กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP Division of Research Administration, University of Phayao

25/02/2024

Live สด | เวทีเสวนา การขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และจุดแข็งของงาน Learning City
ณ อาคารใหม่ TK park Yala ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และจุดแข็งของงาน Learning City
โดย
นายพัฒนะพงษ์ สุขมะตัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางสาวสุทธินี สุริยา ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ เครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านเมืองเก่าตรัง
รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

📣📣กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมฟังการยรรยาย หัวข้อ "สามเหลี่ยมสมดุลแห่งความสนุกสนานและผลงานตีพิมพ์"...
24/02/2024

📣📣กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมฟังการยรรยาย หัวข้อ "สามเหลี่ยมสมดุลแห่งความสนุกสนานและผลงานตีพิมพ์"
โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
⏰ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.30 น.
�สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
Live Facebook : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา- DRA.UP

12/02/2024

🥇🏅🥇 มุ่งสู่การเป็นสังคมและมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมด้วย University Holding Company ✨️✨️✨️
หลักสูตร WiNS ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในหัวข้อ University Holding Company หนึ่งในกลไกเพื่อผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
🎈 ศ.นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (พี่พงษ์รักษ์ Tesla 2) กล่าวนำถึงความจำเป็นและแนวโน้มในอนาคตของการก่อตั้ง และรูปแบบของ University Holding Company
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 2 มหาวิทยาลัย
🎈 CU Enterprise โดย ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พี่ลี่ Jobs 3)
🎈Ang Kaew Holding โดยผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พี่อ้วน TeslaX)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8:30-10:00 น. ทางออนไลน์ที่
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/95628832557?pwd=RHFuRU1aSzFoNTM1YldBaDg4c1BwQT09
Meeting ID: 956 2883 2557
Password: 12345
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UadBaZfbT59jSQq37

บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และกองวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Health ...
06/02/2024

บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และกองวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Health Science International Seminar Series” หัวข้อ “The neurochemistry of schizophrenia - beyond dopamine” วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting https://nu-ac-th.zoom.us/j/94417593271
Meeting ID: 944 1759 3271 Passcode: 123321
วิทยากร: Professor Dr. Gavin P. Reynolds จาก Sheffield Hallam University, Sheffield, UK.
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Research University Network Project และ Reinventing University Program 2023
กิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย/สถาบันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนการวิจัยและประสบการณ์ทางวิชาการ
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aXA24BX86GmcF76A8
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ssu.nu.ac.th/trainings/

📣📣📣 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการ Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3
05/02/2024

📣📣📣 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการ Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3

🚩💡 Call for Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3
📌 เปิดรับสมัครนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลงานวิจัยเชิงพื้นที่หรือสอดคล้องกับ SDGs และมีเป้าหมายในการตีพิมพ์ใน Scopus (Scopus / TCI เฉพาะกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AB Publication Camp ครั้งที่ 3 🗓️ในวันที่ 29 ก.พ. - 2 มี.ค.2557 ณ. Bansaeo Garden and Resort อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
✏️ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

03/02/2024

“Innovative City For All ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง”
จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องอเนกประสงค์

กับหัวข้อ หัวข้อ "แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"
สำหรับการพัฒนาเมืองและชุมชน"

🎉🏞️ขอเชิญ นักเรียนมัธยมตอนต้น - ปลาย และประชาชนทั่วไป ร่วมเก็บภาพความทรงจำกับกิจกรรม "ประกวดภายพถ่าย" 📷📍หัวข้อ "พะเยาเมื...
03/02/2024

🎉🏞️ขอเชิญ นักเรียนมัธยมตอนต้น - ปลาย และประชาชนทั่วไป
ร่วมเก็บภาพความทรงจำกับกิจกรรม "ประกวดภายพถ่าย" 📷
📍หัวข้อ "พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก"
💫ลุ้นเงินรางวัลมากกว่า 46,000 บาท
🗓️สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2567
🔗รายละเอียดเพิ่มเติม https://citly.me/jSlfd

#บพท #กสศ #มหาวิทยาลัยพะเยา #ประกวดถ่ายภาพ #ประกวดภาพถ่าย #ช่างภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม UP&NU Research Networking & Pap...
02/02/2024

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม UP&NU Research Networking & Paper Camp
ลิงค์ข่าว : https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31347

02/02/2024

Tips on writing and publishing a scientific paper.
Prof. Dr. Wai Chen
Curtin Medical School, Curtin University, Perth, Australia

UP & NU Research Networking and Paper Camp
ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai
วันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2567

01/02/2024

UP & NU Research Networking and Paper Camp
ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai
1- 2 กุมภาพันธ์ 2567

📣📣 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Invitation to attend special lecture(Jointly organized by Center of Excellence on ...
30/01/2024

📣📣 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

Invitation to attend special lecture
(Jointly organized by Center of Excellence on Medical Biotechnology, Faculty of Medical Science Naresuan University and Division of Research and Innovation Administration Univesity of Phayao)
Topic : How to get published in a high-Impact journal
Speaker : Honorary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds
Biomolecular Sciences Research Centre, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK (NU Visiting Professor supported by MHESI)
📅 1 FEBRUARY 2024
🕚 (09.30 – 11.00 A.M. BKK Time)
🛕 (ON-SITE) at Wintree City Resort Chiang Mai
🎥And Facebook Live
🔵คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (https://www.facebook.com/medicalsciencenu)
🔵กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP (https://www.facebook.com/profile.php?id=100069131023257)
----------------------
Topic : Tips on writing and publishing a scientific paper
Speaker : Prof. Dr.Wai Chen
Curtin Medical School, Curtin University, Fiona Stanley Hospital, Australia (NU Visiting Professor supported by MHESI)
📅 2 FEBRUARY 2024
🕚 (08.30 – 10.00 A.M. BKK Time)
🛕 (ON-SITE) at Wintree City Resort Chiang Mai
🎥And Facebook Live
🔵คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (https://www.facebook.com/medicalsciencenu)
🔵กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP (https://www.facebook.com/profile.php?id=100069131023257)

กิจกรรม “Health Science International Seminar Series” หัวข้อ “Gaming Disorder and Related Conditions”วิทยากรโดย – Profes...
29/01/2024

กิจกรรม “Health Science International Seminar Series” หัวข้อ “Gaming Disorder and Related Conditions”

วิทยากรโดย – Professor Dr. Wai Chen
Curtin University, Australia

(On-site) ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวรและ (Online) ผ่านโปรแกม Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/99827718836
Meeting ID: 998 2771 8836
Passcode: 300124

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ssu.nu.ac.th/trainings/?fbclid=IwAR1gyULnU9QRSv8o0Rah4k1uf80MB7kpSwqhD37XAPd1JHEdQOmtFNjR9y8_aem_Ac7U0HeBzMrk55vRW64KX6IDRqwZ4YsKXi1PaiZBk4F6cYXZS-956mYiwfshUD6qqnQ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for susta...
25/01/2024

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 160 ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
ลิงค์ข่าว : https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31278

🎉วันพรุ่งนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรม🔰“ชม ช้อป ชิม” ในงานนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 🔰 การเสวนาเรื่อง “อนาคตและการเปลี่ยนผ่...
23/01/2024

🎉วันพรุ่งนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรม
🔰“ชม ช้อป ชิม” ในงานนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
🔰 การเสวนาเรื่อง “อนาคตและการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ“

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
"Frontier Area Based Research for Sustainability Development Goals" ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


กองบริหารงานวิจัยขอแจ้งการหยุดปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2567 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำเนินการจัด "โ...
23/01/2024

กองบริหารงานวิจัยขอแจ้งการหยุดปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2567 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำเนินการจัด "โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่13" ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้หากมีเอกสารสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน

สามารถติดต่อ งานธุรการ (สมภพ)
เบอร์โทร 06 3-9734085 หรือLine 0639704085

23/01/2024
📢 หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานย่อยรายประเด็น N24 (S2P13) เพิ่ม...
23/01/2024

📢 หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานย่อยรายประเด็น N24 (S2P13) เพิ่มระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาพื้นที่ใน 5 มิติ ให้เกิดผล โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567

🎯ในวันที่ 24 มกราคม 2567
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.
😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/tUWW684V4zqvrY2R6 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

📢 หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ปีงบประมาณ 2567

🎯ในวันที่ 24 มกราคม 2567
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.
😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/tUWW684V4zqvrY2R6 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

🚩💡 Call for Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3📌 เปิดรับสมัครนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลงานวิจัยเชิงพื้น...
23/01/2024

🚩💡 Call for Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3
📌 เปิดรับสมัครนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลงานวิจัยเชิงพื้นที่หรือสอดคล้องกับ SDGs และมีเป้าหมายในการตีพิมพ์ใน Scopus (Scopus / TCI เฉพาะกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AB Publication Camp ครั้งที่ 3 🗓️ในวันที่ 29 ก.พ. - 2 มี.ค.2557 ณ. Bansaeo Garden and Resort อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
✏️ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

🚩เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน📣เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตา...
19/01/2024

🚩เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
📣เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร และ 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร
💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ SEED MONEY เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย*(ทำร่วมกับชุมชน)
🌷ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567 ❗️ (กรุณาศึกษารายละเอียด TOR ให้ครบถ้วน)
☎สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

📣เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร และ 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร
💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ SEED MONEY เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย*(ทำร่วมกับชุมชน)
🌷ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567 ❗️ (กรุณาศึกษารายละเอียด TOR ให้ครบถ้วน)
➡ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/16JYdGXAeW8MxAuPQavgl3LOiKxavJ9ZT?usp=drive_link
☎สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

🚩 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน🌻 เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ตามกรอบ...
19/01/2024

🚩 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
🌻 เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร และ 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร
💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและและพัฒนาภาครัฐร่วมรัฐเอกชนในเชิงพาณิชย์” สนับสนุนงบประมาณแบบชุดโครงการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
*(ทำร่วมกับภาคเอกชน /สถานประกอบการ)
🌞ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567
☎ สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

🌻 เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร และ 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร

💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและและพัฒนาภาครัฐร่วมรัฐเอกชนในเชิงพาณิชย์” สนับสนุนงบประมาณแบบชุดโครงการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
*(ทำร่วมกับภาคเอกชน /สถานประกอบการ)

🌏ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/150vyCeKqzRkXD64C82H1UE0WXLbkKREb?usp=drive_link
🌞ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567

☎ สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

18/01/2024
Learning City x Cittaslow Taiwanความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน
17/01/2024

Learning City x Cittaslow Taiwan
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน

ม. พะเยา​"กวาด 3 รางวัล ระดับชาติ​“ได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566  วันพฤหัสบดีที่ 11 มกร...
13/01/2024

ม. พะเยา​"กวาด 3 รางวัล ระดับชาติ​“
ได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงาน Future Thailand เพื่อฉายภาพอนาคตของระบบการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และเส้นทางสู่อนาคต ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31156
-----------------------------------------------------------------------
#งานสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัยพะเยา
-----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการสื่อสาร
Website : www.up.ac.th
Twitter : https://twitter.com/UP_university
IG : https://www.instagram.com/university_of_phayao

📌หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 มกราคม 2567📣📣 กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญนักวิจัยส่ง Manuscript  เข้าร่วมกิจกรรมUP & NU Research N...
04/01/2024

📌หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 มกราคม 2567

📣📣 กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญนักวิจัยส่ง Manuscript เข้าร่วมกิจกรรมUP & NU Research Networking and Paper Camp ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Wintree - Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่ คลังอาหารโลก อ่านต่อได้ที่ https://www.ryt9.com/s/prg/3481526
01/01/2024

ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่ คลังอาหารโลก
อ่านต่อได้ที่ https://www.ryt9.com/s/prg/3481526

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ กองทุน ววน. (ประจำวันที่ 23– 29 ธ.ค. 2566)
--------
ข่าวที่ 1
กสว.เห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งคําของบประมาณ –การจัดสรรงบฯ ปี 67 เสริมแกร่งหลากวาระใหญ่ระดับชาติตามนโยบายรัฐ ด้วยทุน ววน.
https://mgronline.com/news1/detail/9660000116520
ข่าวที่ 2
วช. แถลง 10 เรื่องเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ปี 66 พร้อมเปิดตัว 10 Flagships งานวิจัย ปี 67
https://shorturl.at/bpuU2
ข่าวที่ 3
'วิชัย ทองแตง' ชี้ 'อาหารสัตว์' เป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงสุด ย้ำ!! นี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศ ถ้าผู้ประกอบการโตในทิศทางนี้ได้
https://thestatestimes.com/post/2023122729
ข่าวที่ 4
สจล. โชว์ผลการดำเนินงานปี 2566 และ 5 Deep Tech เด่น ย้ำเดินหน้า 'ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก'
https://www.bangkokfocusnews.com/2023/12/KMITL-5DeepTech-2566.html
ข่าวที่ 5
นาโนเทค สวทช. พัฒนา 'ชุดตรวจโรคไตรู้ผลได้ใน 5 นาที' มุ่งเพิ่มโอกาสคนไทยรอดพ้นจากโรคไตเรื้อรัง
https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-implementation-kidney-disease-test-kit/
ข่าวที่ 6
NIA โชว์ 2 นวัตกรรม “S.N.A.P - รีโคเวอรี่” ดันเชียงใหม่สู่เมืองนวัตกรรมและต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยั่งยืน
https://www.thestorythailand.com/26/12/2023/120071/
ข่าวที่ 7
สอวช. ตั้งเป้าสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” 1,000 ราย 1,000 ล้านบาท
https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1105163
ข่าวที่ 8
อว. สกสว. บพข. ภายใต้แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วม TEATA ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุทธิเป็นศูนย์ นำร่อง ภูเก็ต-กระบี่ ประเดิมแอพฯ Zero Carbon
https://www.ryt9.com/s/prg/3482127
ข่าวที่ 9
บพค. - อบก. ร่วมยกระดับการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานวิจัย ที่ตอบสนองต่อความเป็นกลางทางคาร์บอน
https://www.mreport.co.th/news/news/industry-movement/765-pmu-b-brainpower-congress-2023
ข่าวที่ 10
ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่ คลังอาหารโลก
https://www.ryt9.com/s/prg/3481526
ข่าวที่ 11
เคาะแล้ว! 3 มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 16 พร้อมประกาศธีมพัฒนานโยบายฯ ปี 2567
https://www.naewna.com/local/776806
ข่าวที่ 12
สวก. ส่งต่องานวิจัย สร้างความเข้มแข็งเกษตรไทยยั่งยืน
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_265106
ข่าวที่ 13
บพข.-ม.ศิลปากรชู 'ผีอาเซียน' พัฒนาเป็นสินค้าและทรัพย์สินดิจิทัล
https://www.naewna.com/local/777182
ข่าวที่ 14
'มรภ.จอมบึง'จัดกำปั้นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
https://www.naewna.com/sport/776894
ข่าวที่ 15
บพค.จัดงานประชุมวิชาการ ขับเคลื่อนและเผยแพร่ววน. ของไทย
https://www.naewna.com/local/777423
ข่าวที่ 16
“เอ็นไอเอ” อัพสปีดเศรษฐกิจไทย ดันเมืองเชียงใหม่ เมืองนวัตกรรมภาคเหนือ
https://www.springnews.co.th/news/hot-issue/846454
ข่าวที่ 17
ส่อง Soft Power เชียงใหม่ มีอะไรบ้างที่สามารถขายได้ในระดับโลก
https://www.chiangmainews.co.th/news/3184591/
--------
#สกสว
#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ข่าวเด่นรายสัปดาห์ #กองทุนววน

ขอแสดงความยินดี🎉🥳🎊👏ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้า...
26/12/2023

ขอแสดงความยินดี🎉🥳🎊👏

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
กับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

24/12/2023

พิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลชุมชนนวัตกรรม
Phayao Frog Fest 2023 ณ Lake Park Phayao จังหวัดพะเยา

ที่อยู่

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UPผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด