คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ เป็นแห่งแรกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering and Industrial Technology,Phetchaburi Rajabhat University

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10)
28/01/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิ...
06/01/2021
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเปิดรับ 2 อัตรา ได้แก่
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 อย่างช้าภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยดูจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ”

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22/12/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣📣ประกาศรายชื่อ📣📣
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
⚠️ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)⚠️
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
http://mis.pbru.ac.th/admission/doc/64201221191310.pdf

5 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และว...
05/12/2020

5 ธันวาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
อันหาที่สุดมิได้

วันที่  18 พฤศจิกายน 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภา...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13/11/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชม
ที่สุดแห่งการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม🌈✨

💚💛งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่10
“ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา
นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร์
เทิดไท้มหาทศมินทร สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

👉🏻พบกับ สุดยอดการแสดงจาก
⭕️โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
⭕️มหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ
👉🏻ชมการแสดงชุดพิเศษจากต่างประเทศ อาทิ
⭕️รัสเซีย
⭕️อินโดนีเซีย

👨‍🏫ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ชาวประชา”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา💚💛

🕯5 ธันวาคม ภาคค่ำ
✨ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
⭕️จุดเทียนชัยถวายพระพร
⭕️การแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ

📆5-6 ธันวาคมนี้ จูงมือบุตร ฉุดมือหลาน
ประสานมือแฟนมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
⏰ตั้งแต่เวลา 8.30น.เป็นต้นไป

❌ปล.ปีนี้ เปลี่ยนไปจัดงานตอนกลางวันแล้วว
ดูการแสดงกันได้เพลินๆ
ดูกันได้ยาวๆ ไม่ดึกแล้วจ้าาาา❌
👨‍👩‍👧‍👦พาลูกๆ หลานๆ มาร่วมสืบสานความเป็นไทย
ไปพร้อมๆกับความเป็นสากล ด้วยกันนะครับ💕

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา
09/10/2020
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24/09/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📍คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔰สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- นักวิจัย
- ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- งานตรวจสอบการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
- งานศึกษาวิเคราะห์ระบบพลังงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
- เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน

🔰สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- วิศวกรสารสนเทศและสื่อสาร
- วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
- วิศวกรโทรคมนาคม
- โดยเป็นข้าราชการและพนังงานของรัฐ
- พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- รวมถึงสามารถประกอบอาชีพอิสระ
- และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

🔰สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานออกแบบและคำนวณ เช่น เครื่องจักรกลที่ใช้พลังงาน หม้อน้ำ เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับสภาวะอากาศสำหรับการทำความเย็น
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานควบคุมการสร้าง งานอำนวยการควบคุมและบริหารจัดการ เช่น เครื่องจักรกลที่กำเนิดพลังงาน เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับสภาวะอากาศ
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานพิจารณาตรวจสอบ การค้นคว้า วิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลทางสถิติ
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานการวางโครงการ ได้แก่ การวางผัง หรือการวางแผนการสร้าง หรือการประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานอำนวยการติดตั้ง ได้แก่ งานด้านเครื่องจักรกลที่กำเนิดพลังงาน เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซและเครื่องปรับสภาวะอากาศ
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานอำนวยการซ่อม ได้แก่ เครื่องจักรที่กำเนิดพลัง เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ๆ เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรกลที่กำเนิดพลัง
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานอำนวยการใช้ ได้แก่ งานเครื่องจักรกลที่กำเนิดพลังหรือเครื่องจักรกลที่ใช้พลัง เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น และเครื่องอัดอากาศ
- วิศวกรเครื่องกล ด้านงานให้คำปรึกษา ได้แก่ งานที่ให้คำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามข้อ 1)-7)
งานในข้อ 1) - 8) อาจทำงานในหน่วยงานราชการ บริษัทหรือประกอบเป็นอาชีพอิสระได้

