การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564เวลา 10.30 - 16.00น.(คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
08/05/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 - 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200 มม. บริเวณข้างวัดบ้านกุดรู หมู่ 4 ถนนเมืองพล-แวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ตั้งแต่บ้านกุดรู หมู่ 4 - อ.แวงน้อยทั้งหมด
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564เวลา 11.00 - 16.00น.(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
07/05/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 11.00 - 16.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150มม. บริเวณหน้าร้านไก่ย่างกันตา ถ. มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ร้านเต็กกอ - ปั๊ม ปตท.ศรีอีสาณ
- ถนนพาณิชย์เจริญแยก ธ.กรุงศรีฯ - ถนนมิตรภาพ
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ✨เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตร...
04/05/2021

✨ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ✨

เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

✨ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ✨

เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00- 15.00น.(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
03/05/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00- 15.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 100 มม. บริเวณซอยวัดบ้านเก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ต.เก่างิ้วทั้งหมด
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม...
30/04/2021

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
✅ ​PWA Line Official : @pwathailand
✅ ​เว็บไซต์ www.pwa.co.th
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#PWAonline

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
✅ ​PWA Line Official : @pwathailand
✅ ​เว็บไซต์ www.pwa.co.th
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#PWAonline

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม...
30/04/2021

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
✅ ​PWA Line Official : @pwathailand
✅ ​เว็บไซต์ www.pwa.co.th
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#PWAonline

🔵 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)​ แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ดังนี้
✅ ​PWA Line Official : @pwathailand
✅ ​เว็บไซต์ www.pwa.co.th
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#PWAonline

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564เวลา 12.00- 16.00น.(คาดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมท...
23/04/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 12.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200มม. บริเวณตรงข้ามกรุงไทยคลังไฟฟ้า ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ต.โนนข่า
- คุ้มหนองแวง 1
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564เวลา 10.00- 16.00น.(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบริ...
20/04/2021

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564
เวลา 10.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอหนองสองห้อง
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564
เวลา 10.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอหนองสองห้อง
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

สงกรานต์การ์ดก็ต้องไม่ตกครับ❗กปภ. ชวนคนไทยอยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564สืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกันภายในครอบครัวพร้อ...
12/04/2021

สงกรานต์การ์ดก็ต้องไม่ตกครับ❗

กปภ. ชวนคนไทยอยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
สืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกันภายในครอบครัว
พร้อมเพิ่มเกราะป้องกันโควิด -​19 ด้วยหลักปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

🟢 D - Distancing : อยู่ห่างไว้

🟡 M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน

🔵 H - Hand wash : หมั่นล้างมือ

🔴 T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ

🟡 T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

สงกรานต์การ์ดก็ต้องไม่ตกครับ❗

กปภ. ชวนคนไทยอยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
สืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกันภายในครอบครัว
พร้อมเพิ่มเกราะป้องกันโควิด -​19 ด้วยหลักปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

🟢 D - Distancing : อยู่ห่างไว้

🟡 M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน

🔵 H - Hand wash : หมั่นล้างมือ

🔴 T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ

🟡 T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564เวลา 14.00- 17.00น.(คาดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
10/04/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 14.00- 17.00น.
(คาดใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 100 มม. บริเวณข้างโรงพยาบาลพล ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- บ้านชัยพลศิลป์
- คุ้มหนองแวง 1
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564เวลา 09.00 - 15.00น.(คาดใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อ...
10/04/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 09.00 - 15.00น.
(คาดใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 มม. บริเวณหน้าโรงพยาบาลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอหนองสองห้อง(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #เทศกาลสงกรานต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื...
09/04/2021

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #เทศกาลสงกรานต์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️
🔵 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. 🔵 ดังนี้

🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #เทศกาลสงกรานต์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️
🔵 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. 🔵 ดังนี้

🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน บริ...
06/04/2021

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน บริเวณข้างโรงพยาบาลพล ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- ตำบลโจดหนองแก (หมู่ที่ 9และหมู่ที่ 12)
- เทศบาลเมืองเมืองพล (คุ้มหนองแวง 1)
- ตำบลโสกนกเต็น (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9)
- ตำบลเมืองพล (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 8)
- อำเภอหนองสองห้อง
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน บริเวณข้างโรงพยาบาลพล ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- ตำบลโจดหนองแก (หมู่ที่ 9และหมู่ที่ 12)
- เทศบาลเมืองเมืองพล (คุ้มหนองแวง 1)
- ตำบลโสกนกเต็น (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9)
- ตำบลเมืองพล (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 8)
- อำเภอหนองสองห้อง
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

6 เมษายน : วันจักรี ⚜️⚜️ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของ...
06/04/2021

6 เมษายน : วันจักรี ⚜️⚜️

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

#วันจักรี

6 เมษายน : วันจักรี ⚜️⚜️

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

#วันจักรี

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #วันจักรีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื่องในว...
05/04/2021

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #วันจักรี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️
🔵 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. 🔵 ดังนี้

🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

🚩 กปภ. แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน เนื่องใน #วันจักรี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️
🔵 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. 🔵 ดังนี้

🔸Website : www.pwa.co.th
🔸Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
🔸PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile
🔸PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564เวลา 10.00- 16.00น.(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบร...
02/04/2021

