การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช ✨น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พ...
23/10/2021

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช ✨

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย”

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช ✨

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย”

📌 กปภ.สาขาเมืองพล ขอแจ้งปิดทำการภายในสำนักงานในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช #การประปาส่วนภ...
21/10/2021

📌 กปภ.สาขาเมืองพล ขอแจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 💦​💦
ติดต่อ โทร. 043-414207

📌 กปภ.สาขาเมืองพล ขอแจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน
ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 💦​💦
ติดต่อ โทร. 043-414207

✨ วันออกพรรษาปี 2564 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ...
21/10/2021

✨ วันออกพรรษาปี 2564 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
✨ โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี

✨ วันออกพรรษาปี 2564 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
✨ โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี

🌱 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เ...
21/10/2021

🌱 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌱 🌳 🌿

🌱 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌱 🌳 🌿

🚩 PWA Contact Center 1662 ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.ทั้งนี้ ลูกค้าสาม...
21/10/2021

🚩 PWA Contact Center 1662 ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว
ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุขัดข้องหรือสอบถามข้อมูล
การให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
🙏 กปภ. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

🚩 PWA Contact Center 1662 ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว
ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุขัดข้องหรือสอบถามข้อมูล
การให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
🙏 กปภ. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564เวลา 15.30- 18.00น. (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมท่...
19/10/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30- 18.00น. (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC.150มม. บริเวณ สามแยกหลังสถานีดับเพลิงเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- เทศบาลเมืองเมืองพล

และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย 🌨️เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระ...
19/10/2021

19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย 🌨️

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย หลังทรงพระกรุณาบัญชาการปฏิบัติการทำฝนสาธิตด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515

19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย 🌨️

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย หลังทรงพระกรุณาบัญชาการปฏิบัติการทำฝนสาธิตด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515

17/10/2021

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

📍 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

🗓 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

17/10/2021

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564 🙏

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้การประปาส่วนภูมิภาค นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่การประปาส่วนภูมิภาค ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

🙏 ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่
การประปาส่วนภูมิภาค ทุกสาขาทั่วประเทศ 💙
📍 บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 984-8-85051-1
ติดตามข้อมูลงานกฐินพระราชทาน กปภ.ปี 2564 ได้ที่ >>> https://reg4.pwa.co.th/kathin/index.php

🙌 15 ตุลาคม : วันล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพ...
15/10/2021

🙌 15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก

ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้

🙌 15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก

ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้

ไม่ต้องมีใบแจ้งค่าน้ำ เพียงกรอกเลขผู้ใช้น้ำ 11 หลัก ก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้นะครับ 🤩⚡️#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ #การป...
14/10/2021

ไม่ต้องมีใบแจ้งค่าน้ำ เพียงกรอกเลขผู้ใช้น้ำ 11 หลัก
ก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้นะครับ 🤩⚡️
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

ไม่ต้องมีใบแจ้งค่าน้ำ เพียงกรอกเลขผู้ใช้น้ำ 11 หลัก
ก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้นะครับ 🤩⚡️
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

📍 ครบรอบ 48 ปี : 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย
14/10/2021

📍 ครบรอบ 48 ปี : 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

📍 ครบรอบ 48 ปี : 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
13/10/2021

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...
12/10/2021

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...
12/10/2021

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการภายในสำนักงาน : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ได้ ดังนี้
💙 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th
💙 PWA Line Official : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 สอบถามข้อมูลการใช้บริการทาง PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post
10/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะ...
08/10/2021

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค

✨ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวัน...
06/10/2021

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า "วันสารทเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีทำบุญเดือนสิบ" เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป

- ภาคกลาง : วันสารทไทย
- ภาคใต้ : งานบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต
- ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
- ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

🙏 วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า "วันสารทเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีทำบุญเดือนสิบ" เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป

- ภาคกลาง : วันสารทไทย
- ภาคใต้ : งานบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต
- ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
- ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้ง...
03/10/2021

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ทั้งนี้ การกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” ❤️

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล โดยได้กำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ทั้งนี้ การกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคยด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT ..การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4...
03/10/2021

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคย
ด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4.89 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าชำระออนไลน์ 24 ชั่วโมง รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกกว่าด้วยบริการที่เข้าใจในทุกไลฟ์สไตล์

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและดิจิทัล กปภ. จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การย่อโลกการเงินไว้บนสมาร์ทโฟน เพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.
ให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าน้ำประปา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาด้วยการ “กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” ได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู “จ่ายค่าน้ำค่าไฟ”
2. เลือก “การประปาส่วนภูมิภาค”
3. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบยอด”
4. ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
5. ระบบจะบันทึกหลักฐานการทำรายการลงเครื่อง กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า กปภ. ยังสามารถใช้บริการฟีเจอร์ “Scan QR Code / Barcode” บนหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เช่นเดิม ซึ่งการชำระค่าน้ำประปาทั้งสองทางเลือกดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งนี้ต้องเป็นบิลค่าน้ำประปาที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นและมียอดชำระค่าน้ำต่อบิลไม่เกิน 49,000 บาท เริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้พร้อมกันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAnews
#สะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

🤩 ลูกค้า กปภ. สะดวกกว่าที่เคย
ด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Krungthai NEXT
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 4.89 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าชำระออนไลน์ 24 ชั่วโมง รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกกว่าด้วยบริการที่เข้าใจในทุกไลฟ์สไตล์

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและดิจิทัล กปภ. จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การย่อโลกการเงินไว้บนสมาร์ทโฟน เพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.
ให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าน้ำประปา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาด้วยการ “กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก” ได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู “จ่ายค่าน้ำค่าไฟ”
2. เลือก “การประปาส่วนภูมิภาค”
3. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ 11 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบยอด”
4. ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
5. ระบบจะบันทึกหลักฐานการทำรายการลงเครื่อง กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า กปภ. ยังสามารถใช้บริการฟีเจอร์ “Scan QR Code / Barcode” บนหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เช่นเดิม ซึ่งการชำระค่าน้ำประปาทั้งสองทางเลือกดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งนี้ต้องเป็นบิลค่าน้ำประปาที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นและมียอดชำระค่าน้ำต่อบิลไม่เกิน 49,000 บาท เริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้พร้อมกันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#PWAnews
#สะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

30/09/2021

#แจ้งประชาสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
ได้เกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉิน จึงส่งผลกระทบให้ ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ อาจทำให้น้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหลในบางพื้นที่ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาเป็นปกติและจะเริ่มจ่ายน้ำอีกครั้ง
#ขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณครับ

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564เวลา 12.00- 16.00น. (ประมาณ 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมท...
30/09/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
เวลา 12.00- 16.00น. (ประมาณ 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC.200มม. บริเวณ กม.ที่ 13+900 (เลยบ้านหนองหอย) ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อยทั้งหมด

และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พ...
28/09/2021

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็น #ธงชาติไทย
โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็น #ธงชาติไทย
โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

💙 กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 🎉🎉..🔵 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เ...
25/09/2021

💙 กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 🎉🎉
.
.
🔵 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จึงให้การสนับสนุน ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด
🔵 นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ ซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนตุลาคม 2565) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรฯต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 หรือ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#PWAnews
#การประปาส่วนภูมิภาค

ที่อยู่

129/1 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขณะนี้ กปภ.สาขาเมืองพล เริ่มจ่ายน้ำตามปกติแล้วนะครับ #ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. โอกาสนี้
น้ำประปา บ้านเอื้ออาทร เมืองพล ไม่ไหล ตั้งแต่วันที่ 21. 22 สค. 64. สาเหตุเป็นเพราะอะไร
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมางานผลิต รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564
น้ำประปาภูมิภาคเมืองพลทำไมถึงขุ่นได้ขนาดนี้ครับ
ประปา...ไม่ไหลน่ะครับโทรไป 043-414207 ก็ตัดสายโทรศัพท์ไม่รับขอช่วยๆด้วยครับเดือดร้อน
ประปาไม่ไหลเลยครับ...ขอความกรุณาช่วยดูแลด้วยครับ...กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ...ขอบคุณครับ.
ประปาบ้านเรามีใครเจอปัญหา barcode อ่านยากบ้าง
ตอนไปจ่ายค่าน้ำทันไหมครับ
รบกวนแก้ไขน้ำประปาบ้านหนองแวงด้วยครับจะเป็นชอคโกแลตอยู่แล้ว
อยากสอบถามประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลเนื่องด้วยกระผมเป็นประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลและได้ย้ายมาอยู่อำเภอพลได้ 3 ปีแล้วตามที่ผมได้สังเกตน้ำประปาของท่านที่ให้บริการประชาชนในส่วนของเทศบาลหรือเขตใกล้เคียง กระผมอยากทราบว่าทำไมน้ำสกปรกจังเลยไม่สะอาดไม่มีกลิ่นคลอรีนไม่มีการกลั่นกรองใดๆ เหมือนดูดจากหนองหรือบึงขึ้นมาแล้วแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนใช้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลย ผมสังเกตเห็นตะกอนเหมือนน้ำในสระในบึงหนอง ปัญหาเหล่านี้ทางประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลคงรู้ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกท่านได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนหรือยังค่าน้ำประปาแล้วก็จ่ายทุกเดือนทุกเดือน ไม่ใช่ใช้ฟรีๆ ผมจึงอยากให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลรีบแก้ไขโดยด่วนก่อนที่จะเป็นข่าวในอีกไม่นานผม confirm 3 ปีแล้วที่มันเป็นแบบนี้ จึงเเจ้งมาเพื่อทราบ
ต้องการจ่ายค่าน้ำออนไลน์ทำไงค่ะ
นํ้าขุ่นมากค่ะพักนี่เป้นเช้าแระเย็นเลยกรือนํ้าเราหมดอล้วค่ะ