สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี บริการทางด้านกฏหมายและทะเบียนทนายความ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและพี่น้องทนายความ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่๑๕เน...
23/10/2020

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและพี่น้องทนายความ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่๑๕
เนื่องใน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีโดย ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็น...
20/03/2020

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
โดย ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาทนายพุฒธิธร คงถาวร ณ วัดใหม่เจริญธรรม(บางจาน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดย ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพทนายอนันต...
08/02/2020

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
โดย ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่
ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพทนายอนันต์ วรรณพรรณ (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปฏิรูป)
ณ วัดโคก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมกรรมการและที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและรับประทานอาหารร่วมกันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
08/02/2020

ประชุมกรรมการและที่ปรึกษา
สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
และรับประทานอาหารร่วมกัน
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
23/10/2019

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช

ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ศาลจังหวัดเ...
26/12/2018

ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่
ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ เพชรบุรี

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเลื่อน เพิ่มพูล บิดา ทนายชาญ เพิ่มพูล ณ วัดท่าเรือ อำเภอแก...
21/12/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
คุณพ่อเลื่อน เพิ่มพูล บิดา ทนายชาญ เพิ่มพูล
ณ วัดท่าเรือ อำเภอแก่งกระจาน เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรร...
17/12/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพทนายสุรพงษ์ กุลานุวัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วัดพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาทนายสุก...
08/12/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาทนายสุกัญญา พุกงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ วัดหนองไม้เหลือง อำเภอเมืองเพชรบุรี.

ข้าพเจ้า นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะทนายความขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกใน...
05/12/2018

ข้าพเจ้า นายกฤษณ์ แก้วอยู่
ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ ที่ปรึกษาและคณะทนายความ
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี
30/11/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนท...
30/11/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี

โดยทนายกฤษณ์ แก้วอยู่

ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี

บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

แก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและแจ้งให้ท่านผู้...
31/10/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและแจ้งให้ท่านผู้ว่าฯได้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม...
23/10/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์.

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายควา...
13/10/2018

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี, คณะกรรมการ ,
ที่ปรึกษาและคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเ...
21/09/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาทนายภัคพล รบแคล้ว ที่บ้านคลองสาย 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าน สว พิชัย ขำเพชร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวั...
06/09/2018

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าน สว พิชัย ขำเพชร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ท่านวิทยา แก้วไทรหงวน และท่านปรากฎ โกลาวัลย์ อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 ท่านอรรถพร อัมพวา ประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม และทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อฉาย แก้วอยู่ บิดา นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัด้พชรบุรี ณ วัดปากลัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561.

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ,นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทน...
05/09/2018

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ,นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7,นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม ประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี,นายสมนึกโพธิ์ทะเล ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสาคร,นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม,นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดหัวหิน ,นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสมชาย ลิ้มสกุล อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อฉาย แก้วอยู่ บิดา นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดปากลัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดและบรรยายกฎหมาย โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 โดย...
16/08/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดและบรรยายกฎหมาย โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 โดยท่านนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน กับผู้ว่าราช...
15/08/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขั...
07/08/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธี...
07/08/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีสงฆ์และถวายพวงมาลา เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ครั้งที่...
04/08/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องอาหารรีแล็กซ์ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลเยาวช...
25/07/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ และคณะทนายความ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรร...
19/07/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ และคณะทนายความ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเ...
10/07/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ณ วัดถ้ำเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนากฎหมายใหม่เรื่องการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิช...
03/07/2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนากฎหมายใหม่เรื่องการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยมีนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสัมนา ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลอาญาคดีท...
29/06/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี มอบของที่ระลึกให้กับท่านโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เน...
27/06/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี
มอบของที่ระลึกให้กับท่านโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดนครปฐม.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรีร่วมงานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพพลเรือตรี...
27/06/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมงานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพพลเรือตรีจำลอง กิติกัมรา บิดาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนทางด้า...
12/06/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรมสร้างรั้วป้องกัน...
22/05/2018

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรมสร้างรั้วป้องกันอาชญากรรม อย่างยั่งยืน และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนภารกิจกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ชั้น1 ตึก14 อ.วิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและคณะทนาย...
10/05/2018

งานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีและคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กับผู้ว่าร...
08/05/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกร...
27/03/2018

สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี และคณะทนายความจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กับหน่วยงานราชการ ให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด.

ที่อยู่

6-8 ถนนดำเนินเกษม
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:50 - 16:30
อังคาร 08:50 - 16:30
พุธ 08:50 - 16:30
พฤหัสบดี 08:50 - 16:30
ศุกร์ 08:50 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032425390

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญอ่านครับ
เชิญอ่านครับ
ขออนุญาตใช้พื้นที่ครับ ทนายท่านใดอยู่พื้นที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีครับ พรุ่งนี้ 21 ต.ค. 62 เวลา 9.00 น. มีคดีด่วน..ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย จะให้ช่วยดูแลลูกความ มีค่าใช้จ่ายให้ครับ ติดต่อผม 0813552020 ขอบคุณครับ
ขออนุญาตใช้พื้นที่ครับ ทนายท่านใดอยู่พื้นที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีครับ พรุ่งนี้ 21 ต.ค. 62 เวลา 9.00 น. มีคดีด่วนศาลนัดสอบคำให้การจำเลย จะให้ช่วย ดูแลลูกความ มีค่าใช้จ่ายให้ครับ ติดต่อผม 0813552020 ขอบคุณครับ