องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห อบต.กลัดหลวง ตั้งที่ หมู่ที่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.     องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงดำเนินการทำความสะอาด(เก็บขยะ) บริเวณรอบๆ บ่อขยะหลัง...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงดำเนินการทำความสะอาด(เก็บขยะ) บริเวณรอบๆ บ่อขยะหลังที่ทำการ อบต.กลัดหลวง
นำโดย นายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 พนักงาน อบต.กลัดหลวง และ ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
30/12/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
18/12/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

#ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบจ. ที่จะลงคะแนน 20 ธันวาคม 63  ได้ที่นี่ คลิก 👉 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectlo...
01/12/2020

#ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบจ. ที่จะลงคะแนน 20 ธันวาคม 63 ได้ที่นี่ คลิก 👉 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้นเดี๋ยวรู้เลยว่าท่านเลือกที่ไหน
จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง (dopa)ไม่มีการนำข้อมูลในเลขประจำตัวประชาชนไปใช้แน่นอน
#20ธค63เลือกตั้งอบจ.

#ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งอบจ. ที่จะลงคะแนน 20 ธันวาคม 63 ได้ที่นี่ คลิก 👉 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้นเดี๋ยวรู้เลยว่าท่านเลือกที่ไหน

จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง (dopa)ไม่มีการนำข้อมูลในเลขประจำตัวประชาชนไปใช้แน่นอน

#20ธค63เลือกตั้งอบจ.

กำหนดจัดงาน โล้ชิงข้า พุทธคัลไลฟ้า ณ วัดเพชรพลี ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
27/11/2020

กำหนดจัดงาน โล้ชิงข้า พุทธคัลไลฟ้า ณ วัดเพชรพลี ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กลัดหลวง ประจำปี 2563http://www.kladluang.go.th/site...
23/11/2020

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กลัดหลวง ประจำปี 2563
http://www.kladluang.go.th/site/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
16/11/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
16/11/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

อบต.กลัดหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา      รายละเอียดตาม...
02/11/2020

อบต.กลัดหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
http://www.kladluang.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=642:2020-11-02-09-40-56&catid=47:2016-04-30-04-06-46&Itemid=60

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
02/11/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's cover photo
14/10/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's cover photo

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง นำทีมงาน ส.อบต. พนักงาน อบต.กลัดหลวง และ ชาวบ้าน หมู่ที่ 4...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง นำทีมงาน ส.อบต. พนักงาน อบต.กลัดหลวง และ ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน ร่วมกันตัดต้นไม้ที่เอนเข้าสู่ถนนทั้งสองข้างทาง ถนนสาย สารเห็ด - สองพี่น้อง (ช่วงบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านเทพราช - หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's cover photo
06/10/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's cover photo

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
18/09/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
16/09/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

10/09/2020

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
10/09/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

วันที่ 5 สิงหาคม 2563อบต.กลัดหลวง นำโดย นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง ได้นำทีมผู้บริหาร ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุม...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
อบต.กลัดหลวง นำโดย นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง ได้นำทีมผู้บริหาร ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน อ.ป.พ.ร. และประชาชนตำบลกลัดหลวง ร่วมทำโครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยนำเรืองท้องแบนลงสูแม่น้ำเพชร เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอยในแม่น้ำ และเก็บขยะมูลฝอยทางฝั่งแม่น้ำเพชรตั้งแต่สะพานเขาลูกช้าง-สะพานสารเห็ด รวมถึงเก็บขยะบริเวณรอบๆ บ่อขยะหลังที่ทำการ อบต.กลัดหลวง

กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2563
23/07/2020

กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Prd-Phetchaburi Province
24/06/2020

Prd-Phetchaburi Province

🎯 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคนใหม่ เข้ม เพชรบุรีต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิด เดินหน้าเร่งป้องกันทุกแนวทาง บุตรหลานต้องไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ ผนึกแนวร่วมแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน 2563 )

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2563) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า เพชรบุรีสานนโยบายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามยาเสพติดของเพชรบุรีได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้จะเป็นความยากที่เพชรบุรีเป็นเมืองเส้นทางหลักไปสู่ภาคใต้ ที่ผู้ค้ายาเสพติดมักซุกซ่อนมากับรถขนส่งสินค้า ซึ่งง่ายต่อการตบตาเจ้าหน้าที่ แต่การตรวจสอบทำได้ยาก เนื่องจากปริมาณรถที่สัญจรผ่านเพชรบุรีในแต่ละวันมีปริมาณมาก

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเร่งป้องกันทุกแนวทาง ผนึกแนวร่วมแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน 2563 นี้) พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรี ผนึกกำลังต่อต้านยาเสพติด หันมาช่วยกันดูแลบุตรหลานต้องไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สานนโยบายความห่วงใยของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รายงาน
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอท่ายาง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระร...
04/06/2020

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอท่ายาง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 15 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี #องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา
ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.เพชรบุรี นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะค่าโมง 200 ต้น ไม้สัก 300 ต้น ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอเชิญประชาชนกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กลัดหลวงได้ตามลิงค์#https://itas.nacc.go....
01/06/2020

ขอเชิญประชาชนกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กลัดหลวง
ได้ตามลิงค์
#https://itas.nacc.go.th/go/eit/ykh9zu
หรือผ่านคิวอาโค๊ด ได้ตามรูปด้านล่างนี้

Prd-Phetchaburi Province
29/05/2020

Prd-Phetchaburi Province

🔶 จังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 นี้ รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และเวลา 08.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. พิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่า ณ โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน พร้อมประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท ร่วมกับธงชาติไทย ผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว ประดับไฟส่องสว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

22/05/2020
ศูนย์ข้อมูล COVID-19
30/04/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

📊 สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 30 เม.ย. 2563

🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย
😷 หายป่วยเพิ่ม 22 ราย
กำลังรักษา 213 ราย
หายป่วยรวม 2,687 ราย
👻 เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
เสียชีวิตรวม 54 ราย

1️⃣0️⃣ อันดับผู้ป่วยสะสมสูงสุด
1. กรุงเทพมหานคร 1,488 ราย
2. ภูเก็ต 216 ราย
3. นนทบุรี 157 ราย
4. ยะลา 113 ราย
5. สมุทรปราการ 113 ราย
6. ชลบุรี 87 ราย
7. ปัตตานี 79 ราย
8. สงขลา 44 ราย
9. เชียงใหม่ 40 ราย
10 ปทุมธานี 39 ราย

📍จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด : กรุงเทพมหานคร
📍จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงสุดต่อประชากรหนึ่งแสนคน : ภูเก็ต

👫 จำนวนผู้ป่วยแยกตามอายุและเพศ
• อัตราผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง 1.16 : 1
• กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด กลุ่มอายุ 20-29 ปี
• ผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน
• ผู้ป่วยอายุสูงสุด 97 ปี
• อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 39 ปี

🌎 สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ใน 208 ประเทศ
🇺🇸 สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 1,064,534 ราย เสียชีวิต 61,668 ราย
🇹🇭 ไทย มีผู้ป่วยอยู่อันดับที่ 59 จำนวน 2,954 ราย เสียชีวิต 54 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

ไทยรู้สู้โควิด
23/04/2020

ไทยรู้สู้โควิด

สถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 23 เม.ย.2563 เวลา 10:30 น.
- พบผู้ป่วย 2,637,790 ราย
- กลับบ้านแล้ว 717,819 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,735,741 ราย
- เสียชีวิต 184,230 ราย

https://www.worldometers.info/coronavirus/

โรคโควิด-19 ป้องกันได้ หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัด/ ที่คนอยู่หนาแน่น/ ผู้ป่วยปอดอักเสบ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เจ็บป่วยรีบไปพบแพทย์ค่ะ

อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทักไลน์ไทยรู้สู้โควิด @thaimoph นะคะ

#โควิด19 #โควิด2019 #covid19 #COVID2019 #ทำงานที่บ้าน #WFH #StayAtHome @thaimoph

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง แจกหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลกลัดหลว...
16/04/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง แจกหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลกลัดหลวง

วันที่ 27 มีค. 63 เวลา 15.00 น. พนักงาน อบต.กลัดหลวง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ...
27/03/2020

วันที่ 27 มีค. 63 เวลา 15.00 น.
พนักงาน อบต.กลัดหลวง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้ไฮเตอร์สผมน้ำเช็ดโต๊ะและรอบๆ ที่ทำการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตไวรัสโควิด 19
24/03/2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตไวรัสโควิด 19

