องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร Facebook อบต.ท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

ด้วยความห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากลมพายุ เมื่อคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ เร่...
07/05/2021

ด้วยความห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากลมพายุ เมื่อคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งสำรวจและส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เ...
19/04/2021

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ณ บริเวณสี่แยกร้านอาหารจันทน์ผา

12/04/2021

ประกาศจุฬาราชมนตรี
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
ตรงกับวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564

อบต.ท่าแร้งจัดประชุมสัมมนาเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมสัญจร) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น...
09/04/2021

อบต.ท่าแร้งจัดประชุมสัมมนาเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมสัญจร) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาตำบลแร้งในด้านต่างๆ ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 ณ สถานที่กลางแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อCovid19

อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ท่าแร้ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอ...
09/04/2021

อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ท่าแร้ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน ขับขี่ด้วยความปลอดภัย กลับบ้านอย่างมีความสุข ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ท่าแร้ง

#เน้นย้ำเตือน_ห่วงใย_ให้บอกต่อ#ร่วมรณรงค์สวมหน้ากาก_100%หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด!สวมหน้ากากทุกครั้งเม...
08/04/2021

#เน้นย้ำเตือน_ห่วงใย_ให้บอกต่อ
#ร่วมรณรงค์สวมหน้ากาก_100%
หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด!
สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะทางสังคม
ด้วยความปรารถนาดีจาก #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

#เน้นย้ำเตือน_ห่วงใย_ให้บอกต่อ
#ร่วมรณรงค์สวมหน้ากาก_100%
หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด!
สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะทางสังคม
ด้วยความปรารถนาดีจาก #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

อบต.ท่าแร้งร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแล...
08/04/2021

อบต.ท่าแร้งร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ 2564   อบต.ท่าแร้ง  จึงขอแจ้งให้บุคคลภาย...
02/04/2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าแร้ง จึงขอแจ้งให้บุคคลภายใน(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างทุกท่าน) ได้ทำการตอบแบบประเมินความโปร่งใส โดยคลิ๊กที่ลิ้ง เพื่อทำแบบสำรวจ >>> https://itas.nacc.go.th/go/iit/j802cp หรือสแกน QR Code

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าแร้ง จึงขอแจ้งให้บุคคลภายใน(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างทุกท่าน) ได้ทำการตอบแบบประเมินความโปร่งใส โดยคลิ๊กที่ลิ้ง เพื่อทำแบบสำรวจ >>> https://itas.nacc.go.th/go/iit/j802cp หรือสแกน QR Code

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ 2564   อบต.ท่าแร้ง  จึงขอแจ้งให้บุคคลภาย...
02/04/2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าแร้ง จึงขอแจ้งให้บุคคลภายนอก ที่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆ หรือผู้ที่มาติดต่องานราชการทุกท่าน ได้ทำการตอบแบบประเมินความโปร่งใส โดยคลิ๊กที่ลิ้ง เพื่อทำแบบสำรวจ >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/j802cp หรือสแกน QR Code

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
อบต.ท่าแร้ง จึงขอแจ้งให้บุคคลภายนอก ที่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆ หรือผู้ที่มาติดต่องานราชการทุกท่าน ได้ทำการตอบแบบประเมินความโปร่งใส โดยคลิ๊กที่ลิ้ง เพื่อทำแบบสำรวจ >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/j802cp หรือสแกน QR Code

อบต.ท่าแร้ง จักดำเนินการออกหน่วยประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - วันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อพบปะหารือการว...
24/03/2021

อบต.ท่าแร้ง จักดำเนินการออกหน่วยประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - วันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อพบปะหารือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อบต.ท่าแร้ง ขอแจ้งตารางออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - วันที่ 2 เมษายน 2564 เ...
24/03/2021

อบต.ท่าแร้ง ขอแจ้งตารางออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - วันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง เพื่อลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 นเป...
18/03/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง เพื่อลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 นเป็นต้นไปณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน"โครงการกล่องยูเอสที รีไซเคิลได้" เข้าเยี่ยมพบปะภาคีเครือข่าย อบต.ท่าแร้ง และจัดเก็บกล่องUHT นำ...
17/03/2021

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน"โครงการกล่องยูเอสที รีไซเคิลได้" เข้าเยี่ยมพบปะภาคีเครือข่าย อบต.ท่าแร้ง และจัดเก็บกล่องUHT นำไปรีไซเคิลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต...
17/03/2021

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่เคยลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ ขอแจ้งให้มาลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 นเป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมรายชื่อกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่เคยลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ

น้องๆจากโครงการจ้างงาน 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ช่วยรวบรวมกล่อง UHT เพื่อนำส่งโครงการรีไซเค...
16/03/2021

น้องๆจากโครงการจ้างงาน 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ช่วยรวบรวมกล่อง UHT เพื่อนำส่งโครงการรีไซเคิล เป็นสื่ออักษรเบรลล์ มอบให้ผู้พิการทางสายตา

อบต.ท่าแร้ง ขอขอบคุณแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ที่ได้ติดตั้งราวกันตกถนน บริเวณเลยทางโค้งสะพานคู่หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการบรรเท...
12/03/2021

อบต.ท่าแร้ง ขอขอบคุณแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ที่ได้ติดตั้งราวกันตกถนน บริเวณเลยทางโค้งสะพานคู่หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต อบต.ท่าแร้ง จึงขอให้ผู้ใช้ถนนขับขี่ด้วยความไม่ประมาท และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต

25/02/2021

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะ การลงทะเบียน "เราชนะ" ในกรณีตกหล่น ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีบัตรประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด แต่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ขอให้ผู้ดูแล ญาติพี่น้อง นำบัตรประชาชนมาให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดย เจ้าหน้าที่จะรวบรวมและดำเนินการประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการลงทะเบียน "เราชนะ" ให้กับกลุ่มตกหล่น ทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ "เราชนะ" ทุกคนคะ
และสำหรับ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือมีบัตรประชาชนที่เป็นแบบเก่า ขอให้ผู้ดูแล ญาติพี่น้องมาแจ้งชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้ง ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อเจ้าหน้าที่จักได้ประสาน ฝ่ายงานทะเบียนอำเภอบ้านแหลม ให้ลงพื้นที่มาทำบัตรประชาชนให้กับทุกท่านคะ
หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวน้ำผึ้ง (ผึ้ง) แซ่เอ็ง เบอร์โทร 099-5155495
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันคะ ขอบคุณมากค่ะ

22/02/2021

***แจ้งประชาสัมพันธ์ ***

การลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มี Smart Phone จังหวัดเพชรบุรี
ทางธนาคารกรุงไทยมีบริการลงทะเบียนนอกสถานที่ ให้กับกลุ่มผู้ไม่มี Smart Phone ในวันที่ 23,24,25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแหลม

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- ตำบลแหลมผักเบี้ย
- ตำบลบางแก้ว
- ตำบลปากทะเล

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- ตำบลบางขุนไทร
- ตำบลท่าแร้งออก
- ตำบลท่าแร้ง

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- ตำบลบ้านแหลม
- ตำบลบางครก
- ตำบลบางตะบูนออก
- ตำบลบางตะบูน

*เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะ 😊

อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 78,600 บาท พร้อมถุงยังชีพตาม...
16/02/2021

อบต.ท่าแร้ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 78,600 บาท พร้อมถุงยังชีพ
ตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้พิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านอยู่อาศัยของนางนะ บุญส่ง พร้อมครอบครัวอีก 8 คน ทั้งนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานและยังประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือต่อไป
(16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.)

ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของประชาชนในตำบลท่าแร้ง อบต.ท่าแร้ง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรม...
16/02/2021

ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของประชาชนในตำบลท่าแร้ง อบต.ท่าแร้ง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.)

เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของประชาชนในตำบลท่าแร้ง อบต.ท่าแร้ง โดยนายกเสน่ห์ แก้วระยับ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง ลงพื้นที่ให้...
16/02/2021

เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของประชาชนในตำบลท่าแร้ง อบต.ท่าแร้ง โดยนายกเสน่ห์ แก้วระยับ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร บ้านเสียหาย 1 หลัง บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ (15.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

อบต.ท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
13/01/2021

อบต.ท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

อบต.ท่าแร้ง ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เ...
04/01/2021

อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับ รพสต.ท่าแร้ง ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อปพร. และเจ้าหน้าที่อสม. ตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 64 ณ บริเวณสี่แยกร้านอาหารจันทน์ผา

อบต.ท่าแร้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในตำบลท่าแร้ง พร้อมแนะนำมาตรการโควิด และเติมเจลแอลกออล์ ให้ร้านค้า ...
23/12/2020

อบต.ท่าแร้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในตำบลท่าแร้ง พร้อมแนะนำมาตรการโควิด และเติมเจลแอลกออล์ ให้ร้านค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ตระหนักถึงอันตรายจาก Covid 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21/12/2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม >>>http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=458:---2563&catid=49:2017-10-18-05-52-13&Itemid=93

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคล(ชาวตำบลท่าแร้ง)เข้าโครงการจ้างงานฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง แยกประ...
17/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคล(ชาวตำบลท่าแร้ง)เข้าโครงการจ้างงานฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง แยกประเภทและคุณสมบัติ ดังนี้
1 ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทน 9,000 บาท จำนวน 5 อัตรา
2 บัณฑิตจบใหม่ ปริญญาตรีทุกสาขา จบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทน 15,000 บาท จำนวน 10 อัตรา
3 นักศึกษากำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ค่าตอบแทน 5,000 บาท
เริ่มงานทันที ต้นเดือนมกราคม 2564 เป็นเวลา 12 เดือน #ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมกับ 5 อบต.ในเขตอำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย อบต.แหลมผักเบี้ย อบต...
09/12/2020

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมกับ 5 อบต.ในเขตอำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย อบต.แหลมผักเบี้ย อบต.บางขุนไทร อบต.บางแก้ว และ อบต.ปากทะเล จัดฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นายทวี เนระภู รองนายก อบต.ท่าแร้ง นำสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และประชนจิตอาสาตำบลท่าแร้ง เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมกับจิตอาสา ทั้ง 5 ตำบล อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการฝึกภาคสนาม และในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสายัณต์ พวงสั้น ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
27/11/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กติดในรถยนต์
23/11/2020

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กติดในรถยนต์

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ⭐ วันอาทิตย์...
17/11/2020
รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨
รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ⭐
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เลือกนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
#สนง.กกต.จว.เพชรบุรี
#กกตเพชรบุรี
#เลือกตั้งท่องถิ่น
https://youtu.be/m5mzKcsAqNQ

✨เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨ ⭐รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท....

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
13/11/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564

อบต.ท่าแร้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
10/11/2020

อบต.ท่าแร้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประ...
27/10/2020

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานฐานะการเงินตามไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 และอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

ที่อยู่

Phetchaburi
76110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032782097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com โทร090-7881528
#สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประจำจังหวัดประจวบ​ชุมพรสุราษฎร์​เพชร​กรุงเทพ​ปริมณฑล​ ✔สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✔สินเชื่อโฉนดที่ดิน #สินเชื่อถูกกฎหมายด่วนง่ายไวไดัเงินแสน👈 📞 โทรสายด่วน 093-7270464 🌐 ดูรายละเอียดที่ : https://smartmoneythai.com/ สาขาเพชรบุรี โทร. 0907881528
#เงินทุนฉุกเฉินเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐสมัครง่ายติดแบล็คลิสกู้ได้ เพียงแจ้งชื่อ เบอร์โทร วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ(3เท่าของเงินเดือนไม่เกินหนึ่งแสนบาท)ในเว็บไซต์#Smartmoneythai แล้วรอการติดต่อกลับจากฝ่ายสินเชื่อ !5 วันได้รับเงิน *หลักเกณฑ์การกู้ดอกเบี้ยการผ่อนชำระใบสมัครสินเชื่ออยู่ในเว็บไซค์ครบถ้วน #สร้างโอกาสให้ตนเอง#ลดภาระจากเงินกู้นอกระบบด้วยสินเชื่อ#Smartmoneythai#ความสำเร็จอยู่ที่การตัดสินใจของท่าน http://smartmoneythai.com/ โทร.090-7881528 สาขาเพชรบุรี
Smartmoneythai สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พลัส ✍สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ✍สินเชื่อโฉนดที่ดิน ✔️สินเชื่อถูกกฎหมาย ✔️ดอกเบี้ยต่ำ ✔️ผ่อนสบาย ด่วน ‼️ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ และดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ 👇 🌐 www.smartmoneythai.com
💸ตัวช่วยเงินด่วน สมัครง่าย ถูกกฏหมาย ต้องสมาร์ทมันนี่💸 🔹🔹สินเชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/โฉนดที่ดิน🔹🔹 www.smartmoneythai.com
#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythaiช่วยคุณลดภาระทางการเงิน ผ่อนสบาย ได้มากกว่า จะปิดหนี้ จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ - ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” - วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท - ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่
💰#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythai💰 💢สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นค่า💢 ผ่อนสบาย จะปิดหนี้จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ 👉ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” 👉 วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท 👉 ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร💢 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่ http://smartmoneythai.com/
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ให้เราได้ดูแลท่านเรื่องการเงินนะคะ การเงินติดขัด หมุนเงินไม่ทัน โทรหาเรานะคะ 090-7881528 สาขาเพชรบุรียินดีให้บริการค่ะ
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เงินสะดุด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ‼ ปรึกษาเราสิค่ะ #เงินกู้ถูกกฎหมาย 💜สำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ #ดอกเบี้ยถูก วงเงินสูงสุด 100,000 เลือกผ่อน ระยะสั้น หรือยาว ได้ตามสบาย สมัครโทร 090-7881528