Clicky

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม. กองวิชาการและแผนงาน ได้เป็นชื่อเป็ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองพล

เปิดเหมือนปกติ

พรุ่งมาทำบุญตักบาตรรับปีใหม่กัน
31/12/2022

พรุ่งมาทำบุญตักบาตรรับปีใหม่กัน

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสุ...
28/12/2022

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสุขคนเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล(อาคารหลังเก่า) ในการดำเนินการครั้งนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก การแสดงดนตรี ฯลฯ ในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม "เต้าโฮมไทพี่น้องเมืองพล" หย่างตลาดแลง แงงวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Photos from กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.เมืองพล's post
30/11/2022

Photos from กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.เมืองพล's post

โรงพยาบาลพลมีความภาคภูมิใจที่จะขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเมืองพลทุกๆท่านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเพื่อต้อนรับทัพนักวิ่งที่จะเข้าร่ว...
24/11/2022

โรงพยาบาลพลมีความภาคภูมิใจที่จะขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเมืองพลทุกๆท่านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเพื่อต้อนรับทัพนักวิ่งที่จะเข้าร่วมการวิ่งในรายการ #แล่นม่วนๆชวนทำบุญ 2 งานแล่นของพวกเราชาวเมืองพล
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 04.30 น.ถึงเวลาประมาณ 08.00 น
ทั้งนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์ พวกเราชาวเมืองพลทุกๆท่านดังนี้ค่ะ
1.บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง เช่นพี่ๆสุนัข ขอความร่วมมือให้กัก หรือมัดพี่ๆไว้ก่อนในช่วงเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่าน(04.30-08.00น)
2.งดหรือหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณถนน
3.รวมเชียร์และปรบมือเชียร์ เมื่อมีนักวิ่งวิ่งผ่าน
are proud to be host
#พวกเราชาวเมืองพลภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับทัพนักวิ่ง
#แล่นม่วนๆชวนทำบุญ 2 งานวิ่งของชาวเมืองพล
#ได้สุขภาพ ได้ความอิ่มหัวใจจากการให้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นประธาน...
18/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองเมืองพล ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน...
18/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่ดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 146 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 133 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 โครงการ

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
18/11/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม...
16/11/2022

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 5/2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๑๓ โครงการ และครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 เทศบาลเมืองเมืองพล

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
15/11/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันสุด ท้ายแล้วนะ
14/11/2022

วันสุด ท้ายแล้วนะ

#อยากให้คนทั้งประเทศหัวล้านยกเว้นคุณ #เพราะคุณจะได้มี "ผม"#คนเดียว 😆😆😆 เหลืออีกเพียง 1 วันเท่านั้นก็จะปิดรับสมัครแล้ว สำหรับใครที่ซ้อมและพร้อม แอดยินดีด้วย แต่ถ้าใครยังไม่ซ้อม ขอบอกว่า มากองรวมกันกับแอดได้เลยครับ "ไม่ซ้อมแต่พร้อมม๊าก" 😁😁😁
#แล่นม่วนๆชวนทำบุญ2
27 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลเมืองเมืองพล
ยังสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1feSW90GiKxZtoYCv8JsaIYYlc974e44v8WWntH57LEY/edit
#เซาะกราวนำแล่น
#ลูกโป่งรันเนอร์
#แล่นม่วนๆชวนทำบุญ
#แล่นม่วนๆ
#งานวิ่งขอนแก่น
#งานวิ่งเมืองพลPhotos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
10/11/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
10/11/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

10/11/2022
ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565#ส...
08/11/2022

ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
#สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเสริมสร้างเศษฐกิจชุมชน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesZDBy8-Nly-VHHDBDhwe_IOuGNvZh9z1CyuFxfh-cG20tlg/viewform

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและปร...
03/11/2022

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครั้งที่ 2/2565 เพื่อการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ประชุมตามระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา 3.1 กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจ...
28/10/2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทธศาสตรและงบประมาณร่วมกับงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารสำนักงาน

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
26/10/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชก...
12/10/2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
10/10/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
10/10/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือ...
27/09/2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมประชุมพร้อมคณธกรรมการพัฒนาฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้อง ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท...
23/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณา การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
13/09/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล  เป็นประธานใน...
05/08/2022

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วยจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล และประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเมืองพล ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565ITA2565=AA 99.86%1ของอปท.ในขอนแก่น1ของเทศบาลเมืองทั่วประเทศ
02/08/2022

เทศบาลเมืองเมืองพล ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565
ITA2565=AA 99.86%
1ของอปท.ในขอนแก่น
1ของเทศบาลเมืองทั่วประเทศ

23/07/2022

ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล
เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย
เนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงพบาบาลพล 40ปี
🏆เมืองพล วอลเลย์บอล คัพ🏆
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ ภูมิลำเนาในขตอำเภอพล หรือทำงานในอำเภอพล หรือเรียนในอำเภอพล
เปิดรับสมัคร วันที่ 4-28 กรกฎาคม2565
รับจำนวนจำกัด ชาย-หญิง อย่างละ 8 ทีมเท่านั้น‼️‼️
ค่าสมัครทีมละ 2,000บาท ประกันทีม1,000 บาท
แข่งขันวันที่ 1-5 สิงหาคม2565
ณ.สนามโรงยิม เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
สมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล

ติดต่อสอบถาม ☎️
โทร.090-3520532 คุณอาทิตย์
หรือ 043-414710-2ต่อ133

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรว...
22/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทดสอบการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเครื่อข่าย เข้าร่วมทดสอบระบบและเตรียมความพร้อม ในการตอบคำถามต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยเทศบาลเมืองเมืองพล ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานรอบสุดท้าย

12/07/2022
11/07/2022
Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
29/06/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร น...
16/06/2022

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างมีส่วนร่วม โดยมี นายพงษ์ธรรม ธระเสนา
รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเขียนคำชี้แจงงบประมาณตามฐานอำนาจและระเบียบที่กำหนด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพัชรี ดีสนิท หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และนางสาวสาลิกา เสนานิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ จำแนกงบประมาณให้ถูกต้องตามรูปแบบ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

10/06/2022

เชคปลดล็อก "กัญชา"โดยมีผลแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นไป เราอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้วันนี้ admin มาสรุปให้ทุกๆท่านฟังกันค่ะ
กรณีปลดล็อก "กัญชา" ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ.2565 ส่งผลให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชาได้แก่ ช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชา ไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไป เว้นแต่สารสกัดจากกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC เกิน 0.2% เท่านั้น ที่ยังถือเป็นยาเสพติด โดยมีผลแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นไป ส่งผลให้
"กัญชา" #ใครจะสูบทำได้ แต่ห้ามรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะสูบในที่สาธารณะมีโทษจำคุก 3 เดือนปรับ 25,000 บาท#
# เตือนสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกิน 0.2% ยังผิดตามกฎหมาย#
#คลีนิคกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลพล#
#ใช้ให้ถูกทางประโยชน์ เยอะ#
ref1.https://news.thaipbs.or.th/content/316375?utm_source=LINE&utm_medium=News&utm_campaign=Pushmsg&utm_content=content316375
2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/035/T_0008.PDF

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล จัดการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสาร เพื่อประกอบการประเมิ...
08/06/2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล จัดการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสาร
เพื่อประกอบการประเมินรางวัล ครั้งที่ 5/65 นำโดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธาน
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจประเมินรอบเชิงลึก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล จัดการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสาร เพื่อประกอบการประเมิ...
12/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล จัดการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสาร
เพื่อประกอบการประเมินรางวัล ครั้งที่ 4/65 นำโดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธาน
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้ารอบประเมินเชิงลึก รอบ นักวิจัยท้องถิ่น
-การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมเพื่อพิจารณา - การสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
- การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
- การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565

12/05/2022
12/05/2022

ที่อยู่

324/1 ถ. เสริมสวาสดิ์
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการพัฒนาบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล กองช่างเทศบาลเมืองพล
📢📢ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล
หมอป๊อบ ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.พล2563
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลเมืองเมืองพล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื เรือนจำอำเภอพล Phon District Prison โรงเรียนดีใกล้บ้าน แม่เหล็ก สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์กา บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแว โรงเรียนบ้านหัวนากลาง โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น RTP Cyber Village บ้านศรีสมบูรณ์ Bua Lai District อำเภอบัวลาย สภ.บ้านหันห้วยทราย นครราชสีม เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอ