การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั ให้บริการ แจ้งปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post
09/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะ...
08/10/2021

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค

ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม*****************     วันพฤหัส...
07/10/2021

ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม
*****************
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 นำโดย นายวิทยา สามสุวรร ผอ.กปภ.เขต 1 นายสุธา สุนทรนันท์ ผอ.กองระบบจำหน่าย พร้อมคณะกปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมฯ โดยท่านผอ.กปภ.เขต มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ 2565 ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน สู่การวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและนโยบายของ กปภ.ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
#มุ่งมั่นเพื่อปวงชน
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

06/10/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

🎑 เทศกาลกินเจ 2564 เริ่ม 6 - 14 ตุลาคม ✨✨..✅ กินเจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่ง ช่วยปรับ...
06/10/2021

🎑 เทศกาลกินเจ 2564 เริ่ม 6 - 14 ตุลาคม ✨✨
.
.
✅ กินเจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่ง ช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย
✅ กินเจเพื่อทำบุญ ชำระล้างใจให้ใสสะอาด ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก ทำให้จิตใจผ่องใสมากขึ้น
✅ กินเจเพื่อละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภค หากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่น

🎑 เทศกาลกินเจ 2564 เริ่ม 6 - 14 ตุลาคม ✨✨
.
.
✅ กินเจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่ง ช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย
✅ กินเจเพื่อทำบุญ ชำระล้างใจให้ใสสะอาด ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก ทำให้จิตใจผ่องใสมากขึ้น
✅ กินเจเพื่อละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภค หากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่น

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวัน...
06/10/2021

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า "วันสารทเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีทำบุญเดือนสิบ" เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป

- ภาคกลาง : วันสารทไทย
- ภาคใต้ : งานบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต
- ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
- ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า "วันสารทเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีทำบุญเดือนสิบ" เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป

- ภาคกลาง : วันสารทไทย
- ภาคใต้ : งานบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต
- ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
- ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

06/10/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564#กระทบพื้นที่ตามประกาศขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
05/10/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริการใหม่จาก กปภ.ขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเองhttps://etax.pwa.co.th/
05/10/2021

บริการใหม่จาก กปภ.
ขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเอง

https://etax.pwa.co.th/

บริการใหม่จาก กปภ.
ขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเอง

https://etax.pwa.co.th/

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565*****************     วันจันทร์ที่ 4...
04/10/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
*****************
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสายงาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านผู้จัดการ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานย้ำพนักงาน ดูแลคุณภาพบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขอให้พนักงานทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนการทำงาน สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง เรียนรู้ พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564กระทบพื้นที่ตามประกาศขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
04/10/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)     กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายธีร...
04/10/2021

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 ( Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคยด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT ..การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4...
03/10/2021

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคย
ด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4.89 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าชำระออนไลน์ 24 ชั่วโมง รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกกว่าด้วยบริการที่เข้าใจในทุกไลฟ์สไตล์

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและดิจิทัล กปภ. จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การย่อโลกการเงินไว้บนสมาร์ทโฟน เพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.
ให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าน้ำประปา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาด้วยการ “กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” ได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู “จ่ายค่าน้ำค่าไฟ”
2. เลือก “การประปาส่วนภูมิภาค”
3. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบยอด”
4. ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
5. ระบบจะบันทึกหลักฐานการทำรายการลงเครื่อง กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า กปภ. ยังสามารถใช้บริการฟีเจอร์ “Scan QR Code / Barcode” บนหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เช่นเดิม ซึ่งการชำระค่าน้ำประปาทั้งสองทางเลือกดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งนี้ต้องเป็นบิลค่าน้ำประปาที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นและมียอดชำระค่าน้ำต่อบิลไม่เกิน 49,000 บาท เริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้พร้อมกันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAnews
#สะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคย
ด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4.89 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าชำระออนไลน์ 24 ชั่วโมง รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกกว่าด้วยบริการที่เข้าใจในทุกไลฟ์สไตล์

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและดิจิทัล กปภ. จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การย่อโลกการเงินไว้บนสมาร์ทโฟน เพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.
ให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าน้ำประปา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาด้วยการ “กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” ได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู “จ่ายค่าน้ำค่าไฟ”
2. เลือก “การประปาส่วนภูมิภาค”
3. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบยอด”
4. ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
5. ระบบจะบันทึกหลักฐานการทำรายการลงเครื่อง กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า กปภ. ยังสามารถใช้บริการฟีเจอร์ “Scan QR Code / Barcode” บนหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เช่นเดิม ซึ่งการชำระค่าน้ำประปาทั้งสองทางเลือกดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งนี้ต้องเป็นบิลค่าน้ำประปาที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นและมียอดชำระค่าน้ำต่อบิลไม่เกิน 49,000 บาท เริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้พร้อมกันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAnews
#สะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

แจ้ง คุณลูกค้า เนื่องจากที่สถานีผลิตคลองหลวง พบปัญหาดินสไลน์ข้างโรงกรองน้ำ ทำให้ต้องหยุดการผลิตน้ำที่สถานีไป 1 ระบบกระทบ...
02/10/2021

แจ้ง คุณลูกค้า เนื่องจากที่สถานีผลิตคลองหลวง พบปัญหาดินสไลน์ข้างโรงกรองน้ำ ทำให้ต้องหยุดการผลิตน้ำที่สถานีไป 1 ระบบกระทบปริมาณน้ำผลิต ส่งผลให้แรงดันน้ำในพื้นที่ลดลงด้วย
#📌📌ทำให้น้ำไหลอ่อนถึง ไม่ไหล
📌📌กระทบพื้นที่ อำเภอ พนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง
คาดการณ์ว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จประมาณ 17.00 น.ของพรุ่งนี้ จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา
🙏🙏🙏

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้ง...
01/10/2021

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ทั้งนี้ การกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ทั้งนี้ การกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post
30/09/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post

29/09/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ #สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
#ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พ...
28/09/2021

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็น #ธงชาติไทย

โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็น #ธงชาติไทย

โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564กระทบพื้นที่ตามประกาศ #สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ#ขออภัยในความไ...
27/09/2021

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ #สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
#ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
กระทบพื้นที่ตามประกาศ #สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
#ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

24 กันยายน : "วันมหิดล" 🩺💊💊วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือพระบิดาแห่งการแพทย์...
24/09/2021

24 กันยายน : "วันมหิดล" 🩺💊💊

วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล เพื่อน้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

24 กันยายน : "วันมหิดล" 🩺💊💊

วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล เพื่อน้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงานในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันหยุดกรณีพิเศษ..ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำป...
22/09/2021

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันหยุดกรณีพิเศษ
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

📌 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันหยุดกรณีพิเศษ
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

21 กันยายน : วันสันติภาพโลก 🕊️🕊️เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม...
21/09/2021

21 กันยายน : วันสันติภาพโลก 🕊️🕊️

เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความรุนแรงมักนำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเองก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัวไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

21 กันยายน : วันสันติภาพโลก 🕊️🕊️

เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความรุนแรงมักนำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเองก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัวไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

🚩 20 กันยายน : วันรัฐวิสาหกิจไทยจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภ...
20/09/2021

🚩 20 กันยายน : วันรัฐวิสาหกิจไทย

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น #วันรัฐวิสาหกิจไทย

🚩 20 กันยายน : วันรัฐวิสาหกิจไทย

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น #วันรัฐวิสาหกิจไทย

🟠 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องใน "วันเยาวชนแห่งชาติ" 2564 👨‍🦱👱‍♀️👱“อัตตัญญุตา” หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักตน ฐา...
20/09/2021

🟠 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม
เนื่องใน "วันเยาวชนแห่งชาติ" 2564 👨‍🦱👱‍♀️👱

