สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-3248-8053-7
(10)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (18 มกราคม 2564) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี...
18/01/2021

วันนี้ (18 มกราคม 2564) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและบ้านพัก ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

📢📢📢วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 👉👉👉อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจำปี 2564 👈👈👈💢💢ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2564💢💢🔥...
06/01/2021

📢📢📢วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
👉👉👉อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจำปี 2564 👈👈👈
💢💢ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2564💢💢

🔥🔥🔥หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียน🔥🔥🔥

🔥🔥🔥รับแบบและยื่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ🔥🔥🔥

07/12/2020
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพ...
12/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ และเป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายตามที่กรมส่งเสริม-การเกษตรกำหนด โดยมีนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

7 พ.ย.63 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนและศึกษาดูงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน...
07/11/2020

7 พ.ย.63 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนและศึกษาดูงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ พร้อมทีมงานเศรษฐกิจทันสมัย ร่วมศึกษาดูงาน และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่คณะดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดย นางสาวดำรัสสิริ ถิรังกูร (ครูซอ) ประธานบริหารไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี ทั้งนี้ กิจกรรมดูงาน ประกอบด้วย1) สวนป่าหนองซอท่ายาง ฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ ป่า พัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี 2) ดูงานขยายผลการพัฒนาแปลงเกษตรต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการบริหารจัดการกลุ่มชุมชน ณ กลุ่มเครือข่ายชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อ.ท่ายาง 3) สัมผัสวิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองเพชร ณ ชุมชนไร่โคก-ห้วยท่าช้าง 4) ดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี อู่ข้าวอู่น้ำธงชัย อ.เมือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและต่อยอดกิจกรรมต่อไป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชาญณรงค์ พวงสั้...
06/11/2020

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ตำบลบางแก้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ในประเด็น 1. สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี 2. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3. สภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 4. ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตามระบบส่งเสริ...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร คณะที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นิเทศงาน/ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ โดยมีนายพัลลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอชะอำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมรับการนิเทศงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และให้ขว...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกันนี้ นางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร คณะที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นิเทศงาน/ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด โดยมีนางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมรับการนิเทศงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้าน...
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID - 19 จำนวน 1,590 ชุด ให้แก่เกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเน้นย้ำการจัดส่งให้ถึงมือผู้รับและติดตาม ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจมีพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้นางพรรณวดี ทองแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเก...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้นางพรรณวดี ทองแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายพันธ์วิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และมอบหมายนายยุกตนันท์ จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกลือทะเล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประเด็น ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของแหล่งการทำนาเกลือสู่มรดกเกษตรโลก 2. การพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือ 3. แผนปฏิบัติการด้านเกลื่อทะเลไทยทั้งระบบ เป็นต้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดำเนิ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้กับตัวแทนแปลงใหญ่ จำนวน 8 อำเภอ 41 แปลง โดยมีการสร้างการรับรู้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรีในการถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เพียงแค่ถ่ายรูปคู่...
19/10/2020

ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี
เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับแปลงสาธิตบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด ชิงรางวัลหมวก Limited Edition
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 19-23 ตุลาคม 2563
ติดตามการร่วมสนุกได้ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈
2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈

หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63
ประกาศผล 26 ต.ค. 63
ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายยุกตนันท์ จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการ...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายยุกตนันท์ จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ของนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชน ว่าต่างจากสิ่งที่ชุมชนทำมาก่อนอย่างไร ความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทชุมชน ประโยชน์ต่อชุมชน สิทธิ...
15/10/2020
เรื่องจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประโยชน์อย่างไร (2.50 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร

ทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชน ว่าต่างจากสิ่งที่ชุมชนทำมาก่อนอย่างไร ความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทชุมชน ประโยชน์ต่อชุมชน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และหากต้องการจดทะเบียนแล้วจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ติดตามรับชมคลิปนี้ครับ

จากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประโยชน์ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ให้เกษตรกรจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่....

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้...
12/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชร์พรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 91W/91B) ที่สลายตัวจากพายดีเปรสชั่น TD31W ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ไทยคู่ฟ้า
09/10/2020

ไทยคู่ฟ้า

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เปิดรับสมัครรอบ 3

#ไทยคู่ฟ้า "1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นโครงการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร 96,216 ราย ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 2 รอบ รอบที่ 1 มีผู้สมัคร จำนวน 20,357 ราย และรอบที่ 2 จำนวน 13,143 ราย
.

สำหรับเกษตรกรท่านใดที่พลาดสมัครรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมร่วมโครงการฯ รอบที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 22 ต.ค. 63 ผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ส่วนผลการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รอบที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และคาดว่าจะเริ่มจ้างงานได้ภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35787

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีจัด Big Cleaning Day วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น  เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร...
06/10/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีจัด Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีทุกคน ร่วมกันจัด Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายยุกตนันท์ จำปาเทศ นัก...
27/09/2020

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายยุกตนันท์ จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อมูลงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาย้อย ข้อมูลการเชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย ศพก. มาตรฐานสินค้าเกษตรใน ศพก. และการเชื่อมโยงศพก. กับการท่องเที่ยวเกษตร. อันเนื่องจากนางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานจากกลุ่มงานภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาย้อยโดยมี นายไพโรจน์ พ่วงทอง เกษตรกรต้นแบบ เป็นประธานศูนย์ พร้อมกันนี้ นางสาวผุสดี จันทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธีตินาถ เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาย้อย ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 2 บ้านบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอชะอำ มอบหมายให้นายสันติ จอมจิต นักวิชาการส่...
27/09/2020

