กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล
(15)

🗓 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย 😷 หาย...
06/06/2020

🗓 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,971 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,104 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,971 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,104 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

📢📢ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัดจะมีการแจกถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรั...
05/06/2020

📢📢ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
จะมีการแจกถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ระหว่างวันที่ 8-12 มิ.ย.63 เวลา 8.00น. เป็นต้นไป
ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง เพื่อลดความแออัดของจราจรบนเส้นทางดังกล่าว...🚧🚗🚛🚙

🗓 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หายป่วยแล้...
05/06/2020

🗓 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,971 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,102 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,971 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,102 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/06/2020
ข่าว

คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล

04/06/2020
ข่าว

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอพล

🗓 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย 😷 หายป่วยแล...
04/06/2020

🗓 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,968 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,101 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,968 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,101 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
04/06/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย
ขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะมีลวดลายหรือไม่ก็ตาม

กพฐ. ให้โรงเรียนทุกแห่งยืดหยุ่นในเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนในโรงเรียนสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหลัก

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงศึกษาธิการ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

03/06/2020

โครงการพัฒนาบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หาย...
03/06/2020

🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,968 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,084 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,968 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,084 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo
03/06/2020

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo

🗓 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หายป่วยแล้...
02/06/2020

🗓 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,966 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,083 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,966 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,083 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หายป่วยแล้...
01/06/2020

🗓 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,965 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,082 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,965 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,082 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่ใหม่

🗓 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย 😷 หาย...
31/05/2020

🗓 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,963 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,081 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,963 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,081 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หาย...
30/05/2020

🗓 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,961 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,077 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,961 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,077 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

บึงละเลิงหวาย น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยประหยัด นะครับ
29/05/2020

บึงละเลิงหวาย น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยประหยัด นะครับ

ช่วงนี้กระแสตลาดมาแรงวันนี้ 29 พค 63 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น แ...
29/05/2020

ช่วงนี้กระแสตลาดมาแรง
วันนี้ 29 พค 63 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และกองสาธารณสุข กองคลังอำเภอพล (อสชว) ร่วมตรวจสอบเครื่องชั่งตลาดสดเทศบาลอ.บ้านไผ่ ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง จำนวน 228 ราย 252 เครื่อง ถูกต้อง จำนวน 249 เครื่อง ผิด 3 เครื่อง ตลาดเทศบาลเมืองพล จำนวน 172 ราย 195 เครื่อง ถูกต้อง 193 เครื่อง ผิด 2 เครื่อง รถเร่ขายริมทางเมืองพล 6 ราย 8 เครื่อง ถูกต้อง 7 เครื่อง ผิด 1 เครื่อง เครื่องผิดเนื่องชำรุดจากการใช้งาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ช่วงนี้กระแสตลาดมาแรง
วันนี้ 29 พค 63 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และกองสาธารณสุข กองคลังอำเภอพล (อสชว) ร่วมตรวจสอบเครื่องชั่งตลาดสดเทศบาลอ.บ้านไผ่ ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง จำนวน 228 ราย 252 เครื่อง ถูกต้อง จำนวน 249 เครื่อง ผิด 3 เครื่อง ตลาดเทศบาลเมืองพล จำนวน 172 ราย 195 เครื่อง ถูกต้อง 193 เครื่อง ผิด 2 เครื่อง รถเร่ขายริมทางเมืองพล 6 ราย 8 เครื่อง ถูกต้อง 7 เครื่อง ผิด 1 เครื่อง เครื่องผิดเนื่องชำรุดจากการใช้งาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.50 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย 🤒 ผู้ป่วยยื...
29/05/2020

🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.50 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,076 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,945 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 74 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.50 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,076 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,945 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 74 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

28/05/2020

โครงการพัฒนาบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

🗓 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย 🤒 ผู้ป่วยยื...
28/05/2020

🗓 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,065 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,945 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,065 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,945 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
27/05/2020

🗓 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,054 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,931 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 66 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,054 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,931 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 66 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

ร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด กิ่งกาชาดอำเภอพล ขอรับบริจาคโลหิต​ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น​ ถึง 12...
27/05/2020

ร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด กิ่งกาชาดอำเภอพล ขอรับบริจาคโลหิต​ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น​ ถึง 12:00 น​ เป็นต้นไป​ ณ​ หอประชุมอำเภอพล

ร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด กิ่งกาชาดอำเภอพล ขอรับบริจาคโลหิต​ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น​ ถึง 12:00 น​ เป็นต้นไป​ ณ​ หอประชุมอำเภอพล

สรุปข่าวประจำเดือน
27/05/2020

สรุปข่าวประจำเดือน

🗓 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
26/05/2020

🗓 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,045 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,929 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 59 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,045 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,929 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 59 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
25/05/2020

🗓 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,042 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,928 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,042 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,928 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 57 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 🤒 ผู้...
24/05/2020

🗓 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,040 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,921 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,040 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,921 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

📢ประกาศจาก การประปาสาขาพล 💦💧🚰
22/05/2020

📢ประกาศจาก การประปาสาขาพล 💦💧🚰

🗓 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
22/05/2020

🗓 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,910 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 71 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,910 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 71 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

📢ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล..เรื่องลดค่าเช่าทรัพย์สินบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน
22/05/2020

📢ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล..เรื่องลดค่าเช่าทรัพย์สินบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

📢ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล..เรื่องลดค่าเช่าทรัพย์สินบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล ..ปีงบประมาณพ.ศ.2563...

🗓 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
21/05/2020

🗓 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,897 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 84 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,897 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 84 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการภาครัฐในการให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด 19...
21/05/2020

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการภาครัฐในการให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด 19 และเป็นการส่งเสริมร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองคลังเทศบาลเมืองเมืองพล

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการภาครัฐในการให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด 19 และเป็นการส่งเสริมร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองคลังเทศบาลเมืองเมืองพล

20/05/2020
ข่าว

ตู้ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 คนเมืองพลไม่ทิ้งกัน

🗓 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
20/05/2020

🗓 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,034 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,888 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 90 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,034 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,888 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 90 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืน...
19/05/2020

🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,033 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,857 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 120 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,033 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,857 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 56 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 120 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่

ที่อยู่

เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
Phon
40120

ข้อมูลทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน (Technical Service and Planning Division) ข้อมูลทั่วไป : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร งานธุรการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หมอป๊อบ ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.พล2563