Clicky

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และข่าวสารที่น่าสนใจ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (13 ต.ค.65) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ...
13/10/2022

วันนี้ (13 ต.ค.65) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโครง...
15/08/2022

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโครงการ"จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือน ส.ค.65 โดยร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร  นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในส...
12/08/2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร  นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด...
28/07/2022

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร  นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด...
28/07/2022

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

วันที่ 3 มิ.ย.65 เวลา  07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร  นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ...
03/06/2022

วันที่ 3 มิ.ย.65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของหน่วยค่ะ
14/02/2022

ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของหน่วยค่ะ

29/01/2022

แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว
ตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น.

05/01/2022

📢 📢 #ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ขอตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ต้องลงทะเบียนขอตรวจสอบประวัติทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.crd-check.com/bg/landing

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอตรวจสอบประวัติแบบออนไลน์ค่ะและการขอรับผลการตรวจสอบประวัติแบบออนไลน์ สามารถมาขอรับผลได้ในวันเวลา...
28/12/2021
CRD CHECK ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติออนไลน์

ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขอตรวจสอบประวัติแบบออนไลน์ค่ะ
และการขอรับผลการตรวจสอบประวัติแบบออนไลน์
สามารถมาขอรับผลได้ในวันเวลาราชการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. นะคะ

วันนี้ (5 ธ.ค.64) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร...
05/12/2021

วันนี้ (5 ธ.ค.64) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งผู้เดินทางมาติดต่อราชการ และผู้มีความประสงค์ตรวจสอบประวัติฯ ทุกท่าน เพื่อการเตรียมคว...
25/10/2021

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งผู้เดินทางมาติดต่อราชการ และผู้มีความประสงค์ตรวจสอบประวัติฯ ทุกท่าน เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความสะดวกของตัวท่านเอง เนื่องจากที่ทำการได้มีน้ำท่วมขังรอบที่สองในเดือนตุลาคมนี้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

25 ต.ค. 64

12/10/2021

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ขอเรียนให้ท่านทราบว่า
ในวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ จึงปิดทำการตรวจสอบประวัติ ฯ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

เนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ได้มีฝนตกอย่างหนัก เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ...
08/10/2021

เนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ได้มีฝนตกอย่างหนัก เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ้งผู้เดินทางมาติดต่อราชการ และผู้มีความประสงค์ตรวจสอบประวัติฯ ทุกท่าน เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความสะดวกของตัวท่านเอง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

08 ต.ค. 64

04/10/2021
วันนี้ (16 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี นำข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.เพชรบุรี ...
16/07/2021

วันนี้ (16 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี นำข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ประจำเดือน ก.ค.64 ร่วมกับ ภ.จว.เพชรบุรี โดยได้ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ ภ.จว.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 28 ก.ค.64

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆhttps://drive.google.com/.../1Vh66uQEk38.../vie...
16/07/2021

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
https://drive.google.com/.../1Vh66uQEk38.../view

▶️ คิดเป็น (ภาพอนาจาร)
01/06/2021
คิดเป็น (ภาพอนาจาร)

▶️ คิดเป็น (ภาพอนาจาร)

คิดเป็น (ภาพอนาจาร): พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร. #คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำร.....

▶️ คิดได้ (Tik Tok)https://youtu.be/CrqzjLyBMHw
01/06/2021
คิดได้ (Tik Tok)

▶️ คิดได้ (Tik Tok)
https://youtu.be/CrqzjLyBMHw

คิดได้ (Tik Tok): พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.#คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ #ตำรวจออนไล.....

▶️ คิดก่อนโพสต์ (covid)
01/06/2021
คิดก่อนโพสต์ (covid)

▶️ คิดก่อนโพสต์ (covid)

คิดก่อนโพสต์ (covid): พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. #คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ #ตำรวจออน....

▶️ คิดก่อนโพสต์ (จับตัวประกัน)
01/06/2021
คิดก่อนโพสต์ (จับตัวประกัน)

▶️ คิดก่อนโพสต์ (จับตัวประกัน)

คิดก่อนโพสต์ (จับตัวประกัน): พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. #คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้ารา.....

▶️ คิดเป็น
01/06/2021
คิดดี

▶️ คิดเป็น

คิดดี : พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร#คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ #ตำรวจ....

▶️ คิดเป็น
01/06/2021
คิดเป็น

▶️ คิดเป็น

คิดเป็น: พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. #คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ #ตำรวจออนไลน์

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ
01/06/2021
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ Full Version

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ : พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. #คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไ....

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด จำนวน 37 รายการ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาป...
27/05/2021

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด จำนวน 37 รายการ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ.อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทร 032-780413

เมื่อวันที่ 13 ตุลาตม 2563 เวลา  09.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4)พิสูน์หลักฐานจังหวัดเพ...
26/10/2020

เมื่อวันที่ 13 ตุลาตม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4)พิสูน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวัง โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาตม 2563 เวลา  07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4)พิสูน์หลักฐานจังหวัดเพ...
26/10/2020

เมื่อวันที่ 13 ตุลาตม 2563 เวลา 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4)พิสูน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหว...
12/08/2020

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์(สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราช...
28/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงเอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้...
16/07/2020

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงเอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการ"จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ ภ.จว.เพชรบุรี ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดท่าไชยศิริ) ต.สมอพลือ อ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ4) พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิต...
03/06/2020

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ4) พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่าถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ4) พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกับหัวหน้า...
03/06/2020

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ4) พฐ.จว.เพชรบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ...
16/03/2020

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม 4 นาย ได้เป็นวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบรรยายในหัวข้อ การป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ...
16/03/2020

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในครั้งนี้ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้ตระหนักถึงการป้องกัน ร่วมมือในการป้องกันอีกทางหนึ่ง ณ อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี

มาดูวิธีป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ช่วงนี้กันนะคะ
14/03/2020

มาดูวิธีป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ช่วงนี้กันนะคะ

วันที่ 9 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ...
09/03/2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในครั้งนี้ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้ตระหนักถึงการป้องกัน ร่วมมือในการป้องกันอีกทางหนึ่ง ณ อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

463/3 ม. 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จั
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632706635

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชร สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม RTP Cyber Village ภ.จว.เพชรบุรี