ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15 ดำเนินกิจการด้านการสัสดี และด้านสรรพกำลังต่างๆ ภารกิจ หน้าที่ ในความรับผิดชอบ 1. งานสัสดี ควบคุมทางบัญชี ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน ระบบควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน รวมทั้งดำเนินการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชีใบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับดูแลเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจเลือก การปลดราชการ การหนีราชการ การเปลี่ยนแปลงประเภททหารกองหนุนทั้งปวง 2. งานด้านกำลังพลสำรอง พัฒนาระบบกำลังพลสำรอง ในการระดมพลรับพล ส่งพล การทดแทนกำลังพล เตรียมพล ควบคุม กำลังพลสำรองให้พร้อม ส่งให้แก่หน่วยรับการบรรจุทั้งในภาวะปกติและในยามสงคราม 3. ดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง ด้านการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การซ่อมบำรุง แรงงาน การผลิต การวิจัย การพัฒนา ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ ระดมสรรพกำลังได้ทันที เมื่อประกาศใช้แผน โดยมีการรวบรวมบัญชี สป.ต่างๆ 5 ประเภท 9 สาย ยุทธบริการ ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาและเตรียมการระดมสรรพกำลัง เมื่อสั่งโดยประสานกับหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค อื่นๆ ให้พร้อมรบใน 72 ชั่วโมง 4. งานด้านระดมสรรพกำลัง ทั้งยามปกติและในยามสงคราม 5. ด้านกำลังพล เตรียมกำลังพลสำรองให้สามารถระดมได้เต็มขนาด ตลอดจนกำหนดกรรมวิธีในการระดมพล รับพล ส่งพล ให้มีความสมบูรณ์ให้กับหน่วยกำลังรบกำลังกองหนุน (พลหนุน) หน่วยจัดตั้งยามสงคราม หน่วยกำลังทดแทน นขต.ทบ.

(หน่วยสนับสนุนการรบ, หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค) รวมทั้งร่วมกับหน่วยรับการบรรจุในการฝึก การศึกษาของกำลังพลสำรอง

หน้าที่: ดำเนินการด้านการสัสดี การกำลังพล การกำลังสำรอง และการระดมสรรพกำลังในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

06/11/2018
หน่วยฝึกทหารใหม่ ศร.พัน.1

แฟนเพจ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศร.พัน.1 ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบฯ ครับ

ยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่และแฟนทหารใหม่ทุกนายครับ

06/11/2018

ประกาศ เรื่อง การลงรูปภาพกิจกรรมการฝึกของทหารใหม่ และบัญชีรายชื่อทหารใหม่ของแต่ละหน่วย

เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15 เกี่ยวกับการลงภาพกิจกรรมการฝึกทหารใหม่ และบัญชีรายชื่อทหารใหม่ของแต่ละหน่วยในสื่อสังคมออนไลน์ นั้น

ฝ่ายสรรพกำลังฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากฝ่ายสรรพกำลังฯ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งอยู่คนละภาคส่วนกับหน่วยฝึกทหารใหม่ จึงไม่สามารถนำรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ของการฝึกมาลงได้

สำหรับบัญชีรายชื่อทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561 ฝ่ายสรรพกำลังฯ พยายามทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในแต่ละหน่วยทหารมาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางหน่วยทหารก็ไม่ได้ลงข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ไม่มีข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ

อย่างไรก็ตามท่านสามารถสอบถามข้อมูลการบรรจุทหารลงหน่วยผ่านทาง Inbox ของทางแฟนเพจได้ในวันและเวลาราชการครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15

05/11/2018

ประกาศ เรื่องการส่งกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 15 ไปเข้ากองประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 17

สำหรับพลทหารที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอดังต่อไปนี้

1. กันทรลักษณ์
2. กันทรารมย์
3. ขุขันธ์
4. ขุนหาญ
5. น้ำเกลี้ยง
6. โนนคูณ
7. เบญจลักษ์
8. ราษีไศล
9. วังหิน
10. อุทุมพรพิสัย

รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 นาย

จะถูกส่งตัวไปเข้ากองประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การติดต่อขอให้สอบถามไปทางหมายเลขโทรศัพท์ 034-589-233 ถึง 5 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.rtakan.com/index.php ส่วนกำลังพลที่มีภูมิลำเนาอื่นๆ ยังคงเข้ากองประจำการในพื้นที่ มทบ.15 ตามปกติครับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15

05/11/2018

เรียนญาติของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ทุกท่าน

ทหารใหม่ที่ลงหน่วยในเขตพื้นที่ มทบ.15(จังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์) ฝ่ายสรรพกำลังพร้อมแล้วที่จะให้ข้อมูลการบรรจุลงหน่วยทหารของบุตรหลานของท่าน
สามารถสอบถามได้ผ่านการส่งข้อความโดยตรง(Inbox) ทางเราขออนุญาติ "ไม่ให้ข้อมูลผ่านการตอบความคิดเห็น" ใต้โพสต์ เนื่องจากเป็นขอมูลส่วนตัวของน้องทหารเอง

โดย ท่านต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้

1.ชื่อ นามสกุล
2.อำเภอ จังหวัดภูมิลำเนา ตามบัตรประชาชน

ทั้งนี้ หากฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ได้รับบัญชีรายชื่อทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ มาแล้ว ก็จะนำมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตัวท่านเองเพื่ออำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ขอบพระคุณครับ
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15

30/10/2018

ประกาศ เรื่อง การรับส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 ในเขตพื้นที่ มทบ.15

1. การรับส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 ในเขตพื้นที่ มทบ.15 จะดำเนินการในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีกำลังพลมาจากจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- จังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดกาฬสินธุ์
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดขอนแก่น

โดยในวันที่ 1-2 พ.ย. 2561 จะเป็นการรับส่งทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ส่วนวันที่ 3 พ.ย. 2561 จะเป็นกำลังพลที่เดินทางมาจากภูมิลำเนาทางภาคอีสานดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

2. มทบ.15 มีเขตรับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยทหารตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

จังหวัดเพชรบุรี
- ค่ายรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มทบ.15
- ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร (กองพันทหารที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร)
- ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน (ร้อย.ฝรพ.๑) อำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี)
- ศูนย์การกำลังสำรอง (ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี)
- โรงเรียนนายสิบทหารบก (ข้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน)

3. ขอให้ทหารกองเกินที่จะต้องมาเข้ากองประจำการในผลัดที่ 2/2561 จัดเตรียมเอกสารติดตัวมาด้วย ดังนี้

- บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยหน้าที่มี ชื่อ-สกุล และหมายเลขบัญชี (ถ้ามี)

*** งดเว้นสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องประดับราคาแพง เงินสดจำนวนที่เกินความจำเป็น เพื่อป้องกันการสูญหาย

สำหรับโทรศัพท์มือถือสามารถนำติดตัวมาได้ แต่จะถูกเก็บไว้ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ และคืนให้หลังจากการฝึกทหารใหม่เสร็จสิ้นแล้ว

4. สืบเนื่องจากข้อ 3 เนื่องจากกองทัพได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ทหารกองประจำการใหม่จากวิธีการรับเงินเดือนเป็นเงินสด มาใช้วิธีการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเช่นเดียวกับข้าราชการ ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการด้านการเงินและป้องกันการทุจริต

ดังนั้น ทหารกองประจำการทุกคนจะต้องทำการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยเพื่อรับเงินเดือนตามระเบียบที่ทางกองทัพกำหนด หากไม่เปิดบัญชีธนาคาร ก็จะไม่ได้รับเงินเดือน

ทั้งนี้ ทหารกองประจำการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมที่ตนมีอยู่แล้วได้

หากไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทยเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีให้ยังหน่วยทหาร โดยจะต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 3 มาให้ครบถ้วน

5. เนื่องจากมีผู้ปกครองหลายท่านสอบถามมาทางแฟนเพจทุกปีเกี่ยวกับการส่งตัวทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา) นั้น

จึงขอเรียนให้ทราบว่า มทบ.15 เป็นพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองททัพภาคที่ 1 ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 4

ดังนั้น เมื่อทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบของกองทัพบกเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งตัวไปรับราชการยังส่วนงานต่างๆ ภายในสังกัดจนครบกำหนดปลดประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไม่มีการส่งตัวทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด

6. การตรวจสอบข้อมูลต้นสังกัดของพลทหารที่ต้องเข้ากองประจำการ สามารถสอบถามเข้ามาได้หลังวันที่ 5 พ.ย. 2561 เนื่องจากขณะนี้การรับทหารใหม่ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ

จึงขอประกาศให้ทราบในเบื้องต้นดังนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทให้ทราบต่อไป

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15

28/08/2018

การลงบัญชีทหารกองเกิน (ใบสำคัญ แบบ สด.9)

หลักเกณฑ์
1. ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. ปัจจุบัน ลบกับ พ.ศ. เกิดของตนเอง)
2. ชายสัญชาติไทยที่ยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามข้อ 1 พร้อมกับบุคคลที่เกิดในปีเดียวกันทุกกรณี (อายุตั้งแต่ 17 - 45 ปีบริบูรณ์)

สถานที่ที่ต้องไปดำเนินการ

1. กรณีบิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย :

- ให้ไปลงบัญชี ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ที่บิดามีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น บิดามีชื่อในทะเบียนบ้านที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ก็ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินที่หน่วยสัสดีอำเภอบางคนที เป็นต้น

2. กรณีบิดามารดา หย่าร้างและมีการระบุอำนาจปกครองบุตรในทะเบียนการหย่า :

- ให้ไปลงบัญชี ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ที่ผู้มีอำนาจปกครองมีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น ทะเบียนการหย่าสลักหลังให้มารดา ซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร ก็ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินที่หน่วยสัสดีอำเภอท่ายาง เป็นต้น

3. กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร :

- ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ตามข้อ 1

4. กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบบียนสมรสกัน

- ให้ไปลงบัญชี ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ที่มารดามีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น มารดามีชื่อในทะเบียนบ้านที่เขตสีลม กรุงเทพมหานคร ก็ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินที่หน่วยสัสดีเขตสีลม เป็นต้น

5. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต หรือบิดาหรือมารดาไม่ปรากฏ หรือไม่ปรากฏทั้งบิดาและมารดา

- ให้ไปลงบัญชี ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น บิดามารดาเสียชีวิตทั้งสองคน และมีป้าซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มีอำนาจปกครอง ก็ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินที่หน่วยสัสดีอำเภอปากพนัง เป็นต้น

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ
1. บัตรประชาชนฉบับจริง
2. ใบสูติบัตร (ถ้ามี)
3. หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือการกลับคืนสัญชาติไทย (ถ้ามี)
4. หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

ระยะเวลาการดำเนินการ

1. คนที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

2. คนที่มีอายุตั้งแต่ 17 - 45 ปีบริบูรณ์ ให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่ที่สามารถปฏิบัติได้

โดยสามารถดำเนินการได้ในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 8.30น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ข้อควรทราบ

1. บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติหรือได้รับอนุมัติให้กลับคืนสู่สัญชาติไทย จะต้องดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. บุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ คือ มีทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติต่างประเทศใดๆ ก็ตาม สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ชี้แจงว่า ตามกฎหมายไทยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือสัญชาติไทย จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 หากไม่ปฏิบัติจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

3. บุคคลที่ไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคนที่เกิดใน พ.ศ. เดียวกัน มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 44 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

28/08/2018

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)

หลักเกณฑ์
- ทหารกองเกินที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาทางทหารแล้ว โดยอายุ 20 ปีบริบูรณ์นี้ คำนวณจาก เอา พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิดของตนเอง

- กรณีที่ไม่สามารถไปรับ สด.35 ได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและมีความน่าเชื่อถือไปรับแทนได้

หลักฐานในการขอรับ สด.35
1. บัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
2. ใบสำคัญ สด.9

กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อืนไปรับแทน ให้เพิ่มเติม
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะไปรับแทนและของตนเอง

สถานที่ดำเนินการขอรับ สด.35
1. กรุงเทพมหานคร : ขอรับได้ที่ หน่วยสัสดีเขต หรือ
2. ต่างจังหวัด : ขอรับได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอ

หมายเหตุ

1. การขอรับ สด.35 สามารถดำเนินการได้ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น. - 16.30น. ยกเว้นในวันหยุดราชการ และสามารถขอรับได้ตลอดทั้งปีที่ตนเองมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

2. กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการขอรับ สด.35 จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เจ็บป่วยจนไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้
- ไปอยู่ต่างประเทศ และวันเดินทางกลับพ้นกำหนดเวลารับหมายเรียกฯ
- ไปศึกษาในต่างพื้นที่ และไม่อาจไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกได้ เนื่องจากติดการสอบไล่ หรือกำหนดเวลารับหมายกระชั้นหรือคาบเกี่ยววันพ้นกำหนดการรับหมายเรียกฯ

ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ได้ไปรับหมายเรียกฯ (สด.35) หรือไม่ได้จัดหาผู้แทนไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนดระยะเวลา จะต้มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปขั้นตอนการขอรับหมายเรียกฯ (สด.35)

1. ยื่นคำร้อง ณ หน่วยสัสดีอำเภอ / หน่วยสัสดีเขต
2. เจ้าหน้าที่สัสดีฯ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
3. ออกหมายเรียกฯ (สด.35) มอบให้กับทหารกองเกิน หรือผู้รับมอบอำนาจให้มาดำเนินการแทนรับไว้

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ :http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/others/give_authorize_230457.pdf

30/04/2018

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ขอเรียนให้ผู้ปกครองของพลทหารทุกท่านทราบ ดังนี้

1. มณฑลทหารบกที่ 15 มีเขตอำนาจดูแลจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหน่วยทหาร จำนวน 3 หน่วย ดังนี้
- ค่ายรามราชนิเวศน์ (ค่ายวังบ้านปืน)
- ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร (ร.11 พัน.3 รอ.)
- ร้อยฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน่วยทหาร จำนวน 3 หน่วย ดังนี้
- โรงเรียนนายสิบทหารบก (ข้างอุทยานราชภักดิ์)
- ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์
- ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

อนึ่ง มณฑลทหารบกที่ 15 ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 1 เมื่อพลทหารเข้ารับการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบของกองทัพบกเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่มีการส่งพลทหารไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา) แต่อย่างใด เนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่ 4

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

24/01/2018

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการขอรับและติดตามสมุดประจำตัวของทหารกองหนุน (สด.8) ดังนี้

1. ทหารกองประจำการ (พลทหาร) ที่ปลดประจำการแล้ว สามารถขอรับหนังสือ สด.8 ได้ ณ หน่วยสัสดีอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาทหารอยู่ และควรรีบไปดำเนินการขอรับเอกสารหลังจากที่ตนเองปลดประจำการไปแล้ว 2-3 เดือน ไม่ควรปล่อยปละละเลย เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ และการสมัครสอบบรรจุในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หากไปติดต่อที่หน่วยสัสดีอำเภอแล้ว ได้รับแจ้งว่าหนังสือยังมาไม่ถึง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ไปติดต่อยังสำนักงานสัสดีจังหวัด ณ ศาลากลาง ในจังหวัดของตนเอง เพราะบางครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดยังไม่ได้ลงนามในเอกสาร จึงยังไม่สามารถขอรับได้ ณ หน่วยสัสดีอำเภอ

