สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง เทศบาลตำบลสบบง

==============================
เกี่ยวกับเรา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=1

==============================
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3

โครงสร้างพนักงาน
==============================
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301620403332070&set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3&theater
==============================
กิจการสภาฯ

05/07/2023

ด้วยเกิดเหตุขัดข้อง
ในการใช้เฟสบุคนี้
ทางเทศบาลตําบลสบบง
ต้องขออภัยในการสื่อสารที่ขัดข้อง
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาล่าช้า
แอดมิน จึงขอแจ้งงดใช้เฟสบุคนี้
และขอเชิญทุกท่านติดตาม ติดต่อสื่อสาร
ตามลิงก์นี้
กดไลค์ กดติดตามที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093400097869

แอดมิน
จนท.สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบบง

Government organization

07/06/2023

📍📍7 มิถุนายน 2566 นี้ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด📍📍

✨พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคนโดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน"✨

🛑ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.🛑

สามารถรับชมสดได้ที่เฟสบุ๊คเพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI💕👇👇👇
https://www.facebook.com/codinews

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

24 เมษายน 66 วันเทศบาลเช้าๆ ทำบุญตักบาตรการพัฒนาเทศบาลตามหลักการมีส่วนร่วม📌ท่านนายกอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย📌แนวน...
24/04/2023

24 เมษายน 66 วันเทศบาล
เช้าๆ ทำบุญตักบาตร
การพัฒนาเทศบาลตามหลักการมีส่วนร่วม
📌ท่านนายกอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
📌แนวนโยบายการพัฒนาเทศบาลโดยนโยบายท่านนายก ผสานกับนโยบายประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
📌กิจกรรม Big cleaning สำนักงาน
📌นันทนาการสร้างสุขกายและใจ
📌การตรวจพื้นที่แปลงสวนลำไยและสวนยางจากไฟไหม้
📌กิจกรรมเด็กและเยาวชน(ไปร่วม)
📌การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วม ITAของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาล

ขอบคุณท้องที่โดยท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ขอบคุณท่านผู้สูงอายุ (คลังสมองสบบง)
ขอบคุณทีม กพสม
ขอบคุณเหล่ากาชาดีจังหวัดมอบหน้ากาก N95 แก่ผู้สูงอายุ 1500 ชิ้น
ขอบคุณท่านนายกและคณะฯ มอบเสื้อทีม แก่ทุกทีม

#สบบงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

19/04/2023

“พลังใจ”
สภาองค์กรชุมชนตำบลสบบง
ในการดำเนินการโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2566
จากแผนที่อยู่อาศัย
รีเช็คความเดือดร้อนซ้ำในเวทีหลายระดับ
สู่การเสนอขอรับงบประมาณ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
รับงบประมาณ
💪🏾ดำเนินการซ่อมแซม
คงค้างอีก 2 หลัง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

ส่ง พลัง❤️ให้คณะทำงานทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม 💪🏾สล่าชุมชน💪🏾มีทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อปพร อสม ร.17 พัน 4 ตชด 326 อำเภอภูซาง
ที่ร่วมกันอย่างแข็งขัน💪🏾❤️❤️❤️…

#บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน
#บ้านพอเพียงชนบท
#สภาองค์กรชุมชนตำบลสบบง
#สบบงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโดดเด่นเทค...
15/02/2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโดดเด่นเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ภายใต้ “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ซึ่งเทศบาลตำบลสบบงได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 60,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจประยุกต์ ขนาด 2 กระทะ สนับสนุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำอ้อยสบบง หมู่ที่ 3 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยท่าน นายกเทศมนตรีตำบลสบบง นายสมพน พึ่งพวก ได้มอบหมาย...
14/02/2023

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยท่าน นายกเทศมนตรีตำบลสบบง นายสมพน พึ่งพวก ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถดับเพลิง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm2.5) รดน้ำต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลสบบง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมหอกระจายข่าว (ลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน) บริเวณบ้านฮ...
14/02/2023

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมหอกระจายข่าว (ลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน) บริเวณบ้านฮ่องลึก หมู่ที่ 4 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบบง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ...
10/02/2023

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบบง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5 ) ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 (MOU) และทำแนวกันไฟป่า
มีส่วนราชการเข้าร่วม ได้แก่
อำเภอภูซาง สถานีตำรวจภูธรภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง สภาองค์กรชุมชนตำบลสบบง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง ชมรมเสือไฟตำบลสบบง ณ จุดเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 3 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมหอกระจายข...
09/02/2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว (ลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน) จำนวน 4 จุด บริเวณบ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านสบบง หมู่ที่ ...
09/02/2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านสบบง หมู่ที่ 2 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566คณะผู้บริหาร นำโดย นายมงคล คนงาน  รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย นายกมล ไชยติขะ ประธานสภาองค์...
09/02/2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะผู้บริหาร นำโดย นายมงคล คนงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย นายกมล ไชยติขะ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสบบง และนายสุรพล หอมอ่อน คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลสบบง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท จัดโดยทีมงานกองเลขาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ขอรับสนับสนุนเข้าร่วมจำนวน 59 พื้นที่ชุมชน ณ อาคารหอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการตรวจโครงการฟื้นฟูสภาพลำน้ำทุ่งกว๋าง ม 10 สบบงจุดนี้เชื่อมถึงหนองแป๋น น้...
08/02/2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการตรวจโครงการฟื้นฟูสภาพลำน้ำทุ่งกว๋าง ม 10 สบบง
จุดนี้เชื่อมถึงหนองแป๋น น้ำบงบ้านปงหลวง
สภาพเป็น ลำเหมือง กว้างประมาณ 4-6 เมตร
ได้น้ำ ได้ขอบเขต ได้พืชผล ได้จัดการ
เป้าคือทำคลองขนมครก พท หน้าหมู่
พื้นที่ที่มีเจ้าของ ทำสระขนมครก น้ำก็จะเชื่อมกันทั้งระบบ
บ้านเราเกษตร อ้อย พริก อินทผาลัม ถั่ว ข้าวโพด ลำไย สวนยาง พืชผักฯ ปศุสัตว์

#ที่สำคัญต้องมีน้ำ
#คลองขนมครก
#ที่นี่สบบง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน ต.สบบงพร้อมด้...
08/02/2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน ต.สบบง
พร้อมด้วย อสม. ได้เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เคาะประตูทุกครัวเรือน แจกใบปลิวเพื่อขอความร่วมมืองดเผาโดยเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ ถึง 30 เม.ย 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลื...
08/02/2023

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกระดับอำเภอ โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่อำเภอภูซาง ด้วยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง กำนันพื้นที่ตำบลสบบงและตำบลเชียงแรง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาทางเลือก จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ร่วมประชุมกับ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสบบง เพื่อวางแผนกรอบการดำเ...
07/02/2023

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ร่วมประชุมกับ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสบบง เพื่อวางแผนกรอบการดำเนินกิจการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสบบง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) พื้นที่หมู่ที่ 5, 8,10 และหมู่ที่ 12 ต...
07/02/2023

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่างเทศบาลตำบลสบบง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) พื้นที่หมู่ที่ 5, 8,10 และหมู่ที่ 12 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยงานป้องกันสาธารณภัยฯ ร่วมกับ กลุ่มเ...
07/02/2023

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยงานป้องกันสาธารณภัยฯ ร่วมกับ กลุ่มเสือไฟตำบลสบบง ดำเนินการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าปางไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง และคณะกรรมการหมู่บ้า...
07/02/2023

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูทุกครัวเรือน แจกใบปลิวเพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดเผาโดยเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ ถึง 30 เม.ย 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566 นายสมพน  พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส...
06/02/2023

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลสบบง เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์  2566  นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมาย นายมนู ปิงสุแสน นายช่างโยธา ร่วมกับ กรรมการผู้...
06/02/2023

วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมาย นายมนู ปิงสุแสน นายช่างโยธา ร่วมกับ กรรมการผู้ใช้น้ำตำบลสบบง สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อทำการปรับปรุงสภาพลำน้ำ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลสบบง ประจำปี พ.ศ.2566 ส่วนการดำเนินการ เทศบาลได้ประชุมผู้ใช้น้ำ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ จนท.สถาบันปิดทองหลังพระ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนโครงการที่เร่งด่วน ซึ่งมาจาก 1) แผนปฏิบัติการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯ 2) ในระบบ TWP 3) ในแผนพัฒนาเทศบาล และ 4) พื้นที่ที่ราษฎรเสนอให้แก้ไขเริ่งด่วน ตามสภาพจริงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง เป็นประธานการประชุมสภาผู้นำตำบลสบบง (ปร...
04/02/2023

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง เป็นประธานการประชุมสภาผู้นำตำบลสบบง (ประชาคมตำบลสบบง) ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้ง
ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง ปลัดเทศบาลตำบลสบบง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบบง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ท่านนายกสมพน พึ่งพวก ในนามพี่น้องตําบลสบบงขอบคุณว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านเทวา ปัญญาบุญรอ...
03/02/2023

ท่านนายกสมพน พึ่งพวก ในนามพี่น้องตําบลสบบง
ขอบคุณ
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ท่านเทวา ปัญญาบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ท่าน ยศกร สุขสอาด ป้องกันจังหวัดพะเยา พร้อมทีม ปภ จังหวัด
ท่านกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซางและทีม อำเภอภูซาง
ทีมงานท้องที่ท้องถิ่น(ทีมเทศบาลทั้ง 5 ทีม) ตำบลสบบง
ที่ดำเนินการตามขั้นตอนช่วยเหลือเยียวยา
น้ำท่วมรายละ 5000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ตำบลสบบง 870 ราย
3 กุมภาพันธ์ 2566
เงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านผูก Promptpay ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภารกิจเพื่อพี่น้องสบบง
5 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566
ที่นี่ !!! สบบง

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสบบง (สขร.1)
03/02/2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสบบง (สขร.1)

เมื่อ 31 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสบบง ได้ดำเนินการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ❤️ทบทวนแนวทาง ทิศทางการพัฒนา...
31/01/2023

เมื่อ 31 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสบบง ได้ดำเนินการประชุมประจำปีครั้งที่ 1

❤️ทบทวนแนวทาง ทิศทางการพัฒนาประเทศ 5 ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ชาติ
ผ่านกลไกเวทีกลางระดับตำบล “สภาผู้นำตำบลสบบง”
📌สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในห้วงปี 2565 ที่ผ่านมา
💪🏾การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เนื่องจากหมดวาระ
📌การเตรียมความพร้อมในการเก็บเงินสมทบประจำปี
📌การรับสมัครสมาชิกรายใหม่ รับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง
📌อนุมัติจ่ายเงินเยี่ยมครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 12 หมู่บ้าน ๆละ 1 ครอบครัว งบประมาณที่อนุมัติ 6000 บาท
📌สรุปผลการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบทตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา
📌โรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีหกหกกลุ่มภูมิปัญญาม้งบ้าน หล่ายหมู่ที่เก้าโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรภูมิปัญญามัง
📌การแก้ไขระเบียบฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินมากยิ่งขึ้น
📌วาระอากาศสะอาด การจัดการไฟป่าและหมอกควัน
📌โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อพัฒนาสบบงสู่ความยั่งยืน “สบบงน่าอยู่อย่างยั่งยืน” Sobbong’s smile

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ป...
20/01/2023

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอภูซาง (ก.ช.ภ.อ.ภูซาง) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 (พายุมู่หลาน) พื้นที่เขตเทศบาลตำบลสบบง จำนวน 869 ราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสบบง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแ...
18/01/2023

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสบบง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย) 18 มกราคม 2566 โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ พนักงานเทศบาลตำบลสบบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง และจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานอำเภอภูซาง จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสะพานข้ามน้ำลาว หมู่ที่ 3 บ้านสบบงและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายลำน้ำลาว หมู่ที่ 1 บ้านดอนตัน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

15 มกราคม 2566ทั้งวัน ท่านนายกสมพน พึ่งพวกพร้อมทีมเทศบาล ท่านปลัดกอล์ฟ อำเภอภูซาง ท่านกำนัน ผญบ ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประ...
15/01/2023

15 มกราคม 2566
ทั้งวัน ท่านนายกสมพน พึ่งพวกพร้อมทีมเทศบาล ท่านปลัดกอล์ฟ อำเภอภูซาง ท่านกำนัน ผญบ ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์
ประชุมประชาคมรับรองความเสียหาย
เรียน ผู้บังคับบัญชา

ณ.เวลานี้ สรุปยอดการทำประชาคมทุกหมู่บ้านครบเรียบร้อยทุกหมู่บ้าน ในการดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกลั่นกรองและรับรองข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย ทั้งหมดจำนวน 870 หลังคาเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์แต่ล่ะหมู่บ้าน ทั้งนี้
แยกเป็นจำนวนแต่ล่ะหมู่ดังนี้ หมู่ที่1 จำนวน 98 ครัวเรือน(+3 ครัวเรือน แต่ยังไม่ได้ลงระบบครับที่เพิ่มเติมหลังจากทำประชาคม)รวมจากเดิมเป็น 101 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 จำนวน 243 ครัวเรือน หมู่ 3 จำนวน 210 ครัวเรือน หมู่ 4 จำนวน 33 ครัวเรือน หมู่ 5 จำนวน 4 ครัวเรือน หมู่ 6 จำนวน 38 ครัวเรือน หมู่ 7 จำนวน 54 ครัวเรือน หมู่ 8 จำนวน 29 ครัวเรือน หมู่ 10 จำนวน 108 ครัวเรือน หมู่ 11 จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ 12 จำนวน 49 ครัวเรือน รวมรายชื่อผู้ประสบอุกภัยที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 870 ครัวเรือน

พรุ่งนี้รอยืนยันข้อมูลให้นายกเทศมนตรีเช็นรับรองข้อมูลการการประชาคมเพื่อยืนยันการประชาคมและอนุมัติท.1ส่งให้ทางอำเภอพิจารณสดำเนินการต่อไป

วันที่ 14 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสบบงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมน...
15/01/2023

วันที่ 14 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสบบงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
โดยมี นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสบบง พร้อมกันนี้ได้กรุณาอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรักความอบอุ่นต่อกัน การให้ความสำคัญต่อเด็กเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าต่อประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ ในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตำบลสบบงที่ร่วมกิจกรรม🎉🤡🤹‍♀️
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานปลอดภัยไว้ก่อน ฐานหนูน้อยรักษ์โลก ฐานวาดภาพระบายสี ฐานพระราชกรณียกิจ ฐานโยนห่วง
3.กิจกรรมการแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมชิงรางวัล
4.กิจกรรมเก็บขยะแลกขนม
5.กิจกรรมสอยดาว จับฉลากรถจักรยาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลตำบลสบบง ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ห้างร้านต่างๆ และผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่าน ที่เห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เทศบาลตำบลสบบงจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้😍👦🏻👧🏻❤️❤️❤️🙏

ปีนี้จักรยาน เยอะมากๆขนมก็เยอะมากๆข้าว ไอติม ก็เยอะมากๆ🤟❤️พรุ่งนี้พบกันที่ เทศบาลตําบลสบบง08.00 น เป็นต้นไป❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13/01/2023

ปีนี้จักรยาน เยอะมากๆ
ขนมก็เยอะมากๆ
ข้าว ไอติม ก็เยอะมากๆ

🤟❤️พรุ่งนี้พบกันที่ เทศบาลตําบลสบบง
08.00 น เป็นต้นไป❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ขอบพระคุณพี่หมอพัสกร แก้วคำปา มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1,500.- บาท ขอบพระคุณมากๆ ครั...
13/01/2023

ขอบพระคุณพี่หมอพัสกร แก้วคำปา มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1,500.- บาท ขอบพระคุณมากๆ ครับ/คะ😍🥰👦🏻👧🏻🙏

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอ...
11/01/2023

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน 68,900.-บาท ตามโครงการให้ความช่วยประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
10/01/2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลสบบง (แบบ สขร.1)
10/01/2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลสบบง (แบบ สขร.1)

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหน...
10/01/2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)

เทศบาลตําบลสบบงขอขอบคุณ1.กำนันรุ่งโรจน์  แดงมณี  กำนันตำบล  สบบง จำนวน 1 คัน2.ธกส.สาขาอำเภอภูซาง สนับสนุนขนมให้กับเด็กๆ ...
10/01/2023

เทศบาลตําบลสบบง
ขอขอบคุณ
1.กำนันรุ่งโรจน์ แดงมณี กำนันตำบล สบบง จำนวน 1 คัน
2.ธกส.สาขาอำเภอภูซาง สนับสนุนขนมให้กับเด็กๆ
3.หจก.พีออโตแม็กซ์ เชียงราย ไทร์ เซนเตอร์ จำนวน 2 คัน เสื้อยืด จำนวน 10 ตัว
4.หจก.พีพียู คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คัน
5.หจก.พิบูลธัมพาญิชย์ (ปั๊ม ปตท.สบบง) จำนวน 1 คัน
6.ร้านวิวัฒน์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ จำนวน 1 คัน
7.คุณแม่สายทอง วงศ์ใหญ่ จำนวน 2 คัน
8.ร้านเจมส์ ซัพพลาย สนับสนุนขนมให้กับเด็กๆ
9.อู่ ส.สังข์ การช่าง จำนวน 1 คัน ตุ๊กตา จำนวน 2 ตัว
10.ร้านรวมช่าง การไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
11. เชียงคำซีเมนต์บล๊อก สนับสนุนขนมให้กับเด็กๆ
12.หจก.สวนหนังสือ จำนวน 1 คัน
13. นายกเทศมนตรีตำบลสบบง คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบงจำนวน 17 คัน
รวมจักรยาน จำนวน 28 คัน
ที่มอบรถจักรยานและขนมให้เทศบาล
เพื่อมอบให้น้องๆ ที่มา
งาน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 66
จัด ณ เทศบาลตําบลสบบง (อาคารอเนกประสงค์ด้านหลัง)
เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เช้าตรู่เป็นต้นไป 🤟🤟🤟🥰🙏

ขอบคุณมากๆ ครับ/ค่ะ

ผู้แทนตำบลสบบง 2 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปถวายพระพรชัยมงคลแด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิร...
08/01/2023

ผู้แทนตำบลสบบง 2 คน
เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน
ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๓มกราคม ๒๕๖๖

ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
🙏🙏🙏

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น พย.ถ ๒๘-๐๐๕ สายบว...
06/01/2023

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น พย.ถ ๒๘-๐๐๕ สายบวกขอนแก่น-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ความป...
29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 )โดยมี นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบบง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบง ปลัดเทศบาลตำบลสบบง พนักงานเทศบาลตำบลสบบง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสบบง ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565---------------------------------วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.3...
26/12/2022

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
---------------------------------
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสบบง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบบงเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย
1. ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลสบบง
2. ขอถอนญัตติ ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ของกองช่าง ตามโครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำกระสอบทรายลำน้ำลาว พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสบบง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ธกส.สาขาอำเภอภูซาง  และ หจก.พีออโตแมกซ์เชียงราย ไทร์ เซ็นเตอร์ สนับสนุนจักรยาน และทุนการศึกษา เพื...
21/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ธกส.สาขาอำเภอภูซาง และ หจก.พีออโตแมกซ์เชียงราย ไทร์ เซ็นเตอร์ สนับสนุนจักรยาน และทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสบบง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลสบบง เป็นผู้รับมอบ🥰😍🙏🙏🙏

ที่อยู่

Phayao
56110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654445520

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลสบบงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ ปรับขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยเทศบาลตำบลสบบง ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ จึงได้ดำเนินการปรับขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น

#ติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลสบบง โทร.054-445520 ต่อ 108
วันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสบบงได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) ทุกคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเป็นวันแรกของปี 2565 หลังจากหยุดยาวสิ้นปี-ต้อนรับปีใหม่ ทางเทศบาลตำบลสบบงได้ตระหนักถึงการแพร่เชื้อของโรคโควิด19 ได้มีการเตรียมพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 นายสมพน พึ่งพวกนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วยนายมงคล คนงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบงและร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 2 มกราคม 2565 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง มอบหมายให้นายปราโมทย์ ไชยติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง เปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลสบบง ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ โดยให้นำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาดำเนินการในช่วงการจัดโครงการฯ โดยมี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล สภ.ภูซาง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมูลนิธิลือชา จุดภูซาง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายช่างโยธา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย
👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินโครงการน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 3
👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6
👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร หมู่ที่ 7
👉ญัตติขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
กิจกรรมรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสบบงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยาจัดกิจกรรมรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในพื้นที่ตำบลสบบง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพะเยา
กินข้าวนอกบ้าน ยังไง
ให้ปลอดภัยจาก โควิด
17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ รพ.สต.สบบง และ ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลง พ่นละอองฝอย (ULV) ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 12 ตำบลสบบง
สำรวจอ่างปงสิงห์
ม 8 บ้านปง ตำบลสบบง
โครงการนี้เสนอ
หน่วยพัฒาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โเจพันเอกชาคริต ปรุงสุวรรณ

พื้นที่กักเก็บน้ำ หล่อเลี้ยง 3 ตำบล
ทุ่งกล้วย หย่วน
28 ธันวาคม 2561
พรปีใหม่
จากท่านนายกฯ
ถึงทีมพนักงานเทศบาลตำบลสบบง

ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
เพื่อบริการพี่น้องชาวสบบง
ด้วยหัวใจ
28 ธันวาคม 2561
นายวิรุฬห์ สุทธิวงค์ นายอำเภอภูซาง
พร้อมด้วย นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง
นายกมล ไชยติขะ กำนันตำบลสบบง
พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล
ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา
ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ดำเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อให้บริการประชาชนตรวจสภาพรถฟรีพร้อมเป็นจุดบริการพักรถโดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 00.30 น
บริเวณ ทางหลวงหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
#}