Clicky

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลบ้านห

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
03/02/2023

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
02/02/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
01/02/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
31/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
30/01/2023

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📢 ขอเชิญร่วม #งานสาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา#โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร...
30/01/2023

📢 ขอเชิญร่วม #งานสาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา
#โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
👩‍🌾 เกษตรวิถีใหม่❌🔥หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก 🌎
👉 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กำนันไวพจน์ อยู่เย็น) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
💥 พบกับกิจกรรม 💥
👉สถานีเรียนรู้
🍄 แข่งขันเพาะเห็ดฟางในตระกร้า 🍄
👉 นิทรรศการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
👉 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 8 อำเภอ

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
27/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
26/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
25/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
24/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
23/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
20/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
19/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
18/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

18/01/2023
18/01/2023

📍 ถ่ายทอดสด​ งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล "#ประเพณีการทำขวัญเกลือ" วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (🔴LIVE) งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล "ประเพณีการทำขวัญเกลือ" 📍ณ แปลงนาเกลือของนาย...
17/01/2023

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (🔴LIVE)
งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล "ประเพณีการทำขวัญเกลือ"
📍ณ แปลงนาเกลือของนายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
🗓️พรุ่งนี้!!! 18 มกราคม 2566 ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
17/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ #ถ้าหาบเกลือมันหนักมาหาบรักกันดีกว่าไหม ❤️ ♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ📸 เก็บภาพบรรยากาศ​สวยๆ จากสถานที่จัดงานอนุรั...
17/01/2023

ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ #ถ้าหาบเกลือมันหนักมาหาบรักกันดีกว่าไหม ❤️ ♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ

📸 เก็บภาพบรรยากาศ​สวยๆ จากสถานที่จัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล #ประเพณีการทำขวัญเกลือ" ในวันพรุ่งนี้มาให้ชมกันค่ะ.. แล้วพบกันนะคะ 😊

📍 แปลงนาเกลือของนายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (🔴LIVE) งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล "#ประเพณีการทำขวัญเกลือ" 📍ณ แปลงนาเกลือของนา...
16/01/2023

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (🔴LIVE)
งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล
"#ประเพณีการทำขวัญเกลือ"
📍ณ แปลงนาเกลือของนายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
🗓️วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (🔴LIVE)
งานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล "ประเพณีการทำขวัญเกลือ"
📍ณ แปลงนาเกลือของนายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
🗓️วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
16/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์📣
13/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์📣

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
12/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

มาเรียนกันจ้า
11/01/2023

มาเรียนกันจ้า

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเเมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้เเก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด เข้าเรียนรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เเมลงพารวย”

🤩 เรียนง่าย! ด้วยการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและระบบออนไลน์ 📻

🗓️สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรทางไกล หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

👉👉 https://forms.gle/6nCaJnyywFoCd8Ju9 👈👈

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

📻🌱สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
#คลื่นเกษตรของคนเกษตร

📣📣📣อย่าลืม!!! มาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกันนะคะ📣📣📣
11/01/2023

📣📣📣อย่าลืม!!! มาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกันนะคะ📣📣📣

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
11/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเ...
11/01/2023

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเเมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้เเก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด เข้าเรียนรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เเมลงพารวย”

🤩 เรียนง่าย! ด้วยการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและระบบออนไลน์ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 📻

🗓️สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรทางไกล หรือคลิกลิ้งค์ด้านล้างนี้

👉👉 https://forms.gle/6nCaJnyywFoCd8Ju9 👈👈

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

📻🌱สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
#คลื่นเกษตรของคนเกษตร

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเเมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้เเก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด เข้าเรียนรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เเมลงพารวย”

🤩 เรียนง่าย! ด้วยการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและระบบออนไลน์ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 📻

🗓️สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรทางไกล หรือคลิกลิ้งค์ด้านล้างนี้

👉👉 https://forms.gle/6nCaJnyywFoCd8Ju9 👈👈

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

📻🌱สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
#คลื่นเกษตรของคนเกษตร ดูน้อยลง

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
10/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
09/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
06/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
06/01/2023

📣📣📣ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนภูมิภาค ได้จัดหน่วยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สนามสอบ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสามารถติดต่อคุณรัชตืพริษฐา เดชปารณีย์ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-403-801-5 ต่อ 123 หรือ 125 โทรศัพท์มือถือ 094-885-9639 ขอบคุณค่ะ รายละเอียดตามนี้ค่ะ

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
05/01/2023

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
04/01/2023

📣📣📣 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๙ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
29/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๙ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
28/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
27/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
26/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
25/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
23/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱
22/12/2022

📣📣📣สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์🌱

ที่อยู่

Amphoe Muang Phet Buri
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632488054

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ผมสามารถทำใบปลอดโรคได้ยังไงครับ
https://youtu.be/nVmNMS_gU7Q กดไลท์/กดแชร์/กดกระดิ่ง/เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ลงทะเบียนออนไลท์ได้ไหมครับ
26/27 ตุลาคมนี้
พรุ่งนี้แล้วจ้า
#ตำบลเวียงคอย
สนุก
ปลอดภัย
มีคนใหญ่คอยดู
น่าพาเด็กๆ มาเล่นน้ำคลองนะ
มาหัดว่ายน้ำกัน
น้ำยังสะอาด
สิ่งแวดล้อมยังดี
#คลองเวียงคอย
#ตำบลเวียงคอย
#เล่นน้ำจนว่ายได้
ขับเครื่อนผลิตอาหารปรอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบลธงชัย เป็นความต้องการของ ชุมชน เองและได้รับการส่งเสริมสนันสนุนโดย การบริจากพื้นที่ให้ทำโดยไม่คิดมูลค่า นายกอบต.ธงชัย ประหยัด แสงหิรัญ

..วันนี้ มีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำแปลงปลูกประเดิมก้อนแรก เราพร้อมแล้วที่จะกว้าเดินเพื่อเป็นการทำให้ดู เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร
..เกษตรอินทรีย์ทำได้ ลดต้นทุน ได้ผลผลิต ที่สอาด ปรอดภัย กินอาหารเป็นยา และเป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้100%

ลด 50% รับแล้ง เพื่อให้กำลังใจ

เกษตรกร ผ่านควาใยากลำบากไปด้วยกัน
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ลด50% โปรแรงๆ ที่ไม่ควรพลาด เลยครับ สำหรับเกษตรกร

ลดรับแล้ง ให้กำลังใจเกษตรกรให้ผ่านแล้งไปให้ได้โดยได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับ
ทุ่งปอเทือง @ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทุ่งปอเทือง @ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทดสอบ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สำแดงเดช เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลบางจาน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท เรารัก มณฑลทหารบกที่๑๕ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชร สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบ RTP Cyber Village ภ.จว.เพชรบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี Phetchaburi Province จังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ปภ. เพชรบุรี