โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (M2)
ที่มีคุณภาพด้านบริการและบริหาร
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพื่อประชาชนมีสุขดีอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ
ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร. 043-414-710 ถึง 2

แผนกทันตกรรม ต่อ 114
แผนกผู้ป่วยนอก ต่อ 119, 120
แผนกสูตินรีเวช ต่อ 110
งานห้องคลอด ต่อ 125
คลินิกฝากครรภ์ ต่อ 160
หอผู้ป่วยชาย ต่อ 130
หอผู้ป่วยหญิง ต่อ 210
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต่อ 134
คลินิกเฉพาะโรค ต่อ 135
คลินิกจิตเวช ต่อ 224
งานกายภาพบำบัด ต่อ 127
ศูนย์ไตเทียม ต่อ 230
แพทย์แผนไทย ต่อ 238

เปิดเหมือนปกติ

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ 🙏🏻ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพล ในสถานการณ์การระบาดของโรคโ...
02/11/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ 🙏🏻
ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลพล ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

🔹 ท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และคณะ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง พร้อมอาหารว่าง และน้ำหวาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล

🔹 ร้านบรรจงผ้าม่าน
สนับสนุนข้าวหน้าเนื้อ และก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จำนวน 50 ชุด
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล

🔹 ร้านทีมช่าง และร้านศิริวานิช
มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้กับผู้มาฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล

บุญกุศลที่ท่านทำในวันนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ 🥰

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ 🙏🏻มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flo...
02/11/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ 🙏🏻

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์

มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล
จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

โดยระบบดังกล่าวมีจอแอลซีดี แสดงข้อมูลสำคัญของผู้ป่วย ทั้งอัตราการไหลของอากาศ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิของอากาศ ผลออกซิเจนในกระแสเลือด ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วยปอดอักเสบ และภาวะการหายใจบกพร่อง ยังช่วยให้แพทย์ติดตามภาวะการหายใจล้มเหลวได้ตลอดเวลา สามารถปรับการทำงานของเครื่องได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูผู้ป่วยถึงเตียง

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ 🙏🏻

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์

มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล
จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

โดยระบบดังกล่าวมีจอแอลซีดี แสดงข้อมูลสำคัญของผู้ป่วย ทั้งอัตราการไหลของอากาศ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิของอากาศ ผลออกซิเจนในกระแสเลือด ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วยปอดอักเสบ และภาวะการหายใจบกพร่อง ยังช่วยให้แพทย์ติดตามภาวะการหายใจล้มเหลวได้ตลอดเวลา สามารถปรับการทำงานของเครื่องได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูผู้ป่วยถึงเตียง

📣 เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 💉สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะในเขต อ.พล เท่านั้น ❗️(อัพเดทข้อ...
02/11/2021

📣 เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 💉
สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะในเขต อ.พล เท่านั้น ❗️
(อัพเดทข้อมูล : ณ วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 08.40 น.)

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เข็ม 1 📆 ในเดือน พฤศจิกายน
- วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
- วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

📍 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองเมืองพล เวลา 7.30 - 15.00 น.

วัคซีนเข็มที่ 1 ➡️ วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)
วัคซีนเข็มที่ 2 ➡️ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)
*** ระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์

*** โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเพจ : โรงพยาบาลพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจโรงพยาบาลพล

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาวอำเภอพล

📣 เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 💉
สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะในเขต อ.พล เท่านั้น ❗️
(อัพเดทข้อมูล : ณ วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 08.40 น.)

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เข็ม 1 📆 ในเดือน พฤศจิกายน
- วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
- วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

📍 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองเมืองพล เวลา 7.30 - 15.00 น.

วัคซีนเข็มที่ 1 ➡️ วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)
วัคซีนเข็มที่ 2 ➡️ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)
*** ระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์

*** โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเพจ : โรงพยาบาลพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจโรงพยาบาลพล

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาวอำเภอพล

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.35 น.)ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่...
02/11/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.35 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +190 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 41 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 31 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 10 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น
📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.35 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +190 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 41 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 31 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 10 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น
📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

01/11/2021

📣 วันนี้วันดี วันที่ 1 เดือน 11
เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ Booster วัคซีนเข็ม 3
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เทศบาลเมืองเมืองพล

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 21.30 น.)ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ...
01/11/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 21.30 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +275 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 22 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 11 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 11 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 21.30 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +275 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 22 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 11 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 11 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

📣 วันนี้มี walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 (ซิโนแวค)สำหรับชาว อ.พล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนและเปิดให...
01/11/2021

📣 วันนี้มี walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 (ซิโนแวค)
สำหรับชาว อ.พล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน

และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster)
เข็ม 3 (แอสตร้าเซเนก้า) นะคะ

สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล เวลา 7.30-15.00 น.

📣 อำเภอพล KICK OFF (111 วันดี วันที่ 1 เดือน 11)
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : เวลา 16.30 น.)

1️⃣ เปิดให้บริการ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 💉 (ซิโนแวค)
สำหรับชาว อ.พล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน

2️⃣ และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) เข็ม 3 💉
(แอสตร้าเซเนก้า)
สำหรับชาว อ.พล ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมา

สามารถขอรับวัคซีนเข็ม 1 หรือ เข็ม 3 ได้ในวันที่
📆 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

------------------------------------------------------------------------

✅ เกณฑ์การขอรับวัคซีนเข็ม 3
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม เท่านั้น
2. ได้รับวัคซีน จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ในเขต อ.พล
(รพ.พล หรือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล) เท่านั้น
3. ให้นำบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันการรับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มาแสดงตนด้วย

❌ ไม่รับ walk in เข็ม 3 กรณีได้รับวัคซีนมาจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ

*** ผู้ที่ walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จะได้รับวัคซีน
เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า (ระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์)

------------------------------------------------------------------------

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเพจ : โรงพยาบาลพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจโรงพยาบาลพล

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาวอำเภอพล

พฤติกรรมเสี่ยงของคนในครอบครัวที่ทำให้ติดเชื้อโควิด -19ข้อมูล : จากการสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น📍ขอความร่วม...
31/10/2021

พฤติกรรมเสี่ยงของคนในครอบครัว
ที่ทำให้ติดเชื้อโควิด -19

ข้อมูล : จากการสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

📍ขอความร่วมมือ📍
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขD-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นแดง ตาแดง

รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19

โทรสายด่วนโควิด 085-464-5029

พฤติกรรมเสี่ยงของคนในครอบครัว
ที่ทำให้ติดเชื้อโควิด -19

ข้อมูล : จากการสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

📍ขอความร่วมมือ📍
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขD-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นแดง ตาแดง

รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19

โทรสายด่วนโควิด 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ...
31/10/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +8 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +90 ราย

ในพื้นที่อำเภอพล แยกเป็น
- ต.โจดหนองแก 1 ราย
- ต.หนองแวงโสกพระ 6 ราย
- ต.โคกสง่า 1 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 2 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 40 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 29 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 11 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +8 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +90 ราย

ในพื้นที่อำเภอพล แยกเป็น
- ต.โจดหนองแก 1 ราย
- ต.หนองแวงโสกพระ 6 ราย
- ต.โคกสง่า 1 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 2 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 40 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 29 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 11 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19เปิดโรงพยาบาลสนามเรือนจำ อ.พล จ.ขอนแก่นพบคลัสเตอร์เรือนจำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีม EOC ...
30/10/2021

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19
เปิดโรงพยาบาลสนามเรือนจำ อ.พล จ.ขอนแก่น
พบคลัสเตอร์เรือนจำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีม EOC อำเภอพล ลงพื้นที่สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดของโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

D = เว้นระยะห่าง
M= สวมหน้ากากอนามัย
H = ล้างมือบ่อยๆ
T = ตรวจวัดวัดอุณหภมิร่างกาย
T = สแกนไทยชนะ

#พลชนะ
#เราจะผ่านการระบาดโควิดไปด้วยกัน

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ...
30/10/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +71 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน +0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 34ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 26 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 8 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +71 ราย

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน +0 ราย
เสียชีวิต จำนวน +0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 34ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 26 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 8 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

📣 อำเภอพล KICK OFF (111 วันดี วันที่ 1 เดือน 11)(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : เวลา 16.30 น.)1️⃣ เปิดให้บริการ ...
29/10/2021

📣 อำเภอพล KICK OFF (111 วันดี วันที่ 1 เดือน 11)
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : เวลา 16.30 น.)

1️⃣ เปิดให้บริการ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 💉 (ซิโนแวค)
สำหรับชาว อ.พล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน

2️⃣ และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) เข็ม 3 💉
(แอสตร้าเซเนก้า)
สำหรับชาว อ.พล ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมา

สามารถขอรับวัคซีนเข็ม 1 หรือ เข็ม 3 ได้ในวันที่
📆 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

------------------------------------------------------------------------

✅ เกณฑ์การขอรับวัคซีนเข็ม 3
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม เท่านั้น
2. ได้รับวัคซีน จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ในเขต อ.พล
(รพ.พล หรือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล) เท่านั้น
3. ให้นำบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันการรับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มาแสดงตนด้วย

❌ ไม่รับ walk in เข็ม 3 กรณีได้รับวัคซีนมาจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ

*** ผู้ที่ walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จะได้รับวัคซีน
เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า (ระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์)

------------------------------------------------------------------------

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเพจ : โรงพยาบาลพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจโรงพยาบาลพล

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาวอำเภอพล

📣 อำเภอพล KICK OFF (111 วันดี วันที่ 1 เดือน 11)
(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : เวลา 16.30 น.)

1️⃣ เปิดให้บริการ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 💉 (ซิโนแวค)
สำหรับชาว อ.พล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน

2️⃣ และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) เข็ม 3 💉
(แอสตร้าเซเนก้า)
สำหรับชาว อ.พล ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมา

สามารถขอรับวัคซีนเข็ม 1 หรือ เข็ม 3 ได้ในวันที่
📆 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

------------------------------------------------------------------------

✅ เกณฑ์การขอรับวัคซีนเข็ม 3
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม เท่านั้น
2. ได้รับวัคซีน จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ในเขต อ.พล
(รพ.พล หรือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล) เท่านั้น
3. ให้นำบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันการรับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มาแสดงตนด้วย

❌ ไม่รับ walk in เข็ม 3 กรณีได้รับวัคซีนมาจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ

*** ผู้ที่ walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จะได้รับวัคซีน
เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า (ระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์)

------------------------------------------------------------------------

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเพจ : โรงพยาบาลพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจโรงพยาบาลพล

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาวอำเภอพล

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำ กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีด AstraZeneca 2 เข็มแล้ว อีก 6 เดือน ให้กระตุ้นด้วย Pfizerก...
29/10/2021

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แนะนำ กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีด AstraZeneca 2 เข็มแล้ว
อีก 6 เดือน ให้กระตุ้นด้วย Pfizer

กลุ่มเสี่ยง 608 ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์
และผู้มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสโรค

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แนะนำ กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีด AstraZeneca 2 เข็มแล้ว
อีก 6 เดือน ให้กระตุ้นด้วย Pfizer

กลุ่มเสี่ยง 608 ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์
และผู้มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสโรค

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.)ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ...
29/10/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +1 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย

ในพื้นที่อำเภอพล แยกเป็น
- ต.เพ็กใหญ่ จำนวน 1 คน

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน 0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 49 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 26 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 23 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.)

ในพื้นที่อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +1 ราย
ในเรือนจำอำเภอพล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน +0 ราย

ในพื้นที่อำเภอพล แยกเป็น
- ต.เพ็กใหญ่ จำนวน 1 คน

รับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/กทม./พื้นที่เสี่ยง
กลับภูมิลำเนา รายใหม่ จำนวน 0 ราย
เสียชีวิต จำนวน 0 ราย

กำลังรักษาที่โรงพยาบาลพล ทั้งหมด จำนวน 49 ราย
- นอนรักษาที่ Cohot Ward รพ.พล จำนวน 26 ราย
- นอนรักษาที่ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 23 ราย

ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

-------------------------------------------------------------------

📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

ที่อยู่

โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
Phon
40120

เบอร์โทรศัพท์

+6643414710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลพล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้คนในหมู่บ้านหนองแล่นได้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2 ตามนัด แต่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ให้กลับบ้าน บอกให้กลับไปกักตัวก่อน ซึ่งมีคนที่กักตัวครบและตรวจโควิดแล้วผล undetectable อีกอย่างอนุญาตให้เปิดหมู่บ้านแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ประกาศใส่ไมค์ซึ่งมีประชาชนหมู่บ้านอื่นๆอยู่ด้วย ทุกคนต่างลุกหนี ทำแบบนี้เหมาะสมแล้วเหรอคะ? เป็นการบูลลี่ไปไหม? ถ้าจะให้เลื่อนฉีดทำไมไม่แจ้งผู้นำหมู่บ้านก่อน หรือกระซิบบอกขณะนั้น อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอจองคิวฉีดวัคคชีน
อยู่นี้น้ะ
เป็นรพ.ที่ช้าาาาาาา. มากๆคะ การประสานงานแย่มากๆ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแจ้ง พอถึงเวลาไป ถึงแจ้ง เตรียมตัวไม่ทันคะ ตอนแรกเราปฏิเสธการที่จะไปรักษาต่ออีกรพ. พูดกับหมอและพยาบาลหลายรอบแล้วว่าไม่สะดวก เหมือนจะเข้าใจ ( คิดว่าเข้าใจแหละ ) ผ่านไปพักใหญ่ๆหมอเดินมาบอกว่า ต้องไปอีกรพ. เราก็แบบไม่สะดวกในหลายๆเรื่อง แต่เราก็โอเค อยากให้ไปก็ไป พอเดินไปถามอีกครั้งว่าจะรีเฟอร์ตอนกี่โมง พยาบาลตอบอ้าวสรุปว่าไปหรอ *( เราคือแบบ อะไรอ่ะ คือไม่คุยกันหรอออ ? หรือยังไง ก่อนที่จะเดินไปถามพยาบาลคือรอนานมากๆแล้ว ) สุดท้ายก็มีปัญหาตามมา เบื่อมากๆ ควรปรับปรุงนะคะ ** ปกติเราไม่ได้เป็นคนขี้วีน แต่ครั้งนี้คือไม่ไหวจริงๆคะ
🙏🙏🙏ขอบคุณคุณหมอนะค่ะสำหรับรางวัลของนู๋🥇🏆
สำหรับบุคลากรแพทย์ทางร้านลดราคาให้ทุกเมนูจ้า🙏🙏🙏
เจ้าหน้าที่ห้องบัตรหน้าแผนกER ช่วยปรับปรุงมารยาทด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไป พูดจาเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย
แย่ๆ
เรียน​ ท่าน​ ผอที่เครารพ​ เมื่ิอคืนประห้าทุ่มนิดๆได้เข้ามาทำแผลตัดนิ้วที่เท้าขวา​ เข้าใจนะค่ะที่เข้ามาผิดเวลา​ เนื่องจากขับรถมาไกลเปนเวลาหลาย​ ชั่วโมง​ แต่คนทำแผลควรดูบ้างที่​ รพ​ เดิม​ เขาปิดแผลยังไง​ ใส่ผ้าก๊อตจนใส่รองเท้าไม่ได้​ และกราบขอโทดที่เข้ามาผิดเวลา​ การทำแผลและการทำความสะอาดแผลควรทำได้ดีกว่านี้​ แต่ช่างเถอะค่ะท่าน​ ได้​ รพ​ อำเภอข้างๆทำให้ใหม่ดีกว่ามาก​ ใส่ใจกว่ามาก​ ฝาก​ ค่ะท่าน​ ผอ​ รพ​ อำเภอใหญ่​ ควรเอาแบบอย่างอำเภอเล็กๆและไปดูงานบ้างว่าการใส่ใจเปนแบบไหน​ ขอบคุณค่ะ
หมอโรงบาลพล​ พัก​2ช.ม.​หรอค่ะ​!!!
ถ้าที่​รพ.พล​ สร้างแบบนี้​ ญาติๆผู้ป่วยจะสบายขึ้น​ เป็นสัดเป็นส่วน​มีที่เก็บกระเป๋า​นอนเฝ้าได้​ #1ไอเดีย​ ค่ะ
ขออนุญาติแอดมินนะครับ พอดีผมอยากทราบว่าการจัดคิวหรือการทำงานของท่านเป็นแบบไหน...วันนี้ผมได้พาแฟน ซึ่งโดนแมวที่บ้านกัด ไปฉีดยาที่อนามัยหนองมะเขือ พอถึงอนามัย ถามหมอว่าฉีดได้มั้ย. หมอบอกว่าได้ แต่ไปฉีดที่ รพ.พล ดีกว่าทีเดียวเลย ทั้งๆที่อธิบายให้หมอที่อนามัยฟังแล้วว่าฉีดกัน บาตทะยักก่อนได้มั้ยเพราะมีลูกเล็กต้องกินนม. แต่หมอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้ รพ. เลยเขียนใบส่งตัวมาให้ และช่วงบ่ายผมก็ไป ที่ รพ.พล ไปถึงยื่นเรื่องเสร็จไรเสร็จพยาบาลหรือหมือที่ทำประวัติหน้าห้องฉุกเฉินก็บอกให้แฟนนั้งรอ จนมี ป้าคนนึง กะเด็กอีกคนนึง มายื่นว่าโดนหมากัดตามหลังอีกสองคน ผมกะแฟนนั้งรอจนถึงบ่ายสองกว่าๆ ป้าที่ว่ากะเด็กก็เข้าพบหมอแล้วทั้งๆที่มายื่นเรื่องอะไรทีหลัง จึงให้แฟนถามพยบาลหรือหมอคนเดิมว่าทำไมถึงไม่เรียกชื่อแฟนสักที ไม่ได้เรียงตามคิวหรอครับ พยาบาลคนนั้นตอบว่า ไม่ได้เรียงตามคิว หมอหยิบข้างล่างหรือข่างบนก่อนก็คือเรียก (แบบนี้พึ่งเคยเจอ) และก็ไม่ได้คำอธิบายอีกเลย จนกระทั่งผมโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ของ รพ. จนได้คุยกะพยาบาลอีกคนนึง ซึงผมก็เข้าใจครับว่า เรียกตามอาการหรือความจำเป็นในการรักษา แต่ป้าที่เรียกเข้าพบหมอไม่ได้มีบาดแผลอะไรร้ายแรงถึงขนาดนั้น แถมยังไม่ได้เป็นอะไรตามที่พยาบาลให้เหตุผมกะผม แต่แฟนผม ต้องให้นมลูกอายุ 10 เดือนกว่าๆ ถ้าพยาบาลบอกเรียกชื่อจะเรียกตามอาการหรืออะไรที่อ้างๆๆมา ผมว่าใครๆก็ดูออกนะครับว่าควรให้การรักษากะใครก่อน ทั้งๆที่มาก่อน ยื่นเรื่องก่อน มีใบส่งตัวะร้อม แต่ต้องรอคนมาทีหลังตรวจก่อนจนไม่รู้ชื่อไปตกอยุ่ไหนแบบนี้ #ส่วน #หมอและพยาบาลท่านไหนที่ทำ#หน้าที่ดีแล้วตัวผมไม่ได้เหมารวม#แต่ประการใดหมอและพยาบาลที่ทำดีอยุ่แล้วผมต้องขอโทษด้วยครับแค่อยาหทราบจริงๆ