อบต.หนองโสน เพชรบุรี

อบต.หนองโสน เพชรบุรี www.nongsanophet.go.th โทร 032-400052
(19)

เปิดเหมือนปกติ

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดรายที่32 ของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 มกราคม 2564  เป็นหญิงชาวพม่าอายุ 41 ปี อยู่ตำบลสระพัง  ...
28/01/2021

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดรายที่32 ของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นหญิงชาวพม่าอายุ 41 ปี อยู่ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำสั่งตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่องห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี(คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 63 / 2564) แต่ผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นแรงงานต่างด้าว และได้เดินทางจากมหาชัย กลับเข้าสู่ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.64 ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร และผู้ที่รับส่งแรงงานต่างด้าวจากมหาชัยมาเพชรบุรี จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
🧼ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก 🧼อย่าตื่นตระหนกขอให้ตระหนัก 🧼#ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #มีและใช้แอปไทยและห

🔴 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.😷 พบผู้ติดเช...
28/01/2021

🔴 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
😷 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 32 ราย รักษาหายแล้ว 29 ราย และกำลังรักษาอีก 3 ราย

กลุ่มไหนที่มีสิทธิได้ แล้วกลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่ มาดูกันได้เลย  ส่วนวิธีการลงทะเบียนมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
27/01/2021

กลุ่มไหนที่มีสิทธิได้ แล้วกลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่ มาดูกันได้เลย ส่วนวิธีการลงทะเบียนมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

# วันนี้เพชรบุรีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม # คงเหลือกำลังรักษาอยู่แค่ 2 รายเท่านั้น   รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุร...
27/01/2021

# วันนี้เพชรบุรีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม # คงเหลือกำลังรักษาอยู่แค่ 2 รายเท่านั้น
รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 26 ม.ค. 2564 ไม่มีผู้ติดเชื้อ ข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่รวมทั้งสิ้น 31 ราย (รวมรักษาหายสะสม 29 ราย กำลังรักษา 2 ราย)
ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ

💚อย่าประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ 💎แล...
25/01/2021

💚อย่าประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ 💎แล้วเพชรบุรีจะชนะ🧼
รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564 #ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ #รักษาหายแล้ว 27 ราย #กำลังรักษา 4 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูล ณ วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 และ Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ...
25/01/2021

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูล ณ วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 และ Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ รายที่ 30 และรายที่ 31 ของจังหวัดเพชรบุรี

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ 22 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมา 2 ราย ค่ะวันนี้  ผู้ป่วยโควิ...
22/01/2021

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ 22 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมา 2 ราย ค่ะวันนี้ ผู้ป่วยโควิด
#เพศหญิง อายุ 43 ปี ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ
#เพศหญิง อายุ 50 ปี ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรรีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.) ได้รายงานสถานการณ์โรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19 )จังหวัดเพชรบุรี ส่งตรวจทั้งหมด จำนวน 11,606 ราย ไม่พบเชื้อ
จำนวน 11,446 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 ราย สะสม29 ราย รวม 31 ราย รายละเอียด ดังนี้

รายที่ 30 เพศหญิง อายุ 43 ปี ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย อาชีพรับจ้างโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 ม.ค. 64

ในวันที่ 20 ม.ค. 64 มาตรวจที่ รพ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และทราบผลการตรวจพบเชื้อ COVD-19 ในวันที่ 20 ม.ค. 64 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 7 ราย ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ COVID-19

รายที่ 31 เพศหญิง อายุ 50 ปี ม,4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อยอาชีพรับจ้างโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยงสูงจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 ม.ค. 64

ในวันที่ 20 ม.ค. 64 มาตรวจที่ รพ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และทราบผลการตรวจพบเชื้อ COVD-19 ในวันที่ 20 ม.ค. 64 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ COVD-19

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมมอบหมายคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายทุกคณะและ ศปก.ทุกระดับ กำกับ ดูแล ติดตามกิจการ/ กิจกรรม

ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) การค้นหาในชุมชน จำนวน 11,606 ราย
-ไม่พบเชื้อ จำนวน 11,446 ราย
-พบเชื้อสะสม จำนวน 31 ราย
-รอผล จำนวน 129 ราย
หมายเหตุ พบเชื้อสะสมรวม 32 ราย (1 ราย อาศัยอยู่ จ.สมุทรสงคราม)
🧼ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม 💎

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 64 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิก และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์...
22/01/2021

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 64 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิก และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายเหมืองตาหลอ - หลังวัดชมพูพน เพื่อให้ดูสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามในพื้นที่ตำบลหนองโสนและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณพนักงาน อบต.ที่ได้ช่วยกันพัฒนาในครั้งนี้ค่ะ

วันที่ 22 ม.ค.64 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองโสน จัดประชุมคณะกรรมการ สป.สช. โดยมี นายวินัย  พุ่มพวง นายก อบต.หนอ...
22/01/2021

วันที่ 22 ม.ค.64 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองโสน จัดประชุมคณะกรรมการ สป.สช. โดยมี นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิดการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.หนองโสน เรื่องการจัดทำแผน / โครงการ และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในเดือนที่ผ่านมาพร้อมเตรียมแผนดำเนินงานในระยะต่อไป

รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 19 -20 ม.ค. 2564 #ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ #รักษาหายแล้ว  24 ราย   #...
20/01/2021

รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 19 -20 ม.ค. 2564 #ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ #รักษาหายแล้ว 24 ราย #กำลังรักษา 5 ราย
💚อย่าประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ 💎แล้วเพชรบุรีจะชนะ🧼 ด้วยความห่วงใย จาก อบต.หนองโสน

💥 ครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้าน...
20/01/2021

💥 ครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
5. ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี
6. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์
1. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ประมาณ 14 ล้าน คน ไม่ต้องไปลงทะเบียน จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7 พันบาทนี้จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย (เริ่ม 5 ก.พ.64 )
2. ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง หรือ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลเดิมที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้แล้วเพื่อตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาดังกล่าว ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เป็นรายสัปดาห์จำนวน 8 สัปดาห์ ในวงเงิน 7,000 บาท (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64)
3. ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ www. เราชนะ .com โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ในระยะเวลาถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64)
สามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง หรือผู้ให้บริหารอื่นๆ ที่จะไปลงทะเบียนที่โครงการเราชนะ
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ที่ www. เราชนะ .com ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มหน่วยใช้จ่ายเป็นการบริการขนส่งสาธารณะ
โครงการนี้ไม่มีการเสียภาษี
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

วันนี้ 20 ม.ค. 64 อบต.หนองโสน โดยการนำของ นายกวินัย พุ่มพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าห...
20/01/2021

วันนี้ 20 ม.ค. 64 อบต.หนองโสน โดยการนำของ นายกวินัย พุ่มพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโสน อสม. สมาชิก อบต. และสป.สช.ตำบลหนองโสน ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปแต่ละหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่ อีกครั้งเพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับ ด้วยความห่วงใยและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันตนเอง จากการระบาดของไวรัส COVID - 19 หากครัวเรือนท่านใดที่ยังไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยจาก อบต.หนองโสน ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปในหมู่บ้านทั้ง 2 ครั้งนี้ ขอให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับหน้ากากอนามัย ได้ที่ อบต.หนองโสน ในวันและเวลาราชการน่ะค่ะ

#ข่าวดีวันนี้ 18 ม.ค. 64  #เพชรบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่  #คงเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังรักษาแค่ 5 รายเท่านั้น# รอ...
19/01/2021

#ข่าวดีวันนี้ 18 ม.ค. 64 #เพชรบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ #คงเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังรักษาแค่ 5 รายเท่านั้น
# รอผลตรวจเพียง 69 รายเท่านั้น
💚อย่าประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ 💎แล้วเพชรบุรีจะชนะ🧼

มาตรการป้องกัน  #คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี  ที่ 80 / 2564 เรื่อง  มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเ...
18/01/2021

มาตรการป้องกัน #คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80 / 2564
เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตามที่ จังหวัดได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลง อีกทั้ง จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายมีจำนวนมากขึ้น
จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบุรี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้
ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงได้มีการกำหนดมาตรการผ่อนคลายบางประเภท ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16 ) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ประกอบคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด -19 ) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการใสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยความห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้
"สระว่ายน้ำสาธารณะ สระว่ายน้ำรวมของรัฐ และเอกชนในโรงแรม ที่พัก พูลวิลล่า โฮมสเตย์ให้สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้
อนึ่ง สถานที่ หรือกิจกรรมอื่นใด ให้คงมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราวไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ แนบท้ายคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80 / 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ว่าด้วยสระน้ำ สระว่ายน้ำ
มาตรการหลัก
1. ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันขณะทำกิจกรรมอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
2. ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอร์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจุดล้างตัวด้วยสบู่
4. ให้มีมาตรการคัดกรองไข้ อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
5. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเและออกจากสถานที่ จัดเก็บข้อมูลติดตามผู้ใช้บริการ และ ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด (ไทยขนะ หรือ หมอชนะ) หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
6. ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์ เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
7. ให้เจ้าของสถานที่ ผู้เช่าสถานที่ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยปฏิบัติงาน ขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำชับ และให้คำแนะนำในการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดมาตรการเสริม
1. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณสุขาและห้องอาบน้ำ
2. จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
3. ให้พิจารณาพัฒนา นวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้การบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

#สถานการณ์โควิดเพชรบุรี วันที่ 15 - 17 ม.ค. 64 #วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม#คงเหลือผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา 6 ราย#รอผ...
18/01/2021

#สถานการณ์โควิดเพชรบุรี วันที่ 15 - 17 ม.ค. 64
#วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
#คงเหลือผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา 6 ราย
#รอผล 48 ราย
#เคยติดเชื้อ 29 ราย
💚คนเพชรไม่ประมาทการ์ดอย่าตก อย่าตื่นตระหนก ขอให้ตระหนัก #ใส่แมสก์ #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ใช้แอปไทยชนะ #มีแอปหมอชนะ 💎แล้วเพชรบุรีจะชนะ🧼

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในตำบลหนองโสน
18/01/2021

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในตำบลหนองโสน

วันที่ 15 ม.ค. 2564 นายวินัย  พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน ให้การสนับสนุนนำรถบรรทุกน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ไปร่ว...
15/01/2021

วันที่ 15 ม.ค. 2564 นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน ให้การสนับสนุนนำรถบรรทุกน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ไปร่วมกิจกรรมกับ อบต.ต้นมะม่วง ทำความสะอาดล้างถนนชำระฝุ่นละออง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ปัญหาเบื้องต้น ในกรณีโรคโควิด - 19 ณ ถนนเพชรเกษมสายเก่า (หลังบิ๊กซี) ตลอดสาย และ ถนนเพชรเกษมตั้งแต่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ถึง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพชรบุรี ร่วมกับอีกหลายๆ อบต.ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร...
15/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สรุปได้ดังนี้
1) วันที่ 1 ก.พ. 2564 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล (วันที่นายกฯ/สมาชิกสภาชุดปัจจุบันพ้นตำแหน่ง)
2) วันรับสมัคร วันที่ 8 - 12 ก.พ.64
3) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64
# เลือกตั้งท้องถิ่น
# สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
# ประเด็น ioc64

รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2564 #ไม่มีผู้ติดเชื้อ #ข้อมูลสะสมระลอกใหม่รวมทั้งสิ้น29ราย #รั...
15/01/2021

รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2564 #ไม่มีผู้ติดเชื้อ #ข้อมูลสะสมระลอกใหม่รวมทั้งสิ้น29ราย #รักษาหายแล้ว18ราย กำลังรักษา 11 ราย
(วันที่ 14 ม.ค. 2564 รักษาหายเพิ่ม 1 ราย ของอำเภอบ้านแหลม)
##saveเพชรบุรี ใส่แมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ใช้แอปไทยชนะ
มีแอปหมอชนะ #เพชรบุรีจะชนะ

# ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี   คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 63 / 2564  ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 มกราคม 2564 เป็...
14/01/2021

# ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 63 / 2564
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ต่างด้าว #ห้ามเข้าห้ามออก

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 1)
14/01/2021

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 1)

6 วิธีรับมือ อากาศหนาวเย็น ❄️ ☃️.1. ออกกำลังกาย กินให้ครบ 5 หมู่ และทาครีมให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนัง 2. เตรียมเสื้อ/ผ้า...
14/01/2021

6 วิธีรับมือ อากาศหนาวเย็น ❄️ ☃️.
1. ออกกำลังกาย กินให้ครบ 5 หมู่ และทาครีมให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนัง
2. เตรียมเสื้อ/ผ้าห่มกันหนาว ซักให้สะอาด**เสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้มน้ำร้อน
3. งดดื่มสุราทุกชนิด ไม่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
4. ระวังและสังเกตผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง
5. “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”
-ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม สวมแมสทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
-หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย เว้นระยะห่าง แยกของใช้
-เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่แออัด
6. หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอและอาศัยอยู่ในที่อบอุ่น

ข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ล่าสุด (ข้อมูล ณ 13 ม.ค.64)       💚 มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน- ขยายเวลาลดหย่อนส่งเ...
14/01/2021

มาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ล่าสุด (ข้อมูล ณ 13 ม.ค.64) 💚 มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน
- ขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบ ประกันสังคม /// ลูกจ้างและนายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค. -มี.ค. 64
- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง /// ได้งินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
- กรณีว่างงานจากการลาออก /// ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
- โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ///สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 #ศบค 13 ม.ค.64

ที่อยู่

อบต.หนองโสนเพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-3240-0052

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.หนองโสน เพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.หนองโสน เพชรบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญใช้บริการ"โฉนดแลกเงิน"วงเงินไม่เกิน 1ล้าน*เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี#สมัครผ่านมือถือ*ทุกอย่างครบ รับเงินทันทีใน 1 วัน#มีที่=มีเงินสด! https://lin.ee/6f7XKqt
https://smartmoneythailand.com/ รับสมัครสินเชื่อด่วนเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด 🅰️ประจวบ*เพชร*ชุมพร*สุราษฎร์*วงเงิน 100,000บาท🅰️สมัครทางมือถือที่นี่ 24 ชั่วโมง ทราบผล🆘
แจ้งข่าวด่วนเฉพาะ!!!ข้าราชการ*พนักงานรัฐวิสาหกิจ*4 จังหวัด!(ที่อื่นรอก่อนนะค่ะ) ประจวบ/ชุมพร/เพชรบุรี/สุราษฎร์#สมัครสินเชื่อวงเงิน100,000บาท ผ่านมือถือ 5 วันรับเงิน////. https://lin.ee/7RdI9cI
เปิดบริการแล้วค่ะ😊 🎉 #สินเชื่อแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 🎉 #สมัครออนไลน์ได้เลย 24 ชั่วโมง 😊 👇 👇 👇 😊 https://smartmoneythailand.com https://lin.ee/7RdI9cI https://Facebook.com/smartmoneythailand/.
ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชุมพร/เพชรบุรี/ประจวบ* สมัครขอสินเชื่อวงเงิน 100,000บาท ได้ที่นี่ https://lin.ee/7RdI9cI
https://smartmoneythailand.com/ https://lin.ee/7RdI9cI //และpage @smartmoneythailand ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเชื่อในเครือ Smart Money สินเชื่อ#วงเงิน100,000บาทเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบุรี*ประจวบ*ชุมพร* #สมัครออนไลน์ทราบผลภายใน24 ชั่วโมง#ดอกถูก ปิดได้ โปะได้ ไม่เช็คเครดิต
วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายก อบต.หนองโสน รองนายก จนท. และทีมงานตัดต้นไม้ทุกท่าน ที่ได้มาตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงให้เสร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจและส่งใจสู่ชาวเหนือและชาวอิสานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในขณะนี้...ด้วยเพลงนี้ครับ
กดถูกใจตามคำเชิญแล้วครับท่าน