กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช

กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจของหน่วย กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เปิดเหมือนปกติ

18/08/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษามหาบารมี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพกุญชร ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เเละจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" ในโครงการ ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน (สู้ภัยโควิด) โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 (โคกช้าง) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกร...
18/08/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษามหาบารมี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพกุญชร ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เเละจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" ในโครงการ ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน (สู้ภัยโควิด) โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 (โคกช้าง) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

“ 💂🏼‍♂️❤ ด้วยรักจากหัวใจ มอบความห่วงใยให้กำลังพลและครอบครัว 👨‍👩‍👧‍👦 ”เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  กองพันทหารขนส่งที่ 23 ...
17/08/2021

“ 💂🏼‍♂️❤ ด้วยรักจากหัวใจ มอบความห่วงใยให้กำลังพลและครอบครัว 👨‍👩‍👧‍👦 ”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย ประธานสมาคมเเม่บ้านกองทัพบกสาขา กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ใน“โครงการบรรเทาความเดือดร้อน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภค - บริโภค จากสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัว ของผู้ปฎิบัติหน้าที่ฝึกทหารใหม่ ที่ต้องปฎิบัติงานเป็นเวลานาน โดยไม่สามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้ ทั้งนี้กำลังพลและครอบครัวของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความรู้สึกปลาบปลื้ม ยินดี ในความห่วงใยของสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นอย่างดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

💛✨ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🌐 www.royaloffice.th
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

✨ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

💛✨ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🌐 www.royaloffice.th
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

✨ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 🇹🇭//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล...
22/07/2021

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 🇹🇭

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 0900 พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนาคลองโคกช้าง ขุดลอกผักตบชวา รางระบายน้ำ และกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ณ บริเวณคลองโคกช้าง ชุมชนชาวแพ หมู่ที่ 10 ตำบล อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้นำผลผลิต จากโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน

💉💂🏼‍♂️🇹🇭  ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสา ...
16/07/2021

💉💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥
กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ////
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ให้กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการขาดเเคลนโลหิตสำรอง เเละมีผู้บริจาคโลหิตที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกได้รับปริมาณโลหิตสำหรับในการรักษาผู้ป่วย ในปริมาณ จำนวน 1,400 CC

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน"กองทัพบกไทยร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬ผู้บัญชาการกองบัญชากองช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใยประชาชนใน...
13/07/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน"กองทัพบกไทยร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

ผู้บัญชาการกองบัญชากองช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ กองพันขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคฯ แอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย,น้ำดื่ม และ ผักปลอดสารพิษในโครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง และผักฮองเต้ ให้กับครอบครัวประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64 โดยให้ประชาชนได้ดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิค – 19 และนำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ไปประกอบอาหารเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เราพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในขณะนี้ไปได้

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 🇹🇭//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม...
07/07/2021

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 🇹🇭

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 0800 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " จิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนาปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ณ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร , นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

25/06/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารพันธุ์ดี มอบความรู้สู่ทหารกองประจำการ 🥬🥦

💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารพันธุ์ดี มอบความรู้สู่ทหารกองประจำการ 🥬🥦//// ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบั...
25/06/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารพันธุ์ดี มอบความรู้สู่ทหารกองประจำการ 🥬🥦

//// ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " โครงการ ส่งเสริมทักษะ มุ่งสู่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับทหารกองประจำการ////

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 0900 ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดการอบรม "โครงการ ส่งเสริมทักษะ มุ่งสู่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมี พ.อ.สุริยัน ประพิตรไพศาล ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 เป็นประธานโดยจัดการฝึกอบรมด้านการเกษตรกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.การทำปุ๋ย 2.การทำน้ำหมักชีวะภาพ 3.การขยายพันธุ์พืช ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพ เเละเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตรกรรมก่อนปลดประจำการ รวมทั้งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอด ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว เเละชุมชนในภูมิลำเนาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9

💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารพันธุ์ดี มอบความรู้สู่ชุมชนเเละโรงเรียน🥬🥦//// ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบ...
23/06/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารพันธุ์ดี มอบความรู้สู่ชุมชนเเละโรงเรียน🥬🥦

//// ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม "โครงการสาธิต การปลูกผักอินทรีย์ เเละผลิตปุ๋ยหมัก" ให้กับนักเรียน เเละบุคลากรทางการศึกษา////

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 0830 ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม "โครงการสาธิต การปลูกผักอินทรีย์ เเละผลิตปุ๋ย" ให้กับนักเรียน เเละบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการขยายผลสู่ชุมชน เเละโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความรู้ความเข้าในการปลูกผักอินทรีย์ เเละผลิตปุ๋ย โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดให้กับครอบครัว เเละชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อไป

💂🏼‍♂️ ดินอุ้มน้ำ หญ้าห่มดิน 🌱////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม"ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติสมเ...
17/06/2021

💂🏼‍♂️ ดินอุ้มน้ำ หญ้าห่มดิน 🌱

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม"ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564////

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรม"ปลูกหญ้าเเฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เเละเเสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ทั้งนี้เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยฟื้นฟูสภาพเเวดล้อม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดินเเละน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการกองพันทหารขนส่งที่23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมฯ

03/06/2021

(คลิปวิดีโอ)

💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทยปันน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 เเละหมู่ที่ 8 ตำบลสมอเเข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทยปันน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจ...
03/06/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทยปันน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 เเละหมู่ที่ 8 ตำบลสมอเเข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

18/05/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทย ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรม " ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน" โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบล อรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

💂🏼‍♂️🇹🇭   ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทย ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่...
18/05/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย กองทัพบกไทย ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรม " ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน" โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบล อรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

💉💂🏼‍♂️🇹🇭  ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลนายทหารช...
07/05/2021

💉💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลนายทหารชั้นประทวนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกำลังพลนายทหารชั้นประทวน จำนวน 10 นาย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับรักษาผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการขาดเเคลนโลหิตสำรอง เเละมีผู้บริจาคโลหิตที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยทางภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกได้รับปริมาณโลหิตสำหรับในการรักษาผู้ป่วย ในปริมาณ
จำนวน 4,500 CC

วันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไท...
04/05/2021

วันฉัตรมงคล
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

วันฉัตรมงคล
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

ที่อยู่

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด