สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กดถูกใจเพจด้วยจร้าาาา

แผนการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละพันค่ะ รออย่างมีความหวัง กำหนดโอนเดือนถัดไป ทุกวันที่ 28 ของเดือน จนถึงกันยายน 67 ถ้าแป...
30/11/2023

แผนการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละพันค่ะ รออย่างมีความหวัง
กำหนดโอนเดือนถัดไป ทุกวันที่ 28 ของเดือน จนถึงกันยายน 67 ถ้าแปลงขึ้นสถานะผ่าน (ตรวจจากแอปฟาร์มบุค) ธกส.ก็จะโอนจนครบแต่ไม่เกิน 20,000 บาท (20 ไร่)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ระห...
26/11/2023

ขอประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 ณ ท่าข้าวดอนตาเพชร ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (บริเวณหลังปั๊มน้ำมัน PT แยกเบญพาด กม.31) *เปิดรับซื้อตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น.

ขอประชาสัมพันธ์โครงชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67รายละเอียดสอบถามได้ที่..สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ต.หน...
26/11/2023

ขอประชาสัมพันธ์โครงชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67
รายละเอียดสอบถามได้ที่..สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-586101
(หากเข้าร่วมโครงการ เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วขายข้าวกับสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จะมีเงินโอนให้เกษตรกรเพิ่มอีก 500 บาท/ตัน)
*เปิดรับซื้อข้าว เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ณ ตลาดริมน้ำเกษตรกาญจน์ (บริเวณริมน้ำหน้าจวนผู้ว่าฯ)
26/11/2023

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ณ ตลาดริมน้ำเกษตรกาญจน์ (บริเวณริมน้ำหน้าจวนผู้ว่าฯ)

22/11/2023

ไฟเขียวมาตรการฯ ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
ที่ประชุม ครม. (14 พ.ย. 66) เห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 66/67 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ไม่เกิน 20,000 บาท)
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/74717

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566        นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการ...
21/11/2023

ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67 เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน ณ หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566        นางสาวพนิดา เอี้ยวฮะ นักวิชาการส่งเสริมการ...
21/11/2023

ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นางสาวพนิดา เอี้ยวฮะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี ปี 2566/67 เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ชี้แจงให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566        นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่ง...
21/11/2023

ชี้แจงให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา่รพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ชี้แจงและให้คำแนะนำกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 กรณีเรียกเงินคืนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสานวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566            นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการ...
21/11/2023

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสาน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัคร Young Smart Farmerวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566         นางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...
21/11/2023

รับสมัคร Young Smart Farmer

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566        นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...
21/11/2023

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผัก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผัก ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2566วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566         นางสาวรัตนา ทองนุ่ม ...
21/11/2023

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนเกษตรกร พ.ศ.2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2,4,5,6 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566       นางสาวรัตนา ทองนุ่...
10/11/2023

เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพนมทวน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566         นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมกา...
10/11/2023

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566           นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิ...
09/11/2023

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566         นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...
09/11/2023

ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย นางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวพนิดา เอี้ยวฮะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผักสุมหัว เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ณ วิสาหกิจชุมชนผักสุมหัว หมู่ที่ 7 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566         นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นั...
08/11/2023

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงในนาข้าววันที่ 3 พฤศจิกายน 2566         นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริม...
03/11/2023

ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงในนาข้าว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สุพรรณบุรี ออกติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงในนาข้าว ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 และร่ามประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพน...
01/11/2023

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 และร่ามประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนมทวน ครั้งที่ 5/2566

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรกการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนมทวน (ศป.ปส.อ.) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพนมทวน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนมทน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรพนมทวน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566         ...
01/11/2023

เกษตรพนมทวน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566
นางสาวสมพร รามเนตร นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันอาทิตย์ที...
01/11/2023

ขอประชาสัมพันธ์สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่อำเภอกำหนด
เข้าคูหา X เบอร์เดียว
(ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่..ที่ว่าการอำเภอพนมทวน)

 #เกษตรพนมทวน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษามันสำปะหลัง**********************************************************...
31/10/2023

#เกษตรพนมทวน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษามันสำปะหลัง
*******************************************************************

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษามันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน ให้บริการตามภารกิจของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++วันที่ 30 ตุลาคม 256...
31/10/2023

#เกษตรพนมทวน ให้บริการตามภารกิจของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วันที่ 30 ตุลาคม 2566

นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้บริการเกษตรกรตามภารกิจของศูนย์บริการพิรุณราช ตามนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหาสาเหตุของโรคพืชและให้คำแนะนำการดูแลรักษามันสำปะหลัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

27/10/2023

🎉ประชาสัมพันธ์🎉

💦ตลาดริมน้ำ เกษตรกาญจน์ 🏖🏞
เปิดจำหน่ายสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร
จำหน่ายทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.
📌ณ ริมน้ำหน้าจวนผู้ว่า

💥มาเลือกซื่อและอุดหนุนสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร กันจร้าาาา 🥬🥒🌶🌽🧄
ซื้อสิ้นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด

📲ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายที่ คุณสมชาติ พูลสุข กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โทร 084-0490807☎️

 #เกษตรพนมทวน เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสาน+++++++++++++++++++++++++++วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256...
27/10/2023

#เกษตรพนมทวน เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสาน
+++++++++++++++++++++++++++
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสาน การดูแลรักษาโรคพืช และการทำจุลินทรีย์จาวปลวก ณ หมู่ 3 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์********************************************************...
25/10/2023

#เกษตรพนมทวน เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*******************************************************************
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน เปิด "ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถแปลงนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้

 #เกษตรพนมทวน ติดตามการปลูกพืชผัก สร้างรายได้+++++++++++++++++++++++++++วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566   นางสาวรัตนา ทองนุ่ม...
25/10/2023

#เกษตรพนมทวน ติดตามการปลูกพืชผัก สร้างรายได้
+++++++++++++++++++++++++++
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการปลูกพืชผัก สร้างรายได้ ณ หมู่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน ตรวจติดตามโครงการ Agri-Map+++++++++++++++++++++++++++วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566   นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักว...
25/10/2023

#เกษตรพนมทวน ตรวจติดตามโครงการ Agri-Map
+++++++++++++++++++++++++++
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ หมู่ 15 และ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

22/10/2023

🎯กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
🇹🇭🇯🇵🗻"โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567"🗻🇯🇵🇹🇭
-------------------------
🧑‍🌾คุณสมบัติ👨‍🔧
▪️ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
▪️ เป็นเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer
▪️ ทำการเกษตรอย่างน้อย 2 ปี จนถึง ปัจจุบัน
-------------------------
🏠สมัครเข้าร่วมโครงการฯ :
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566
-------------------------
📚รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์ม :
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ QR Code

22/10/2023

📣📣 เปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปี 2567

👨🏻‍🌾คุณสมบัติผู้สมัคร👩🏻‍🌾
1. เกษตรกรทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer/Young Smart farmer ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
2. เกษตรกรที่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วแต่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer
3. เป็น Smart Farmer ที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติย่อย (ตัวบ่งชี้) ครบ 15 ข้อ
---------------------
📄 เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
---------------------
📌📌สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
📣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
---------------------

#ปรับแนวคิดเกษตรกร ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

22/10/2023
 #เกษตรพนมทวน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี***********...
18/10/2023

#เกษตรพนมทวน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
*************************************************************
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนมทวน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือลุ่มดงกระเบา เพื่อใช้สำหรับการจัดตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ ประเภทผลผลิตทางการเกษตร การเปิดตลาดเกษตรกรเพิ่มเติม ในทุกวันจันทร์และศุกร์ โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกษญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น.   นา...
13/10/2023

#เกษตรพนมทวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น.
นางสาวรัตนา ทองนุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ ณ หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอพนมทวนพระราชกุศล และประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" พร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชวโรจน์ มาแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอพนมทวน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน ที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน ติดตามแปลงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต+++++++++++++++++++++++++++++++++++++วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2566   นางสา...
12/10/2023

#เกษตรพนมทวน ติดตามแปลงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2566

นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2566 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน สำรวจเกษตรกรและแปลงนาในพื้นที่นำร่อง+++++++++++++++++++++++++++++++++++++วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2566   นา...
12/10/2023

#เกษตรพนมทวน สำรวจเกษตรกรและแปลงนาในพื้นที่นำร่อง
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2566

นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทเอกชน ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรและแปลงนาในพื้นที่นำร่อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

12/10/2023

📗 สวัสดีค่ะ วันนี้ #ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร จะมาตอบข้อสงสัยที่เกษตรกรอยากรู้เกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกร เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยยอดฮิตที่ว่า...🤔
----------------------------------------------------------------
🧑‍🌾 : ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร❓
👩‍🌾 : เพราะ หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยนำไป วางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกร และเกษตรกรเองจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ
----------------------------------------------------------------
ครั้งหน้า เราจะมา #ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร ในเรื่องอะไร อย่าลืมติดตาม ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น.นะคะ 🙂

#ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยอุ่นใจแน่นอน #ทะเบียนเกษตรกร #กรมส่งเสริมการเกษตร

 #เกษตรพนมทวน เตือนการระบาดของโรคใบด่างเหลืองในถั่วฝักยาว---------------------------------------------------------------...
10/10/2023

#เกษตรพนมทวน เตือนการระบาดของโรคใบด่างเหลืองในถั่วฝักยาว
--------------------------------------------------------------------
โรคใบด่างเหลืองในถั่วฝักยาว

อาการใบอ่อนถั่วฝักยาวแสดงอาการด่างสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน
ใบล่างมีแถบสีเขียวเข้ม เป็นทางตามบริเวณเส้นใบ หากเป็นรุนแรงใบมีสีเหลือง ฝักมีขนาดเล็กผิดปกติ โดยเชื้อไวรัสถ่ายทอดโดยวิธีกล และติดไปกับเมล็ด เพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ เพลี้ยอ่อนยาสูบ เพลี้ยอ่อนถั่ว และเพลี้ยอ่อนฝ้าย

พืชอาศัยของเชื้อ ได้แก่ ไม้ดอก (บานไม่รู้โรย แพงพวย บานชื่น) พืชตระกูลถั่ว (ถั่วลันเตา ถั่วพร้า ถั่วปากอ้า ถั่วพุ่ม) กะเพรา โหระพา ขี้เหล็กเทศ ชุมเห็ดไทย ปอเทือง และทานตะวัน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ และปราศจากไวรัส
2. ถอน ทำลายต้นกล้าถั่วที่แสดงอาการโรค
3. กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ
4. ควบคุมปริมาณเพลี้ยอ่อน ไม่ให้ระบาดในระยะกล้า ด้วยสารกำจัดแมลง

ที่มา: สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

 #เกษตรพนมทวน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 66/67*******************************************************...
10/10/2023

#เกษตรพนมทวน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 66/67
*********************************************************************

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
นางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 66/67 ของเกษตรกร ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 #เกษตรพนมทวน ลงพื้นที่จัดประชาคมรับรองข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพืชอื่นๆ ประจำปีการผลิต 2566/67******************...
10/10/2023

#เกษตรพนมทวน ลงพื้นที่จัดประชาคมรับรองข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี และพืชอื่นๆ ประจำปีการผลิต 2566/67
***************************************************************

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
นางสาวสมพร รามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชาคมรับรองข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพืชอื่นๆ ประจำปีการผลิต 2566/67 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

05/10/2023

ที่อยู่

324
Phanom Thuan
71140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6634579244

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phanom Thuan

 • ITEC Kan2

  ITEC Kan2

  ต. หนองโรง อ. พนมทวน
แสดงผลทั้งหมด
#}