🔰สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- วิศวกรอุตสาหการทั้งหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
- วิศวกรด้านความปลอดภัย ด้านซ่อมบำรุง ด้านออกแบบและวางผังโรงงาน ด้านการควบคุมคุณภาพหรือควบคุมการผลิต ด้านการขายสินค้าวิศวกรรม ด้านวิเคราะห์และการออกแบบระบบการทำงาน
- นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย และการประกอบอาชีพอิสระ

🔰สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- วิศวกรกำกับดูแลตลอดจนซ่อมบำรุงในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
- อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- นักวิจัยให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนและระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
- นักออกแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
- อาชีพอิสระโครงการ SME และ Startup ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

🔰สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)
▶️ประกอบอาชีพ
- สถาปนิกนักออกแบบภายใน
- นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- นักออกแบบฉากละคร
- นักออกแบบนิทรรศการ
- ผู้จัดการงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12/09/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

‼️ขั้นตอนการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี🎓

🟢ขั้นตอนที่ 1🟢
👉กรอกใบสมัคร
- สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th
- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

🟠ขั้นตอนที่ 2🟠
👉ชำระเงินค่าสมัคร
ค่าสมัคร 200 บาท
ช่องทางชำระค่าสมัคร
- เคาน์เตอร์เซอวิส
- ธนาคาร
- หรือจ่ายด้วยตนนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

🟡ขั้นตอนที่ 3🟡
👉สอบคัดเลือก
▶️สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
- สอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรอบที่สมัคร

▶️สำหรับหลักสูตรทั่วไป
- ให้น้อง ๆ เข้ากลุ่มไลน์คณะของตนเองติดต่ออาจารย์เพื่อรับการสัมภาษณ์
- หรือเดินทางมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯในวันและเวลาราชการ

🟣ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 4 🟣
👉ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ช่องทางชำระค่ายืนยันสิทธิ์
- เคาน์เตอร์เซอวิส
- ธนาคาร
- หรือจ่ายด้วยตนนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

เพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ น้อง ๆ ก็จะได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วจ้า

👉สอบถามเพิ่มเติม👈
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
☎️โทร. 032-708607
#เรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
09/09/2020

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🏢มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม🚗

📌เปิดอบรม เพื่อใช้ทำใบขับขี่ หรือขอต่ออายุใบขับขี่จ้าาา

📆อบรมวัน พุธ ที่ 21 ต.ค.นี้
รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - จ. 5 ต.ค.63

📌อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
และ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

🚗หลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง 500 บาท/คน/ครั้ง
🚗หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง 300 บาท/คน/ครั้ง
🚗หลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง 200 บาท/คน/ครั้ง

🚙อบมรมได้ทั้ง ใบขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เลย🛵

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032 - 708698
หรือเพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี🔰

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
03/09/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/15658

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#Phetchaburi #Rajabhat #University
www.pbru.ac.th

ผ่อนผันทหารpbru
21/08/2020

ผ่อนผันทหารpbru

มาแล้วจร้า เปิดให้นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปี
ยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564

ไม่ต้องยื่นในระบบ ให้มากรอกแบบฟอร์มได้ที่
ห้องงานพัฒนานักศึกษาได้เลย

เริ่มรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (วัน เวลา ราชการ)

รายละเอียดตามประกาศตามลิงค์ด้านล่าง
https://bit.ly/31fPAmB

กลุ่มไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสอบถามเรื่อง
การผ่อนผันทหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
https://line.me/ti/g2/gxUUBYBREtvFV9gUq8kS9A

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง...
19/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ทรงพระเจริญ๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10/08/2020

ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
04/08/2020

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📌ตารางการรับเอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 63📌
➡️➡️เฉพาะน้องๆที่สะดวกมารับที่มหาวิทยาลัย⬅️⬅️
สำหรับคนที่มาไม่ได้ เดี๋ยวจะส่งไปรษณีย์ไปให้ที่บ้านนะ

✅17 สิงหาคม 2563
👉คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
👉คณะวิทยาการจัดการ
👉คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
------------------------------
✅18 - 19 สิงหาคม 2563
👉คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
------------------------------
✅20 สิงหาคม 2563
👉คณะเทคโนโลยีการเกษตร
👉คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
👉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉คณะครุศาสตร์
------------------------------
เอกสารนี้จะได้รับเฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่👇👇
https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/freshy-pbru2020

ขั้นตอนการรับเอกสาร
1.เข้าจุดคัดกรอง
2.รับบัตรปฐมนิเทศ(เขียนข้อมูล)
3.เข้าช่องบริการเพื่อรับเอกสารและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
4.ลงชื่อรับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง
ให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับเอกสารและจะต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคน

สิ่งที่ต้องนำมา
- บัตรประชาชน
- ปากกา(สีน้ำเงิน)

เริ่มรับได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
30/07/2020

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563
***อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆด้านล่างนะค่ะ👇👇👇👇👇***

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
30/07/2020

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29/07/2020

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอ๊ะ..!!! 👉👉เรียนออนไลน์ น้ำหนักขึ้น👈👈
อยากเปลี่ยนไซต์เสื้อคณะ (รหัส 63)
สามารถเข้าไปยื่นเรื่องเปลี่ยนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
**ยื่นแล้ว รอประมาณ 1-2 วันนะ
เจ้าหน้าที่ จะแก้ไขในเว็บไซต์น้องใหม่@PBRU ให้
ยื่นเรื่องได้ที่ลิงค์นี้เลยจ้า👇👇
https://forms.gle/U7PiqhHpBo6iPaBM8

เข้าไปตรวจไซต์เสื้อได้ที่
https://dsd.pbru.ac.th/activity/freshy/

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29/07/2020

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📍อย่าลืมมาต่อประกันอุบัติเหตุกันนะ📍
ต่ออายุ/ทำบัตรใหม่
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
"เพียงนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับ
เงิน 365 บาท มาเท่านั้น!!"
>

ติดต่อสอบถามที่เพจ :
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's cover photo
27/07/2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's cover photo

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2563https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity...
23/07/2020
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - รับสมัคร การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/outstanding-mother-form-63

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563อ่านประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ht...
23/07/2020
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - รับสมัคลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลู
กที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563
อ่านประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/filial-piety-form-63

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23/07/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣แจ้งน้องๆ PBRU

เรื่องการแจกซิมการ์ด 📱
เนื่องจากมียอดผู้ลงทะเบียน
❌❌ไม่ครบตามจำนวน❌❌
ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้

📃นักศึกษาท่านใดลงทะเบียนซิมการ์ดไว้แล้ว
มหาวิทยาลัยจะ " จัดส่งซิมการ์ด "
ของบริษัท TOT ไปให้แทน 👈

📨 ช่องทางการจัดส่ง : ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนไว้กับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

นักศึกษาสามารถอัพเดจที่อยู่ปัจจุบันได้ที่
ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา
http://admission.pbru.ac.th/register/index.jsp
อัพเดจข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ....
20/07/2020

งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
.
.
.
นศ.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.032-708694 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันเวลา 07.30น.https://ds...
18/07/2020
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - รับสมัคร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด

รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันเวลา 07.30น.

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/activity/king63

รับสมัครร่วมกิจกรรม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14/07/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣📣แอดมีข่าวดีมาบอกกกกกกก📣📣
สำหรับเด็ก PBRU ที่กำลังหาทุนการศึกษา รีบมาสมัครเลยจ้า
.
✨เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ✨
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
👉ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา👈
.
‼️คุณสมบัติ‼️
🔸เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปริญญาตรี
🔹ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง
🔸มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรีและไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
🔹มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
🔸ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

👉👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค. 63👈👈
📑ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dsd.pbru.ac.th/
📥และส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
☎️สอบถามเพิ่มเติม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708610

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
02/07/2020

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ .....เปิดรับสมัคร โครงการอบรมใบขับขี่ฯ
สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฏาคม 2563
อบรมในวันจันทร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(๑) หลักสูตรอบรม ๕ ชั่วโมง คนละ ๕๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง
(๒) หลักสูตรอบรม ๒ ชั่วโมง คนละ ๓๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง
(๓) หลักสูตรอบรม ๑ ชั่วโมง คนละ ๒๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง

เอกสารในการสมัคร
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สอบถามเพิ่มเติม : 032 708698 8698

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29/06/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣สอบ Pre-Test รอบที่ 2 มาแล้วน้าาาา
สำหรับน้องๆ ที่ตกหล่น ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมแล้ว
และน้องๆที่ ไม่ได้สอบรอบที่แล้ว 🌈✨

รอบนี้ก็เข้าสอบได้จ้าาา🎉

📆สอบวันที่ 30 มิ.ย.63
⏰เวลา8.30-18.00น.

❌❌น้องๆ ปี 1 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ที่นี่นะ❌❌
http://acad.pbru.ac.th/acad58/index.php/news/admissions/item/436-list-of-undergraduate-students-in-the-regular-program-of-the-academic-year-2563_more_round2

❌❌ขั้นตอนการสอบ วิธีการ ดูได้ในนี้จ้าาาา❌❌
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwShC3a2tK2VpDlMKRBTsLzN290oxA86P

❌❌อันนี้ลิงก์สำหรับเข้าสอบ❌❌
http://acad.pbru.ac.th/acad58/index.php/news/admissions/item/430-pre_test_2563

อย่าลืมเข้าไปสอบกันน้าาาาา🌈✨

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27/06/2020

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣รวมมาให้แล้วจ้าาาาา.... เพจ Facebook
ที่เด็ก PBRU ทุกคน ควรมีติดไว้ อุ่นใจตลอด 4 ปี✨

💕เริ่มกันที่ เพจ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอาไว้ติดตามกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งหมดของมอ
https://www.facebook.com/SAPBRU

📈เพจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เอาไว้ดูเรื่องการเรียน ลงทะเบียน กำหนดการด้านการเรียน การสอนต่างๆ)
https://www.facebook.com/ACAD.PBRU/

🖥เพจ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอาไว้ถามเรื่องการใช้เน็ตมอ อีเมล ใช้ห้องคอม แก้ปัญหาการใช้งานคอมต่างๆ รวมถึงโปรแกรม
https://www.facebook.com/DTCPBRU/

💸เพจ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอาไว้สอบถามเรื่อง ค่าเทอม ค่าปรับของมอ)
https://www.facebook.com/FinancePBRU/

📔เพจ Lib Pbru
ของห้องสมุด หรือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอาไว้ ดูกิจกรรมของห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และกิจกรรมอื่นๆของ ห้องสมุด
https://www.facebook.com/libpbru

🇦🇺เพจ PBRU Language Center ของศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เอาไว้ถามเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/pbrulanguagecenter/

💚💛เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอาไว้ดูข้อมูลรวมๆ ของมหาวิทยาลัย ประกาศ กิจกรรมต่างๆ
https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-331640823634714/

⚽️เพจ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
เอาไว้ดูเรื่องกีฬา การใช้สนามกีฬา การจัดแข่งขัน ยืมอุปกรณ์กีฬา
https://www.facebook.com/sportscenterpbru/

⚙️เพจ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เอาไว้ดูกำหนดการสอบฝีมือแรงงาน น้องๆหลายๆสาขา ต้องสอบ มีไว้ดีกว่าจ้าาาา
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-300454277150884/

🎙📸เพจสุดท้าย สำคัญที่สุด เพจงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เอาไว้ดูทุกเรื่องของมอ แถมแอดมินยังหน้าตาดีสุดๆ ไปเลย555+

💚💛ยาวหน่อยแต่มีประโยชน์นะ น้องๆ PBRU ควรมีไว้จ้าาา💕

ที่อยู่

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632708619

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University - ตัวแทนนักศึกษาชมรม UBIs Club ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”
ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส
เปิดปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=6VeYl0HjDkE เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ Petchpoom Hotnews เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2018
ขออนุญาต Admin ในการประชาสัมพันธ์งานนะครับ ทางคณะผู้จัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมชมงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ขอบคุณครับ ชัยวัฒน์ 089-811-7937