คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ เป็นแห่งแรกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering and Industrial Technology,Phetchaburi Rajabhat University

เปิดเหมือนปกติ

อยากรู้จักแต่ละสาขาของเรามากขึ้น กดติดตามกันไว้นะ💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission...
12/09/2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อยากรู้จักแต่ละสาขาของเรามากขึ้น กดติดตามกันไว้นะ

💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎
ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️
เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇
https://intech.pbru.ac.th/
เพจ Facebook 👉👉👉👉https://www.facebook.com/entechpbru
💥💥💥รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 💥💥💥
เพจ Facebook
🟦สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/ie.pbru
🟪สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/mepbru/
🟥สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน📣📣📣
คลิก 👉👉 https://web.facebook.com/วิศวกรรมพลังงาน-492365170787055
🟧สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/pbru.ice/
🟫สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 📣📣📣
คลิก 👉👉https://www.facebook.com/ROBOTPBRU
🟩สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-PBRU-100975029002147
📣📣📣สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/PBRU.IAT/

มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ Smart Scholar Smart Teacher Smart Research Smart Networking Smart Management

10/09/2021

📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
👉‼รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ‼
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 64
👉‼รอบรับตรงอิสระ‼
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 65

👉👉สมัครเรียนได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/
👩‍🏫👷‍♀️👨‍🌾👨‍🍳👩‍🎓👩‍💼👨‍💻👨‍🔬👩‍🎨👨‍⚖️👩‍🚒👩‍⚕️⛹️‍♀️🤾‍♂️🏊‍♂️🎻🎷

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🔸www.pbru.ac.th
🔸เพจ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🔸สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ☎️ โทร. 032-708607

08/09/2021
08/09/2021
06/09/2021

📢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 📢
📢 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 📢

👉🏻รอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ (portfolio) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สมัครวันนี้ถึง 31 ต.ค. 64
👉🏽รอบรับตรงอิสระ 1 สมัครวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64
👉🏽รอบรับตรงอิสระ 2 สมัครวันที่ 1 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
👉🏽รอบรับตรงอิสระ 3 สมัครวันที่ 1 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65
สอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถามผ่านระบบออนไลน์

👏สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

🤟🏼ปฏิทินรับสมัครรอบต่าง ๆhttp://mis.pbru.ac.th/admission/doc/65210906092009.pdf

แอดไลน์คณะเพื่อติดต่อสัมภาษณ์ http://admission.pbru.ac.th/pdf/qrcode65.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 3270 8607, 0 3289 3001, 0 3289 3002, 0 3289 3003, 0 3289 3004
https://www.facebook.com/ACAD.PBRU

👉🏻 คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0 3270 8621
https://www.facebook.com/edu.pbru

👉🏻 คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ 0 3270 8622
https://www.facebook.com/NursingPBRU

👉🏻 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 3270 8615

👉🏻 คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 3270 8616

👉🏻 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 3270 8618
https://www.facebook.com/sci.pbru.ac.th

👉🏻 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 0 3270 8619
https://www.facebook.com/entechpbru

👉🏻 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 0 3270 8620
https://www.facebook.com/agriculture.pbru

👉🏻 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 3270 8617
https://www.facebook.com/pbru.it

👉🏻 กองพัฒนานักศึกษา กยศ หอพัก โทรศัพท์ 0 3270 8610
https://www.facebook.com/SAPBRU

👉🏻 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0 3270 8606
https://www.facebook.com/FinancePBRU

06/09/2021
ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วดลดค่าเทอม 50 % | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU
03/09/2021
ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วดลดค่าเทอม 50 % | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วดลดค่าเทอม 50 % | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วดลดค่าเทอม 50 % […]

ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปี64
02/09/2021

ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี64

ขอประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี64

28/08/2021

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหา่ร ปีการศึกษา 2564
1.ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google Form 👇👇
👉👉 https://bit.ly/3mFrqNM 👈👈
ปล.ก่อนยื่นคำร้องเตรียม ใบสด.9 ไว้ให้พร้อมเพื่อกรอกข้อมูล

2.เมื่อกดส่งคำตอบเรียบร้อย ✅✅
>>รอทางระบบส่งแบบคำร้องที่ยื่นกลับไปยังเมลที่ได้กรอกไว้📩

3.📃ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากอีเมลและ🖨พิมพ์แบบคำร้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย

4.เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
✅- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
(ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือขอออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://mis.pbru.ac.th/register/)

✅เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาใบ สด. 35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

5. ให้นักศึกษานำส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมใบคำร้องขอผ่อนผันทหาร
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่.....ดังนี้ 👇👇
📩หน่วยผ่อนผันทหาร (พี่เค) งานพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000📩

6.ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์เพื่อประสานงานและ
รอการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม
https://bit.ly/3kvLOhu

7.นักศึกษาสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสารผ่อนผันฯ ทาง website https://dsd.pbru.ac.th/activity/military

----นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องและส่งเอกสาร---
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

#ผ่อนผันทหาร #PBRU #เพชรบุรี #งานพัฒนานักศึกษา
#กองพัฒนานักศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทการทำอาหาร #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทการทำอาหาร #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทดนตรี #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทการทำอาหาร #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทการทำอาหาร #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทออกกำลังกาย #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทดนตรี #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทออกกำลังกาย #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

28/08/2021
นายราชศักดิ์ อุทัยบาล

มาร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพตนเองในยุค Covid-19 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพียงกดไลค์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
#ประเภทดนตรี #ดูแลสุขภาพยุคCovid19 #PBRU #Entechtogether

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post
27/08/2021

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร คณะวิศวกรรมศาสตร์แ...
20/08/2021
การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก (1คณะ 1 อำเภอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ น้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
อำนวยการดำเนินกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
วิทยากรและดำเนินกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา
อาจารย์ปองพล รักการงาน
#EntechTogether

https://intech.pbru.ac.th/index.php/solar-cell-entech/

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรก...

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึก
19/08/2021
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึก

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึก

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post
18/08/2021

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post

14/08/2021

‼️‼️รายชื่อนักศึกษาที่ต้องยืนยันตัวตนในการขอลดค่าเทอม 50% กับระบบกระทรวง อว.‼️‼️

✅1.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
ที่เว็บไซต์ https://www.pbru.ac.th/pbru/news/24709
✅2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ ยืนยันตัวตน
ที่เว็บไซต์ https://covidfund.cupt.net/register
✅3.คลิกขอรับสิทธิส่วนลดกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

☎️สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 032-708607

12 สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วย...
11/08/2021

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post
06/08/2021

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post

27/07/2021

📣📣วันนี้แอดมีข่าวดีมาบอกกก..

🟢🟡มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขานรับนโยบาย
จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
👉👉เรื่องการลดค่าเทอม 50 % ภาคการศึกษาที่ 1/2564👈👈

‼️เรื่องรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ
แอดจะมาแจ้งให้ทราบในภายหลัง‼️

😊ให้น้องๆ ใจเย็นๆ อดใจรอกันหน่อยนะ😊
📚ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนกันด้วยน๊า

27/07/2021

📣📣วันนี้แอดมีข่าวดีมาบอกกก..

🟢🟡มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขานรับนโยบาย
จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
👉👉เรื่องการลดค่าเทอม 50 % ภาคการศึกษาที่ 1/2564👈👈

‼️เรื่องรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ
แอดจะมาแจ้งให้ทราบในภายหลัง‼️

😊ให้น้องๆ ใจเย็นๆ อดใจรอกันหน่อยนะ😊
📚ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนกันด้วยน๊า

ที่อยู่

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632708619

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University - ตัวแทนนักศึกษาชมรม UBIs Club ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”
ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส
เปิดปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=6VeYl0HjDkE เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ Petchpoom Hotnews เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2018
ขออนุญาต Admin ในการประชาสัมพันธ์งานนะครับ ทางคณะผู้จัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมชมงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ขอบคุณครับ ชัยวัฒน์ 089-811-7937