กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ - ค่าย

กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ - ค่าย กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 พร้อมด้วย ร.ต.พิสิฐ เนียมสูงเนิน ผบ.มว.บร.ร้อย.ฝรพ.1...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 พร้อมด้วย ร.ต.พิสิฐ เนียมสูงเนิน ผบ.มว.บร.ร้อย.ฝรพ.1 ได้กรุณาเดินทางไปเยี่ยมบ้านของกำลังพล พลฯของหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อ.บางสะพาน,อ.ทับสะแก,อ.ปรานบุรี จว.ประจวบฯ และได้มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้แก่ครอบครัวของกำลังพล ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน ร้อย.ฝรพ.1 จัดชุด ARMY Delivvery กองทัพภาคที่1 โดย กองร้อยฝึกรบพิเศษที่1 นำอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด19 การปฏิบัติเป็นไปความเรียบร้อยครับ

วันที่ 15 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค ได้ให้กำลังพลจัดชุด ARMY Delivery barber ตัดผมให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบค่า...
18/05/2020

วันที่ 15 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค ได้ให้กำลังพลจัดชุด ARMY Delivery barber ตัดผมให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบค่ายมีจำนวนชาวบ้าน ชาย 2 คน เด็ก 2 คน ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 14 พ.ค. 63 ชป.สห.ร้อย.ฝรพ.๒ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เขาย้อย ร่วมตรวจสอบ การให้บริการ ร้านสะดวกซื้อ ชีเจและเซเว่นในเขตพื้...
18/05/2020

เมื่อ 14 พ.ค. 63 ชป.สห.ร้อย.ฝรพ.๒ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เขาย้อย ร่วมตรวจสอบ การให้บริการ ร้านสะดวกซื้อ ชีเจและเซเว่นในเขตพื้นที่ชุมชน
ม.๔ ต. สระพัง อ.เขาย้อย จว.พ.บ. โดยมีเจ้าหน้าที่ ของทางร้านมาดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิร่างกาย แจกจ่ายแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด ก่อนเข้าภายในร้าน ทั้งเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการ เช่นการกำหนดระยะห่างสำหรับผู้รอใช้บริการ เป็นต้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อ 14 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.ฤทธี มีมาก ฝอ.3 เป็นผู้แทนนำกำลังพล นายทหาร ...
18/05/2020

เมื่อ 14 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.ฤทธี มีมาก ฝอ.3 เป็นผู้แทนนำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ตาม รปจ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ จนท.ตร. ตรวจสอบ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ จนท.ตร. ตรวจสอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนฯ โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ ๒/๒๕๖๓ ลง ๑ พ.ค.๖๓) ทั้งนี้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
๑.เมื่อ ๑๓๑๓๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สห.ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านตามสั่ง ป้าแอน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ มี แจกจ่ายแอลกอฮอล ทำความสะอาด ก่อนเข้าภายใน ทั้งเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
๒. เมื่อ ๑๓๑๔๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สารวัตรทหาร ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารวิโรจน์แก่งกระจาน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ มีแจกจ่ายแอลกอฮอล ทำความสะอาด ก่อนเข้าภายใน ทั้งเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อ 12 พ.ค.63 พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.15 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/สายตรวจ ตลาดพูนทรัพ...
18/05/2020

เมื่อ 12 พ.ค.63 พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.15 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/สายตรวจ ตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พร้อมมอบเฟสชิวให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ทหารไว้ใช้ป้องกันการติดต่อจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนาที่ประจำจุดตรวจ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ สังกัด ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63
ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ สังกัด ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ตร.และฝ่ายปกครอ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ตร.และฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนฯ โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ ๒/๒๕๖๓ ลง ๑ พ.ค.๖๓) ทั้งนี้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
๑.เมื่อ ๑๒๑๕๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สารวัตรทหาร ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เขาย้อย ตรวจสอบร้านตัดผม ม.๑ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
๒.เมื่อ ๑๒๑๖๔๐ พ.ค.๖๓ มว.สารวัตรทหาร ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เขาย้อย ตรวจสอบตลาดนัด วัดหนองส้ม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จว.พ.บ. พบว่าเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ จนท.ตร. ตรวจสอบ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ จนท.ตร. ตรวจสอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนฯ โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ ๒/๒๕๖๓ ลง ๑ พ.ค.๖๓) ทั้งนี้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
๑.เมื่อ ๑๒๑๑๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สห.ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านเสริมความงาม ร้านเสริมสวยน้องเล็ก ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ มี แจกจ่ายแอลกอฮอล ทำความสะอาด ก่อนเข้าภายใน ทั้งเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
๒. เมื่อ ๑๒๑๒๓๐ พ.ค.๖๓ มว.สารวัตรทหาร ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านขายเครื่องดื่ม(กาแฟสด) ร้านกาแฟทนาย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ มีตรวจอุณหภูมิร่างกาย แจกจ่ายแอลกอฮอล ทำความสะอาด ก่อนเข้าภายใน ทั้งเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ มว.สห.ร้อย.ฝรพ.๑ ได้นำเอกสารคู่มือการปฏิบัติให้กับทางผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ตร.และฝ่ายปกครอ...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ให้จัดชุดสายตรวจปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ตร.และฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนฯ โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ ๒/๒๕๖๓ ลง ๑ พ.ค.๖๓) ทั้งนี้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
๑.เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สห.ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก ร้านป้าเยาว์หน้าโรงพักแก่ง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
๒.เมื่อ ๑๑๑๐๐๐ พ.ค.๖๓ มว.สารวัตรทหาร ร้อย.ฝรพ.๑ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แก่งกระจาน ตรวจสอบประเภทร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก CJ สาขาแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. พบว่าผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติห...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63  พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 จัดวงดนตรีสร้างความบันเทิง จัดฉายหนังกลางแปลง บำรุงส...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 จัดวงดนตรีสร้างความบันเทิง จัดฉายหนังกลางแปลง บำรุงสุขคลายเหงา ให้กำลังพลทหารกองประจำการ ของหน่วย บริเวณสนามหญ้า มว.บร.ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติห...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติห...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติห...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ได้จัดวงดนตรีสร้างความบันเทิงและฉายหนังกลางแปลง บำรุงส...
18/05/2020

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ได้จัดวงดนตรีสร้างความบันเทิงและฉายหนังกลางแปลง บำรุงสุขคลายเหงา ให้กำลังพลทหารกองประจำการ ของหน่วย บริเวณสนามหญ้า มว.บร.ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 นำกำลังพล เข้าร่วม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ...
08/05/2020

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 นำกำลังพล เข้าร่วม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.63 และ เป็นการทดแทนปริมาณเลือด ที่มีความขาดแคลน ณ. อาคาร มว.ฝึก.ร้อย.ฝรพ.1 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 71 นาย รวมโลหิตที่ได้จำนวน 31,750 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ...
08/05/2020

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ฯ ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะแก บ.หนองสะแก ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐเอกชน ประชาชนจิตอาสาฯในพื้นที่จำนวน 150 คน มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 200 ต้น ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.- ๐๑ พ.ค.๖๓ ร้อย.ฝรพ.๑ ขอรายงานผลการปฏิบัติในห้วงประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน...
08/05/2020

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.- ๐๑ พ.ค.๖๓ ร้อย.ฝรพ.๑ ขอรายงานผลการปฏิบัติในห้วงประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๑. ภารกิจ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๘ จุดตรวจ ดังนี้
๑.๑ แยกตลาดเทศบาลเขาย้อย
๑.๒ ชุมชนบ้านหนองปรง
๑.๓ ชุมชนบ้านหนองปลาไหล
๑.๔ แยกเข้าชุมชนหนองชุมพล
๑.๕ แยกห้วยหลวง
๑.๖ แยกวังยาง
๑.๗ ชุมชน อบต.หนองชุมพล
๑.๘ ชุมชน บ้านหนองบัว
๒. หน่วยปฏิบัติ
๒.๑ ทหาร จำนวน ๔ นาย
๒.๒ ตำรวจ จำนวน - นาย
๒.๓ อาสาสมัครปกครอง
จำนวน - นาย
๓. พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิว จำนวน - ราย ดังนี้
๓.๑ ดำเนินคดี จำนวน - ราย
๓.๒ ตักเตือนและทำบันทึก
จำนวน - ราย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ ฝอ.5 เป็นผู...
08/05/2020

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ ฝอ.5 เป็นผู้แทนนำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ พลทหาร สวดมนต์ไหว้พระประจำเดือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/61 มอบโล่เกียรติบัตรและได้กล่าวให้โอวาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัต...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัต...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.ต.พิสิฐ เนียมสูงเนิน จัดฉายหนังกลางแปลง...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.ต.พิสิฐ เนียมสูงเนิน จัดฉายหนังกลางแปลง และ จัดเลี้ยงลูกชิ้นปลาทอด แก่กำลังพลพลทหาร เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัต...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบั...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบั...
07/05/2020

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ร.ท.อัครพงษ์ ปรียาชีวะ สังกัด ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จว.เพชร...
23/04/2020

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ร.ท.อัครพงษ์ ปรียาชีวะ สังกัด ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี ตรวจความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ขอรายงานการปฏิบัติการจัดกิจกรรมสันทนาการ วงดนตรีสร้างความบันเทิง เพื่อให้กำลังพล พลทหา...
23/04/2020

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 ขอรายงานการปฏิบัติการจัดกิจกรรมสันทนาการ วงดนตรีสร้างความบันเทิง เพื่อให้กำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วยได้ผ่อนคลาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพล พลทหารเพื่อแนะแนวทางในการรับ...
23/04/2020

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพล พลทหารเพื่อแนะแนวทางในการรับราชการต่อ และได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณและชุดฝึกให้แก่พลทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่ออีก 1 ปี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 ร.ท.อัครพงษ์ ปรียาชีวะ สังกัด ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จว.เพชร...
23/04/2020

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 ร.ท.อัครพงษ์ ปรียาชีวะ สังกัด ร้อย.ฝรพ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลาดพูนทรัพย์ อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี ตรวจความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทบทวนข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อยกเว้น อบรมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกิริยาวาจา และภาษากาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ ฝอ.5 เป็นผู...
23/04/2020

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 พ.ท.เสริมพงศ์ วงศ์สิทธิโชค รรก.ผบ.ร้อย.ฝรพ.1 มอบหมายให้ ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ ฝอ.5 เป็นผู้แทนนำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลฯ สวดมนต์ไหว้พระตาม รปจ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

12 หมู่3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
Phetchaburi
76170

ข้อมูลทั่วไป

ในยุคที่ผ่านมา กองทัพแห่งชาติได้เผชิญปัญหาอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศ คือ การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้สงครามปฏิวัติเป็นเครื่องมือในการทำสงครามต่อสู้กับรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้ตัดสินใจใช้แนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธ เพื่อโค่นล้มรัฐบาล และยึดอำนาจรัฐในที่สุด การต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นมา จากขบวนการต่อต้านซึ่งไม่มีการจัดที่เข้มแข็ง ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ และอุดมการณ์ กลับกลายเป็นกองทัพปลดแอกที่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพแห่งชาติอย่างใหญ่หลวง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และสังคมจิตวิทยา ภายในชาติได้ ด้วยเหตุผลนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ กองทัพบกได้มีแนวความคิด จัดตั้งหน่วยซึ่งจะต้องมีภาระหน้าที่ดำเนินการฝึกสอน ให้กับกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ในแต่ละกองทัพภาค โดยให้ความรู้ทางด้านการเมือง และการทหาร มีขีดความสามรถเพียงพอ ก่อนที่จะส่งกำลังพลเข้าทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้หน่วยจะต้องดำเนินการฝึกสอน และปฏิบัติการสงครามพิเศษ เพื่อสนับสนุนการรบตามแบบในขั้นการทำสงครามประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหน่วยไปตามสถานการณ์ตามลำดับ

เบอร์โทรศัพท์

032422195

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ - ค่ายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ - ค่าย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทางหน่วยจะ เปิดหลักสูตร ปปส. อีกครั้งเมื่อไหร่ครับ ขอทราบรายละเอียดการทดสอบ ครับ
สอบถามหน่อยค่ะในกรณีที่ทหารป่วยต้องรักษาตัวระยะยาวก็คือว่าต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านไม่ได้เงินเดือน เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเซ็นจำหน่ายออกก็คือรอแค่ปลดแต่ไม่ได้เงินเดือน แล้วทหารน่ะค่ะจะเงินที่ไหนรักษางานก็ไม่ได้ทำมีลูก2ที่ต้องเลี้ยงดูอีก
ปลาใหญ่ตัวหนึ่ง ต้องการแหวกว่ายไปถึงที่สุดน้ำ มันเห็นน้ำแล้ว มันต้องการแหวกว่ายน้ำใสนั้น เพื่อเห็นที่สุดแห่งน้ำ มันเรื่อยลิ่วแหวกว่ายเรื่อยไป ด้วยพละกำลังว่ายไปในน้ำ เพื่อจะไปที่สุดน้ำ อยากเห็นลักษณะของที่สุดน้ำ จนร่างกายอ้อนล้ามันก็ไม่เคยพบ ที่สุดน้ำ มันต้องการรับรู้เป็นอย่างยิ่ง ว่าที่สุดน้ำเป็นอย่างไร ก็ไม่เคยเพียรพบ ถึงจะเพียรพยายามอย่างไร มันก็ไม่เคยพานพบ ปลาเอ๋ยปลา หากมันละความหมายมั่นพยายาม ที่จะไปมองหาที่สุดน้ำ แล้วกลับมาดูความเป็นจริง มันก็จะเห็นได้ว่า ไม่ว่ามันวุ่นว่ายไปณ.ที่ใดๆ ที่นั้นก็คือที่สุดน้ำ ไม่ว่ามันจะเวียนว่ายไปในสารทิศใด มันก็ถึงที่สุดน้ำ เพราะมวลแห่งน้ำมีลักษณะ เป็นอันเดียวกัน มันเหมือนกัน อย่างหาต้นหาปลายหรือที่สุดไม่ได้ ฉนั้นฉันใดที่สุดแห่งน้ำ ก็อยู่ใกล้เพียงปลายจมูกของหมู่ปลา ที่สุดแห่งฟากฟ้า ก็อยู่ณ.ที่จงอยปากของฝูงนก ที่สุดของความว่าง ก็ปรากฏอยู่ท่วมทับความต้องการ ที่จะไปสู่ของเธอ พระนิพพานอันปราศจากรูปลักษ์ มีธรรมลักษณะดุจสายน้ำ ของหมู่ปลา มีธรรมลักษณะดุจท้องฟ้าของฝูงนก ปรากฏอยู่ท่วมทับ ปริมลฑลใจกายของเธอ มันท่วมท้นแม้ในอาการเข้าไปสู่ ท่วมทับโลกสันนิวาสและส้งสารวัฏ กว้างไกลอนันต์ เป็นหนึ่งเดียวกันไปทั้งหมด เธอทั้งหลายไม่อาจพบเห็นได้ ด้วยอาการเข้าไปสู่ หรือไม่อาจไปถึงที่สุดแห่งนิพพาน ด้วยกำลัง ที่สุดของความจริงแท้ คือว่างเปล่านั้น มีธรรมลักษณะเดียวกัน กับที่ปลายจมูกของเธอ มันคือความสงบใสเย็น มันแทรกซ้อนอยู่ในความว่าง ที่เธอมองเห็น และหมายมั่นเอา เธอเห็นมันได้ เมื่อเธอปราศจากการหมายมั่น ในอัตตาเท่านั้น แท้จริงมันว่างอย่างปราศจากว่าง อย่างสิ้นเชิง นั้นแลความหมายของว่างจริง สูญญตาธรรมวิโมกข์ มันคือธรรมาการธรรม ความดับของอัตตา หรือที่ที่สิ้นสุดสังขาร นิพพานธรรมวิสุทธิจิตวรธรรมเกษม
สนใจค่ายติดต่อทางใด ib ทีครับ
สวัสดีครับพี่ๆ
1/49รายงานตัวครับยังจำได้ดี ทหารค่ายแก่ง
1/49..ครับ รายงานตัว ..คับ..
อยากดูโพสล่าสุด
อยากให้โพสกิจวัตรประจำวันของทหารใหม่ครับ
ขอบคุณที่ลงรูปให้ดูครับ
สามวันแล้วไม่เห็นทการใหม่ ใจพ่อแม่ว้าเห่ว ฮือออออออ
พลทหารอภิวัฒน์จิตรรัมย์อยู่กองนี้ไหมคะ