Bangkok Hospital Phetchaburi โรงพยาบาลกรุงเทพ

Bangkok Hospital Phetchaburi  โรงพยาบาลกรุงเทพ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Bangkok Hospital Phetchaburi โรงพยาบาลกรุงเทพ, 150 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี, Phetchaburi.

เปิดเหมือนปกติ

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉รอบ 2.⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้...
27/08/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉
รอบ 2
.
⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้งค์
https://forms.gle/7V6gj6UsR4ncd9TS7
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.
*จองซื้อพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉
รอบ 2
.
⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้งค์
https://forms.gle/7V6gj6UsR4ncd9TS7
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.
*จองซื้อพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥.🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่...
24/08/2021

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

#คลินิกเด็กนอกเวลาโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น..สอบถามข้อมูลเพิ...
24/08/2021

#คลินิกเด็กนอกเวลา
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.
.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

#คลินิกเด็กนอกเวลา
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.
.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉รอบ 2.⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้...
21/08/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉
รอบ 2
.

⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้งค์
https://forms.gle/7V6gj6UsR4ncd9TS7
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.

*จองซื้อพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna 💉
รอบ 2
.

⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านลิ้งค์
https://forms.gle/7V6gj6UsR4ncd9TS7
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.

*จองซื้อพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีประกาศ เรื่องการรับใบเสร็จและลำดับคิววัคซีนทางเลือก Moderna (รอบ 1) ดังนี้.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
19/08/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เรื่องการรับใบเสร็จและลำดับคิว
วัคซีนทางเลือก Moderna (รอบ 1) ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เรื่องการรับใบเสร็จและลำดับคิว
วัคซีนทางเลือก Moderna (รอบ 1) ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

📌📌 #เริ่มกันแล้วนะคะ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 🤝 .ขอ...
19/07/2021

📌📌 #เริ่มกันแล้วนะคะ

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 🤝
.
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 🩸
“Give blood and Save a life"
เพื่อนำโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
และมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล
.
โดยท่านสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิต (ครั้งที่ 3)
🗓 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ชั้น 1 บริเวณ OPD
เวลา 08.30 - 12.00 น.

#บริจาคโลหิตคือการให้ชีวิตที่คุณทำได้
#ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสุขภาพดี 💙
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
โทร. 032-897-888

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

📌📌 #เริ่มกันแล้วนะคะ

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 🤝
.
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 🩸
“Give blood and Save a life"
เพื่อนำโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
และมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล
.
โดยท่านสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิต (ครั้งที่ 3)
🗓 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ชั้น 1 บริเวณ OPD
เวลา 08.30 - 12.00 น.

#บริจาคโลหิตคือการให้ชีวิตที่คุณทำได้
#ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสุขภาพดี 💙
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
โทร. 032-897-888

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥.🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่...
13/07/2021

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

📌 ขยายเวลา Free Ambulance ในช่วงเคอร์ฟิวเวลาตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น.โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าท...
12/07/2021

📌 ขยายเวลา Free Ambulance ในช่วงเคอร์ฟิว
เวลาตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น.

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลมีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ไป-กลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

* หมายเหตุ : รับส่งเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - 31 ส.ค. 2564
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ Call Center : 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

📌 ขยายเวลา Free Ambulance ในช่วงเคอร์ฟิว
เวลาตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น.

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลมีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ไป-กลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

* หมายเหตุ : รับส่งเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - 31 ส.ค. 2564
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ Call Center : 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีประกาศ เรื่องการตอบกลับเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้.สอบถามข้อมูลเพิ...
08/07/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เรื่องการตอบกลับเพื่อยืนยันการจองและชำระเงิน
วัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เรื่องการตอบกลับเพื่อยืนยันการจองและชำระเงิน
วัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีประกาศ ปิดรับการจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :โ...
05/07/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ ปิดรับการจองและชำระเงิน
วัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ ปิดรับการจองและชำระเงิน
วัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca ดังนี้.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :โรงพยาบาลกรุงเทพ...
04/07/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ดังนี้ .สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :โรงพย...
02/07/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ดังนี้

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเปิดลงทะเบียนสั่งซื้อ #วัคซีนทางเลือก COVID-19Moderna โมเดอร์นา 💉.⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถ...
02/07/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนสั่งซื้อ #วัคซีนทางเลือก COVID-19
Moderna โมเดอร์นา 💉
.

⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านช่องทางดังนี้
https://forms.office.com/r/wr3EAQBK (คลิ๊ก)
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.

*เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนสั่งซื้อ #วัคซีนทางเลือก COVID-19
Moderna โมเดอร์นา 💉
.

⭐️ สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านช่องทางดังนี้
https://forms.office.com/r/wr3EAQBK (คลิ๊ก)
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
.

*เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥.🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่...
21/06/2021

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

🌡 บริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 🦠ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automation) ใครๆ ก็สามารถเข้ารับตรวจได้ ไม่ว...
11/06/2021

🌡 บริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 🦠
ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automation)

ใครๆ ก็สามารถเข้ารับตรวจได้ ไม่ว่าจะเป็น
📌 ผู้ที่สงสัยว่าอาจเคยติดเชื้อโควิด-19 และต้องการรู้ว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่

📌 ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว

📌 ผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (ช่วงเวลาแนะนำ 1 เดือน)

📌 ผู้ที่ได้รับวัคซีนมานานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และอยากรู้ว่าภูมิคุ้มกันยังคงอยู่ไหม

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

🌡 บริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 🦠
ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automation)

ใครๆ ก็สามารถเข้ารับตรวจได้ ไม่ว่าจะเป็น
📌 ผู้ที่สงสัยว่าอาจเคยติดเชื้อโควิด-19 และต้องการรู้ว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่

📌 ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว

📌 ผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (ช่วงเวลาแนะนำ 1 เดือน)

📌 ผู้ที่ได้รับวัคซีนมานานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และอยากรู้ว่าภูมิคุ้มกันยังคงอยู่ไหม

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย :
โทร. 032-897-888

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งจัดสรรโดยภา...
08/06/2021

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งจัดสรรโดยภาครัฐ ในรอบสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังทุกท่าน ที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น “ หมอพร้อม ” โดยในทุกขั้นตอนของการรับบริการเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง วันและเวลา ในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ท...
06/06/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง วันและเวลา ในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน " หมอพร้อม "

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง วันและเวลา ในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน " หมอพร้อม "

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897888
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

#BangkokHospitalPhetchaburi#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
06/06/2021

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นำทีมโดยนายแพทย์ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และฝ่...
28/05/2021

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นำทีมโดยนายแพทย์ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และฝ่ายบริหารโรงพยาบาล พร้อมคณะทำงาน "กองทุน คนไทย-คนเพ็ชร์ ไม่ทิ้งกัน" เป็นผู้แทนเข้าส่งมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ตัวแทนของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเพชรบุรี

เพ็ชร์บุรีเจอวิกฤติโควิด-19 !!! คลัสเตอร์โรงงานใหญ่เขาย้อย พนักงานทั้งไทยและต่างชาติเกือบ 20,000 คน ติดเชื้อกว่า 2,000 ค...
24/05/2021

เพ็ชร์บุรีเจอวิกฤติโควิด-19 !!!
คลัสเตอร์โรงงานใหญ่เขาย้อย พนักงานทั้งไทยและต่างชาติเกือบ 20,000 คน ติดเชื้อกว่า 2,000 คน และผู้มีความเสี่ยงกว่า 70% กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกัลยาณมิตร อาทิ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรี (LFCเพชรบุรี)
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ พร้อมด้วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเพชรบุรี
รายการสิ่งของที่โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องการ มีดังนี้...
1.ชุด PPE
2.เครื่องอบโอโซน
3.เครื่องวัดความดัน
4.เครื่อวัด O2
5.หน้ากาก N95
โดยสามารถประสานขอบริจาคได้ที่ เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
จุดรับสิ่งของบริจาค 1.โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี 2.ร้านออเอก หน้า ม.ราชภัฏเพชรบุรี
หรือ inbox เพจ https://www.facebook.com/BizClubPhetchaburi
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสายัณต์ (ไก่) ประธานบิสคลับเพชรบุรี 0819818405
ดร.กรัณย์ (กร) ที่ปรึกษาฯ 0828888099 และ คุณอิทธิกร (เอก) ที่ปรึกษาฯ 0861572049 ไอดีไลน์ eittigorn
หรือสมทบทุนเข้าบัญชี กองทุน คนไทย-คนเพ็ชร์ ไม่ทิ้งกัน เลขที่บัญชี 020363852771
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันเพชรบุรี
** พร้อม ส่งสลิป และ แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร ผู้บริจาคใน inbox เพจ หรือ ไอดีไลน์ eittigorn
...จะมากหรือจะน้อย ทุกการแบ่งปัน ก็มีความสำคัญ ในการช่วยเหลือ สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับสู่สภาวะปกติ...
#SAVEบุคลากรทางการแพทย์
#SAVEเพชรบุรี
#SAVEประเทศไทย

เพ็ชร์บุรีเจอวิกฤติโควิด-19 !!!
คลัสเตอร์โรงงานใหญ่เขาย้อย พนักงานทั้งไทยและต่างชาติเกือบ 20,000 คน ติดเชื้อกว่า 2,000 คน และผู้มีความเสี่ยงกว่า 70% กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกัลยาณมิตร อาทิ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรี (LFCเพชรบุรี)
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ พร้อมด้วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเพชรบุรี
รายการสิ่งของที่โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องการ มีดังนี้...
1.ชุด PPE
2.เครื่องอบโอโซน
3.เครื่องวัดความดัน
4.เครื่อวัด O2
5.หน้ากาก N95
โดยสามารถประสานขอบริจาคได้ที่ เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
จุดรับสิ่งของบริจาค 1.โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี 2.ร้านออเอก หน้า ม.ราชภัฏเพชรบุรี
หรือ inbox เพจ https://www.facebook.com/BizClubPhetchaburi
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสายัณต์ (ไก่) ประธานบิสคลับเพชรบุรี 0819818405
ดร.กรัณย์ (กร) ที่ปรึกษาฯ 0828888099 และ คุณอิทธิกร (เอก) ที่ปรึกษาฯ 0861572049 ไอดีไลน์ eittigorn
หรือสมทบทุนเข้าบัญชี กองทุน คนไทย-คนเพ็ชร์ ไม่ทิ้งกัน เลขที่บัญชี 020363852771
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันเพชรบุรี
** พร้อม ส่งสลิป และ แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร ผู้บริจาคใน inbox เพจ หรือ ไอดีไลน์ eittigorn
...จะมากหรือจะน้อย ทุกการแบ่งปัน ก็มีความสำคัญ ในการช่วยเหลือ สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับสู่สภาวะปกติ...
#SAVEบุคลากรทางการแพทย์
#SAVEเพชรบุรี
#SAVEประเทศไทย

#BangkokHospitalPhetchaburi#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
13/05/2021

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥.🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่...
07/05/2021

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥.🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่...
30/04/2021

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥
.
🤝 ร่วมงานกับเรา :
ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected]
หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1330

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ในเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยและการเฝ้าไข้ผู้ป่วย ในช่วงสถานก...
28/04/2021

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ในเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยและการเฝ้าไข้ผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยทางโรงพยาบาลแนะนำให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล รวมถึงลดจำนวนของญาติผู้เฝ้าไข้ ห้องละ 1 ท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของทุกคน

.
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ในเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยและการเฝ้าไข้ผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยทางโรงพยาบาลแนะนำให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล รวมถึงลดจำนวนของญาติผู้เฝ้าไข้ ห้องละ 1 ท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของทุกคน

.
#BangkokHospitalPhetchaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

ที่อยู่

150 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เบอร์โทรศัพท์

032897888

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bangkok Hospital Phetchaburi โรงพยาบาลกรุงเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bangkok Hospital Phetchaburi โรงพยาบาลกรุงเทพ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี เป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดเพชรบุรีโดยทีมแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลัก และสาขาต่อยอด ที่มีความสามารถในการรักษาโรคต่างๆ ที่ซับซ้อน พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี และผู้รับบริการปลอดภัย โดยยึดมั่นตามมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีมีอาคารสูง 10 ชั้น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 100 เตียงให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และแผนกอื่นๆ เช่น แผนกไตเทียม แผนกเอ็กซเรย์ แผนกกายภาพ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีและเครื่องทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เริ่มทะยอยแจ้งคิวกันแล้ว หวังว่าคงแจ้งคิวในเร็ววันนะครับ
ได้รับเงินคืนค่าจองวัคซีน โมเดอร์น่า จากทาง รพ.เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นการโอนเข้าบัญชี ที่โอนจองไป / ขอบคุณมากครับ
Update เรื่องการจองวัคซีน โมเดอร์น่า ในหน้าเพจหน่อยครับ หลายคนไม่รู้ว่า จองได้หรือไม่ได้สิทธิ และจะมีการโอนเงินคืนคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้สิทธิ์ เมื่อไรครับ เงียบจังเลย
รบกวนสอบถามค่ะ โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการอยู่ไหมค่ะ ?? เผอิญส่งข้อความทางแชทไม่มีผู้ใดตอบ โทรไปไม่มีผู้ใดรับ ส่งอีเมลไม่มีผู้ใดตอบกลับมาเลยค่ะ
สอบถามการจองวัคซีนครับ..รพ.แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมและจัดส่งแล้ว 082-2961310
ทุกคนคือเจ้าหน้าที่ มิใช่เจ้าของ โปรดต่อว่า ..เจ้าของ..
สอบถามมีบริการฉีดยาฝ้า กระ มั้ยคะ
เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 👥 . 🤝 ร่วมงานกับเรา : ส่ง Resume มาท่ี E-mail : [email protected] หรือ Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 032-897888 ต่อ 1333
ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เลือกเข้า รพ.นี้เด็ดขาดเรื่องของเรื่องพ่อล้มและพ่อมีประกันเราก้พาพ่อไปรักษาที่นั้นแต่ด้วยความที่พ่อเพิ่งฟื้นออกจาก icu..และบวกกับอายุเนอะเราเลยไม่อยากผ่าเราก้ไม่ได้ไปรักษาที่ไหน..พอดีประกันเสนอมาว่าให้เราไปขอให้หมออแกใบรับรองแพทย์ว่าพ่อเราทุบพลภาพเราก้เลยโทรไปปรึกษาที่ รพ. ตอนแรกพยาบาลไม่ทราบชื่อปจ้งว่าไม่สามารถออกให้ได้เพราะเลยมาหลายเดือนแล้ว แต่พยาบาลเลยบอกว่าถ้างั้นปรึกษาคุณหมอให้..อีกสักพักโทรมาบอกว่าคุณหมอบอกให้มาปรึกษาดูอาการพ่อก่อนว่าออกได้เปล่าเลยนัดเราวันนี้วันที่21 แต่พอมาวันนี้ถึงเวลาใกล้นัดพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณหมอเป็นคุณหมอนิติเวชน์ไม่สามารถออกใบให้ได้...คืองงค่ะบวกกับเริ่มโมโห..แล้วนัดทำไมนัดเพื่ออะไร..แล้วทำให้เราเสียเวลา..แก้ไขง่ายๆๆสั้นๆๆแค่คำว่า ขอโทษ...แต่ถ้าอยากได้ใบต้องไผปหาหมอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวให้ไปหา รพ.พระมงกุฏจร้า.. นี่หรคะการทำงานถ้าเป็น รพ.รัฐยังพอว่าเพราะต้องเจอคนไข้เยอะ..แต่นี่แทบไม่ได้ยุ่งเลยนะคะ..เราก้ถามย้ำระว่าเจอคุณหมอกระดูกเขาบอกใช้..พวกนางที่รับเรื่อง..กล้าๆๆออกมาพุดหน่อยคะว่าวันนั้นพุดไว้แบบไหน...เสียเวลา..เสียงานพี่ต้องลงมาจาก กทม. เพื้อพาพ่อไป....แก้ไขปัญหาง่ายๆๆสั้นๆๆคือ ขอโทษ....ห่วยแตก.
Super accueil dans cet hôpital très propre et bravo à l équipe soignante
ทุกครั้งที่ไปใช้บริการที่ รพ. จะได้รับความช่วยเหลือที่ดี จากน้องต่าย (กมลรัตน์) แผนกประชาสัมพันธ์. เจอกันบ่อยจนสนิทค่ะ ไม่ว่าเราจะฝากให้ตามเรื่องอะไร ที่เกี่ยวกับ รพ. ก็รวดเร็ว ฝากดูลูก ฝากซื้อของเวลาเอาลูกไปแอดมิด หรือญาติเราจะไปหาหมอ เราไม่ได้ไปด้วย น้องจะดูแลให้ หรือ ถ้าเข้าเวรไม่ตรงกับเราไป ก็จะฝากเรื่องไว้กับน้องที่แผนก น้องน่ารัก ช่วยเหลือตลอดค่ะ ♥️
ขอโปรแกรมตรวจสุขภาพปี2561