ค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32

ค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32 หน่วยงานส่วนความมั่นคง สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ3. วัน เวลา: วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.3...
06/12/2023

1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
3. วัน เวลา: วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
4. สถานที่: ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
5. รายละเอียดกิจกรรม พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.พิชิตพล พิศภักดิ์ สว.กก. ตชด.32(จอส.) , ด.ต.หญิง วชิราภรณ์ ไชยวงค์ วิทยากร 904 รหัส 3-2ข027 พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.32 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 66 ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชตำรวจ กก.ตชด.32 จำนวน 25นาย , ตร.ภูธร 30 นาย , หน่วยงานราชการอื่น 245 คน , ประชาชนจิตอาสา 100 คน รวม 400 นาย
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เมื่อ 050700 ธ.ค.66 พ.ต.ท.พิชิตพล พิศภักดิ์ สว.กก.ตชด.32 (จอส.)พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวา...
06/12/2023

เมื่อ 050700 ธ.ค.66 พ.ต.ท.พิชิตพล พิศภักดิ์ สว.กก.ตชด.32 (จอส.)พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.66 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพระเยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา    ๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๕    ๒.ร.ต.ท.ชัยณรงค์ ธรรมสรางกูร ชป.ตชด.บ้านห้วยโก๋น ขอสรุปยอดรวมรถเข...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา
๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๕
๒.ร.ต.ท.ชัยณรงค์ ธรรมสรางกูร ชป.ตชด.บ้านห้วยโก๋น ขอสรุปยอดรวมรถเข้า - ออก ของประเทศไทย,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบุคคลเข้า - ออก จุดผ่านแดนถาวร ห้วยโก๋น - น้ำเงิน ห้วง ๑๗๐๘๐๐ - ๑๗๑๘๐๐ ส.ค.๖๖ ดังนี้
- รถยนต์ไทยเข้า จำนวน ๕๖ คัน
- รถยนต์ไทยออก จำนวน ๖๕ คัน
- รถจักรยานยนต์ไทย เข้า - คัน
- รถจักรยานยนต์ไทยออก - คัน
- บุคคลไทยเข้า จำนวน ๒๐๑ คน
- บุคคลไทยออก จำนวน ๑๕๘ คน
- รถยนต์ลาวเข้า จำนวน ๔ คัน
- รถยนต์ลาวออก จำนวน ๕ คัน
- รถจักรยานยนต์ลาวเข้า จำนวน - คัน
- รถจักรยานยนต์ลาวออก จำนวน - คัน
-บุคคลลาวเข้า จำนวน ๑๒๐ คน
- บุคคลลาวออก จำนวน ๑๒๘ คน
- บุคคลต่างชาติเข้า จำนวน ๑ คน
- บุคคลต่างชาติออก จำนวน - คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา เมื่อ 170830 ส.ค.66 ร.ต.อ.อารมณ์ ไชยช่อฟ้า รอง สว.(ป.) กก.ตชด.32 พร้อม กพ.รวม 5 นาย ออก ปบ.งานร่ว...
21/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 170830 ส.ค.66 ร.ต.อ.อารมณ์ ไชยช่อฟ้า รอง สว.(ป.) กก.ตชด.32 พร้อม กพ.รวม 5 นาย ออก ปบ.งานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รพ.นาน้อย ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยมี นายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธาน คณะแพทย์ และพยาบาล รพ.นาน้อย จำนวน 40 คน นำโดย นพ.นรภัทร รุ่งเรืองพลางกุล นพ.ปฏิบัตการ รพ.นาน้อย ออกปฏิบัติงาน พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสถาน หมู่ 2 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน มีราษฎรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 125 ราย ทันตกรรม จำนวน 48 ราย บริการตัดผม 15 ราย
จนถึงเวลา 12.00 น. เสร็จภารกิจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชาเมื่อ ๑๗๑๒๓๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.อนันต์ ไชยวุฒิ รองฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๓๒๔๑ ฐานปฏิบัติการ บ.น้ำปี้ ต.น้ำมวบ อ.เวี...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา
เมื่อ ๑๗๑๒๓๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.อนันต์ ไชยวุฒิ รองฯรรท.ผบ.มว.ตชด.
๓๒๔๑ ฐานปฏิบัติการ บ.น้ำปี้ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน พร้อมด้วย กพ.รวม ๘ นาย ออก ลว. สายตรวจรถยนต์ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๔๓ จากฐานปฏิบัติการ ตชด. บ.น้ำปี้ ฯ ถึงเขตรอยต่อ จว.น่าน - จว.อุตรดิตถ์ และได้ทำการตั้งจุดตรวจ /จุดสกัด ชั่วคราว ณ ที่พักสายตรวจบ้านห้วยเลาบริเวณพิกัด ๔๗QQA๗๐๙๑๐๙ ๒๐๓๒๖๓๗ ได้ทำการตรวจ รยบ. จำนวน ๑ คัน ผู้โดยสาร ๒ คน ได้ทำการตรวจ จยย.จำนวน ๓ คัน ผู้โดยสาร ๓ คน เพื่อป้องกันการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ และการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงฯตามแนวชายแดน โดยเน้นเกี่ยวกับยาเสพติดฯทุกประเภท จนถึงเวลา ๑๕๐๐ น. เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด กพ.ทั้งหมดจึงได้เดินทางกลับที่ตั้งฐานฯ เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา                                   เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.สมศัก...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา
เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.สมศักดิ์ ม้าแก้ว หน.ชป.มว.ตชด.๓๒๔๓ ฐานปฏิบัติการ บ.สว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน พร้อมกำลังพลเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านกิ่วน้ำ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
โดยมี นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ
นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานในพิธี มี รพ.แม่จริม, เกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, กศน.อำเภอแม่จริม,
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม, สัสดีอำเภอ, อบต.หนองแดง, อุทยานแห่งชาติแม่จริม, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแดง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้สภ.แม่จริมและราษฎรในพื้นที่ บ้านกิ่วน้ำฯ เพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อปัญหาจากประชาชนในพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณะสุขเบื้องต้น มีเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ    ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (จุดประสานงานและบริการประชาชนดอยตุง พิกัด NC ๘๔๖๔๒๓)   ...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (จุดประสานงานและบริการประชาชนดอยตุง พิกัด NC ๘๔๖๔๒๓)
๒. รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ร.ต.ต. สมหวัง ทนดี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ พระตำหนักดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย
-มี นทท.เข้าชมพระตำหนักฯ ประมาณ ๑๖๐ คน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ตชด.แม่สาย)๒.รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ตชด.แม่สาย)
๒.รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.สำราญ อรุณศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ ( หน.ชป.ตชด.แม่สาย) พร้อม กพ. ร่วมกับ ด.ต.ศิลป์ วงค์ต้นกาศ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๓๒๓ กก.ตชด.๓๒ ผู้บังคับสุนัขสงคราม (K-๙ ยูโตะ) เข้าตรวจค้นรถบรรทุกสินค้า ระหว่างประเทศไทย–เมียนมา ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.เชียงราย ในเขตพื้นที่โรงงานกาแฟ อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่ Akha Jungle CoffeeX เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับที่ตั้ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายฯ
๓.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ตชด.นาโต่)๒.รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ตชด.นาโต่)
๒.รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ด.ต.โกเมนทร์ จันทร์เทศ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๒ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย โดยมีนายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ แะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๑ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
๓.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ฐานปฎิบัติการ ตชด.บ้านหัวกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย...
21/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ฐานปฎิบัติการ ตชด.บ้านหัวกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พิกัด QPC ๒๒๔๓๘๗)
๒.รายละเอียด : เมื่ ๑๗ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น ผบ.มว.ตชด.๓๒๗๓ พร้อม กพ.รวม ๖ นาย ออก ลว.พื้นที่ บ้านปงของ หมู่ ๑๐ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พิกัด QPC ๒๕๔๔๖๑ เพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองและ ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง
๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ  ๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (มว.ตชด.๓๒๗๑ ฐานปบ.การบ้านสันต้นเปา พิกัด PC ๒๘๘๔๘๗)  ๒.รา...
21/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
๑.หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (มว.ตชด.๓๒๗๑ ฐานปบ.การบ้านสันต้นเปา พิกัด PC ๒๘๘๔๘๗)
๒.รายละเอียด : เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ด.ต.ปิยะณัฐ อินต๊ะวิชัย หน.ชป.มว.ตชด.๓๒๗๑ พร้อม กพ. รวม ๔ นาย
- ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบ้านสันต้นเปา (พิกัด PC ๒๘๙๕๑๗) - บ้านสบยาบ (พิกัด PC ๒๘๐๔๗๑) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการกระทำผิดกฏหมายทุกชนิด
- ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด เหตุการณ์ปกติ
๓.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ด่านตรวจแม่จัน)๒. รายละเอียด : เมื่อ ๑๖๐๘๐๐ - ๑๗๐๘๐๐ ส.ค...
21/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ (ชป.ด่านตรวจแม่จัน)
๒. รายละเอียด : เมื่อ ๑๖๐๘๐๐ - ๑๗๐๘๐๐ ส.ค.๖๖ จ.ส.ต.รุ่งฤทธิ์ ชาดำ ผบ.หมู่กก.ตชด.๓๒ บูรณาการร่วมกับ ตร.สภ.แม่จัน เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทพ.๓๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมาย และอาชญากรรมต่าง ๆ ณ ด่านตรวจแม่จัน ( พิกัด NC ๙๑๐๒๔๘ ) บ.ปงตองต้นฮ่าง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย ไม่พบการกระทำความผิดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน  ผู้บังคับบัญชา๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๕ อ.เชียงกลาง จ.น่าน๒. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต๓. วัน / เวลา : ...
17/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๕ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๒. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
๓. วัน / เวลา : วัน พุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๔. สถานที่ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน
๕. รายละเอียดกิจกรรม : ร.ต.อ.เพ็ชร พิทักษ์สันติ ผบ.มว.มชส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๒๕ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๖. ผู้ร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๒๕ จำนวน ๑๒ นาย ,ฝ่ายปกครอง ๓๐ นาย , ตร.ภ.เชียงกลาง ๓ นาย , เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ๒๐ คน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๕ คน
๗. บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ซีซี
๘. ผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน  ผู้บังคับบัญชา1. หน่วย : ร้อย ตชด.326 อ.เชียงคำ จ.พะเยา2. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ "วันแม่แห่งชาติ"...
17/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1. หน่วย : ร้อย ตชด.326 อ.เชียงคำ จ.พะเยา
2. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ "วันแม่แห่งชาติ"
3. วัน / เวลา : วันที่ 12 ส.ค.66 เวลา 10.00 น.
4. สถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านสา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
5. รายละเอียดกิจกรรม : ร.ต.ท.ประเวช มณีวศ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.32 พร้อม กพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ "วันแม่แห่งชาติ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านสา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นาอำเภอภูซาง เป็นประธาน
6. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
7. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ อ.แม่จัน จ.เชียงราย๒. กิจกรรม : จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ศาสน...
17/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๗ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๒. กิจกรรม : จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ศาสนสถานและการปลูกป่าทดแทน
๓. วัน/เวลา : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่ : ณ วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๕. รายละเอียด : ร.ต.อ.สุธิชัย เชื้อเจ็ดตน รองฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.คนอง อรินต๊ะทราย รอง สว(ป) กก.ตชด.๓๒ พร้อม กพ.จิตอาสาฯ ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ศาสนสถาน และการปลูกป่าทดแทน จำนวน ๓๐ ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๖. ผู้ร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๒๐ นาย ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ สภ.แม่จัน จำนวน ๒๐ นาย , ประชาชน จิตอาสาฯ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งหมด ๕๐ คน
๗. ผลการปฏิบัติตามภาพถ่าย ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา   ๑. หน่วย : ร้อย ตชด. ๓๒๕   ๒. เมื่อ ๑๕๐๙๓๐ - ๑๕๑๒๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.อ.เฉลิมชน  วงศ์สกุลจิตร รอง ...
17/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด. ๓๒๕
๒. เมื่อ ๑๕๐๙๓๐ - ๑๕๑๒๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.อ.เฉลิมชน วงศ์สกุลจิตร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕ พร้อมด้วย กพ.ร้อย ตชด.๓๒๕ จำนวน ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดน ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดน แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ระหว่าง บ.ปางกอม หมู่ ๕ ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น่าน กับ บ.ห้วยตอง เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ณ โรงเรียนบ้านปางกอม หมู่ ๕ ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น่าน เพื่อเป็นการสัมพันธไมตรีของทั้ง ๒ ประเทศ โดยฝั่งไทย มี พ.อ.ทศพล ผ่องศรีสุข เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็นประธาน และฝั่ง สปป.ลาว มี ท่านแสงอาทิตย์ ลาวเบอร์ยาท่อ รองเจ้าเมืองเชียงฮ่อน เป็นประธาน พร้อมผู้ติดตาม จำนวน ๒๖ คน มีหน่วยงานส่วนราชการ และเอกชนต่างๆ พร้อมประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชาเมื่อ 151000 ส.ค.66 ร.ต.อ.วิรัช ปินคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.324 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ออกตรว...
17/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 151000 ส.ค.66 ร.ต.อ.วิรัช ปินคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.324 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ออกตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด ณ ม.2 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จว.น่าน และเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มี คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 10 นาย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา1. หน่วย ร้อย.ตชด327 อ.แม่จัน จว.เชียงราย2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกีย...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1. หน่วย ร้อย.ตชด327 อ.แม่จัน จว.เชียงราย
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
3. วัน เวลา: วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่: ณ วัดสันมงคล หมู่ 12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย
5. รายละเอียดกิจกรรม: พ.ต.ต.อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.327 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คนอง อรินต๊ะทราย รอง สว.(ป)กก.ตชด.32 พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.327 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.66 ณ วัดสันมงคล หมู่ 12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้ร่วมกันพัฒนารอบบริเวณวัด และปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น จนถึงเวลา 12.00 น. จึงดำเนินการแล้วเสร็จ
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ข้าราชตำรวจจิตอาสา ร้อย.ตชด.327 20 นาย, ตร.ภูธร 20 นาย จนท.จิตอาสาจาก หน่วยงานราชการอื่น 80 คน , ประชาชนจิตอาสา 100 คน รวม 220 นาย
7.รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา1.หน่วย:ร้อย ตชด.3242.เมื่อ 121000 ส.ค.66 ร.ต.อ.อดุลย์ ใชยา ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.324 พร้อมกำลังพล ร่...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1.หน่วย:ร้อย ตชด.324
2.เมื่อ 121000 ส.ค.66 ร.ต.อ.อดุลย์ ใชยา ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.324 พร้อมกำลังพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอแม่จริม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดหมอเมือง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน โดยมี นางสาวพัทนันท์ ทิพาคำ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน จนถึงเวลา 11.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน  ผู้บังคับบัญชา1. หน่วย : ร้อย ตชด.326 อ.เชียงคำ จ.พะเยา2. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า"โครงการตระเวนปลูกป่าชา...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1. หน่วย : ร้อย ตชด.326 อ.เชียงคำ จ.พะเยา
2. กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า"โครงการตระเวนปลูกป่าชายแดน" เนื่องในวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
3. วัน / เวลา : วันที่ 11 ส.ค.66 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4. สถานที่ : ป่าชุมชนบ้านทุ่งหล่ม (ป่าหลังสุสาน) หมู่ที่ 6 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
5. รายละเอียดกิจกรรม : ร.ต.อ.เกษม ปันชู รอง ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อม กพ.ฝอ. ร้อย ตชด.326 ร่วมกับเทศบาลตำบลฝายกวาง , อส. ,และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันปลูกป่า ตาม"โครงการตระเวนปลูกป่าชายแดน" เนื่องในวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยมีการปลูกพันธุ์พืชดังต่อไปนี้
5.1 ต้นสัก จำนวน 50 ต้น
5.2 ต้นประดู่ จำนวน 50 ต้น
5.3 ต้นมะค่าโมง จำนวน 50 ต้น
5.4 ต้นพะยูง จำนวน 50 ต้น
5.5 ต้นตะเคียนทอง จำนวน 50 ต้น
รวม พันธุ์พืชที่ใช้ในการปลูกตามโครงการฯ จำนวน 250 ต้น โดยปลูก ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหล่ม (ป่าหลังสุสาน) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
6. ข้าราชการ ร้อย ตชด.326 จำนวน 33 นาย หน่วยงานอื่น จำนวน 30 นาย ปชช.จอส. จำนวน 50 คน รวม 113 คน
7. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา1.หน่วย : ร้อย ตชด.324 อ.เมืองน่าน จว.น่าน2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บกวาดขยะ3.วัน ...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1.หน่วย : ร้อย ตชด.324 อ.เมืองน่าน จว.น่าน
2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บกวาดขยะ
3.วัน เวลา: วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4.สถานที่: ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ น่าน - ทุ่งช้าง กม.3 - 4
5.รายละเอียดกิจกรรม พ.ต.ท.พิเชษฐ์ หมายดี ผบ.ร้อย ตชด.324 พร้อมด้วยชุดกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.324 ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บกวาดขยะ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ น่าน - ทุ่งช้าง กม.3 - 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชตำรวจชุดจิตอาสา ร้อย ตชด.324 จำนวน 25 นาย
7.รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

