กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช

กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจของหน่วย กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post
09/12/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post

08/12/2021

💂🏼‍♂️🌾ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ💛💙
น้อมมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
#รักชาติไทย

💂🏼‍♂️🌾 "ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ" 💛💙//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ " ปลูก...
08/12/2021

💂🏼‍♂️🌾 "ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ" 💛💙

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ " ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 1000 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ" ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่เเปลงนาปลูกข้าว โครงการ โคก หนอง นา โมเดล กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ❤🇹🇭//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒ...
08/12/2021

💂🏼‍♂️ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ❤🇹🇭

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 0800 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม " จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร , นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบ...
05/12/2021

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#รักชาติไทย

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณา...
05/12/2021

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

💛5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อหลวง💛เชิญชวนคนไทย “ใส่เสื้อเหลือง”  และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 #ทำดีเ...
05/12/2021

💛5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อหลวง💛
เชิญชวนคนไทย “ใส่เสื้อเหลือง” และจุดเทียน
เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

#ทำดีเพื่อพ่อ
#๕ธันวาคม
#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#รักชาติไทย

💛5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อหลวง💛
เชิญชวนคนไทย “ใส่เสื้อเหลือง” และจุดเทียน
เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

#ทำดีเพื่อพ่อ
#๕ธันวาคม
#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#รักชาติไทย

๕ ธันวาคม ขอเชิญพี่น้องประชาชนสวมเสื้อเหลือง หรือชุดโทนสีเหลือง     เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในหล...
03/12/2021

๕ ธันวาคม ขอเชิญพี่น้องประชาชนสวมเสื้อเหลือง หรือชุดโทนสีเหลือง
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในหลวง รัชกาลที ่๙
#ใส่เสื้อเหลืองคิดถึงพ่อหลวง
# ใส่สีในหลวง

#💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารใหม่💗#////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  เยี...
03/12/2021

#💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารใหม่💗#

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2564 ที่บิดาเป็นผู้พิการ และครอบครัวมีรายได้น้อย ////
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร ธเนศ นนทะโครต ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2564 สังกัด กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่ง บิดาเป็นผู้พิการ และครอบครัวมีรายได้น้อย ณ บ้านเลขที่ 19/62 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2564 พูดคุยกับครอบครัว ผ่าน Video Call ในระบบ Application Line เพื่อคลายความคิดถึงในห้วงระหว่างการฝึก ซึ่งสร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวทหารใหม่ ฯ เป็นอย่างยิ่ง

# ONE STOP SERVICE คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ # กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัคร...
02/12/2021

# ONE STOP SERVICE คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ #
กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพบก ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ขุนอาสา 340) เข้าประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าในรับราชการในกองทัพบก ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ กองทัพบก (RTA RECRUITMENT SYSTEM) ONE STOP SERVICE คลิ๊กเดียวจบ... จบทุกการสอบ และรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ (พิเศษ) ในการนี้ได้ชี้แจงแนวทางในการรับราชการ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนความก้าวหน้าในการรับราชการในกองทัพบก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

#💂🏼‍♂️ ทำความดี อย่างที่พ่อสอน 🇹🇭#//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ "เพื่อเฉลิมพร...
02/12/2021

#💂🏼‍♂️ ทำความดี อย่างที่พ่อสอน 🇹🇭#

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ "เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ////

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 0800 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ณ โครงการ โคก หนองนา โมเดล กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมี พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , นายทหารชั้นสัญญาบัตร , นายทหารชั้นประทวน และสมาชิกแม่บ้าน สาขากองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมฯ

💂🏼‍♂️ ทุกปัญหาความเดือดร้อน กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน🇹🇭// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบถังบรรจุน้...
09/11/2021

💂🏼‍♂️ ทุกปัญหาความเดือดร้อน กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน🇹🇭
// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบถังบรรจุน้ำ มอบเจลแอลกอฮอล์ และจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน ////

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย นายอำเภอคีรีมาศ , ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และชป.กร.พัน.ขส.23 บชร.3 (ขุนอาสา 340) ร่วมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 15,000 ลิตร ให้กับ หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล และประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ได้นำพืชผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการ มีแล้ว แบ่งปัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙“๑๓ ตุลา อาสาทำความดี”#กองทัพบก#ทหารพระราชา#ทำความดี #13ตุลาอาสาทำความดี
13/10/2021

#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙
“๑๓ ตุลา อาสาทำความดี”
#กองทัพบก
#ทหารพระราชา
#ทำความดี
#13ตุลาอาสาทำความดี

💉💂🏼‍♂️🇹🇭  ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลทหารกองป...
08/10/2021

💉💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลทหารกองประจำการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติเเละประชาชน ////

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติเเละประชาชน ให้กับ ภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการขาดเเคลนโลหิตสำรอง เเละมีผู้บริจาคโลหิตที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยทางภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกได้รับปริมาณโลหิตสำหรับในการรักษาผู้ป่วย ในปริมาณ จำนวน 1,800 CC

💉💂🏼‍♂️🇹🇭  ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพล ทหารกอง...
22/09/2021

💉💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพล ทหารกองประจำการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน////

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกำลังพล ทหารกองประจำการจำนวน 29 นาย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเป็นโลหิตสำรองสำหรับรักษาผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการขาดเเคลนโลหิตสำรอง เเละมีผู้บริจาคโลหิตที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกได้รับปริมาณโลหิตสำหรับในการรักษาผู้ป่วย ในปริมาณ
จำนวน 13,050 CC

💂🏼‍♂️ประชาชนประสบภัย กองทัพบกไทยพร้อมช่วยเหลือ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส 🇹🇭เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 พันเ...
21/09/2021

💂🏼‍♂️ประชาชนประสบภัย กองทัพบกไทยพร้อมช่วยเหลือ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส 🇹🇭

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เเละมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในพื้นที่ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

16/09/2021

"💂🏼‍♂️🇹🇭ปัญหาภัยพิบัติ ทหารขอยืนยัดร่วมใจช่วยเหลือประชาชน❤👨‍👩‍👧‍👦"

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการ ตรวจสภาพความพร้อมของชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดย พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เหตุภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

"💂🏼‍♂️🇹🇭ปัญหาภัยพิบัติ ทหารขอยืนยัดร่วมใจช่วยเหลือประชาชน❤👨‍👩‍👧‍👦"เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองพันทหารขน...
16/09/2021

"💂🏼‍♂️🇹🇭ปัญหาภัยพิบัติ ทหารขอยืนยัดร่วมใจช่วยเหลือประชาชน❤👨‍👩‍👧‍👦"

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการ ตรวจสภาพความพร้อมของชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดย พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เหตุภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

"💂🏼‍♂️❤ปันความรัก มอบความสุข ผู้บังคับบัญชาส่งมอบขวัญและกำลังใจถึงครอบครัวกำลังพล👶👨‍👩‍👧‍👦"เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เว...
16/09/2021

"💂🏼‍♂️❤ปันความรัก มอบความสุข
ผู้บังคับบัญชาส่งมอบขวัญและกำลังใจถึงครอบครัวกำลังพล👶👨‍👩‍👧‍👦"

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 0830 พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย คุณ ณทิพรดา ปะภูสะโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เเละผู้บังคับกองร้อย ร่วมกันเยี่ยมเยียนและมอบสวัสดิการต่างๆ ของใช้สำหรับบุตรเเรกเกิด รวมถึงเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญเเละกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว จำนวน 2 ครอบครัว ณ บ้านพักกำลังพลกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ
1. ครอบครัวของ สิบโท ชัยวุฒิ วอนสันเทียะ
2. ครอบครัวของ สิบโท อติเทพ เกษตรา

ซึ่งในโอกาสนี้ ได้แนะนำและส่งเสริมแนวทางการเลี้ยงดูบุตรเเรกเกิดด้วยนมแม่อย่างถูกวิธี ให้กับภรรยาของกำลังพล ที่คลอดบุตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และเเข็งเเรงต่อไป

#💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ💗#////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่...
24/08/2021

#💂🏼‍♂️🇹🇭 ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ💗#

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการที่มีรายได้น้อย เเละครอบครัวได้รับผลกระทบในห้วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ พันตรี นครชัย อินทจักร นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ ที่มีรายได้น้อย เเละครอบครัวได้รับผลกระทบในห้วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ภายใต้โครงการ "ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ" ณ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เเละ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค เเละพืชผัก-เมล็ดพันธุ์ ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทหารกองประจำการพูดคุยกับครอบครัว ผ่าน Video Call ในระบบ Application Line เพื่อคลายความคิดถึง ซึ่งสร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวทหารกองประจำการเป็นอย่างยิ่ง

18/08/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษามหาบารมี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพกุญชร ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เเละจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" ในโครงการ ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน (สู้ภัยโควิด) โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 (โคกช้าง) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกร...
18/08/2021

💂🏼‍♂️🇹🇭 "มีเเล้วเเบ่งปัน" กองทัพบกร่วมใจกัน ช่วยเหลือประชาชน 💗🥬

////กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ////

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษามหาบารมี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพกุญชร ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เเละจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" ในโครงการ ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน (สู้ภัยโควิด) โดยการนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละหน้ากากอนามัย เเละเครื่องอุปโภค - บริโภคต่างๆ มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 (โคกช้าง) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดฯ ซึ่งได้สร้างความความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ที่อยู่

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด