การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั ให้บริการ แจ้งปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

เปิดเหมือนปกติ

ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายน้ำปกติแล้วค่ะ
12/06/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำปกติแล้วค่ะ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำปกติแล้วค่ะ

เรียน ผู้ใช้น้ำ พื้นที่กุฎโง้ง และนามะตูมขณะนี้มีท่อแตกฉุกเฉินตรงหน้าสถานีท่าโพธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในพื้นด...
12/06/2021

เรียน ผู้ใช้น้ำ พื้นที่กุฎโง้ง และนามะตูม
ขณะนี้มีท่อแตกฉุกเฉินตรงหน้าสถานีท่าโพธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ
ในพื้นดังกล่าว เป็นการชั่วคราว จนกว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เรียน ผู้ใช้น้ำ พื้นที่กุฎโง้ง และนามะตูม
ขณะนี้มีท่อแตกฉุกเฉินตรงหน้าสถานีท่าโพธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ
ในพื้นดังกล่าว เป็นการชั่วคราว จนกว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกครับ

12 มิถุนายน : วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล 🙅🙅‍♂️🙅‍♀️ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization...
12/06/2021

12 มิถุนายน : วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล 🙅🙅‍♂️🙅‍♀️

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2002 เพื่อให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาและการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก

12 มิถุนายน : วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล 🙅🙅‍♂️🙅‍♀️

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2002 เพื่อให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาและการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรีอย่าลืมสำรองน...
11/06/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
🙏🙏🙏

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
🙏🙏🙏

11/06/2021

💦💦 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ ลดค่าน้ำประปา 10% มีผลแล้วในรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2564 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 146.5 ล้านบาท ครอบคลุมลูกค้า กปภ. กว่า 4.59 ล้านรายหรือ 95% ทั่วประเทศ

#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​
#ลดค่าน้ำประปา
#COVID19

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรีอย่าลืมสำรองน...
10/06/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
🙏🙏🙏

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 #กระทบพื้นที่ตามประกาศ. #และตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
🙏🙏🙏

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019******************      วันพ...
10/06/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
******************
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวดสนับสนุน ให้แก่ อำเภอพนัสนิคม และโรงพยาบาลพนัสนิคม สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและบำรุงกำลังเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก โดยร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล 💉🩺🩺🩺เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ...
09/06/2021

9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล 💉🩺🩺🩺

เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงดำริที่จะจัดงาน #วันอานันทมหิดล ขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 8 ให้พสกนิกรร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์สืบไป

9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล 💉🩺🩺🩺

เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงดำริที่จะจัดงาน #วันอานันทมหิดล ขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 8 ให้พสกนิกรร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์สืบไป

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก 💦🐳🐋🦈วันทะเลโลกถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทะเลและทรัพยากรทางทะเล พร้อมกระตุ้น...
07/06/2021

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก 💦🐳🐋🦈

วันทะเลโลกถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทะเลและทรัพยากรทางทะเล พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก 💦🐳🐋🦈

วันทะเลโลกถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทะเลและทรัพยากรทางทะเล พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป

จนท.ไฟฟ้าดำเนินต่อฟิวส์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางสถานีจ่ายพานทองกำลังเปิดสูบจ่ายน้ำให้แล้วเปิดจ่ายน้ำตามปกติแล้วค่ะ
07/06/2021

จนท.ไฟฟ้าดำเนินต่อฟิวส์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางสถานีจ่ายพานทองกำลังเปิดสูบจ่ายน้ำให้แล้ว
เปิดจ่ายน้ำตามปกติแล้วค่ะ

📌📌แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว📌📌วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
07/06/2021

📌📌แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว📌📌
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

📌📌แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว📌📌
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

📌📌ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน📌📌 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564สถานีพานทองขอหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากฟิวส์แรงสูงขาดครับกระทบพื้นที...
07/06/2021

📌📌ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน📌📌
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
สถานีพานทองขอหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากฟิวส์แรงสูงขาดครับ

กระทบพื้นที่ อ.พานทอง
ต.บ้านเก่า
ต.โคกขี้หนอน
ต.หน้าประดู่
ต.บางนาง
ต.เกาะลอย-บางหัก
และต.คลองบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

05/06/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน
วันที่ 5 มิถุนายน 2564
เนื่องจาก การขุดวางท่อ บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ทำให้ต้องทำการย้ายหลบท่อ pvc 150 มม. เป็นการฉุกเฉิน

ระยะเวลาดำเนินการ 14:00 น. - 17:00 น. โดยประมาณ

พื้นที่ผลกระทบ
-เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง
-ตำบลหนองขยาด

🌱☘️🍀 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลกองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environme...
04/06/2021

🌱☘️🍀 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day) ซึ่ง UN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

🌱☘️🍀 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day) ซึ่ง UN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก การขุดวางท่อ บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ทำให้ท่อ pvc 150 มม. แตกรั่ว จำเป็นต้องซ่อมท่อ เป็นการฉุกเฉิน ...
04/06/2021

เนื่องจาก การขุดวางท่อ บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ทำให้ท่อ pvc 150 มม. แตกรั่ว จำเป็นต้องซ่อมท่อ เป็นการฉุกเฉิน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 15:30 น. - 19:00 น. โดยประมาณ
พื้นที่ผลกระทบ
-เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง
-ตำบลหนองขยาด

03/06/2021
⚜ ทรงพระเจริญ ⚜ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ...
03/06/2021

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดจ่ายน้ำตามปกติค่ะ
02/06/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดจ่ายน้ำตามปกติค่ะ

ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดจ่ายน้ำตามปกติค่ะ

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร...
02/06/2021

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

01/06/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายน้ำตามปกติค่ะ
01/06/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำตามปกติค่ะ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำตามปกติค่ะ

⛔ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน⛔📌📌ซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก งานขุดรอกไหล่ทาง ขนาด 400 มม. พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระ...
01/06/2021

⛔ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน⛔
📌📌ซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก งานขุดรอกไหล่ทาง ขนาด 400 มม. พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระทบ #เทศบาลเมืองพนัสนิคม
#เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง
#เทศบาลตำบลหมอนนาง
#ตำบลนามะตูม
#ตำบลทุ่งขวาง
#ตำบลหนองขยาด
#ตำบลหน้าพระธาตุ
#ตำบลบ้านเซิด(แถวอู่พนัส-ปั๊มน้ำมัน PT)
#ตำบลบ้านช้าง
#ตำบลนาเริก
#ตำบลนาวังหิน
#ตำบลไร่หลักทอง
#ตำบลวัดโบสถ์ ครับ
📌📌ระยะเวลาการทำงาน เบื้องต้น ประมาณ 19:00 น. 📌📌

⛔ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน⛔
📌📌ซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก งานขุดรอกไหล่ทาง ขนาด 400 มม. พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระทบ #เทศบาลเมืองพนัสนิคม
#เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง
#เทศบาลตำบลหมอนนาง
#ตำบลนามะตูม
#ตำบลทุ่งขวาง
#ตำบลหนองขยาด
#ตำบลหน้าพระธาตุ
#ตำบลบ้านเซิด(แถวอู่พนัส-ปั๊มน้ำมัน PT)
#ตำบลบ้านช้าง
#ตำบลนาเริก
#ตำบลนาวังหิน
#ตำบลไร่หลักทอง
#ตำบลวัดโบสถ์ ครับ
📌📌ระยะเวลาการทำงาน เบื้องต้น ประมาณ 19:00 น. 📌📌

เนื่องจากพบท่อขนาด 315 แตกรั่ว ทำให้ต้องปิดน้ำเส้น 315 มม. มาตรจ่าย 300 เกาะจันทร์ ปรกฟ้า ระยะเวลาประมาณ 8:30 น. - 14:00...
01/06/2021

เนื่องจากพบท่อขนาด 315 แตกรั่ว ทำให้ต้องปิดน้ำเส้น 315 มม. มาตรจ่าย 300 เกาะจันทร์ ปรกฟ้า ระยะเวลาประมาณ 8:30 น. - 14:00 น.
พื้นที่ ผลกระทบ
-เขตพื้นที่ อำเภอบ่อทอง
เทศบาลตำบลบ่อทอง
ตำบลบ่อทอง
ตำบลวัดสุวรรณ
-เขตพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์
เทศบาลตำบลปรกฟ้า
หมู่บ้านหนองมะนาวตำบลเกาะจันทร์
กรมทหารราบ ที่ 112 ชลบุรี

เนื่องจากพบท่อขนาด 315 แตกรั่ว ทำให้ต้องปิดน้ำเส้น 315 มม. มาตรจ่าย 300 เกาะจันทร์ ปรกฟ้า ระยะเวลาประมาณ 8:30 น. - 14:00 น.
พื้นที่ ผลกระทบ
-เขตพื้นที่ อำเภอบ่อทอง
เทศบาลตำบลบ่อทอง
ตำบลบ่อทอง
ตำบลวัดสุวรรณ
-เขตพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์
เทศบาลตำบลปรกฟ้า
หมู่บ้านหนองมะนาวตำบลเกาะจันทร์
กรมทหารราบ ที่ 112 ชลบุรี

ดำเนินการแล้วเสร็จเริ่มเปิดจ่ายน้ำตามปกติแล้วค่ะ
31/05/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ
เริ่มเปิดจ่ายน้ำตามปกติแล้วค่ะ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
เริ่มเปิดจ่ายน้ำตามปกติแล้วค่ะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันที่ 2 มิถุนายน 2564#กระทบพื้นที่ตามประกาศอย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
31/05/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

🤟🤟 PWA Line Official ขอ QR Code ได้แล้วนะ ลูกค้าสามารถกดขอทั้ง Barcode และ QR Code ได้พร้อมกัน ผ่านช่องทาง PWA Line Offi...
31/05/2021

🤟🤟 PWA Line Official ขอ QR Code ได้แล้วนะ
ลูกค้าสามารถกดขอทั้ง Barcode และ QR Code ได้พร้อมกัน
ผ่านช่องทาง PWA Line Official เพื่อนำไปชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ตามขั้นตอน ดังนี้
🟠 กดตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ
🟠 กดเมนู "ชำระเงิน/ขอบาร์โค้ด
🟠 กดขอบาร์โค้ดของค่าน้ำประปาในแต่ละรอบเดือน
🟠 ระบบจะส่งทั้ง Barcode และ QR Code มาพร้อมกัน
สะดวกจ่ายแบบไหน กด" บันทึกภาพ" และนำไปจ่ายผ่านตัวแทนรับชำระได้เลย
ลุยยยย ❗❗

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🤟🤟 PWA Line Official ขอ QR Code ได้แล้วนะ
ลูกค้าสามารถกดขอทั้ง Barcode และ QR Code ได้พร้อมกัน
ผ่านช่องทาง PWA Line Official เพื่อนำไปชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ตามขั้นตอน ดังนี้
🟠 กดตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ
🟠 กดเมนู "ชำระเงิน/ขอบาร์โค้ด
🟠 กดขอบาร์โค้ดของค่าน้ำประปาในแต่ละรอบเดือน
🟠 ระบบจะส่งทั้ง Barcode และ QR Code มาพร้อมกัน
สะดวกจ่ายแบบไหน กด" บันทึกภาพ" และนำไปจ่ายผ่านตัวแทนรับชำระได้เลย
ลุยยยย ❗❗

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก 🚬🚬🚬องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีน...
31/05/2021

31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก 🚬🚬🚬

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ “COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน และสำหรับประเทศไทยได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” 💪💪💪

31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก 🚬🚬🚬

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ “COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน และสำหรับประเทศไทยได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” 💪💪💪

สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะ
30/05/2021

สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอน้ำเต็มถังน้ำใสจ่ายน้ำได้เต็มระบบเส้นท่อไหลปกติน่าจะไม่เกิน 23.00 น.ครั...
30/05/2021

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอน้ำเต็มถังน้ำใสจ่ายน้ำได้เต็มระบบเส้นท่อไหลปกติน่าจะไม่เกิน 23.00 น.ครับ

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอน้ำเต็มถังน้ำใสจ่ายน้ำได้เต็มระบบเส้นท่อไหลปกติน่าจะไม่เกิน 23.00 น.ครับ

📌📌แจ้งความคืบหน้างานซ่อมท่อขนาด 500 มม.📌📌📌📌กำลังเร่งดำเนินการอยู่ค่ะ#ประกาศท่อแตกฉุกเฉินหน้าสถานีจ่ายน้ำพานทอง ทำให้น้ำไ...
30/05/2021

📌📌แจ้งความคืบหน้างานซ่อมท่อขนาด 500 มม.📌📌
📌📌กำลังเร่งดำเนินการอยู่ค่ะ
#ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน
หน้าสถานีจ่ายน้ำพานทอง ทำให้น้ำไหลเบาในบางพื้นที่หรือไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
เนื่องจากท่อแตกที่สถานพานทอง สถานีหนองกะขะไม่สามารถรับน้ำจากสถานีพานทองได้ครับ

#กระทบพื้นที่อำเภอพานทอง
#ตำบลบ้านเซิด(เอื้ออาทรบ้านเซิด)

#ประกาศท่อแตกฉุกเฉินหน้าสถานีจ่ายน้ำพานทอง ทำให้น้ำไหลเบาในบางพื้นที่หรือไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค...
29/05/2021

#ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน
หน้าสถานีจ่ายน้ำพานทอง ทำให้น้ำไหลเบาในบางพื้นที่หรือไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
เนื่องจากท่อแตกที่สถานพานทอง สถานีหนองกะขะไม่สามารถรับน้ำจากสถานีพานทองได้ครับ

#กระทบพื้นที่อำเภอพานทอง
#ตำบลบ้านเซิด(เอื้ออาทรบ้านเซิด)

#ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน
หน้าสถานีจ่ายน้ำพานทอง ทำให้น้ำไหลเบาในบางพื้นที่หรือไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
เนื่องจากท่อแตกที่สถานพานทอง สถานีหนองกะขะไม่สามารถรับน้ำจากสถานีพานทองได้ครับ

#กระทบพื้นที่อำเภอพานทอง
#ตำบลบ้านเซิด(เอื้ออาทรบ้านเซิด)

ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายน้ำตามปกติ
29/05/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำตามปกติ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายน้ำตามปกติ

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉินขณะนี้ มีท่อแตก จำนวน 2 จุด #จุดที่ 1 เส้น พนัสหมอนนาง ท่อขนาด 315 มม.กำลังปิดน้ำซ่อมท่...
29/05/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน
ขณะนี้ มีท่อแตก จำนวน 2 จุด
#จุดที่ 1 เส้น พนัสหมอนนาง ท่อขนาด 315 มม.กำลังปิดน้ำซ่อมท่อค่ะ
#จุดที่ 2 ปากซอยทางเข้าบริษัท แม็คครี ทุ่งขวาง ท่อขนาด 160 มม.

กระทบพื้นที่
#ซอย 19 - ซอย 17. ต.ทุ่งขาวง
#ช่วงหมู่บ้านสุขเกษม - บริษัทแมคคีย์ ต.ทุ่งขวาง อ.เภอพนัสนิคม
คาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จประมาณ 16.00 น. ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ

ที่อยู่

Phanat Nikhom
20140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanat Nikhom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ใช้ได้จริงมั้ยคะ สแกนจ่ายด้วยแอพต่างๆ ไม่เคยได้เลยค่ะ ต้องเอาไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อตลอด ถ้าเป็นแค่รูปภาพ ใช้งานไม่ได้จริง จะได้ไม่ต้องเติมเงินเข้าแอพ จะได้ทราบว่าต้องไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเสมอ
สวัสดีค่ะ อยากแจ้งการประปาพนัสนิคม ตั้งแต่มีการสร้างท่อระบายน้ำ เส้นหน้า อบต บ้านช้าง ตลอดแนว น้ำประปาที่เคยไหลแรงดีไม่มีตก ตอนนี้แทบใช้ไม่ได้เลย เพราะท่อมีที่รั่ว หรือ อย่างไรคะ ประชาชนเดือดร้อน
น้ำประปารั่ว พิกัดเดอะแกรนด์อมตะ หลังวัดโป่งตามุข ส่งพนักงานมาดูหน่อยครับ
ตลาดเกาะโพธิ์ค่ะ แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการนะคะ
ทำไมน้ำประปาไม่ไหลตรงมาบโป่ง
ทำไมโทรติดต่อ ยากมากคะ จะโทรแจ้งว่าจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแล้ว เพราะมันมียอดค้าง โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติด
เคยแจ้งไปแล้ว..ขออนุญาติแจ้งผ่านทางเฟสอีกครั้งนะครับ เป็นเวลา1เดือนแล้วที่ได้เดินทางไปแจ้งกับทางการประปา (สาขาพนัสนิคม) และได้โทรไปหลายครั้ง..แต่ไม่ได้มีการรับสายโทรศัพท์ใดๆจากเจ้าหน้าทีเลยสักครั้ง เป็นทรัพย์สินของทางการประปาเอง ทำไมยังไม่มาดูแลเลยครับ...
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ต.หนองลึงน้ำจะไหลตอนไหนค่ะ @หมู่บ้านเพิ่มสุข2ค่ะ
น้ำไม่ไหลค่ะแนกมาบโป่ง
แจ้ง น้ำรั่วครับ สถานที่ ทางโค้งก่อนถึงวัดทุ่งขวาง ไหลออกทั้งวันทั้งคืนครับ ไม่แรงแต่ไหลตลอด ออกตรงฝาปิด สีฟ้าๆครับ
ท่อน้ำแตกคัพบ้านช้างหมู่4
น้ำไม่ไหลเป็นประจำเกิดอะไรขึ้น ค่าน้ำก็จ่ายนะ