“อัตตัญญุตา” หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักตน ฐานะ บทบาท หน้าที่ ภาวะ กำลังความรู้ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรมของตนให้เห็นกระจ่างก่อนว่าเป็นเช่นไร ความรู้ความเข้าใจตนอย่างถูกต้องย่อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับตน ทำให้เกิดผลดีขึ้นได้ ฯ

🟠 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม
เนื่องใน "วันเยาวชนแห่งชาติ" 2564 👨‍🦱👱‍♀️👱

“อัตตัญญุตา” หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักตน ฐานะ บทบาท หน้าที่ ภาวะ กำลังความรู้ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรมของตนให้เห็นกระจ่างก่อนว่าเป็นเช่นไร ความรู้ความเข้าใจตนอย่างถูกต้องย่อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับตน ทำให้เกิดผลดีขึ้นได้ ฯ

ดำเนินการแล้วเสร็จเริ่มเปิดจ่ายน้ำแล้วค่ะอาจใช้เวลากว่าน้ำจะเต็มระบบเนื่องจากน้ำขาดเส้นท่อเป็นเวลานาน🙏🙏
17/09/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ
เริ่มเปิดจ่ายน้ำแล้วค่ะ
อาจใช้เวลากว่าน้ำจะเต็มระบบเนื่องจากน้ำขาดเส้นท่อเป็นเวลานาน

🙏🙏

#แจ้งความคืบหน้างานตัดประสานท่อ ตอนนี้ที่หน้างานสถานีพานทองเริ่มตัดท่อได้แล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครับตอนนี้ทางทีมงานพ...
17/09/2021

#แจ้งความคืบหน้างานตัดประสานท่อ
ตอนนี้ที่หน้างานสถานีพานทองเริ่มตัดท่อได้แล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครับ

ตอนนี้ทางทีมงานพยามให้สามารถจ่ายน้ำให้เร็วที่สุดครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

📌 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​✨​#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ#การประปาส่วนภูมิภาค
17/09/2021

📌 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​✨​

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

📌 รวมช่องทางชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​✨​

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

ดำเนินการแล้วเสร็จ
16/09/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
16/09/2021

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

#แจ้งซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก พบท่อ ขนาด 400 มม.แตกรั่ว(ท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่) พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระทบ เทศบ...
16/09/2021

#แจ้งซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก พบท่อ ขนาด 400 มม.แตกรั่ว(ท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่) พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง เทศบาลตำบลหมอนนาง ตำบลนามะตูม ตำบลทุ่งขวาง ตำบลหนองขยาด ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลบ้านเซิด(แถวอู่พนัส-ปั๊มน้ำมัน PT) ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาเริก ตำบลนาวังหิน ตำบลไร่หลักทอง ตำบลวัดโบสถ์ ครับ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
ระยะเวลาการทำงาน เบื้องต้น ประมาณ 16:00 น.- 20:00 น. ครับ

#แจ้งซ่อมท่อฉุกเฉิน เนื่องจาก พบท่อ ขนาด 400 มม.แตกรั่ว(ท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่) พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม ที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง เทศบาลตำบลหมอนนาง ตำบลนามะตูม ตำบลทุ่งขวาง ตำบลหนองขยาด ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลบ้านเซิด(แถวอู่พนัส-ปั๊มน้ำมัน PT) ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาเริก ตำบลนาวังหิน ตำบลไร่หลักทอง ตำบลวัดโบสถ์ ครับ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
ระยะเวลาการทำงาน เบื้องต้น ประมาณ 16:00 น.- 20:00 น. ครับ

16/09/2021

📣ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว📣
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
#กระทบพื้นที่ตามประกาศ
สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
🙏🙏🙏

16 กันยายน "วันโอโซนโลก" 🌍🏭สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : chlorofluorocarbon) จำนวนมาก ถูกนำมาใช้ในอุตสา...
16/09/2021

16 กันยายน "วันโอโซนโลก" 🌍🏭

สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : chlorofluorocarbon) จำนวนมาก ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ) และอุตสาหกรรมการผลิตโฟม ทำให้มีสารซีเอฟซีระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ และไปทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทำให้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อก๊าซโอโซนลดน้อยลงจะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเข้าสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง ดังนั้น นานาประเทศจึงร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เรียกว่า "อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน" และจัดให้ลงนามใน "พิธีสารมอนทรีออล" ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนนาฯ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็น #วันโอโซนโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

16 กันยายน "วันโอโซนโลก" 🌍🏭

สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : chlorofluorocarbon) จำนวนมาก ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ) และอุตสาหกรรมการผลิตโฟม ทำให้มีสารซีเอฟซีระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ และไปทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทำให้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อก๊าซโอโซนลดน้อยลงจะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเข้าสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง ดังนั้น นานาประเทศจึงร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เรียกว่า "อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน" และจัดให้ลงนามใน "พิธีสารมอนทรีออล" ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนนาฯ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็น #วันโอโซนโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

ที่อยู่

Phanat Nikhom
20140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanat Nikhom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าซ่อม เหี้ยไรก็ได้ ผู้บริโภคไม่อยากเจอแบบนี้ กรองน้ำดื่ม แพงนะคับ เห็นใจกันด้วย บล็อคในส่วนที่ซ่อม เดรนทิ้งสิคับ อย่าเอาส่วนที่ซ่อม เข้าระบบ Professional หน่อยนะครับ เหนื่อยกับพวกคุณจริงๆ
บริการแย่มาก
น้ำประปาที่บ้านน้ำเป็นสีฟ้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนประมาณหนี่งทุ่มเป็นพักพัก จนถึงคอนนี้ค่ะ.....ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ [ตลาดเก่าซอยหน้าวัดพลับ]
ซักผ้ากรองแล้วเปิดน้ำได้ประมาณ5นาทีผลลับที่ได้👎👎👎👎👎
นี่คือน้ำปะปาพนัสนิคมค่ะ
ประปาหน้าบ้านเลขที่ 106/16 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคมรั่วครับ (อยู่ติดกับร้านขนมเคก กำไรเงิน) เคยซ่อมไปครั้งหนึ่ง เมื่อ ต้นเดือนรั่อีกแล้ว
ต.บ้านช้าง ม.1 23/7/2564 เวลา 13.40 น
ต.บ้านช้าง หมู่1 23/7/2564 เวลา 6.00 น
น้ำประปาผุดขึ้นจากผิวดินบริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดนัดเนินแร่ โทรแจ้งการประปารอบแรก จนท.รับจะแจ้งให้ช่างเข้ามาดูพร้อมขอเบอร์ไว้เผื่อติดต่อหากช่างจะเข้าไปซ่อม ผ่านไปเป็นอาทิตย์ยังเงียบ วันนี้โทรแจ้งอีกฝ่ายรับเรื่องรับปากจะประสาน จนท.ให้ จนจะหมดเวลาทำการของวันนี้ละน้ำก็ยังไหลทิ้งอยู่
บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ใช้ได้จริงมั้ยคะ สแกนจ่ายด้วยแอพต่างๆ ไม่เคยได้เลยค่ะ ต้องเอาไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อตลอด ถ้าเป็นแค่รูปภาพ ใช้งานไม่ได้จริง จะได้ไม่ต้องเติมเงินเข้าแอพ จะได้ทราบว่าต้องไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเสมอ
สวัสดีค่ะ อยากแจ้งการประปาพนัสนิคม ตั้งแต่มีการสร้างท่อระบายน้ำ เส้นหน้า อบต บ้านช้าง ตลอดแนว น้ำประปาที่เคยไหลแรงดีไม่มีตก ตอนนี้แทบใช้ไม่ได้เลย เพราะท่อมีที่รั่ว หรือ อย่างไรคะ ประชาชนเดือดร้อน
น้ำประปารั่ว พิกัดเดอะแกรนด์อมตะ หลังวัดโป่งตามุข ส่งพนักงานมาดูหน่อยครับ