องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร Facebook อบต.ท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี ...
04/12/2021

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกันพัฒนาถนนสาธารณะ ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะ ทำความสะอาดริมถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณมัสยิดกลาง โดยมี นางสาวสุนีย์รัตน์ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม ประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง พร้มด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาตำบลท่าแร้ง ท่าแร้งออก เข้าร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลางประจำจังหวัดเพชรบุรี) ตำบลท่าแร้งฯ

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
28/11/2021

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง คณะ กกต.ท้องถ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง คณะ กกต.ท้องถิ่น นำโดยนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าแร้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติการเลือกตั้ง กปน.ทั้ง 7 หน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีการแจกจ่าย หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ วัสดุ...
27/11/2021

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีการแจกจ่าย หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมี กปน. แต่ละหน่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง มารอรับวัสดุอุปกรณ์ โดยแต่ละหน่วยก็จะมีการตรวจสอบ นับบัตรเลือกตั้ง ซอง และอื่น ๆ ตามจำนวนรายชื่อประชาชนที่จะมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมครบถ้วนถูกต้อง
ทั้งนี้ การแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง ซึ่งมีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ตลอดการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลอัลกอฮอล์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✍️ ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแร้ง มาใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และอย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ สวมแมสก์มาด้วย ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย เข้าคูหา รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกและบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภา อบต.✍️

วันที่  25 พ.ย. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั...
25/11/2021

วันที่ 25 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ตลาดกลางท่าแร้ง โดย นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ผอ.กต.อบต.ท่าแร้ง ได้เชิญวิทยากรประจำอำเภอเมืองเพชรบุรี มาให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอนการเลือกตั้ง ส่วนในช่วงบ่ายซักซ้อมเหตุการณ์จำลองการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการฯ ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ต่อไป

✍️✍️✍️ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...
08/11/2021

✍️✍️✍️ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
✍️✍️✍️ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
นำบัตรประจำตัวประชาชน (((บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้))) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต (มีเลขประจำตัวประชาชน มีรูปถ่าย) 👉แสดงตน รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน
บัตรสมาชิก กากบาทได้หมายเลขเดียว
บัตรนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564   ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอประชาสั...
05/11/2021

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การแยกลักษณะบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบต. ดังนี้
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายก คือ บัตรสีแดง
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. คือ
บัตรสีน้ำเงิน
#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การแยกลักษณะบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบต. ดังนี้
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายก คือ บัตรสีแดง
✍️✍️✍️ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. คือ
บัตรสีน้ำเงิน
#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

02/11/2021
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เข้ามาตรวจเช็ครายชื่อและสิทธิของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
****หากพบว่าไม่มีชื่อสามารถแจ้ง เพิ่ม - ถอนชื่อกับนายทะเบียนอำเภอบ้านแหลม ****
คลิก>>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือเข้าไปตรวจสิทธิของตนเองได้ที่ป้ายประกาศบริเวณหน้า อบต.ท่าแร้ง หรือที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ท่านอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
27/10/2021
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ทาง.....

ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย
27/10/2021
ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย

ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ทาง.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบั...
27/10/2021

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ 27 “การจัดทำแผนการดำเนินงานเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และกำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ” นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
>>>> http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552:---2565&catid=45:2013-04-28-17-33-14&Itemid=81

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ 27 “การจัดทำแผนการดำเนินงานเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และกำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ” นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
>>>> http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552:---2565&catid=45:2013-04-28-17-33-14&Itemid=81

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำ...
23/10/2021

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (ผ.ถ.4/4 ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/4 ส.ถ.4/5)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันแรกของการับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดยมี นางบูชารัตน์ สนจิตร...
12/10/2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันแรกของการับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดยมี นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัด อบต.ท่าแร้ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กกต.อบต.ท่าแร้ง นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ ประธาน กกต. ประจำ อบต.ท่าแร้ง นางนิภา เมธาประสิทธิ์ นางอุไรวรรณ นาคสุข กกต.ประจำ อบต.ท่าแร้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะลงสมัครนายกและสมาชิก อบต.ท่าแร้ง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงสมัครลงเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันทำการไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ท่าแร้ง โทร 0 3278 2097 ต่อ 1

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนเตรียมสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เนื่องด้วยการไฟฟ้าส...
06/10/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนเตรียมสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี จะหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการย้ายเสาและสายไฟฟ้า พร้อมทำการเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ต้องดำเนินการสูบจ่ายน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการเดินเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า จึงส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลทั่วบริเวณอำเภอเมือง อำภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว เมื่อการไฟฟ้าดำเนินแล้วเสร็จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีจะทำการสูบจ่ายน้ำตามปกติทันที จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง แจ้งกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน...
05/10/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง แจ้งกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โทร. 0 3278 2097 ต่อ 1หรือที่ http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=548:2021-10-05-08-38-10&catid=39:2011-09-19-09-55-01&Itemid=76

28/09/2021

*********ขอแจ้งปิด การให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ชั่วคราว*********
เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
จึงขอปิดการให้บริการประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 วัน โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564
#หากมีเรื่องเร่งด่วนติดต่อสอบถามได้ที่ หัวหน้าสำนักปลัด โทร 08 1880 1662
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี🙏

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...
22/09/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
....................................................................................
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน มาตรา 71 วรรคสาม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 71 วรรคสาม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=547:-2565&catid=48:2017-10-18-05-51-55&Itemid=92

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
....................................................................................
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน มาตรา 71 วรรคสาม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 71 วรรคสาม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=547:-2565&catid=48:2017-10-18-05-51-55&Itemid=92

อบต.ท่าแร้ง มอบหมาย จนท.อปพร.อบต.ท่าแร้ง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อ ผู้ถูกกักตัว แล...
09/09/2021

อบต.ท่าแร้ง มอบหมาย จนท.อปพร.อบต.ท่าแร้ง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อ ผู้ถูกกักตัว และตามสถานที่เสี่ยง วัด มัสยิด ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดิือนสิงหาคม 2564

ด้วยความห่วงใยอบต.ท่าแร้ง ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องกักตัว ผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20...
09/09/2021

ด้วยความห่วงใย
อบต.ท่าแร้ง ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องกักตัว ผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานสาธารณสุข (ประจำเดือนสิงหาคมม2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อาศัยอำนาจตามข้อ 17 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว...
09/09/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อาศัยอำนาจตามข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=546:--2566-2570-&catid=44:2013-04-28-17-32-33&Itemid=80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อาศัยอำนาจตามข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=546:--2566-2570-&catid=44:2013-04-28-17-32-33&Itemid=80

“ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีน Covid-19”วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 นี้ บริเวณตลาดกลางท่าแร้ง เป็นหน่วยฉีดวัคซีน ...
07/09/2021

“ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีน Covid-19”
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 นี้ บริเวณตลาดกลางท่าแร้ง เป็นหน่วยฉีดวัคซีน (ครั้งที่2) เข็มที่ 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca ให้กับ **กลุ่มเป้าหมาย** ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ••ให้สิทธิ์ผู้นำพาฉีด 2 คน•• และ 👉 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง อายุ 59 ปี ทุกคน ที่อาศัยอยู่ในอำเภอบ้านแหลม สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนได้ค่ะ👈
**นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และยาที่รับประทานมาด้วยค่ะ**

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่1. ให้ความเ...
03/09/2021

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570
2. เสนอสภาพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขั้นรับหลักการ
3. วาระอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหากับประชาชน
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
และ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขั้นรับหลักการ และวาระอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหากับประชาชน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

Phetchaburi
76110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032782097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com โทร090-7881528
#สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประจำจังหวัดประจวบ​ชุมพรสุราษฎร์​เพชร​กรุงเทพ​ปริมณฑล​ ✔สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✔สินเชื่อโฉนดที่ดิน #สินเชื่อถูกกฎหมายด่วนง่ายไวไดัเงินแสน👈 📞 โทรสายด่วน 093-7270464 🌐 ดูรายละเอียดที่ : https://smartmoneythai.com/ สาขาเพชรบุรี โทร. 0907881528
#เงินทุนฉุกเฉินเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐสมัครง่ายติดแบล็คลิสกู้ได้ เพียงแจ้งชื่อ เบอร์โทร วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ(3เท่าของเงินเดือนไม่เกินหนึ่งแสนบาท)ในเว็บไซต์#Smartmoneythai แล้วรอการติดต่อกลับจากฝ่ายสินเชื่อ !5 วันได้รับเงิน *หลักเกณฑ์การกู้ดอกเบี้ยการผ่อนชำระใบสมัครสินเชื่ออยู่ในเว็บไซค์ครบถ้วน #สร้างโอกาสให้ตนเอง#ลดภาระจากเงินกู้นอกระบบด้วยสินเชื่อ#Smartmoneythai#ความสำเร็จอยู่ที่การตัดสินใจของท่าน http://smartmoneythai.com/ โทร.090-7881528 สาขาเพชรบุรี
Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com
💸ตัวช่วยเงินด่วน สมัครง่าย ถูกกฏหมาย ต้องสมาร์ทมันนี่💸 🔹🔹สินเชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/โฉนดที่ดิน🔹🔹 www.smartmoneythai.com
#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythaiช่วยคุณลดภาระทางการเงิน ผ่อนสบาย ได้มากกว่า จะปิดหนี้ จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ - ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” - วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท - ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่
💰#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythai💰 💢สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นค่า💢 ผ่อนสบาย จะปิดหนี้จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ 👉ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” 👉 วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท 👉 ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร💢 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่ http://smartmoneythai.com/
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ให้เราได้ดูแลท่านเรื่องการเงินนะคะ การเงินติดขัด หมุนเงินไม่ทัน โทรหาเรานะคะ 090-7881528 สาขาเพชรบุรียินดีให้บริการค่ะ
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เงินสะดุด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ‼ ปรึกษาเราสิค่ะ #เงินกู้ถูกกฎหมาย 💜สำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ #ดอกเบี้ยถูก วงเงินสูงสุด 100,000 เลือกผ่อน ระยะสั้น หรือยาว ได้ตามสบาย สมัครโทร 090-7881528