Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร Facebook อบต.ท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

อบต.ท่าแร้ง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทำการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบร...
04/03/2022

อบต.ท่าแร้ง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทำการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ >>>https://itas.nacc.go.th/go/iit/j802cp
หรือ สแกน QR Code เพื่อทำแบบสำรวจ ขอบคุณค่ะ

อบต.ท่าแร้ง ขอเชิญ ผู้มาติดต่อราชการทุกประเภท ทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพค...
04/03/2022

อบต.ท่าแร้ง ขอเชิญ ผู้มาติดต่อราชการทุกประเภท ทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ >>>https://itas.nacc.go.th/go/eit/j802cp
หรือสแกน QR Code เพื่อทำแบบสำรวจ ขอบคุณค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
25/02/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
25/02/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
11/02/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ขอขอบคุณ ท่านนายกสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สำหรับของรางวัล ของขวั...
10/02/2022

กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ขอขอบคุณ ท่านนายกสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สำหรับของรางวัล ของขวัญ ที่มอบให้ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ชิ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการ รับ -ส่ง คนพิการเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว และขอขอบคุณพี่ๆ สมาชิกทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงขอบคุณพี่สมบัติ ม่วงอุมิงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ที่อำนวยความสะดวก รับ - ส่ง คนพิการในหมู่ที่ 3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ของคนพิการ ผ่านไปได้ด้วยดี คนพิการทุกคนมีความสุข สนุก และได้ของขวัญของรางวัลกลับบ้านกันทุกคน และมีรถรับส่งถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เพื่อเ...
09/02/2022

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด
อบต.ท่าแร้ง จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโคได้รับทราบ และขอความร่วมมือเจ้าของโคทุกท่านได้ช่วยจับโคและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว และสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะขอรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สามารถติดต่อขอรับได้ที่ อบต.ท่าแร้ง ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจติดตามการ...
08/02/2022

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น.
นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจติดตามการลอกรางระบายน้ำบริเวณตั้งแต่หลังมัสยิดกลาง จนถึงซอยบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ พึ่งมา เพื่อบรรเทาปัญหา
น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้ง

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจเยี่ยม แล...
08/02/2022

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจเยี่ยม และให้การต้อนรับ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะฯนายอำเภอบ้านแหลม พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ผัก พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวกระทุ่ม และพื้นที่บ้านผู้ใหญ่มาณู รอดเสม หมู่ที่ 3 เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำโคกหนองนาโมเดล

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจเยี่ยมและให...
07/02/2022

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการควบคุมประชากรลิงแสม โดยวิธีการทำหมัน บริเวณพื้นที่วัดกุฏิ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการบริจาคส...
01/02/2022

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทรทองฯ โดยมีเหล่าศิลปินดารา นักร้องนักแสดง และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไทรทองฯเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามโรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
26/01/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดย นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมก...
24/01/2022

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดย นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมกับทางหลวงชนบท สำรวจจุดติดตั้งไฟแดงบริเวณสี่แยกจันทน์ผา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้อย...
21/01/2022

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 นายสมภพ
ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องกักตัว ผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานสาธารณสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำป...
13/01/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้...
07/01/2022

กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

อบต.ท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมวแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยนำบัตรประจำประชา...
07/01/2022

อบต.ท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมวแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยนำบัตรประจำประชาชนมาขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการ อบต.ท่าแร้ง หรือช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ ตาม QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เ...
06/01/2022

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2565 ณ บริเวณสี่แยกร้านอาหารจันทน์ผา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
05/01/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=556:---2564&catid=49:2017-10-18-05-52-13&Itemid=93

#ปฏิทินเก่า #เราขอนะรับบริจาคปฏิทินปีเก่า เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์ ส่งมอบให้ผู้พิการทางสายตาสามารถบริจาคได้ที่ สำน...
29/12/2021

#ปฏิทินเก่า #เราขอนะ
รับบริจาคปฏิทินปีเก่า เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์ ส่งมอบให้ผู้พิการทางสายตา
สามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัด อบต.ท่าแร้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ครั้งแรก และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ทำการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ พร้อมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยมี นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

โครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ จัดเก็บกล่อง UHT ของ อบต.ท่าแร้ง จำนวน 30 กิโลกรัม 8 ธันวาคม 2564
08/12/2021

โครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ จัดเก็บกล่อง UHT ของ อบต.ท่าแร้ง จำนวน 30 กิโลกรัม 8 ธันวาคม 2564

อบต.ท่าแร้ง โดยนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัด อบต.ท่าแร้ง มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ชุดตรวจ ATK ชุ...
07/12/2021

อบต.ท่าแร้ง โดยนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัด อบต.ท่าแร้ง มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ชุดตรวจ ATK ชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง อสม. อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง ตามโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (Covid19)

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี ...
04/12/2021

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกันพัฒนาถนนสาธารณะ ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะ ทำความสะอาดริมถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณมัสยิดกลาง โดยมี นางสาวสุนีย์รัตน์ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม ประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง พร้มด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาตำบลท่าแร้ง ท่าแร้งออก เข้าร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลางประจำจังหวัดเพชรบุรี) ตำบลท่าแร้งฯ

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
28/11/2021

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง คณะ กกต.ท้องถ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง คณะ กกต.ท้องถิ่น นำโดยนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าแร้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติการเลือกตั้ง กปน.ทั้ง 7 หน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีการแจกจ่าย หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ วัสดุ...
27/11/2021

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีการแจกจ่าย หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมี กปน. แต่ละหน่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง มารอรับวัสดุอุปกรณ์ โดยแต่ละหน่วยก็จะมีการตรวจสอบ นับบัตรเลือกตั้ง ซอง และอื่น ๆ ตามจำนวนรายชื่อประชาชนที่จะมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมครบถ้วนถูกต้อง
ทั้งนี้ การแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง ซึ่งมีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ตลอดการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลอัลกอฮอล์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✍️ ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแร้ง มาใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และอย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ สวมแมสก์มาด้วย ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย เข้าคูหา รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกและบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภา อบต.✍️

วันที่ 25 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั...
25/11/2021

วันที่ 25 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ตลาดกลางท่าแร้ง โดย นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ผอ.กต.อบต.ท่าแร้ง ได้เชิญวิทยากรประจำอำเภอเมืองเพชรบุรี มาให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอนการเลือกตั้ง ส่วนในช่วงบ่ายซักซ้อมเหตุการณ์จำลองการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการฯ ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ต่อไป

✍️✍️✍️ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...
08/11/2021

✍️✍️✍️ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
✍️✍️✍️ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
นำบัตรประจำตัวประชาชน (((บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้))) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต (มีเลขประจำตัวประชาชน มีรูปถ่าย) 👉แสดงตน รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน
บัตรสมาชิก กากบาทได้หมายเลขเดียว
บัตรนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอประชาสั...
05/11/2021

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การแยกลักษณะบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบต. ดังนี้
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายก คือ บัตรสีแดง
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. คือ
บัตรสีน้ำเงิน
#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

02/11/2021
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เข้ามาตรวจเช็ครายชื่อและสิทธิของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
****หากพบว่าไม่มีชื่อสามารถแจ้ง เพิ่ม - ถอนชื่อกับนายทะเบียนอำเภอบ้านแหลม ****
คลิก>>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือเข้าไปตรวจสิทธิของตนเองได้ที่ป้ายประกาศบริเวณหน้า อบต.ท่าแร้ง หรือที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ท่านอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
27/10/2021
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ทาง.....

ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย
27/10/2021
ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย

ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ทาง.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบั...
27/10/2021

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ 27 “การจัดทำแผนการดำเนินงานเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และกำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ” นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
>>>> http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552:---2565&catid=45:2013-04-28-17-33-14&Itemid=81

ที่อยู่

Phetchaburi
76110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632782097

เว็บไซต์

http://www.taraeng.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com โทร090-7881528
#สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประจำจังหวัดประจวบ​ชุมพรสุราษฎร์​เพชร​กรุงเทพ​ปริมณฑล​ ✔สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✔สินเชื่อโฉนดที่ดิน #สินเชื่อถูกกฎหมายด่วนง่ายไวไดัเงินแสน👈 📞 โทรสายด่วน 093-7270464 🌐 ดูรายละเอียดที่ : https://smartmoneythai.com/ สาขาเพชรบุรี โทร. 0907881528
#เงินทุนฉุกเฉินเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐสมัครง่ายติดแบล็คลิสกู้ได้ เพียงแจ้งชื่อ เบอร์โทร วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ(3เท่าของเงินเดือนไม่เกินหนึ่งแสนบาท)ในเว็บไซต์#Smartmoneythai แล้วรอการติดต่อกลับจากฝ่ายสินเชื่อ !5 วันได้รับเงิน *หลักเกณฑ์การกู้ดอกเบี้ยการผ่อนชำระใบสมัครสินเชื่ออยู่ในเว็บไซค์ครบถ้วน #สร้างโอกาสให้ตนเอง#ลดภาระจากเงินกู้นอกระบบด้วยสินเชื่อ#Smartmoneythai#ความสำเร็จอยู่ที่การตัดสินใจของท่าน http://smartmoneythai.com/ โทร.090-7881528 สาขาเพชรบุรี
Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com
💸ตัวช่วยเงินด่วน สมัครง่าย ถูกกฏหมาย ต้องสมาร์ทมันนี่💸 🔹🔹สินเชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/โฉนดที่ดิน🔹🔹 www.smartmoneythai.com
#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythaiช่วยคุณลดภาระทางการเงิน ผ่อนสบาย ได้มากกว่า จะปิดหนี้ จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ - ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” - วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท - ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่
💰#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythai💰 💢สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นค่า💢 ผ่อนสบาย จะปิดหนี้จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ 👉ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” 👉 วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท 👉 ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร💢 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่ http://smartmoneythai.com/
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ให้เราได้ดูแลท่านเรื่องการเงินนะคะ การเงินติดขัด หมุนเงินไม่ทัน โทรหาเรานะคะ 090-7881528 สาขาเพชรบุรียินดีให้บริการค่ะ
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เงินสะดุด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ‼ ปรึกษาเราสิค่ะ #เงินกู้ถูกกฎหมาย 💜สำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ #ดอกเบี้ยถูก วงเงินสูงสุด 100,000 เลือกผ่อน ระยะสั้น หรือยาว ได้ตามสบาย สมัครโทร 090-7881528