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอชะอำ มอบหมายให้นายสันติ จอมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อมูลงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ ข้อมูลการเชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย ศพก. มาตรฐานสินค้าเกษตรใน ศพก. และการเชื่อมโยงศพก. กับการท่องเที่ยวเกษตร. อันเนื่องจากนางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานจากกลุ่มงานภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ โดยมี พลตรีสมปอง พราหมณี เกษตรกรต้นแบบ เป็นประธานศูนย์ พร้อมด้วย ดร.ทัดทอง พราหมณี เลขานุการ ศพก.จังหวัดเพชรบุรี นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านลาด นายบรรพต มามาก ประธาน ศพก.อำเภอบ้านลาด และ นายอานัส เทศกลั่น ประธานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 บ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์ (ลงทะเบียนที่  https://app.doae-gov.org/land...
27/09/2020

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์ (ลงทะเบียนที่ https://app.doae-gov.org/landing หรือ สะแกน QR Code)

ไทยคู่ฟ้า
26/09/2020

ไทยคู่ฟ้า

แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์

#ไทยคู่ฟ้า เริ่มแล้วครับกับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์
.

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing

Cr. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

18/09/2020
ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า

[LIVE] นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (SAREX) ประจำปี 2563 ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

17/09/2020
ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า

#ไทยคู่ฟ้า แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เรื่องการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ในโลก

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแน...
02/09/2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินบริหารจัดการเกลือทะเลไทยทั้งระบบ และแลกเปลี่ยนความรู้การทำนาเกลือ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการขับเคลื่อนเกลือไทยทั้งระบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

02/09/2020

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม มุ่งจัดการเกลือทะเลไทยทั้งระบบ

วันนี้ (2 กันยายน 2563) นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย โดยมีนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยกล่าวรายงาน พร้อมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยทั้งระบบให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. เพชรบุรี

จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาดูแลเรื่องเกลือทะเลไทย จึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ซึ่งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ทำนาเกลือ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปัตตานี มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ รวมทั้งประเทศ 841 ครัวเรือน 1,576 แปลง เนื้อที่ 38,410.70 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563) เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงาน จัดทำโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2561/62 - 2562/63 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และพัฒนามาตรฐาน GAP การทำนาเกลือทะเล และมาตรฐานสินค้าเกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงแก้ปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกโดยการการกระจายเกลือทะเลผ่านระบบสหกรณ์และร้านธงฟ้า

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทยในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2568 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่องทางการจัดจำหน่าย มีตลาดรองรับ ราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพ พื้นที่นาเกลือได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ 📌 ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม ”โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” สา...
28/08/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์
📌 ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม ”โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

👨🏻‍🌾 คุณสมบัติเกษตรกร
1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
3. พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ‘ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่’ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม
5. ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไทยคู่ฟ้า
21/08/2020

ไทยคู่ฟ้า

"โคก หนอง นา โมเดล" ฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

#ไทยคู่ฟ้า อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 3,246 ตำบล 24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของกระทรวงมหาดไทย
.

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นละ 5 วัน /สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ /สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่กลับท้องถิ่นและชุมชน /ฝึกอบรมการสร้างมาตรฐานการผลิต แปรรูป และการตลาดมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย เป็นต้น
.

ผู้สนใจติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 63

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

Amphoe Muang Phet Buri
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032 488 054

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ผมสามารถทำใบปลอดโรคได้ยังไงครับ
https://youtu.be/nVmNMS_gU7Q กดไลท์/กดแชร์/กดกระดิ่ง/เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ลงทะเบียนออนไลท์ได้ไหมครับ
26/27 ตุลาคมนี้ พรุ่งนี้แล้วจ้า #ตำบลเวียงคอย
สนุก ปลอดภัย มีคนใหญ่คอยดู น่าพาเด็กๆ มาเล่นน้ำคลองนะ มาหัดว่ายน้ำกัน น้ำยังสะอาด สิ่งแวดล้อมยังดี #คลองเวียงคอย #ตำบลเวียงคอย #เล่นน้ำจนว่ายได้
ขับเครื่อนผลิตอาหารปรอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบลธงชัย เป็นความต้องการของ ชุมชน เองและได้รับการส่งเสริมสนันสนุนโดย การบริจากพื้นที่ให้ทำโดยไม่คิดมูลค่า นายกอบต.ธงชัย ประหยัด แสงหิรัญ ..วันนี้ มีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำแปลงปลูกประเดิมก้อนแรก เราพร้อมแล้วที่จะกว้าเดินเพื่อเป็นการทำให้ดู เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร ..เกษตรอินทรีย์ทำได้ ลดต้นทุน ได้ผลผลิต ที่สอาด ปรอดภัย กินอาหารเป็นยา และเป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้100% ลด 50% รับแล้ง เพื่อให้กำลังใจ เกษตรกร ผ่านควาใยากลำบากไปด้วยกัน
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ลด50% โปรแรงๆ ที่ไม่ควรพลาด เลยครับ สำหรับเกษตรกร ลดรับแล้ง ให้กำลังใจเกษตรกรให้ผ่านแล้งไปให้ได้โดยได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับ
ทุ่งปอเทือง @ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทุ่งปอเทือง @ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทดสอบ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สำแดงเดช เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลบางจาน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง