อบต.หนองโสน เพชรบุรี

อบต.หนองโสน เพชรบุรี www.nongsanophet.go.th
โทร 032-400052

เปิดเหมือนปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่...
12/11/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ทางระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป สามารถสแกนดาวน์โหลดและตอบแบบการประเมินได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ทางระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป สามารถสแกนดาวน์โหลดและตอบแบบการประเมินได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.เขื่อนเพชร : - ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 48.812 ลบ.ม./วินาที- ระบายน้ำเข้าคลองส่...
12/11/2021

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
เขื่อนเพชร :
- ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 48.812 ลบ.ม./วินาที
- ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 4 สาย+คลอง D.9 = 88.180 ลบ.ม./วินาที
- รวมทั้งสิ้น 136.992
ลบ.ม./วินาที
............................
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 4.90 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.60 ม. (สีเหลืองู-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 %- 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 7.57 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.33 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 4.52 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.88 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
เขื่อนเพชร :
- ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 48.812 ลบ.ม./วินาที
- ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 4 สาย+คลอง D.9 = 88.180 ลบ.ม./วินาที
- รวมทั้งสิ้น 136.992
ลบ.ม./วินาที
............................
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 4.90 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.60 ม. (สีเหลืองู-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 %- 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 7.57 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.33 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 4.52 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.88 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.เขื่อนเพชร : - ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 102.212 ลบ.ม./วินาที- ระบายน้ำเข้าคลองส...
11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
เขื่อนเพชร :
- ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 102.212 ลบ.ม./วินาที
- ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 4 สาย+คลอง D.9 = 107.816 ลบ.ม./วินาที
- รวมทั้งสิ้น 210.028 ลบ.ม./วินาที
............................
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 7.04 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.46 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 9.06 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.16 ม. (สีแดง-ล้นตลิ่ง ระดับน้ำมากกว่า 100 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 5.32 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.08 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
............................

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
เขื่อนเพชร :
- ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี = 102.212 ลบ.ม./วินาที
- ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 4 สาย+คลอง D.9 = 107.816 ลบ.ม./วินาที
- รวมทั้งสิ้น 210.028 ลบ.ม./วินาที
............................
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 7.04 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.46 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 9.06 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.16 ม. (สีแดง-ล้นตลิ่ง ระดับน้ำมากกว่า 100 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 5.32 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.08 ม. (สีชมพู-วิกฤติ ระดับน้ำมากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
............................

จากผลกระทบเกิดฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 ทำให้เขื่อนเพชรมีปริมาณน้ำเ...
11/11/2021

จากผลกระทบเกิดฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 ทำให้เขื่อนเพชรมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงจนต้องมีการระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งประกาศว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเพชรประมาณ 350 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้แม่น้ำเพชรบุรีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลต่างๆที่อยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรี มาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 10 พ.ย. 64 นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองโสน นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต. จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดเตรียมกระสอบและทราย พร้อมนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งยังจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองโสน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและร่วมกันทำกระสอบทรายร่วมกับฝ่ายปกครองและประชาชน เพื่อนำไปป้องกันมวลน้ำจำนวนมากจากเขื่อนเพชรที่ไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี จนถึงขณะนี้วันที่ 11 พ.ย. 64 ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำแนวป้องกันและเร่งระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เขตพื้นที่ตำบลหนองโสน ขณะนี้ปริมาณความสูงของน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ทางชลประทานเขื่อนเพชรได้ลดปริมาณการระบายแล้ว คาดว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นๆ เกิดขึ้นสถานการณ์คงจะคลี่คลายเป็นปกติโดยเร็ว ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันและขอขอบคุณ หจก.โชตสุวัฒนาเพชรบุรี ร่วมกับตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดและอาสาสมัคร ได้นำเครื่องดื่ม มามอบให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบลหนองโสนครั้งนี้ด้วยค่ะ

10/11/2021

10 พ.ย.64 ผอ.โครงการส่งน้ำฯ ระบุน้ำจะท่วมสูงกว่าทุกปี คาด 3 วัน ก็จะระบายหมด

ยกธงแดงประกาศยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากมวลน้ำกว่า 500 ลบ.ม./วินาทีลงมาถึงหน้าประตูเขื่อนเพชรแล้ว คาดประมาณ 16.00 - 17.00 น. เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี น้ำจะล้นเข้าท่วมสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ส่วนอำเภอบ้านแหลม คาดสูง 50 ซม. - 1 เมตร

วันที่ 10 พ.ย.64 นายสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงการเปลี่ยนฤดู มีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อน ทำให้ฝนตกในลุ่มน้ำทั้ง 3 ลุ่มน้ำของจังหวัดเพชรบุรี คือ ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ , ลุ่มน้ำแก่งกระจาน และลุ่มน้ำห้วยผาก ในคืนวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำมาที่หน้าประตูเขื่อนเพชรในปริมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เราก็ใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำโดยตัดลงคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่มีอยู่ในระบบ อยู่ที่ประมาณ 150 ลบ.ม./วินาที ที่เหลือปล่อยลงท้ายเขื่อนเพชร คือ ในแม่น้ำเพชรบุรี ที่ 350 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมาที่เคยท่วมตัวเมืองเพชรบุรี ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเมืองเพชรบุรี คาดว่าน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งประมาณ 16.00 - 17.00 น. เป็นต้นไป และจะกระทบเลยตัวเมืองไปแถวๆ ต.บ้านกุ่ม ต.บ้านครกในอำเภอบ้านแหลม ก็จะมีผลกระทบเช่นกัน ในตัวเทศบาลเมืองเพชรบุรี คาดว่าน้ำจะเอ่อท่วมสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ตัว อ.บ้านแหลม อาจจะถึง 50 เซนติเมตร จนถึง 1 เมตร
จึงขอให้ขนย้ายขึ้นที่สูงซึ่งคาดว่า จะสูงกว่าที่เคยท่วมมา เทียบกับน้ำท่วมปี พ.ศ.2560 อีกทั้งจะสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา
#ขอบคุณภาพข่าว สุรพล นาคนคร
#ข่าวเพชรบุรี 24 ชั่วโมง

💎 รายงานการบริหารจัดการน้ำ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ...
10/11/2021

💎 รายงานการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น.

🟢 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 639.738 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 90.10 % มีน้ำไหลลง 19.9541 ล้านลูกบาศก์เมตร ปิดการระบายน้ำ ปริมาณฝนที่หัวงาน 4.0 มิลลิเมตร (สถานการณ์เฝ้าระวัง – ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น)
🔴 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 46.089 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 109.22 % มีน้ำไหลลง 17.1539 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 32.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 2.7648 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่ B.11 (บ้านจะโปรง) 7.1 มิลลิเมตร (สถานการณ์วิกฤติ – ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น)
🔴 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 27.751 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 100.91 % มีน้ำไหลลง 2.3824 ล้านลูกบาศก์เมตร ปิดการระบายน้ำ ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (สถานการณ์วิกฤติ – ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น)
🔴 เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 362.972 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 31.3608 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 150.543 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 13.0069 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 513.515 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 44.3677 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 26.41 มิลลิเมตร (สถานการณ์วิกฤติ)

💦 ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ
💦 ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : ปริมาณน้ำ 194.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 6.31 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.19 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ สีเหลือง - เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)
💦 ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : ปริมาณน้ำ 111.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 7.49 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.41 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ สีชมพู – วิกฤต ระดับน้ำ มากกว่า 80 % ของความสูงตลิ่ง)
💦 ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : ปริมาณน้ำ 78.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 3.74 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.66 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ สีเหลือง - เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)

🚨 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.3 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.5 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.9 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ม.10 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.13 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

💎 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 2  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี  เวลา 08.00 น.  🟡🔴 ในวัน...
10/11/2021

💎 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.00 น.
🟡🔴 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดระบายน้ำจากเขื่อนเพชรน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ในอัตรา 362.972 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 150.543 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวม 513.515 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
🟢 ที่สถานีวัดน้ำ B.10 ต.บ้านท่ายาง อ.ท่ายาง (ไม่ล้นตลิ่ง)
🔴 สถานีวัดน้ำ B.16 บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี #คาดการณ์จะล้นตลิ่งประมาณ 0.4 - 0.6 เมตร
🔴 สถานีวัดน้ำ B.15 เทศบาลเมืองเพชรบุรี #คาดการณ์จะล้นตลิ่งประมาณ 0.1 - 0.3 เมตร #อำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองคาดว่าน้ำจะล้นตลิ่ง
🔴 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสนและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงรวมถึงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เตรียมยกของขึ้นที่สูง และหากราษฎรท่านใดต้องการขอความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งได้ผู้นำชุมชน หรือแจ้งโดยตรงได้ที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เบอร์ติดต่อ 032 - 400052 และติดต่อขอรับถุงและทรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโสนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานกลางแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 032 426230 สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "แจ้งเหตุภัยเพชรบุรี" ตลอด 24 ชั่วโมง
(แหล่งข้อมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี)

💎 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.00 น.
🟡🔴 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดระบายน้ำจากเขื่อนเพชรน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ในอัตรา 362.972 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 150.543 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวม 513.515 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
🟢 ที่สถานีวัดน้ำ B.10 ต.บ้านท่ายาง อ.ท่ายาง (ไม่ล้นตลิ่ง)
🔴 สถานีวัดน้ำ B.16 บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี #คาดการณ์จะล้นตลิ่งประมาณ 0.4 - 0.6 เมตร
🔴 สถานีวัดน้ำ B.15 เทศบาลเมืองเพชรบุรี #คาดการณ์จะล้นตลิ่งประมาณ 0.1 - 0.3 เมตร #อำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองคาดว่าน้ำจะล้นตลิ่ง
🔴 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสนและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงรวมถึงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เตรียมยกของขึ้นที่สูง และหากราษฎรท่านใดต้องการขอความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งได้ผู้นำชุมชน หรือแจ้งโดยตรงได้ที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เบอร์ติดต่อ 032 - 400052 และติดต่อขอรับถุงและทรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโสนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานกลางแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 032 426230 สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "แจ้งเหตุภัยเพชรบุรี" ตลอด 24 ชั่วโมง
(แหล่งข้อมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี)

💦 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี    💦วันที่ 9 พฤศจิกายน ...
10/11/2021

💦 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
💦วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี 🟡🔴 มากกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดการณ์ว่า จากการระบายน้ำ อาจจะส่งผลให้ #น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ โดยมวลน้ำดังกล่าว จะมาถึงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 💦 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประกาศแจ้งเตือนมายังราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองโสน ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไข โดยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ขึ้นอยู่ที่สูง พ้นน้ำ และหากราษฎรท่านใดต้องการขอความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่ผู้นำชุมชน หรือแจ้งโดยตรงได้ที่่.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เบอร์ติดต่อ 032 - 400052 และติดต่อขอรับถุงและทรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานกลางแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 032 426230 สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "แจ้งเหตุภัยเพชรบุรี" ตลอด 24 ชั่วโมง

💦 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ฉบับที่ 1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
💦วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี 🟡🔴 มากกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดการณ์ว่า จากการระบายน้ำ อาจจะส่งผลให้ #น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ โดยมวลน้ำดังกล่าว จะมาถึงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 💦 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประกาศแจ้งเตือนมายังราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองโสน ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไข โดยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ขึ้นอยู่ที่สูง พ้นน้ำ และหากราษฎรท่านใดต้องการขอความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่ผู้นำชุมชน หรือแจ้งโดยตรงได้ที่่.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เบอร์ติดต่อ 032 - 400052 และติดต่อขอรับถุงและทรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานกลางแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 032 426230 สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "แจ้งเหตุภัยเพชรบุรี" ตลอด 24 ชั่วโมง

#เตรียมตัวรับน้ำสำหรับชาว 💦ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี , 💦ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี / 💦ต.ท่าแร้งอ.บ้านแหลม , 💦ต.บางครก อ....
09/11/2021

#เตรียมตัวรับน้ำสำหรับชาว 💦ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี , 💦ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี / 💦ต.ท่าแร้งอ.บ้านแหลม , 💦ต.บางครก อ.บ้านแหลม
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. เขื่อนเพชร 💦ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 104.361 ลบ.ม./วินาที
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 2.97 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.53 ม. (สีเขียว-ปกติ ระดับน้ำ 30 % - 60 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 5.31 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.59 ม. (สีเหลือง-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 2.70 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 ม. (สีเหลือง-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)
............................
💦✌️✌️เกณฑ์ปริมาณน้ำที่จะล้นตลิ่ง
มากกว่า 600 ลบ.ม. /วินาที
(ต.ท่าคอย, ต.ท่าแลง )
มากกว่า 400 ลบ.ม./วินาที
(ต.ท่ายาง, ต.ยางหย่อง )
มากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที
(ต.ตำหรุ, ต.บ้านลาด, ต.ถ้ำรงค์, ต.ท่าเสน, ต.สมอพลือ)
มากกว่า 150 ลบ.ม./วินาที
(เขตเทศบาลเมืองฯ )
มากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที
(ต.หนองโสน, ต.บ้านกุ่ม / ต.ท่าแร้ง, ต.บางครก )
มากกว่า 50 ลบ.ม./วินาที
(เข้าคลองท่าแร้ง ต.ท่าแร้ง, ต.ท่าแร้งออก, ต.บางขุนไทร, ต.บ้านแหลม)
# ขอให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำได้เฝ้าระวังและหากได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบายน้ำในครั้งนี้ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ อบต.หนองโสน โทร. 032 - 400052 ค่ะ

#เตรียมตัวรับน้ำสำหรับชาว 💦ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี , 💦ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี / 💦ต.ท่าแร้งอ.บ้านแหลม , 💦ต.บางครก อ.บ้านแหลม
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. เขื่อนเพชร 💦ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 104.361 ลบ.ม./วินาที
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.10 อ.ท่ายาง : 2.97 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.53 ม. (สีเขียว-ปกติ ระดับน้ำ 30 % - 60 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.16 อ.บ้านลาด : 5.31 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.59 ม. (สีเหลือง-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)
- ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 อ.เมืองฯ : 2.70 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 ม. (สีเหลือง-เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 60 % - 80 % ของความสูงตลิ่ง)
............................
💦✌️✌️เกณฑ์ปริมาณน้ำที่จะล้นตลิ่ง
มากกว่า 600 ลบ.ม. /วินาที
(ต.ท่าคอย, ต.ท่าแลง )
มากกว่า 400 ลบ.ม./วินาที
(ต.ท่ายาง, ต.ยางหย่อง )
มากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที
(ต.ตำหรุ, ต.บ้านลาด, ต.ถ้ำรงค์, ต.ท่าเสน, ต.สมอพลือ)
มากกว่า 150 ลบ.ม./วินาที
(เขตเทศบาลเมืองฯ )
มากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที
(ต.หนองโสน, ต.บ้านกุ่ม / ต.ท่าแร้ง, ต.บางครก )
มากกว่า 50 ลบ.ม./วินาที
(เข้าคลองท่าแร้ง ต.ท่าแร้ง, ต.ท่าแร้งออก, ต.บางขุนไทร, ต.บ้านแหลม)
# ขอให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำได้เฝ้าระวังและหากได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบายน้ำในครั้งนี้ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ อบต.หนองโสน โทร. 032 - 400052 ค่ะ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) แ...
09/11/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ใดที่ไม่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้
1. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
2. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมี "เหตุจำเป็น" ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
• เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th

สำหรับ "เหตุจำเป็น" ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีดังต่อไปนี้
1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ที่อยู่

อบต.หนองโสนเพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-3240-0052

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.หนองโสน เพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.หนองโสน เพชรบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายก วินัย พุ่มพวง เจ้าหน้าที่ อบต อสม.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับความห่วงใยที่ไม่เคยขาด กับชาวหนองโสน ที่ได้รับผล กระทบในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงครับ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบ กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายมาให้หน่วยงานท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3 ช. คือ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองโสน มาช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะมีค่า มีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้ • ขยะเปียกสามารถนำไปหมักทำเป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซชีวภาพได้ • ช่วยเพิ่มรายได้ เนื่องจากขยะรีไซเคิล สามารถคัดแยกเพื่อนำไปขายได้ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว เหล็ก โลหะ • เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ดูสะอาดตา • ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ เนื่องจากขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว • ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะการคัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไปที่แตก หรือของมีคม ออกจากขยะทั่วไปจะช่วยลดการบาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาดได้ “สังคมสะอาด ปราศจากโลกร้อน แยกขยะทุกขั้นตอน ร่วมใจกันรีไซเคิล” น่ะเจ้าค่ะ
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เรียนเชิญใช้บริการ"โฉนดแลกเงิน"วงเงินไม่เกิน 1ล้าน*เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี#สมัครผ่านมือถือ*ทุกอย่างครบ รับเงินทันทีใน 1 วัน#มีที่=มีเงินสด! https://lin.ee/6f7XKqt
https://smartmoneythailand.com/ รับสมัครสินเชื่อด่วนเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด 🅰️ประจวบ*เพชร*ชุมพร*สุราษฎร์*วงเงิน 100,000บาท🅰️สมัครทางมือถือที่นี่ 24 ชั่วโมง ทราบผล🆘
แจ้งข่าวด่วนเฉพาะ!!!ข้าราชการ*พนักงานรัฐวิสาหกิจ*4 จังหวัด!(ที่อื่นรอก่อนนะค่ะ) ประจวบ/ชุมพร/เพชรบุรี/สุราษฎร์#สมัครสินเชื่อวงเงิน100,000บาท ผ่านมือถือ 5 วันรับเงิน////. https://lin.ee/7RdI9cI
เปิดบริการแล้วค่ะ😊 🎉 #สินเชื่อแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 🎉 #สมัครออนไลน์ได้เลย 24 ชั่วโมง 😊 👇 👇 👇 😊 https://smartmoneythailand.com https://lin.ee/7RdI9cI https://Facebook.com/smartmoneythailand/.
ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชุมพร/เพชรบุรี/ประจวบ* สมัครขอสินเชื่อวงเงิน 100,000บาท ได้ที่นี่ https://lin.ee/7RdI9cI
https://smartmoneythailand.com/ https://lin.ee/7RdI9cI //และpage @smartmoneythailand ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเชื่อในเครือ Smart Money สินเชื่อ#วงเงิน100,000บาทเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบุรี*ประจวบ*ชุมพร* #สมัครออนไลน์ทราบผลภายใน24 ชั่วโมง#ดอกถูก ปิดได้ โปะได้ ไม่เช็คเครดิต
วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายก อบต.หนองโสน รองนายก จนท. และทีมงานตัดต้นไม้ทุกท่าน ที่ได้มาตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงให้เสร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจและส่งใจสู่ชาวเหนือและชาวอิสานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในขณะนี้...ด้วยเพลงนี้ครับ
กดถูกใจตามคำเชิญแล้วครับท่าน