กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล
(11)

เปิดเหมือนปกติ

เทศบาลเมืองเมืองพล
26/11/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล

สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และดูว่าต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหน ได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
(เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน)

#แจ้งหยุดจ่ายเพื่อทำการปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำโนนรามราช(สำนักงาน)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหย...
25/11/2020

#แจ้งหยุดจ่ายเพื่อทำการปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำโนนรามราช(สำนักงาน)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบผลิตน้ำที่โรงกรองน้ำโนนรามราช(สำนักงาน)ในวัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 - 02.00 น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- เขตเทศบาลเมืองเมืองพล
- ตำบลโนนข่า
- ตำบลเพ็กใหญ่
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

#แจ้งหยุดจ่ายเพื่อทำการปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำโนนรามราช(สำนักงาน)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบผลิตน้ำที่โรงกรองน้ำโนนรามราช(สำนักงาน)ในวัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 - 02.00 น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- เขตเทศบาลเมืองเมืองพล
- ตำบลโนนข่า
- ตำบลเพ็กใหญ่
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo
23/11/2020

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo

ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอพล ตั้งแต่เวลา 9.00-1...
23/11/2020

ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอพล ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.

ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอพล ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.

20/11/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 256 เวลา 15.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดจันทรัตนาราม หรือ พระธาตุเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทรงเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) อดีตเจ้าอาวาส วัดจันทรัตนาราม มีนามเดิมว่า อ่อนจันทร์ พืชสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2472 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่อายุ 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพล อำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี 2553 สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา


สำหรับวัดจันทรัตนาราม สร้างขึ้นในปี 2495 โดยพระครูอนุโยคธรรมภาณ เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2513 ต่อมาสร้างได้พระธาตุ และศาสนสถานต่างๆ กระทั่งในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี 2527 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หัวหน้าราชองครักษ์ในขณะนั้น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยอัฐิพระเกจิอาจารย์ อาทิ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล , พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนวัตถุมงคล จำนวน 8 หมื่น 4 พันองค์ บรรจุไว้ในองค์พระธาตุเมืองพล ทางวัดจึงถือให้วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันจัดงานเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพล ปัจจุบัน มีพระครูวิบูลย์ธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลพล ที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร รวมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย ภาพ/ข่าว พระราชสำนัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
20/11/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm บริเวณข้างร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขาม ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- เทศบาลเมืองเมืองพล
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

18/11/2020
ขอแจ้งการเข้ารับเสด็จ 19 พฤศจิกายน 2563  ดังนี้1. ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก   ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหม...
18/11/2020

ขอแจ้งการเข้ารับเสด็จ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 12.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด – ลงทะเบียน และทำการฝึกซ้อมพิธีการ
2. ข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องสวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
3. ผู้ใส่เสื้อเหลือง และประชาชนทั่วไป ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
4. ที่จอดรถมี 2 จุด >จากจุดจอดรถ จะมีรถรับ-ส่ง มาที่วัด
4.1 ลานจอด ข้างสำนักงาน ส.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร (ที่นั่นเป็นจุดตั้งโรงทานด้วย ในวัดจะไม่มีโรงทาน)
4.2 ลานจอด ด้านทิศตะวันตกวัด (ลานเวทีหมอลำ มุมสี่แยกไฟแดง)
5. ทางเข้าวัด ให้เข้าประตูเดียว คือ ประตูด้านถนนเมืองพล-หนองสองห้อง ฝั่งทิศตะวันออกเท่านั้น
6. ทุกคนที่เข้าร่วมงานให้นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
7. อย่าลืมแมสทางการแพทย์ (สีฟ้าๆ) (*)ไม่ให้ใช้แมสแฟชั่น

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม

ขอแจ้งการเข้ารับเสด็จ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 12.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด – ลงทะเบียน และทำการฝึกซ้อมพิธีการ
2. ข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องสวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
3. ผู้ใส่เสื้อเหลือง และประชาชนทั่วไป ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
4. ที่จอดรถมี 2 จุด >จากจุดจอดรถ จะมีรถรับ-ส่ง มาที่วัด
4.1 ลานจอด ข้างสำนักงาน ส.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร (ที่นั่นเป็นจุดตั้งโรงทานด้วย ในวัดจะไม่มีโรงทาน)
4.2 ลานจอด ด้านทิศตะวันตกวัด (ลานเวทีหมอลำ มุมสี่แยกไฟแดง)
5. ทางเข้าวัด ให้เข้าประตูเดียว คือ ประตูด้านถนนเมืองพล-หนองสองห้อง ฝั่งทิศตะวันออกเท่านั้น
6. ทุกคนที่เข้าร่วมงานให้นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
7. อย่าลืมแมสทางการแพทย์ (สีฟ้าๆ) (*)ไม่ให้ใช้แมสแฟชั่น

14/11/2020
11/11/2020
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
11/11/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.20 - 17.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm บริเวณจ้างโลตัสพล ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ชุมชนหนองแวง
- ตำบลโนนข่า
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563Update 11 พฤศจิกายน 2563
11/11/2020

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)
คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563
Update 11 พฤศจิกายน 2563

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)
คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563
Update 11 พฤศจิกายน 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
09/11/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย อสม.ชุมชนตลาดเก่า ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ ซอยหลังโรงเรียนมหาไถ่ ประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าบ้านท่าน สท.จำนงค์ ศรีโคตร

07/11/2020

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ทั้งสามโรงเรียน และกองการศึกษาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดจันทรัตนาราม

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
05/11/2020

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

📣📣ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

คุณสมบัติ
📌ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
📌เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

💰เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

#ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/410476950337633/

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo
05/11/2020

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo

ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช
04/11/2020
ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช

ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งทุกอำเภอรับมือไวรัสอาร์เอสวี เต็มที่ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วรวมกว...

30/10/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง
จุดลอยกระทงสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

อุตุฯ เตือน 28-30 ต.ค.นี้"พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ”(พายุระดับ5)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามต...
27/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

อุตุฯ เตือน 28-30 ต.ค.นี้"พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ”(พายุระดับ5)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 ต.ค.ทำให้ฝนตกหนักและลมแรง #28 ต.ค.อีสาน #29-30 ต.ค.เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ใต้ http://tmd.go.th #กรมอุตุนิยมวิทยา #โมลาเบพายุใต้ฝุ่น

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง         มีศูนย์กลางอ.....

“กกต.”ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร อบจ. พ้นตำแหน่ง จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน.
26/10/2020
'กกต.'ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว

“กกต.”ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร อบจ. พ้นตำแหน่ง จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน.

“กกต.”ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร อบจ. พ้นตำแหน่ง จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 11พายุดีเปรสชัน "โซเดล" (พายุระดับ 2)
26/10/2020

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 11
พายุดีเปรสชัน "โซเดล" (พายุระดับ 2)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 11
พายุดีเปรสชัน "โซเดล" (พายุระดับ 2)

เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่บึงละเลิงหวาย
19/10/2020

เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่บึงละเลิงหวาย

19/10/2020

ข่าว

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณี "ลอยกระทง" New Normal ออนซอนละเลิงหวาย เทศบาลเมืองเมืองพล วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
18/10/2020

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณี
"ลอยกระทง" New Normal ออนซอนละเลิงหวาย
เทศบาลเมืองเมืองพล วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณี
"ลอยกระทง" New Normal ออนซอนละเลิงหวาย
เทศบาลเมืองเมืองพล วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

16/10/2020
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่1"พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2563...
15/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่1
"พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2563)"
ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง (พายุระดับ 1) ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปร...

13/10/2020

ภาคเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอพล

ที่อยู่

เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
Phon
40120

ข้อมูลทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน (Technical Service and Planning Division) ข้อมูลทั่วไป : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร งานธุรการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

หมอป๊อบ ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.พล2563