การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม : นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม
ผช.ผจก.กปภ.สาขา : นายวิริยะ เลิศสำราญ
หนง.บริการฯ : นายนพพล วัฒนสืบสิน
หนง. ผลิต : ว่าที่ ร.ต.พิชยา หงสกุล
หนง.จัดเก็บรายได้ : นางกาญจนา สุธีเวช
หนง.อำนวยการ : นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ์

เปิดเหมือนปกติ

🚨เรียน แจ้งความคืบหน้า  การหยุดจ่ายน้ำเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม 🚨ปัจจุบัน งานติดตั้งเสา...
23/09/2021

🚨เรียน แจ้งความคืบหน้า การหยุดจ่ายน้ำเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม 🚨

ปัจจุบัน งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ สถานีผลิตน้ำโพธาราม สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ และ สถานีจ่ายน้ำตะเคียน กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เริ่มจ่ายน้ำตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น.

🙏🏻กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ🙏🏻

🚨เรียน แจ้งความคืบหน้า การหยุดจ่ายน้ำเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม 🚨

ปัจจุบัน งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ สถานีผลิตน้ำโพธาราม สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ และ สถานีจ่ายน้ำตะเคียน กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เริ่มจ่ายน้ำตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น.

🙏🏻กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ🙏🏻

🚩การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  ขอแจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล ทั้งนี้...
23/09/2021

🚩การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขอแจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️

🚩 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. คลิกเลย👇👇
▪️Website : www.pwa.co.th
▪️Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
▪️PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
▪️PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 💦💦💦

🚩การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขอแจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️

🚩 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. คลิกเลย👇👇
▪️Website : www.pwa.co.th
▪️Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
▪️PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
▪️PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 💦💦💦

🚨ด่วน…แจ้งเหตุขัดข้องน้ำไม่ไหล เนื่องจาก จำเป็นต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำในระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้...
22/09/2021

🚨ด่วน…แจ้งเหตุขัดข้องน้ำไม่ไหล เนื่องจาก จำเป็นต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำในระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 17.00น.🚨

ด้วย ได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำเป็นต้องหยุดผลิตและส่งน้ำประปามายังสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม

🚱ส่งผลให้สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. - 17.00น. 🚱

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ทั้งนี้ หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

ประกาศ ณ 22 กันยายน 2564

🚨ด่วน…แจ้งเหตุขัดข้องน้ำไม่ไหล เนื่องจาก จำเป็นต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำในระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 17.00น.🚨

ด้วย ได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำเป็นต้องหยุดผลิตและส่งน้ำประปามายังสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม

🚱ส่งผลให้สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. - 17.00น. 🚱

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ทั้งนี้ หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

ประกาศ ณ 22 กันยายน 2564

"เฝ้าระวังน้ำเค็มในลุ่มน้ำแม่กลองและเตรียมแผนรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...
20/09/2021
กปภ.สมุทรสงคราม เฝ้าระวังน้ำเค็มและเตรียมแผนรองรับความต้องการใช้น้ำ

"เฝ้าระวังน้ำเค็มในลุ่มน้ำแม่กลองและเตรียมแผนรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี"

นายภูทอง ดวงเลิศ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

https://youtu.be/mUpRTpJNnV4

กปภ.สมุทรสงคราม เฝ้าระวังน้ำเค็มและเตรียมแผนรองรับความต้องการใช้น้ำ"เฝ้าระวังน้ำเค็มในลุ่มน้ำแม่กลองแล...

19/09/2021

เรียน ลูกค้า ของ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม

เนื่องด้วย สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน กระแสไฟฟ้าขัดข้องกะทันหัน (ไฟดับ) จากเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหักบริเวณปั๊มพีที ด่านชั่งพระรามสอง อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขแล้วค่ะ จึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หากกระแสไฟฟ้ามาจะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม  นำรถน้ำ กปภ. สนับสนุนน้ำประปาให้กับ โรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ต.แพรกหนามแดง ……………………..วันที่ 16 กัน...
16/09/2021

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม นำรถน้ำ กปภ. สนับสนุนน้ำประปาให้กับ โรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ต.แพรกหนามแดง
……………………..
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 20.00 น. นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เร่งลงพื้นที่สนับสนุนน้ำประปาเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยปรับเพิ่มแรงดันและนำรถบรรทุกน้ำ กปภ. เติมน้ำประปาลงในถังสำรองน้ำของโรงพยาบาลสนามฯ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายทวีป อมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวก จนภารกิจลุล่วงเป็นอย่างดี

🚨ด่วน…แจ้งน้ำไม่ไหล เนื่องจาก ต้องหยุดจ่ายน้ำในระหว่างดำเนินการซ่อมแผงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ วันนี้ วันที่ 16 กันยายน...
16/09/2021

🚨ด่วน…แจ้งน้ำไม่ไหล เนื่องจาก ต้องหยุดจ่ายน้ำในระหว่างดำเนินการซ่อมแผงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ วันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. - 19.00 น.🚨

ตามที่ เกิดเหตุเครื่องสูบน้ำดิบ ณ สถานีผลิตน้ำโพธารามชำรุดกะทันหัน อยู่ระหว่างซ่อมแซม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จนั้น แต่ได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร พบปัญหา แผงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชำรุดเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซม คาดว่าซ่อมแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 19.00 น. ของวันนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงจะสามารถส่งน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียนได้

🚱ส่งผลให้สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในระหว่างดำเนินการซ่อม วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00น. - 19.00น. 🚱(เนื่องจากต้นทางไม่สามารถส่งน้ำมาได้ตั้งแต่ 08.00 น. ของวันนี้ ทำให้ปัจจุบันน้ำสำรองใกล้หมดถังน้ำใส)

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ทั้งนี้ หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

🚨ด่วน…แจ้งน้ำไม่ไหล เนื่องจาก ต้องหยุดจ่ายน้ำในระหว่างดำเนินการซ่อมแผงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ วันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. - 19.00 น.🚨

ตามที่ เกิดเหตุเครื่องสูบน้ำดิบ ณ สถานีผลิตน้ำโพธารามชำรุดกะทันหัน อยู่ระหว่างซ่อมแซม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จนั้น แต่ได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร พบปัญหา แผงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชำรุดเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซม คาดว่าซ่อมแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 19.00 น. ของวันนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงจะสามารถส่งน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียนได้

🚱ส่งผลให้สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในระหว่างดำเนินการซ่อม วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00น. - 19.00น. 🚱(เนื่องจากต้นทางไม่สามารถส่งน้ำมาได้ตั้งแต่ 08.00 น. ของวันนี้ ทำให้ปัจจุบันน้ำสำรองใกล้หมดถังน้ำใส)

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ทั้งนี้ หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเครื่องสูบน้ำดิบ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม ชำรุด (อยู่...
15/09/2021

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเครื่องสูบน้ำดิบ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม ชำรุด (อยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซม)
…………………………
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้าง ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุเครื่องสูบน้ำดิบ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม ชำรุด ทำให้สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียนจ่ายน้ำได้น้อยกว่าปกติ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซม คาดว่าแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ 16 ก.ย.64 ) พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบและได้ชี้แจงสาเหตุและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าคลายความกังวล

ทั้งนี้จากเหตุดังกล่างข้างต้น กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการผันน้ำพื้นที่ข้างเคียง อัดน้ำเสริมแรงดัน และแจกจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง และหากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โปรดแจ้งได้ที่ เบอร์สายด่วน PWA Contract Center 1662 , โทรศัพท์สำนักงาน 034-711601 ต่อ 252 , Facebook และ Line

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เร่งดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่วและกิจกรรมลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง เพิ่มน้ำจำหน่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาน้...
15/09/2021

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เร่งดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่วและกิจกรรมลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง เพิ่มน้ำจำหน่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
…………………………
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. ที่แตกรั่วใต้พื้นถนนเป็นเวลานาน บริเวณร้านกิตติค้าไม้ เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดย กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เร่งการดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่ว ควบคู่กับลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อรั่วเป็นประจำ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด เพื่อเร่งลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ เพิ่มน้ำจำหน่ายให้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากลูกค้าพบเห็นท่อแตกรั่ว โปรดแจ้งได้ที่ เบอร์สายด่วน PWA Contract Center 1662 , โทรศัพท์สำนักงาน 034-711601 ต่อ 252 , Facebook และ Line

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปันน้ำใจเพื่อน้องคนดี และร่ว...
15/09/2021

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปันน้ำใจเพื่อน้องคนดี และร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปลูกป่าต้นน้ำและพระพุทธศาสนา
..........................................................................................
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปันน้ำใจเพื่อน้องคนดี ประจำปี 2561 - ปี 2564 ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณสำนักสงฆ์บ่อเก่า ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งป่าต้นน้ำทั้งหมดได้รับการดูแลรดน้ำโดยคณะพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันเจริญเติบโตงอกงามเป็นอย่างดี จากนั้น กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด และ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์ปั่น ฐิตสาโร และเพื่อให้สำนักสงฆ์ช่วยเป็นสื่อกลางนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาวะโควิด-19 โดยถวายข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ อันได้แก่ ข้าวสารอาหารแห้ง, ปลากระป๋อง, น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด, เครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำหวาน, ทุเรียนกวน, ทุเรียน และ ลองกอง และถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปลูกป่าต้นน้ำและพระพุทธศาสนา จำนวน 32,999.- บาท อีกด้วย

🚨แจ้งความคืบหน้า เครื่องสูบน้ำดิบสถานีผลิตน้ำโพธารามชำรุดกะทันหันปัจจุบัน เวลา 13.40 น. กปภ.สาขาสมุทรสงครามประสานความคืบ...
15/09/2021

🚨แจ้งความคืบหน้า เครื่องสูบน้ำดิบสถานีผลิตน้ำโพธารามชำรุดกะทันหัน

ปัจจุบัน เวลา 13.40 น. กปภ.สาขาสมุทรสงครามประสานความคืบหน้า งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำโพธารามที่ชำรุดกะทันหัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอดตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อหาสาเหตุที่เครื่องชำรุดบ่อยครั้ง

เบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 หากการทดสอบเครื่องสูบน้ำดิบไม่พบปัญหาชำรุดเพิ่ม จะเร่งเพิ่มอัตราการส่งน้ำมายังสถานีนางตะเคียนในทันที

เหตุดังกล่าวส่งผลให้สถานีนางตะเคียนมีความจำเป็นต้องลดอัตราการจ่าย เพื่อรักษาสเถียรภาพในการจ่ายน้ำประปา

📌ทั้งนี้ ได้สะสมน้ำและเร่งเพิ่มแรงดันให้มากที่สุดในช่วงที่มีความต้องการใช้มาก และ เปิดน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเข้าช่วยเหลือพื้นที่รับน้ำนางตะเคียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

13/09/2021

‼️ด่วน เรียนลูกค้า ของ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ‼️

🔧เนื่องด้วย ปัจจุบัน สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง อ.อัมพวา ได้รับแจ้งเหตุท่อส่งน้ำจาก กปภ.สาขาเพชรบุรี มายังสถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง แตกกะทันหัน จากผลกระทบจากการก่อสร้างขยายถนน🔧

🚨กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จำเป็นต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ในพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. - 19.00 น. 🚨

🚱พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.คลองโคน, ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร และ บางส่วนของ ต.วัดประดู่ ต.แหลมใหญ่ ต.บางขันแตก และ ต.ปลายโพงพาง

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และขอให้สำรองน้ำไว้โดยตลอด หากดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ จะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

13/09/2021

เรียน ลูกค้า ของ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม

เนื่องด้วย สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน กระแสไฟฟ้าขัดข้องกะทันกัน(ไฟดับ) ได้ประสานไฟฟ้าเพื่อเร่งแก้ไขแล้วค่ะ จึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หากกระแสไฟฟ้ามาจะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

11/09/2021

🚨แจ้งความคืบหน้า จากเหตุสถานีต้นทางส่งน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียนน้อยกว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00น. ที่ผ่านมา

กปภ.สาขาสมุทรสงครามประสานความคืบหน้า พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบแรงต่ำ ณ สถานีผลิตน้ำโพธารามที่ชำรุดกะทันหัน(ณ สถานีผลิตต้นทาง) ซึ่งในระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ผลิตน้ำได้น้อยลงกว่าปกติ

ทำให้ปัจจุบันสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียนจึงมีความจำเป็นต้องลดอัตราการจ่ายลงเหลือ 70-80% จากปกติ

📌ทั้งนี้ ได้สะสมน้ำและเร่งเพิ่มแรงดันให้มากที่สุดในช่วงที่มีความต้องการใช้มาก และ เปิดน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเข้าช่วยเหลือพื้นที่รับน้ำนางตะเคียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากระบบการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำโพธารามเป็นปกติ จะเร่งจ่ายน้ำตามปกติในทันที

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏

10/09/2021

เเรียนท่านผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม

ได้รับแจ้งจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน เหตุน้ำจากสถานีโพหักไม่เข้าถังน้ำใสตามปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 9 ก.ย.64

ขณะนี้ จึงจำเป็นต้องลดอัตราการจ่ายลงระหว่างรอน้ำเข้าให้เพียงพอ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน ตำบลท่าคา ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลองบางส่วน (ชุมชนถนนเอกชัย ชุมชนวัดใหญ่ และตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามและสอบถามสาเหตุต้นทางเรียบร้อยแล้วค่ะ และหากมีน้ำส่งมาเพิ่มและสะสมเพียงพอ จะเร่งจ่ายเป็นปกติเร็วที่สุดนะคะ กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

‼️ด่วน แจ้งเหตุน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่ วันนี้ 7 ก.ย.64  เวลา 14.30น.- 19.00น. ‼️🔧เนื่องด้วย ได้รับแจ้งเหตุ  มีความ...
07/09/2021

‼️ด่วน แจ้งเหตุน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่ วันนี้ 7 ก.ย.64 เวลา 14.30น.- 19.00น. ‼️

🔧เนื่องด้วย ได้รับแจ้งเหตุ มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อท่อส่งน้ำจาก กปภ.สาขาเพชรบุรี มายังสถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง ที่แตกกะทันหัน จากผลกระทบจากการก่อสร้างขยายถนน🔧

🚨กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จำเป็นต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำระหว่างดำเนินการซ่อมท่อเร่งด่วน ในวันนี้ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 14.30 น. - 19.00 น. 🚨

🚱พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.คลองโคน, ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร และ บางส่วนของ ต.วัดประดู่ ต.แหลมใหญ่ ต.บางขันแตก และ ต.ปลายโพงพาง

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หากดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ จะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

(ประกาศ) ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงน้ำไม่ไหลบางพื้นที่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับชั่วคราว ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564📌เนื่องด้วย...
06/09/2021

(ประกาศ) ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงน้ำไม่ไหลบางพื้นที่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับชั่วคราว ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

📌เนื่องด้วย สถานีผลิตน้ำวัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที ได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที มีความจำเป็นต้องดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากมีแผนปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย 🚨

ทั้งนี้ สถานีผลิตน้ำวัดเกตการาม จึงมีความจำเป็นลดแรงดันการจ่ายน้ำลงในระหว่างดำเนินการ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 17.00น. 🚨

🚱พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.โรงหีบ, ต.บางกุ้ง, ต.แควอ้อม, ต.บางแค, ต.บางสะแก และบางส่วนของ ต.วัดประดู่, ต.ปลายโพงพาง, ต.บางขันแตก

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่ในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และจะผันน้ำส่วนหนึ่งจากสถานีจ่ายน้ำบางคนทีเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากการไฟฟ้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จ จะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

(ประกาศ) ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงน้ำไม่ไหลบางพื้นที่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับชั่วคราว ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

📌เนื่องด้วย สถานีผลิตน้ำวัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที ได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที มีความจำเป็นต้องดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากมีแผนปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย 🚨

ทั้งนี้ สถานีผลิตน้ำวัดเกตการาม จึงมีความจำเป็นลดแรงดันการจ่ายน้ำลงในระหว่างดำเนินการ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 17.00น. 🚨

🚱พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.โรงหีบ, ต.บางกุ้ง, ต.แควอ้อม, ต.บางแค, ต.บางสะแก และบางส่วนของ ต.วัดประดู่, ต.ปลายโพงพาง, ต.บางขันแตก

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่ในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และจะผันน้ำส่วนหนึ่งจากสถานีจ่ายน้ำบางคนทีเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากการไฟฟ้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จ จะเร่งจ่ายน้ำประปาตามปกติทันที ทั้งนี้ กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่

885/1, ถนนราชญาติรักษา
Phetchaburi
75000

รถประจำทางสายฉู่ฉี่

ข้อมูลทั่วไป

ค่านิยมขององค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน"

เบอร์โทรศัพท์

034711601

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

น้ำประปา

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ผู้จัดการการประปาสาขา : นายภูทอง ดวงเลิศ ผช.ผจก.กปภ.สาขา : นายสุรินทร์ จุจินต์ธรรมสาร หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย : นายนพพล วัฒนสืบสิน หนง.ผลิต : นายประจักร แสงรุ่งเรือง หนง.จัดเก็บรายได้ : นางกาญจนา สุธีเวช หนง.อำนวยการ : นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำปะปาไหลน้อยมาก เครื่องซักผ้าจะพังเอานะครับ ไหลน้อยมานานแล้ว ช่วยแก้ไขด้วยได้ไหมครับ
ถ้ามีการประกวดการประปายอดแย่ ขอเสนอชื่อ จ.สมุทรสงครามก่อนเลย ครองการประปายอดแย่มาตลอดไม่มีการปรับปรุง จังหวัดติดแม่น้ำซะเปล่า แต่ต้องซื้อน้ำใช้ น้ำไหลเหมือนปัสสาวะมด
##ด่วนที่สุด เรียน ผู้จัดการการประปาสมุทรสงคราม เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนเหตุน้ำประปาไม่ไหลทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เนื่องจากผมได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำประปาไม่ไหลทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งน้ำไม่ไหลเป็นประจำทุกสัปดาห์ จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีน้ำใช้บริโภค ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บ้านเลขที่ 6/11 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โครงการหมู่บ้าน เคพลัส ติดกับโครงการหมู่บ้านกาญวริน และโรงเรียนวัดสวนแก้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งน้ำประปาจะไม่ไหลทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ ปัจจุบัน วันที่ 17 เมษายน 2564 นี้ ก็ยังไม่มีน้ำใช้ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอทราบเหตุขัดข้องและขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำประปาไม่ไหลตามเนื้อความมูลเหตุข้างต้นนี้ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ ##ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง##
วันนี้วันที่20มีค64น้ำประปาไม่ไหลตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงวันนี้เวลาเที่ยงละค่ะน้ำยังไม่ไหล น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคน ถนนเอกชัยรับสภาพน้ำประปาแย่ๆแบบนี้มานานนับปีแล้วนะ เบื่อจัง!!
ถนนเอกชัย เอกชัย7น้ำประปาไหลอ่อนสุดๆเฉพาะรั้วหน้าบ้านโดยตลอดและหนำซ้ำไม่ไหลเลย เดือดร้อนมาก กดดันมาก ขอความกรุณาด้วยนะค่ะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะค่ะ
น้ำประปาสมุทรสงครามที่เคารพคุณรุ้รึป่าวว่า ชาวบ้านเดือดร้อนมาก กดดันมาก น้ำไม่ไหลและไหลอ่อนสุดๆมานานมากแล้วนะค่ะ แก้ไขปัญหานี้ให้ได้ซะทีเถอะค่ะ ขอบคุณค่ะ มล
น้ำใส และ แรงมากก ขอบคุณมากๆคัฟ #ปะปา นี่หรือ สิ่งที่ คณะทำงานฝ่ายบริหาร ของ ปะปา มอบให้ ประชาชน น่า ชื่นชม จริงๆ
บ้านติดท่อดำสายหลักแต่น้ำไม่ไหล น้ำประปามันหายไปไหนหมดคะ หลายวันแล้วไม่มีน้ำจะใช้แล้วค่ะ เสียค่าน้ำทุกเดือน รบกวนช่วยแก้ไขหน่อยค่ะ ทำไมปัญหานี้ประปาแก้ไขกันไมได้่ซักที เบื่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แถวอู่ทิวาน้ำไม่ไหลทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าครับ​ การปะปาสส.
แถวอู่ทิวาน้ำไม่ไหลทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าครับ
น้ำไหลอ่อนแรงมากๆเลยคลองมอบลัดช่วยแก้ไขด้วยนะคับ😣