โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวั

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวั วัตถุประสงค์ "Page โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี" ---------------------------------------------------------------------- เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริการ / ข่าวสาร / กิจกรรม ให้กับประชาชน และช่วยดำเนินการประสาน และส่งต่อข้อมูล ตลอดจนคำแนะนำ ของผู้รับบริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
10/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
09/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
08/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระ...
07/01/2021

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 06.00 – 12.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และพิธีการต้อนรับท่านผู้อำนวยการ แพทย์หญิงบุญลักษณ์ คำอิ่ม(คู่สมรส)และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพธารามอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ด้วยความยินดียิ่ง และเราพร้อมจะเดินเคียงข้างท่าน เพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมายร่วมกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
06/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.“ มีวินัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก “
05/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

“ มีวินัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก “

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบัน  เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ผู้ที่มีนัดตรวจรักษาที่โรง...
05/01/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ผู้ที่มีนัดตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สามารถเลื่อนนัดการตรวจรักษาได้ โดยติดต่อตามช่องทางในประกาศนี้

** แก้ไข QRcode แล้วครับ

ธารน้ำใจจากท่าน คือ พลังใจให้เรา😇โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ บ้านขนมนันทวัน โดย คุณสุพจน์  เพชร...
04/01/2021

ธารน้ำใจจากท่าน คือ พลังใจให้เรา😇

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ บ้านขนมนันทวัน โดย คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคุณกมลวรรณ เพชราภิรัชต์ ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 300 ชุด และหน้ากาก KN95 จำนวน 1000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านขนมนันทวัน ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณน้ำใจจากท่าน ที่มอบให้โรงพยาบาล ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึ่งของชาวเพชรบุรีตลอดไป
และขอขอบคุณที่ชาวเพชรบุรีทุกคนร่วมใจกันดูแลรักษาตนเองตามมาตรการป้องกัน เพื่อ SAVE จังหวัดเพชรบุรีของเรา
#เราจะผ่านไปด้วยกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
04/01/2021

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

ช่วงวันหยุดนี้มีผู้มีประวัติเสี่ยงมาขอตรวจรักษาที่รพ.หลายราย ...... เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำตามแนวทางในประกาศนี...
02/01/2021

ช่วงวันหยุดนี้มีผู้มีประวัติเสี่ยงมาขอตรวจรักษาที่รพ.หลายราย ...... เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำตามแนวทางในประกาศนี้ได้เลยครับ

ผู้มีประวัติเสี่ยง ต้องการตรวจหาเชื้อ

ดำเนินการได้ตามแนวทางในประกาศนี้เลยครับ

วันหยุดยาวนี้  ห้ามประมาท  การ์ดอย่าตกเพื่อชาวเพชรบุรีทุกคน 💪💪💪
31/12/2020

วันหยุดยาวนี้ ห้ามประมาท การ์ดอย่าตก

เพื่อชาวเพชรบุรีทุกคน 💪💪💪

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
30/12/2020

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-1930 ธันวาคม 2563โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอขอบพระคุณร้าน ส.ณรงค์ ออโตซาวน์ และ BEST EX...
30/12/2020

#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
30 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณร้าน ส.ณรงค์ ออโตซาวน์ และ BEST EXPRESS ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด และทิชชูแอกอฮอล์ จำนวน 2 ลัง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

...แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌️

ผู้มีประวัติเสี่ยง ต้องการตรวจหาเชื้อ ดำเนินการได้ตามแนวทางในประกาศนี้เลยครับ
30/12/2020

ผู้มีประวัติเสี่ยง ต้องการตรวจหาเชื้อ

ดำเนินการได้ตามแนวทางในประกาศนี้เลยครับ

#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-1930 ธันวาคม 2563โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอขอบพระคุณแบมฟิตเนส เพชรบุรี และร้านรสนิยม ท...
30/12/2020

#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
30 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณแบมฟิตเนส เพชรบุรี และร้านรสนิยม ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

...แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌️

30/12/2020

#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
30 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ คุณจีรพรรณ วรัญญสาธิต ที่กรุณาบริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาล มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

...แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌️

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
29/12/2020

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

ประกาศจากหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
29/12/2020

ประกาศจากหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรในช่วงCOVID-19 ระบาด เรามีคำแนะนำดีๆจาก สสส. มาฝากกันครับ
29/12/2020

สำหรับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรในช่วงCOVID-19 ระบาด
เรามีคำแนะนำดีๆจาก สสส. มาฝากกันครับ

“แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์” จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ในวันที่ลูกกำลังจะเกิดมาช่วง COVID-19

📌 ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า “หญิงตั้งครรภ์” มีแนวโน้มติดเชื้อ COVID-19 ง่ายและร้ายแรงกว่าคนทั่วไป แต่จากสถานการณ์ตอนนี้ฝากถึงคุณแม่ทุกคนว่า แต่ละวันควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ การ์ดอย่าตกเด็ดขาด เพราะ มีความเสี่ยงติดเชื้อเหมือนกับคนทั่วไป และยิ่งมีตัวเล็กที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลก ยิ่งต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี ๆ

📌 “แรงงานข้ามชาติ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในวันที่ต้องให้ “น้ำนมแม่” กับลูกที่เกิดมาช่วง COVID-19

1. “ให้นมลูกโดยตรง” คุณแม่จะต้องสวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกทุกครั้ง ที่สำคัญต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้ประเมินความเสี่ยง หากคุณแม่อยู่ในแวดล้อมที่เปราะบาง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVD-19 ว่าสามารถให้นมแม่เองได้โดยตรงหรือไม่

2. “ไม่ให้นมลูกโดยตรง” คุณแม่จะต้องปั๊มน้ำนมเพื่อสร้างและรักษาปริมาณของน้ำนมไว้ เตรียมเครื่องปั๊มน้ำนมแบบเฉพาะ ต้องล้างมือก่อนสัมผัสเครื่องปั๊มนมและขวดนม ทางที่ดีควรให้คนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่มีความเสี่ยงป้อนนมทารกแทน

📌 กฎเหล็กที่ “หญิงตั้งครรภ์” ไม่ว่าจะเป็น “คนไทย” หรือ “แรงงานข้ามชาติ” ต้องทำในช่วง COVID-19

1. หลีกเลี่ยงการไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่แออัดลดการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ และผู้ป่วย

2. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากจำเป็นต้องเดินทางไปไหน มาไหน เน้นย้ำให้พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้เสมอ

3. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของที่ต้องสัมผัสทุกวัน เพื่อสุขภาวะที่ดีของคุณแม่ และลูกที่อยู่ในท้อง

📌 COVID-19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่า แม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถแพร่เชื้อไวรัสผ่านรก น้ำคร่ำ หรือน้ำนมสู่ลูกได้ ขณะที่แพทย์ในต่างประเทศมีการตรวจเชื้อ COVID-19 หลังทารกจำนวนหนึ่งคลอดออกมาไม่นาน แต่มีจำนวนน้อยมากที่ติดเชื้อ และไม่ทราบแน่ชัดว่าทารกเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ก่อนหรือหลังคลอด

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : http://ssss.network/uz8xe

🧡 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำชุดข้อมูลให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ให้นมลูก ฉบับ 5 ภาษา ไทย เมียนมาร์ อังกฤษ ลาว กัมพูชา เราขอเชิญชวนทุกคนส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงแรงงานข้ามชาติและคุณแม่ทุกคน เพื่อที่จะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

#สสส #แรงงานข้ามชาติ #COVID19 #โควิด #ไทยรู้สู้โควิด #สถานการณ์โควิด #สุขภาพ #สุขภาวะ #แรงงาน #คุณแม่ตั้งครรภ์ #แม่ #ลูก

วันนี้ไม่มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่เราห้ามประมาท  วินัยห้ามตกกันนะครับ
28/12/2020

วันนี้ไม่มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มนะครับ

แต่เราห้ามประมาท วินัยห้ามตกกันนะครับ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
27/12/2020

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓“ข้อปฏิบัติตัว...
27/12/2020

งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

“ข้อปฏิบัติตัว”ในการมาร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
๑. ลงทะเบียน (check in)ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่หน้างาน
๒. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๓. ล้างมือด้วยแอกอฮอล์เจลหลังสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆภายในงาน
‼️ แต่หากท่านมีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ ไม่ควรมาร่วมงาน ขอให้แสดงความอาลัยอยู่บ้าน
...เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นค่ะ...