2. กรณีติดต่อสำนักงานสัสดีจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่มีเรื่องส่งเข้ามายังสำนักงาน ขอให้ดำเนินการต่อดังนี้

2.1 กรณีที่ถูกส่งช่วยต่าง มทบ. ขอให้ติดต่อไปยังฝ่ายสรรพกำลังของ มทบ. ที่ตนเองมีภูมิลำเนาทหารอยู่ เช่น ภูมิลำเนาทหารอยู่นนทบุรี สามารถติดต่อไปยัง ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.11 เป็นต้น

หากติดต่อฝ่ายสรรพกำลังของ มทบ. ที่ตนมีภูมิลำเนาทหารแล้ว ยังไม่พบต้นเรื่อง ขอให้ไปติดต่อยังฝ่ายสรรพกำลังของ มทบ. ที่ตนถูกส่งช่วยต่อไป

2.2 กรณีที่เข้ากองประจำการภายใน มทบ. นั้นอยู่แล้ว เช่น ภูมิลำเนาทหารอยู่เพชรบุรี แล้วเข้ากองประจำการที่ ศร. ก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ได้ทันที

3. หากมาติดต่อยังฝ่ายสรรพกำลังของ มทบ. ที่ตนถูกส่งตัวเข้ากองประจำการแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วไม่พบตัวเรื่อง หรือเอกสารหาย กรณีเช่นนี้ขอให้กลับไปติดต่อยังหน่วยทหารที่ตนเคยเข้ากองประจำการ เพื่อให้ดำเนินการออกเอกสารนำปลดให้อีกครั้ง และขอแนะนำว่าให้ถือตัวเรื่องเข้ามาติดต่อยังฝ่ายสรรพกำลังด้วยตนเอง

ทั้งนี้ การขอให้หน่วยทหารออกเอกสารนำปลด ขอให้นำรูปถ่ายสวมเครื่องแบบทหารและตัดผมเป็นทรงพระราชนิยมจำนวน 3 รูป ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงขอเรียนให้ทราบเพื่อให้ปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน

Fanpage ของหน่วยฝึกทหารใหม่ของ ศูนย์การทหารราบ กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ฯ (ศร.พัน.1) ท่านสามารถเข้าไปติดตามความเคล...
16/11/2017
หน่วยฝึกทหารใหม่ ศร.พัน.1

Fanpage ของหน่วยฝึกทหารใหม่ของ ศูนย์การทหารราบ กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ฯ (ศร.พัน.1) ท่านสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของการฝึกทหารใหม่ และกำหนดวันพร้อมญาติทหารใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นได้ ที่นี่ ครับ

ขอบพระคุณคุณ Charin Bhumchaem ที่นำมาประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

ยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่และแฟนทหารใหม่ทุกนายครับ

11/11/2017

เนื่องจากมีผู้ปกครองของพลทหารสอบถามกันเข้ามาเรื่องกำหนดการวันพร้อมญาติทหารใหม่ (วันเยี่ยมพลทหาร) และการถูกส่งตัวไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า

1. เรื่องกำหนดการของวันพร้อมญาติทหารใหม่ ทางหน่วยทหารนั้นๆ จะเป็นฝ่ายกำหนดขึ้น ซึ่งแต่ละค่ายจะกำหนดไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ หน่วยฯ จะให้พลทหารโทรศัพท์ ส่งจดหมาย หรือทำการประกาศให้ทราบผ่านทางสื่อออนไลน์ของหน่วยฯ นั้นๆ

2. สำหรับการถูกส่งตัวไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เนื่องจาก มทบ.15 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 1 แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 4

ดังนั้น เมื่อพลทหารเข้ารับการฝึกทหารใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จะยังคงรับราชการอยู่ภายในหน่วยทหารที่ตนเข้ากองประจำการต่อไป จนกว่าจะปลดประจำการตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และไม่มีการส่งตัวลงไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15

25/10/2017
รายการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย | FULL HD | 20 ตุลาคม 2560 | one31

รายการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย | FULL HD | 20 ตุลาคม 2560 | one31

#เราเกิดในรัชกาลที่9 #รายการพิเศษ #one31 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ชม Online ได้ทาง : http://www.onehd.net/live ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.onehd.net/repla...

13/10/2017
สารคดีชุด “ร้อยดวงใจทวยราษฎร์ ถวายพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” ตอน สถาปัตยกรรมพระเมรุ - YouT

สารคดีชุด “ร้อยดวงใจทวยราษฎร์ ถวายพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9”

สารคดีชุด “ร้อยดวงใจทวยราษฎร์ ถวายพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” ตอน สถาปัตยกรรมพระเมรุ

22/06/2017

เนื่องจากทางฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ได้รับแจ้งจากกำลังพลที่ปลดประจำการไปแล้ว ว่า เมื่อไปติดต่อขอรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) จากหน่วยสัสดีอำเภอแล้ว ทางเจ้าหน้าที่อำเภอแจ้งว่าเรื่องยังมาไม่ถึงหน่วย นั้น

ฝ่ายสรรพกำลังฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. หากทางเจ้าหน้าที่อำเภอแจ้งว่า เรื่องยังมาไม่ถึง ให้ไปติดต่อยังสำนักงานสัสดีจังหวัดในภูมิลำเนาทหารของตนเองก่อน

2. หากติดต่อทางสำนักงานสัสดีจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรื่องยังมาไม่ถึงสำนักงานฯ ให้ไปดำเนินการติดต่อยัง "ฝ่ายสรรพกำลัง" ของมณฑลทหารบกที่ตนเองสังกัดอยู่

3. กรณีที่ไปติดต่อที่ฝ่ายสรรพกำลังฯ แล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรื่องยังไม่มาถึงฝ่ายสรรพกำลัง ท่านจะต้องมาติดต่อยังหน่วยทหารที่เคยเข้ากองประจำการ เพื่อให้ดำเนินการออกเอกสารนำปลดให้ท่านใหม่

เนื่องจากเอกสารอาจจะยังตกค้างอยู่ในกระบวนการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังไม่ถูกส่งมายังหน่วยสัสดีอำเภอ

ทั้งนี้ การไปติดต่อที่หน่วยทหารต้นสังกัด ในข้อ 3. ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมรูปถ่ายสวมเครื่องแบบทหารขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารนำปลด ซึ่งประกอบด้วย ประวัติทหารบก, สมุด สด.8 และหางว่าวนำปลดพร้อมผนวก ค.

3. ให้ท่านนำเอกสารที่หน่วยฯ ออกให้มายื่นที่ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 "ด้วยตัวท่านเอง"

4. ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 จะดำเนินการนำปลด และจะทำการจัดส่งเอกสารไปยัง มณฑลทหารบก/สำนักงานสัสดีจังหวัด ตามภูมิลำเนาทางทหาร เพื่อให้ดำเนินการนำส่งต่อไปยังหน่วยสัสดีอำเภอต่อไป

5. การขอรับ สด.8 ให้ติดต่อขอรับยัง หน่วยสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทางทหารของท่านเท่านั้น!!

ข้อย้ำเตือน!!!

- การติดต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเดิม ท่านควรมาดำเนินการด้วยตัวท่านเองเท่านั้น
- การดำเนินการข้างต้น "เฉพาะ" กำลังพลที่เคยเข้ากองประจำการในหน่วยทหารซึ่งมีที่ตั้งในเขต มทบ.15 (จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เท่านั้น สำหรับท่านที่เข้ากองประจำการในหน่วยทหารที่อยู่นอกเหนือ มทบ.15 ต้องไปดำเนินการยัง มทบ. ที่ตนเคยเข้ากองประจำการอยู่

ที่อยู่

ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032-428506 #50240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นายสุทธิพงษ์ ฤดีขจรไชย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อยู่ค่ายไหนค่ะ