การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล จัดหา ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

17/01/2022

PEA เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่าน e-Service

ช่องทางการลงทะเบียนขอรับบริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- สแกน QR Code
- ลงทะเบียนผ่าน PEA Smart Plus
- https://eservice.pea.co.th/etax/authen

ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล  จะทำการจะทำการย้ายเสาแรงสูง บ้านชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลเก่...
17/01/2022

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการจะทำการย้ายเสาแรงสูง บ้านชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 20 มกราคม 2565
บริเวณไฟดับ บ.ชัยเจริญ, บ.ชัยประเสริฐ, คุ้มป่ากล้วย, หม้อแปลงรถไฟ, หม้อแปลงสื่อสารรถไฟ, หม้อแปลงโครงการสินทรัพย์แลนด์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-14.00 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการจะทำการย้ายเสาแรงสูง บ้านชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 20 มกราคม 2565
บริเวณไฟดับ บ.ชัยเจริญ, บ.ชัยประเสริฐ, คุ้มป่ากล้วย, หม้อแปลงรถไฟ, หม้อแปลงสื่อสารรถไฟ, หม้อแปลงโครงการสินทรัพย์แลนด์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-14.00 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

16/01/2022

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ ดังนี้

- ผ่าน PEA Smart Plus
- ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
- ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต
- ผ่าน PEA e-Pay

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16/01/2022

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ดังนี้
1. PEA Smart Plus
2. Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
3. Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
5. PEA e-Pay

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

04/01/2022

PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อ​ถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ สนองนโยบาย กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2565 โครงการขยายเขต 10 วัน ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีข้อกำหนดดังนี้

PEA ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ เฉพาะพื้นที่เขตชุมชน (เทศบาล) ในรูปแบบ PEA One Touch Service โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีบ้านเลขที่ ทะเบียนบ้านถาวรหรือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
- มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ
- ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรร
- ไม่ตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามราชการ เช่น ป่าสงวน เขตชลประทาน เป็นต้น

ท้ังนี้ รายละเอียดเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามที่ PEA กำหนดโดยสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

27/12/2021

💜🤍 PEA VOLTA มอบโปรโมชันต้อนรับปีใหม่ 🥳 ค่าอัดประจุไฟฟ้าอัตราเดียว ถูกที่สุดในรอบปี!

👍 PEA VOLTA ใจดี จัดให้ ต้อนรับปีใหม่ ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง คิดค่าอัดประจุไฟฟ้าอัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่ 4.1663 บาท/หน่วย 😀
ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 ถึง 5 ม.ค. 2565 เท่านั้น

>> https://www.facebook.com/peavolta/posts/115721997633104

#PEAVolta
#ครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง
#confidencecoveragecharging

27/12/2021

PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน
PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้
- ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
- ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
- ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
- สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- แจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail PEA Website Facebook Twitter
- สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

#ข่าวสารจากPEAPEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า อาจเสียค่าปรับและมีความผิดตามกฎหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่...
24/12/2021

#ข่าวสารจากPEA
PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า อาจเสียค่าปรับและมีความผิดตามกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

17/12/2021

*ประกาศ​*รับสมัคร​งาน
ตำ​แหน่ง​ผู้ปฏิบัติ​งานด้านระบบไฟฟ้า​​ บำรุงรักษา​ซ่อมแซม​ จำนวน​ 3​ อัตรา​
**คุณสมบัติ**
-อายุ​ 20​ -​ 50​ ปี​ เพศ​ ชาย
-วุฒิ​ ปวส.​ ขึ้นไป (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
-สามารถ​ทำงานบนที่สูง​ได้
-ขับรถ​ได้ และมีใบขับขี่
ประเภท​งาน​ ซ่อมแซม​ระบบจำหน่ายแรงสูง​และแรงต่ำ, ตัดต้นไม้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ชั้น 2 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทรศัพท์.043-414001

10/12/2021

PEA ชี้แจงค่า FT สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565
ตาม link แนบ
https://bit.ly/3lPeS54

25/11/2021

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า อาจเสียค่าปรับและมีความผิดตามกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25/11/2021

📌✨ พฤศจิกายนนี้! จ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำผ่าน Shopee รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

PEA มีส่วนลดมาบอกต่อ เอาใจทุกสายจ่ายบิล
กดรับคูปองได้ที่นี่ >> https://shp.ee/kzsfbzb

พิเศษ! เฉพาะ 25 พฤศจิกายน 2564 ShopeePay Day
👉 คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับลูกค้าใหม่จ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำกับ Shopee
👉 คูปองส่วนลด 10% สูงสุด 20 บาทสำหรับจ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำ

*เข้าร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นและคูปองมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม
คูปองส่วนลด 100 บาทสำหรับจ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำ
- รับคูปองส่วนลด 100 บาทสำหรับจ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และชำระเงินผ่าน ShopeePay สำหรับลูกค้าใหม่เมื่อชำระบิลครั้งแรกเท่านั้น ธุรกรรมขั้นต่ำ 0 บาท
- คูปองส่วนลด 100 บาทนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/บัญชีผู้ใช้/เครื่อง ตลอดระยะแคมเปญ
- คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 23.59 เท่านั้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันของขวัญต้อนรับได้
- คูปองมีจำนวนจำกัดสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้ก่อน
- สงวนสิทธิ์การใช้คูปองนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเท่านั้น
คูปองส่วนลด 10% สูงสุด 20 บาทสำหรับจ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำ
- รับคูปองส่วนลด 10% สูงสุด 20 บาทสำหรับจ่ายบิลค่าไฟ ค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และชำระเงินผ่าน ShopeePay ธุรกรรมขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป
- คูปองส่วนลด 10% สูงสุด 20 บาทนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/บัญชีผู้ใช้/เครื่อง ตลอดระยะแคมเปญ
- คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 23.59 เท่านั้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันของขวัญต้อนรับได้
- คูปองมีจำนวนจำกัดสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้ก่อน
- สงวนสิทธิ์การใช้คูปองนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเท่านั้น

#ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลเปิดให้บริการ รับชำระค่าไฟฟ้า เป็นปกติ ในช่วง...
17/11/2021

#ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลเปิดให้บริการ รับชำระค่าไฟฟ้า เป็นปกติ ในช่วงเวลา 08.30-15.30น. #ไม่พักกลางวัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล
โทร.043-14001/043-418010

#ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลเปิดให้บริการ รับชำระค่าไฟฟ้า เป็นปกติ ในช่วงเวลา 08.30-15.30น. #ไม่พักกลางวัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล
โทร.043-14001/043-418010

12/11/2021

#ประกาศ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ การไฟฟ้าฯจึงปิดทำการเป็นเวลา 3วัน 12-14 พ.ย.64 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเปิดทำการในวันที่ 15 พ.ย.2564 และงดรับชำระค่าไฟฟ้าในเวลา 12.00-13.00 น. เป็นการชั่วคราว
#ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟสามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชม. และจ่ายชำระค่าบริการได้ตามจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น pea smart plus,7-11, และอื่นๆ
ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทรศัพท์.043-414001

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประภาส เมฆราช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล พร้อม...
11/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี ประภาส เมฆราช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล พร้อมด้วยพนักงาน จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ฝึกการดับเพลิงตามลักษณะของการเกิดไฟ ขั้นต้น ขั้นปานกลาง และขั้นรุนแรง โดยได้วิทยากรฝึกอบรมจาก เทศบาลเมืองบ้านไผ่และวิทยากรฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพล ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล  จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ ...
11/11/2021

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ บ้านฝาผนัง หมู่ 5 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ บ้านฝาผนัง หมู่ 5 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมั...
10/11/2021

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง
PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือโทรศัพท์ PEA พล เบอร์โทรศัพท์ 043-414001 ,
แผนกบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 043-418010

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง
PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือโทรศัพท์ PEA พล เบอร์โทรศัพท์ 043-414001 ,
แผนกบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 043-418010

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล  จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ ...
08/11/2021

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ คุ้มหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ คุ้มหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล  จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนหม้อแปลง จำนวน 1 เคร...
03/11/2021

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
บริเวณ โรงเรียนหนองอรุณ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
บริเวณไฟดับ โรงเรียนหนองอรุณ,หมู่บ้านแกรนด์วิว,บ้านศรีรุ่งเรือง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
บริเวณ โรงเรียนหนองอรุณ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
บริเวณไฟดับ โรงเรียนหนองอรุณ,หมู่บ้านแกรนด์วิว,บ้านศรีรุ่งเรือง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล  จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ ...
03/11/2021

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ คุ้มหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564
บริเวณไฟดับ คุ้มหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ทั้งนี้หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเร่งเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันที จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล
โทร.043-414001

ที่อยู่

87 ม.4 ถนนมิตรภาพ
Phon
40120

เบอร์โทรศัพท์

+6643414001

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ
ระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นพนักงานออกเก็บเงินนะคะ
ตามนี้เลยนะค่ะ🙇‍♀️
รบกวนดูให้หน่อยครับ เสาตรงทางเข้าบึงละเลิงหวาย ติดอัยการ เป็นมาประมาณ 3-4วันแล้วครับ
ฝากหน่วยงานที่รับผิดหน่อยนะครับ ทางเข้าบึงละเลิงหวายครับ ติดอัยการครับ
ขอให้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
ไฟฟ้าทำไมดับบ่อยจังครับไม่มีระบบป้องกันดูแลเลยรึครับตายๆแบบนี้ซ่อมก้อนาน
ไฟดับนานแล้วครับ ตั้งแต่1ทุ่ม ไฟยังไม่มาเลย แบตก็จะหมดแล้วยุ่งก็กัด ไม่ไหวแล้ว ครับ
ต้นไม้🌳และเถาวัลย์พันสายไฟฟ้า รบกวนการไฟฟ้ามาตัดให้หน่อยจ้า มันพันมานานจนสายไฟหย่อนแล้วจ้า กลัวไฟฟ้าจะรัดวงจรเพราะบ้าน 2 หลังนี้ไม่มีคนอยู่ปล่อยร้างมานาน คนบ้านข้างๆก็กลัวจ้า กันไว้ดีกว่าแก้นะจ๊ะ ขอบคุณจ้า
ไฟฟ้าดับ ที่เส้นเสริมสวาสดิ์ครับ
ไฟฟ้าบ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ ดับตลอด ไฟรอบหมู่บ้านก็ไม่ติด เช็คเบื้องต้นกระแสไฟมาทั้ง2เส้นกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชน ฝากมาตรวจสอบด้วยด้วยนะครับ
ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ เบอร์043414001ติดต่อไม่ได้ครับ