💥 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตไวรัสโควิด 19 ระดมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เร่งเผยแพร่ เพชรบุรีต้องพ้นภัยไวรัส พร้อมชี้ “ต้องให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเชื้อ มีน้ำใจให้เขา อย่าเกลียดอย่ากลัว ให้มีแต่ความห่วงใย เห็นใจและช่วยเหลือ”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2563) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รับฟังมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดกระจายเพิ่ม แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเพชรบุรีมีเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก แล้วยังมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด และพบปะกลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อ จังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศแล้ว 6 ฉบับ ทั้งสั่งปิดบางสถานที่เป็นการชั่วคราว พร้อมขอความร่วมมือตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ รวมถึงงดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ และห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ และประกาศล่าสุดขอความร่วมมือทุกด้าน เราร่วมใจยอมอยู่บ้าน เพื่อชาติ เพื่อเพชรบุรี

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คนสื่อต้องให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเชื้อ มีน้ำใจให้เขา อย่าเกลียดอย่ากลัว ให้มีแต่ความห่วงใย เห็นใจและช่วยเหลือ พร้อมทั้งทำหน้าที่แทนหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร เพชรบุรีจะปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ข่าว
#โควิดเพชรบุรี

อบต.กลัดหลวง เช็ดทำความสะอาดประตูห้องปฏิบัติงานด้วยนำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั...
24/03/2020

อบต.กลัดหลวง เช็ดทำความสะอาดประตูห้องปฏิบัติงานด้วยนำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบภารกิจ  5  ด้านของศูนย์ยุติ...
20/03/2020

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 08.30 น. อบต.กลัดหลวง ดำเนินมาตรการดูแลและป้องกันไวรัสโคโลน่า (COVID-19) จัดให้มีเจลล้างมือและหน...
18/03/2020

วันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 08.30 น. อบต.กลัดหลวง ดำเนินมาตรการดูแลและป้องกันไวรัสโคโลน่า (COVID-19) จัดให้มีเจลล้างมือและหน้ากากผ้า สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 0.900 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคต...
17/03/2020

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 0.900 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
13/03/2020

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย

ที่อยู่

หมู่ที่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง
Phetchaburi
76130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032 458 156

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชุมพร/เพชรบุรี/ประจวบ* สมัครขอสินเชื่อวงเงิน 100,000บาท ได้ที่นี่ https://lin.ee/7RdI9cI
หน่วยสัสดีอำเภอท่ายาง เลื่อนการเกณฑ์ทหาร เดิม 4 เมษายน 2563 เป็น 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563 กำหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้ง สรุป วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ไม่ต้องมานะครับ
สวัสดี ชาวโพรงเข้ หมู่ 5 ตรอดการเดินทางขาไปเข้ากรุงเทพฯ เป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ มีคนมาดักบอกตรอดทางว่า ไอ้ณัฐลูกผมกับแม่มันเดินทางไป 17หมู่5บ้าน ออมกับไอ้ต้อม จริงรึครับ ผมสงสัย คอยควบคุมคอยโกหกตอแหลในคราบนักปกครอง นี่จะย้ายผมลงพังงาอีกแล้ว ไอ้สัตว์ตือกับไอ้โฆษกหูลิง มันจะเอาที่ดินพ่อแม่ผมแน่นอน ลองแบบนี้ ไม่มีใครกล้ารับเข้าทำงาน มีขึ้นก็ต้องมีลง รึว่าจะ คสช. ตรอดไป https://www.facebook.com/100005047337431/posts/1322312121280353/
ผม จ้อย ลูกเขยพ่อคุนเอี้ยน แม่คุนเสริม วงศ์สิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านโพรงเข้ ฝั่งวัดห้วยปลาดุก ตรงข้ามบ้านพี่โอ่ง จะขอความกรุณาชาวตำบลกลัดหลวง ช่วยติดต่อ พี่เชียรบ้านท่ามะริด, พี่ชวน บ้านหนองปืนแตก, อีชินชัน, ไอ้ต้อมทิดรัญ หรือ ผญ.พินก็ได้ ช่วยติดต่อกลับ หรือมารับผมกับไอ้ณัฐด้วย จะไปเยี่ยมนานกว่าสิบปีแล้ว ไม่รู้อยู่กันครบรึเปล่า ? ผมจนไม่มีเงินต้องมารับอย่างเดียว ถ้าถูกใจแถมปั๊มให้ตัวนึง บอกไอ้ต้อมด้วย ลืมไป เบิกค่าน้ำมันที่พระหน่า วัดห้วยผาก ถ้าตำรวจถามบอกจะไปรับพระมหาสัตว์ ไม่ต้องกัว ... กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับท่าน ขุนแผน ทิมเมฆ ...
มีกิจกรรมวางดอกไม้จันทร์หรือเปล่าครับ ถ้ามีเมื่อไหร่ครับ.