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 10.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
- ตำบลลอมคอม
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 10.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
- ตำบลลอมคอม
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2021

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🚩 เครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง ❓❔..ร้อนนี้อย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบประปาในบ้านให้อยู่ในสภาพปกติแล...
31/03/2021

🚩 เครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง ❓❔
.
.
ร้อนนี้อย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบประปาในบ้านให้อยู่ในสภาพปกติ
และพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกในบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอนะครับ 🥰​🥰
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🚩 เครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง ❓❔
.
.
ร้อนนี้อย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบประปาในบ้านให้อยู่ในสภาพปกติ
และพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกในบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอนะครับ 🥰​🥰
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

🔸 31 มีนาคม : วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 🔸พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งก...
31/03/2021

🔸 31 มีนาคม : วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 🔸

พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย และในปี พ.ศ. 2558 ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" แปลว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"

🔸 31 มีนาคม : วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 🔸

พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย และในปี พ.ศ. 2558 ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" แปลว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ...
08/03/2021

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลหยุดจ่ายไฟ ดำเนินการซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- เทศบาลเมืองเมืองพล
- ตำบลโนนข่า
- ตำบลเพ็กใหญ่
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

#แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลหยุดจ่ายไฟ ดำเนินการซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30น. จึงทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้
- เทศบาลเมืองเมืองพล
- ตำบลโนนข่า
- ตำบลเพ็กใหญ่
และพื้นที่ใกล้เคียง
#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564เวลา 09.30 - 16.00น.(คาดใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
05/03/2021

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 - 16.00น.
(คาดใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200 mm บริเวณข้างหมวดการทางหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอหนองสองห้อง(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🔴วันที่-เวลา วัน จันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564เวลา 10.30- 16.00น.(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ...
01/03/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

🔴วันที่-เวลา
วัน จันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
เวลา 10.30- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm บริเวณหน้าอู่ช่างวรรณ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ชุมชนคุ้มหนองแวง
- ต.โนนข่า
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🔴วันที่-เวลา วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.40- 16.00น.(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)📌สาเหต...
23/02/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

🔴วันที่-เวลา
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.40- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 200 mm บริเวณ กม.ที่ 14 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🔴วันที่-เวลา วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.00- 16.00น.(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)📌สาเหต...
22/02/2021

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

🔴วันที่-เวลา
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 200 mm บริเวณ กม.ที่ 13+600 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

ที่อยู่

129/1 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมางานผลิต รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564
น้ำประปาภูมิภาคเมืองพลทำไมถึงขุ่นได้ขนาดนี้ครับ
ประปา...ไม่ไหลน่ะครับโทรไป 043-414207 ก็ตัดสายโทรศัพท์ไม่รับขอช่วยๆด้วยครับเดือดร้อน
ประปาไม่ไหลเลยครับ...ขอความกรุณาช่วยดูแลด้วยครับ...กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ...ขอบคุณครับ.
ประปาบ้านเรามีใครเจอปัญหา barcode อ่านยากบ้าง
ตอนไปจ่ายค่าน้ำทันไหมครับ
รบกวนแก้ไขน้ำประปาบ้านหนองแวงด้วยครับจะเป็นชอคโกแลตอยู่แล้ว
อยากสอบถามประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลเนื่องด้วยกระผมเป็นประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลและได้ย้ายมาอยู่อำเภอพลได้ 3 ปีแล้วตามที่ผมได้สังเกตน้ำประปาของท่านที่ให้บริการประชาชนในส่วนของเทศบาลหรือเขตใกล้เคียง กระผมอยากทราบว่าทำไมน้ำสกปรกจังเลยไม่สะอาดไม่มีกลิ่นคลอรีนไม่มีการกลั่นกรองใดๆ เหมือนดูดจากหนองหรือบึงขึ้นมาแล้วแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนใช้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลย ผมสังเกตเห็นตะกอนเหมือนน้ำในสระในบึงหนอง ปัญหาเหล่านี้ทางประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลคงรู้ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกท่านได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนหรือยังค่าน้ำประปาแล้วก็จ่ายทุกเดือนทุกเดือน ไม่ใช่ใช้ฟรีๆ ผมจึงอยากให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพลรีบแก้ไขโดยด่วนก่อนที่จะเป็นข่าวในอีกไม่นานผม confirm 3 ปีแล้วที่มันเป็นแบบนี้ จึงเเจ้งมาเพื่อทราบ
ต้องการจ่ายค่าน้ำออนไลน์ทำไงค่ะ
นํ้าขุ่นมากค่ะพักนี่เป้นเช้าแระเย็นเลยกรือนํ้าเราหมดอล้วค่ะ
ตรงข้ามประตูทางเข้าเก่าของรพ.หนองสองห้อง มีน้ำ(ใสๆ)ไหลออกมาจากพื้น 2 วันแล้ว เช็คที่มิเตอร์ของบ้านทั้งด้านซ้ายขวา น้ำไม่รั่ว มิเตอร์ไม่หมุน ที่แจ้งช้าเพราะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ค่ะ
#ประกาศ# 📢📢📢📢 การไฟฟ้าเมืองพล 📢📢📢📢 🚰🚰🚰🚰💦💦 จะมีผลต่อกรปะปาด้วยน่าคราฟ...