Clicky

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั ให้บริการ แจ้งปัญหา และคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำประปา ผ่านช่องทาง INBOX หรือโทร. 038-461-042, 038-462-973

เปิดเหมือนปกติ

27/08/2022
26/08/2022

วิธีชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนดทำอย่างไร มาดูกันครับ

23/08/2022

⚡ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "วิบูลย์ วงสกุล"
ขึ้นแท่นผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ 💦💦💦


นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วงสกุล เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนที่ 16 และลำดับที่ 8 ที่มาจากระบบการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่จะเข้ามาสานต่อภารกิจด้านการให้บริการน้ำประปา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในส่วนภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมขับเคลื่อน กปภ. ก้าวสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สำหรับประวัติส่วนตัวและการศึกษานั้น นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ จบการศึกษาปริญญาโท Master of Business Administration – Marketing, University of Wisconsin-Whitewater สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้ผ่านการอบรมอีกหลายหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program (LDW), Southeast Asia Center (SEAC), Stanford University หลักสูตร Entrepreneurial Leadership Program, Boston, Babson University สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Leadership Development Program, Harvard Business School หลักสูตร Strategic Marketing in Action Program, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตร Senior Executive Program (SEP), Sasin Business School หลักสูตร Enterprise Leadership Program, Insead University หลักสูตร Director Certification Program (DCP294/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประสบการณ์การทำงาน เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายองค์กร เช่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ Vice President, Retail Business Department บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว พื้นที่ผลกระทบตามประกาศสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
23/08/2022

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
พื้นที่ผลกระทบตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จัดกิจกรรม”โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน” ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ...
23/08/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จัดกิจกรรม”โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน” ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี……………………….
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.1 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ งานควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคเขต 1 จัดกิจกรรม”โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วย ให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา วิธีการผลิตน้ำประปา สารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาบรรยายให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน การดูแลรักษามิเตอร์น้ำ วิธีจัดการปัญหาเมื่อพบท่อแตกรั่ว การประหยัดน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดน้ำสูญเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้ความรู้ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากนั้นได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย "ฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ" สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน
#อาสาประปาเพื่อปวงชน
#ฮีโร่น้อยพิทักษ์น้ำ
#การประปาส่วนภูมิภาค

22/08/2022

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวกระทบพื้นที่ตามประกาศสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
20/08/2022

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

19/08/2022

(#)ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอน้ำเต็มระบบครับ

19/08/2022

🚨ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน
วันศุกร์ที่ 19สิงหาคม 2565
✅เนื่องจากมีรถชนหัวดับเพลิงเสียหาย บริเวนโค้งหลังวัดป่าแก้ว
⛔️พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ต.หัวถนน
ต.สระสี่เหลี่ยม
แถววัดเขาคีรีรม
⏰เวลาคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณ22.30น.
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ/ค่ะ

🧑‍🔬 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย ตรงกับวันที่พระบาทส...
17/08/2022

🧑‍🔬 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสร็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้อย่างแม่นยำ ล่วงหน้า 2 ปี

คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
17/08/2022

สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

🚨แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨
กระทบพื้นที่ตามวันเวลาที่ประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)********************      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กปภ....
17/08/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
********************

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ โดยทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

🚨แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨กระทบพื้นที่ตามวันเวลาที่ประกาศสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
16/08/2022

🚨แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨
กระทบพื้นที่ตามวันเวลาที่ประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565แจ้งประกาศซ่อมท่อฉุกเฉินบริเวณปากทางเข้าวัดลิงงาม ทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณ...
16/08/2022

ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565

แจ้งประกาศซ่อมท่อฉุกเฉินบริเวณปากทางเข้าวัดลิงงาม ทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณหน้าปากทางวัดลิงงาม (วัดไตรรัตน์วนาราม) ถึง หน้าศาลเจ้าซำเซียนโจม่า
คาดแล้วเสร็จ 16:00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

16/08/2022

แจ้งเพื่อทราบ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

แจ้ง ตอนนี้สถานีพานทอง ปรับลดแรงดันน้ำจ่ายในพื้นที่ลงครับ
เนื่องจาก บริษัทโมเดิ้น จะหยุดส่งน้ำประมาณ​ 2 ชม.​เพื่อปรับระบบ​และแก้ไขน้ำที่มี สี ครับ ทำให้โซนพื้นที่พานทองทั้งหมด น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

16 สิงหาคม 🕊️🕊️ #วันสันติภาพไทย วันสันติภาพไทย ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกคร...
16/08/2022

16 สิงหาคม 🕊️🕊️ #วันสันติภาพไทย
วันสันติภาพไทย ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศไทยโดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงคราม (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้
📌​ ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย

นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก. กปภ.สาขาพนัสนิคม  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ส...
12/08/2022

นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก. กปภ.สาขาพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.กปภ.สาขาพนัสนิคมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ กปภ. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

12/08/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ -​๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

#๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย
ิดไท้องค์ราชัน_พระพันปีหลวง
#การประปาส่วนภูมิภาค
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
12/08/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ -​๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

#๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย
ิดไท้องค์ราชัน_พระพันปีหลวง
#การประปาส่วนภูมิภาค
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ ครม. เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร...
12/08/2022

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ

ครม. เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับประชาชนชาวไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน - วันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ - วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 วันหยุดสุดสัปดาห์ ...
11/08/2022

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน
- วันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ
- วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 วันหยุดสุดสัปดาห์
✨ ทั้งนี้ กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ.

🔵 Website : www.pwa.co.th
🟢 Line OA : https://line.me/ti/p/
🟡 PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔵 PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦💦

ขอเรียนแจ้งข่าวแจ้งเตือนพื้นที่น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร#เพื่อเฝ้าระวัง
11/08/2022

ขอเรียนแจ้งข่าวแจ้งเตือนพื้นที่น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร
#เพื่อเฝ้าระวัง

🚨ประกาศน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น.⛔️ เนื่องจากดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315...
10/08/2022

🚨ประกาศน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น.

⛔️ เนื่องจากดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315 มม. เข้าโครงการแสนรัก
📍บริเวณหน้าโครงการแสนรัก แกรนด์วิลล์ ม.8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

✅พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

🚨ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

7 สิงหาคม วันรพี น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ⚖️วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ...
07/08/2022

7 สิงหาคม วันรพี น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ⚖️

วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ

05/08/2022

😎 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ✨✨
่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”**********************************...
05/08/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”
***********************************
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกับ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคีเครือข่ายรักษ์คลองสายใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เก็บขยะทำความสะอาดแหล่งน้ำ รอบแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้าและต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการมีแหล่งน้ำลำคลองที่สะอาด สามารถใช้ในการอุปโภคได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชน บริเวณคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

😎 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ✨✨่ายง่ายทุกบริการ#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦
05/08/2022

😎 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ✨✨
่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข เมื่อวันที่ 4 ส...
04/08/2022

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426

ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสื่อสารแห่งชาติ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจุดเริ่มต้นของการสื่อสารของไทย

ปิดงานดำเนินการแล้ววันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 23.10 น. ขอบคุณครับ
02/08/2022

ปิดงานดำเนินการแล้ว
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 23.10 น.

ขอบคุณครับ

🚨🚨แจ้งท่อแตกฉุกเฉิน🚨🚨
ท่อ HDPE 315 mm. แตกบริเวณปากซอยบ้านเก่า ซ.30 และได้ทำการปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อ จึงทำให้น้ำโซนบ้านเก่า อ.พานทอง ไหลอ่อนถึงไม่ไหลครับ
เวลาคาดการณ์เเล้วเสร็จ 00:30 น. ครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

🚨🚨แจ้งท่อแตกฉุกเฉิน🚨🚨ท่อ HDPE 315 mm. แตกบริเวณปากซอยบ้านเก่า ซ.30 และได้ทำการปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อ จึงทำให้น้ำโซนบ้านเก่า ...
02/08/2022

🚨🚨แจ้งท่อแตกฉุกเฉิน🚨🚨
ท่อ HDPE 315 mm. แตกบริเวณปากซอยบ้านเก่า ซ.30 และได้ทำการปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อ จึงทำให้น้ำโซนบ้านเก่า อ.พานทอง ไหลอ่อนถึงไม่ไหลครับ
เวลาคาดการณ์เเล้วเสร็จ 00:30 น. ครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

02/08/2022

⭐ กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 98.58 คะแนน ระดับ AA โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 2 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักการประเมิน ITA เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งการประเมินผลจะดำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปภ. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับสำนักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง กปภ. ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

#การประปาส่วนภูมิภาค

📍 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานว...
01/08/2022

📍 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาและช่วยเหลือสังคม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเลือกซื้อสินค้าชุมชน ได้ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

29/07/2022

ปิดงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ
เวลา 13.20 น.

⭐ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมทางวิชาการของชุมน...
29/07/2022

⭐ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยขึ้น ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะ ในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”

29/07/2022

ประกาศ กปภ.สาขาพนัสนิคม
>>>หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพ...
28/07/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565
********************
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา18.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคมพร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม อ .พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น

28/07/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565**...
28/07/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
***********************
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย​ นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์ หัวหน้างานอำนวยการ นางรัตนา ไมตรี หัวหน้าจัดเก็บรายได้ 1 นางสาวเสาวนีย์ อัครพลโภคิน หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคมเป็นประธานในพิธี

28/07/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประ...
27/07/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565***********************   ...
27/07/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565
***********************
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการ "ดนตรีในสวน" **********          วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 -1...
27/07/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการ "ดนตรีในสวน"
**********
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 -19.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ "ดนตรีในสวน" แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าชมกิจกรรมดนตรีดังกล่าว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโดยกองทัพบก โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ร่วมกับ อำเภอพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม และโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
#ดนตรีในสวน

27/07/2022
26/07/2022

🚨ประกาศน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

⛔️ เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบจ่าย

บริเวณสถานีจ่ายน้ำพานทอง ต.พานทอง จ.ชลบุรี

✅พื้นที่ผลกระทบ

🚨 อำเภอพานทอง ต.พานทอง ต.บางนาง ต.บ้านเก่า ต.โคกขี้หนอน และ ต.คลองตำหรุ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดโครงการศึกษาดูงาน กระบวนการทำงาน ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB CLUSTER) กป...
26/07/2022

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดโครงการศึกษาดูงาน กระบวนการทำงาน ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB CLUSTER) กปภ.สาขาจันทบุรี
.........................
กปภ.สาขาพนัสนิคมโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน โดยนายจาตุรนต์ คูสว่างศรี ผช.กปภ.สาขาจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB CLUSTER) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จ.จันทบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ได้รับประโยชน์นำไปปรับใช้กับการทำงาน เพื่อสามารถบริการประชาชนผู้ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

24/07/2022

ประกาศ กปภ.สาขาพนัสนิคม
แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
เวลา 20.35 น.

ขณะนี้ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ ประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถจ่ายน้ำได้เป็นการชั่วคราว

เบื้องต้น ทาง กปภ.สาขาพนัสนิคมได้ประสานงานไปยัง กฟภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและแก้ไข

ซึ่งจะส่งผลกระทบน้ำไหลอ่อน จนถึง ไม่ไหล ชั่วคราว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หนองตำลึง ดอนหัวฬ่อ หนองหงส์หนองกะขะ และพื้นที่ใกล้เคียง

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เรียน แจ้ง คุณลูกค้ากรณีน้ำมีสีเหลือง เหตุจากมีค่าธาตุแมงกานีส      เหตุน้ำประปาในพื้นที่บริการ ของ กปภ.สาขาพนัสนิ...
21/07/2022

เรียน แจ้ง คุณลูกค้า
กรณีน้ำมีสีเหลือง เหตุจากมีค่าธาตุแมงกานีส

เหตุน้ำประปาในพื้นที่บริการ ของ กปภ.สาขาพนัสนิคมบางพื้นที่ที่รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำคลองหลวง มีน้ำลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อน เนื่องจากภาวะธาตุแมงกานีส ในน้ำดิบสถานีผลิตประปามีค่าสูงขึ้นจากฤดูฝน มีฝนตกหนักไหลลงสู่แหล่งน้ำชะล้างหน้าดิน ทำให้มีธาตุแมงกานีสละลายปะปนในน้ำดิบมากกว่าปกติ

เมื่อดำเนินการสูบน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ มาสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาผ่านการใส่สารเคมี ช่วยในการตกตะกอนจนใสแล้ว แต่ธาตุแมงกานีสยังคงละลายอยู่ในน้ำใส

เมื่อถึงกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน คลอรีนจะทำปฏิกิริยากับน้ำใส ที่มีธาตุแมงกานีสจะทำให้น้ำมีลักษณะออกเป็นสีเหลือง ทำให้ลักษณะทางกายภาพไม่น่าใช้ แต่จากการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต รวมทั้งนำน้ำจากภายในเส้นท่อที่นำออกจำหน่ายให้กับลูกค้ามาทำการตรวจสอบแล้วนั้น ปรากฎว่าค่าแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

กระบวนการต่อไปภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการปรับลดการใช้คลอรีนและสารเคมีให้เหมาะสม แต่ยังคงอยู่ในค่ามาตรฐานของการผลิตน้ำที่ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่จะออกดำเนินการเร่งระบายน้ำภายในเส้นท่อตามจุดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำไหลอ่อนในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันในการไล่ระบายน้ำเดิมที่มีปัญหาน้ำเหลืองอยู่ก่อนหน้านี้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ/ค่ะ
ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลเข้ากลุ่มลูกค้าพื้นที่ได้เลยคะ
You've been invited to join "ลูกค้ากปภ.อ.พานทองและดอนหัวฬ่อ (ม.1 และ ม.7)". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/37PyUMIrIclza5u_W_wiDMdqrUY_5PA9h3nHBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

🚨ประกาศน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.⛔️ เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้อง...
20/07/2022

🚨ประกาศน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🚨

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

⛔️ เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบจ่าย

บริเวณสถานีจ่ายน้ำพานทอง ต.พานทอง จ.ชลบุรี

✅พื้นที่ผลกระทบ

🚨 อำเภอพานทอง ต.พานทอง ต.บางนาง ต.บ้านเก่า ต.โคกขี้หนอน และ ต.คลองตำหรุ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ที่อยู่

Phanat Nikhom
20140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanat Nikhom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำไม่ไหลนานมากที่ ต.ท่าข้าม
ประปา ต.ท่าข้าม ไม่ไหลมาเกือบ20 ช.ม.แล้ว
ถ้าซ่อม เหี้ยไรก็ได้ ผู้บริโภคไม่อยากเจอแบบนี้ กรองน้ำดื่ม แพงนะคับ เห็นใจกันด้วย บล็อคในส่วนที่ซ่อม เดรนทิ้งสิคับ อย่าเอาส่วนที่ซ่อม เข้าระบบ Professional หน่อยนะครับ เหนื่อยกับพวกคุณจริงๆ
บริการแย่มาก
น้ำประปาที่บ้านน้ำเป็นสีฟ้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนประมาณหนี่งทุ่มเป็นพักพัก จนถึงคอนนี้ค่ะ.....ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ [ตลาดเก่าซอยหน้าวัดพลับ]
ซักผ้ากรองแล้วเปิดน้ำได้ประมาณ5นาทีผลลับที่ได้👎👎👎👎👎
นี่คือน้ำปะปาพนัสนิคมค่ะ
ประปาหน้าบ้านเลขที่ 106/16 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคมรั่วครับ (อยู่ติดกับร้านขนมเคก กำไรเงิน) เคยซ่อมไปครั้งหนึ่ง เมื่อ ต้นเดือนรั่อีกแล้ว
ต.บ้านช้าง ม.1 23/7/2564 เวลา 13.40 น
ต.บ้านช้าง หมู่1 23/7/2564 เวลา 6.00 น
น้ำประปาผุดขึ้นจากผิวดินบริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดนัดเนินแร่ โทรแจ้งการประปารอบแรก จนท.รับจะแจ้งให้ช่างเข้ามาดูพร้อมขอเบอร์ไว้เผื่อติดต่อหากช่างจะเข้าไปซ่อม ผ่านไปเป็นอาทิตย์ยังเงียบ วันนี้โทรแจ้งอีกฝ่ายรับเรื่องรับปากจะประสาน จนท.ให้ จนจะหมดเวลาทำการของวันนี้ละน้ำก็ยังไหลทิ้งอยู่
บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ใช้ได้จริงมั้ยคะ สแกนจ่ายด้วยแอพต่างๆ ไม่เคยได้เลยค่ะ ต้องเอาไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อตลอด ถ้าเป็นแค่รูปภาพ ใช้งานไม่ได้จริง จะได้ไม่ต้องเติมเงินเข้าแอพ จะได้ทราบว่าต้องไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเสมอ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanat Nikhom (แสดงผลทั้งหมด)

อําเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร อบต.ลำพญากลาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุท NABC เรือนจำกลางเพชรบุรี ส่วนงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ AZ Film มือถือติดโปรรายเดือน True-By Maepoen RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย กรมการแพทย์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง