Clicky

สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง เทศบาลตำบลสบบง ==============================
เกี่ยวกับเรา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=1

==============================
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3

โครงสร้างพนักงาน
==============================
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301620403332070&set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3&theater
==============================
กิจการสภาฯ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบบง's post
19/04/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบบง's post

วันที่ 19 เมษายน 2565👉โดยกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตัดต้นไม้และตัดหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา👉โดยกองช่าง ดำเนินกา...
19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565
👉โดยกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตัดต้นไม้และตัดหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
👉โดยกองช่าง ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบบง's post
16/04/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบบง's post

วันที่ 15 เมษายน 2565 🌸นายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง 🌸นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลฯ🌸นายศักดิ์สิทธิ์ ไ...
15/04/2022

วันที่ 15 เมษายน 2565
🌸นายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง
🌸นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลฯ
🌸นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้ยาง หัวหน้าสำนักปลัดฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหาร/เครื่องดื่ม/สิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลตำบลสบบง

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างเคร่งครัด ในห้วง 7 วันอันตราย ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิ...
13/04/2022

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิด 19 (COVID-19) จำนวน 20 หลัง

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง ออกตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์เท...
12/04/2022

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง ออกตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลตำบลสบบง พร้อมได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการ การอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ตามมาตรการ (10 รส ขม) โดยเฉพาะสาเหตุหลักๆ ของการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ความเร็วในขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค COVID – 19 โดยเคร่งครัด

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งเป็นบ้านของ นา...
11/04/2022

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งเป็นบ้านของ นางปลี บ้านเลขที่ 104 ม.7 ต.สบบง อ.ภูซาง เสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาดำเนินการซ่อมแซมทั้งสิ้น 3 วัน

ประกาศอำเภอภูซาง…………………………………………….เรื่อง มาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอภูซาง
11/04/2022

ประกาศอำเภอภูซาง
…………………………………………….
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอภูซาง

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นำโดยนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ร...
11/04/2022

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นำโดยนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านของนาย สวาท พึ่งพวก หมู่ที่ 10

#โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท”

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ผู้อำนการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลสบบง เป็นปร...
11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ผู้อำนการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลสบบง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วง 7 วันอันตราย “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” โดยมีนายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง เจ้าหน้าเทศบาลตำบลสบบง มูลนิธิลือชา และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้าร่วม

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิด 19 (...
08/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิด 19 (COVID-19) จำนวน 22 หลัง

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นำโดยนายสุรพล หอมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยฯและพี่น้องหมู่ที่ 5 ช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านขอ...
08/04/2022

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นำโดยนายสุรพล หอมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยฯและพี่น้องหมู่ที่ 5 ช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านของ นางบานชื่น ฮ่องลึก บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง

#โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท”

มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์*การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน*ระหว่างงานสงกรานต์*กิจกรรมในครอบครัว*หลังกลับจากงานสงกรานต์
08/04/2022

มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์
*การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน
*ระหว่างงานสงกรานต์
*กิจกรรมในครอบครัว
*หลังกลับจากงานสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งเป็นบ้านของ ...
07/04/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งเป็นบ้านของ นายนวน มลเทียน บ้านเลขที่ 31 ม.7 ต.สบบง อ.ภูซาง เสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาดำเนินการซ่อมแซมทั้งสิ้น 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นำโดยนายจรินทร์ รวมสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 นายทรงวุฒิ พรมภู ผู้ช่วยฯ นายประเมิน เหลารินทร...
07/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นำโดยนายจรินทร์ รวมสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 นายทรงวุฒิ พรมภู ผู้ช่วยฯ นายประเมิน เหลารินทร์ ผู้ช่วยฯและช่างช่วยกันซ่อมแซมผนัง ของบ้านนางปลี เที่ยงทุกข์
#โครงการ"บ้านพอเพียงชนบท"

07/04/2022

ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก โควิด 19

ที่มา: องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

#กรมควบคุมโรค
#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post
07/04/2022

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง หมู่ที่...
07/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง หมู่ที่ 1 ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน ลุงแก้ว สบบง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ได้ร่วมประชาคมหมู่...
07/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ในการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลสบบง (หลังใหม่) ในพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง ประตูสู่หลวงพระบาง (หนองแป๋น) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ขัดข้องและอนุญาตในการก่อสร้างดังกล่าว

6 เมษายน รำลึกพระราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษาย...
06/04/2022

6 เมษายน รำลึกพระราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ทั้งยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

วันที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยพ่อหลวงจรินทร์ รวมสุข และผู้ช่วยทรงวุฒิ พรมภู พร้อมด้วยช่างและพี่น้อง หมู่ที่ 7 ช่วยกันทำการซ่...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยพ่อหลวงจรินทร์ รวมสุข และผู้ช่วยทรงวุฒิ พรมภู พร้อมด้วยช่างและพี่น้อง หมู่ที่ 7 ช่วยกันทำการซ่อมแซมผนังห้องน้ำและฉาบฝาบ้าน ของนายนวน มลเทียน บ้านปงหลวง หมู่ 7 ต.สบบง อ.ภูซาง

#โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท"

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยนายอดิศักดิ์ ใจคำลือ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย พร้อมด้วย กองพันทหารที่ 4 กรมทหารราบ 27 ค่าย...
05/04/2022

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยนายอดิศักดิ์ ใจคำลือ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย พร้อมด้วย กองพันทหารที่ 4 กรมทหารราบ 27 ค่ายขุนจอมคำ อ.เชียงคำ ช่างและพี่น้อง หมู่ที่ 11 ต.สบบง อ.ภูซาง ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน (เทพื้น และก่อฝาผนังบ้าน) ของนายนพวินท์ แซ่โซ้ง

#โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท”

วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิด 19 (...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว โควิด 19 (COVID-19) จำนวน 11 หลัง

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยนายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง ออกเยี่ยมบ้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในชุมชน...
04/04/2022

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยนายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง ออกเยี่ยมบ้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในชุมชนตำบลสบบง เพื่อให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กในพื้นตำบลสบบง โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามสนับสนุนเด็กเยาวชนและครอบครัวในตำบลที่อยู่ในกลุ่มภาวะบอบบางและยากลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือ
2. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 3. เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือการทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวในตำบลสบบง

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง-----------------------------------------------เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกา...
04/04/2022

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง
-----------------------------------------------
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง----------------------------------------------เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสบ...
04/04/2022

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง
----------------------------------------------
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสบบง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

Photos from คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา's post
04/04/2022

Photos from คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา's post

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบบง-----------------------------------------วันที่จันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ...
04/04/2022

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบบง
-----------------------------------------
วันที่จันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง นำโดยนายกมล ไชยติขะ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสบบง และคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ทำหน้าที่เก็บเงินสมทบเข้ากองทุน ประจำปี 2565
2. พิจารณาการเบิกจ่ายเงินให้กับสมาชิกกรณีติดเชื้อโควิด-19 และไม่ได้เข้ารับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่เข้ารับการรักษาตัว ณ บ้านพักอาศัย โดยมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19
3. พิจารณาการเบิกจ่ายเงินให้กับสมาชิกกรณีที่ถูกกักตัวอยู่ ณ บริเวณศูนย์พักคอย อำเภอภูซาง อาจจะมีใบรับรองแพทย์ หรือไม่มีใบรับรองแพทย์
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่สมาชิก เรื่อง การเกิด เจ็บ ตาย และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสมัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

วันที่ 3 เมษายน 2565 นายอดิศักดิ์ ใจคำลือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยช่าง และพี่น้องชาวบ้าน ...
03/04/2022

วันที่ 3 เมษายน 2565 นายอดิศักดิ์ ใจคำลือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยช่าง และพี่น้องชาวบ้าน ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน (เทพื้น)​บ้านของนายนพวินท์ แซ่โซ้ง

#โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท"

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมชี้แจงการเข้าใช...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมชี้แจงการเข้าใช้ระบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ให้กับ อมส. หมู่ที่ 5,6,7,8,9 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5

01/04/2022
31/03/2022

จังหวัดพะเยา แจ้งเตือนประชาชน กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าร่วมกลุ่มหรือสมัครสมาชิก เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก รายละ 300 - 400 บาท โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนคนละ 30,000 บาท พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่เป็นการหลอกลวงประชาชน และเป็นการกระทำที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวงได้รับความเสียหาย จังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ทราบ หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1567
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้ทางอำเภอ ได้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่ หากพบเห็นขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เมื่อ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมชี้แจงการเข้าใช...
31/03/2022

เมื่อ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมชี้แจงการเข้าใช้ระบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ให้กับ อมส. หมู่ที่ 1,4, และ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ "บ้านพอเพียงชนบท" ซึ่งเป็นบ้านของ นาง เปลี้ย...
31/03/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ "บ้านพอเพียงชนบท" ซึ่งเป็นบ้านของ นาง เปลี้ย แซ่ล้อ บ้านเลขที่ 274 ม.9 ต.สบบง อ.ภูซาง เสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาดำเนินการซ่อมแซมทั้งสิ้น 5 วัน

ที่อยู่

Phayao
56110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654445520

เว็บไซต์

http://www.ssm.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลสบบงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ ปรับขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยเทศบาลตำบลสบบง ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ จึงได้ดำเนินการปรับขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น #ติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลสบบง โทร.054-445520 ต่อ 108
วันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสบบงได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) ทุกคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเป็นวันแรกของปี 2565 หลังจากหยุดยาวสิ้นปี-ต้อนรับปีใหม่ ทางเทศบาลตำบลสบบงได้ตระหนักถึงการแพร่เชื้อของโรคโควิด19 ได้มีการเตรียมพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 นายสมพน พึ่งพวกนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยนายมงคล คนงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบงและร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 2 มกราคม 2565 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้นายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง เปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ โดยให้นำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาดำเนินการในช่วงการจัดโครงการฯ โดยมี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล สภ.ภูซาง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมูลนิธิลือชา จุดภูซาง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายช่างโยธา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย 👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินโครงการน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร หมู่ที่ 7 👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
กิจกรรมรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสบบงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยาจัดกิจกรรมรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในพื้นที่ตำบลสบบง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพะเยา
กินข้าวนอกบ้าน ยังไง ให้ปลอดภัยจาก โควิด
17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ รพ.สต.สบบง และ ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลง พ่นละอองฝอย (ULV) ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 12 ตำบลสบบง
สำรวจอ่างปงสิงห์ ม 8 บ้านปง ตำบลสบบง โครงการนี้เสนอ หน่วยพัฒาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โเจพันเอกชาคริต ปรุงสุวรรณ พื้นที่กักเก็บน้ำ หล่อเลี้ยง 3 ตำบล ทุ่งกล้วย หย่วน
28 ธันวาคม 2561 พรปีใหม่ จากท่านนายกฯ ถึงทีมพนักงานเทศบาลตำบลสบบง ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อบริการพี่น้องชาวสบบง ด้วยหัวใจ
28 ธันวาคม 2561 นายวิรุฬห์ สุทธิวงค์ นายอำเภอภูซาง พร้อมด้วย นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง นายกมล ไชยติขะ กำนันตำบลสบบง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ดำเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อให้บริการประชาชนตรวจสภาพรถฟรีพร้อมเป็นจุดบริการพักรถโดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 00.30 น บริเวณ ทางหลวงหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา