สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง เทศบาลตำบลสบบง ==============================
เกี่ยวกับเรา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=1

==============================
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3

โครงสร้างพนักงาน
==============================
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301620403332070&set=a.301620389998738.1073741829.301614056666038&type=3&theater
==============================
กิจการสภาฯ

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 ร.ต.อ. พิจิตต์ ...
23/07/2021

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบบง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กองช่าง และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย
1. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพร้อมห้องน้ำ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซางประตูสู่หลวงพระบาง (หนองแป๋น)
2. ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสบบง
3. ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

23/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
รวม 14,575 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย
ผู้ป่วยสะสม 438,844 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,775 ราย
หายป่วยสะสม 292,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 114 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสบบง พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ เที่ยงโชคชัย นักวิชากา...
22/07/2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสบบง พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ เที่ยงโชคชัย นักวิชาการศึกษา นายประธาน วงศ์พุทธิสิน นักพัฒนาชุมชน และสิบเอกคุณกร พึ่งพวก เจ้าพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำจังหวัดพะเยา โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมจำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบบง ตำบลทุ่งกล้วย ตำบลเชียงแรง ตำบลป่าสัก และตำบลภูซาง

21/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
รวม 13,002 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
ผู้ป่วยสะสม 410,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย
หายป่วยสะสม 277,030 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 108 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🚙 เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร❓1️⃣ เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ...
20/07/2021

🚙 เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร❓
1️⃣ เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต
2️⃣ ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่
3️⃣ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

🚙 เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร❓
1️⃣ เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต
2️⃣ ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่
3️⃣ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

#คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื...
20/07/2021

#คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ คำสั่งฉบับดังกล่าวได้กำหนดห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และกำหนดให้การจัดกิจกรรรมทุกกิจกรรม ห้ามมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 150 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสบบง 👉โดยกองช่าง ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมห้องน้ำ ทั้ง 12 หมู่ 👉โดยเทศบาลตําบลสบบง ดำเน...
20/07/2021

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสบบง

👉โดยกองช่าง ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมห้องน้ำ ทั้ง 12 หมู่

👉โดยเทศบาลตําบลสบบง ดำเนินการมอบเต๊นท์และอุปกรณ์สำหรับกักตัว หมู่ที่ 4,5 ,6 ,7 และ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ที่จะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสบบง

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ‘ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.วันที่ 19 กรกฎาคม สำนักพระราชวัง เชิญชวนประ...
20/07/2021

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ‘ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

วันที่ 19 กรกฎาคม สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ‘ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

วันที่ 19 กรกฎาคม สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564

ประกาศจากวัดดอนตันก๋านทำบุญวันเข้าวะสาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกันเจ้า
18/07/2021

ประกาศจากวัดดอนตัน
ก๋านทำบุญวันเข้าวะสา

เพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกันเจ้า

ประกาศจากวัดดอนตัน
ก๋านทำบุญวันเข้าวะสา

เพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกันเจ้า

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม - มั่วสุม ป้องกันโควิด19‼️.การระบาดของโรคโควิด - 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรง...
17/07/2021

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม - มั่วสุม ป้องกันโควิด19‼️
.
การระบาดของโรคโควิด - 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรง​ จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข​ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาจึง​เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั่วประเทศ
.
มีสาระสำคัญดังนี้

1️⃣ ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ​ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3​ และ​ ฉบับที่​ 5)
.
2️⃣ ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพรโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาส ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร
.
3️⃣ ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็น​ "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด" รวมทั้ง "พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง" เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
.
4️⃣ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
5️⃣ มีผลตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
.
อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม คลิก​https://bit.ly/2TgNAcJ

📣📣 มหาดไทย​ แจ้งทุกจังหวัด​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เน้น​ "ถวายพระพรออนไลน์ งดการรวมคน​ รั...
17/07/2021

📣📣 มหาดไทย​ แจ้งทุกจังหวัด​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เน้น​ "ถวายพระพรออนไลน์ งดการรวมคน​ รับมาตรการป้องกันโควิด19"
.
กระทรวงมหาดไทย​ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีการลงนามถวายพระพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของจังหวัดเท่านั้น
.
เพื่องดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)

#NNT​ #​สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์​ #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #โควิด19

📣📣 มหาดไทย​ แจ้งทุกจังหวัด​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เน้น​ "ถวายพระพรออนไลน์ งดการรวมคน​ รับมาตรการป้องกันโควิด19"
.
กระทรวงมหาดไทย​ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีการลงนามถวายพระพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของจังหวัดเท่านั้น
.
เพื่องดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)

#NNT​ #​สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์​ #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #โควิด19

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
17/07/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 โดยนางสาวปรียาภรณ์ ปนยะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญกา...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง ชั้น 3 โดยนางสาวปรียาภรณ์ ปนยะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลสบบง (ศปก.ต.สบบง) คณะทำงานฯ มีดังนี้
👉ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรที่รับผิดชอบตำบล
👉ข้าราชการผู้รับผิดชอบระดับตำบลที่นายอำเภอเห็นสมควร
👉นายกเทศมนตรีตำบลสบบง ,รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง
👉กำนันตำบลสบบง
👉ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
👉ปลัดเทศบาลตำบลสบบง ,หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ,ผู้อำนวยการกองช่าง ,ผู้อำนวยการกองการศึกษา ,
👉ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน
👉ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
👉ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวาระการประชุมกำหนดสถานที่กักกัน หรือควบคุมไว้เพื่อสังเกต ตำบล/ชุมชน และการดำเนินการสถานที่กักกัน หรือคุมไว้เพื่อสังเกตอาการ ตามมาตรการกักกันหรือคุมไว้สังเกต (Local Quarantine) ตำบลสบบง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสบบง 👉โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการทำความสะอาดลานวัดสบบง👉โดยกองสาธารณสุขและส...
14/07/2021

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสบบง
👉โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการทำความสะอาดลานวัดสบบง
👉โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 9 (ชุมชนม้ง) จำนวน 5 หลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
👉โดยกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 ,3 ,10 และ11

☎️ งานป้องกันฯ 054-445522
☎️ กองสาธารณสุขฯ 054-445520 ต่อ 107
☎️ กองช่าง 054-445520 ต่อ 106

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสบบงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยกองช่าง เทศบาลตำบลสบบง ลงพื้นที่ ซ่อมแซ...
13/07/2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสบบง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยกองช่าง เทศบาลตำบลสบบง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6 ,7 และ12

แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด หรือเสีย ได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลสบบงโทร.054-445520 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ หรือท่านสามารถส่งภาพถ่ายเพื่อแจ้งเหตุมาได้ที่เฟสบุ๊ค (Facebook) เทศบาลตำบลสบบง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวกนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง ส...
12/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวกนายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องครัวให้กับผู้พิการ นายศรีทน ปิงสุแสน หมู่ที่ 3 โดยมี ตำรวจตระเวนชายแดน 326 อ.เชียงคำ จำนวน 4 นาย มาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้พิการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง ...
10/07/2021

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง พร้อมด้วย ร.ต.อ. พิจิตต์ ปิงสุแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลสบบง ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องครัวให้กับคนพิการ นายศรีทน ปิงสุแสน หมู่ที่ 3 ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท โดยปีงบประมาณ 2564 นี้ ตำบลสบบงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการจำนวน 4 ราย

09/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
รวม 9,276 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 8,998 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย
ผู้ป่วยสะสม 288,643 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,928 ราย
หายป่วยสะสม 212,651 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 72 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง------------------------- เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคั...
05/07/2021

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง
-------------------------
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 2 รา...
04/07/2021

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา
ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 2 ราย ( ผู้ป่วยรายที่ 199 - 200 ของจังหวัด )

ผู้ป่วยรายที่ 199 อายุ 9 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
ไม่มีอาการ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19 ในครอบครัว ( พ่อ แม่และพี่สาว )
ผู้ป่วยรายที่ 200 อายุ 48 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มีอาการไอ เป็นช่างซ่อมรถที่อู่แถวสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร เพื่อนร่วมงานป่วยติดเชื้อโควิด อู่ปิดจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึงจังหวัดพะเยาเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ไม่ได้เข้าบ้าน)เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลดอกคำใต้และได้รับการกักตัวที่สถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine
ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารับการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มารับการรักษาในจังหวัดพะเยา โดยผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน 3 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 200 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านแล้ว 138 ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 61 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

#ประชาชนทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล ให้เว้นระยะห่าง หยุดการสังสรรค์ หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน

ที่มา...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา
ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 2 ราย ( ผู้ป่วยรายที่ 199 - 200 ของจังหวัด )

ผู้ป่วยรายที่ 199 อายุ 9 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
ไม่มีอาการ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19 ในครอบครัว ( พ่อ แม่และพี่สาว )
ผู้ป่วยรายที่ 200 อายุ 48 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มีอาการไอ เป็นช่างซ่อมรถที่อู่แถวสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร เพื่อนร่วมงานป่วยติดเชื้อโควิด อู่ปิดจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึงจังหวัดพะเยาเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ไม่ได้เข้าบ้าน)เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลดอกคำใต้และได้รับการกักตัวที่สถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine
ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารับการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มารับการรักษาในจังหวัดพะเยา โดยผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน 3 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 200 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านแล้ว 138 ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 61 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

#ประชาชนทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล ให้เว้นระยะห่าง หยุดการสังสรรค์ หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน

ที่มา...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

องค์กรสภาผู้นำชุมชนตำบลสบบงเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19และ คณะทำงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสบบง   🙏🙏 วันที่ ...
03/07/2021

องค์กรสภาผู้นำชุมชนตำบลสบบงเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19และ คณะทำงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสบบง

🙏🙏 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณ ผู้มีจิตใจเป็นกุศลทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทั้งของอุปโภคและบริโภคและอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
🌸 หจก.อารีย์ บ้านดอนไชย
🌸 คุณมุ่ย ภควลัญช์
🙏ขอขอบคุณธารน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๘เรื่อง กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ในท้องที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาบ้าน...
02/07/2021

คำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๘
เรื่อง กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ในท้องที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
บ้านหล่าย รอบที่ 2 วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564

คำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ ๒๓ศ๗/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๓)

๑.๑ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) หมู่ที่ ๔ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๑.๓ โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ ๖ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๑.๔ โรงเรียนบ้านสบบง หมู่ที่ ๑0 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ชาวจังหวัดพะเยาที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานครหากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยาให้ติดต่อศูนย์ป...
01/07/2021

ชาวจังหวัดพะเยา
ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานคร
หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา
ให้ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน
โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ 054 409 123
ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ชาวจังหวัดพะเยา
ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานคร
หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา
ให้ติดต่อ
ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน
โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ 054 409 123
ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

องค์กรสภาผู้นำชุมชนตำบลสบบงเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19และ คณะทำงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสบบง   🙏🙏วันพฤหัส...
01/07/2021

องค์กรสภาผู้นำชุมชนตำบลสบบงเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19และ คณะทำงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสบบง

🙏🙏วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณ ผู้มีจิตใจเป็นกุศลทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทั้งของอุปโภคและบริโภคและอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
🌸 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด​พะเยา
🌸 ร้านหนุ่ยเซ็นเตอร์ บ้านหัวขัว
🙏ขอขอบคุณธารน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

คำสั่งจังหวัดพะเยาเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา
30/06/2021

คำสั่งจังหวัดพะเยา
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา

ร่วมด้วยช่วยกัน เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอภูซาง กักตัวเอง 14 วัน
30/06/2021

ร่วมด้วยช่วยกัน เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอภูซาง กักตัวเอง 14 วัน

ร่วมด้วยช่วยกัน เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอภูซาง กักตัวเอง 14 วัน

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 1 ร...
29/06/2021

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 186 ของจังหวัด เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ไม่มีอาการ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 120 และผู้ป่วยรายที่132 ของจังหวัด )อยู่ในสถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 186 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 11 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 112 ราย

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เพิ่ม จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 186 ของจังหวัด เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ไม่มีอาการ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 120 และผู้ป่วยรายที่132 ของจังหวัด )อยู่ในสถานที่กักกันเพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 186 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 11 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 112 ราย

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน

ที่อยู่

Phayao
56110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654445520

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลสบบงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสบบง ร่วมกับ รพ.สต.สบบง และ ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลง พ่นละอองฝอย (ULV) ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 12 ตำบลสบบง
สำรวจอ่างปงสิงห์ ม 8 บ้านปง ตำบลสบบง โครงการนี้เสนอ หน่วยพัฒาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โเจพันเอกชาคริต ปรุงสุวรรณ พื้นที่กักเก็บน้ำ หล่อเลี้ยง 3 ตำบล ทุ่งกล้วย หย่วน
28 ธันวาคม 2561 พรปีใหม่ จากท่านนายกฯ ถึงทีมพนักงานเทศบาลตำบลสบบง ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อบริการพี่น้องชาวสบบง ด้วยหัวใจ
28 ธันวาคม 2561 นายวิรุฬห์ สุทธิวงค์ นายอำเภอภูซาง พร้อมด้วย นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบลสบบง นายกมล ไชยติขะ กำนันตำบลสบบง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ดำเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อให้บริการประชาชนตรวจสภาพรถฟรีพร้อมเป็นจุดบริการพักรถโดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 00.30 น บริเวณ ทางหลวงหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เรียท่านนายกเพื่อนดำเนินการต่อไปครับ เรื่อง พื่นที่ตลาดสบบงควรจะมีการติดป้ายหม้าสูบบุรี และพื่นที่ใกลเคียง ทางเจ้าของตลาดด้ทำแล้วเป็นบางส้วนแต่ยังไม่ทั้วถึงทุกจุด ละไม่ดำเนินการปรับเป็นจริงเป็นจังตามที่ได้ติดประการไว้ จึงของให้มีการปรับเป็นจริงบางไม่ใช้พวกเดียวกันล้วก็เลยตามเลย ครับ จึงเรียมาเพื่อดำเนินการต่อไป ด้วยความเคารบเป็นอย่างสู่ง