องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห อบต.กลัดหลวง ตั้งที่ หมู่ที่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ กำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. กลัดหลวง
14/10/2021

ประกาศ กำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. กลัดหลวง

📣📣 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง📣📣  เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ ...
12/10/2021

📣📣 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง📣📣
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

แจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
11/10/2021

แจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบ...
07/10/2021

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านใดที่มีความสนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "สามารถมารับเอกสารใบสมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม" ้ก่อนการรับสมัคร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง #ในวันและเวลาราชการ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านใดที่มีความสนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "สามารถมารับเอกสารใบสมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม" ้ก่อนการรับสมัคร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง #ในวันและเวลาราชการ

แจ้งเพื่อทราบค่ะ
06/10/2021

แจ้งเพื่อทราบค่ะ

แจ้งเพื่อทราบค่ะ

27/09/2021
วันอังคารที่ 24 สค. 2564 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง นายเอกรินทร์ มาหมุน ...
25/08/2021

วันอังคารที่ 24 สค. 2564 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง นายเอกรินทร์ มาหมุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านุท่งโป่ง ผอ.และ จนท.รพสต.บ้านทุ่งโป่ง ท่าน ป.เจริญฤทธิ์ ป.อาวุโส อ.ท่ายาง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเชื้อเชิงรุก ณ กลุ่มเกษตรกร 4 ภาค หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง โดยทีมจาก สสอ.ท่ายาง โดยยอดตรวจมีจำนวน 249 ราย ผลปกติ 114 ราย ผลบวก 135 ราย และในช่วงบ่ายได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อจากนายกำพล สุภาแพ่ง อดีต สส.จังหวัดเพชรบรุี และ พนักงาน อบต.กลัดหลวงในการดำเนินการฉีดพ่นในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.อบต.กลัดหลวง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และ อสม. บ้านท่ากระทุ่ม ทำการฉีดพ่น...
25/08/2021

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
อบต.กลัดหลวง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และ อสม. บ้านท่ากระทุ่ม ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และมอบถุงยังชีพ บ้าน นางสาววาทินี อิ่มชื่น บ้านเลขที่ 7/4 หมู่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และเวลา 14.24 น. อบต.กลัดหลวง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้าน นางชื่น ช้างพลาย หมู่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอเชิญประชาชนร่วมทำ "แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน" ...
13/08/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอเชิญประชาชนร่วมทำ "แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน" ตามเว็บไซต์ นี้
https://opdc.csn.cx/ ⬅️⬅️คลิ๊ก☑️☑️

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอเชิญประชาชนร่วมทำ "แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน" ตามเว็บไซต์ นี้
https://opdc.csn.cx/ ⬅️⬅️คลิ๊ก☑️☑️

11/08/2021

คำแนะนำสำหรับผู่ที่มีอาการไอ และหายใจลำบาก

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
10/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Mobile Uploads
10/08/2021

Mobile Uploads

ข่าวดีผู้สูงอายุ! “จุรินทร์” ให้คืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน จ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน ขยายโครงการพักหนี้คนแก่อีก 6 เดือนถึง มีค.65

ที่ประชุม #คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุไทย โดยมีมติดังนี้

1.เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิจากโครงการ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการจ่ายย้อนหลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน รายละเอียดคือ

-ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. อัตรา 100บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และอัตรา50บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 1แสนบาทต่อปี

-ปีงบประมาณ 2564 เป็นอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน จ่ายเดือนเว้นเดือน (6งวด) เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2563

2.เรื่องการรับ #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้า ที่ประชุมมีมติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ 1) คืนเงินที่เรียกเก็บจากผู้สูงอายุที่รับเงินซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.5 หมื่นราย และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังหาแนวทางดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน หลัง ครม.พิจารณาเห็นชอบมติดังกล่าว 2) ถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดีในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินคดีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้ว และ 3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ

3)เห็นชอบขยายเวลาการ #พักชำระหนี้ ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ต่อไปอีก 6 เดือน จากที่จะหมดเวลาในเดือน 30 ก.ย.ปีนี้ ไปจนถึง 31 มี.ค. 2565

4)เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่3 (พ.ศ. 2566-2580) พร้อมรับสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบแผนฯย่อย 1) เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3) ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 4) เพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังได้กล่าวว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ #โควิด19 และจะกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้มอบหมายให้นางสาวอภิชยา บวงสรวง นัก...
10/08/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้มอบหมายให้นางสาวอภิชยา บวงสรวง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท จำนวน 30 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอขอบพระคุณ คุณกัลญา ฤทธิ์บัว หมู่ 1 ที่ได้นำชุด PPE จำนวน 10 ชุด มาบริจาคให้องค์การบริหาร...
03/08/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ขอขอบพระคุณ คุณกัลญา ฤทธิ์บัว หมู่ 1 ที่ได้นำชุด PPE จำนวน 10 ชุด มาบริจาคให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เพื่อใช้ในภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับชาวบ้านในเขตตำบลกลัดหลวง วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.19 น.

14/07/2021
นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ พนักงาน อบต.กลัดหลวง มอบเช็คช่วยเหลือค่าอาหารแก่ผู้กักตัวรักษ...
14/07/2021

นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ พนักงาน อบต.กลัดหลวง มอบเช็คช่วยเหลือค่าอาหารแก่ผู้กักตัวรักษาโรคโควิต 19
หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย
หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย
หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย และ
หมู่ที่10 จำนวน 1 ราย
#เตือนประชาชนตำบลกลัดหลวงการ์ดอย่าตกแม้ได้รับวัคซีนต้านโควิดแล้ว

สมาคมคนตาบอดเพขรบุรี มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางสายตา อบต.กลัดหลวงจืงคัดเลือก มอบให้ นางประทุ...
11/06/2021

สมาคมคนตาบอดเพขรบุรี มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางสายตา อบต.กลัดหลวงจืงคัดเลือก มอบให้ นางประทุม ดีประเสริฐ อายุ 57 ปี หมู่11 (ภรรยา อดีต. ผู้ใหญ่ บุญยืน ดีประเสริฐ) โดยมีนายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง และ นายทวีชัย คชกฤษ รองนายก อบต.กลัดหลวง ( มีข้าวสาร ผ้าห่ม ปลากะป๋องบะหมี่ พร้อมเงินสมทบ 500 บาท รวมมอบเงินเป็น 1000 บาท ผู้พิการอยุ่โรงพยาบาล สามีรับมอบแทน)

นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ พนักงาน อบต.กลัดหลวง มอบเช็คช่วยเหลือค่าอาหารแก่ผู้กักตัวรักษ...
11/06/2021

นายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ พนักงาน อบต.กลัดหลวง มอบเช็คช่วยเหลือค่าอาหารแก่ผู้กักตัวรักษาโรคโควิต จำนวน 13 ราย ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ หมู่ที่ 11

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
24/05/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด 19 ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...
14/05/2021

ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด 19 ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้านคุณ

ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด 19 ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้านคุณ

ด้วยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลท่ายางว่า เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย ที่...
21/04/2021

ด้วยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลท่ายางว่า เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะภายในอาคารทั้งหมด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ หรือ โทรติดต่อประสานงานได้ ที่เบอร์โทร 032 890 532 ต่อ 11

คณะครู ศพด.บ้านสารเห็ด และ ศพด.บ้านยางชุม ทำความสะอาดห้องเรียน และเครื่องเล่นภายในศูนย์
17/04/2021

คณะครู ศพด.บ้านสารเห็ด และ ศพด.บ้านยางชุม ทำความสะอาดห้องเรียน และเครื่องเล่นภายในศูนย์

วันที่ 12 เมษายน 2564 อบต.กลัดหลวง ร่วมกับ ทีมสอบสวนโรคและทีมควบคุมโรค(ทีมCDCU)รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ลงพื้นที่เข้าทำการฉีดพ...
12/04/2021

วันที่ 12 เมษายน 2564 อบต.กลัดหลวง ร่วมกับ ทีมสอบสวนโรคและทีมควบคุมโรค(ทีมCDCU)รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ลงพื้นที่เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ เมื่อเวลา 10.30 น.
#ขอให้ประชานตำบลกลัดหลวงปกป้องตนเองและครอบครัวและปฏิบัติตามวิธีการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามลิงค์ที่แนบมาได้เลยครับhttps:/...
07/04/2021

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามลิงค์ที่แนบมาได้เลยครับ
https://opdc.csn.cx/

