กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเ

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล
(33)

เปิดเหมือนปกติ

16/06/2021
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมือพล และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกอ...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมือพล และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ติดตามเฝ้าระวัง และตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทุกแห่ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมือพล และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกอ...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมือพล และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ติดตามเฝ้าระวัง และตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทุกแห่ง

15/06/2021

ข่าว

ขอให้ประชาชนในจำนวน 324 คนที่นัดฉีดระหว่าง       วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564   มารับการฉีดวัคซีน เวลา08.00-16....
14/06/2021

ขอให้ประชาชนในจำนวน 324 คนที่นัดฉีดระหว่าง
วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564
มารับการฉีดวัคซีน เวลา08.00-16.00 น.
ณ.โรงพยาบาลพล ห้องประชุมพลพลานุสรณ์
ตึกอุบัติเหตุชั้น 2

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบรายชื่อ
ผู้รับการฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน 2564
ที่จองผ่านapp หมอพร้อม

เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่าง และบริหารจัดการระบบดำเนินงานในการฉีดวัคซีนโควิด

ขอให้ประชาชนในจำนวน 324 คนที่นัดฉีดระหว่าง
วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564
มารับการฉีดวัคซีน เวลา08.00-16.00 น.
ณ.โรงพยาบาลพล ห้องประชุมพลพลานุสรณ์
ตึกอุบัติเหตุชั้น 2

ปฏิบัติดังนี้..
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
✅ให้เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม
✅หากมีหลักฐานการจองวัคซีนนำมาด้วย
✅สวมเสื้อแขนที่หลวมและสั้นเพื่อสะดวกในการฉีดวัคซีน
✅ ให้ผู้ติดตาม1 ท่าน เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่าง

การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัค ซีน

1. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนักๆ
2. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ
3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
4. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ500 -1,000 cc
5. งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ผู้ที่มียารับประทานประจำไม่หยุดยา

จองวันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ให้มาฉีดเวลา 08.00-12.00 น.
จองวันที่ 22-30 มิถุนายน 2564 ให้มาฉีดเวลา 13.00-16.00 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/14OrJB5-U4kIbpG6Kd8mYqQUmrZs0TDzQ/view?usp=sharing

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” "ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
13/06/2021

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” "
ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” "
ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

10/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ได้ออกตรวจสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ทั้ง 3 แห่ง และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล 1 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเด็กนักเรียน พนักงานครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

10/06/2021

ข่าว การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

10/06/2021

ข่าว ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬาอำเภอพล

10/06/2021

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบรายชื่อตาม
ผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เข้าระบบ app หมอพร้อม
ที่อสม.หรือMr วัคซีน รพ.สต ประจำแต่ละตำบล

ให้ปฏิบัติดังนี้..
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

1.ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ 2 พักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ
3.หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
4.ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ
5 งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
🌈🌈🌈🌈🌈
เปิดฉีดวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
สำหรับผู้นัดระหว่าง
วันที่ 14- 30 มิถุนายน 2564
ในจำนวน 200 คน ให้ปฏิบัติดังนี้

นัดวันที่14 -21 มิถุนายน 2564ให้มาฉีดเวลา 08.00-12.00น
นัดวันที่ 22- 30 มิถุนายน 2564ให้มาฉีดเวลา
13.00- 16.00 น
เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่าง

#ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ชาวเมืองพล

06/06/2021

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบรายชื่อ
ผู้รับการฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน 2564
ที่จองผ่านapp หมอพร้อม

เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่าง และบริหารจัดการระบบดำเนินงานในการฉีดวัคซีนโควิด

ขอให้ประชาชนในจำนวน 207 คนที่นัดฉีดระหว่าง
วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564
มารับการฉีดวัคซีน เวลา08.00-12.00 น.

ปฏิบัติดังนี้..
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
ให้เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม

1. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนักๆ
2. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ
3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
4. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ
5. งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ผู้ที่ยารับประทานประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีด

🌈🌈🌈🌈🌈

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
สำหรับผู้นัดระหว่าง วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564
ในจำนวน 200 คน ให้ปฏิบัติดังนี้

จองวันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ให้มาฉีดเวลา 08.00-12.00 น.
จองวันที่ 22-30 มิถุนายน 2564 ให้มาฉีดเวลา 13.00-16.00 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/14OrJB5-U4kIbpG6Kd8mYqQUmrZs0TDzQ/view?usp=sharing

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล ขุดลอกร่องระบายน้ำ ทางน้ำไหลผ่าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาช...
05/06/2021

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล ขุดลอกร่องระบายน้ำ ทางน้ำไหลผ่าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝน (ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น) ลดและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ฤดูฝน

05/06/2021
05/06/2021

ประกาศ เรื่อง วัคซีนโควิด-19

1. กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 Astrazeneca เดือน มิถุนายน คือ

*** วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 8.00-12.00 น. สำหรับประชาชนที่จองฉีดวัคซีน Astrazeneca ในวันที่ 7-11 มิถุนายน จำนวน 207 คน และ

*** วันจันทร์ที่ 14 มถุนายน เวลา 8.00-16.00 น. สำหรับประชาชนที่จองฉีดวัคซีน Astrazeneca ในวันที่ 14-30 มิถุนายน จำนวน 200 คน

*** สถานที่ ณ ห้องประชุมพลพลานุสรณ์ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล

2. ประชาชนทั้ง 400 คน ที่จองฉีดวัคซีน Astrazeneca ในเดือนมิถุนายน จะได้รับการโทรศัพท์นัดหมายโดยตรงอีกครั้งจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Inbox Page Facebook โรงพยาบาลพลค่ะ

05/06/2021

ข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด

กรมอุตุฯประกาศเตือน ภาคอีสานตอนบน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง 🌧⛈🌩⚡ร้อยละ40-60% ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5-10 มิ.ย.64 ขอให้ระวังอั...
04/06/2021

กรมอุตุฯประกาศเตือน ภาคอีสานตอนบน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง 🌧⛈🌩⚡ร้อยละ40-60% ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5-10 มิ.ย.64 ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ที่อาจทำให้ฝนตกหนักไว้ด้วย
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

#เตรียมฉ่ำไว้เลย!🌧⛈🌩⚡ กรมอุตุฯประกาศเตือน ภาคอีสานตอนบน เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ40-60% ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5-10 มิ.ย.64 ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ที่อาจทำให้ฝนตกหนักไว้ด้วย

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

04/06/2021

มอบถุงยังชีพให้ประชาชน บ้านลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

03/06/2021

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่อง การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านโปรแกรมapp หมอพร้อม

ทางโรงพยาบลขอเลื่อนนัดฉีดวัคชีนออกไปก่อน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว

เมื่อการกระจายวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลจะนัดท่านมารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

ภายในเดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 3- 4
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ หรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล

เบอร์ โทร 085-464-5029 หรือ Page facbook โรงพยาบาลพล

03/06/2021

เทศบาลเมืองเมืองพล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองพล ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

http://www.muangphon.go.th/03jun64.html

01/06/2021

ข่าว

Photos from โรงพยาบาลพล's post
31/05/2021

Photos from โรงพยาบาลพล's post

30/05/2021

เริ่มจองวัคซีน ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี
ได้ตาม 3 ช่องทางนะคะ

แผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
4 ปัจจัย
1. จำนวนวัคซีนที่มี : ระยะแรกมีวัคซีนจำนวนไม่มาก จึงเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน คือ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้แต่แรก คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2. จำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่ : เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 70% ของจำนวนประชากร

จึงจัดสรรวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้หลักของความเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การระบาดมากน้อย พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน : จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดมาก เช่น กทม. ชลบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

4. กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ลำดับแรก ๆ

ทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรก 3 เป้าหมาย คือ
1) ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต
2) ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และ

3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ขอบคุณแหล่งข่าว...

#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น's post
29/05/2021

Photos from ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น's post

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post
29/05/2021

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post

นายอำเภอพล สั่งปิด บ้านลอมคอม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 ราย
28/05/2021

นายอำเภอพล สั่งปิด บ้านลอมคอม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 ราย

28/05/2021

อัพเดทสถานการณ์การระบาดโควิด-19
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อำเภอพล พบผู้ติดเชื้อโควิด 12 ราย

ทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินลงสอบสวนพื้นที่ที่ระบาดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วค่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เว้นระยะห่าง

ห้ามไปที่แออัด และที่สาธารณะ

ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

กินร้อนช้อนตัวเอง ห้ามกินข้าวร่วมกับผู้อื่น

ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์หรือแจ้งต่ออสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผน...
27/05/2021

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ...
27/05/2021

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

ประกาศจากโรงพยาบาลพลเรื่องวัคซีนโควิด-19
26/05/2021

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่องวัคซีนโควิด-19

ประกาศจากโรงพยาบาลพล
เรื่องวัคซีนโควิด-19

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งย...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

25/05/2021

🔴วันที่-เวลา
วัน อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00- 17.00น.
(คาดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำสถานีผลิตน้ำโนนรามราช(สำนักงาน) ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- คุ้มเมืองเก่า
- เทศบาลเมืองเมืองพลบางพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

24/05/2021

ข่าว

20/05/2021

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจิตอาสา
" เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนโควิด
เพื่อชาวอำเภอพล"
เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
#ร่วมด้วย ช่วยกัน เพื่อผ่านการระบาดโควิด-19

19/05/2021

ข่าว

ที่อยู่

เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
Phon
40120

ข้อมูลทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน (Technical Service and Planning Division) ข้อมูลทั่วไป : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร งานธุรการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หมอป๊อบ ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.พล2563