ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุม

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุม “ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน”

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่
30/06/2017

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดห้วยโรง ตำบลห้...
26/05/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวสุรีย์ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ร่วมกับ ครูกศน. อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และกิจกรรมสอนทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจินตนาการ มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โครงการส่งเ...
19/04/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางจิราพร อรุณสวัสดิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมร้อยพวงมาลัย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจินตนาการ มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางจิราพร อรุณสวัสดิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมร้อยพวงมาลัย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจินตนาการ มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ลานอนุสาวรีสมัยอ่อนวงศ์ ต...
19/04/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ลานอนุสาวรีสมัยอ่อนวงศ์ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 กศน.อำเภอเขาย้อยได้จัดงานหงำฮอดสมัยอ่อนวงศ์ ขุนพลแคนแดนสยาม เพื่อรำลึกถึงท่านสมัย อ่อนวงศ์ โดยนางจิราพร อรุณสวัสดิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ บริการสื่อส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมสอนทำดอกกุหลาบจากกระดาษ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจินตนาการ มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ลานอนุสาวรีสมัยอ่อนวงศ์ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 กศน.อำเภอเขาย้อยได้จัดงานหงำฮอดสมัยอ่อนวงศ์ ขุนพลแคนแดนสยาม เพื่อรำลึกถึงท่านสมัย อ่อนวงศ์ โดยนางจิราพร อรุณสวัสดิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ บริการสื่อส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมสอนทำดอกกุหลาบจากกระดาษ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจินตนาการ มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ณ ห้องสมุดประชาชน...
08/04/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน มีทักษะในด้านต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ดำเนินการจัดเปิดโครงการห้องสมุดเคลื่อนท...
08/04/2017

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ดำเนินการจัดเปิดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวสุรีย์ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะครู กศน. อำเภอเขาย้อย บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดแยกวัดยาง ตำบลเขาย้อย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ดำเนินการจัดเปิดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวสุรีย์ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะครู กศน. อำเภอเขาย้อย บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดแยกวัดยาง ตำบลเขาย้อย

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๒ ปี ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวโรกาสที่ส...
22/03/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๒ ปี ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และยังสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นล้นพัน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๒ ปี ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และยังสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นล้นพัน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่่  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560...
28/02/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ...
18/02/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Pangpond
25/01/2017

Pangpond

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางจิราพร อรุณสวัสดิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ได้สำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชนชาวตลาด ผู้ค้าขาย ในตลาดแยกวัดยาง ตำบลเขาย้อย พบว่าผู้ค้าขายในตลาดมีความสนใจ และต้องการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนชาวตลาดเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นผโอกาสที่จะร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  ใน...
14/01/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ขอขอบคุณ นางสาวฐิติรัตน์ วัฒนดำรงค์ บริจาคหนังสือจำนวน ๖๕ เล่ม และคุณชโลธร...
12/01/2017

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ขอขอบคุณ นางสาวฐิติรัตน์ วัฒนดำรงค์ บริจาคหนังสือจำนวน ๖๕ เล่ม และคุณชโลธร ควรหาเวช บริจาคหนังสือเรื่อง ธรณีกรรแสง ๑๓ ตุลาฯ มหาวิโยค จำนวน ๓ เล่ม ทางห้องสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

วิชาการ
19/11/2016

วิชาการ

แจกไฟล์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์”

สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ e-book เก็บไว้ลงในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรรม จากลิงก์นี้
เล่มที่ 1http://www.m-culture.go.th/th/download/king9/KingBhumibolAdulyadej.pdf
เล่มที่ 2http://www.m-culture.go.th/th/download/king9/99RoyalTeachings.pdf

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย  จัดกิจกรรมสืบสาน...
17/11/2016

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 59 ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และคร...
17/11/2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 59 ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และครู กศน.ตำบลหนองปรง จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ณ โรงเรียนวัดหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 59 ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และครู กศน.ตำบลหนองปรง จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ณ โรงเรียนวัดหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี's cover photo
14/10/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี's cover photo

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
14/10/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 59 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมบรรณารักษ...
10/09/2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 59 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 59 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำ...
10/09/2016

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ร่วมจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน กศน.เพชรบุรี "อ่านอดีต เขียนอนาคต" ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย ร่วมจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน กศน.เพชรบุรี "อ่านอดีต เขียนอนาคต" ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  อ...
19/08/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ ก่อนวัยอนุบาล วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ ก่อนวัยอนุบาล วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน (กิจกรรมร้อยมาลัยไหว้แม่) ในวันพุธที่ 1...
11/08/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน (กิจกรรมร้อยมาลัยไหว้แม่) ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองจิก หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำโมบายจากกระดาษ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม...
07/08/2016

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำโมบายจากกระดาษ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำโมบายจากกระดาษ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก่...
30/07/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนอนุบาล ก็อ่านได้แล้ว ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนอนุบาล ก็อ่านได้แล้ว ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ...
30/07/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสอนการทำผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับคณะบุคลากร กศน.อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี...
30/07/2016

ต้อนรับคณะบุคลากร กศน.อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (บ้านหนังสือชุมชน) กิจกรรมการทำลูกยอด พวงมโหตร วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหนอ...
06/07/2016

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (บ้านหนังสือชุมชน) กิจกรรมการทำลูกยอด พวงมโหตร วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเทพประ...
24/06/2016

ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2...
12/06/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองส้ม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัด...
28/05/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม ตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการกับนักเรียน และประชาชนในพื้น พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม ตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการกับนักเรียน และประชาชนในพื้น พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ ก่อนวัยอนุบาล  ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ...
24/05/2016

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ ก่อนวัยอนุบาล ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ ก่อนวัยอนุบาล ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี's cover photo
10/05/2016

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี's cover photo

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  ก่อนอนุบาล ก็อ่านได้แล้ว  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ตำบลเขาย้อ...
10/05/2016

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนอนุบาล ก็อ่านได้แล้ว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนอนุบาล ก็อ่านได้แล้ว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กและเยาวชน (ศิลปการทำตุ๊กตาจาก
10/05/2016

กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กและเยาวชน (ศิลปการทำตุ๊กตาจาก

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวัง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
20/04/2016

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
ณ โรงเรียนบ้านวัง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย
Phetchaburi
ึุ76140

เบอร์โทรศัพท์

032562275

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด