เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด Facebook เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เปิดเหมือนปกติ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมตรวจเลือดและปัสสาวะประจำปี ในโครงการเฝ้...
02/11/2021

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมตรวจเลือดและปัสสาวะประจำปี ในโครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยให้ห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อน(2พ.ย.64)(ขออนุญาตบุคคลในภาพแล้ว)

เวลา09.30น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการการพัฒ...
02/11/2021

เวลา09.30น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการการพัฒนาทำความสะอาด อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ตามที่เทศบาลฯได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ(2พ.ย.64)

เมื่อเวลา 19.30 น.ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเกื้อกูล ไชยพยอม ที่ปรึกษานาย...
02/11/2021

เมื่อเวลา 19.30 น.ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเกื้อกูล ไชยพยอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชัยยุทธ จิตติธีระนนท์ และนายนคร เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลฯลงพื้นที่ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่าง และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ที่ประจำจุดเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เนื่องจากมีฝนตกหนัก จำเป็นต้องมีการเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (2พ.ย.64)

เมื่อเวลา 13.30น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ...
02/11/2021

เมื่อเวลา 13.30น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยในที่ประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเงินของกองทุน แผนโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2(2พ.ย.64)

📣วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนว...
02/11/2021

📣วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 4 ราย (แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านผู้ป่วยตรวจพบในวันที่ 7 ของการกักตัว 2 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย 2 ราย) และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา ✌️✌️ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

📣วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 4 ราย (แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านผู้ป่วยตรวจพบในวันที่ 7 ของการกักตัว 2 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย 2 ราย) และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา ✌️✌️ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

เมื่อเวลา 13.30น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณโบสถ์...
02/11/2021

เมื่อเวลา 13.30น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณโบสถ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (2พ.ย.64)

เมื่อเวลา 11.00น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่...
02/11/2021

เมื่อเวลา 11.00น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา และวิศวกรควบคุมงาน บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทางลอดใต้สะพานรถไฟฝั่งคลองกระแชง เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรข้ามไปยังถนนนเรนทร์รักษา นายกเทศมนตรีฯ คำนึงถึงปัญหาด้านการจราจร ประกอบกับมีประกาศให้สถานศึกษาต่างๆเปิดเรียนได้ตามปกติ ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก จึงประสานขอให้บริษัทซิโน-ไทยฯ เคลียร์พื้นที่ดำเนินการเพิ่มช่องทางจราจรให้กว้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา และลดปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน(2พ.ย.64)

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายนคร เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบ...
02/11/2021

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายนคร เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี มอบวัสดุทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 10.30 น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายสุริยา  มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรง...
02/11/2021

เมื่อเวลา 10.30 น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เข้าแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี(2พ.ย.64)

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการจัดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณวัดพลับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เพื่ออำ...
02/11/2021

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการจัดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณวัดพลับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลฯ(2พ.ย64)

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับ ค...
01/11/2021

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับ คลินิคหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19เพิ่มเติมและควบคุมกำกับการตรวจATKในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 10 ราย พบผลATKบวก 2 ราย และดำเนินการส่งตรวจยืนยันผลโดยวิธีRT-PCRทันที (รอผล) ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการฯและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 14.00น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนและทางเ...
01/11/2021

เมื่อเวลา 14.00น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าบริเวณถนนราชวิถี เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียนร้อย เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีเศษดินติดตามฟุตบาทและถนน ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุได้(1พ.ย.64)

📣วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ❌...
01/11/2021

📣วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา ✌️✌️ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

📣วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา ✌️✌️ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง ดำเนินการสำรวจ และซ่อมแซม...
01/11/2021

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง ดำเนินการสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดพร้อมสำรวจจุดเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชน เพิ่มเติม ซึ่งซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี(31ต.ค.64)

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการปรับภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกีย...
01/11/2021

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการปรับภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ตามที่เทศบาลฯได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ(1พ.ย.64)

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการปรับภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ตามที่เทศบาลฯได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ(1พ.ย.64)

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1960/2564เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
01/11/2021

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี

ที่ 1960/2564

เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

📣วันที่ 30 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19  ม...
30/10/2021

📣วันที่ 30 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

📣วันที่ 30 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌ยิ่งรัฐผ่อนคลาย เราต้องยิ่งเข้มข้น ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตนเอง

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง ดำเนินการสำรวจซ่อมแซมไฟฟ้...
29/10/2021

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง ดำเนินการสำรวจซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดและสำรวจจุดเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชน เพิ่มเติม เพื่อซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี(29ต.ค.64)

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยสำนักช่าง ดำเนินการสำรวจฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพื่อทำการซ่อมแซมให้กลับมาอย...
29/10/2021

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยสำนักช่าง ดำเนินการสำรวจฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพื่อทำการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรง คงทน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในชีวิตประจำวัน(29ต.ค.64)

เมื่อเวลา 10.00น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน สำนักช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอยและถนนที...
29/10/2021

เมื่อเวลา 10.00น.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน สำนักช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอยและถนนที่ชำรุดในเขตเทศบาลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันตรายแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร(29ต.ค.64)

📣วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 2...
29/10/2021

📣วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมเดียวกันทั้ง 2 ราย และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 2 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌

📣วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมเดียวกันทั้ง 2 ราย และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 2 ราย
❌❌❌หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/10/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อร...
29/10/2021

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ไปยังสถานนีบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯบริเวณแยกท่าหิน เนื่องจากชำรุดมีรอยรั่ว ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📣วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม ...
28/10/2021

📣วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายที่ 1 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมงานในโรงงานเดียวกัน รายที่ 2-4 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 7 ราย

🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌

📣วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายที่ 1 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมงานในโรงงานเดียวกัน รายที่ 2-4 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน และมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 7 ราย

🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌✌รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌✌

เมื่อเวลา 14.00น. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน...
28/10/2021

เมื่อเวลา 14.00น. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการร้านค้า ที่จำหน่ายของอยู่บริเวณถนนรถไฟ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการวางขายสินค้าบนทางเท้า กีดขวางทางจราจร ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงเข้าไปดำเนินการจัดระเบียบการการจำหน่ายสินค้าในเขตพื้นที่ผ่อนผัน เขตถนนและทางเท้า บริเวณถนนรถไฟ (ด้านหลังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ถึงสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์) เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งอาศัยอำนาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 และอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 (28ต.ค.64)

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับคลีนิกหมอครอบ...
28/10/2021

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับคลีนิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ลงพื้นที่มอบถุงชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19 จากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนเขตเทศบาล ซึ่งกักตัวเพื่อสังเกตุอาการที่บ้าน (Self Quarantine at home) พร้อมทั้งชี้แจงแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ยับยั้ง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเวลา 11.00น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย จ่าสิบเอกประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรี นายเชล...
27/10/2021

เมื่อเวลา 11.00น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย จ่าสิบเอกประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรี นายเชลล์ ชโยวรรณ เลขานุการฯ นายชัยยุทธ จิตติธีระนนท์ นายนคร เทพพานิช และ น.ส.ภูธันยพร โสมทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่บริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่า ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯพร้อมให้กำลังใจ สอบถามถึงปัญหา ในการปฏิบัติงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เนื่องจากรถดูดโคลนชำรุด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องลงไปตักโคลนเลนและสิ่งปฏิกูลที่อุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก นายกเทศมนตรีได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง(27ต.ค.64)

📣วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 5...
27/10/2021

📣วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้
- รายที่ 1 ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายใด
- รายที่ 2 เดินทางกลับมาจาก กทม. ได้ 1 วัน ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ผลเป็นบวก
- รายที่ 3 เดินทางกลับมาจาก จ.ราชบุรีได้ 1 วันมีเพื่อนร่วมงานที่ จ.ราชบุรีมีผล ATK บวก
- รายที่ 4-5 มีความเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงาน
โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย

🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌️✌️

📣วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้
- รายที่ 1 ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายใด
- รายที่ 2 เดินทางกลับมาจาก กทม. ได้ 1 วัน ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ผลเป็นบวก
- รายที่ 3 เดินทางกลับมาจาก จ.ราชบุรีได้ 1 วันมีเพื่อนร่วมงานที่ จ.ราชบุรีมีผล ATK บวก
- รายที่ 4-5 มีความเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงาน
โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1 ราย

🚩🚩🚩เน้นย้ำมาตรการการกักตัว งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ✌️✌️รวมพลังลดเชื้อ เตรียมพร้อมการเปิดเมืองเพชร ของเรา✌️✌️

ที่อยู่

46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
Phetchaburi
76000

ข้อมูลทั่วไป

Facebook เทศบาลเมืองเพชรบุรีี ติดตามFacebook นี้ได้บนเว็บไซต์เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632403888

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

******************************************************
ดำเนินการออกแบบโดย ญาณวัฒน์ โกยสุขโข http://www.bigone.asia
รับออกแบบจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต.
พร้อมจัดทำ Facebook เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ท่าน
ติดต่อได้ที่ ร้านตุ้ม 032-415139
******************************************************
.
.
.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตอนนี้ที่ไหนมีที่เพชรบุรีโควิดขายบ้าง
ปรึกษา การลอกหน้าดินมาถมติดถนน หลังวัดเพชรพลี ด่วน 0855691156
ภาษีที่ดินรกร้าง สำรวจเดือนไหน เก็บเงินเดือนไหน 0855691156
ภาษีที่ดินรกร้าง สำรวจเดือนไหน เก็บเงินเดือนไหน 0855691156
ยังมีวัคซีนเหลืออีกไหมค่ะ คือคุณแม่เป็นคนภูมิลำเนาต่างจังหวัดค่ะ อยากชีดวัคซีนค่ะ พอจะให้ได้ไหมค่ะ
อยากสอบถามถึงท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับ ว่า เทศบาลเมืองเพชรบุรีเราจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนทางเลือกกับเขาบ้างไหมครับ ถ้ามี ดำเนินการไปถึงใหนแล้ว อย่ามัวแต่ลอกท่อลอกคลอง กันอยู่นะครับ โควิดน่ากลัว ถ้ามีวัคซีนมาให้คนในพื้นที่เขาฉีด นอกจากที่รัฐจัดหามาก็ดีนะครับ เทศบาลท่ายาง เทศบาลชะอำเขานำหน้ากันไปถึงใหนกันแล้ว อย่ามัวแต่ดีใจที่ได้เข้ามา...ไม่แน่งวดหน้าท่านอาจจะพลาดก็ได้นะครับถ้างวดนี้ท่านไม่ทำอะไรกับโควิดเลย...ฝากให้คิดนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับคิดได้แล้วรีบทำก็จะดีครับ ขอบคุณครับ
ได้รับความเดือดร้อน แต่เป็นวันหยุดราชการ ต้องการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล มีช่องทางใด หรือท่านใดช่วยเหลือได้บ้างคะ
ดู..ครูมันทำ## ชาวบ้านเขาเดือดร้อน..ตำรวจกับเทศกิจมาเตือน ก็ตอบตอกหน้ากลับไปว่า " นี่มันหน้าบ้านฉัน ทำไมจะจอดไม่ได้ " แล้วก็ขับขึ้นไปจอดให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยครับ พร้อมกับกล่าวว่า "คราวนี้จะจอดทั้งวันทั้งคืนเลย " (แล้วก็จอดจริงๆด้วย.. มันแน่จริงๆ ) เจ้าหน้าที่ หน้าแตกกลับไปเลยครับ.. เฮ้อ..มันน่าเศร้าจริงๆเมืองนี้...ฟุตบาท ทางเท้าโดนข้าราชการครู ปล้นยึดไปเป็นที่จอดรถประจำบ้านเสียแล้ว...ถนนเป็นที่วางถังและกองขยะ....จนรถที่เข้าออกซอย มองเห็นรถที่วิ่งมาจากทางตรงยากลำบากมากๆ บางครั้งเกือบเกิดอุบัติเหตุ...ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมาจะสองปีแล้ว...ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซอย 6 ข้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ถ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ เมือง จ.เพชรบุรี ... เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีอำนาจใช้กฎหมาย แก้ไขไม่ได้... แล้วใครจะช่วยเราได้ ???
อยากจะถามว่า...จ้างคนกวาดถนนหรือว่า...กวาดแต่ใบไม้ ถนนเป็นปูนซีเมนส์นะแต่...ฝุ่นเต็มบ้าน ยางวงนี้ 3 วันล่ะยังอยู่ที่เดิม ขอถามหน่อยเถอะแล้วคนที่มาตรวจความเรียบร้อยของคนกวาดไม่มีเหรอ ถึงได้ชุ่ยกันจริงๆ หรือว่า..ซอยนี้ลูกเมียน้อยกันแน่ ซอยเจตน์จำลอง 2 ตลอดแนวถึง 2/3 ช่วยมาดูหน่อยเถอะนะ ขอบคุณที่ต้องออกมากวาดหน้าบ้านเอง
ต้องการรับข่าวสาร
ในตัวเมืองเพชรบุรี ตรงไหนมีตู้ธนาคารกรุงไทย สีเทา บ้างครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย