กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหา

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหา พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสัน...
21/07/2021

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nu Souvenir & Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานและแผนการตลาดของศูนย์จำหน่ายฯ

20/07/2021
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรม...
20/07/2021

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปจำลององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธี เพื่ออัญเชิญพระบรมรูปจำลองฯประดิษฐาน ณ หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 3 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการ DMHTT) อย่างเคร่งครัด

✨เปิดรับสมัครบทความปี 2565 ค่าาาา✨📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหา...
15/07/2021

✨เปิดรับสมัครบทความปี 2565 ค่าาาา✨
📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 13 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
.
📍รายละเอียดการจัดส่งบทความสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 055 961205 , 081 8881310 (คุณจรินทร เสโตบล)
เว็บไซต์ : https://bit.ly/3qHgHCv
เพจ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

✨เปิดรับสมัครบทความปี 2565 ค่าาาา✨
📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 13 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
.
📍รายละเอียดการจัดส่งบทความสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 055 961205 , 081 8881310 (คุณจรินทร เสโตบล)
เว็บไซต์ : https://bit.ly/3qHgHCv
เพจ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

📣📣ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศัก...
15/07/2021

📣📣ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปวีณา นัยนิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1148 , 09 1839 4054
‼หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ขอเลื่อนกำหนดการวันรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

📣📣ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปวีณา นัยนิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1148 , 09 1839 4054
‼หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ขอเลื่อนกำหนดการวันรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

นับถอยหลังอีก 15 วันเท่านั้นน้าาา‼ มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ 🥰🥰.📣📣 ขอเชิญ👩‍🏫บุคลากรสายวิชาการ 🧑‍บุคลากรสายสนับสนุนและ🧏‍♀️นิสิ...
15/07/2021

นับถอยหลังอีก 15 วันเท่านั้นน้าาา‼ มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ 🥰🥰
.
📣📣 ขอเชิญ👩‍🏫บุคลากรสายวิชาการ 🧑‍บุคลากรสายสนับสนุนและ🧏‍♀️นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครเข้ารับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
📌📌 ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน 📌📌
1.ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น
2.ด้านพิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศ
3.ด้านนิเทศศาสตร์และโลกคดีศึกษา
4.ด้านศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
5.ด้านสุวรรณภูมิศึกษา
บุคลากรท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่างนี้
📍📍สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส.จันทรรัตน์ สุขแสงนิล ☎️เบอร์โทร 055-961143

นับถอยหลังอีก 15 วันเท่านั้นน้าาา‼ มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ 🥰🥰
.
📣📣 ขอเชิญ👩‍🏫บุคลากรสายวิชาการ 🧑‍บุคลากรสายสนับสนุนและ🧏‍♀️นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครเข้ารับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
📌📌 ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน 📌📌
1.ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น
2.ด้านพิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศ
3.ด้านนิเทศศาสตร์และโลกคดีศึกษา
4.ด้านศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
5.ด้านสุวรรณภูมิศึกษา
บุคลากรท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่างนี้
📍📍สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส.จันทรรัตน์ สุขแสงนิล ☎️เบอร์โทร 055-961143

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดประชุมประกาศผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศร...
15/07/2021

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดประชุมประกาศผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และศาสตราจารย์ ดร.จริวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Photos from NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร's post
13/07/2021

Photos from NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร's post

13/07/2021
📣📣จดหมายข่าว กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564.📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...
13/07/2021

📣📣จดหมายข่าว กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://issuu.com/natchayasr/docs/_

📣📣จดหมายข่าว กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://issuu.com/natchayasr/docs/_

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
13/07/2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Proposal Clinics ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียน และทบทวนวรรณกรรมเอกสารในงานวิจัย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชนทั่วไป 1 อัตรา 🔸(ภูมิลำเนา...
12/07/2021

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชนทั่วไป 1 อัตรา 🔸(ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลดินทอง) 🔸
-อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน สัญญาจ้าง 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค. 2564)
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
-เป็นผู้ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

✨ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม 2564✨
.
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/2Vtc6Il
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📞📞 โทร. 055 961206 (คุณธัญญธร จันทะวัง)

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชนทั่วไป 1 อัตรา 🔸(ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลดินทอง) 🔸
-อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน สัญญาจ้าง 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค. 2564)
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
-เป็นผู้ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

✨ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม 2564✨
.
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/2Vtc6Il
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📞📞 โทร. 055 961206 (คุณธัญญธร จันทะวัง)

08/07/2021
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมกองบรรณา...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ครั้งที่ 2 (2/2564) และคณะกรรมการ โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 ซึ่งวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได้ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พร้อมรายงานแผนการดำเนินงานของวารสารฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์ เนื่องโ...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช และนิสิตโครงการจ้างงานนิสิตฯ ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 1

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒ...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช และนิสิตในโครงการจ้างงานนิสิตฯ ดำเนินการจัดตกแต่งซุ้มพระพุทธชินราช (จำลอง) ประดิษฐาน ณ โถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้นำผลงานจากโครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย ออกแบบตกแต่งให้มีกลิ่นอายความเป็นไทย ผสมผสานแนวคิดการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันวิจิตรในงานช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิ...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยผ้าพิมพ์สีธรรมชาติเคลือบนาโนเทคโนโลยี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย เพื่อแปรรูปเป็นหน้ากากอนามัยลดการป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายของผู้ใช้งาน

📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบท...
02/07/2021

📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
.
✨ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564✨
🔸บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 4 บทความ
🔸บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 2 บทความ
.
📍รายละเอียดการจัดส่งบทความสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 055 961205 , 081 8881310 (คุณจรินทร เสโตบล)
เว็บไซต์ : https://bit.ly/3qHgHCv
เพจ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
.
✨ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564✨
🔸บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 4 บทความ
🔸บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 2 บทความ
.
📍รายละเอียดการจัดส่งบทความสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 055 961205 , 081 8881310 (คุณจรินทร เสโตบล)
เว็บไซต์ : https://bit.ly/3qHgHCv
เพจ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

📣 ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567).📌ว...
30/06/2021

📣 ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)
.
📌วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://tci-thailand.org/?p=6373

📣 ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)
.
📌วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://tci-thailand.org/?p=6373

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมเขียน Proposal อย่างไรให้ถูกใจกร...
29/06/2021

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมเขียน Proposal อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ”
.
✨โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
📍ในวังอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
.
🔸Proposal Clinic ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 🔸
ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน
🔹ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น
🔹ด้านพิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศ
🔹ด้านนิเทศศาสตร์และโลกคดีศึกษา
🔹ด้านศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
🔹ด้านสุวรรณภูมิศึกษา
.
สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนิล ☎️เบอร์โทร 055-961143
.
‼ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเตรียมกรอบแนวคิดงานวิจัยที่สนใจไว้ล่วงหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรได้

📣📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมเขียน Proposal อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ”
.
✨โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
📍ในวังอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
.
🔸Proposal Clinic ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 🔸
ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน
🔹ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น
🔹ด้านพิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศ
🔹ด้านนิเทศศาสตร์และโลกคดีศึกษา
🔹ด้านศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
🔹ด้านสุวรรณภูมิศึกษา
.
สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนิล ☎️เบอร์โทร 055-961143
.
‼ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเตรียมกรอบแนวคิดงานวิจัยที่สนใจไว้ล่วงหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรได้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการ...
28/06/2021

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มได้จักสานลายสานเสลา ลายหางปลา ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และขึ้นโครงสร้างไม้ไผ่ประดับโต๊ะ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ให้มีความร่วมสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิท...
28/06/2021

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 23 ท่าน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ (Basic Eco Print)
โดยวิทยากรได้บรรยายและสาธิตปฏิบัติการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ (Basic Eco Print) ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคนิคผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ และเพิ่มทักษะและสามารถนำความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรร...
28/06/2021

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ (Basic Eco Print) โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคนิคผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ และเพิ่มทักษะและสามารถนำความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป

Photos from DIN Thong-ดินทอง's post
24/06/2021

Photos from DIN Thong-ดินทอง's post

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการ...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มได้จักสานลายสานเสลา ลายหางปลา ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และขึ้นโครงสร้างไม้ไผ่ประดับโต๊ะ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ให้มีความร่วมสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ร...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nu Souvenir & Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานและแผนการตลาดของศูนย์จำหน่ายฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการ...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มได้จักสานลายสานเสลา ลายหางปลา ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ให้มีความร่วมสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการจัดการประช...
24/06/2021

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 17 (8/2564) เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการ...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากคุณสาลินี หมวกน้อย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่วิจักษณ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในการสอนจักสานลายสานเสลา ลายหางปลา ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ให้มีความร่วมสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับที่1  ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 https://so04.tci-thaijo.org/index.ph...
24/06/2021

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/issue/view/17035/vol12no1

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/issue/view/17035/vol12no1

Photos from DIN Thong-ดินทอง's post
22/06/2021

Photos from DIN Thong-ดินทอง's post

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข...
21/06/2021

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อสรรหาคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม “ครบเครื่องสมุนไพรต่างวัยดินทอง” โดยมีผลิตภัณฑ์ยาหม่องไพล ยาดมสมุนไพร เทียนสำหรับอบขนม และเทียนหอมแบบอโรม่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เปราะบางทางสังคม ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

99 Moo 9, Tha Pho Subdistric
Phitsanulok
65000

เบอร์โทรศัพท์

+6655961148

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phitsanulok

แสดงผลทั้งหมด