สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนา คือ สร้างสรรค์ Chang for good สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จ.พะเยา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข...
15/08/2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

@ จังหวัดพะเยา  # พช.พะเยา  ร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด PHAYAO TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน จังหวัดพะ...
19/08/2021

@ จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด PHAYAO TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 19 สิงหาคม.2564 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการรณรงค์ป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด PHAYAO TO BE NUMBER ONE ในชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกันและป้องปรามยาเสพติดในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และยั่งยืน
ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cvid-19) อย่างเคร่งครัด


#กรมการพัฒนาชุมชน
# Change for Good
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
Phayao
๕๖๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์

054-449544

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด