การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั ให้บริการ แจ้งปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

เปิดเหมือนปกติ

ทำไมต้องสำรองน้ำประปาไว้ใช้??🧐..ต้องสำรองน้ำด้วยเหรอ..มาหาคำตอบกันครับ
25/03/2021

ทำไมต้องสำรองน้ำประปาไว้ใช้??
🧐..ต้องสำรองน้ำด้วยเหรอ..
มาหาคำตอบกันครับ

#สำรองไว้ใช้กันด้วยนะคะ
23/03/2021

#สำรองไว้ใช้กันด้วยนะคะ

📌📌วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม📌📌
👉👉ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว👈👈
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
🙏🙏

💦💦 22 มีนาคม :: วันอนุรักษ์น้ำโลก 🚰🚰..World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ "World Water Day" ตรงกับวันที่ ...
22/03/2021

💦💦 22 มีนาคม :: วันอนุรักษ์น้ำโลก 🚰🚰
.
.
World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ "World Water Day" ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้ำโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ
#วันน้ำโลก
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

📌​ ขอขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.dailynews.co.th/article/832416

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
22/03/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

21 มีนาคม : วันป่าไม้โลก 🌱​🌲​🌲
.
.
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและทุกภาคส่วนฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
#วันป่าไม้โลก 🌱

📌📌วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม📌📌👉👉ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว👈👈#กระทบพื้นที่ตามประกาศขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้🙏🙏
19/03/2021

📌📌วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม📌📌
👉👉ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว👈👈
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
🙏🙏

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการ กปภ. ผ่านระบบ VDO Conference ****************   ...
17/03/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการ กปภ. ผ่านระบบ VDO Conference
****************
วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference โดยท่านรองกฤษฎา ศังขมณี ได้มอบนโยบาย. แนวทางการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของ กปภ.สาขาพนัสนิคม ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย การติดตามหนี้ค้างชำระ และการตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์ของ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

#ดำเนินการแล้วเสร็จตอนนี้เริ่มจ่ายน้ำจากสถานีไปแล้วครับ ทั้งนี้จะค่อยๆเปิดประตูน้ำจ่ายเพราะต้องระวังตะกอนฟุ้งในเส้นท่อคร...
17/03/2021

#ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตอนนี้เริ่มจ่ายน้ำจากสถานีไปแล้วครับ ทั้งนี้จะค่อยๆเปิดประตูน้ำจ่ายเพราะต้องระวังตะกอนฟุ้งในเส้นท่อครับ บางพื้นที่จะต้องใช้เวลาน้ำจะถึงครับ

#ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

#สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
16/03/2021

#สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

#สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL “@pwathailand” *********************** ...
15/03/2021

กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL “@pwathailand”
***********************
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “@pwathailand” มอบของที่ระลึก ขวดน้ำ สมุดโน๊ต ปากกา แจกจ่ายให้กับลูกค้า แนะนำ การใช้ PWA LINE OFFICIAL Add Friend “@pwathailand” การให้บริการออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของ กปภ. ให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับประปา ทั้งการชำระค่าน้ำ การแจ้งท่อแตกรั่ว การหยุดจ่ายน้ำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน LINE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมา สำนักงานประปา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างยิ่ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL “@pwathailand” *********************** ...
15/03/2021

กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL “@pwathailand”
***********************
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “@pwathailand” มอบของที่ระลึก ขวดน้ำ สมุดโน๊ต ปากกา แจกจ่ายให้กับลูกค้า แนะนำ การใช้ PWA LINE OFFICIAL Add Friend “@pwathailand” การให้บริการออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของ กปภ. ให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับประปา ทั้งการชำระค่าน้ำ การแจ้งท่อแตกรั่ว การหยุดจ่ายน้ำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน LINE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมา สำนักงานประปา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างยิ่ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

13/03/2021
#สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
12/03/2021

#สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉินวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น
10/03/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น

#แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว#กระทบพื้นที่ตามประกาศสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
09/03/2021

#แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
09/03/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

💦 การก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีเจตนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำซึ่งประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
.
.
🌀 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/12YAHvJloLssYjDInIHzMRnI2c497OhPq?fbclid=IwAR2T5vKqSCJt2bm_MyXoK8sFyTnKzK6yMML_dxtMP95d6ggcxL_M5i9y4rY

อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
08/03/2021

อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

#แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณที่นี้

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
08/03/2021
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 💦💦
ชวนมาทำความรู้จัก "สิทธิและบทบาทขององค์กรผู้ใช้น้ำ" กันครับ
.
.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/12YAHvJloLssYjDInIHzMRnI2c497OhPq?fbclid=IwAR2T5vKqSCJt2bm_MyXoK8sFyTnKzK6yMML_dxtMP95d6ggcxL_M5i9y4rY
#องค์กรผู้ใช้น้ำ
#การประปาส่วนภูมิภาค ​💦​💦

8 มีนาคม 'วันสตรีสากล' 🙋‍♀️👩‍💼👩‍🦰👩‍🦳..เริ่มแรก "วันสตรีสากล" เป็นวันสำคัญด้านการเมืองแบบสังคมนิยมของหลายประเทศ ซึ่งส่วนใ...
07/03/2021

8 มีนาคม 'วันสตรีสากล' 🙋‍♀️👩‍💼👩‍🦰👩‍🦳
.
.
เริ่มแรก "วันสตรีสากล" เป็นวันสำคัญด้านการเมืองแบบสังคมนิยมของหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตะวันออก แต่ในบางภูมิภาควันสตรีสากลกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ แต่เป็นเพียงโอกาสในการแสดงความรักแก่ผู้หญิง ในรูปแบบต่างๆ คล้ายกับกิจกรรมวันแม่และวันวาเลนไทน์ ในขณะที่อีกบางภูมิภาค วันสตรีสากลกลายเป็นแก่นหลักทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง มีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการต่อสู้ของหญิงทั่วโลก บางคนเฉลิมฉลองวันดังกล่าวโดยการสวมริบบิ้นสีม่วง
.
.
📌 ​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926164

#แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว#กระทบพื้นที่ตามประกาศสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณที่นี้
05/03/2021

#แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณที่นี้

04/03/2021
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

💦💦 กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ
ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564
พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า

#ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
04/03/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

💦💦 กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ
.
.
นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง หลายพื้นที่เริ่มเกิดสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านน้ำประปาครบวงจร ได้ร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ปี 2564 โดย กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2546 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ ให้แก่รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำประปาฟรีแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 165 ล้านลิตร มูลค่า 3.1 ล้านบาท รวมทั้ง กปภ. จะสำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของ กปภ. ที่มีการประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำประปาเพียงพอตลอดช่วงแล้งนี้ พร้อมจัดเตรียมกำลังคน เครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ ให้บริการประชาชนทุกเมื่อ สอดคล้องไปกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้แต่ละจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จะเดินหน้าและเร่งรัดโครงการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ พบท่อแตกรั่วให้รีบแจ้งทันที และหากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

#ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการร่ม รับ – ส่งลูกค้า ขณะฝนตกหนัก********************     กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดเจ้าหน้าที่ใ...
03/03/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการร่ม รับ – ส่งลูกค้า ขณะฝนตกหนัก
********************
กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการร่ม รับ – ส่งลูกค้า ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เกิดฝนตกหนักมากในเขตพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาติดต่อใช้บริการจ่ายค่าน้ำประปา ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชำระค่าติดตั้งและใช้บริการด้านต่างๆ โดยได้รับเสียงชื่นชมเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมากในความใส่ใจในการให้บริการ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “กปภ.มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา” เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

#42ปีกปภ.
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
#การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
#การประปาส่วนภูมิภาค

🦜🦌 3 มีนาคม “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” 🌳🍀.ถูกกำหนดขึ้นจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 68 เมื่อปี 25...
02/03/2021

🦜🦌 3 มีนาคม “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” 🌳🍀
.
ถูกกำหนดขึ้นจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 68 เมื่อปี 2556 โดยมีการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เพื่อสร้างความตระหนักถึงสัตว์ป่าและพืชโลก และที่กำหนดให้เป็นวันที่ 3 มีนาคม เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส 3 มีนาคม 2516
.
ซึ่งในทุกๆ ปีจะกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวันและในปี 2564 ได้กำหนดหัวข้อ 💚ป่าไม้และการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและป่าอย่างยั่งยืน💚 เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของป่าไม้ ระบบนิเวศ ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์
.
📌​ ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/143028

➡️➡️ ชวนคุณมาทำความรู้จัก "องค์กรผู้ใช้น้ำ" 💦💦..🚰 องค์กรผู้ใช้น้ำ หมายถึง บุคคลซึ่งใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขต...
01/03/2021

➡️➡️ ชวนคุณมาทำความรู้จัก "องค์กรผู้ใช้น้ำ" 💦💦
.
.
🚰 องค์กรผู้ใช้น้ำ หมายถึง บุคคลซึ่งใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 💦💦
🚰 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/12YAHvJloLssYjDInIHzMRnI2c497OhPq

#องค์กรผู้ใช้น้ำ
#การประปาส่วนภูมิภาค ​💦​💦

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
28/02/2021

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

🔹มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา🔹
28/02/2021

🔹มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา🔹

'มาฆบูชา' สำคัญอย่างไร พร้อมรู้ลึก 'โอวาทปาฏิโมกข์' 🙏✨✨..ความสำคัญอย่างหนึ่งในวัน "มาฆบูชา" คือ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โ...
26/02/2021

'มาฆบูชา' สำคัญอย่างไร พร้อมรู้ลึก 'โอวาทปาฏิโมกข์' 🙏✨✨
.
.
ความสำคัญอย่างหนึ่งในวัน "มาฆบูชา" คือ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่งเปรียบเสมือนหลักการและข้อปฏิบัติตนต่างๆ ของเหล่าพระสงฆ์สาวกในศาสนาพุทธ พระโอวาทปาฏิโมกข์คาถาแปลความหมายได้ว่า
☀️ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส ☀️
.
.
📌​ ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924365​
#มาฆบูชา
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2564 เนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)******************...
25/02/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2564 เนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
***************************
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก. กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2564 เนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)********************************** วันพฤห...
25/02/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
**********************************
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก. กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อ “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา”

กปภ.สาขาพนัสนิคม ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรง...
25/02/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา กปภ
*****************

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. เวลา 08.00 น.กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก. กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด น้อมนำทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา กปภ.ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
25/02/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

✨✨ 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ✨✨
.
.
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา 💦💦
#การประปาส่วนภูมิภาค

25/02/2021
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

✨วันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 42 ปี ✨
.
.
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
23/02/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

💦 กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส
พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน
.
.
นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญาขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา” ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.59 น.เนื่องจากตรวจพบท่อแตกรั่ว จึงจำเป็นที่จะต้องปิดน้...
22/02/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.59 น.

เนื่องจากตรวจพบท่อแตกรั่ว จึงจำเป็นที่จะต้องปิดน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ชุมนุมวัดชากสมอ,ซอยบ้านไผ่กลางดอน,หมู่บ้านสุขใจวิลล่า,หมู่บ้านนาทองเฮ้า ต.ดอนหัวฬ่อ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ : โดยประมาณ 24.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ

#อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
22/02/2021

#อย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ

ที่อยู่

เลขที่ 7 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
Phanat Nikhom
20140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanat Nikhom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ใช้ได้จริงมั้ยคะ สแกนจ่ายด้วยแอพต่างๆ ไม่เคยได้เลยค่ะ ต้องเอาไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อตลอด ถ้าเป็นแค่รูปภาพ ใช้งานไม่ได้จริง จะได้ไม่ต้องเติมเงินเข้าแอพ จะได้ทราบว่าต้องไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเสมอ
สวัสดีค่ะ อยากแจ้งการประปาพนัสนิคม ตั้งแต่มีการสร้างท่อระบายน้ำ เส้นหน้า อบต บ้านช้าง ตลอดแนว น้ำประปาที่เคยไหลแรงดีไม่มีตก ตอนนี้แทบใช้ไม่ได้เลย เพราะท่อมีที่รั่ว หรือ อย่างไรคะ ประชาชนเดือดร้อน
น้ำประปารั่ว พิกัดเดอะแกรนด์อมตะ หลังวัดโป่งตามุข ส่งพนักงานมาดูหน่อยครับ
ตลาดเกาะโพธิ์ค่ะ แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการนะคะ
ทำไมน้ำประปาไม่ไหลตรงมาบโป่ง
ทำไมโทรติดต่อ ยากมากคะ จะโทรแจ้งว่าจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแล้ว เพราะมันมียอดค้าง โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติด
เคยแจ้งไปแล้ว..ขออนุญาติแจ้งผ่านทางเฟสอีกครั้งนะครับ เป็นเวลา1เดือนแล้วที่ได้เดินทางไปแจ้งกับทางการประปา (สาขาพนัสนิคม) และได้โทรไปหลายครั้ง..แต่ไม่ได้มีการรับสายโทรศัพท์ใดๆจากเจ้าหน้าทีเลยสักครั้ง เป็นทรัพย์สินของทางการประปาเอง ทำไมยังไม่มาดูแลเลยครับ...
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ต.หนองลึงน้ำจะไหลตอนไหนค่ะ @หมู่บ้านเพิ่มสุข2ค่ะ
น้ำไม่ไหลค่ะแนกมาบโป่ง
แจ้ง น้ำรั่วครับ สถานที่ ทางโค้งก่อนถึงวัดทุ่งขวาง ไหลออกทั้งวันทั้งคืนครับ ไม่แรงแต่ไหลตลอด ออกตรงฝาปิด สีฟ้าๆครับ
ท่อน้ำแตกคัพบ้านช้างหมู่4
น้ำไม่ไหลเป็นประจำเกิดอะไรขึ้น ค่าน้ำก็จ่ายนะ