เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพ

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพ เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดเหมือนปกติ

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน  จำนว...
26/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 132 ราย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (รายที่1400-1531) ไม่รวมสหฟาร์ม
🟢 คนในพื้นที่ 22 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 110 ราย

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยที่มีนัดที่คลินิกโรคเรื้อรังค่ะ- ในกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน รับยาฉีด สามา...
26/07/2021

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยที่มีนัดที่คลินิกโรคเรื้อรังค่ะ
- ในกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน รับยาฉีด สามารถมารับยาที่โรงพยาบาลได้ตามปกตินะคะ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยที่มีนัดที่คลินิกโรคเรื้อรังค่ะ

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลหนองไผ่ งดให้บริการคลินิกทั่วไปนอกเวลา และคลินิกทันตกรรมนอกเวลา 📣ให้บริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุแล...
26/07/2021

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลหนองไผ่
งดให้บริการคลินิกทั่วไปนอกเวลา และคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
📣ให้บริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลหนองไผ่
งดให้บริการคลินิกทั่วไปนอกเวลา และคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
📣ให้บริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศจากโรงพยาบาลหนองไผ่ขอให้ผู้มารับบริการในวัน-เวลาดังกล่าว สังเกตอาการ 14 วันด้วยนะคะ
26/07/2021

ประกาศจากโรงพยาบาลหนองไผ่
ขอให้ผู้มารับบริการในวัน-เวลาดังกล่าว สังเกตอาการ 14 วันด้วยนะคะ

ประกาศจากโรงพยาบาลหนองไผ่
ขอให้ผู้มารับบริการในวัน-เวลาดังกล่าว สังเกตอาการ 14 วันด้วยนะคะ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564รวม 15,376 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,335 รายติดเชื้อภายในเรือน...
26/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
รวม 15,376 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,335 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,041 ราย
ผู้ป่วยสะสม 483,815 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,782 ราย
หายป่วยสะสม 314,049 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
รวม 15,376 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,335 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,041 ราย
ผู้ป่วยสะสม 483,815 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,782 ราย
หายป่วยสะสม 314,049 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน  จำนว...
25/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 73 ราย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (รายที่1327-1399)
🟢 คนในพื้นที่ 13 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 60 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564รวม 15,335 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,694 รายติดเชื้อภายในเรือ...
25/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน  จำนว...
23/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 99 ราย ในวันที่ 23 กรฏาคม 2564 (รายที่1122-1260)
🟢 คนในพื้นที่ 17 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 82 ราย

🕒 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไ...
23/07/2021

🕒 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎิบัติงาน ดังนี้
📝 Meeting จ่ายงานตอนเช้าโดย นายหัสดิน มาสีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
📌 งานตรวจเชคเครื่องเติมออกซิเจนบำบัดน้ำบริเวณสระหลวง
📌 งานตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำบริเวณซอยเทศบาล 2
📌 งานเปลี่ยนแมกเนติกเสาไฮแมสบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
📌 งานถอนหญ้า ตัดหญ้าและถอนต้นชาฮ๊กเกี๊ยนที่ตายแล้วออกบริเวณเกาะกลางถนน
📌 งานเจาะถนนเพื่อนระบายน้ำท่วมขังบริเวณซอยเทศบาล 34
📌 งานซ่อมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยเทศบาล 11
📌 งานสกัดขอบฝารางระบายน้ำบริเวณซอยเทศบาล 22/2
** พบเห็นถนนชำรุด
** ไฟฟ้าสาธารณะดับ
** ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ชำรุด
** โปรดแจ้ง 🗣️
☎️ 056-781877 ต่อ 16
หรือแจ้งปัญหาทางไลน์กลุ่ม
"บอกหนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง"
📲 https://line.me/R/ti/g/c2jY49DbE6
(กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองไผ่
ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านด้วยใจ 💙👷

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564รวม 14,575 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,503 รายติดเชื้อภายในเรือนจ...
23/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
รวม 14,575 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย
ผู้ป่วยสะสม 438,844 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,775 ราย
หายป่วยสะสม 292,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 114 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
รวม 14,575 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย
ผู้ป่วยสะสม 438,844 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,775 ราย
หายป่วยสะสม 292,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 114 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

🕒 วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎ...
22/07/2021

🕒 วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎิบัติงาน ดังนี้
📝 Meeting จ่ายงานตอนเช้าโดย นายหัสดิน มาสีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
📌 งานตรวจเชคปั๊มสูบน้ำบริเวณซอยเทศบาล 2
📌 งานสกัดขอบฝารางระบายน้ำบริเวณซอยเทศบาล 22/2
📌 งานเจาะพื้นผิวถนนเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณซอยเทศบาล 34
📌 งานตัดหญ้า ถอนหญ้า และถอนต้นชาฮกเกี๊ยนที่ตายออกจากบริเวณเกาะกลางถนน
** พบเห็นถนนชำรุด
** ไฟฟ้าสาธารณะดับ
** ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ชำรุด
** โปรดแจ้ง 🗣️
☎️ 056-781877 ต่อ 16
หรือแจ้งปัญหาทางไลน์กลุ่ม
"บอกหนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง"
📲 https://line.me/R/ti/g/c2jY49DbE6
(กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองไผ่
ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านด้วยใจ 💙👷

ประกาศ!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งช่องทางการประสานเข้ารับการรักษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย "สายด่วน ทุกอำเภอ...
22/07/2021

ประกาศ!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งช่องทางการประสานเข้ารับการรักษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย "สายด่วน ทุกอำเภอ กรุณาโทรประสาน อำเภอตามภูมิลำเนาของท่าน ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้ามเดินทางเข้ามาโดยพลการ #save เพชรบูรณ์

ประกาศ!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งช่องทางการประสานเข้ารับการรักษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย "สายด่วน ทุกอำเภอ กรุณาโทรประสาน อำเภอตามภูมิลำเนาของท่าน ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้ามเดินทางเข้ามาโดยพลการ #save เพชรบูรณ์

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน  จำนว...
22/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 60 ราย ในวันที่ 22 กรฏาคม 2564 (รายที่1102-1161)
🟢 คนในพื้นที่ 2 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 58 ราย

กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่ง มีดังนี้1. จ.ภูเก็ต ได้ติ...
22/07/2021

กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวค
ที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่ง มีดังนี้
1. จ.ภูเก็ต ได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 64 จำนวนกว่า 1,500 ราย พบการติดเชื้อ เพียง 124 ราย หากเทียบกันระหว่างผู้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน พบว่าประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.7%
2. จ.สมุทรสาคร ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กว่า 500 ราย ช่วงเดือน เม.ย. 64 พบติดเชื้อ 116 ราย ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.5%
3. จ.เชียงราย ได้ติดตามกรณีการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุข ช่วงเดือนมิ.ย. 64 กว่า 500 ราย พบการติดเชื้อ 40 ราย
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่องปอดอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็มป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 88.8% และป้องกันปอดอักเสบอยู่ที่ 84.9% สำหรับ บุคลากรที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มครบ 14 วัน ป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 83.8%
4. กรมควบคุมโรค ได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อทั้งประเทศ และข้อมูลการรับวัคซีนช่วงเดือน พ.ค. 64 ที่การระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟา พบว่าประสิทธิผลซิโนแวค 2 เข็ม อยู่ที่ 71%
ส่วนเดือน มิ.ย. 64 ที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาทั้งประเทศราว 20 - 40% พบประสิทธิผลอยู่ที่ 75%
ดังนั้น หากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ 90% และป้องกันปอดอักเสบได้ 85% ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลตาขณะนี้ ถือว่ายังคงที่
สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น และการฉีดสลับประเภทของวัคซีนนั้น จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าจะสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ได้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็วและสูงมากขึ้น
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564รวม 13,655 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,110 รายติดเชื้อภายในเรื...
22/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย
ผู้ป่วยสะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,921 ราย
หายป่วยสะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย
ผู้ป่วยสะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,921 ราย
หายป่วยสะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์  1587/2564  ลว.19  ก.ค.2564❌#ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง👉สนามชนไก่/สนามซ้อมไก่👉สนามชนโค/กัดปลา...
21/07/2021

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 1587/2564 ลว.19 ก.ค.2564
❌#ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
👉สนามชนไก่/สนามซ้อมไก่
👉สนามชนโค/กัดปลาและที่คล้ายกัน
👉สถานอาบน้ำและคล้ายกัน
❌#ปิดตั้งแต่ 19 ก.ค.64-5 ส.ค.2564
👉สถานบริการ
👉คล้ายสถานบริการ
👉สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
👉คลินิคเสริมความงามและสถานเสริมความงาม (#)เฉพาะส่วนใบหน้า
👉สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น สำหรับเด็ก ในตลาดน้ำ ตลาดนัด
👉สนามมวยและสนามซ้อม
👉ลานกางเต๊นท์
👉สถานรับเลี้ยงเด็ก
👉โรงเรียนผู้สูงอายุ
👉ศูนย์เด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียน
👉ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต
👉สวนน้ำ/สวนสนุก/สนามเด็กเล่น/สวนสัตว์
👉โต๊ะสนุ๊กเกอร์/บิลเลียด
👉โรงหนัง/โรงมหรสพ/โรงงิ้ว/โรงลิเก
👉สนามกีฬา สนามออกกำลังกาย ฟิตเนต เปิดบริการได้และปิดในเวลา 21.00 น.
❌#ร้านอาหาร เปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. โดยห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน
🚫#ห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
👉คอนเสิร์ต มหรสพ และการแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
❌ห้ามเร่ขายสลากจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
🚫ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และ ทุกกิจกรรมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
✅51-100 คน ขออนุญาตจากนายอำเภอ
✅101-200 คน ขออนุญาตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
✅201 คน ขึ้นไป ขอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
❌เลื่อนการจัดการเรียน แบบ On site (งดเรียนที่โรงเรียน) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
📌นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนเข็มแรก หรือครบตามที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
🚫❌🚫❌ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกคนต้อง ปฏิบัติดังนี้
📌เจ้าบ้าน ผู้ดูแลอาคาร ผู้ดูบ้านเช่า หรือผู้ดูแลที่พักอาศัย ต้องแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ให้ทราบ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
👉👉📌ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด(#)ทุกคน(#) เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องกักกันตัว 14 วันหรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่📌📌👈👈
📌ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเคร่งครัด
📍📍การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษตามกฎหมาย📍📍
👇ข้อห้ามและการปฏิบัติอื่นๆ รายละเอียดตามคำสั่ง

🕒 วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่...
21/07/2021

🕒 วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎิบัติงาน ดังนี้
📝 Meeting จ่ายงานตอนเช้าโดย นายหัสดิน มาสีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
📌 งานซ่อมไฟสาธารณะบริเวณซอยเทศบาล 38 และซอยบ้านอ.เฉลา
📌 งานตรวจเชคเครื่องเติมออกซิเจนบำบัดน้ำบริเวณสระหลวง
📌 งานตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำบริเวณซอยเทศบาล 2
📌 งานเปลี่ยนแมกเนติกเสาไฮแมสบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
📌 งานเปลี่ยนกระถางต้นเตยด่างบริเวณเกาะกลางถนน
** พบเห็นถนนชำรุด
** ไฟฟ้าสาธารณะดับ
** ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ชำรุด
** โปรดแจ้ง 🗣️
☎️ 056-781877 ต่อ 16
หรือแจ้งปัญหาทางไลน์กลุ่ม
"บอกหนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง"
📲 https://line.me/R/ti/g/c2jY49DbE6
(กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองไผ่
ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านด้วยใจ 💙👷

#กินข้าวร่วมกัน  จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด19 #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก cr : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม...
21/07/2021

#กินข้าวร่วมกัน จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด19
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
cr : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#กินข้าวร่วมกัน จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด19
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
cr : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564รวม 13,002 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 11,953 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/...
21/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
รวม 13,002 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
ผู้ป่วยสะสม 410,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย
หายป่วยสะสม 277,030 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 108 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
รวม 13,002 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
ผู้ป่วยสะสม 410,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย
หายป่วยสะสม 277,030 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 108 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

🕒 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่...
20/07/2021

🕒 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎิบัติงาน ดังนี้
📝 Meeting จ่ายงานตอนเช้าโดย นายหัสดิน มาสีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
📌 งานซ่อมไฟสาธารณะบริเวณซอยเทศบาล 4 และซอยเทศบาล 7 (ข้างที่ว่าการอำเภอหนองไผ่)
📌 งานตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำบริเวณซอยเทศบาล 2
📌 งานเจาะพื้นผิวถนนเพื่อระบายน้ำขังบริเวณซอยเทศบาล 32
📌 งานขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณซอยเทศบาล 18
** พบเห็นถนนชำรุด
** ไฟฟ้าสาธารณะดับ
** ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ชำรุด
** โปรดแจ้ง 🗣️
☎️ 056-781877 ต่อ 16
หรือแจ้งปัญหาทางไลน์กลุ่ม
"บอกหนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง"
📲 https://line.me/R/ti/g/c2jY49DbE6
(กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองไผ่
ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านด้วยใจ 💙👷

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564รวม 11,305 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 10,710 รายติดเชื้อภายในเรือน...
20/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
รวม 11,305 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 10,710 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย
ผู้ป่วยสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย
หายป่วยสะสม 268,782 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 80 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
รวม 11,305 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 10,710 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย
ผู้ป่วยสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย
หายป่วยสะสม 268,782 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 80 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม #ไทยรู้สู้โควิด

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วย ยืนยัน  จำน...
19/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วย ยืนยัน จำนวน 76 ราย ในวันที่ 18 กรฏาคม 2564 (รายที่ 845-920 )
🟢 คนในพื้นที่ 24 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 52 ราย

📍ทำไมพวกเราต้องรู้เท่าทันไวรัสโควิดเพราะเชื้อโควิดรู้จักพัฒนาตัวเอง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น สายพันธุ์เดลตา ถ้าเราอย...
19/07/2021

📍ทำไมพวกเราต้องรู้เท่าทันไวรัสโควิด
เพราะเชื้อโควิดรู้จักพัฒนาตัวเอง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น สายพันธุ์เดลตา ถ้าเราอยากเอาชนะโควิดสายพันธุ์ใหม่ เราต้องทำความเข้าใจโควิดให้มากขึ้น เพื่อหาทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด
https://www.facebook.com/1508839479366405/posts/2837030409880632/
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งยกเลิกสายด่วนโควิด 19 หมายเลข 091-025-3596 และหมายเลข 098-283-9983 โดยให้ประชาชนที...
19/07/2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งยกเลิกสายด่วนโควิด 19 หมายเลข 091-025-3596 และหมายเลข 098-283-9983 โดยให้ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูล โทรมาที่ "สายด่วนจองเตียง" โทร 081-239-3231 ในเวลา 08.30-16.30 น.เพียงเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น ห้ามเข้ามาโดยพลการ #save เพชรบูรณ์

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วย ยืนยัน  จำน...
17/07/2021

🔊ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
👩‍⚕️โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
⏲️ เเจ้ง timeline ผู้ป่วย ยืนยัน จำนวน 50 ราย ในวันที่ 17 กรฏาคม 2564 (รายที่ 795-844 )
🟢 คนในพื้นที่ 12 ราย
🔴 คนเพชรบูรณ์ นอกพื้นที่ขอเข้ามารักษา 38 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564รวม 10,082 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 9,955 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ...
17/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
รวม 10,082 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
ผู้ป่วยสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย
หายป่วยสะสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 141 ราย

📣 กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไร ❓เป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิดที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่าลืมสวมหน้ากาก รัก...
16/07/2021

📣 กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไร ❓
เป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

📣 กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไร ❓
เป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19 #กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

🕒 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไ...
16/07/2021

🕒 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปฎิบัติงาน ดังนี้
📝 Meeting จ่ายงานตอนเช้าโดย นายหัสดิน มาสีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
📌 งานเปลี่ยนแมกเนติกกล่องควบคุมไฟบริเวณซอยเทศบาล 10
📌 งานเปลี่ยนหลอดปิงปอง LED บริเวณเกาะกลางถนน
** พบเห็นถนนชำรุด
** ไฟฟ้าสาธารณะดับ
** ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ชำรุด
** โปรดแจ้ง 🗣️
☎️ 056-781877 ต่อ 16
หรือแจ้งปัญหาทางไลน์กลุ่ม
"บอกหนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง"
📲 https://line.me/R/ti/g/c2jY49DbE6
(กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองไผ่
ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านด้วยใจ 💙👷

ที่อยู่

333 หมู่ 3 ต.หนองไผ่
Phetchabun
67140

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6656781877

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ แถลงนโยบายพร้อมทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่”
มีกบ ขายครับ กก. ละ100 บาท บ้านซับวารินทร์ 0828358502 ลุงดำรงค์ 0644913603
ว่างหางานทำครับ ชื่อเจ อายุ27 วุฒิ กศน ม.6ครับ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ครับ ทักแชตได้ โทร.0639839051-0639646170
หางานทำครับ ชายอายุ27 ผ่านเกณท์ทหารแล้วครับ #ขับรถได้ มีใบขับขี่ครับ
โรงเรียนหนองไผ่ จุดไฟเผาขยะเป็นประจำ มีชาวบ้านเดือดร้อน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขที
🌟#วงดนตรีแทนรักมิวสิค🔊#งานแต่ง 🔊#งานบวช 🔊#งานบุญ 🔊#งานแห่ 🔊#กฐิน 🔊#ผ้าป่า🔊 #งานเวที 🔊#คาราโอเกะ🔊 #งานเล็ก 🔊#งานใหญ่ 🔊เราก็รับ 💥สนใจติดต่อได้💥รับประกันคุณภาพ🔈ติดต่องาน 🔼วงดนตรี☎📱097-9894418📲F.วงดนตรี แทนรักมิวสิค เพชรบูรณ์ LINE-0979894418👌👍👌👍
Wifi​ บ้าน Cat‼️ -ติดตั้งฟรี✔ -เดินสายฟรี✔ -ฟรีอุปกรณ์✔ 👉 วันที่ติดตั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท✔ #รอจ่ายรายเดือนอย่างเดียว‼️‼️ เน็ตไม่ลดสปีสเล่นเยอะขนาดไหนก้อไม่ลด #รองรับมือถือถึง20เครื่อง เพียงเดือนละ 359​ บาท​ เท่านั้น‼️ สมัครง่ายจ้าใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว​ 👌 สนใจติดตั้งหรือสอบถามโทร 097-9844647​ เตย แอดไลน์ทักมาสอบถามได้จ้า
Wifi​ บ้าน Cat‼️ -ติดตั้งฟรี✔ -เดินสายฟรี✔ -ฟรีอุปกรณ์✔ 👉 วันที่ติดตั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท✔ #รอจ่ายรายเดือนอย่างเดียว‼️‼️ เน็ตไม่ลดสปีสเล่นเยอะขนาดไหนก้อไม่ลด #รองรับมือถือถึง20เครื่อง เพียงเดือนละ 359​ บาท​ เท่านั้น‼️ สมัครง่ายจ้าใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว​ 👌 สนใจติดตั้งหรือสอบถามโทร 097-9844647​ เตย แอดไลน์ทักมาสอบถามได้จ้า
⚡สนใจสอบถามมาได้เลยจ้าติดตั้งฟรีเดินสายฟรีฟรีอุปกรณ์ 🎉ขอทุกพิกัดเจ้่าค่ะ ฟรีสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ติดต่อมาได้เลยจ้า 👏ทุกตำบล ทุกอำเภอกันเลยทีเดียว. บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง 🌼 วิเชียรบุรี สามแยก โคกปง พุขาม พุเตย ยางสาว 👍นาตะกรุด นาสนุ่น ศรีเทพ สระกรวด 👏 จัดมาเลยจ้าไม่จำกัดพิ้นที่เจ้าค่ะ 😍ติดตั้งฟรีเหมือนเดิม ฟรีอุปกรณ์ ฟรีเดินสาย ฟรีค่าแรกเข้า 🎊ไม่ต้องยุ่งยากมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้ว 👉ย้ำๆว่าฟรี ฟรี ฟรี อินบล๊อกสอบถามมาได้เลยจ้า 🎉สนใจติดต่อสอบมาได้ที่ 🎀0864264766-0953475886🎀 🎁อินบล๊อกสอบถามมาได้เลยจ้า ⚡เซลล์ พลอย จ้า❤✌🙏🗣
Wifi​ บ้าน Cat‼️ -ติดตั้งฟรี✔ -เดินสายฟรี✔ -ฟรีอุปกรณ์✔ 👉 วันที่ติดตั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท✔ #รอจ่ายรายเดือนอย่างเดียว‼️‼️ เน็ตไม่ลดสปีสเล่นเยอะขนาดไหนก้อไม่ลด #รองรับมือถือถึง20เครื่อง เพียงเดือนละ 359​ บาท​ เท่านั้น‼️ สมัครง่ายจ้าใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว​ 👌 สนใจติดตั้งหรือสอบถามโทร 097-9844647​ เตย แอดไลน์ทักมาสอบถามได้จ้า
Wifi​ บ้าน Cat‼️ -ติดตั้งฟรี✔ -เดินสายฟรี✔ -ฟรีอุปกรณ์✔ 👉 วันที่ติดตั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท✔ #รอจ่ายรายเดือนอย่างเดียว‼️‼️ เน็ตไม่ลดสปีสเล่นเยอะขนาดไหนก้อไม่ลด #รองรับมือถือถึง20เครื่อง เพียงเดือนละ 359​ บาท​ เท่านั้น‼️ สมัครง่ายจ้าใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว​ 👌 สนใจติดตั้งหรือสอบถามโทร 097-9844647​ เตย แอดไลน์ทักมาสอบถามได้จ้า
ถวายเทียนพรรษา วัดเขาดิน