ด้วยความห่วงใยจาก คณะเจ้าภาพและโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๗ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัง...
26/12/2020

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๗ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
🔸สว.ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🔸ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
๑. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๒. ๖/๑ พรหมานุสรณ์ รุ่น ๑๐๐ ปี
๓. โพธา ๒๐
๔. นข.731
๕. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ ในวันนี้ค่ะ🙏

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
26/12/2020

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

26-12-2563

มีวินัยต่อตนเอง ร่วมมือกัน สู้ COVID-19
26/12/2020

มีวินัยต่อตนเอง ร่วมมือกัน สู้ COVID-19

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๖ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัง...
26/12/2020

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๖ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
🔸นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🔸นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อดีตอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
🔸คุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๒. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๓. ชมรมพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๔. สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี
๕. สสอ.เมือง
รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ ในวันนี้ค่ะ🙏

* ทางครอบครัวขอความกรุณา งดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผอ.ชุมพล

25/12/2020
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาค...
25/12/2020

กำหนดการ
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพ
และขอความกรุณาใส่ mask เข้าร่วมงาน

*** ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานที่จอดรถ สำหรับผู้มาร่วมงาน***
ดังนี้
1. ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
2. โรงเรียนอรุณประดิษฐ์
3. วัดโคก
4. วัดยาง
5. วัดพระนอน
ภายในวัดพลับพลาชัย ไม่มีที่จอดรถ
ทางคณะเจ้าภาพ ได้จัดรถรางรับ-ส่งทุกจุดจอดรถค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
25/12/2020

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๕ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัง...
24/12/2020

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๕ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
🔸นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🔸คุณพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม

และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
๑. คุณยุทธ อังกินนันทน์ และกลุ่มผาด
๒. ปธพ.๗

รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ ในวันนี้ค่ะ🙏

* ทางครอบครัวขอความกรุณา งดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผอ.ชุมพล

24/12/2020
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 5 ภาษา
24/12/2020

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 5 ภาษา

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๔ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัง...
24/12/2020

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๔ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
🔸นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนอเทศก์เขตสุขภาพที่ ๕ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🔸นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
🔸คุณจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอัีนประกอบด้วย
๑. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๕ จังหวัดเพชรบุรี

รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ ในวันนี้ค่ะ🙏

* ทางครอบครัวขอความกรุณา งดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผอ.ชุมพล

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๓ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัง...
23/12/2020

#สุดอาลัยรักยิ่ง ผอ.ชุมพล

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คืนที่ ๓ งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
🔸ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🔸นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
🔸 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
๑. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒. จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่ราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการกาชาดจังหวัด
๓. นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖
๔.โรงพยาบาลโพธาราม
๕. มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
๖. เพื่อน นบส.รุ่น ๓๑
๗. เพื่อนหลักสูตรรองแพทย์ รุ่น ๗
๘. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๙. ชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ ในวันนี้ค่ะ🙏

* ทางครอบครัวขอความกรุณา งดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผอ.ชุมพล

22/12/2020

📣📣📣 โฆษก ศบค.ฝากถึงประชาชน

ที่อยู่


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เดิมชื่อโรงพยาบาลเพชรบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2491 โดยได้รับเงินงบประมาณของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 120,000 บาท ซึ่งพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้น ได้ดำเนินการเลือกที่ดินที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือที่ดินข้างสถานีรถไฟไปจนติดเขาพนมขวด เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย เรือเอกชาญ ชาญใช้จักร เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง นายซุ้ย เลียนษี และนายอนันต์ ประจวบเหมาะ เป็นกรรมการฝ่ายเอกชน หลวงบำราศ โรคาพาฬห์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนกรมการแพทย์ การก่อสร้างใช้เวลา 2 ปีเศษ จึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2494 ประกอบด้วย อาคารทำการ 5 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาล "โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532

เบอร์โทรศัพท์

032 709999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