สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท สจป.10 สาขาเพชรบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายไพฑูรย์ อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่า...
21/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายไพฑูรย์ อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขัน ธ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม่กุยบุรี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราณบุรี และหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกซ่อมและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ แปลงปลูกป่าพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพาน, เจ้าหน...
21/10/2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพาน, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพานน้อย ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคกลาง 2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกซ่อมและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID 19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4(ห้วยทราย), หน่วยป้องก...
21/10/2021

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4(ห้วยทราย), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองประจวบฯ, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบฯ และประชาชน ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงาน...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
แจกจ่ายกล้าไม้
🌱ก.เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 1 ราย
จำนวน 30 ต้น

🌱ก. งานผลิตกล้าไม้
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (คทช)
1 ราย จำนวน 10 ต้น

🌱ก.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2 ราย
จำนวน 290 ต้น

รวมทั้งสิ้น 330 ต้น

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
🌱กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3,000 กล้า จำนวน 5 ราย
รวมทั้งสิ้น 3,000 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 5 ราย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาช...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 4 ราย
จำนวน 370 ต้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และป...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 520 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1 ราย จำนวน 10 ต้น
🌱งานผลิตกล้าไม้ (คทช)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป - ราย จำนวน - ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 3 ราย จำนวน 370 ต้น
🌱รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 600 ต้น
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,800 ต้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และหัวหน้าสวนป่าท...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และหัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผอ.ทสจ.เพชรบุรี ผอ.สบอ.ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผอ.สทช.ที่ 3 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตรวจติดตามความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาช...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 8 ราย จำนวน 1,950 ต้น

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
🌱กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 1,400 กล้า จำนวน 2 ราย
รวมทั้งสิ้น 1,400 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 2 ราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และป...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2 ราย
จำนวน 870 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 2 ราย
จำนวน 1,400 ต้น
🌱งานผลิตกล้าไม้ (คทช)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป - ราย
จำนวน - ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1 ราย
จำนวน 100 ต้น
-เพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าฯ 2 ราย
จำนวน 2,000 กล้า
🌱รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 1 ราย
จำนวน 1,000 ต้น
รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,370 ต้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงาน...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
แจกจ่ายกล้าไม้
🌱ก.เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 6 ราย จำนวน 752 ต้น

🌱ก. งานผลิตกล้าไม้
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (คทช.) 1 ราย จำนวน 100 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (คทช) 2 ราย จำนวน 200 ต้น

🌱ก.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 7 ราย จำนวน 2,090 ต้น

รวมทั้งสิ้น 3,142 ต้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนว...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2564 ณ วัดเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการททรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายอดิเรก อินใจ ผอ.ศูนย์ป่าไม้สมุทร...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการททรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายอดิเรก อินใจ ผอ.ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม และส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
🌱กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2,900 กล้า จำนวน 5 ราย
รวมทั้งสิ้น 2,900 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 5 ราย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และป...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 475 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 6 ราย จำนวน 440 ต้น
🌱งานผลิตกล้าไม้ (คทช)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 1,600 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 2 ราย จำนวน 70 ต้น
รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,585 ต้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงาน...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้

🌱ก.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 1,410 ต้น

รวมทั้งสิ้น 1,410 ต้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่ว...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับอธิบดีกรมป่าไม้และผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล video conference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ป...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
แจกจ่ายกล้าไม้
🌱ก.เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 4 ราย
จำนวน 1,519 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 2 ราย
จำนวน 35 ต้น

รวมทั้งสิ้น 1,554 ต้น

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และป...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
🌱เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2 ราย จำนวน 339 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 3 ราย จำนวน 425 ต้น
🌱งานผลิตกล้าไม้ (คทช)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 3 ราย จำนวน 1,997 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1 ราย จำนวน 50 ต้น
รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,811 ต้น

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายไพฑูรย์ อรุณเนตร ผอ.ศูนย์ป่...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายไพฑูรย์ อรุณเนตร ผอ.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านระบบ webex ณ ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 สวนป่าท่องเที่ยว(โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
🌱กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 1,900 กล้า จำนวน 3 ราย
รวมทั้งสิ้น 1,900 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 3 ราย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงาน...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินฯ
ซึ่งการแจกกล้าไม้ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยกล้าที่แจก ดังนี้
แจกจ่ายกล้าไม้
🌱ก.เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 4 ราย
จำนวน 560 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1 ราย
จำนวน 200 ต้น

🌱ก. งานผลิตกล้าไม้
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (คทช.)
1 ราย จำนวน 200 ต้น
- จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (คทช)
1 ราย จำนวน 500 ต้น

🌱ก.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (โควิด)
- เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2 ราย
จำนวน 390 ต้น

รวมทั้งสิ้น 1,850 ต้น

ที่อยู่

361 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032402519

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528
ขออภัยด้วยครับ วันนี้ไปรับต้นไม้ไม่ทัน เนื่องจากเปลี่ยนกำหนดการเข้าเร็วกว่าเดิม และเปลี่ยนสถานที่ปลูกต้นไม้ใหม่ และปลูกต้นเดียว พอดีผู้ใหญ่บ้านมีต้นประดู่แดง อยู่ เลยปลูกไป
รับเช้าวันที่ 9 เม.ย. ได้ไหมครับ (ผู้ว่า และ นพ.สสจ.พบ. ตรวจเยี่ยมบ่ายครับ
ได้ครับ รับได้ที่ไหนครับ กี่โมงครับ
ขอ 2 ต้นพอครับ สูงประมาณหัวเข่าก็ได้ครับ
ผู้ว่า และ นพ.สสจ.พบ. ตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ที่ รพ.สต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ต.ไร่ส้ม อยู่แถวเขาบันไดอิฐ) วันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61 เวลาประมาณ 16.00 น. อยากได้ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข คือต้น การบูร (แต่ถ้าไม่มี ขอเป็นไม้ยืนต้น หรือไม้มงคล อื่นๆ เช่น ราชพฤกษ์ สัก พะยูง ประดู่ เป็นต้น)
สอบถามว่า จะขอต้นไม้ 2 ต้น เพื่อให้ ผู้ว่าฯ และ นพ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปลูก พอจะมีสนับสนนหรือไม่ครับ หรือว่าต้องติดต่อที่ไหน ที่มีครับ (ทั้ง 2 ท่าน ตรวจเยี่ยมสถานที่ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.)
ขออนุญาตส่งผ่านหนังสือถึงหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อยด้วย..ขอบคุณครับ (ขออภัยส่งทางเมล์ไม่ทันครับ)
จะไปขอรับพันธุ์ไม้่ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 ไปรับได้ที่ไหนครับ
ขอถามหน่อยครับ เลี้ยงนกหัวจุกไว้ 2 ตัว แต่ไม่ได้ซื้อจากฟาร์ม จึงไม่มีใบฟาร์ม สามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ไหมครับ