สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา บริการเกษตรกรทุกคนอย่างญาติมิตร
"ท?

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566
02/03/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2566
01/03/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2566
01/03/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
22/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
22/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
22/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี เรื่อง จัดเวทีเรียนรู้การบริหารจัดการการเพาะปลูกพื...
21/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี
เรื่อง จัดเวทีเรียนรู้การบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคลระดับตำบล กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกาดถีเหนือ หมู่ที่15 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารทีมงานสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลต...
21/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารทีมงานสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล กลุ่มเกษตรกรผู้...
19/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกตำบลห้วยแก้ว โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เรื่อง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ...
19/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เรื่อง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี เรื่อง จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอ...
15/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี เรื่อง จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตระดับตำบล/อำเภอ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา...
15/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี ต้อนรับนักศึกษาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศ...
08/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี ต้อนรับนักศึกษาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (นวดข้าว) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านห้วยแก้วหลวง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ห้วยแก้...
29/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ห้วยแก้ว เพื่อวางแผนการเพาะปลูก ติดตามให้คำแนะนำในการผลิต และการเชื่อมโยงตลาด ณ บ้านสันป่าส้าน ม.12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี  ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้...
25/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ธีรวัฒน์ ข้าวทวี
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี) ปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านห้วยแก้วหลวง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 40 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
25/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565เรื่อง ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ...
11/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565เรื่อง ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการระบบส่ง...
01/11/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2565
29/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  ประจำเดือน กันยายน 2565
29/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2565
05/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
02/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
02/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

31/08/2022

🔊 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขอเชิญเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565” เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลมากกว่า 450,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

🔊เกษตรกรผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศให้เป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดมาก่อน

🔊 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-3006 หรือที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 0-2016-5555 ต่อ 1089 และ 08-1414-8868

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง การเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อสนับสนุนให้กับ...
26/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง การเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้...
26/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้" ให้กับ กศน.อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดงเจน อ...
26/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565
11/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า...
11/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : D...
10/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ผ่านระบบ Online ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
10/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2565เรื่อง การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภ...
08/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.ภูกามยาว) เพื่อพิจารณาให้ช่วยเหลือเกาตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 65 โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโ...
08/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ปี 2565/66

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เรื่อง นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงเรีย...
25/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เรื่อง นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเจนจันทรา ม.8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เรื่อง ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไย ณ จุดรับซื้อผลผลิตลำไย จำนวน 3...
21/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เรื่อง ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไย ณ จุดรับซื้อผลผลิตลำไย จำนวน 3 จุด ในเขตพื้นที่ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ที่อยู่

อำเภอภูกามยาว
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6654888390

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด