โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงพยาบาลพล, ถนน มิตรภาพ, Phon.
(14)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศจากโรงพยาบาลพลเรื่อง การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564ผ่านโปรแกรมapp หมอพร้อมทางโรงพยาบลขอเลื่อนนัดฉีดวัค...
03/06/2021

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่อง การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านโปรแกรมapp หมอพร้อม

ทางโรงพยาบลขอเลื่อนนัดฉีดวัคชีนออกไปก่อน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว

เมื่อการกระจายวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลจะนัดท่านมารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

ภายในเดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 3- 4
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ หรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล

เบอร์ โทร 085-464-5029 หรือ Page facbook โรงพยาบาลพล

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่อง การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านโปรแกรมapp หมอพร้อม

ทางโรงพยาบลขอเลื่อนนัดฉีดวัคชีนออกไปก่อน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว

เมื่อการกระจายวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลจะนัดท่านมารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

ภายในเดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 3- 4
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ หรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล

เบอร์ โทร 085-464-5029 หรือ Page facbook โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ และร้านไก่ย่างคาสโนว่า โดยคุณหนุ่ม บ้านทาโร่   มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 80 ชุด และน้ำดื่...
03/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

ท่านนายอำเภอ และร้านไก่ย่างคาสโนว่า โดยคุณหนุ่ม บ้านทาโร่
มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 80 ชุด และน้ำดื่ม
ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

ท่านนายอำเภอ และร้านไก่ย่างคาสโนว่า โดยคุณหนุ่ม บ้านทาโร่
มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 80 ชุด และน้ำดื่ม
ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณบริษัท สหวัฒน์ (2007) จำกัดมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพลเพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดขอ...
03/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

บริษัท สหวัฒน์ (2007) จำกัด
มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพล
เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

บริษัท สหวัฒน์ (2007) จำกัด
มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพล
เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระ...
03/06/2021

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

📣 ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลพล เดือนมิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น...
02/06/2021

📣 ประกาศวันหยุดราชการ
โรงพยาบาลพล เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
☎ สอบถามข้อมูล โทร. 043-415-666 หรือ โทร. 1669

📣 ประกาศวันหยุดราชการ
โรงพยาบาลพล เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
☎ สอบถามข้อมูล โทร. 043-415-666 หรือ โทร. 1669

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณมูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ที่มีจิตศรัทธาบริจาค เครื่องช่วยหายใจ แบบ High ...
01/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์
ที่มีจิตศรัทธาบริจาค เครื่องช่วยหายใจ แบบ High flow จำนวน 1 เครื่อง
ให้โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์
ที่มีจิตศรัทธาบริจาค เครื่องช่วยหายใจ แบบ High flow จำนวน 1 เครื่อง
ให้โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณคุณหนุ่ม บ้านทาโร่มอบปืนฉีดแอลกอฮอล์ จำนวน 3 เครื่องให้กับหอผู้ป่วย Cohort Ward และหอผู้ป่วยชายใน...
01/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

คุณหนุ่ม บ้านทาโร่
มอบปืนฉีดแอลกอฮอล์ จำนวน 3 เครื่อง
ให้กับหอผู้ป่วย Cohort Ward และหอผู้ป่วยชาย
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณสจ.ณัฐภูมิ หอมทอง คุณธนพงศ์ ธีรวรวรรณ ตัวแทนคณะก้าวหน้าร้านหม่ำคุณทรคณะสะแบงบิน สตูดิโอ มอบข้าวกล...
01/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

สจ.ณัฐภูมิ หอมทอง
คุณธนพงศ์ ธีรวรวรรณ ตัวแทนคณะก้าวหน้า
ร้านหม่ำคุณทร
คณะสะแบงบิน สตูดิโอ
มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

สจ.ณัฐภูมิ หอมทอง
คุณธนพงศ์ ธีรวรวรรณ ตัวแทนคณะก้าวหน้า
ร้านหม่ำคุณทร
คณะสะแบงบิน สตูดิโอ
มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณคุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์มอบขนมจีบ จำนวน 60 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเ...
01/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

คุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์
มอบขนมจีบ จำนวน 60 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

คุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์
มอบขนมจีบ จำนวน 60 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณบริษัท แก๊สอาร์บี จำกัด มอบเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพล
01/06/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

บริษัท แก๊สอาร์บี จำกัด
มอบเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

บริษัท แก๊สอาร์บี จำกัด
มอบเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลพล

ทีมEOC  อำเภอพล ร่วมด้วยทีมสื่อสารความเสี่ยง(RC)และ ทีม MCATT ลงพื้นที่ @บ.ลอมคอม ม.8 ต.ลอมคอม เพื่อสื่อสารความเข้าใจและ...
31/05/2021

ทีมEOC อำเภอพล ร่วมด้วยทีมสื่อสารความเสี่ยง(RC)และ ทีม MCATT ลงพื้นที่ @บ.ลอมคอม
ม.8 ต.ลอมคอม เพื่อสื่อสารความเข้าใจและให้กำลังใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19

พร้อมด้วยประเมิน ตรวจเช็คสุขภาพใจผ่าน
🎯https://checkin.dmh.go.th/
ประกอบด้วย .. SBSD .. ได้แก่
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Su***de (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
✅ทราบผลการประเมินทันที

🏩 สำหรับคนไข้ @ Cohot ward ประเมินผ่าน @ link .. การประเมินสุขภาพจิต
📍ผ่าน Mental Health check in
1️⃣Local Quarantine
2️⃣รพ.สนาม
3️⃣Cohort ward
4️⃣Hospitels

🎯https://checkin.dmh.go.th/localq/register.php?formType=4

#ร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านวิกฤตการระบาด
#ชาวเมืองพลปลอดโควิด

จากผู้ติดเชื้อโควิด 12 รายทีมสอบสวนได้ส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2รายผลเป็นลบ  "ไม่ติดเชื้อโควิด"ให้กักตัวเอง14 วัน และรอต...
31/05/2021

จากผู้ติดเชื้อโควิด 12 ราย
ทีมสอบสวนได้ส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2ราย
ผลเป็นลบ "ไม่ติดเชื้อโควิด"
ให้กักตัวเอง14 วัน และรอตรวจอีกรอบสองนะคะ
#เราจะผ่านวิกฤตการระบาดโควิดไปด้วยกัน
#ชาวอำเภอพลปลอดภัยจากโควิด

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณกลุ่ม "เพียงเรามีเรา" เมืองพลมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ของหวาน จำนวน 200 ถุง หน้ากากอนามัย N95...
31/05/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

กลุ่ม "เพียงเรามีเรา" เมืองพล
มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง
ของหวาน จำนวน 200 ถุง
หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 10 กล่อง
และหน้ากากอนามัย 20 กล่อง

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

กลุ่ม "เพียงเรามีเรา" เมืองพล
มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง
ของหวาน จำนวน 200 ถุง
หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 10 กล่อง
และหน้ากากอนามัย 20 กล่อง

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณคุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์ มอบขนมจีบ จำนวน 40 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ...
31/05/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

คุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์
มอบขนมจีบ จำนวน 40 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

คุณแม่วรรณา ทะนาฤทธิ์
มอบขนมจีบ จำนวน 40 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น's post
31/05/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น's post

โรงพยาบาลพลขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน สาขาพล ได้บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค🙏🙏🙏
31/05/2021

โรงพยาบาลพลขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน สาขาพล ได้บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค🙏🙏🙏

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพลวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"ขอความร่วมมือให้ปร...
30/05/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.

อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"

ขอความร่วมมือให้ประชาชน ปฏิบัติตามาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.

อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"

ขอความร่วมมือให้ประชาชน ปฏิบัติตามาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์  ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จำนวน 4 จังหวัด ดังนี้ • กรุงเทพมห...
30/05/2021

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม)

จำนวน 4 จังหวัด ดังนี้
• กรุงเทพมหานคร (กทม.)
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• สมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้
• กาญจนบุรี
• ชลบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ตาก
• นครปฐม
• นครศรีธรรมราช
• นราธิวาส
• ประจวบคีรีขันธ์
• พระนครศรีอยุธยา
• เพชรบุรี
• ยะลา
• ระนอง
• ระยอง
• ราชบุรี
• สมุทรสาคร
• สงขลา
• สุราษฎร์ธานี
เข้ารายงานตัวต่ออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทันทีที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอพลนะคะ

ส่วนผู้สัมผัส ...ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ และให้กักตัว 14 วันแล้วนะคะ..
อย่าตื่นตระหนก..
ดูแลตัวเองตามมารตราการอย่างเคร่งครัดค่ะ..

#ร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านโควิดไปด้วยค่ะ
#ชาวอำเภอพลปลอดภัยจากโควิด

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม)

จำนวน 4 จังหวัด ดังนี้
• กรุงเทพมหานคร (กทม.)
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• สมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้
• กาญจนบุรี
• ชลบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ตาก
• นครปฐม
• นครศรีธรรมราช
• นราธิวาส
• ประจวบคีรีขันธ์
• พระนครศรีอยุธยา
• เพชรบุรี
• ยะลา
• ระนอง
• ระยอง
• ราชบุรี
• สมุทรสาคร
• สงขลา
• สุราษฎร์ธานี
เข้ารายงานตัวต่ออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทันทีที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอพลนะคะ

ส่วนผู้สัมผัส ...ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ และให้กักตัว 14 วันแล้วนะคะ..
อย่าตื่นตระหนก..
ดูแลตัวเองตามมารตราการอย่างเคร่งครัดค่ะ..

#ร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านโควิดไปด้วยค่ะ
#ชาวอำเภอพลปลอดภัยจากโควิด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพลวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"ขอความร่วมมือให้ปร...
29/05/2021

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.

อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"

ขอความร่วมมือให้ประชาชน ปฏิบัติตามาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.

อำเภอพล "ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม"

ขอความร่วมมือให้ประชาชน ปฏิบัติตามาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
#เว้นระยะห่าง1ถึง2เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย #สแกนไทยชนะ

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น

เริ่มจองวัคซีน ในกลุ่มอายุ 18-59 ปีได้ตาม 3 ช่องทางนะคะแผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 4 ปัจจัย1. จำนวนวัคซีนที่...
29/05/2021

เริ่มจองวัคซีน ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี
ได้ตาม 3 ช่องทางนะคะ

แผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
4 ปัจจัย
1. จำนวนวัคซีนที่มี : ระยะแรกมีวัคซีนจำนวนไม่มาก จึงเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน คือ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้แต่แรก คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2. จำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่ : เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 70% ของจำนวนประชากร

จึงจัดสรรวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้หลักของความเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การระบาดมากน้อย พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน : จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดมาก เช่น กทม. ชลบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

4. กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ลำดับแรก ๆ

ทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรก 3 เป้าหมาย คือ
1) ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2) ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และ

3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ขอบคุณแหล่งข่าว...

#ไทยรู้สู้โควิด

เริ่มจองวัคซีน ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี
ได้ตาม 3 ช่องทางนะคะ

แผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
4 ปัจจัย
1. จำนวนวัคซีนที่มี : ระยะแรกมีวัคซีนจำนวนไม่มาก จึงเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน คือ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้แต่แรก คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2. จำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่ : เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 70% ของจำนวนประชากร

จึงจัดสรรวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้หลักของความเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การระบาดมากน้อย พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน : จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดมาก เช่น กทม. ชลบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

4. กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ลำดับแรก ๆ

ทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรก 3 เป้าหมาย คือ
1) ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2) ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และ

3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ขอบคุณแหล่งข่าว...

#ไทยรู้สู้โควิด

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ✅ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ ✅รักษาระยะ...
28/05/2021

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

✅ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

✅รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

✅สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

✅เว้นระยะห่าง

✅ห้ามไปที่แออัด และที่สาธารณะ

✅ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

✅กินร้อนช้อนตัวเอง ห้ามกินข้าวร่วมกับผู้อื่น

✅ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

✅เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์หรือแจ้งต่ออสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

✅ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

✅รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

✅สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

✅เว้นระยะห่าง

✅ห้ามไปที่แออัด และที่สาธารณะ

✅ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

✅กินร้อนช้อนตัวเอง ห้ามกินข้าวร่วมกับผู้อื่น

✅ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

✅เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์หรือแจ้งต่ออสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

28/5/2564  เวลา 10.00 น. ทีม EOC อำเภอพลนางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ ผช.สสอ.พล นายปัญญา ทาพรมมา นายสุวิ...
28/05/2021

28/5/2564 เวลา 10.00 น. ทีม EOC อำเภอพล
นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ ผช.สสอ.พล นายปัญญา ทาพรมมา นายสุวิชัย ถามูลเรศ จาก สสอ.พล ผอ.และเจ้าหน้าที่ รพ.สตและทีมสอบสวนโรค ทีม 1และ3 ออกติดตามสอบสวนโรคและค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส

จากกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน พื้นที่ จำนวน 12 ราย จากการสอบสวนพบว่ามีประวัติการเดินทางมาจากพื้นทีสีแดง แคมป์คนงานอิตาเลียนไทย
โดยเดินทางเข้าพื้นที่ เมื่อวันที่ 22/5/2564 จากนั้นได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 27/5/2564 ผู้ยืนยันพบเชื้อ และจากการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำในพื้นที่

สรุปได้ดังนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ราย พร้อมนี้ได้รายงานทีม SAT และดำเนินการให้คำแนะนำตามมาตรการ
การแพร่ระบาดเรียบร้อยแล้ว

อย่าตื่นตระหนก ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด
#ร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านโควิดไปพร้อมกัน
#ชาวอำเภอพลปลอดภัยจากโควิด

28 พฤษภาคม 2564ศูนย์ฉีดวัคชีนโควิด-19 โรงพยาบาลพลดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านหน้าที่ปฏิบัติหน...
28/05/2021

28 พฤษภาคม 2564
ศูนย์ฉีดวัคชีนโควิด-19 โรงพยาบาลพล
ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน
#ชาวอำเภอพลปลอดภัยจากโควิด

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อโควิด  12 รายทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเ...
28/05/2021

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อโควิด 12 ราย

ทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินลงสอบสวนพื้นที่ที่ระบาดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วค่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เว้นระยะห่าง

ห้ามไปที่แออัด และที่สาธารณะ

ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

กินร้อนช้อนตัวเอง ห้ามกินข้าวร่วมกับผู้อื่น

ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์หรือแจ้งต่ออสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อโควิด 12 ราย

ทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินลงสอบสวนพื้นที่ที่ระบาดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วค่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เว้นระยะห่าง

ห้ามไปที่แออัด และที่สาธารณะ

ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

กินร้อนช้อนตัวเอง ห้ามกินข้าวร่วมกับผู้อื่น

ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์หรือแจ้งต่ออสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นที่นำข้าวกล่อง น้ำ และผลไม้ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่...
28/05/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ที่นำข้าวกล่อง น้ำ และผลไม้ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณVOLUNTEER THAILANDหลวงพ่ออลงกต มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพย...
28/05/2021

โรงพยาบาลพล ขอขอบพระคุณ

VOLUNTEER THAILAND
หลวงพ่ออลงกต มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพล
เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ประกาศจากโรงพยาบาลพลเรื่องวัคซีนโควิด-19
26/05/2021

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่องวัคซีนโควิด-19

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่องวัคซีนโควิด-19

วันหยุดราชการวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้นให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูล โ...
25/05/2021

วันหยุดราชการ

วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564

🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูล โทร. 043-415-666 หรือ โทร. 1669

#โรงพยาบาลพล

📣 ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลพล

วันที่ 4, 10, 26 พฤษภาคม 2564

🚨 เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูล โทร. 043-415-666 หรือ โทร. 1669

#โรงพยาบาลพล

ทำความรู้จักโควิด-19 สายพันธ์อินเดีย !!!รู้จักอย่างเข้าใจ เพื่อไม่ตระหนกตั้งการ์ดสูงเพื่อระวังการติดเชื้ออย่าลืมสวมหน้าก...
24/05/2021

ทำความรู้จักโควิด-19 สายพันธ์อินเดีย !!!
รู้จักอย่างเข้าใจ เพื่อไม่ตระหนก
ตั้งการ์ดสูงเพื่อระวังการติดเชื้อ

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
กินร้อน ช้อนกลาง
เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ
#วัคซีนโควิด #โควิด19
#COVID19
Cr.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำความรู้จักโควิด-19 สายพันธ์อินเดีย !!!
รู้จักอย่างเข้าใจ เพื่อไม่ตระหนก
ตั้งการ์ดสูงเพื่อระวังการติดเชื้อ

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
กินร้อน ช้อนกลาง
เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ
#วัคซีนโควิด #โควิด19
#COVID19
Cr.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอให้ลงทุกท่านที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน OR cord ด้วยนะคะ#ชาวขอนแก่นปลอดโควิด
23/05/2021

ขอให้ลงทุกท่านที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง
ลงทะเบียนรายงานตัว
ผ่าน OR cord ด้วยนะคะ
#ชาวขอนแก่นปลอดโควิด

ที่อยู่

ถนน มิตรภาพ
Phon
40120

เบอร์โทรศัพท์

+6643414710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลพล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยู่นี้น้ะ
เป็นรพ.ที่ช้าาาาาาา. มากๆคะ การประสานงานแย่มากๆ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแจ้ง พอถึงเวลาไป ถึงแจ้ง เตรียมตัวไม่ทันคะ ตอนแรกเราปฏิเสธการที่จะไปรักษาต่ออีกรพ. พูดกับหมอและพยาบาลหลายรอบแล้วว่าไม่สะดวก เหมือนจะเข้าใจ ( คิดว่าเข้าใจแหละ ) ผ่านไปพักใหญ่ๆหมอเดินมาบอกว่า ต้องไปอีกรพ. เราก็แบบไม่สะดวกในหลายๆเรื่อง แต่เราก็โอเค อยากให้ไปก็ไป พอเดินไปถามอีกครั้งว่าจะรีเฟอร์ตอนกี่โมง พยาบาลตอบอ้าวสรุปว่าไปหรอ *( เราคือแบบ อะไรอ่ะ คือไม่คุยกันหรอออ ? หรือยังไง ก่อนที่จะเดินไปถามพยาบาลคือรอนานมากๆแล้ว ) สุดท้ายก็มีปัญหาตามมา เบื่อมากๆ ควรปรับปรุงนะคะ ** ปกติเราไม่ได้เป็นคนขี้วีน แต่ครั้งนี้คือไม่ไหวจริงๆคะ
🙏🙏🙏ขอบคุณคุณหมอนะค่ะสำหรับรางวัลของนู๋🥇🏆
สำหรับบุคลากรแพทย์ทางร้านลดราคาให้ทุกเมนูจ้า🙏🙏🙏
เจ้าหน้าที่ห้องบัตรหน้าแผนกER ช่วยปรับปรุงมารยาทด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไป พูดจาเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย
แย่ๆ
เรียน​ ท่าน​ ผอที่เครารพ​ เมื่ิอคืนประห้าทุ่มนิดๆได้เข้ามาทำแผลตัดนิ้วที่เท้าขวา​ เข้าใจนะค่ะที่เข้ามาผิดเวลา​ เนื่องจากขับรถมาไกลเปนเวลาหลาย​ ชั่วโมง​ แต่คนทำแผลควรดูบ้างที่​ รพ​ เดิม​ เขาปิดแผลยังไง​ ใส่ผ้าก๊อตจนใส่รองเท้าไม่ได้​ และกราบขอโทดที่เข้ามาผิดเวลา​ การทำแผลและการทำความสะอาดแผลควรทำได้ดีกว่านี้​ แต่ช่างเถอะค่ะท่าน​ ได้​ รพ​ อำเภอข้างๆทำให้ใหม่ดีกว่ามาก​ ใส่ใจกว่ามาก​ ฝาก​ ค่ะท่าน​ ผอ​ รพ​ อำเภอใหญ่​ ควรเอาแบบอย่างอำเภอเล็กๆและไปดูงานบ้างว่าการใส่ใจเปนแบบไหน​ ขอบคุณค่ะ
หมอโรงบาลพล​ พัก​2ช.ม.​หรอค่ะ​!!!
ถ้าที่​รพ.พล​ สร้างแบบนี้​ ญาติๆผู้ป่วยจะสบายขึ้น​ เป็นสัดเป็นส่วน​มีที่เก็บกระเป๋า​นอนเฝ้าได้​ #1ไอเดีย​ ค่ะ
ขออนุญาติแอดมินนะครับ พอดีผมอยากทราบว่าการจัดคิวหรือการทำงานของท่านเป็นแบบไหน...วันนี้ผมได้พาแฟน ซึ่งโดนแมวที่บ้านกัด ไปฉีดยาที่อนามัยหนองมะเขือ พอถึงอนามัย ถามหมอว่าฉีดได้มั้ย. หมอบอกว่าได้ แต่ไปฉีดที่ รพ.พล ดีกว่าทีเดียวเลย ทั้งๆที่อธิบายให้หมอที่อนามัยฟังแล้วว่าฉีดกัน บาตทะยักก่อนได้มั้ยเพราะมีลูกเล็กต้องกินนม. แต่หมอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้ รพ. เลยเขียนใบส่งตัวมาให้ และช่วงบ่ายผมก็ไป ที่ รพ.พล ไปถึงยื่นเรื่องเสร็จไรเสร็จพยาบาลหรือหมือที่ทำประวัติหน้าห้องฉุกเฉินก็บอกให้แฟนนั้งรอ จนมี ป้าคนนึง กะเด็กอีกคนนึง มายื่นว่าโดนหมากัดตามหลังอีกสองคน ผมกะแฟนนั้งรอจนถึงบ่ายสองกว่าๆ ป้าที่ว่ากะเด็กก็เข้าพบหมอแล้วทั้งๆที่มายื่นเรื่องอะไรทีหลัง จึงให้แฟนถามพยบาลหรือหมอคนเดิมว่าทำไมถึงไม่เรียกชื่อแฟนสักที ไม่ได้เรียงตามคิวหรอครับ พยาบาลคนนั้นตอบว่า ไม่ได้เรียงตามคิว หมอหยิบข้างล่างหรือข่างบนก่อนก็คือเรียก (แบบนี้พึ่งเคยเจอ) และก็ไม่ได้คำอธิบายอีกเลย จนกระทั่งผมโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ของ รพ. จนได้คุยกะพยาบาลอีกคนนึง ซึงผมก็เข้าใจครับว่า เรียกตามอาการหรือความจำเป็นในการรักษา แต่ป้าที่เรียกเข้าพบหมอไม่ได้มีบาดแผลอะไรร้ายแรงถึงขนาดนั้น แถมยังไม่ได้เป็นอะไรตามที่พยาบาลให้เหตุผมกะผม แต่แฟนผม ต้องให้นมลูกอายุ 10 เดือนกว่าๆ ถ้าพยาบาลบอกเรียกชื่อจะเรียกตามอาการหรืออะไรที่อ้างๆๆมา ผมว่าใครๆก็ดูออกนะครับว่าควรให้การรักษากะใครก่อน ทั้งๆที่มาก่อน ยื่นเรื่องก่อน มีใบส่งตัวะร้อม แต่ต้องรอคนมาทีหลังตรวจก่อนจนไม่รู้ชื่อไปตกอยุ่ไหนแบบนี้ #ส่วน #หมอและพยาบาลท่านไหนที่ทำ#หน้าที่ดีแล้วตัวผมไม่ได้เหมารวม#แต่ประการใดหมอและพยาบาลที่ทำดีอยุ่แล้วผมต้องขอโทษด้วยครับแค่อยาหทราบจริงๆ
พรุ่งนี้ 4.00 น. นักวิ่งเราพบกันที่ว่าการอำเภอพลน่ะครับ 😁😁😁