เทศบาลตำบลดงเจน Dongjen local

เทศบาลตำบลดงเจน Dongjen local หน่วยงานราชการ

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบล...
23/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

🍂💨😷 #โรคที่มากับฝุ่นPM 2.5 😷🍂💨🍂ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก...
22/02/2024

🍂💨😷 #โรคที่มากับฝุ่นPM 2.5 😷🍂💨
🍂ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า ทำให้เล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว🍂😷 😷😷 #อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ 😷😷
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศม...
22/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบให้หมาย นายภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จาก รพสต.บ้านเจน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเจน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการลงเยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เด็ก) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ดงเจน จำนวน 1 ครอบครัว และร่วมดำเนินการซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ภายใต้โครงการ Green Universal Design บ้านปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่อพิจารณาช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

📣📣ประชาสัมพันธ์และแจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากมีการก่อสร้างขยายถนน พะเยา-ป่าแดดและมีการย้าย เสาไฟ สายไฟและสายโทรศัพท์จึงทำให้...
21/02/2024

📣📣ประชาสัมพันธ์และแจ้งเพื่อทราบ
เนื่องจากมีการก่อสร้างขยายถนน พะเยา-ป่าแดดและมีการย้าย เสาไฟ สายไฟและสายโทรศัพท์จึงทำให้เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกู้ชีพดงเจนไม่สามารถติดต่อได้เป็นการชั่วคราว
🚨ในกรณีที่มีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน 🚨
กรุณาโทร 083-4871114 สายด่วนศูนย์กู้ชีพ-ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลดงเจน (โดยสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง) หากเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกู้ชีพดงเจน 054422739 ใช้งานได้ตามปกติ ทางสำนักงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

 #ประชาสัมพันธ์Lineกลุ่มช่าง 📣📣กลุ่มนี้ตั้งเพื่อรับแจ้งปัญหา ไฟฟ้า ถนน ฝาราง ฝาบ่อ ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน สาม...
20/02/2024

#ประชาสัมพันธ์Lineกลุ่มช่าง 📣📣
กลุ่มนี้ตั้งเพื่อรับแจ้งปัญหา ไฟฟ้า ถนน ฝาราง ฝาบ่อ ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน สามารถแจังปัญหาต่างๆในLibeกลุ่มได้เลย โดยสามารถแสกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ค่ะ 📍📍

#กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน
#ประชาสัมพันธ์

📣📣ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 🏃⚽ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียน...
20/02/2024

📣📣ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 🏃⚽
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีการแข่งขันกีฬาดังนี้
🏀ประเภทกีฬาสากลและกรีฑา🏐 ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กรีฑา
🥎ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 🏐 ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดตีวงล้อ ยิงหนังสติ๊ก ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น🥇🥉🏅

#การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.2567✌️💕
#แล้วมาพบกันนะคะ 🌟🌟
#เทศบาลตำบลดงเจน📢 #ประชาสัมพันธ์ 🌟🌟

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำ...
20/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนงานราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ในการนี้ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ได้ร่วมออกบูทจัดนิทรรศการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยภายในบูทมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพ และสินค้า OTOP ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ณ อาคารโดมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำ...
20/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.
นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นายปริญญา ทะจักร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอรัญ อินต๊ะราช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และนายพูนศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล นักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านสันป่ากอก หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามหลัก 3 R เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขาย เพื่อมีรายได้สู่ชุมชนต่อไป

📣📣ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 🏃⚽ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียน...
20/02/2024

📣📣ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 🏃⚽
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีการแข่งขันกีฬาดังนี้
🏀ประเภทกีฬาสากลและกรีฑา🏐 ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กรีฑา
🥎ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 🏐 ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดตีวงล้อ ยิงหนังสติ๊ก ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น🥇🥉🏅
#การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.2567✌️💕
#แล้วมาพบกันนะคะ 🌟🌟
#เทศบาลตำบลดงเจน📢 #ประชาสัมพันธ์ 🌟🌟

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน บุคลาก...
20/02/2024

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังในการปกป้องสถาบัน ถวายกำลังใจ และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

🍂🔥💨💨 ฝุ่น PM2.5 คืออะไร 🍂🔥💨💨📌ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศู...
20/02/2024

🍂🔥💨💨 ฝุ่น PM2.5 คืออะไร 🍂🔥💨💨
📌ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์

📌ฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วนี้ เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลายชนิด อาทิเช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่

📌ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผ่านทางเดินหายใจสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานป้องกันฝุ่นขนาดเล็กโดยเฉพาะ

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลตำบลดงเจน #ประชาสัมพันธ์

 #เทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญชวนทำปุ๋ยหมักด้วยตัวเองแบบง่ายๆ #ลดปัญหาขยะล้นเมือง #ลดการเผา #ลดโลกร้อน #ประชาสัมพันธ์ 🥵☀️🌤...
16/02/2024

#เทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญชวนทำปุ๋ยหมักด้วยตัวเองแบบง่ายๆ #ลดปัญหาขยะล้นเมือง
#ลดการเผา #ลดโลกร้อน #ประชาสัมพันธ์ 🥵☀️🌤
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลดงเจน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตร...
16/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแก้ไขปัญหา และนำแผนพัฒนาชุมชนมาประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลดงเจน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 #เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา📞☎️📱เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กู้ภัยดงเจน โทร 083-487-1114 หรือ 054-422739 ตลอด 24 ชั่วโมง🚑เจ็บป่วย/อุ...
15/02/2024

#เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา📞☎️
📱เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กู้ภัยดงเจน โทร 083-487-1114 หรือ 054-422739 ตลอด 24 ชั่วโมง
🚑เจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉินโทร 1669 ตลอด24ชั่วโมง
🚓เหตุด่วน-เหตุร้าย โทร 191 ตลอด24ชั่วโมง
#ประชาสัมพันธ์ #ข่าว #เทศบาลตำบลดงเจน

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นานายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเ...
15/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นานายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม และสนับสนุนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 #โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย  ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 💉  📌 โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์...
15/02/2024

#โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 💉
📌 โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน
#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศม...
15/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบให้หมาย นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน นายภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ให้การต้อนรับนายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ในการลงเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เด็ก) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 3 ราย (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.ดงเจน) จากนั้น เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมคัดกรองครัวเรือนเปราะบางในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น2 เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีต...
14/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.
นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน คณะผู้บริหาร , นายสุภาพ สำราญใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ในการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมชลาลัย เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลด...
14/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 และประชุมเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีพ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลดงเจน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญชวนคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน " 🤏🍿🥜🍭 #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน #โลกสวยด้วยมือเ...
14/02/2024

เทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญชวนคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน " 🤏🍿🥜🍭
#ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน
#โลกสวยด้วยมือเรา
#ลดโลกร้อน #แยกขยะ

 #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน⚠️ เตือนคนไทยให้ รู้-ลด-เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง 💨💨 ฝุ่นละอองขนาดไม่เ...
14/02/2024

#ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน
⚠️ เตือนคนไทยให้ รู้-ลด-เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง 💨

💨 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นปัญหามลพิษอากาศที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการจราจร (ไอเสียรถยนต์) การเผาป่า การเผาเศษพืชผลทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม หมอกควันข้ามแดน ปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ภาวะความกดอากาศสูงที่ทําให้เกิดภาวะอากาศปิด ⛔

นอกจากนี้ยังเกิดจากการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) และออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) รวมท้ังสารพิษอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ☣️

ซึ่งผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มระดับความรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายของเรา จากการสะสมของฝุ่นละอองภายในปอดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยระดับของอาการจะรุนแรงแตกต่างกัน ดังนี้

📌 1.ไอ จาม และภูมิแพ้ : พบได้เมื่อมีฝุ่นละอองเข้าไปสะสมในโพรงจมูกเวลาที่หายใจเข้าและออก ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองในจมูกและลำคอ มีเสมหะ ไอ จาม โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จะมีอาการภูมิแพ้กำเริบได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

📌 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง : พบได้ในกรณีที่เป็นอาการไอต่อเนื่องนาน 3-8 สัปดาห์ขึ้นไป มีเสมหะเป็นสีขาว สีเหลือง หรือมีเลือดปน นอกจากนี้จะรู้สึกเกิดอาการเหนื่อย โดยอาจเพิ่มมากขึ้น กระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

📌 3.โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง : พบได้ในกรณีที่ฝุ่นละอองเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดและผนังหัวใจ อาการที่พบคือ มีอาการเจ็บหน้าอก เหงื่อออก ใจสั่น เหนื่อยหรือแน่นขณะออกแรง ซึ่งอาจทำให้เป็นลม หมดสติ หรือเสียชีวิตได้

📌 4.โรคปอดเรื้อรัง และมะเร็งปอด : พบได้ในกรณีที่สูดเอาฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมเข้าไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมากหมดเรี่ยวแรง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ซึ่งอาจรุนแรงและกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่อาจลุกลามไปทั่วปอด เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้

❗โดยฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่พบเจอ และอาจเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มอาจเกิดโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป เช่น เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือออกกำลังกายในสถานที่กลางแจ้ง เป็นต้น

#โรคร้ายๆวัยทำงาน ขอแนะนำ 3 แนวทางรับมือและป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่จำง่ายๆ มาฝากกับ “รู้-ลด-เลี่ยง”

✅ รู้ : ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากบ้าน ผ่านการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใสใจ อากาศ PM 2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข

✅ ลด : ลดการสร้างมลพิษ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษ ปิ้งย่างท่ีทําให้เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เผาพืชผลทางการเกษตร เป็นตน รวมถึงการติดเครื่องยนต์ในบ้านเป็นเวลานาน

✅ เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองสูง การอยู่กลางแจ้ง หรือทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ในช่วงที่ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณมากกว่า 26 - 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ

🛡️ การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยแนวทางที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยเราควรความตระหนักและเฝ้าระวังสุขภาพอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคจากฝุ่นละออง ทั้งต่อตนเองและคนรอบตัวอีกด้วย ดังนั้น อย่าลืมแนวทาง ‘รู้-ลด-เลี่ยง” ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ 👌
#โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศม...
14/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น.
นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนจังหวัดพะเยา ประกาศกำหนด 76 วัน ห้ามเผา เพื่อช่วยกันหยุดการเผาป่า ลดหมอกควัน ลดฝ...
13/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

จังหวัดพะเยา ประกาศกำหนด 76 วัน ห้ามเผา เพื่อช่วยกันหยุดการเผาป่า ลดหมอกควัน ลดฝุ่นละอองPM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567
ขอความร่วมมือร่วมกันงดเผาทุกพื้นที่..เพื่อให้จังหวัดพะเยา ฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน
พบเห็นไฟป่า/ไฟไหม้ โทร 054-422739 📞
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสามาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดง...
08/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านสันป่าสักล่าง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนต...
05/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ บ้านกว้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางจราจรได้สะดวกและปลอดภัย

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตร...
05/02/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟถนนบ้านเจน หมู่ที่8 และบ้านกว้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ รวมถึงให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวัน พุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดง...
31/01/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วัน พุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ,นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ,นายศักดิ์ วงศ์ไชย ประธานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิ่งฯ, นางอนงค์ บุญตัน รองประธานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิ่งฯ, คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิ่งฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลงพื้นที่ ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ ผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิ่งฯ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ขึ้นทะเบียน LTC ได้แก่ ผู้ป่วยในเขตพื้นที่ รพ.สต.ดงเจน จำนวน 24 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 #ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจนวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ...
31/01/2024

#ข่าว #ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลดงเจน

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่บ้านสันป่ากอก หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ที่อยู่

297 หมู่ 13 ตำบลดงเจน
Phayao
56000

เบอร์โทรศัพท์

+6654422973

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลดงเจน Dongjen localผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลดงเจน Dongjen local:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด