลาหาพ่อขุน" การพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" การร้องเพลงฉ่อย ในชุด "ภาษาไทย ภาษาเรา" และการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทยต่าง ๆ ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
🇹🇭🇹🇭❤️🇹🇭🇹🇭

ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร...
28/07/2020

ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
25/07/2020

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ เด็กหญิงกัลป์ยานี ทรัพย์สมบูรณ์ ม.1/3
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เด็กหญิงรินลดา จุลพันธ์ ม.1/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กชายพิรุณ เชื้อจีน ม.1/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กชายวัชริศ ปิ่นทอง ม.1/1

2. การแข่งขันคัดลายมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วพูลศรี ม.2/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทรัพย์อยู่ ม.2/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กหญิงปวีรัตน์ มัลลิพิชัยกุล ม.2/1

3. การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ เด็กหญิงจารุวรรณ คำศรี ม.3/3
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เด็กหญิงจารุวรรณ อดทน ม.3/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เดช ม.3/4

4. การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ นางสาวณีรนุช ธนภัคพสิษฐุ์ ม.4/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางสาวภัทราพร แสงแก้ว ม.4/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวปุณยาพร วงศ์ไทย ม.4/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวเจนจิรา วงษา ม.4/2

5. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ นายสมัชญ์ พูนโภค ม.5/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายอภิเชษ แสวงผล ม.5/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาววรนุช กันพรม ม.5/1

6. การแข่งขันเขียนเรียงความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ นายวงศกร เชื้อจีน ม.6/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางสาวนารีรัตน์ วิริยะโรจนาวุฒิ ม.6/1
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวอติมา เอกอธิกุล ม.6/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตรในวัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563

แจ้งนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ทางโรงเรียนจะดำเนินการเซ็นสัญญาในวันศุกร์ที่ 31...
25/07/2020

แจ้งนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ทางโรงเรียนจะดำเนินการเซ็นสัญญาในวันศุกร์ที่ 31กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีสิ่งที่จะต้องเตรียมทั้งผู้ค้ำและผู้กู้คือ 📖📖📖📖📖📖1.สำเนาบัตรประจำตัวประชนชน (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี)2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ2ฉบับ

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนท...
24/07/2020

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร้อมกันปลูกต้นรวงฝึ้ง

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร้อมกันปลูกต้นรวงฝึ้ง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ...
21/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

การตรวจติดตามงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ของท่านธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปก...
18/07/2020

การตรวจติดตามงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ของท่านธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(17ก.ค.63)
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตร...
14/07/2020

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลกาเรียนดีเด่น ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่นทุกคน ขอให้รักษาคุณความดีนี้ตลอดไป

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลกาเรียนดีเด่น ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่นทุกคน ขอให้รักษาคุณความดีนี้ตลอดไป

ทรงพระเจริญวันคล้ายวันประสูติ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
13/07/2020

ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)#ประจำปีการศึกษา2563 #โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองป...
10/07/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)#ประจำปีการศึกษา2563 #โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี #ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศติดต่อครูชนกพรในวันจันทร์ที่12กรกฏาคม2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือคณะ...
03/07/2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
2.เข้าจุดคัดกรอง เพื่อวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
3.รักษาระยะห่าง (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร
4.งดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

ด้วยความปรารถนาดีจาก
งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
25/06/2020
MTP | student

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
06/06/2020

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 9 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 23 มิถุนายน 2563 ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

📌📌📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎️ 0-2581-5737

วันนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนวันแรก
01/06/2020

วันนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนวันแรก

ที่อยู่

ถนน ปทุมกรุงเทพ
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625811809

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายใหม่ปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นายธนาธร ซ้ายเกล้า 2.นางสาวนริศรา ถมมูล 3.นางสาวจิดาภา บัวบาน 4.นางสาวนัทธมน บัวบาน 5.นางสาวณิชนันท์ จตุรวรรณ 6.นายทักษิณนันทน์ กุมภิโร7.นางสาวชลธิชา จันทะธรรม 8.นางสาวศิริลักษณ์ คงเป็นสุข 9.นางสาวณัฏฐนิชา ท้าวสัน 10.นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์ 11.นายวุฒิชัย แก้วหาญ 12.นางสาวสมฤดี ครุฑโต นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อครูชนกพร ที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคารกรณิกา เพื่อรับเอกสารไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
÷☻☻