เรียน ผู้บังคับบัญชา1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ3. วัน เวลา: วันศุกร์ ที่ 11 สิ...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
3. วัน เวลา: วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่: ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
5. รายละเอียดกิจกรรม พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.พิชิตพล พิศภักดิ์ สว.กก.ตชด.32(จอส.)พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.32 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนบริเวณกว๊านพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 66 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชตำรวจ กก.ตชด.32 จำนวน 30 นาย ,ตร.ภูธร 25 นาย ,หน่วยงานราชการอื่น 200 คน , ประชาชนจิตอาสา 145 คน รวม 400 นาย
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา๑. หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕๒. กิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรต...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕
๒. กิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันแม่เเห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในเดือนมหามงคลของวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. วัน เวลา: วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๔. สถานที่: ณ สวนสาธารณะอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก บ้านสบกอน หมู่ ๑๑ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จว.น่าน
๕. รายละเอียดกิจกรรม พ.ต.ต.วิศิษฏ์ คำยา ผบ.ร้อย ตชด.ร้อย ๓๒๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๒๕ จำนวน ๒๐ นาย จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในเดือนมหามงคลของวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ๒๐ คน รวมจำนวน ๔๐ คน
๗. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา    เมื่อ 090930 ส.ค.66 ร.ต.อ.รินทร์ กุศล รองฯรรท.ผบ.มว.ตชด.3243 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมศักดิ์ ม้าแก้...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 090930 ส.ค.66 ร.ต.อ.รินทร์ กุศล รองฯรรท.ผบ.มว.ตชด.3243 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมศักดิ์ ม้าแก้ว รอง สว.(ป.) พร้อม กพ.ฯ ฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร พร้อมประสานการปฏิบัติงานกับผู้นำชุมชน, ผู้นำทางศาสนา ในพื้นที่รับผิดชอบ จนถึงเวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับที่ตั้ง เหตุการณ์ปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้บังคับบัญชา  ๑.หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕  ๒.เมื่อ ๐๙๑๓๓๐ ส.ค.๖๖ พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว รอง ผกก.ตชด.๓๒ รองประธานกรรมการ สอ...
15/08/2023

เรียนผู้บังคับบัญชา
๑.หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕
๒.เมื่อ ๐๙๑๓๓๐ ส.ค.๖๖ พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว รอง ผกก.ตชด.๓๒ รองประธานกรรมการ สอ.ตชด.๓๒ และคณะเจ้าหน้าที่ สอ.ตชด.๓๒ ได้จัดกิจกรรมสัญจรโครงการ Money Management & Investment ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสหกรณ์ และรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์ ณ ร้อย ตชด.๓๒๕ โดยมี พ.ต.ต.วิศิษฏ์ คำยา ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๒๕ และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชาเมื่อ ๐๙๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ต.เศรษฐพงษ์ คำลือ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๒ มว.ตชด.๓๒๔๑ ฐาน ปบ.การ บ.น้ำปี้ ต.น...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ต.เศรษฐพงษ์ คำลือ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๒ มว.ตชด.๓๒๔๑ ฐาน ปบ.การ บ.น้ำปี้ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน พร้อม กพ.จิตอาสารวม ๔ นายออกพบปะเยี่ยมเยือนราษฎร บ.น้ำปี้ ม.๕ ต.น้ำมวบฯได้ประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรทราบเกี่ยวกับผลกระทบพายุโซนร้อน"ขนุน"ทำให้ฝนตกหนักใน พท.ให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและได้แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับราษฎรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นจนถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.จึงเสร็จสิ้นภารกิจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา   ๑.หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕   ๒.เมื่อ ๐๙๑๒๓๐- ๐๙๑๓๓๐ ส.ค.๖๖ร.ต.อ.พิชัย พิมเสน ผบ.มว.ตชด.๓๒๕๑ ,ร.ต...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑.หน่วย ร้อย ตชด.๓๒๕
๒.เมื่อ ๐๙๑๒๓๐- ๐๙๑๓๓๐ ส.ค.๖๖
ร.ต.อ.พิชัย พิมเสน ผบ.มว.ตชด.๓๒๕๑ ,ร.ต.ต.สมบัติ ไชยเสน รรท. ผบ.มว.ตชด.๓๒๕๓ ,ร.ต.ท.ถิรภาพ อิ่นมีกุล มว.ตชด.๓๒๕๔ พร้อม กพ.ใน มว.ทั้ง ๓ มว
ร่วมกับ หน.ส่วนราชการอำเภอบ่อเกลือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ทหารพราน คณะครู ร.ร.บ้านบ่อหลวง(สาขาห้วยโป่ง ) ร่วมตอนรับการเยี่ยมเยียน ของ พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.๓๘ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัย ดินโคลนถล่มพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ พร้อมทั้งได้จัดหน่วยพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภัย และได้มอบสิ่งของเพื่อใช้ อุปโภค บริโภค ในเบื้องต้น ณ ร.ร.บ้านบ่อหลวง(สาขาห้วยโป่ง)หมู่๑๕ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา  ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖(รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน)  ๒. เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ ส.ค.๖๖พ.ต.ท.เสถียร ธรรมสอน ผบ.ร้อ...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖
(รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน)
๒. เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ ส.ค.๖๖
พ.ต.ท.เสถียร ธรรมสอน ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๖ พร้อมพวก รวม ๓ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการพังสไลด์ของรั้วหน้าโรงเรียนจากการที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน รวมถึงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯต่างๆ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและห้ามคณะครูเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งการโดยเคร่งครัด โดยมี ด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่และคณะครู รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมนให้การต้อนรับ จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.จึงได้เดินทางต่อไป
๓. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา  ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖(ชป.บ้านแจมป๋อง)  ๒. เมื่อ ๐๙๐๖๐๐-๐๙๑๒๐๐ ส.ค.๖๖ด.ต.สุพล พันธุ์รัตน์ พร...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖
(ชป.บ้านแจมป๋อง)
๒. เมื่อ ๐๙๐๖๐๐-๐๙๑๒๐๐ ส.ค.๖๖
ด.ต.สุพล พันธุ์รัตน์ พร้อม กพ.จำนวน ๒ นาย ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงแก่น, ร้อย ทพ.๓๑๐๔, สภ.เวียงแก่น, ตำรวจน้ำฯ, ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น, นรข.เขตเชียงราย, จนท.ศุลกากร และ จนท.วนอุทยานฯ ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนไทย และ สปป.ลาว ที่มาจับจ่ายชื้อของ และร่วมตรวจสอบสินค้าต้องห้ามผิดกฎหมาย บริเวณตลาดนัดวันพุธจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว บ.แจมป๋อง หมู่ ๕ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีประชาชน สปป.ลาวเดินทางเข้า - ออก จำนวนประมาณ ๒๑๐ คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ
๓. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา  ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖  ๒. เมื่อ  ๐๙๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.อัมพล เทพคำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๒ พร้อม ...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖
๒. เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.ท.อัมพล เทพคำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๒ พร้อม กพ.มว.ตชด.๓๒๖๒ จำนวน ๑ ชป. ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เส้นทาง บ.สบสา- บ.น้ำยวน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.
ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์ปกติ
๓. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา  ๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖  ๒. เมื่อ ๐๙๐๖๓๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.อ.สุริยา ชัยอุดม หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประ...
15/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๓๒๖
๒. เมื่อ ๐๙๐๖๓๐ ส.ค.๖๖ ร.ต.อ.สุริยา ชัยอุดม หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ๔ พร้อมกำลังพล ๕ นาย ร่วมกิจกรรมกรรม "มัคนายกน้อย เด็กไทยใฝ่ดี เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ" ณ วัดเชียงบาน หมู่ ๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน
๓. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร้อย ตชด.325 ของเรานี้เอง🥰🙏🏻
13/08/2023

ร้อย ตชด.325 ของเรานี้เอง🥰🙏🏻

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมภาพยนต์สั้นประกอบเพลง
โครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ
“ คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี ”
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๐ น. ทางช่องไทยPBS ซึ่งถ่ายทำในพื้นที่ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสบมาง และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน Thai PBS

เมื่อ 121730 ส.ค.66 พ.ต.ท.หญิงณัชชา วงค์สุภา สว.กก.ตชด.32(กบ.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส...
12/08/2023

เมื่อ 121730 ส.ค.66 พ.ต.ท.หญิงณัชชา วงค์สุภา สว.กก.ตชด.32(กบ.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค.66 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

เมื่อ 120700 ส.ค.66 พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแ...
12/08/2023

เมื่อ 120700 ส.ค.66 พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค.66 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

https://www.royaloffice.th/
11/08/2023

https://www.royaloffice.th/

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา2. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ3. วัน เวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เ...
11/08/2023

1. หน่วย กก.ตชด32 จว.พะเยา
2. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
3. วัน เวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
4. สถานที่: ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กก.ตชด.32 อ.เมือง จ.พะเยา
5. รายละเอียดกิจกรรม พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.32 , พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง รอง ผกก.ตชด.32 วิทยากรจิตอาสา 904 (3A-144), สว.กก.ตชด.32 ,ผบ.ร้อย ตชด.321-323 พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.32 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 66 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กก.ตชด.32 อ.เมือง จ.พะเยา
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชตำรวจ กก.ตชด.32 จำนวน 85 นาย
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้

เมื่อ 100900 ส.ค.66 พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.32 , พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมด้วย สว.ฯ , ผบ.ร้อยฯ ...
11/08/2023

เมื่อ 100900 ส.ค.66 พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.32 , พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมด้วย สว.ฯ , ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค.66 ณ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.32

โอกาสมาแล้ว! ตชด. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา
09/08/2023

โอกาสมาแล้ว! ตชด. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ส....

ที่อยู่

427 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด