เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด Facebook เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
(31)

เปิดเหมือนปกติ

#ประชาสัมพันธ์ จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันที...
23/02/2021

#ประชาสัมพันธ์ จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 (วันเวลาทำการ)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
22/02/2021

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเล...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเล...
22/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

17/02/2021
เลือกตั้งเทศบาล2564

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

เลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
17/02/2021

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564

16/02/2021

ธนาคารกรุงไทย #เปิดจุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ตามวันเวลาดังนี้
1. กศน.ดอนคาน อ.เมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
2. ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
3. ที่ว่าการอำเภอปราณบุรีตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
4. ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้ติดต่อสามารถใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตัวจริง เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

16/02/2021
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
15/02/2021

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ...
12/02/2021

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เพิ่มวันทำการตรวจเลือกฯ และการดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
11/02/2021

เพิ่มวันทำการตรวจเลือกฯ และการดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

การยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
11/02/2021

การยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณถนนดำเนินเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/02/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณถนนดำเนินเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ประตูเหล็กหล่อ Gate Valveฯ
11/02/2021

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ประตูเหล็กหล่อ Gate Valveฯ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเม...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีเป็นวันที่ 3 เมื่อเวลา 15.00 น. มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จำนวน 1 ทีม ได้แก่ กลุ่มชาวบ้าน นำโดยนายณรงค์ พรมสอาด หัวหน้าทีมกลุ่มชาวบ้าน มาลงเวลาและยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในครั้งนี้มีผู้สมัคร จำนวน 2 เขต ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้าน ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้ลำดับที่ 3 ส่วนผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีเขต 1 และเขต 2 ได้ลำดับที่ 13 - 18 ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลงและบันไดบริเวณตลาดทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลงและบันไดบริเวณตลาดทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณถนนแปลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณถนนแปลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
10/02/2021

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

09/02/2021
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพช...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีเป็นวันแรก โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จำนวน 2 ทีม ได้แก่ กลุ่มผาดและกลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โอกาสนี้นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้สมัครทั้ง 2 ทีม เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อสิ้นสุดการจับสลาก นายพลยุทธ อังกินันทน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี หัวหน้าทีมกลุ่มผาดจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้ลำดับที่ 1 และนายกิตติพงษ์ เทพพานิช ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี หัวหน้าทีมกลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร จับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้ลำดับที่ 2 และสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มผาดได้หมายเลข 1 - 6 ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร ได้หมายเลข 7 - 12 จากนั้นผู้สมัครทั้ง 2 ทีม ได้ยื่นใบสมัครตามขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง ณ ห้อง ประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -...
05/02/2021

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเ...
05/02/2021

ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05/02/2021

การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศ...
05/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกส...
05/02/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
04/02/2021

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

เตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชกา...
03/02/2021

เตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564
03/02/2021

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
02/02/2021

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
02/02/2021

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ที่อยู่

46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
Phetchaburi
76000

ข้อมูลทั่วไป

Facebook เทศบาลเมืองเพชรบุรีี ติดตามFacebook นี้ได้บนเว็บไซต์เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632403888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในตัวเมืองเพชรบุรี ตรงไหนมีตู้ธนาคารกรุงไทย สีเทา บ้างครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
ท่านไม่คิดจะแก้ปัญหาเลยเหรอครับ ต้องให้โพสแจ้งอีกกี่ครั้ง ถึงจะมีการแก้ไขสักที เขาอ่านป้ายไม่ออก ยังนำขยะมาทิ้งเหมือนเดิม ที่ท่านติดป้ายไว้ #ต้นโพธิ์เก่าสะพานท่าสรง#
ท่านติดป้ายไว้แล้วไม่สามารถบังคับได้ผมว่าท่านเอาถังขยะมาตั้งให้ 1 ใบได้ไหม คนเอาขยะมาทิ้ง เหมือนเดิมเขตในเมืองไม่น่ามีกองขยะแบบนี้ ไม่สวยงามเลย #ต้นโพธิ์เก่าสะพานท่าสรง#
ขอบความกรุณาพัฒนาให้สะทีหลายปีแล้วเส้นนี้
ท่านติดป้ายไว้แล้วไม่สามารถบังคับได้ผมว่าท่านเอาถังขยะมาตั้งให้ 1 ใบได้ไหม คนทิ้งเอาถุงขยะเศษอาหารเศษข้าวมาตั้งไว้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ทั้งนกพิราบและหมามาคุ้ยเขี่ยกระจายไปหมดแล้ว ทำให้เป็นที่อยู่ของนกพิราบถาวร #ต้นโพธิ์เก่าสะพานท่าสรง#
เห็นติดป้ายไว้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะมาปรับคนทิ้งขยะ #กองขยะต้นโพธิ์เก่าสะพานท่าสงฆ์เยื้องร้านกาลครั้งหนึ่ง
ไม่ทราบว่าคลองชลประทานเส้นทางจากสะพานข้ามทางลัดไปชะอำใกล้แมคโครเพชรบุรีหน่วยงานใดรับผิดชอบครับ ผ่านมาหลายครั้งไม่เคยได้ลอกคลองชลประทานเดิมเลย แต่คลองในพระราชดำริ ร.9 ท่านต่อยอดลอกให้เรียบร้อย จึงอยากให้ท่านเรียนให้หน่วยงานรับผิดชอบทราบและดำเนินการ หน้าฝนนี้น้ำจะได้ไม่ต้องรอการระบายครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ หมายเหตุ ถ่ายภาพไว้ไม่ทราบส่งได้ช่องทางใดครับ
ไม่ทราบว่าคลองชลประทานเส้นทางจากสะพานข้ามทางลัดไปชะอำใกล้แมคโครเพชรบุรีหน่วยงานใดรับผิดชอบครับ ผ่านมาหลายครั้งไม่เคยได้ลอกคลองชลประทานเดิมเลย แต่คลองในพระราชดำริ ร.9 ท่านต่อยอดลอกให้เรียบร้อย จึงอยากให้ท่านเรียนให้หน่วยงานรับผิดชอบทราบและดำเนินการ หน้าฝนนี้น้ำจะได้ไม่ต้องรอการระบายครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ หมายเหตุ ถ่ายภาพไว้ไม่ทราบส่งได้ช่องทางใดครับ
เกิด กิน อยู่ เรียน ทำงาน เมืองเพชร 0964954306
มีพื้นที่แบ่งขาย​ ที่สวยลมเย็นติดถนนคลอง​ชนปทาน​ #สนใจทักแชทมาเรยค่ะ
สวัสดีครับ 🙏 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 👉 ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และอบจ.เมืองพัทยา กรุงเทพฯ) เข้ามากดเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล คลิป VDO อินโฟกราฟฟิค พ.ร.บ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ 👇 ✅ การคัดเลือก ส.ว. ปี 62 ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ปี 62 ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ปี 62 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 กดลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยครับ 👇 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/