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามลิงค์ที่แนบมาได้เลยครับ
https://opdc.csn.cx/

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
07/04/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

วันที่ 24 มีนาคม 2564 อบต.กลัดหลวง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม...
24/03/2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564 อบต.กลัดหลวง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุขนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
โดยมีนายขุนแผน ทิมเมฆ นายก อบต.กลัดหลวง เป็นผู้เปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ส.อบต., อสม., ตัวแทนจากหมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 ในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
24/03/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
05/03/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

📣แจ้งประชาชนตำบลกลัดหลวง 📣💛สำหรับการลงทะเบียนตามโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มเบาะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วย...
24/02/2021

📣แจ้งประชาชนตำบลกลัดหลวง 📣

💛สำหรับการลงทะเบียนตามโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มเบาะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 💛

💛 สามารถลงทะเบียนได้ที่ อบต.กลัดหลวง หรือ กำนัน ตำบลกลัดหลวง หรือ ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านของท่าน 💛

❤️ตรวจสอบบัตรประชาชน ของผู้พิการ ผู้สูงอายุ จะต้องเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด หากเป็นบัตรรุ่นเก่า หรือ บัตรชำรุด ให้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักทะเบียน ซึ่งจะต้องประสานศูนย์ทะเบียนภาคฯ ลงมาดำเนินการ หรือหากสามารถมาเองได้ ให้มาขอเปลี่ยนบัตรประชาชน ที่สำนักทะเบียนได้ทันที (ยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นเวลา 120 วัน ตั้งแต่ 8 ม.ค.64)❤️

💜ทั้งนี้เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกแก่ จนท.ธนาคาร ในการรับลงทะเบียนในพื้นที่💜

💙ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
(megaphone) ขอบคุณครับ (megaphone)💙

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้การเลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มาแล้วนั้น บัดนี้องค์...
16/02/2021

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้การเลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มาแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมอบของขวัญให้กับนักเรียนแต่ละโรงเรียน ในตำบลกลัดหลวง จำนวน 8 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านสารเห็ด
2. โรงเรียนบ้านท่ามะริด
3. โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
4. โรงเรียนบ้านโพรงเข้
5. โรงเรียนบ้านยางชุม
6. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารเห็ด
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม

ขอเชิญประชาชนตำบลกลัดหลวง อายุระหว่าง 18-20 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546) และ อายุระหว่าง 22-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2535-2542) สมัค...
09/02/2021

ขอเชิญประชาชนตำบลกลัดหลวง อายุระหว่าง 18-20 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546) และ อายุระหว่าง 22-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2535-2542) สมัครทหารกองประจำการแบบสมัครใจ
รายละเอียดตามแบบที่ส่งมาด้วย

ข้อปฏิบัติของผู้ทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
28/01/2021

ข้อปฏิบัติของผู้ทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงดำเนินการทำความสะอาด(เก็บขยะ) บริเวณรอบๆ บ่อขยะหลัง...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงดำเนินการทำความสะอาด(เก็บขยะ) บริเวณรอบๆ บ่อขยะหลังที่ทำการ อบต.กลัดหลวง
นำโดย นายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 พนักงาน อบต.กลัดหลวง และ ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
30/12/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post
18/12/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง's post

ที่อยู่

หมู่ที่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง
Phetchaburi
76130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032 458 156

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กราบสหวัดดีท่านนายกขุนแผนครับ น้ำมาปลากินมด น้ำลดต่อผุด คนบ้านโพรงเข้
ช่วยตามหน่อยค่ะ... ขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดี นายกขุนแผนทิมเมฆกับระพินทิมเมฆ ผมมีทูปจะให้ไอ้ชวนวงสิงไปช่วยทดลองดูว่าจะเป็นจริงตามทูปไหม ผมไปไม่ได้ไม่มีใครกล้ามารับที่บ้านบางพลับเพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้ แบบนี้ต้องขุดข้างลำห้วยผากให้ระดับต่ำกว่าลำห้วยผากและฝังท่อลงมาที่แรมปั๊มหรือตะบันน้ำแบบในทูปดันขึ้นไปพักหอแท๊งน้ำข้างแล้วปล่อยลงมาอีกที น่าจะเป็นไปได้
สวัสดี ชาวกลัดหลวง บ้านโพรงเข้ ฝั่งบ้านพ่อเอี้ยน วงศ์สิงห์ ผมจ้อย เพ็ญศักดิ์ สว่างเนตร พ่อไอ้ณัฐครับ อยากจะรบกวนให้ส่ง ลิงค์ติดต่อให้ ต่าย วิสาลินี วงศ์สิงห์ด้วยครับ คือระหว่างที่ผมเดินถนนดินสอ หน้าที่ว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ มีคนบอกผมว่าที่เดินนามผมนั่นคือ ออม ลูกอีชิน อภิญญา วงศ์สิงห์กับทิดรัญ ถ้าใช่ให้อีต่ายติดต่อกลับผมด้วย 08 2566 5809 Email : [email protected] บนกูเกิ้ลเสริจเอนจิ้น พิมพ์ เพ็ญศักดิ์ สว่างเนตร หรือ Pensak Sawangnetr จะพบแผนที่บ้านผม หรือช่วยติดต่อ ชวน หนองปืนแตก ก็ได้ ที่ผ่านมาติดต่อยากน่าจะมีการบล๊อคไอพีผมเพราะรัฐเถื่อน คสช.ต้องการขายที่ดินบ้านผมผมจึงไม่มีงานทำไม่มีรายได้มากว่าสิบปี วอน ท่านนายก ขุนแผนรึเปล่าครับ หรือระพินทิมเมฆ ก็ได้ติดต่อให้ด้วย เพ็ญศักดิ์ สว่างเนตร | Facebook https://www.facebook.com/people/เพ็ญศักดิ์-สว่างเนตร/100005047337431 คนบ้า นโพรงเข้ | Facebook https://www.facebook.com/groups/512647155598270
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชุมพร/เพชรบุรี/ประจวบ* สมัครขอสินเชื่อวงเงิน 100,000บาท ได้ที่นี่ https://lin.ee/7RdI9cI
หน่วยสัสดีอำเภอท่ายาง เลื่อนการเกณฑ์ทหาร เดิม 4 เมษายน 2563 เป็น 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563 กำหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้ง สรุป วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ไม่ต้องมานะครับ
สวัสดี ชาวโพรงเข้ หมู่ 5 ตรอดการเดินทางขาไปเข้ากรุงเทพฯ เป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ มีคนมาดักบอกตรอดทางว่า ไอ้ณัฐลูกผมกับแม่มันเดินทางไป 17หมู่5บ้าน ออมกับไอ้ต้อม จริงรึครับ ผมสงสัย คอยควบคุมคอยโกหกตอแหลในคราบนักปกครอง นี่จะย้ายผมลงพังงาอีกแล้ว ไอ้สัตว์ตือกับไอ้โฆษกหูลิง มันจะเอาที่ดินพ่อแม่ผมแน่นอน ลองแบบนี้ ไม่มีใครกล้ารับเข้าทำงาน มีขึ้นก็ต้องมีลง รึว่าจะ คสช. ตรอดไป https://www.facebook.com/100005047337431/posts/1322312121280353/
ผม จ้อย ลูกเขยพ่อคุนเอี้ยน แม่คุนเสริม วงศ์สิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านโพรงเข้ ฝั่งวัดห้วยปลาดุก ตรงข้ามบ้านพี่โอ่ง จะขอความกรุณาชาวตำบลกลัดหลวง ช่วยติดต่อ พี่เชียรบ้านท่ามะริด, พี่ชวน บ้านหนองปืนแตก, อีชินชัน, ไอ้ต้อมทิดรัญ หรือ ผญ.พินก็ได้ ช่วยติดต่อกลับ หรือมารับผมกับไอ้ณัฐด้วย จะไปเยี่ยมนานกว่าสิบปีแล้ว ไม่รู้อยู่กันครบรึเปล่า ? ผมจนไม่มีเงินต้องมารับอย่างเดียว ถ้าถูกใจแถมปั๊มให้ตัวนึง บอกไอ้ต้อมด้วย ลืมไป เบิกค่าน้ำมันที่พระหน่า วัดห้วยผาก ถ้าตำรวจถามบอกจะไปรับพระมหาสัตว์ ไม่ต้องกัว ... กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับท่าน ขุนแผน ทิมเมฆ ...
มีกิจกรรมวางดอกไม้จันทร์หรือเปล่าครับ ถ้ามีเมื่อไหร่ครับ.